Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

1234567891011121314151617181920
 1. CFLAGS = -Wall -Wextra -Werror -pedantic-errors -std=c99 -g
 2. CPPFLAGS = -D_POSIX_C_SOURCE=200809L
 3. CC = gcc
 4. LDLIBS = -lm
 5. .PHONY: all clean clean-all
 6. all: main
 7. main: main.o benchmark-data.o
 8. benchmark-data.o: benchmark-data.c benchmark-data.h
 9. main.o: main.c benchmark-data.h
 10. clean:
 11. -@rm main.o benchmark-data.o
 12. clean-all: clean
 13. -@rm main