Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

net.cpp 89KB


 1. // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
 2. // Copyright (c) 2009-2017 The Bitcoin Core developers
 3. // Distributed under the MIT software license, see the accompanying
 4. // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
 5. #if defined(HAVE_CONFIG_H)
 6. #include <config/bitcoin-config.h>
 7. #endif
 8. #include <net.h>
 9. #include <chainparams.h>
 10. #include <clientversion.h>
 11. #include <consensus/consensus.h>
 12. #include <crypto/common.h>
 13. #include <crypto/sha256.h>
 14. #include <primitives/transaction.h>
 15. #include <netbase.h>
 16. #include <scheduler.h>
 17. #include <ui_interface.h>
 18. #include <utilstrencodings.h>
 19. #ifdef WIN32
 20. #include <string.h>
 21. #else
 22. #include <fcntl.h>
 23. #endif
 24. #ifdef USE_UPNP
 25. #include <miniupnpc/miniupnpc.h>
 26. #include <miniupnpc/miniwget.h>
 27. #include <miniupnpc/upnpcommands.h>
 28. #include <miniupnpc/upnperrors.h>
 29. #endif
 30. #include <math.h>
 31. // Dump addresses to peers.dat and banlist.dat every 15 minutes (900s)
 32. #define DUMP_ADDRESSES_INTERVAL 900
 33. // We add a random period time (0 to 1 seconds) to feeler connections to prevent synchronization.
 34. #define FEELER_SLEEP_WINDOW 1
 35. #if !defined(HAVE_MSG_NOSIGNAL)
 36. #define MSG_NOSIGNAL 0
 37. #endif
 38. // MSG_DONTWAIT is not available on some platforms, if it doesn't exist define it as 0
 39. #if !defined(HAVE_MSG_DONTWAIT)
 40. #define MSG_DONTWAIT 0
 41. #endif
 42. // Fix for ancient MinGW versions, that don't have defined these in ws2tcpip.h.
 43. // Todo: Can be removed when our pull-tester is upgraded to a modern MinGW version.
 44. #ifdef WIN32
 45. #ifndef PROTECTION_LEVEL_UNRESTRICTED
 46. #define PROTECTION_LEVEL_UNRESTRICTED 10
 47. #endif
 48. #ifndef IPV6_PROTECTION_LEVEL
 49. #define IPV6_PROTECTION_LEVEL 23
 50. #endif
 51. #endif
 52. /** Used to pass flags to the Bind() function */
 53. enum BindFlags {
 54. BF_NONE = 0,
 55. BF_EXPLICIT = (1U << 0),
 56. BF_REPORT_ERROR = (1U << 1),
 57. BF_WHITELIST = (1U << 2),
 58. };
 59. const static std::string NET_MESSAGE_COMMAND_OTHER = "*other*";
 60. static const uint64_t RANDOMIZER_ID_NETGROUP = 0x6c0edd8036ef4036ULL; // SHA256("netgroup")[0:8]
 61. static const uint64_t RANDOMIZER_ID_LOCALHOSTNONCE = 0xd93e69e2bbfa5735ULL; // SHA256("localhostnonce")[0:8]
 62. //
 63. // Global state variables
 64. //
 65. bool fDiscover = true;
 66. bool fListen = true;
 67. bool fRelayTxes = true;
 68. CCriticalSection cs_mapLocalHost;
 69. std::map<CNetAddr, LocalServiceInfo> mapLocalHost;
 70. static bool vfLimited[NET_MAX] = {};
 71. std::string strSubVersion;
 72. limitedmap<uint256, int64_t> mapAlreadyAskedFor(MAX_INV_SZ);
 73. void CConnman::AddOneShot(const std::string& strDest)
 74. {
 75. LOCK(cs_vOneShots);
 76. vOneShots.push_back(strDest);
 77. }
 78. unsigned short GetListenPort()
 79. {
 80. return (unsigned short)(gArgs.GetArg("-port", Params().GetDefaultPort()));
 81. }
 82. // find 'best' local address for a particular peer
 83. bool GetLocal(CService& addr, const CNetAddr *paddrPeer)
 84. {
 85. if (!fListen)
 86. return false;
 87. int nBestScore = -1;
 88. int nBestReachability = -1;
 89. {
 90. LOCK(cs_mapLocalHost);
 91. for (const auto& entry : mapLocalHost)
 92. {
 93. int nScore = entry.second.nScore;
 94. int nReachability = entry.first.GetReachabilityFrom(paddrPeer);
 95. if (nReachability > nBestReachability || (nReachability == nBestReachability && nScore > nBestScore))
 96. {
 97. addr = CService(entry.first, entry.second.nPort);
 98. nBestReachability = nReachability;
 99. nBestScore = nScore;
 100. }
 101. }
 102. }
 103. return nBestScore >= 0;
 104. }
 105. //! Convert the pnSeeds6 array into usable address objects.
 106. static std::vector<CAddress> convertSeed6(const std::vector<SeedSpec6> &vSeedsIn)
 107. {
 108. // It'll only connect to one or two seed nodes because once it connects,
 109. // it'll get a pile of addresses with newer timestamps.
 110. // Seed nodes are given a random 'last seen time' of between one and two
 111. // weeks ago.
 112. const int64_t nOneWeek = 7*24*60*60;
 113. std::vector<CAddress> vSeedsOut;
 114. vSeedsOut.reserve(vSeedsIn.size());
 115. for (const auto& seed_in : vSeedsIn) {
 116. struct in6_addr ip;
 117. memcpy(&ip, seed_in.addr, sizeof(ip));
 118. CAddress addr(CService(ip, seed_in.port), GetDesirableServiceFlags(NODE_NONE));
 119. addr.nTime = GetTime() - GetRand(nOneWeek) - nOneWeek;
 120. vSeedsOut.push_back(addr);
 121. }
 122. return vSeedsOut;
 123. }
 124. // get best local address for a particular peer as a CAddress
 125. // Otherwise, return the unroutable 0.0.0.0 but filled in with
 126. // the normal parameters, since the IP may be changed to a useful
 127. // one by discovery.
 128. CAddress GetLocalAddress(const CNetAddr *paddrPeer, ServiceFlags nLocalServices)
 129. {
 130. CAddress ret(CService(CNetAddr(),GetListenPort()), nLocalServices);
 131. CService addr;
 132. if (GetLocal(addr, paddrPeer))
 133. {
 134. ret = CAddress(addr, nLocalServices);
 135. }
 136. ret.nTime = GetAdjustedTime();
 137. return ret;
 138. }
 139. int GetnScore(const CService& addr)
 140. {
 141. LOCK(cs_mapLocalHost);
 142. if (mapLocalHost.count(addr) == LOCAL_NONE)
 143. return 0;
 144. return mapLocalHost[addr].nScore;
 145. }
 146. // Is our peer's addrLocal potentially useful as an external IP source?
 147. bool IsPeerAddrLocalGood(CNode *pnode)
 148. {
 149. CService addrLocal = pnode->GetAddrLocal();
 150. return fDiscover && pnode->addr.IsRoutable() && addrLocal.IsRoutable() &&
 151. !IsLimited(addrLocal.GetNetwork());
 152. }
 153. // pushes our own address to a peer
 154. void AdvertiseLocal(CNode *pnode)
 155. {
 156. if (fListen && pnode->fSuccessfullyConnected)
 157. {
 158. CAddress addrLocal = GetLocalAddress(&pnode->addr, pnode->GetLocalServices());
 159. // If discovery is enabled, sometimes give our peer the address it
 160. // tells us that it sees us as in case it has a better idea of our
 161. // address than we do.
 162. if (IsPeerAddrLocalGood(pnode) && (!addrLocal.IsRoutable() ||
 163. GetRand((GetnScore(addrLocal) > LOCAL_MANUAL) ? 8:2) == 0))
 164. {
 165. addrLocal.SetIP(pnode->GetAddrLocal());
 166. }
 167. if (addrLocal.IsRoutable())
 168. {
 169. LogPrint(BCLog::NET, "AdvertiseLocal: advertising address %s\n", addrLocal.ToString());
 170. FastRandomContext insecure_rand;
 171. pnode->PushAddress(addrLocal, insecure_rand);
 172. }
 173. }
 174. }
 175. // learn a new local address
 176. bool AddLocal(const CService& addr, int nScore)
 177. {
 178. if (!addr.IsRoutable())
 179. return false;
 180. if (!fDiscover && nScore < LOCAL_MANUAL)
 181. return false;
 182. if (IsLimited(addr))
 183. return false;
 184. LogPrintf("AddLocal(%s,%i)\n", addr.ToString(), nScore);
 185. {
 186. LOCK(cs_mapLocalHost);
 187. bool fAlready = mapLocalHost.count(addr) > 0;
 188. LocalServiceInfo &info = mapLocalHost[addr];
 189. if (!fAlready || nScore >= info.nScore) {
 190. info.nScore = nScore + (fAlready ? 1 : 0);
 191. info.nPort = addr.GetPort();
 192. }
 193. }
 194. return true;
 195. }
 196. bool AddLocal(const CNetAddr &addr, int nScore)
 197. {
 198. return AddLocal(CService(addr, GetListenPort()), nScore);
 199. }
 200. bool RemoveLocal(const CService& addr)
 201. {
 202. LOCK(cs_mapLocalHost);
 203. LogPrintf("RemoveLocal(%s)\n", addr.ToString());
 204. mapLocalHost.erase(addr);
 205. return true;
 206. }
 207. /** Make a particular network entirely off-limits (no automatic connects to it) */
 208. void SetLimited(enum Network net, bool fLimited)
 209. {
 210. if (net == NET_UNROUTABLE || net == NET_INTERNAL)
 211. return;
 212. LOCK(cs_mapLocalHost);
 213. vfLimited[net] = fLimited;
 214. }
 215. bool IsLimited(enum Network net)
 216. {
 217. LOCK(cs_mapLocalHost);
 218. return vfLimited[net];
 219. }
 220. bool IsLimited(const CNetAddr &addr)
 221. {
 222. return IsLimited(addr.GetNetwork());
 223. }
 224. /** vote for a local address */
 225. bool SeenLocal(const CService& addr)
 226. {
 227. {
 228. LOCK(cs_mapLocalHost);
 229. if (mapLocalHost.count(addr) == 0)
 230. return false;
 231. mapLocalHost[addr].nScore++;
 232. }
 233. return true;
 234. }
 235. /** check whether a given address is potentially local */
 236. bool IsLocal(const CService& addr)
 237. {
 238. LOCK(cs_mapLocalHost);
 239. return mapLocalHost.count(addr) > 0;
 240. }
 241. /** check whether a given network is one we can probably connect to */
 242. bool IsReachable(enum Network net)
 243. {
 244. LOCK(cs_mapLocalHost);
 245. return !vfLimited[net];
 246. }
 247. /** check whether a given address is in a network we can probably connect to */
 248. bool IsReachable(const CNetAddr& addr)
 249. {
 250. enum Network net = addr.GetNetwork();
 251. return IsReachable(net);
 252. }
 253. CNode* CConnman::FindNode(const CNetAddr& ip)
 254. {
 255. LOCK(cs_vNodes);
 256. for (CNode* pnode : vNodes) {
 257. if ((CNetAddr)pnode->addr == ip) {
 258. return pnode;
 259. }
 260. }
 261. return nullptr;
 262. }
 263. CNode* CConnman::FindNode(const CSubNet& subNet)
 264. {
 265. LOCK(cs_vNodes);
 266. for (CNode* pnode : vNodes) {
 267. if (subNet.Match((CNetAddr)pnode->addr)) {
 268. return pnode;
 269. }
 270. }
 271. return nullptr;
 272. }
 273. CNode* CConnman::FindNode(const std::string& addrName)
 274. {
 275. LOCK(cs_vNodes);
 276. for (CNode* pnode : vNodes) {
 277. if (pnode->GetAddrName() == addrName) {
 278. return pnode;
 279. }
 280. }
 281. return nullptr;
 282. }
 283. CNode* CConnman::FindNode(const CService& addr)
 284. {
 285. LOCK(cs_vNodes);
 286. for (CNode* pnode : vNodes) {
 287. if ((CService)pnode->addr == addr) {
 288. return pnode;
 289. }
 290. }
 291. return nullptr;
 292. }
 293. bool CConnman::CheckIncomingNonce(uint64_t nonce)
 294. {
 295. LOCK(cs_vNodes);
 296. for (CNode* pnode : vNodes) {
 297. if (!pnode->fSuccessfullyConnected && !pnode->fInbound && pnode->GetLocalNonce() == nonce)
 298. return false;
 299. }
 300. return true;
 301. }
 302. /** Get the bind address for a socket as CAddress */
 303. static CAddress GetBindAddress(SOCKET sock)
 304. {
 305. CAddress addr_bind;
 306. struct sockaddr_storage sockaddr_bind;
 307. socklen_t sockaddr_bind_len = sizeof(sockaddr_bind);
 308. if (sock != INVALID_SOCKET) {
 309. if (!getsockname(sock, (struct sockaddr*)&sockaddr_bind, &sockaddr_bind_len)) {
 310. addr_bind.SetSockAddr((const struct sockaddr*)&sockaddr_bind);
 311. } else {
 312. LogPrint(BCLog::NET, "Warning: getsockname failed\n");
 313. }
 314. }
 315. return addr_bind;
 316. }
 317. CNode* CConnman::ConnectNode(CAddress addrConnect, const char *pszDest, bool fCountFailure)
 318. {
 319. if (pszDest == nullptr) {
 320. if (IsLocal(addrConnect))
 321. return nullptr;
 322. // Look for an existing connection
 323. CNode* pnode = FindNode((CService)addrConnect);
 324. if (pnode)
 325. {
 326. LogPrintf("Failed to open new connection, already connected\n");
 327. return nullptr;
 328. }
 329. }
 330. /// debug print
 331. LogPrint(BCLog::NET, "trying connection %s lastseen=%.1fhrs\n",
 332. pszDest ? pszDest : addrConnect.ToString(),
 333. pszDest ? 0.0 : (double)(GetAdjustedTime() - addrConnect.nTime)/3600.0);
 334. // Resolve
 335. const int default_port = Params().GetDefaultPort();
 336. if (pszDest) {
 337. std::vector<CService> resolved;
 338. if (Lookup(pszDest, resolved, default_port, fNameLookup && !HaveNameProxy(), 256) && !resolved.empty()) {
 339. addrConnect = CAddress(resolved[GetRand(resolved.size())], NODE_NONE);
 340. if (!addrConnect.IsValid()) {
 341. LogPrint(BCLog::NET, "Resolver returned invalid address %s for %s", addrConnect.ToString(), pszDest);
 342. return nullptr;
 343. }
 344. // It is possible that we already have a connection to the IP/port pszDest resolved to.
