Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

main.cpp 177KB


 1. // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
 2. // Copyright (c) 2009-2014 The Bitcoin developers
 3. // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
 4. // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
 5. #include "main.h"
 6. #include "addrman.h"
 7. #include "alert.h"
 8. #include "chainparams.h"
 9. #include "checkpoints.h"
 10. #include "checkqueue.h"
 11. #include "init.h"
 12. #include "net.h"
 13. #include "pow.h"
 14. #include "txdb.h"
 15. #include "txmempool.h"
 16. #include "ui_interface.h"
 17. #include "util.h"
 18. #include "utilmoneystr.h"
 19. #include <sstream>
 20. #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
 21. #include <boost/filesystem.hpp>
 22. #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
 23. #include <boost/thread.hpp>
 24. using namespace boost;
 25. using namespace std;
 26. #if defined(NDEBUG)
 27. # error "Bitcoin cannot be compiled without assertions."
 28. #endif
 29. //
 30. // Global state
 31. //
 32. CCriticalSection cs_main;
 33. BlockMap mapBlockIndex;
 34. CChain chainActive;
 35. CBlockIndex *pindexBestHeader = NULL;
 36. int64_t nTimeBestReceived = 0;
 37. CWaitableCriticalSection csBestBlock;
 38. CConditionVariable cvBlockChange;
 39. int nScriptCheckThreads = 0;
 40. bool fImporting = false;
 41. bool fReindex = false;
 42. bool fTxIndex = false;
 43. bool fIsBareMultisigStd = true;
 44. unsigned int nCoinCacheSize = 5000;
 45. /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for relaying and mining) */
 46. CFeeRate minRelayTxFee = CFeeRate(1000);
 47. CTxMemPool mempool(::minRelayTxFee);
 48. struct COrphanTx {
 49. CTransaction tx;
 50. NodeId fromPeer;
 51. };
 52. map<uint256, COrphanTx> mapOrphanTransactions;
 53. map<uint256, set<uint256> > mapOrphanTransactionsByPrev;
 54. void EraseOrphansFor(NodeId peer);
 55. // Constant stuff for coinbase transactions we create:
 56. CScript COINBASE_FLAGS;
 57. const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
 58. // Internal stuff
 59. namespace {
 60. struct CBlockIndexWorkComparator
 61. {
 62. bool operator()(CBlockIndex *pa, CBlockIndex *pb) {
 63. // First sort by most total work, ...
 64. if (pa->nChainWork > pb->nChainWork) return false;
 65. if (pa->nChainWork < pb->nChainWork) return true;
 66. // ... then by earliest time received, ...
 67. if (pa->nSequenceId < pb->nSequenceId) return false;
 68. if (pa->nSequenceId > pb->nSequenceId) return true;
 69. // Use pointer address as tie breaker (should only happen with blocks
 70. // loaded from disk, as those all have id 0).
 71. if (pa < pb) return false;
 72. if (pa > pb) return true;
 73. // Identical blocks.
 74. return false;
 75. }
 76. };
 77. CBlockIndex *pindexBestInvalid;
 78. // The set of all CBlockIndex entries with BLOCK_VALID_TRANSACTIONS or better that are at least
 79. // as good as our current tip. Entries may be failed, though.
 80. set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator> setBlockIndexCandidates;
 81. // Number of nodes with fSyncStarted.
 82. int nSyncStarted = 0;
 83. // All pairs A->B, where A (or one if its ancestors) misses transactions, but B has transactions.
 84. multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*> mapBlocksUnlinked;
 85. CCriticalSection cs_LastBlockFile;
 86. std::vector<CBlockFileInfo> vinfoBlockFile;
 87. int nLastBlockFile = 0;
 88. // Every received block is assigned a unique and increasing identifier, so we
 89. // know which one to give priority in case of a fork.
 90. CCriticalSection cs_nBlockSequenceId;
 91. // Blocks loaded from disk are assigned id 0, so start the counter at 1.
 92. uint32_t nBlockSequenceId = 1;
 93. // Sources of received blocks, to be able to send them reject messages or ban
 94. // them, if processing happens afterwards. Protected by cs_main.
 95. map<uint256, NodeId> mapBlockSource;
 96. // Blocks that are in flight, and that are in the queue to be downloaded.
 97. // Protected by cs_main.
 98. struct QueuedBlock {
 99. uint256 hash;
 100. CBlockIndex *pindex; // Optional.
 101. int64_t nTime; // Time of "getdata" request in microseconds.
