Procházet zdrojové kódy

Make it read more naturally in French

Signed-off-by: wmb <wmb@teknik.io>
tags/v0.1.0
wmb před 8 měsíci
rodič
revize
8316d6e491
1 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 6 odebrání
  1. 6
    6
      main.c

+ 6
- 6
main.c Zobrazit soubor

@@ -80,8 +80,8 @@ int main(int argc, char *argv[])

f0 = fonction_objective(solution_opt, &inter, &intra);

print_solution(solution_opt, "initiale");
printf("F(solution) = %f - %f = %f\n", inter, intra, f0);
print_solution(solution_opt, "Solution initiale");
printf("F = %f - %f = %f\n", inter, intra, f0);

for (i = 0; i < n_iterations; i++) {
double f1;
@@ -90,9 +90,9 @@ int main(int argc, char *argv[])
continue; /* do it again */

if ((f1 = fonction_objective(new_solution, &inter, &intra)) > f0) {
print_solution(new_solution, "optimale trouvée");
printf("F(solution) = %f - %f = %f (%f%% improvement)\n",
inter, intra, f1, fabs((f1 - f0) / f0 * 100.0));
print_solution(new_solution, "Nouvelle solution optimale trouvée");
printf("F = %f - %f = %f (amélioration de %f%% par rapport à la dernière solution %f)\n",
inter, intra, f1, fabs((f1 - f0) / f0 * 100.0), f0);
free(solution_opt);
solution_opt = new_solution;
new_solution = NULL;
@@ -168,7 +168,7 @@ void print_solution(const solution s, const char *name)
{
size_t i = 0;

printf("Solution%s%s: [\n", name ? " " : "", name ? name : "");
printf("%s: [\n", name ? name : "Solution");

while (i < N_VECTORS) {
const char *end;

Načítá se…
Zrušit
Uložit