 345. // In that case, drop the connection that was just created, and return the existing CNode instead.
 346. // Also store the name we used to connect in that CNode, so that future FindNode() calls to that
 347. // name catch this early.
 348. LOCK(cs_vNodes);
 349. CNode* pnode = FindNode((CService)addrConnect);
 350. if (pnode)
 351. {
 352. pnode->MaybeSetAddrName(std::string(pszDest));
 353. LogPrintf("Failed to open new connection, already connected\n");
 354. return nullptr;
 355. }
 356. }
 357. }
 358. // Connect
 359. bool connected = false;
 360. SOCKET hSocket = INVALID_SOCKET;
 361. proxyType proxy;
 362. if (addrConnect.IsValid()) {
 363. bool proxyConnectionFailed = false;
 364. if (GetProxy(addrConnect.GetNetwork(), proxy)) {
 365. hSocket = CreateSocket(proxy.proxy);
 366. if (hSocket == INVALID_SOCKET) {
 367. return nullptr;
 368. }
 369. connected = ConnectThroughProxy(proxy, addrConnect.ToStringIP(), addrConnect.GetPort(), hSocket, nConnectTimeout, &proxyConnectionFailed);
 370. } else {
 371. // no proxy needed (none set for target network)
 372. hSocket = CreateSocket(addrConnect);
 373. if (hSocket == INVALID_SOCKET) {
 374. return nullptr;
 375. }
 376. connected = ConnectSocketDirectly(addrConnect, hSocket, nConnectTimeout);
 377. }
 378. if (!proxyConnectionFailed) {
 379. // If a connection to the node was attempted, and failure (if any) is not caused by a problem connecting to
 380. // the proxy, mark this as an attempt.
 381. addrman.Attempt(addrConnect, fCountFailure);
 382. }
 383. } else if (pszDest && GetNameProxy(proxy)) {
 384. hSocket = CreateSocket(proxy.proxy);
 385. if (hSocket == INVALID_SOCKET) {
 386. return nullptr;
 387. }
 388. std::string host;
 389. int port = default_port;
 390. SplitHostPort(std::string(pszDest), port, host);
 391. connected = ConnectThroughProxy(proxy, host, port, hSocket, nConnectTimeout, nullptr);
 392. }
 393. if (!connected) {
 394. CloseSocket(hSocket);
 395. return nullptr;
 396. }
 397. // Add node
 398. NodeId id = GetNewNodeId();
 399. uint64_t nonce = GetDeterministicRandomizer(RANDOMIZER_ID_LOCALHOSTNONCE).Write(id).Finalize();
 400. CAddress addr_bind = GetBindAddress(hSocket);
 401. CNode* pnode = new CNode(id, nLocalServices, GetBestHeight(), hSocket, addrConnect, CalculateKeyedNetGroup(addrConnect), nonce, addr_bind, pszDest ? pszDest : "", false);
 402. pnode->AddRef();
 403. return pnode;
 404. }
 405. void CConnman::DumpBanlist()
 406. {
 407. SweepBanned(); // clean unused entries (if bantime has expired)
 408. if (!BannedSetIsDirty())
 409. return;
 410. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 411. CBanDB bandb;
 412. banmap_t banmap;
 413. GetBanned(banmap);
 414. if (bandb.Write(banmap)) {
 415. SetBannedSetDirty(false);
 416. }
 417. LogPrint(BCLog::NET, "Flushed %d banned node ips/subnets to banlist.dat %dms\n",
 418. banmap.size(), GetTimeMillis() - nStart);
 419. }
 420. void CNode::CloseSocketDisconnect()
 421. {
 422. fDisconnect = true;
 423. LOCK(cs_hSocket);
 424. if (hSocket != INVALID_SOCKET)
 425. {
 426. LogPrint(BCLog::NET, "disconnecting peer=%d\n", id);
 427. CloseSocket(hSocket);
 428. }
 429. }
 430. void CConnman::ClearBanned()
 431. {
 432. {
 433. LOCK(cs_setBanned);
 434. setBanned.clear();
 435. setBannedIsDirty = true;
 436. }
 437. DumpBanlist(); //store banlist to disk
 438. if(clientInterface)
 439. clientInterface->BannedListChanged();
 440. }
 441. bool CConnman::IsBanned(CNetAddr ip)
 442. {
 443. LOCK(cs_setBanned);
 444. for (const auto& it : setBanned) {
 445. CSubNet subNet = it.first;
 446. CBanEntry banEntry = it.second;
 447. if (subNet.Match(ip) && GetTime() < banEntry.nBanUntil) {
 448. return true;
 449. }
 450. }
 451. return false;
 452. }
 453. bool CConnman::IsBanned(CSubNet subnet)
 454. {
 455. LOCK(cs_setBanned);
 456. banmap_t::iterator i = setBanned.find(subnet);
 457. if (i != setBanned.end())
 458. {
 459. CBanEntry banEntry = (*i).second;
 460. if (GetTime() < banEntry.nBanUntil) {
 461. return true;
 462. }
 463. }
 464. return false;
 465. }
 466. void CConnman::Ban(const CNetAddr& addr, const BanReason &banReason, int64_t bantimeoffset, bool sinceUnixEpoch) {
 467. CSubNet subNet(addr);
 468. Ban(subNet, banReason, bantimeoffset, sinceUnixEpoch);
 469. }
 470. void CConnman::Ban(const CSubNet& subNet, const BanReason &banReason, int64_t bantimeoffset, bool sinceUnixEpoch) {
 471. CBanEntry banEntry(GetTime());
 472. banEntry.banReason = banReason;
 473. if (bantimeoffset <= 0)
 474. {
 475. bantimeoffset = gArgs.GetArg("-bantime", DEFAULT_MISBEHAVING_BANTIME);
 476. sinceUnixEpoch = false;
 477. }
 478. banEntry.nBanUntil = (sinceUnixEpoch ? 0 : GetTime() )+bantimeoffset;
 479. {
 480. LOCK(cs_setBanned);
 481. if (setBanned[subNet].nBanUntil < banEntry.nBanUntil) {
 482. setBanned[subNet] = banEntry;
 483. setBannedIsDirty = true;
 484. }
 485. else
 486. return;
 487. }
 488. if(clientInterface)
 489. clientInterface->BannedListChanged();
 490. {
 491. LOCK(cs_vNodes);
 492. for (CNode* pnode : vNodes) {
 493. if (subNet.Match((CNetAddr)pnode->addr))
 494. pnode->fDisconnect = true;
 495. }
 496. }
 497. if(banReason == BanReasonManuallyAdded)
 498. DumpBanlist(); //store banlist to disk immediately if user requested ban
 499. }
 500. bool CConnman::Unban(const CNetAddr &addr) {
 501. CSubNet subNet(addr);
 502. return Unban(subNet);
 503. }
 504. bool CConnman::Unban(const CSubNet &subNet) {
 505. {
 506. LOCK(cs_setBanned);
 507. if (!setBanned.erase(subNet))
 508. return false;
 509. setBannedIsDirty = true;
 510. }
 511. if(clientInterface)
 512. clientInterface->BannedListChanged();
 513. DumpBanlist(); //store banlist to disk immediately
 514. return true;
 515. }
 516. void CConnman::GetBanned(banmap_t &banMap)
 517. {
 518. LOCK(cs_setBanned);
 519. // Sweep the banlist so expired bans are not returned
 520. SweepBanned();
 521. banMap = setBanned; //create a thread safe copy
 522. }
 523. void CConnman::SetBanned(const banmap_t &banMap)
 524. {
 525. LOCK(cs_setBanned);
 526. setBanned = banMap;
 527. setBannedIsDirty = true;
 528. }
 529. void CConnman::SweepBanned()
 530. {
 531. int64_t now = GetTime();
 532. bool notifyUI = false;
 533. {
 534. LOCK(cs_setBanned);
 535. banmap_t::iterator it = setBanned.begin();
 536. while(it != setBanned.end())
 537. {
 538. CSubNet subNet = (*it).first;
 539. CBanEntry banEntry = (*it).second;
 540. if(now > banEntry.nBanUntil)
 541. {
 542. setBanned.erase(it++);
 543. setBannedIsDirty = true;
 544. notifyUI = true;
 545. LogPrint(BCLog::NET, "%s: Removed banned node ip/subnet from banlist.dat: %s\n", __func__, subNet.ToString());
 546. }
 547. else
 548. ++it;
 549. }
 550. }
 551. // update UI
 552. if(notifyUI && clientInterface) {
 553. clientInterface->BannedListChanged();
 554. }
 555. }
 556. bool CConnman::BannedSetIsDirty()
 557. {
 558. LOCK(cs_setBanned);
 559. return setBannedIsDirty;
 560. }
 561. void CConnman::SetBannedSetDirty(bool dirty)
 562. {
 563. LOCK(cs_setBanned); //reuse setBanned lock for the isDirty flag
 564. setBannedIsDirty = dirty;
 565. }
 566. bool CConnman::IsWhitelistedRange(const CNetAddr &addr) {
 567. for (const CSubNet& subnet : vWhitelistedRange) {
 568. if (subnet.Match(addr))
 569. return true;
 570. }
 571. return false;
 572. }
 573. std::string CNode::GetAddrName() const {
 574. LOCK(cs_addrName);
 575. return addrName;
 576. }
 577. void CNode::MaybeSetAddrName(const std::string& addrNameIn) {
 578. LOCK(cs_addrName);
 579. if (addrName.empty()) {
 580. addrName = addrNameIn;
 581. }
 582. }
 583. CService CNode::GetAddrLocal() const {
 584. LOCK(cs_addrLocal);
 585. return addrLocal;
 586. }
 587. void CNode::SetAddrLocal(const CService& addrLocalIn) {
 588. LOCK(cs_addrLocal);
 589. if (addrLocal.IsValid()) {
 590. error("Addr local already set for node: %i. Refusing to change from %s to %s", id, addrLocal.ToString(), addrLocalIn.ToString());
 591. } else {
 592. addrLocal = addrLocalIn;
 593. }
 594. }
 595. #undef X
 596. #define X(name) stats.name = name
 597. void CNode::copyStats(CNodeStats &stats)
 598. {
 599. stats.nodeid = this->GetId();
 600. X(nServices);
 601. X(addr);
 602. X(addrBind);
 603. {
 604. LOCK(cs_filter);
 605. X(fRelayTxes);
 606. }
 607. X(nLastSend);
 608. X(nLastRecv);
 609. X(nTimeConnected);
 610. X(nTimeOffset);
 611. stats.addrName = GetAddrName();
 612. X(nVersion);
 613. {
 614. LOCK(cs_SubVer);
 615. X(cleanSubVer);
 616. }
 617. X(fInbound);
 618. X(m_manual_connection);
 619. X(nStartingHeight);
 620. {
 621. LOCK(cs_vSend);
 622. X(mapSendBytesPerMsgCmd);
 623. X(nSendBytes);
 624. }
 625. {
 626. LOCK(cs_vRecv);
 627. X(mapRecvBytesPerMsgCmd);
 628. X(nRecvBytes);
 629. }
 630. X(fWhitelisted);
 631. // It is common for nodes with good ping times to suddenly become lagged,
 632. // due to a new block arriving or other large transfer.
 633. // Merely reporting pingtime might fool the caller into thinking the node was still responsive,
 634. // since pingtime does not update until the ping is complete, which might take a while.
 635. // So, if a ping is taking an unusually long time in flight,
 636. // the caller can immediately detect that this is happening.
 637. int64_t nPingUsecWait = 0;
 638. if ((0 != nPingNonceSent) && (0 != nPingUsecStart)) {
 639. nPingUsecWait = GetTimeMicros() - nPingUsecStart;
 640. }
 641. // Raw ping time is in microseconds, but show it to user as whole seconds (Bitcoin users should be well used to small numbers with many decimal places by now :)
 642. stats.dPingTime = (((double)nPingUsecTime) / 1e6);
 643. stats.dMinPing = (((double)nMinPingUsecTime) / 1e6);
 644. stats.dPingWait = (((double)nPingUsecWait) / 1e6);
 645. // Leave string empty if addrLocal invalid (not filled in yet)
 646. CService addrLocalUnlocked = GetAddrLocal();
 647. stats.addrLocal = addrLocalUnlocked.IsValid() ? addrLocalUnlocked.ToString() : "";
 648. }
 649. #undef X
 650. bool CNode::ReceiveMsgBytes(const char *pch, unsigned int nBytes, bool& complete)
 651. {
 652. complete = false;
 653. int64_t nTimeMicros = GetTimeMicros();
 654. LOCK(cs_vRecv);
 655. nLastRecv = nTimeMicros / 1000000;
 656. nRecvBytes += nBytes;
 657. while (nBytes > 0) {
 658. // get current incomplete message, or create a new one
 659. if (vRecvMsg.empty() ||
 660. vRecvMsg.back().complete())
 661. vRecvMsg.push_back(CNetMessage(Params().MessageStart(), SER_NETWORK, INIT_PROTO_VERSION));
 662. CNetMessage& msg = vRecvMsg.back();
 663. // absorb network data
 664. int handled;
 665. if (!msg.in_data)
 666. handled = msg.readHeader(pch, nBytes);
 667. else
 668. handled = msg.readData(pch, nBytes);
 669. if (handled < 0)
 670. return false;
 671. if (msg.in_data && msg.hdr.nMessageSize > MAX_PROTOCOL_MESSAGE_LENGTH) {
 672. LogPrint(BCLog::NET, "Oversized message from peer=%i, disconnecting\n", GetId());
 673. return false;
 674. }
 675. pch += handled;
 676. nBytes -= handled;
 677. if (msg.complete()) {
 678. //store received bytes per message command
 679. //to prevent a memory DOS, only allow valid commands
 680. mapMsgCmdSize::iterator i = mapRecvBytesPerMsgCmd.find(msg.hdr.pchCommand);
 681. if (i == mapRecvBytesPerMsgCmd.end())
 682. i = mapRecvBytesPerMsgCmd.find(NET_MESSAGE_COMMAND_OTHER);
 683. assert(i != mapRecvBytesPerMsgCmd.end());
 684. i->second += msg.hdr.nMessageSize + CMessageHeader::HEADER_SIZE;
 685. msg.nTime = nTimeMicros;
 686. complete = true;
 687. }
 688. }
 689. return true;
 690. }
 691. void CNode::SetSendVersion(int nVersionIn)
 692. {
 693. // Send version may only be changed in the version message, and
 694. // only one version message is allowed per session. We can therefore
 695. // treat this value as const and even atomic as long as it's only used
 696. // once a version message has been successfully processed. Any attempt to
 697. // set this twice is an error.