 102. };
 103. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> > mapBlocksInFlight;
 104. // Number of preferrable block download peers.
 105. int nPreferredDownload = 0;
 106. } // anon namespace
 107. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 108. //
 109. // dispatching functions
 110. //
 111. // These functions dispatch to one or all registered wallets
 112. namespace {
 113. struct CMainSignals {
 114. // Notifies listeners of updated transaction data (transaction, and optionally the block it is found in.
 115. boost::signals2::signal<void (const CTransaction &, const CBlock *)> SyncTransaction;
 116. // Notifies listeners of an erased transaction (currently disabled, requires transaction replacement).
 117. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> EraseTransaction;
 118. // Notifies listeners of an updated transaction without new data (for now: a coinbase potentially becoming visible).
 119. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> UpdatedTransaction;
 120. // Notifies listeners of a new active block chain.
 121. boost::signals2::signal<void (const CBlockLocator &)> SetBestChain;
 122. // Notifies listeners about an inventory item being seen on the network.
 123. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> Inventory;
 124. // Tells listeners to broadcast their data.
 125. boost::signals2::signal<void ()> Broadcast;
 126. // Notifies listeners of a block validation result
 127. boost::signals2::signal<void (const CBlock&, const CValidationState&)> BlockChecked;
 128. } g_signals;
 129. } // anon namespace
 130. void RegisterValidationInterface(CValidationInterface* pwalletIn) {
 131. g_signals.SyncTransaction.connect(boost::bind(&CValidationInterface::SyncTransaction, pwalletIn, _1, _2));
 132. g_signals.EraseTransaction.connect(boost::bind(&CValidationInterface::EraseFromWallet, pwalletIn, _1));
 133. g_signals.UpdatedTransaction.connect(boost::bind(&CValidationInterface::UpdatedTransaction, pwalletIn, _1));
 134. g_signals.SetBestChain.connect(boost::bind(&CValidationInterface::SetBestChain, pwalletIn, _1));
 135. g_signals.Inventory.connect(boost::bind(&CValidationInterface::Inventory, pwalletIn, _1));
 136. g_signals.Broadcast.connect(boost::bind(&CValidationInterface::ResendWalletTransactions, pwalletIn));
 137. g_signals.BlockChecked.connect(boost::bind(&CValidationInterface::BlockChecked, pwalletIn, _1, _2));
 138. }
 139. void UnregisterValidationInterface(CValidationInterface* pwalletIn) {
 140. g_signals.BlockChecked.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::BlockChecked, pwalletIn, _1, _2));
 141. g_signals.Broadcast.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::ResendWalletTransactions, pwalletIn));
 142. g_signals.Inventory.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::Inventory, pwalletIn, _1));
 143. g_signals.SetBestChain.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::SetBestChain, pwalletIn, _1));
 144. g_signals.UpdatedTransaction.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::UpdatedTransaction, pwalletIn, _1));
 145. g_signals.EraseTransaction.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::EraseFromWallet, pwalletIn, _1));
 146. g_signals.SyncTransaction.disconnect(boost::bind(&CValidationInterface::SyncTransaction, pwalletIn, _1, _2));
 147. }
 148. void UnregisterAllValidationInterfaces() {
 149. g_signals.BlockChecked.disconnect_all_slots();
 150. g_signals.Broadcast.disconnect_all_slots();
 151. g_signals.Inventory.disconnect_all_slots();
 152. g_signals.SetBestChain.disconnect_all_slots();
 153. g_signals.UpdatedTransaction.disconnect_all_slots();
 154. g_signals.EraseTransaction.disconnect_all_slots();
 155. g_signals.SyncTransaction.disconnect_all_slots();
 156. }
 157. void SyncWithWallets(const CTransaction &tx, const CBlock *pblock) {
 158. g_signals.SyncTransaction(tx, pblock);
 159. }
 160. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 161. //
 162. // Registration of network node signals.
 163. //
 164. namespace {
 165. struct CBlockReject {
 166. unsigned char chRejectCode;
 167. string strRejectReason;
 168. uint256 hashBlock;
 169. };
 170. // Maintain validation-specific state about nodes, protected by cs_main, instead
 171. // by CNode's own locks. This simplifies asynchronous operation, where
 172. // processing of incoming data is done after the ProcessMessage call returns,
 173. // and we're no longer holding the node's locks.
 174. struct CNodeState {
 175. // Accumulated misbehaviour score for this peer.
 176. int nMisbehavior;
 177. // Whether this peer should be disconnected and banned (unless whitelisted).
