Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Patrick Strateman 1cc251f50f Explicitly search for bdb5.3. 4 år sedan
..
ax_boost_base.m4 [build-aux] Boost_Base serial 27 4 år sedan
ax_boost_chrono.m4 Create the common location for all m4 autotool build scripts, build-aux/m4. 6 år sedan
ax_boost_filesystem.m4 Create the common location for all m4 autotool build scripts, build-aux/m4. 6 år sedan
ax_boost_program_options.m4 [build-aux] Update Boost & check macros to latest serials 5 år sedan
ax_boost_system.m4 [build-aux] Update Boost & check macros to latest serials 5 år sedan
ax_boost_thread.m4 Create the common location for all m4 autotool build scripts, build-aux/m4. 6 år sedan
ax_boost_unit_test_framework.m4 Create the common location for all m4 autotool build scripts, build-aux/m4. 6 år sedan
ax_check_compile_flag.m4 [build-aux] Update Boost & check macros to latest serials 5 år sedan
ax_check_link_flag.m4 [build-aux] Update Boost & check macros to latest serials 5 år sedan
ax_check_preproc_flag.m4 [build-aux] Update Boost & check macros to latest serials 5 år sedan
ax_cxx_compile_stdcxx.m4 build: force a c++ standard to be specified 4 år sedan
ax_gcc_func_attribute.m4 [build-aux] Update Boost & check macros to latest serials 5 år sedan
ax_pthread.m4 [trivial] Sync ax_pthread with upstream draft 5 år sedan
bitcoin_find_bdb48.m4 Explicitly search for bdb5.3. 4 år sedan
bitcoin_qt.m4 Avoid printing generic and duplicated "checking for QT" during ./configure 4 år sedan
bitcoin_subdir_to_include.m4 Add MIT license to build-aux/m4 scripts 4 år sedan
l_atomic.m4 Add MIT license to build-aux/m4 scripts 4 år sedan