 698. if (nSendVersion != 0) {
 699. error("Send version already set for node: %i. Refusing to change from %i to %i", id, nSendVersion, nVersionIn);
 700. } else {
 701. nSendVersion = nVersionIn;
 702. }
 703. }
 704. int CNode::GetSendVersion() const
 705. {
 706. // The send version should always be explicitly set to
 707. // INIT_PROTO_VERSION rather than using this value until SetSendVersion
 708. // has been called.
 709. if (nSendVersion == 0) {
 710. error("Requesting unset send version for node: %i. Using %i", id, INIT_PROTO_VERSION);
 711. return INIT_PROTO_VERSION;
 712. }
 713. return nSendVersion;
 714. }
 715. int CNetMessage::readHeader(const char *pch, unsigned int nBytes)
 716. {
 717. // copy data to temporary parsing buffer
 718. unsigned int nRemaining = 24 - nHdrPos;
 719. unsigned int nCopy = std::min(nRemaining, nBytes);
 720. memcpy(&hdrbuf[nHdrPos], pch, nCopy);
 721. nHdrPos += nCopy;
 722. // if header incomplete, exit
 723. if (nHdrPos < 24)
 724. return nCopy;
 725. // deserialize to CMessageHeader
 726. try {
 727. hdrbuf >> hdr;
 728. }
 729. catch (const std::exception&) {
 730. return -1;
 731. }
 732. // reject messages larger than MAX_SIZE
 733. if (hdr.nMessageSize > MAX_SIZE)
 734. return -1;
 735. // switch state to reading message data
 736. in_data = true;
 737. return nCopy;
 738. }
 739. int CNetMessage::readData(const char *pch, unsigned int nBytes)
 740. {
 741. unsigned int nRemaining = hdr.nMessageSize - nDataPos;
 742. unsigned int nCopy = std::min(nRemaining, nBytes);
 743. if (vRecv.size() < nDataPos + nCopy) {
 744. // Allocate up to 256 KiB ahead, but never more than the total message size.
 745. vRecv.resize(std::min(hdr.nMessageSize, nDataPos + nCopy + 256 * 1024));
 746. }
 747. hasher.Write((const unsigned char*)pch, nCopy);
 748. memcpy(&vRecv[nDataPos], pch, nCopy);
 749. nDataPos += nCopy;
 750. return nCopy;
 751. }
 752. const uint256& CNetMessage::GetMessageHash() const
 753. {
 754. assert(complete());
 755. if (data_hash.IsNull())
 756. hasher.Finalize(data_hash.begin());
 757. return data_hash;
 758. }
 759. // requires LOCK(cs_vSend)
 760. size_t CConnman::SocketSendData(CNode *pnode) const
 761. {
 762. auto it = pnode->vSendMsg.begin();
 763. size_t nSentSize = 0;
 764. while (it != pnode->vSendMsg.end()) {
 765. const auto &data = *it;
 766. assert(data.size() > pnode->nSendOffset);
 767. int nBytes = 0;
 768. {
 769. LOCK(pnode->cs_hSocket);
 770. if (pnode->hSocket == INVALID_SOCKET)
 771. break;
 772. nBytes = send(pnode->hSocket, reinterpret_cast<const char*>(data.data()) + pnode->nSendOffset, data.size() - pnode->nSendOffset, MSG_NOSIGNAL | MSG_DONTWAIT);
 773. }
 774. if (nBytes > 0) {
 775. pnode->nLastSend = GetSystemTimeInSeconds();
 776. pnode->nSendBytes += nBytes;
 777. pnode->nSendOffset += nBytes;
 778. nSentSize += nBytes;
 779. if (pnode->nSendOffset == data.size()) {
 780. pnode->nSendOffset = 0;
 781. pnode->nSendSize -= data.size();
 782. pnode->fPauseSend = pnode->nSendSize > nSendBufferMaxSize;
 783. it++;
 784. } else {
 785. // could not send full message; stop sending more
 786. break;
 787. }
 788. } else {
 789. if (nBytes < 0) {
 790. // error
 791. int nErr = WSAGetLastError();
 792. if (nErr != WSAEWOULDBLOCK && nErr != WSAEMSGSIZE && nErr != WSAEINTR && nErr != WSAEINPROGRESS)
 793. {
 794. LogPrintf("socket send error %s\n", NetworkErrorString(nErr));
 795. pnode->CloseSocketDisconnect();
 796. }
 797. }
 798. // couldn't send anything at all
 799. break;
 800. }
 801. }
 802. if (it == pnode->vSendMsg.end()) {
 803. assert(pnode->nSendOffset == 0);
 804. assert(pnode->nSendSize == 0);
 805. }
 806. pnode->vSendMsg.erase(pnode->vSendMsg.begin(), it);
 807. return nSentSize;
 808. }
 809. struct NodeEvictionCandidate
 810. {
 811. NodeId id;
 812. int64_t nTimeConnected;
 813. int64_t nMinPingUsecTime;
 814. int64_t nLastBlockTime;
 815. int64_t nLastTXTime;
 816. bool fRelevantServices;
 817. bool fRelayTxes;
 818. bool fBloomFilter;
 819. CAddress addr;
 820. uint64_t nKeyedNetGroup;
 821. };
 822. static bool ReverseCompareNodeMinPingTime(const NodeEvictionCandidate &a, const NodeEvictionCandidate &b)
 823. {
 824. return a.nMinPingUsecTime > b.nMinPingUsecTime;
 825. }
 826. static bool ReverseCompareNodeTimeConnected(const NodeEvictionCandidate &a, const NodeEvictionCandidate &b)
 827. {
 828. return a.nTimeConnected > b.nTimeConnected;
 829. }
 830. static bool CompareNetGroupKeyed(const NodeEvictionCandidate &a, const NodeEvictionCandidate &b) {
 831. return a.nKeyedNetGroup < b.nKeyedNetGroup;
 832. }
 833. static bool CompareNodeBlockTime(const NodeEvictionCandidate &a, const NodeEvictionCandidate &b)
 834. {
 835. // There is a fall-through here because it is common for a node to have many peers which have not yet relayed a block.
 836. if (a.nLastBlockTime != b.nLastBlockTime) return a.nLastBlockTime < b.nLastBlockTime;
 837. if (a.fRelevantServices != b.fRelevantServices) return b.fRelevantServices;
 838. return a.nTimeConnected > b.nTimeConnected;
 839. }
 840. static bool CompareNodeTXTime(const NodeEvictionCandidate &a, const NodeEvictionCandidate &b)
 841. {
 842. // There is a fall-through here because it is common for a node to have more than a few peers that have not yet relayed txn.
 843. if (a.nLastTXTime != b.nLastTXTime) return a.nLastTXTime < b.nLastTXTime;
 844. if (a.fRelayTxes != b.fRelayTxes) return b.fRelayTxes;
 845. if (a.fBloomFilter != b.fBloomFilter) return a.fBloomFilter;
 846. return a.nTimeConnected > b.nTimeConnected;
 847. }
 848. //! Sort an array by the specified comparator, then erase the last K elements.
 849. template<typename T, typename Comparator>
 850. static void EraseLastKElements(std::vector<T> &elements, Comparator comparator, size_t k)
 851. {
 852. std::sort(elements.begin(), elements.end(), comparator);
 853. size_t eraseSize = std::min(k, elements.size());
 854. elements.erase(elements.end() - eraseSize, elements.end());
 855. }
 856. /** Try to find a connection to evict when the node is full.
 857. * Extreme care must be taken to avoid opening the node to attacker
 858. * triggered network partitioning.
 859. * The strategy used here is to protect a small number of peers
 860. * for each of several distinct characteristics which are difficult
 861. * to forge. In order to partition a node the attacker must be
 862. * simultaneously better at all of them than honest peers.
 863. */
 864. bool CConnman::AttemptToEvictConnection()
 865. {
 866. std::vector<NodeEvictionCandidate> vEvictionCandidates;
 867. {
 868. LOCK(cs_vNodes);
 869. for (const CNode* node : vNodes) {
 870. if (node->fWhitelisted)
 871. continue;
 872. if (!node->fInbound)
 873. continue;
 874. if (node->fDisconnect)
 875. continue;
 876. NodeEvictionCandidate candidate = {node->GetId(), node->nTimeConnected, node->nMinPingUsecTime,
 877. node->nLastBlockTime, node->nLastTXTime,
 878. HasAllDesirableServiceFlags(node->nServices),
 879. node->fRelayTxes, node->pfilter != nullptr, node->addr, node->nKeyedNetGroup};
 880. vEvictionCandidates.push_back(candidate);
 881. }
 882. }
 883. // Protect connections with certain characteristics
 884. // Deterministically select 4 peers to protect by netgroup.
 885. // An attacker cannot predict which netgroups will be protected
 886. EraseLastKElements(vEvictionCandidates, CompareNetGroupKeyed, 4);
 887. // Protect the 8 nodes with the lowest minimum ping time.
 888. // An attacker cannot manipulate this metric without physically moving nodes closer to the target.
 889. EraseLastKElements(vEvictionCandidates, ReverseCompareNodeMinPingTime, 8);
 890. // Protect 4 nodes that most recently sent us transactions.
 891. // An attacker cannot manipulate this metric without performing useful work.
 892. EraseLastKElements(vEvictionCandidates, CompareNodeTXTime, 4);
 893. // Protect 4 nodes that most recently sent us blocks.
 894. // An attacker cannot manipulate this metric without performing useful work.
 895. EraseLastKElements(vEvictionCandidates, CompareNodeBlockTime, 4);
 896. // Protect the half of the remaining nodes which have been connected the longest.
 897. // This replicates the non-eviction implicit behavior, and precludes attacks that start later.
 898. EraseLastKElements(vEvictionCandidates, ReverseCompareNodeTimeConnected, vEvictionCandidates.size() / 2);
 899. if (vEvictionCandidates.empty()) return false;
 900. // Identify the network group with the most connections and youngest member.
 901. // (vEvictionCandidates is already sorted by reverse connect time)
 902. uint64_t naMostConnections;
 903. unsigned int nMostConnections = 0;
 904. int64_t nMostConnectionsTime = 0;
 905. std::map<uint64_t, std::vector<NodeEvictionCandidate> > mapNetGroupNodes;
 906. for (const NodeEvictionCandidate &node : vEvictionCandidates) {
 907. std::vector<NodeEvictionCandidate> &group = mapNetGroupNodes[node.nKeyedNetGroup];
 908. group.push_back(node);
 909. int64_t grouptime = group[0].nTimeConnected;
 910. if (group.size() > nMostConnections || (group.size() == nMostConnections && grouptime > nMostConnectionsTime)) {
 911. nMostConnections = group.size();
 912. nMostConnectionsTime = grouptime;
 913. naMostConnections = node.nKeyedNetGroup;
 914. }
 915. }
 916. // Reduce to the network group with the most connections
 917. vEvictionCandidates = std::move(mapNetGroupNodes[naMostConnections]);
 918. // Disconnect from the network group with the most connections
 919. NodeId evicted = vEvictionCandidates.front().id;
 920. LOCK(cs_vNodes);
 921. for (CNode* pnode : vNodes) {
 922. if (pnode->GetId() == evicted) {
 923. pnode->fDisconnect = true;
 924. return true;
 925. }
 926. }
 927. return false;
 928. }
 929. void CConnman::AcceptConnection(const ListenSocket& hListenSocket) {
 930. struct sockaddr_storage sockaddr;
 931. socklen_t len = sizeof(sockaddr);
 932. SOCKET hSocket = accept(hListenSocket.socket, (struct sockaddr*)&sockaddr, &len);
 933. CAddress addr;
 934. int nInbound = 0;
 935. int nMaxInbound = nMaxConnections - (nMaxOutbound + nMaxFeeler);
 936. if (hSocket != INVALID_SOCKET) {
 937. if (!addr.SetSockAddr((const struct sockaddr*)&sockaddr)) {
 938. LogPrintf("Warning: Unknown socket family\n");
 939. }
 940. }
 941. bool whitelisted = hListenSocket.whitelisted || IsWhitelistedRange(addr);
 942. {
 943. LOCK(cs_vNodes);
 944. for (const CNode* pnode : vNodes) {
 945. if (pnode->fInbound) nInbound++;
 946. }
 947. }
 948. if (hSocket == INVALID_SOCKET)
 949. {
 950. int nErr = WSAGetLastError();
 951. if (nErr != WSAEWOULDBLOCK)
 952. LogPrintf("socket error accept failed: %s\n", NetworkErrorString(nErr));
 953. return;
 954. }
 955. if (!fNetworkActive) {
 956. LogPrintf("connection from %s dropped: not accepting new connections\n", addr.ToString());
 957. CloseSocket(hSocket);
 958. return;
 959. }
 960. if (!IsSelectableSocket(hSocket))
 961. {
 962. LogPrintf("connection from %s dropped: non-selectable socket\n", addr.ToString());
 963. CloseSocket(hSocket);
 964. return;
 965. }
 966. // According to the internet TCP_NODELAY is not carried into accepted sockets
 967. // on all platforms. Set it again here just to be sure.