 178. bool fShouldBan;
 179. // String name of this peer (debugging/logging purposes).
 180. std::string name;
 181. // List of asynchronously-determined block rejections to notify this peer about.
 182. std::vector<CBlockReject> rejects;
 183. // The best known block we know this peer has announced.
 184. CBlockIndex *pindexBestKnownBlock;
 185. // The hash of the last unknown block this peer has announced.
 186. uint256 hashLastUnknownBlock;
 187. // The last full block we both have.
 188. CBlockIndex *pindexLastCommonBlock;
 189. // Whether we've started headers synchronization with this peer.
 190. bool fSyncStarted;
 191. // Since when we're stalling block download progress (in microseconds), or 0.
 192. int64_t nStallingSince;
 193. list<QueuedBlock> vBlocksInFlight;
 194. int nBlocksInFlight;
 195. // Whether we consider this a preferred download peer.
 196. bool fPreferredDownload;
 197. CNodeState() {
 198. nMisbehavior = 0;
 199. fShouldBan = false;
 200. pindexBestKnownBlock = NULL;
 201. hashLastUnknownBlock = uint256(0);
 202. pindexLastCommonBlock = NULL;
 203. fSyncStarted = false;
 204. nStallingSince = 0;
 205. nBlocksInFlight = 0;
 206. fPreferredDownload = false;
 207. }
 208. };
 209. // Map maintaining per-node state. Requires cs_main.
 210. map<NodeId, CNodeState> mapNodeState;
 211. // Requires cs_main.
 212. CNodeState *State(NodeId pnode) {
 213. map<NodeId, CNodeState>::iterator it = mapNodeState.find(pnode);
 214. if (it == mapNodeState.end())
 215. return NULL;
 216. return &it->second;
 217. }
 218. int GetHeight()
 219. {
 220. LOCK(cs_main);
 221. return chainActive.Height();
 222. }
 223. void UpdatePreferredDownload(CNode* node, CNodeState* state)
 224. {
 225. nPreferredDownload -= state->fPreferredDownload;
 226. // Whether this node should be marked as a preferred download node.
 227. state->fPreferredDownload = (!node->fInbound || node->fWhitelisted) && !node->fOneShot && !node->fClient;
 228. nPreferredDownload += state->fPreferredDownload;
 229. }
 230. void InitializeNode(NodeId nodeid, const CNode *pnode) {
 231. LOCK(cs_main);
 232. CNodeState &state = mapNodeState.insert(std::make_pair(nodeid, CNodeState())).first->second;
 233. state.name = pnode->addrName;
 234. }
 235. void FinalizeNode(NodeId nodeid) {
 236. LOCK(cs_main);
 237. CNodeState *state = State(nodeid);
 238. if (state->fSyncStarted)
 239. nSyncStarted--;
 240. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& entry, state->vBlocksInFlight)
 241. mapBlocksInFlight.erase(entry.hash);
 242. EraseOrphansFor(nodeid);
 243. nPreferredDownload -= state->fPreferredDownload;
 244. mapNodeState.erase(nodeid);
 245. }
 246. // Requires cs_main.
 247. void MarkBlockAsReceived(const uint256& hash) {
 248. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> >::iterator itInFlight = mapBlocksInFlight.find(hash);
 249. if (itInFlight != mapBlocksInFlight.end()) {
 250. CNodeState *state = State(itInFlight->second.first);
 251. state->vBlocksInFlight.erase(itInFlight->second.second);
 252. state->nBlocksInFlight--;
 253. state->nStallingSince = 0;
 254. mapBlocksInFlight.erase(itInFlight);
 255. }
 256. }
 257. // Requires cs_main.
 258. void MarkBlockAsInFlight(NodeId nodeid, const uint256& hash, CBlockIndex *pindex = NULL) {
 259. CNodeState *state = State(nodeid);
 260. assert(state != NULL);
 261. // Make sure it's not listed somewhere already.
