Pocket Incoming Lua Decryption
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

10 regels
145 B

CC=gcc
CFLAGS=-I. -llz4
DEPS=xxtea.c
OBJ=xxtea.o main.o
%.o: %.c $(DEPS)
$(CC) -c -o $@ $< $(CFLAGS)
tjcrypt: $(OBJ)
$(CC) -o $@ $^ $(CFLAGS)