 968. SetSocketNoDelay(hSocket);
 969. if (IsBanned(addr) && !whitelisted)
 970. {
 971. LogPrint(BCLog::NET, "connection from %s dropped (banned)\n", addr.ToString());
 972. CloseSocket(hSocket);
 973. return;
 974. }
 975. if (nInbound >= nMaxInbound)
 976. {
 977. if (!AttemptToEvictConnection()) {
 978. // No connection to evict, disconnect the new connection
 979. LogPrint(BCLog::NET, "failed to find an eviction candidate - connection dropped (full)\n");
 980. CloseSocket(hSocket);
 981. return;
 982. }
 983. }
 984. NodeId id = GetNewNodeId();
 985. uint64_t nonce = GetDeterministicRandomizer(RANDOMIZER_ID_LOCALHOSTNONCE).Write(id).Finalize();
 986. CAddress addr_bind = GetBindAddress(hSocket);
 987. CNode* pnode = new CNode(id, nLocalServices, GetBestHeight(), hSocket, addr, CalculateKeyedNetGroup(addr), nonce, addr_bind, "", true);
 988. pnode->AddRef();
 989. pnode->fWhitelisted = whitelisted;
 990. m_msgproc->InitializeNode(pnode);
 991. LogPrint(BCLog::NET, "connection from %s accepted\n", addr.ToString());
 992. {
 993. LOCK(cs_vNodes);
 994. vNodes.push_back(pnode);
 995. }
 996. }
 997. void CConnman::ThreadSocketHandler()
 998. {
 999. unsigned int nPrevNodeCount = 0;
 1000. while (!interruptNet)
 1001. {
 1002. //
 1003. // Disconnect nodes
 1004. //
 1005. {
 1006. LOCK(cs_vNodes);
 1007. // Disconnect unused nodes
 1008. std::vector<CNode*> vNodesCopy = vNodes;
 1009. for (CNode* pnode : vNodesCopy)
 1010. {
 1011. if (pnode->fDisconnect)
 1012. {
 1013. // remove from vNodes
 1014. vNodes.erase(remove(vNodes.begin(), vNodes.end(), pnode), vNodes.end());
 1015. // release outbound grant (if any)
 1016. pnode->grantOutbound.Release();
 1017. // close socket and cleanup
 1018. pnode->CloseSocketDisconnect();
 1019. // hold in disconnected pool until all refs are released
 1020. pnode->Release();
 1021. vNodesDisconnected.push_back(pnode);
 1022. }
 1023. }
 1024. }
 1025. {
 1026. // Delete disconnected nodes
 1027. std::list<CNode*> vNodesDisconnectedCopy = vNodesDisconnected;
 1028. for (CNode* pnode : vNodesDisconnectedCopy)
 1029. {
 1030. // wait until threads are done using it
 1031. if (pnode->GetRefCount() <= 0) {
 1032. bool fDelete = false;
 1033. {
 1034. TRY_LOCK(pnode->cs_inventory, lockInv);
 1035. if (lockInv) {
 1036. TRY_LOCK(pnode->cs_vSend, lockSend);
 1037. if (lockSend) {
 1038. fDelete = true;
 1039. }
 1040. }
 1041. }
 1042. if (fDelete) {
 1043. vNodesDisconnected.remove(pnode);
 1044. DeleteNode(pnode);
 1045. }
 1046. }
 1047. }
 1048. }
 1049. size_t vNodesSize;
 1050. {
 1051. LOCK(cs_vNodes);
 1052. vNodesSize = vNodes.size();
 1053. }
 1054. if(vNodesSize != nPrevNodeCount) {
 1055. nPrevNodeCount = vNodesSize;
 1056. if(clientInterface)
 1057. clientInterface->NotifyNumConnectionsChanged(nPrevNodeCount);
 1058. }
 1059. //
 1060. // Find which sockets have data to receive
 1061. //
 1062. struct timeval timeout;
 1063. timeout.tv_sec = 0;
 1064. timeout.tv_usec = 50000; // frequency to poll pnode->vSend
 1065. fd_set fdsetRecv;
 1066. fd_set fdsetSend;
 1067. fd_set fdsetError;
 1068. FD_ZERO(&fdsetRecv);
 1069. FD_ZERO(&fdsetSend);
 1070. FD_ZERO(&fdsetError);
 1071. SOCKET hSocketMax = 0;
 1072. bool have_fds = false;
 1073. for (const ListenSocket& hListenSocket : vhListenSocket) {
 1074. FD_SET(hListenSocket.socket, &fdsetRecv);
 1075. hSocketMax = std::max(hSocketMax, hListenSocket.socket);
 1076. have_fds = true;
 1077. }
 1078. {
 1079. LOCK(cs_vNodes);
 1080. for (CNode* pnode : vNodes)
 1081. {
 1082. // Implement the following logic:
 1083. // * If there is data to send, select() for sending data. As this only
 1084. // happens when optimistic write failed, we choose to first drain the
 1085. // write buffer in this case before receiving more. This avoids
 1086. // needlessly queueing received data, if the remote peer is not themselves
 1087. // receiving data. This means properly utilizing TCP flow control signalling.
 1088. // * Otherwise, if there is space left in the receive buffer, select() for
 1089. // receiving data.
 1090. // * Hand off all complete messages to the processor, to be handled without
 1091. // blocking here.
 1092. bool select_recv = !pnode->fPauseRecv;
 1093. bool select_send;
 1094. {
 1095. LOCK(pnode->cs_vSend);
 1096. select_send = !pnode->vSendMsg.empty();
 1097. }
 1098. LOCK(pnode->cs_hSocket);
 1099. if (pnode->hSocket == INVALID_SOCKET)
 1100. continue;
 1101. FD_SET(pnode->hSocket, &fdsetError);
 1102. hSocketMax = std::max(hSocketMax, pnode->hSocket);
 1103. have_fds = true;
 1104. if (select_send) {
 1105. FD_SET(pnode->hSocket, &fdsetSend);
 1106. continue;
 1107. }
 1108. if (select_recv) {
 1109. FD_SET(pnode->hSocket, &fdsetRecv);
 1110. }
 1111. }
 1112. }
 1113. int nSelect = select(have_fds ? hSocketMax + 1 : 0,
 1114. &fdsetRecv, &fdsetSend, &fdsetError, &timeout);
 1115. if (interruptNet)
 1116. return;
 1117. if (nSelect == SOCKET_ERROR)
 1118. {
 1119. if (have_fds)
 1120. {
 1121. int nErr = WSAGetLastError();
 1122. LogPrintf("socket select error %s\n", NetworkErrorString(nErr));
 1123. for (unsigned int i = 0; i <= hSocketMax; i++)
 1124. FD_SET(i, &fdsetRecv);
 1125. }
 1126. FD_ZERO(&fdsetSend);
 1127. FD_ZERO(&fdsetError);
 1128. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::milliseconds(timeout.tv_usec/1000)))
 1129. return;
 1130. }
 1131. //
 1132. // Accept new connections
 1133. //
 1134. for (const ListenSocket& hListenSocket : vhListenSocket)
 1135. {
 1136. if (hListenSocket.socket != INVALID_SOCKET && FD_ISSET(hListenSocket.socket, &fdsetRecv))
 1137. {
 1138. AcceptConnection(hListenSocket);
 1139. }
 1140. }
 1141. //
 1142. // Service each socket
 1143. //
 1144. std::vector<CNode*> vNodesCopy;
 1145. {
 1146. LOCK(cs_vNodes);
 1147. vNodesCopy = vNodes;
 1148. for (CNode* pnode : vNodesCopy)
 1149. pnode->AddRef();
 1150. }
 1151. for (CNode* pnode : vNodesCopy)
 1152. {
 1153. if (interruptNet)
 1154. return;
 1155. //
 1156. // Receive
 1157. //
 1158. bool recvSet = false;
 1159. bool sendSet = false;
 1160. bool errorSet = false;
 1161. {
 1162. LOCK(pnode->cs_hSocket);
 1163. if (pnode->hSocket == INVALID_SOCKET)
 1164. continue;
 1165. recvSet = FD_ISSET(pnode->hSocket, &fdsetRecv);
 1166. sendSet = FD_ISSET(pnode->hSocket, &fdsetSend);
 1167. errorSet = FD_ISSET(pnode->hSocket, &fdsetError);
 1168. }
 1169. if (recvSet || errorSet)
 1170. {
 1171. // typical socket buffer is 8K-64K
 1172. char pchBuf[0x10000];
 1173. int nBytes = 0;
 1174. {
 1175. LOCK(pnode->cs_hSocket);
 1176. if (pnode->hSocket == INVALID_SOCKET)
 1177. continue;
 1178. nBytes = recv(pnode->hSocket, pchBuf, sizeof(pchBuf), MSG_DONTWAIT);
 1179. }
 1180. if (nBytes > 0)
 1181. {
 1182. bool notify = false;
 1183. if (!pnode->ReceiveMsgBytes(pchBuf, nBytes, notify))
 1184. pnode->CloseSocketDisconnect();
 1185. RecordBytesRecv(nBytes);
 1186. if (notify) {
 1187. size_t nSizeAdded = 0;
 1188. auto it(pnode->vRecvMsg.begin());
 1189. for (; it != pnode->vRecvMsg.end(); ++it) {
 1190. if (!it->complete())
 1191. break;
 1192. nSizeAdded += it->vRecv.size() + CMessageHeader::HEADER_SIZE;
 1193. }
 1194. {
 1195. LOCK(pnode->cs_vProcessMsg);
 1196. pnode->vProcessMsg.splice(pnode->vProcessMsg.end(), pnode->vRecvMsg, pnode->vRecvMsg.begin(), it);
 1197. pnode->nProcessQueueSize += nSizeAdded;
 1198. pnode->fPauseRecv = pnode->nProcessQueueSize > nReceiveFloodSize;
 1199. }
 1200. WakeMessageHandler();
 1201. }
 1202. }
 1203. else if (nBytes == 0)
 1204. {
 1205. // socket closed gracefully
 1206. if (!pnode->fDisconnect) {
 1207. LogPrint(BCLog::NET, "socket closed\n");
 1208. }
 1209. pnode->CloseSocketDisconnect();
 1210. }
 1211. else if (nBytes < 0)
 1212. {
 1213. // error
 1214. int nErr = WSAGetLastError();
 1215. if (nErr != WSAEWOULDBLOCK && nErr != WSAEMSGSIZE && nErr != WSAEINTR && nErr != WSAEINPROGRESS)
 1216. {
 1217. if (!pnode->fDisconnect)
 1218. LogPrintf("socket recv error %s\n", NetworkErrorString(nErr));
 1219. pnode->CloseSocketDisconnect();
 1220. }
 1221. }
 1222. }
 1223. //
 1224. // Send
 1225. //
 1226. if (sendSet)
 1227. {
 1228. LOCK(pnode->cs_vSend);
 1229. size_t nBytes = SocketSendData(pnode);
 1230. if (nBytes) {
 1231. RecordBytesSent(nBytes);
 1232. }
 1233. }
 1234. //
 1235. // Inactivity checking
 1236. //
 1237. int64_t nTime = GetSystemTimeInSeconds();
 1238. if (nTime - pnode->nTimeConnected > 60)
 1239. {
 1240. if (pnode->nLastRecv == 0 || pnode->nLastSend == 0)
 1241. {
 1242. LogPrint(BCLog::NET, "socket no message in first 60 seconds, %d %d from %d\n", pnode->nLastRecv != 0, pnode->nLastSend != 0, pnode->GetId());
 1243. pnode->fDisconnect = true;
 1244. }
 1245. else if (nTime - pnode->nLastSend > TIMEOUT_INTERVAL)
 1246. {
 1247. LogPrintf("socket sending timeout: %is\n", nTime - pnode->nLastSend);
 1248. pnode->fDisconnect = true;
 1249. }
 1250. else if (nTime - pnode->nLastRecv > (pnode->nVersion > BIP0031_VERSION ? TIMEOUT_INTERVAL : 90*60))
 1251. {
 1252. LogPrintf("socket receive timeout: %is\n", nTime - pnode->nLastRecv);
 1253. pnode->fDisconnect = true;
 1254. }
 1255. else if (pnode->nPingNonceSent && pnode->nPingUsecStart + TIMEOUT_INTERVAL * 1000000 < GetTimeMicros())
 1256. {
 1257. LogPrintf("ping timeout: %fs\n", 0.000001 * (GetTimeMicros() - pnode->nPingUsecStart));
 1258. pnode->fDisconnect = true;
 1259. }
 1260. else if (!pnode->fSuccessfullyConnected)
 1261. {
 1262. LogPrintf("version handshake timeout from %d\n", pnode->GetId());
 1263. pnode->fDisconnect = true;
 1264. }
 1265. }
 1266. }
 1267. {
 1268. LOCK(cs_vNodes);
 1269. for (CNode* pnode : vNodesCopy)
 1270. pnode->Release();
 1271. }
 1272. }
 1273. }
 1274. void CConnman::WakeMessageHandler()
 1275. {
 1276. {
 1277. std::lock_guard<std::mutex> lock(mutexMsgProc);
 1278. fMsgProcWake = true;
 1279. }
 1280. condMsgProc.notify_one();
 1281. }
 1282. #ifdef USE_UPNP
 1283. void ThreadMapPort()
 1284. {
 1285. std::string port = strprintf("%u", GetListenPort());
 1286. const char * multicastif = nullptr;
 1287. const char * minissdpdpath = nullptr;
 1288. struct UPNPDev * devlist = nullptr;
 1289. char lanaddr[64];
 1290. #ifndef UPNPDISCOVER_SUCCESS
 1291. /* miniupnpc 1.5 */
 1292. devlist = upnpDiscover(2000, multicastif, minissdpdpath, 0);
 1293. #elif MINIUPNPC_API_VERSION < 14
 1294. /* miniupnpc 1.6 */
 1295. int error = 0;
 1296. devlist = upnpDiscover(2000, multicastif, minissdpdpath, 0, 0, &error);
 1297. #else
 1298. /* miniupnpc 1.9.20150730 */
 1299. int error = 0;
 1300. devlist = upnpDiscover(2000, multicastif, minissdpdpath, 0, 0, 2, &error);
 1301. #endif
 1302. struct UPNPUrls urls;
 1303. struct IGDdatas data;
 1304. int r;
 1305. r = UPNP_GetValidIGD(devlist, &urls, &data, lanaddr, sizeof(lanaddr));
 1306. if (r == 1)
 1307. {
 1308. if (fDiscover) {
 1309. char externalIPAddress[40];
 1310. r = UPNP_GetExternalIPAddress(urls.controlURL, data.first.servicetype, externalIPAddress);