 262. MarkBlockAsReceived(hash);
 263. QueuedBlock newentry = {hash, pindex, GetTimeMicros()};
 264. list<QueuedBlock>::iterator it = state->vBlocksInFlight.insert(state->vBlocksInFlight.end(), newentry);
 265. state->nBlocksInFlight++;
 266. mapBlocksInFlight[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 267. }
 268. /** Check whether the last unknown block a peer advertized is not yet known. */
 269. void ProcessBlockAvailability(NodeId nodeid) {
 270. CNodeState *state = State(nodeid);
 271. assert(state != NULL);
 272. if (state->hashLastUnknownBlock != 0) {
 273. BlockMap::iterator itOld = mapBlockIndex.find(state->hashLastUnknownBlock);
 274. if (itOld != mapBlockIndex.end() && itOld->second->nChainWork > 0) {
 275. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || itOld->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 276. state->pindexBestKnownBlock = itOld->second;
 277. state->hashLastUnknownBlock = uint256(0);
 278. }
 279. }
 280. }
 281. /** Update tracking information about which blocks a peer is assumed to have. */
 282. void UpdateBlockAvailability(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 283. CNodeState *state = State(nodeid);
 284. assert(state != NULL);
 285. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 286. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 287. if (it != mapBlockIndex.end() && it->second->nChainWork > 0) {
 288. // An actually better block was announced.
 289. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || it->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 290. state->pindexBestKnownBlock = it->second;
 291. } else {
 292. // An unknown block was announced; just assume that the latest one is the best one.
 293. state->hashLastUnknownBlock = hash;
 294. }
 295. }
 296. /** Find the last common ancestor two blocks have.
 297. * Both pa and pb must be non-NULL. */
 298. CBlockIndex* LastCommonAncestor(CBlockIndex* pa, CBlockIndex* pb) {
 299. if (pa->nHeight > pb->nHeight) {
 300. pa = pa->GetAncestor(pb->nHeight);
 301. } else if (pb->nHeight > pa->nHeight) {
 302. pb = pb->GetAncestor(pa->nHeight);
 303. }
 304. while (pa != pb && pa && pb) {
 305. pa = pa->pprev;
 306. pb = pb->pprev;
 307. }
 308. // Eventually all chain branches meet at the genesis block.
 309. assert(pa == pb);
 310. return pa;
 311. }
 312. /** Update pindexLastCommonBlock and add not-in-flight missing successors to vBlocks, until it has
 313. * at most count entries. */
 314. void FindNextBlocksToDownload(NodeId nodeid, unsigned int count, std::vector<CBlockIndex*>& vBlocks, NodeId& nodeStaller) {
 315. if (count == 0)
 316. return;
 317. vBlocks.reserve(vBlocks.size() + count);
 318. CNodeState *state = State(nodeid);
 319. assert(state != NULL);
 320. // Make sure pindexBestKnownBlock is up to date, we'll need it.
 321. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 322. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || state->pindexBestKnownBlock->nChainWork < chainActive.Tip()->nChainWork) {
 323. // This peer has nothing interesting.
 324. return;
 325. }
 326. if (state->pindexLastCommonBlock == NULL) {
 327. // Bootstrap quickly by guessing a parent of our best tip is the forking point.
 328. // Guessing wrong in either direction is not a problem.
 329. state->pindexLastCommonBlock = chainActive[std::min(state->pindexBestKnownBlock->nHeight, chainActive.Height())];
 330. }
 331. // If the peer reorganized, our previous pindexLastCommonBlock may not be an ancestor
 332. // of their current tip anymore. Go back enough to fix that.
 333. state->pindexLastCommonBlock = LastCommonAncestor(state->pindexLastCommonBlock, state->pindexBestKnownBlock);
 334. if (state->pindexLastCommonBlock == state->pindexBestKnownBlock)
 335. return;
 336. std::vector<CBlockIndex*> vToFetch;
 337. CBlockIndex *pindexWalk = state->pindexLastCommonBlock;
 338. // Never fetch further than the best block we know the peer has, or more than BLOCK_DOWNLOAD_WINDOW + 1 beyond the last
 339. // linked block we have in common with this peer. The +1 is so we can detect stalling, namely if we would be able to
 340. // download that next block if the window were 1 larger.
 341. int nWindowEnd = state->pindexLastCommonBlock->nHeight + BLOCK_DOWNLOAD_WINDOW;
 342. int nMaxHeight = std::min<int>(state->pindexBestKnownBlock->nHeight, nWindowEnd + 1);
 343. NodeId waitingfor = -1;
 344. while (pindexWalk->nHeight < nMaxHeight) {
 345. // Read up to 128 (or more, if more blocks than that are needed) successors of pindexWalk (towards
 346. // pindexBestKnownBlock) into vToFetch. We fetch 128, because CBlockIndex::GetAncestor may be as expensive
 347. // as iterating over ~100 CBlockIndex* entries anyway.