 1311. if(r != UPNPCOMMAND_SUCCESS)
 1312. LogPrintf("UPnP: GetExternalIPAddress() returned %d\n", r);
 1313. else
 1314. {
 1315. if(externalIPAddress[0])
 1316. {
 1317. CNetAddr resolved;
 1318. if(LookupHost(externalIPAddress, resolved, false)) {
 1319. LogPrintf("UPnP: ExternalIPAddress = %s\n", resolved.ToString().c_str());
 1320. AddLocal(resolved, LOCAL_UPNP);
 1321. }
 1322. }
 1323. else
 1324. LogPrintf("UPnP: GetExternalIPAddress failed.\n");
 1325. }
 1326. }
 1327. std::string strDesc = "Bitcoin " + FormatFullVersion();
 1328. try {
 1329. while (true) {
 1330. #ifndef UPNPDISCOVER_SUCCESS
 1331. /* miniupnpc 1.5 */
 1332. r = UPNP_AddPortMapping(urls.controlURL, data.first.servicetype,
 1333. port.c_str(), port.c_str(), lanaddr, strDesc.c_str(), "TCP", 0);
 1334. #else
 1335. /* miniupnpc 1.6 */
 1336. r = UPNP_AddPortMapping(urls.controlURL, data.first.servicetype,
 1337. port.c_str(), port.c_str(), lanaddr, strDesc.c_str(), "TCP", 0, "0");
 1338. #endif
 1339. if(r!=UPNPCOMMAND_SUCCESS)
 1340. LogPrintf("AddPortMapping(%s, %s, %s) failed with code %d (%s)\n",
 1341. port, port, lanaddr, r, strupnperror(r));
 1342. else
 1343. LogPrintf("UPnP Port Mapping successful.\n");
 1344. MilliSleep(20*60*1000); // Refresh every 20 minutes
 1345. }
 1346. }
 1347. catch (const boost::thread_interrupted&)
 1348. {
 1349. r = UPNP_DeletePortMapping(urls.controlURL, data.first.servicetype, port.c_str(), "TCP", 0);
 1350. LogPrintf("UPNP_DeletePortMapping() returned: %d\n", r);
 1351. freeUPNPDevlist(devlist); devlist = nullptr;
 1352. FreeUPNPUrls(&urls);
 1353. throw;
 1354. }
 1355. } else {
 1356. LogPrintf("No valid UPnP IGDs found\n");
 1357. freeUPNPDevlist(devlist); devlist = nullptr;
 1358. if (r != 0)
 1359. FreeUPNPUrls(&urls);
 1360. }
 1361. }
 1362. void MapPort(bool fUseUPnP)
 1363. {
 1364. static std::unique_ptr<boost::thread> upnp_thread;
 1365. if (fUseUPnP)
 1366. {
 1367. if (upnp_thread) {
 1368. upnp_thread->interrupt();
 1369. upnp_thread->join();
 1370. }
 1371. upnp_thread.reset(new boost::thread(boost::bind(&TraceThread<void (*)()>, "upnp", &ThreadMapPort)));
 1372. }
 1373. else if (upnp_thread) {
 1374. upnp_thread->interrupt();
 1375. upnp_thread->join();
 1376. upnp_thread.reset();
 1377. }
 1378. }
 1379. #else
 1380. void MapPort(bool)
 1381. {
 1382. // Intentionally left blank.
 1383. }
 1384. #endif
 1385. void CConnman::ThreadDNSAddressSeed()
 1386. {
 1387. // goal: only query DNS seeds if address need is acute
 1388. // Avoiding DNS seeds when we don't need them improves user privacy by
 1389. // creating fewer identifying DNS requests, reduces trust by giving seeds
 1390. // less influence on the network topology, and reduces traffic to the seeds.
 1391. if ((addrman.size() > 0) &&
 1392. (!gArgs.GetBoolArg("-forcednsseed", DEFAULT_FORCEDNSSEED))) {
 1393. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::seconds(11)))
 1394. return;
 1395. LOCK(cs_vNodes);
 1396. int nRelevant = 0;
 1397. for (auto pnode : vNodes) {
 1398. nRelevant += pnode->fSuccessfullyConnected && !pnode->fFeeler && !pnode->fOneShot && !pnode->m_manual_connection && !pnode->fInbound;
 1399. }
 1400. if (nRelevant >= 2) {
 1401. LogPrintf("P2P peers available. Skipped DNS seeding.\n");
 1402. return;
 1403. }
 1404. }
 1405. const std::vector<std::string> &vSeeds = Params().DNSSeeds();
 1406. int found = 0;
 1407. LogPrintf("Loading addresses from DNS seeds (could take a while)\n");
 1408. for (const std::string &seed : vSeeds) {
 1409. if (interruptNet) {
 1410. return;
 1411. }
 1412. if (HaveNameProxy()) {
 1413. AddOneShot(seed);
 1414. } else {
 1415. std::vector<CNetAddr> vIPs;
 1416. std::vector<CAddress> vAdd;
 1417. ServiceFlags requiredServiceBits = GetDesirableServiceFlags(NODE_NONE);
 1418. std::string host = strprintf("x%x.%s", requiredServiceBits, seed);
 1419. CNetAddr resolveSource;
 1420. if (!resolveSource.SetInternal(host)) {
 1421. continue;
 1422. }
 1423. unsigned int nMaxIPs = 256; // Limits number of IPs learned from a DNS seed
 1424. if (LookupHost(host.c_str(), vIPs, nMaxIPs, true))
 1425. {
 1426. for (const CNetAddr& ip : vIPs)
 1427. {
 1428. int nOneDay = 24*3600;
 1429. CAddress addr = CAddress(CService(ip, Params().GetDefaultPort()), requiredServiceBits);
 1430. addr.nTime = GetTime() - 3*nOneDay - GetRand(4*nOneDay); // use a random age between 3 and 7 days old
 1431. vAdd.push_back(addr);
 1432. found++;
 1433. }
 1434. addrman.Add(vAdd, resolveSource);
 1435. } else {
 1436. // We now avoid directly using results from DNS Seeds which do not support service bit filtering,
 1437. // instead using them as a oneshot to get nodes with our desired service bits.
 1438. AddOneShot(seed);
 1439. }
 1440. }
 1441. }
 1442. LogPrintf("%d addresses found from DNS seeds\n", found);
 1443. }
 1444. void CConnman::DumpAddresses()
 1445. {
 1446. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 1447. CAddrDB adb;
 1448. adb.Write(addrman);
 1449. LogPrint(BCLog::NET, "Flushed %d addresses to peers.dat %dms\n",
 1450. addrman.size(), GetTimeMillis() - nStart);
 1451. }
 1452. void CConnman::DumpData()
 1453. {
 1454. DumpAddresses();
 1455. DumpBanlist();
 1456. }
 1457. void CConnman::ProcessOneShot()
 1458. {
 1459. std::string strDest;
 1460. {
 1461. LOCK(cs_vOneShots);
 1462. if (vOneShots.empty())
 1463. return;
 1464. strDest = vOneShots.front();
 1465. vOneShots.pop_front();
 1466. }
 1467. CAddress addr;
 1468. CSemaphoreGrant grant(*semOutbound, true);
 1469. if (grant) {
 1470. OpenNetworkConnection(addr, false, &grant, strDest.c_str(), true);
 1471. }
 1472. }
 1473. bool CConnman::GetTryNewOutboundPeer()
 1474. {
 1475. return m_try_another_outbound_peer;
 1476. }
 1477. void CConnman::SetTryNewOutboundPeer(bool flag)
 1478. {
 1479. m_try_another_outbound_peer = flag;
 1480. LogPrint(BCLog::NET, "net: setting try another outbound peer=%s\n", flag ? "true" : "false");
 1481. }
 1482. // Return the number of peers we have over our outbound connection limit
 1483. // Exclude peers that are marked for disconnect, or are going to be
 1484. // disconnected soon (eg one-shots and feelers)
 1485. // Also exclude peers that haven't finished initial connection handshake yet
 1486. // (so that we don't decide we're over our desired connection limit, and then
 1487. // evict some peer that has finished the handshake)
 1488. int CConnman::GetExtraOutboundCount()
 1489. {
 1490. int nOutbound = 0;
 1491. {
 1492. LOCK(cs_vNodes);
 1493. for (CNode* pnode : vNodes) {
 1494. if (!pnode->fInbound && !pnode->m_manual_connection && !pnode->fFeeler && !pnode->fDisconnect && !pnode->fOneShot && pnode->fSuccessfullyConnected) {
 1495. ++nOutbound;
 1496. }
 1497. }
 1498. }
 1499. return std::max(nOutbound - nMaxOutbound, 0);
 1500. }
 1501. void CConnman::ThreadOpenConnections(const std::vector<std::string> connect)
 1502. {
 1503. // Connect to specific addresses
 1504. if (!connect.empty())
 1505. {
 1506. for (int64_t nLoop = 0;; nLoop++)
 1507. {
 1508. ProcessOneShot();
 1509. for (const std::string& strAddr : connect)
 1510. {
 1511. CAddress addr(CService(), NODE_NONE);
 1512. OpenNetworkConnection(addr, false, nullptr, strAddr.c_str(), false, false, true);
 1513. for (int i = 0; i < 10 && i < nLoop; i++)
 1514. {
 1515. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::milliseconds(500)))
 1516. return;
 1517. }
 1518. }
 1519. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::milliseconds(500)))
 1520. return;
 1521. }
 1522. }
 1523. // Initiate network connections
 1524. int64_t nStart = GetTime();
 1525. // Minimum time before next feeler connection (in microseconds).
 1526. int64_t nNextFeeler = PoissonNextSend(nStart*1000*1000, FEELER_INTERVAL);
 1527. while (!interruptNet)
 1528. {
 1529. ProcessOneShot();
 1530. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::milliseconds(500)))
 1531. return;
 1532. CSemaphoreGrant grant(*semOutbound);
 1533. if (interruptNet)
 1534. return;
 1535. // Add seed nodes if DNS seeds are all down (an infrastructure attack?).
 1536. if (addrman.size() == 0 && (GetTime() - nStart > 60)) {
 1537. static bool done = false;
 1538. if (!done) {
 1539. LogPrintf("Adding fixed seed nodes as DNS doesn't seem to be available.\n");
 1540. CNetAddr local;
 1541. local.SetInternal("fixedseeds");
 1542. addrman.Add(convertSeed6(Params().FixedSeeds()), local);
 1543. done = true;
 1544. }
 1545. }
 1546. //
 1547. // Choose an address to connect to based on most recently seen
 1548. //
 1549. CAddress addrConnect;
 1550. // Only connect out to one peer per network group (/16 for IPv4).
 1551. // Do this here so we don't have to critsect vNodes inside mapAddresses critsect.
 1552. int nOutbound = 0;
 1553. std::set<std::vector<unsigned char> > setConnected;
 1554. {
 1555. LOCK(cs_vNodes);
 1556. for (CNode* pnode : vNodes) {
 1557. if (!pnode->fInbound && !pnode->m_manual_connection) {
 1558. // Netgroups for inbound and addnode peers are not excluded because our goal here
 1559. // is to not use multiple of our limited outbound slots on a single netgroup
 1560. // but inbound and addnode peers do not use our outbound slots. Inbound peers
 1561. // also have the added issue that they're attacker controlled and could be used
 1562. // to prevent us from connecting to particular hosts if we used them here.
 1563. setConnected.insert(pnode->addr.GetGroup());
 1564. nOutbound++;
 1565. }
 1566. }
 1567. }
 1568. // Feeler Connections
 1569. //
 1570. // Design goals:
 1571. // * Increase the number of connectable addresses in the tried table.
 1572. //
 1573. // Method:
 1574. // * Choose a random address from new and attempt to connect to it if we can connect
 1575. // successfully it is added to tried.
 1576. // * Start attempting feeler connections only after node finishes making outbound
 1577. // connections.
 1578. // * Only make a feeler connection once every few minutes.
 1579. //
 1580. bool fFeeler = false;
 1581. if (nOutbound >= nMaxOutbound && !GetTryNewOutboundPeer()) {
 1582. int64_t nTime = GetTimeMicros(); // The current time right now (in microseconds).
 1583. if (nTime > nNextFeeler) {
 1584. nNextFeeler = PoissonNextSend(nTime, FEELER_INTERVAL);
 1585. fFeeler = true;
 1586. } else {
 1587. continue;
 1588. }
 1589. }
 1590. int64_t nANow = GetAdjustedTime();
 1591. int nTries = 0;
 1592. while (!interruptNet)
 1593. {
 1594. CAddrInfo addr = addrman.Select(fFeeler);
 1595. // if we selected an invalid address, restart
 1596. if (!addr.IsValid() || setConnected.count(addr.GetGroup()) || IsLocal(addr))
 1597. break;
 1598. // If we didn't find an appropriate destination after trying 100 addresses fetched from addrman,
 1599. // stop this loop, and let the outer loop run again (which sleeps, adds seed nodes, recalculates
 1600. // already-connected network ranges, ...) before trying new addrman addresses.
 1601. nTries++;
 1602. if (nTries > 100)
 1603. break;
 1604. if (IsLimited(addr))
 1605. continue;
 1606. // only consider very recently tried nodes after 30 failed attempts
 1607. if (nANow - addr.nLastTry < 600 && nTries < 30)
 1608. continue;
 1609. // for non-feelers, require all the services we'll want,
 1610. // for feelers, only require they be a full node (only because most
 1611. // SPV clients don't have a good address DB available)
 1612. if (!fFeeler && !HasAllDesirableServiceFlags(addr.nServices)) {
 1613. continue;
 1614. } else if (fFeeler && !MayHaveUsefulAddressDB(addr.nServices)) {
 1615. continue;
 1616. }
 1617. // do not allow non-default ports, unless after 50 invalid addresses selected already
 1618. if (addr.GetPort() != Params().GetDefaultPort() && nTries < 50)
 1619. continue;
 1620. addrConnect = addr;
 1621. break;
 1622. }
 1623. if (addrConnect.IsValid()) {
 1624. if (fFeeler) {
 1625. // Add small amount of random noise before connection to avoid synchronization.
 1626. int randsleep = GetRandInt(FEELER_SLEEP_WINDOW * 1000);
 1627. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::milliseconds(randsleep)))
 1628. return;
 1629. LogPrint(BCLog::NET, "Making feeler connection to %s\n", addrConnect.ToString());
 1630. }
 1631. OpenNetworkConnection(addrConnect, (int)setConnected.size() >= std::min(nMaxConnections - 1, 2), &grant, nullptr, false, fFeeler);
 1632. }
 1633. }
 1634. }
 1635. std::vector<AddedNodeInfo> CConnman::GetAddedNodeInfo()
 1636. {
 1637. std::vector<AddedNodeInfo> ret;
 1638. std::list<std::string> lAddresses(0);
 1639. {
 1640. LOCK(cs_vAddedNodes);
 1641. ret.reserve(vAddedNodes.size());
 1642. std::copy(vAddedNodes.cbegin(), vAddedNodes.cend(), std::back_inserter(lAddresses));
 1643. }
 1644. // Build a map of all already connected addresses (by IP:port and by name) to inbound/outbound and resolved CService
 1645. std::map<CService, bool> mapConnected;
 1646. std::map<std::string, std::pair<bool, CService>> mapConnectedByName;
 1647. {
 1648. LOCK(cs_vNodes);
 1649. for (const CNode* pnode : vNodes) {
 1650. if (pnode->addr.IsValid()) {
 1651. mapConnected[pnode->addr] = pnode->fInbound;
 1652. }
 1653. std::string addrName = pnode->GetAddrName();
 1654. if (!addrName.empty()) {
 1655. mapConnectedByName[std::move(addrName)] = std::make_pair(pnode->fInbound, static_cast<const CService&>(pnode->addr));
 1656. }
 1657. }
 1658. }
 1659. for (const std::string& strAddNode : lAddresses) {
 1660. CService service(LookupNumeric(strAddNode.c_str(), Params().GetDefaultPort()));
 1661. if (service.IsValid()) {
 1662. // strAddNode is an IP:port
 1663. auto it = mapConnected.find(service);
 1664. if (it != mapConnected.end()) {
 1665. ret.push_back(AddedNodeInfo{strAddNode, service, true, it->second});
 1666. } else {
 1667. ret.push_back(AddedNodeInfo{strAddNode, CService(), false, false});
 1668. }
 1669. } else {
 1670. // strAddNode is a name
 1671. auto it = mapConnectedByName.find(strAddNode);
 1672. if (it != mapConnectedByName.end()) {
 1673. ret.push_back(AddedNodeInfo{strAddNode, it->second.second, true, it->second.first});
 1674. } else {
 1675. ret.push_back(AddedNodeInfo{strAddNode, CService(), false, false});
 1676. }
 1677. }
 1678. }
 1679. return ret;
 1680. }
 1681. void CConnman::ThreadOpenAddedConnections()
 1682. {
 1683. while (true)
 1684. {
 1685. CSemaphoreGrant grant(*semAddnode);
 1686. std::vector<AddedNodeInfo> vInfo = GetAddedNodeInfo();
 1687. bool tried = false;
 1688. for (const AddedNodeInfo& info : vInfo) {
 1689. if (!info.fConnected) {
 1690. if (!grant.TryAcquire()) {
 1691. // If we've used up our semaphore and need a new one, lets not wait here since while we are waiting
 1692. // the addednodeinfo state might change.
 1693. break;
 1694. }
 1695. tried = true;
 1696. CAddress addr(CService(), NODE_NONE);
 1697. OpenNetworkConnection(addr, false, &grant, info.strAddedNode.c_str(), false, false, true);
 1698. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::milliseconds(500)))
 1699. return;
 1700. }
 1701. }
 1702. // Retry every 60 seconds if a connection was attempted, otherwise two seconds
 1703. if (!interruptNet.sleep_for(std::chrono::seconds(tried ? 60 : 2)))
 1704. return;
 1705. }
 1706. }
 1707. // if successful, this moves the passed grant to the constructed node
 1708. void CConnman::OpenNetworkConnection(const CAddress& addrConnect, bool fCountFailure, CSemaphoreGrant *grantOutbound, const char *pszDest, bool fOneShot, bool fFeeler, bool manual_connection)
 1709. {
 1710. //
 1711. // Initiate outbound network connection
 1712. //
 1713. if (interruptNet) {
 1714. return;
 1715. }
 1716. if (!fNetworkActive) {
 1717. return;
 1718. }
 1719. if (!pszDest) {
 1720. if (IsLocal(addrConnect) ||
 1721. FindNode((CNetAddr)addrConnect) || IsBanned(addrConnect) ||
 1722. FindNode(addrConnect.ToStringIPPort()))
 1723. return;
 1724. } else if (FindNode(std::string(pszDest)))
 1725. return;
 1726. CNode* pnode = ConnectNode(addrConnect, pszDest, fCountFailure);
 1727. if (!pnode)
 1728. return;
 1729. if (grantOutbound)
 1730. grantOutbound->MoveTo(pnode->grantOutbound);
 1731. if (fOneShot)
 1732. pnode->fOneShot = true;
 1733. if (fFeeler)
 1734. pnode->fFeeler = true;
 1735. if (manual_connection)
 1736. pnode->m_manual_connection = true;
 1737. m_msgproc->InitializeNode(pnode);
 1738. {
 1739. LOCK(cs_vNodes);
 1740. vNodes.push_back(pnode);
 1741. }
 1742. }
 1743. void CConnman::ThreadMessageHandler()
 1744. {
 1745. while (!flagInterruptMsgProc)
 1746. {
 1747. std::vector<CNode*> vNodesCopy;
 1748. {
 1749. LOCK(cs_vNodes);
 1750. vNodesCopy = vNodes;
 1751. for (CNode* pnode : vNodesCopy) {
 1752. pnode->AddRef();
 1753. }
 1754. }
 1755. bool fMoreWork = false;
 1756. for (CNode* pnode : vNodesCopy)
 1757. {
 1758. if (pnode->fDisconnect)
 1759. continue;
 1760. // Receive messages
 1761. bool fMoreNodeWork = m_msgproc->ProcessMessages(pnode, flagInterruptMsgProc);
 1762. fMoreWork |= (fMoreNodeWork && !pnode->fPauseSend);
 1763. if (flagInterruptMsgProc)
 1764. return;
 1765. // Send messages
 1766. {
 1767. LOCK(pnode->cs_sendProcessing);
 1768. m_msgproc->SendMessages(pnode, flagInterruptMsgProc);
 1769. }
 1770. if (flagInterruptMsgProc)
 1771. return;
 1772. }
 1773. {
 1774. LOCK(cs_vNodes);
 1775. for (CNode* pnode : vNodesCopy)
 1776. pnode->Release();
 1777. }
 1778. std::unique_lock<std::mutex> lock(mutexMsgProc);
 1779. if (!fMoreWork) {
 1780. condMsgProc.wait_until(lock, std::chrono::steady_clock::now() + std::chrono::milliseconds(100), [this] { return fMsgProcWake; });
 1781. }
 1782. fMsgProcWake = false;
 1783. }
 1784. }
 1785. bool CConnman::BindListenPort(const CService &addrBind, std::string& strError, bool fWhitelisted)
 1786. {
 1787. strError = "";
 1788. int nOne = 1;
 1789. // Create socket for listening for incoming connections
 1790. struct sockaddr_storage sockaddr;
 1791. socklen_t len = sizeof(sockaddr);
 1792. if (!addrBind.GetSockAddr((struct sockaddr*)&sockaddr, &len))
 1793. {
 1794. strError = strprintf("Error: Bind address family for %s not supported", addrBind.ToString());
 1795. LogPrintf("%s\n", strError);
 1796. return false;
 1797. }
 1798. SOCKET hListenSocket = CreateSocket(addrBind);
 1799. if (hListenSocket == INVALID_SOCKET)
 1800. {
 1801. strError = strprintf("Error: Couldn't open socket for incoming connections (socket returned error %s)", NetworkErrorString(WSAGetLastError()));
 1802. LogPrintf("%s\n", strError);
 1803. return false;
 1804. }
 1805. #ifndef WIN32
 1806. // Allow binding if the port is still in TIME_WAIT state after
 1807. // the program was closed and restarted.
 1808. setsockopt(hListenSocket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void*)&nOne, sizeof(int));
 1809. #else
 1810. setsockopt(hListenSocket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (const char*)&nOne, sizeof(int));
 1811. #endif
 1812. // some systems don't have IPV6_V6ONLY but are always v6only; others do have the option
 1813. // and enable it by default or not. Try to enable it, if possible.