 348. int nToFetch = std::min(nMaxHeight - pindexWalk->nHeight, std::max<int>(count - vBlocks.size(), 128));
 349. vToFetch.resize(nToFetch);
 350. pindexWalk = state->pindexBestKnownBlock->GetAncestor(pindexWalk->nHeight + nToFetch);
 351. vToFetch[nToFetch - 1] = pindexWalk;
 352. for (unsigned int i = nToFetch - 1; i > 0; i--) {
 353. vToFetch[i - 1] = vToFetch[i]->pprev;
 354. }
 355. // Iterate over those blocks in vToFetch (in forward direction), adding the ones that
 356. // are not yet downloaded and not in flight to vBlocks. In the mean time, update
 357. // pindexLastCommonBlock as long as all ancestors are already downloaded.
 358. BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vToFetch) {
 359. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 360. if (pindex->nChainTx)
 361. state->pindexLastCommonBlock = pindex;
 362. } else if (mapBlocksInFlight.count(pindex->GetBlockHash()) == 0) {
 363. // The block is not already downloaded, and not yet in flight.
 364. if (pindex->nHeight > nWindowEnd) {
 365. // We reached the end of the window.
 366. if (vBlocks.size() == 0 && waitingfor != nodeid) {
 367. // We aren't able to fetch anything, but we would be if the download window was one larger.
 368. nodeStaller = waitingfor;
 369. }
 370. return;
 371. }
 372. vBlocks.push_back(pindex);
 373. if (vBlocks.size() == count) {
 374. return;
 375. }
 376. } else if (waitingfor == -1) {
 377. // This is the first already-in-flight block.
 378. waitingfor = mapBlocksInFlight[pindex->GetBlockHash()].first;
 379. }
 380. }
 381. }
 382. }
 383. } // anon namespace
 384. bool GetNodeStateStats(NodeId nodeid, CNodeStateStats &stats) {
 385. LOCK(cs_main);
 386. CNodeState *state = State(nodeid);
 387. if (state == NULL)
 388. return false;
 389. stats.nMisbehavior = state->nMisbehavior;
 390. stats.nSyncHeight = state->pindexBestKnownBlock ? state->pindexBestKnownBlock->nHeight : -1;
 391. stats.nCommonHeight = state->pindexLastCommonBlock ? state->pindexLastCommonBlock->nHeight : -1;
 392. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& queue, state->vBlocksInFlight) {
 393. if (queue.pindex)
 394. stats.vHeightInFlight.push_back(queue.pindex->nHeight);
 395. }
 396. return true;
 397. }
 398. void RegisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 399. {
 400. nodeSignals.GetHeight.connect(&GetHeight);
 401. nodeSignals.ProcessMessages.connect(&ProcessMessages);
 402. nodeSignals.SendMessages.connect(&SendMessages);
 403. nodeSignals.InitializeNode.connect(&InitializeNode);
 404. nodeSignals.FinalizeNode.connect(&FinalizeNode);
 405. }
 406. void UnregisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 407. {
 408. nodeSignals.GetHeight.disconnect(&GetHeight);
 409. nodeSignals.ProcessMessages.disconnect(&ProcessMessages);
 410. nodeSignals.SendMessages.disconnect(&SendMessages);
 411. nodeSignals.InitializeNode.disconnect(&InitializeNode);
 412. nodeSignals.FinalizeNode.disconnect(&FinalizeNode);
 413. }
 414. CBlockIndex* FindForkInGlobalIndex(const CChain& chain, const CBlockLocator& locator)
 415. {
 416. // Find the first block the caller has in the main chain
 417. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, locator.vHave) {
 418. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 419. if (mi != mapBlockIndex.end())
 420. {
 421. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 422. if (chain.Contains(pindex))
 423. return pindex;
 424. }
 425. }
 426. return chain.Genesis();
 427. }
 428. CCoinsViewCache *pcoinsTip = NULL;
 429. CBlockTreeDB *pblocktree = NULL;
 430. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 431. //
 432. // mapOrphanTransactions
 433. //
 434. bool AddOrphanTx(const CTransaction& tx, NodeId peer)
 435. {
 436. uint256 hash = tx.GetHash();
 437. if (mapOrphanTransactions.count(hash))
 438. return false;
 439. // Ignore big transactions, to avoid a
 440. // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
 441. // large transaction with a missing parent then we assume
 442. // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
 443. // have been mined or received.
 444. // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
 445. // at most 500 megabytes of orphans:
 446. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 447. if (sz > 5000)
 448. {
 449. LogPrint("mempool", "ignoring large orphan tx (size: %u, hash: %s)\n", sz, hash.ToString());
 450. return false;
 451. }
 452. mapOrphanTransactions[hash].tx = tx;
 453. mapOrphanTransactions[hash].fromPeer = peer;
 454. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 455. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(hash);
 456. LogPrint("mempool", "stored orphan tx %s (mapsz %u prevsz %u)\n", hash.ToString(),
 457. mapOrphanTransactions.size(), mapOrphanTransactionsByPrev.size());
 458. return true;
 459. }
 460. void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
 461. {
 462. map<uint256, COrphanTx>::iterator it = mapOrphanTransactions.find(hash);
 463. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 464. return;
 465. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, it->second.tx.vin)
 466. {
 467. map<uint256, set<uint256> >::iterator itPrev = mapOrphanTransactionsByPrev.find(txin.prevout.hash);
 468. if (itPrev == mapOrphanTransactionsByPrev.end())
 469. continue;
 470. itPrev->second.erase(hash);
 471. if (itPrev->second.empty())
 472. mapOrphanTransactionsByPrev.erase(itPrev);
 473. }
 474. mapOrphanTransactions.erase(it);
 475. }
 476. void EraseOrphansFor(NodeId peer)
 477. {
 478. int nErased = 0;
 479. map<uint256, COrphanTx>::iterator iter = mapOrphanTransactions.begin();
 480. while (iter != mapOrphanTransactions.end())
 481. {
 482. map<uint256, COrphanTx>::iterator maybeErase = iter++; // increment to avoid iterator becoming invalid
 483. if (maybeErase->second.fromPeer == peer)
 484. {
 485. EraseOrphanTx(maybeErase->second.tx.GetHash());
 486. ++nErased;
 487. }
 488. }
 489. if (nErased > 0) LogPrint("mempool", "Erased %d orphan tx from peer %d\n", nErased, peer);
 490. }
 491. unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
 492. {
 493. unsigned int nEvicted = 0;
 494. while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
 495. {
 496. // Evict a random orphan:
 497. uint256 randomhash = GetRandHash();
 498. map<uint256, COrphanTx>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
 499. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 500. it = mapOrphanTransactions.begin();
 501. EraseOrphanTx(it->first);
 502. ++nEvicted;
 503. }
 504. return nEvicted;
 505. }
 506. bool IsStandardTx(const CTransaction& tx, string& reason)
 507. {
 508. AssertLockHeld(cs_main);
 509. if (tx.nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION || tx.nVersion < 1) {
 510. reason = "version";
 511. return false;
 512. }
 513. // Treat non-final transactions as non-standard to prevent a specific type
 514. // of double-spend attack, as well as DoS attacks. (if the transaction
 515. // can't be mined, the attacker isn't expending resources broadcasting it)
 516. // Basically we don't want to propagate transactions that can't be included in
 517. // the next block.
 518. //
 519. // However, IsFinalTx() is confusing... Without arguments, it uses
 520. // chainActive.Height() to evaluate nLockTime; when a block is accepted, chainActive.Height()
 521. // is set to the value of nHeight in the block. However, when IsFinalTx()
 522. // is called within CBlock::AcceptBlock(), the height of the block *being*
 523. // evaluated is what is used. Thus if we want to know if a transaction can
 524. // be part of the *next* block, we need to call IsFinalTx() with one more
 525. // than chainActive.Height().
 526. //
 527. // Timestamps on the other hand don't get any special treatment, because we
 528. // can't know what timestamp the next block will have, and there aren't
 529. // timestamp applications where it matters.
 530. if (!IsFinalTx(tx, chainActive.Height() + 1)) {
 531. reason = "non-final";
 532. return false;
 533. }
 534. // Extremely large transactions with lots of inputs can cost the network
 535. // almost as much to process as they cost the sender in fees, because
 536. // computing signature hashes is O(ninputs*txsize). Limiting transactions
 537. // to MAX_STANDARD_TX_SIZE mitigates CPU exhaustion attacks.