 1814. if (addrBind.IsIPv6()) {
 1815. #ifdef IPV6_V6ONLY
 1816. #ifdef WIN32
 1817. setsockopt(hListenSocket, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, (const char*)&nOne, sizeof(int));
 1818. #else
 1819. setsockopt(hListenSocket, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, (void*)&nOne, sizeof(int));
 1820. #endif
 1821. #endif
 1822. #ifdef WIN32
 1823. int nProtLevel = PROTECTION_LEVEL_UNRESTRICTED;
 1824. setsockopt(hListenSocket, IPPROTO_IPV6, IPV6_PROTECTION_LEVEL, (const char*)&nProtLevel, sizeof(int));
 1825. #endif
 1826. }
 1827. if (::bind(hListenSocket, (struct sockaddr*)&sockaddr, len) == SOCKET_ERROR)
 1828. {
 1829. int nErr = WSAGetLastError();
 1830. if (nErr == WSAEADDRINUSE)
 1831. strError = strprintf(_("Unable to bind to %s on this computer. %s is probably already running."), addrBind.ToString(), _(PACKAGE_NAME));
 1832. else
 1833. strError = strprintf(_("Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %s)"), addrBind.ToString(), NetworkErrorString(nErr));
 1834. LogPrintf("%s\n", strError);
 1835. CloseSocket(hListenSocket);
 1836. return false;
 1837. }
 1838. LogPrintf("Bound to %s\n", addrBind.ToString());
 1839. // Listen for incoming connections
 1840. if (listen(hListenSocket, SOMAXCONN) == SOCKET_ERROR)
 1841. {
 1842. strError = strprintf(_("Error: Listening for incoming connections failed (listen returned error %s)"), NetworkErrorString(WSAGetLastError()));
 1843. LogPrintf("%s\n", strError);
 1844. CloseSocket(hListenSocket);
 1845. return false;
 1846. }
 1847. vhListenSocket.push_back(ListenSocket(hListenSocket, fWhitelisted));
 1848. if (addrBind.IsRoutable() && fDiscover && !fWhitelisted)
 1849. AddLocal(addrBind, LOCAL_BIND);
 1850. return true;
 1851. }
 1852. void Discover(boost::thread_group& threadGroup)
 1853. {
 1854. if (!fDiscover)
 1855. return;
 1856. #ifdef WIN32
 1857. // Get local host IP
 1858. char pszHostName[256] = "";
 1859. if (gethostname(pszHostName, sizeof(pszHostName)) != SOCKET_ERROR)
 1860. {
 1861. std::vector<CNetAddr> vaddr;
 1862. if (LookupHost(pszHostName, vaddr, 0, true))
 1863. {
 1864. for (const CNetAddr &addr : vaddr)
 1865. {
 1866. if (AddLocal(addr, LOCAL_IF))
 1867. LogPrintf("%s: %s - %s\n", __func__, pszHostName, addr.ToString());
 1868. }
 1869. }
 1870. }
 1871. #else
 1872. // Get local host ip
 1873. struct ifaddrs* myaddrs;
 1874. if (getifaddrs(&myaddrs) == 0)
 1875. {
 1876. for (struct ifaddrs* ifa = myaddrs; ifa != nullptr; ifa = ifa->ifa_next)
 1877. {
 1878. if (ifa->ifa_addr == nullptr) continue;
 1879. if ((ifa->ifa_flags & IFF_UP) == 0) continue;
 1880. if (strcmp(ifa->ifa_name, "lo") == 0) continue;
 1881. if (strcmp(ifa->ifa_name, "lo0") == 0) continue;
 1882. if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET)
 1883. {
 1884. struct sockaddr_in* s4 = (struct sockaddr_in*)(ifa->ifa_addr);
 1885. CNetAddr addr(s4->sin_addr);
 1886. if (AddLocal(addr, LOCAL_IF))
 1887. LogPrintf("%s: IPv4 %s: %s\n", __func__, ifa->ifa_name, addr.ToString());
 1888. }
 1889. else if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6)
 1890. {
 1891. struct sockaddr_in6* s6 = (struct sockaddr_in6*)(ifa->ifa_addr);
 1892. CNetAddr addr(s6->sin6_addr);
 1893. if (AddLocal(addr, LOCAL_IF))
 1894. LogPrintf("%s: IPv6 %s: %s\n", __func__, ifa->ifa_name, addr.ToString());
 1895. }
 1896. }
 1897. freeifaddrs(myaddrs);
 1898. }
 1899. #endif
 1900. }
 1901. void CConnman::SetNetworkActive(bool active)
 1902. {
 1903. LogPrint(BCLog::NET, "SetNetworkActive: %s\n", active);
 1904. if (fNetworkActive == active) {
 1905. return;
 1906. }
 1907. fNetworkActive = active;
 1908. if (!fNetworkActive) {
 1909. LOCK(cs_vNodes);
 1910. // Close sockets to all nodes
 1911. for (CNode* pnode : vNodes) {
 1912. pnode->CloseSocketDisconnect();
 1913. }
 1914. }
 1915. uiInterface.NotifyNetworkActiveChanged(fNetworkActive);
 1916. }
 1917. CConnman::CConnman(uint64_t nSeed0In, uint64_t nSeed1In) : nSeed0(nSeed0In), nSeed1(nSeed1In)
 1918. {
 1919. fNetworkActive = true;
 1920. setBannedIsDirty = false;
 1921. fAddressesInitialized = false;
 1922. nLastNodeId = 0;
 1923. nSendBufferMaxSize = 0;
 1924. nReceiveFloodSize = 0;
 1925. flagInterruptMsgProc = false;
 1926. SetTryNewOutboundPeer(false);
 1927. Options connOptions;
 1928. Init(connOptions);
 1929. }
 1930. NodeId CConnman::GetNewNodeId()
 1931. {
 1932. return nLastNodeId.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
 1933. }
 1934. bool CConnman::Bind(const CService &addr, unsigned int flags) {
 1935. if (!(flags & BF_EXPLICIT) && IsLimited(addr))
 1936. return false;
 1937. std::string strError;
 1938. if (!BindListenPort(addr, strError, (flags & BF_WHITELIST) != 0)) {
 1939. if ((flags & BF_REPORT_ERROR) && clientInterface) {
 1940. clientInterface->ThreadSafeMessageBox(strError, "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 1941. }
 1942. return false;
 1943. }
 1944. return true;
 1945. }
 1946. bool CConnman::InitBinds(const std::vector<CService>& binds, const std::vector<CService>& whiteBinds) {
 1947. bool fBound = false;
 1948. for (const auto& addrBind : binds) {
 1949. fBound |= Bind(addrBind, (BF_EXPLICIT | BF_REPORT_ERROR));
 1950. }
 1951. for (const auto& addrBind : whiteBinds) {
 1952. fBound |= Bind(addrBind, (BF_EXPLICIT | BF_REPORT_ERROR | BF_WHITELIST));
 1953. }
 1954. if (binds.empty() && whiteBinds.empty()) {
 1955. struct in_addr inaddr_any;
 1956. inaddr_any.s_addr = INADDR_ANY;
 1957. fBound |= Bind(CService(in6addr_any, GetListenPort()), BF_NONE);
 1958. fBound |= Bind(CService(inaddr_any, GetListenPort()), !fBound ? BF_REPORT_ERROR : BF_NONE);
 1959. }
 1960. return fBound;
 1961. }
 1962. bool CConnman::Start(CScheduler& scheduler, const Options& connOptions)
 1963. {
 1964. Init(connOptions);
 1965. {
 1966. LOCK(cs_totalBytesRecv);
 1967. nTotalBytesRecv = 0;
 1968. }
 1969. {
 1970. LOCK(cs_totalBytesSent);
 1971. nTotalBytesSent = 0;
 1972. nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle = 0;
 1973. nMaxOutboundCycleStartTime = 0;
 1974. }
 1975. if (fListen && !InitBinds(connOptions.vBinds, connOptions.vWhiteBinds)) {
 1976. if (clientInterface) {
 1977. clientInterface->ThreadSafeMessageBox(
 1978. _("Failed to listen on any port. Use -listen=0 if you want this."),
 1979. "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 1980. }
 1981. return false;
 1982. }
 1983. for (const auto& strDest : connOptions.vSeedNodes) {
 1984. AddOneShot(strDest);
 1985. }
 1986. if (clientInterface) {
 1987. clientInterface->InitMessage(_("Loading P2P addresses..."));
 1988. }
 1989. // Load addresses from peers.dat
 1990. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 1991. {
 1992. CAddrDB adb;
 1993. if (adb.Read(addrman))
 1994. LogPrintf("Loaded %i addresses from peers.dat %dms\n", addrman.size(), GetTimeMillis() - nStart);
 1995. else {
 1996. addrman.Clear(); // Addrman can be in an inconsistent state after failure, reset it
 1997. LogPrintf("Invalid or missing peers.dat; recreating\n");
 1998. DumpAddresses();
 1999. }
 2000. }
 2001. if (clientInterface)
 2002. clientInterface->InitMessage(_("Loading banlist..."));
 2003. // Load addresses from banlist.dat
 2004. nStart = GetTimeMillis();
 2005. CBanDB bandb;
 2006. banmap_t banmap;
 2007. if (bandb.Read(banmap)) {
 2008. SetBanned(banmap); // thread save setter
 2009. SetBannedSetDirty(false); // no need to write down, just read data
 2010. SweepBanned(); // sweep out unused entries
 2011. LogPrint(BCLog::NET, "Loaded %d banned node ips/subnets from banlist.dat %dms\n",
 2012. banmap.size(), GetTimeMillis() - nStart);
 2013. } else {
 2014. LogPrintf("Invalid or missing banlist.dat; recreating\n");
 2015. SetBannedSetDirty(true); // force write
 2016. DumpBanlist();
 2017. }
 2018. uiInterface.InitMessage(_("Starting network threads..."));
 2019. fAddressesInitialized = true;
 2020. if (semOutbound == nullptr) {
 2021. // initialize semaphore
 2022. semOutbound = MakeUnique<CSemaphore>(std::min((nMaxOutbound + nMaxFeeler), nMaxConnections));
 2023. }
 2024. if (semAddnode == nullptr) {
 2025. // initialize semaphore
 2026. semAddnode = MakeUnique<CSemaphore>(nMaxAddnode);
 2027. }
 2028. //
 2029. // Start threads
 2030. //
 2031. assert(m_msgproc);
 2032. InterruptSocks5(false);
 2033. interruptNet.reset();
 2034. flagInterruptMsgProc = false;
 2035. {
 2036. std::unique_lock<std::mutex> lock(mutexMsgProc);
 2037. fMsgProcWake = false;
 2038. }
 2039. // Send and receive from sockets, accept connections
 2040. threadSocketHandler = std::thread(&TraceThread<std::function<void()> >, "net", std::function<void()>(std::bind(&CConnman::ThreadSocketHandler, this)));
 2041. if (!gArgs.GetBoolArg("-dnsseed", true))
 2042. LogPrintf("DNS seeding disabled\n");
 2043. else
 2044. threadDNSAddressSeed = std::thread(&TraceThread<std::function<void()> >, "dnsseed", std::function<void()>(std::bind(&CConnman::ThreadDNSAddressSeed, this)));
 2045. // Initiate outbound connections from -addnode
 2046. threadOpenAddedConnections = std::thread(&TraceThread<std::function<void()> >, "addcon", std::function<void()>(std::bind(&CConnman::ThreadOpenAddedConnections, this)));
 2047. if (connOptions.m_use_addrman_outgoing && !connOptions.m_specified_outgoing.empty()) {
 2048. if (clientInterface) {
 2049. clientInterface->ThreadSafeMessageBox(
 2050. _("Cannot provide specific connections and have addrman find outgoing connections at the same."),
 2051. "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 2052. }
 2053. return false;
 2054. }
 2055. if (connOptions.m_use_addrman_outgoing || !connOptions.m_specified_outgoing.empty())
 2056. threadOpenConnections = std::thread(&TraceThread<std::function<void()> >, "opencon", std::function<void()>(std::bind(&CConnman::ThreadOpenConnections, this, connOptions.m_specified_outgoing)));
 2057. // Process messages
 2058. threadMessageHandler = std::thread(&TraceThread<std::function<void()> >, "msghand", std::function<void()>(std::bind(&CConnman::ThreadMessageHandler, this)));
 2059. // Dump network addresses
 2060. scheduler.scheduleEvery(std::bind(&CConnman::DumpData, this), DUMP_ADDRESSES_INTERVAL * 1000);
 2061. return true;
 2062. }
 2063. class CNetCleanup
 2064. {
 2065. public:
 2066. CNetCleanup() {}
 2067. ~CNetCleanup()
 2068. {
 2069. #ifdef WIN32
 2070. // Shutdown Windows Sockets
 2071. WSACleanup();
 2072. #endif
 2073. }
 2074. }
 2075. instance_of_cnetcleanup;
 2076. void CConnman::Interrupt()
 2077. {
 2078. {
 2079. std::lock_guard<std::mutex> lock(mutexMsgProc);
 2080. flagInterruptMsgProc = true;
 2081. }
 2082. condMsgProc.notify_all();
 2083. interruptNet();
 2084. InterruptSocks5(true);
 2085. if (semOutbound) {
 2086. for (int i=0; i<(nMaxOutbound + nMaxFeeler); i++) {
 2087. semOutbound->post();
 2088. }
 2089. }
 2090. if (semAddnode) {
 2091. for (int i=0; i<nMaxAddnode; i++) {
 2092. semAddnode->post();
 2093. }
 2094. }
 2095. }
 2096. void CConnman::Stop()
 2097. {
 2098. if (threadMessageHandler.joinable())
 2099. threadMessageHandler.join();
 2100. if (threadOpenConnections.joinable())
 2101. threadOpenConnections.join();
 2102. if (threadOpenAddedConnections.joinable())
 2103. threadOpenAddedConnections.join();
 2104. if (threadDNSAddressSeed.joinable())
 2105. threadDNSAddressSeed.join();
 2106. if (threadSocketHandler.joinable())
 2107. threadSocketHandler.join();
 2108. if (fAddressesInitialized)
 2109. {
 2110. DumpData();
 2111. fAddressesInitialized = false;
 2112. }
 2113. // Close sockets
 2114. for (CNode* pnode : vNodes)
 2115. pnode->CloseSocketDisconnect();
 2116. for (ListenSocket& hListenSocket : vhListenSocket)
 2117. if (hListenSocket.socket != INVALID_SOCKET)
 2118. if (!CloseSocket(hListenSocket.socket))
 2119. LogPrintf("CloseSocket(hListenSocket) failed with error %s\n", NetworkErrorString(WSAGetLastError()));
 2120. // clean up some globals (to help leak detection)
 2121. for (CNode *pnode : vNodes) {
 2122. DeleteNode(pnode);
 2123. }
 2124. for (CNode *pnode : vNodesDisconnected) {
 2125. DeleteNode(pnode);
 2126. }
 2127. vNodes.clear();
 2128. vNodesDisconnected.clear();
 2129. vhListenSocket.clear();
 2130. semOutbound.reset();
 2131. semAddnode.reset();
 2132. }
 2133. void CConnman::DeleteNode(CNode* pnode)
 2134. {
 2135. assert(pnode);
 2136. bool fUpdateConnectionTime = false;
 2137. m_msgproc->FinalizeNode(pnode->GetId(), fUpdateConnectionTime);
 2138. if(fUpdateConnectionTime) {
 2139. addrman.Connected(pnode->addr);
 2140. }
 2141. delete pnode;
 2142. }
 2143. CConnman::~CConnman()
 2144. {
 2145. Interrupt();
 2146. Stop();
 2147. }
 2148. size_t CConnman::GetAddressCount() const
 2149. {
 2150. return addrman.size();
 2151. }
 2152. void CConnman::SetServices(const CService &addr, ServiceFlags nServices)
 2153. {
 2154. addrman.SetServices(addr, nServices);
 2155. }
 2156. void CConnman::MarkAddressGood(const CAddress& addr)
 2157. {
 2158. addrman.Good(addr);
 2159. }
 2160. void CConnman::AddNewAddresses(const std::vector<CAddress>& vAddr, const CAddress& addrFrom, int64_t nTimePenalty)
 2161. {
 2162. addrman.Add(vAddr, addrFrom, nTimePenalty);
 2163. }
 2164. std::vector<CAddress> CConnman::GetAddresses()
 2165. {
 2166. return addrman.GetAddr();
 2167. }
 2168. bool CConnman::AddNode(const std::string& strNode)
 2169. {
 2170. LOCK(cs_vAddedNodes);
 2171. for (const std::string& it : vAddedNodes) {
 2172. if (strNode == it) return false;
 2173. }
 2174. vAddedNodes.push_back(strNode);
 2175. return true;
 2176. }
 2177. bool CConnman::RemoveAddedNode(const std::string& strNode)
 2178. {
 2179. LOCK(cs_vAddedNodes);
 2180. for(std::vector<std::string>::iterator it = vAddedNodes.begin(); it != vAddedNodes.end(); ++it) {
 2181. if (strNode == *it) {
 2182. vAddedNodes.erase(it);
 2183. return true;
 2184. }
 2185. }
 2186. return false;
 2187. }
 2188. size_t CConnman::GetNodeCount(NumConnections flags)
 2189. {
 2190. LOCK(cs_vNodes);
 2191. if (flags == CConnman::CONNECTIONS_ALL) // Shortcut if we want total
 2192. return vNodes.size();
 2193. int nNum = 0;
 2194. for (const auto& pnode : vNodes) {
 2195. if (flags & (pnode->fInbound ? CONNECTIONS_IN : CONNECTIONS_OUT)) {
 2196. nNum++;
 2197. }
 2198. }
 2199. return nNum;
 2200. }
 2201. void CConnman::GetNodeStats(std::vector<CNodeStats>& vstats)
 2202. {
 2203. vstats.clear();
 2204. LOCK(cs_vNodes);
 2205. vstats.reserve(vNodes.size());
 2206. for (CNode* pnode : vNodes) {
 2207. vstats.emplace_back();
 2208. pnode->copyStats(vstats.back());
 2209. }
 2210. }
 2211. bool CConnman::DisconnectNode(const std::string& strNode)
 2212. {
 2213. LOCK(cs_vNodes);
 2214. if (CNode* pnode = FindNode(strNode)) {
 2215. pnode->fDisconnect = true;
 2216. return true;
 2217. }
 2218. return false;
 2219. }
 2220. bool CConnman::DisconnectNode(NodeId id)
 2221. {
 2222. LOCK(cs_vNodes);
 2223. for(CNode* pnode : vNodes) {
 2224. if (id == pnode->GetId()) {
 2225. pnode->fDisconnect = true;
 2226. return true;
 2227. }
 2228. }
 2229. return false;
 2230. }
 2231. void CConnman::RecordBytesRecv(uint64_t bytes)
 2232. {
 2233. LOCK(cs_totalBytesRecv);
 2234. nTotalBytesRecv += bytes;
 2235. }
 2236. void CConnman::RecordBytesSent(uint64_t bytes)
 2237. {
 2238. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2239. nTotalBytesSent += bytes;
 2240. uint64_t now = GetTime();
 2241. if (nMaxOutboundCycleStartTime + nMaxOutboundTimeframe < now)
 2242. {
 2243. // timeframe expired, reset cycle
 2244. nMaxOutboundCycleStartTime = now;
 2245. nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle = 0;
 2246. }
 2247. // TODO, exclude whitebind peers
 2248. nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle += bytes;
 2249. }
 2250. void CConnman::SetMaxOutboundTarget(uint64_t limit)
 2251. {
 2252. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2253. nMaxOutboundLimit = limit;
 2254. }
 2255. uint64_t CConnman::GetMaxOutboundTarget()
 2256. {
 2257. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2258. return nMaxOutboundLimit;
 2259. }
 2260. uint64_t CConnman::GetMaxOutboundTimeframe()
 2261. {
 2262. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2263. return nMaxOutboundTimeframe;
 2264. }
 2265. uint64_t CConnman::GetMaxOutboundTimeLeftInCycle()
 2266. {
 2267. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2268. if (nMaxOutboundLimit == 0)
 2269. return 0;
 2270. if (nMaxOutboundCycleStartTime == 0)
 2271. return nMaxOutboundTimeframe;
 2272. uint64_t cycleEndTime = nMaxOutboundCycleStartTime + nMaxOutboundTimeframe;
 2273. uint64_t now = GetTime();
 2274. return (cycleEndTime < now) ? 0 : cycleEndTime - GetTime();
 2275. }
 2276. void CConnman::SetMaxOutboundTimeframe(uint64_t timeframe)
 2277. {
 2278. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2279. if (nMaxOutboundTimeframe != timeframe)
 2280. {
 2281. // reset measure-cycle in case of changing
 2282. // the timeframe
 2283. nMaxOutboundCycleStartTime = GetTime();
 2284. }
 2285. nMaxOutboundTimeframe = timeframe;
 2286. }
 2287. bool CConnman::OutboundTargetReached(bool historicalBlockServingLimit)
 2288. {
 2289. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2290. if (nMaxOutboundLimit == 0)
 2291. return false;
 2292. if (historicalBlockServingLimit)
 2293. {
 2294. // keep a large enough buffer to at least relay each block once
 2295. uint64_t timeLeftInCycle = GetMaxOutboundTimeLeftInCycle();
 2296. uint64_t buffer = timeLeftInCycle / 600 * MAX_BLOCK_SERIALIZED_SIZE;
 2297. if (buffer >= nMaxOutboundLimit || nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle >= nMaxOutboundLimit - buffer)
 2298. return true;
 2299. }
 2300. else if (nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle >= nMaxOutboundLimit)
 2301. return true;
 2302. return false;
 2303. }
 2304. uint64_t CConnman::GetOutboundTargetBytesLeft()
 2305. {
 2306. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2307. if (nMaxOutboundLimit == 0)
 2308. return 0;
 2309. return (nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle >= nMaxOutboundLimit) ? 0 : nMaxOutboundLimit - nMaxOutboundTotalBytesSentInCycle;
 2310. }
 2311. uint64_t CConnman::GetTotalBytesRecv()
 2312. {
 2313. LOCK(cs_totalBytesRecv);
 2314. return nTotalBytesRecv;
 2315. }
 2316. uint64_t CConnman::GetTotalBytesSent()
 2317. {
 2318. LOCK(cs_totalBytesSent);
 2319. return nTotalBytesSent;
 2320. }
 2321. ServiceFlags CConnman::GetLocalServices() const
 2322. {
 2323. return nLocalServices;
 2324. }
 2325. void CConnman::SetBestHeight(int height)
 2326. {
 2327. nBestHeight.store(height, std::memory_order_release);
 2328. }
 2329. int CConnman::GetBestHeight() const
 2330. {
 2331. return nBestHeight.load(std::memory_order_acquire);
 2332. }
 2333. unsigned int CConnman::GetReceiveFloodSize() const { return nReceiveFloodSize; }
 2334. CNode::CNode(NodeId idIn, ServiceFlags nLocalServicesIn, int nMyStartingHeightIn, SOCKET hSocketIn, const CAddress& addrIn, uint64_t nKeyedNetGroupIn, uint64_t nLocalHostNonceIn, const CAddress &addrBindIn, const std::string& addrNameIn, bool fInboundIn) :
 2335. nTimeConnected(GetSystemTimeInSeconds()),
 2336. addr(addrIn),
 2337. addrBind(addrBindIn),
 2338. fInbound(fInboundIn),
 2339. nKeyedNetGroup(nKeyedNetGroupIn),
 2340. addrKnown(5000, 0.001),
 2341. filterInventoryKnown(50000, 0.000001),
 2342. id(idIn),
 2343. nLocalHostNonce(nLocalHostNonceIn),
 2344. nLocalServices(nLocalServicesIn),
 2345. nMyStartingHeight(nMyStartingHeightIn),
 2346. nSendVersion(0)
 2347. {
 2348. nServices = NODE_NONE;
 2349. hSocket = hSocketIn;
 2350. nRecvVersion = INIT_PROTO_VERSION;
 2351. nLastSend = 0;
 2352. nLastRecv = 0;
 2353. nSendBytes = 0;
 2354. nRecvBytes = 0;
 2355. nTimeOffset = 0;
 2356. addrName = addrNameIn == "" ? addr.ToStringIPPort() : addrNameIn;
 2357. nVersion = 0;
 2358. strSubVer = "";
 2359. fWhitelisted = false;
 2360. fOneShot = false;
 2361. m_manual_connection = false;
 2362. fClient = false; // set by version message
 2363. fFeeler = false;
 2364. fSuccessfullyConnected = false;
 2365. fDisconnect = false;
 2366. nRefCount = 0;
 2367. nSendSize = 0;
 2368. nSendOffset = 0;
 2369. hashContinue = uint256();
 2370. nStartingHeight = -1;
 2371. filterInventoryKnown.reset();
 2372. fSendMempool = false;
 2373. fGetAddr = false;
 2374. nNextLocalAddrSend = 0;
 2375. nNextAddrSend = 0;
 2376. nNextInvSend = 0;
 2377. fRelayTxes = false;
 2378. fSentAddr = false;
 2379. pfilter = MakeUnique<CBloomFilter>();
 2380. timeLastMempoolReq = 0;
 2381. nLastBlockTime = 0;
 2382. nLastTXTime = 0;
 2383. nPingNonceSent = 0;
 2384. nPingUsecStart = 0;
 2385. nPingUsecTime = 0;
 2386. fPingQueued = false;
 2387. nMinPingUsecTime = std::numeric_limits<int64_t>::max();
 2388. minFeeFilter = 0;
 2389. lastSentFeeFilter = 0;
 2390. nextSendTimeFeeFilter = 0;
 2391. fPauseRecv = false;
 2392. fPauseSend = false;
 2393. nProcessQueueSize = 0;
 2394. for (const std::string &msg : getAllNetMessageTypes())
 2395. mapRecvBytesPerMsgCmd[msg] = 0;
 2396. mapRecvBytesPerMsgCmd[NET_MESSAGE_COMMAND_OTHER] = 0;
 2397. if (fLogIPs) {
 2398. LogPrint(BCLog::NET, "Added connection to %s peer=%d\n", addrName, id);
 2399. } else {
 2400. LogPrint(BCLog::NET, "Added connection peer=%d\n", id);
 2401. }
 2402. }
 2403. CNode::~CNode()
 2404. {
 2405. CloseSocket(hSocket);
 2406. }
 2407. void CNode::AskFor(const CInv& inv)
 2408. {
 2409. if (mapAskFor.size() > MAPASKFOR_MAX_SZ || setAskFor.size() > SETASKFOR_MAX_SZ)
 2410. return;
 2411. // a peer may not have multiple non-responded queue positions for a single inv item
 2412. if (!setAskFor.insert(inv.hash).second)
 2413. return;
 2414. // We're using mapAskFor as a priority queue,
 2415. // the key is the earliest time the request can be sent
 2416. int64_t nRequestTime;
 2417. limitedmap<uint256, int64_t>::const_iterator it = mapAlreadyAskedFor.find(inv.hash);
 2418. if (it != mapAlreadyAskedFor.end())
 2419. nRequestTime = it->second;
 2420. else
 2421. nRequestTime = 0;
 2422. LogPrint(BCLog::NET, "askfor %s %d (%s) peer=%d\n", inv.ToString(), nRequestTime, DateTimeStrFormat("%H:%M:%S", nRequestTime/1000000), id);
 2423. // Make sure not to reuse time indexes to keep things in the same order
 2424. int64_t nNow = GetTimeMicros() - 1000000;
 2425. static int64_t nLastTime;
 2426. ++nLastTime;
 2427. nNow = std::max(nNow, nLastTime);
 2428. nLastTime = nNow;
 2429. // Each retry is 2 minutes after the last
 2430. nRequestTime = std::max(nRequestTime + 2 * 60 * 1000000, nNow);
 2431. if (it != mapAlreadyAskedFor.end())
 2432. mapAlreadyAskedFor.update(it, nRequestTime);
 2433. else
 2434. mapAlreadyAskedFor.insert(std::make_pair(inv.hash, nRequestTime));
 2435. mapAskFor.insert(std::make_pair(nRequestTime, inv));
 2436. }
 2437. bool CConnman::NodeFullyConnected(const CNode* pnode)
 2438. {
 2439. return pnode && pnode->fSuccessfullyConnected && !pnode->fDisconnect;
 2440. }
 2441. void CConnman::PushMessage(CNode* pnode, CSerializedNetMsg&& msg)
 2442. {
 2443. size_t nMessageSize = msg.data.size();
 2444. size_t nTotalSize = nMessageSize + CMessageHeader::HEADER_SIZE;
 2445. LogPrint(BCLog::NET, "sending %s (%d bytes) peer=%d\n", SanitizeString(msg.command.c_str()), nMessageSize, pnode->GetId());
 2446. std::vector<unsigned char> serializedHeader;
 2447. serializedHeader.reserve(CMessageHeader::HEADER_SIZE);
 2448. uint256 hash = Hash(msg.data.data(), msg.data.data() + nMessageSize);
 2449. CMessageHeader hdr(Params().MessageStart(), msg.command.c_str(), nMessageSize);
 2450. memcpy(hdr.pchChecksum, hash.begin(), CMessageHeader::CHECKSUM_SIZE);
 2451. CVectorWriter{SER_NETWORK, INIT_PROTO_VERSION, serializedHeader, 0, hdr};
 2452. size_t nBytesSent = 0;
 2453. {
 2454. LOCK(pnode->cs_vSend);
 2455. bool optimisticSend(pnode->vSendMsg.empty());
 2456. //log total amount of bytes per command
 2457. pnode->mapSendBytesPerMsgCmd[msg.command] += nTotalSize;
 2458. pnode->nSendSize += nTotalSize;
 2459. if (pnode->nSendSize > nSendBufferMaxSize)
 2460. pnode->fPauseSend = true;
 2461. pnode->vSendMsg.push_back(std::move(serializedHeader));
 2462. if (nMessageSize)
 2463. pnode->vSendMsg.push_back(std::move(msg.data));
 2464. // If write queue empty, attempt "optimistic write"
 2465. if (optimisticSend == true)
 2466. nBytesSent = SocketSendData(pnode);
 2467. }
 2468. if (nBytesSent)
 2469. RecordBytesSent(nBytesSent);
 2470. }
 2471. bool CConnman::ForNode(NodeId id, std::function<bool(CNode* pnode)> func)
 2472. {
 2473. CNode* found = nullptr;
 2474. LOCK(cs_vNodes);
 2475. for (auto&& pnode : vNodes) {
 2476. if(pnode->GetId() == id) {
 2477. found = pnode;
 2478. break;
 2479. }
 2480. }
 2481. return found != nullptr && NodeFullyConnected(found) && func(found);
 2482. }
 2483. int64_t PoissonNextSend(int64_t nNow, int average_interval_seconds) {
 2484. return nNow + (int64_t)(log1p(GetRand(1ULL << 48) * -0.0000000000000035527136788 /* -1/2^48 */) * average_interval_seconds * -1000000.0 + 0.5);
 2485. }
 2486. CSipHasher CConnman::GetDeterministicRandomizer(uint64_t id) const
 2487. {
 2488. return CSipHasher(nSeed0, nSeed1).Write(id);
 2489. }
 2490. uint64_t CConnman::CalculateKeyedNetGroup(const CAddress& ad) const
 2491. {
 2492. std::vector<unsigned char> vchNetGroup(ad.GetGroup());
 2493. return GetDeterministicRandomizer(RANDOMIZER_ID_NETGROUP).Write(vchNetGroup.data(), vchNetGroup.size()).Finalize();
 2494. }