 538. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 539. if (sz >= MAX_STANDARD_TX_SIZE) {
 540. reason = "tx-size";
 541. return false;
 542. }
 543. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 544. {
 545. // Biggest 'standard' txin is a 15-of-15 P2SH multisig with compressed
 546. // keys. (remember the 520 byte limit on redeemScript size) That works
 547. // out to a (15*(33+1))+3=513 byte redeemScript, 513+1+15*(73+1)+3=1627
 548. // bytes of scriptSig, which we round off to 1650 bytes for some minor
 549. // future-proofing. That's also enough to spend a 20-of-20
 550. // CHECKMULTISIG scriptPubKey, though such a scriptPubKey is not
 551. // considered standard)
 552. if (txin.scriptSig.size() > 1650) {
 553. reason = "scriptsig-size";
 554. return false;
 555. }
 556. if (!txin.scriptSig.IsPushOnly()) {
 557. reason = "scriptsig-not-pushonly";
 558. return false;
 559. }
 560. }
 561. unsigned int nDataOut = 0;
 562. txnouttype whichType;
 563. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout) {
 564. if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey, whichType)) {
 565. reason = "scriptpubkey";
 566. return false;
 567. }
 568. if (whichType == TX_NULL_DATA)
 569. nDataOut++;
 570. else if ((whichType == TX_MULTISIG) && (!fIsBareMultisigStd)) {
 571. reason = "bare-multisig";
 572. return false;
 573. } else if (txout.IsDust(::minRelayTxFee)) {
 574. reason = "dust";
 575. return false;
 576. }
 577. }
 578. // only one OP_RETURN txout is permitted
 579. if (nDataOut > 1) {
 580. reason = "multi-op-return";
 581. return false;
 582. }
 583. return true;
 584. }
 585. bool IsFinalTx(const CTransaction &tx, int nBlockHeight, int64_t nBlockTime)
 586. {
 587. AssertLockHeld(cs_main);
 588. // Time based nLockTime implemented in 0.1.6
 589. if (tx.nLockTime == 0)
 590. return true;
 591. if (nBlockHeight == 0)
 592. nBlockHeight = chainActive.Height();
 593. if (nBlockTime == 0)
 594. nBlockTime = GetAdjustedTime();
 595. if ((int64_t)tx.nLockTime < ((int64_t)tx.nLockTime < LOCKTIME_THRESHOLD ? (int64_t)nBlockHeight : nBlockTime))
 596. return true;
 597. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 598. if (!txin.IsFinal())
 599. return false;
 600. return true;
 601. }
 602. //
 603. // Check transaction inputs to mitigate two
 604. // potential denial-of-service attacks:
 605. //
 606. // 1. scriptSigs with extra data stuffed into them,
 607. // not consumed by scriptPubKey (or P2SH script)
 608. // 2. P2SH scripts with a crazy number of expensive
 609. // CHECKSIG/CHECKMULTISIG operations
 610. //
 611. bool AreInputsStandard(const CTransaction& tx, const CCoinsViewCache& mapInputs)
 612. {
 613. if (tx.IsCoinBase())
 614. return true; // Coinbases don't use vin normally
 615. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 616. {
 617. const CTxOut& prev = mapInputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 618. vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
 619. txnouttype whichType;
 620. // get the scriptPubKey corresponding to this input:
 621. const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
 622. if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
 623. return false;
 624. int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
 625. if (nArgsExpected < 0)
 626. return false;
 627. // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
 628. // non-standard. Note that this EvalScript() call will
 629. // be quick, because if there are any operations
 630. // beside "push data" in the scriptSig
 631. // IsStandard() will have already returned false
 632. // and this method isn't called.
 633. vector<vector<unsigned char> > stack;
 634. if (!EvalScript(stack, tx.vin[i].scriptSig, false, BaseSignatureChecker()))
 635. return false;
 636. if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
 637. {
 638. if (stack.empty())
 639. return false;
 640. CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
 641. vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
 642. txnouttype whichType2;
 643. if (Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
 644. {
 645. int tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
 646. if (tmpExpected < 0)
 647. return false;
 648. nArgsExpected += tmpExpected;
 649. }
 650. else
 651. {
 652. // Any other Script with less than 15 sigops OK:
 653. unsigned int sigops = subscript.GetSigOpCount(true);
 654. // ... extra data left on the stack after execution is OK, too:
 655. return (sigops <= MAX_P2SH_SIGOPS);
 656. }
 657. }
 658. if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
 659. return false;
 660. }
 661. return true;
 662. }
 663. unsigned int GetLegacySigOpCount(const CTransaction& tx)
 664. {
 665. unsigned int nSigOps = 0;
 666. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 667. {
 668. nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
 669. }
 670. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 671. {
 672. nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
 673. }
 674. return nSigOps;
 675. }
 676. unsigned int GetP2SHSigOpCount(const CTransaction& tx, const CCoinsViewCache& inputs)
 677. {
 678. if (tx.IsCoinBase())
 679. return 0;
 680. unsigned int nSigOps = 0;
 681. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 682. {
 683. const CTxOut &prevout = inputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 684. if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
 685. nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(tx.vin[i].scriptSig);
 686. }
 687. return nSigOps;
 688. }
 689. bool CheckTransaction(const CTransaction& tx, CValidationState &state)
 690. {
 691. // Basic checks that don't depend on any context
 692. if (tx.vin.empty())
 693. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : vin empty"),
 694. REJECT_INVALID, "bad-txns-vin-empty");
 695. if (tx.vout.empty())
 696. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : vout empty"),
 697. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-empty");
 698. // Size limits
 699. if (::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 700. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : size limits failed"),
 701. REJECT_INVALID, "bad-txns-oversize");
 702. // Check for negative or overflow output values
 703. CAmount nValueOut = 0;
 704. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 705. {
 706. if (txout.nValue < 0)
 707. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout.nValue negative"),
 708. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-negative");
 709. if (txout.nValue > MAX_MONEY)
 710. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout.nValue too high"),
 711. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-toolarge");
 712. nValueOut += txout.nValue;
 713. if (!MoneyRange(nValueOut))
 714. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout total out of range"),
 715. REJECT_INVALID, "bad-txns-txouttotal-toolarge");
 716. }
 717. // Check for duplicate inputs
 718. set<COutPoint> vInOutPoints;
 719. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 720. {
 721. if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
 722. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : duplicate inputs"),
 723. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-duplicate");
 724. vInOutPoints.insert(txin.prevout);
 725. }
 726. if (tx.IsCoinBase())
 727. {
 728. if (tx.vin[0].scriptSig.size() < 2 || tx.vin[0].scriptSig.size() > 100)
 729. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : coinbase script size"),
 730. REJECT_INVALID, "bad-cb-length");
 731. }
 732. else
 733. {
 734. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 735. if (txin.prevout.IsNull())
 736. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : prevout is null"),
 737. REJECT_INVALID, "bad-txns-prevout-null");
 738. }
 739. return true;
 740. }
 741. CAmount GetMinRelayFee(const CTransaction& tx, unsigned int nBytes, bool fAllowFree)
 742. {
 743. {
 744. LOCK(mempool.cs);
 745. uint256 hash = tx.GetHash();
 746. double dPriorityDelta = 0;
 747. CAmount nFeeDelta = 0;
 748. mempool.ApplyDeltas(hash, dPriorityDelta, nFeeDelta);
 749. if (dPriorityDelta > 0 || nFeeDelta > 0)
 750. return 0;
 751. }
 752. CAmount nMinFee = ::minRelayTxFee.GetFee(nBytes);
 753. if (fAllowFree)
 754. {
 755. // There is a free transaction area in blocks created by most miners,
 756. // * If we are relaying we allow transactions up to DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000
 757. // to be considered to fall into this category. We don't want to encourage sending
 758. // multiple transactions instead of one big transaction to avoid fees.
 759. if (nBytes < (DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000))
 760. nMinFee = 0;
 761. }
 762. if (!MoneyRange(nMinFee))
 763. nMinFee = MAX_MONEY;
 764. return nMinFee;
 765. }
 766. bool AcceptToMemoryPool(CTxMemPool& pool, CValidationState &state, const CTransaction &tx, bool fLimitFree,
 767. bool* pfMissingInputs, bool fRejectInsaneFee)
 768. {
 769. AssertLockHeld(cs_main);
 770. if (pfMissingInputs)
 771. *pfMissingInputs = false;
 772. if (!CheckTransaction(tx, state))
 773. return error("AcceptToMemoryPool: : CheckTransaction failed");
 774. // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
 775. if (tx.IsCoinBase())
 776. return state.DoS(100, error("AcceptToMemoryPool: : coinbase as individual tx"),
 777. REJECT_INVALID, "coinbase");
 778. // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet/-regtest)
 779. string reason;
 780. if (Params().RequireStandard() && !IsStandardTx(tx, reason))
 781. return state.DoS(0,
 782. error("AcceptToMemoryPool : nonstandard transaction: %s", reason),
 783. REJECT_NONSTANDARD, reason);
 784. // is it already in the memory pool?
 785. uint256 hash = tx.GetHash();
 786. if (pool.exists(hash))
 787. return false;
 788. // Check for conflicts with in-memory transactions
 789. {
 790. LOCK(pool.cs); // protect pool.mapNextTx
 791. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 792. {
 793. COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
 794. if (pool.mapNextTx.count(outpoint))
 795. {
 796. // Disable replacement feature for now
 797. return false;
 798. }
 799. }
 800. }
 801. {
 802. CCoinsView dummy;
 803. CCoinsViewCache view(&dummy);
 804. CAmount nValueIn = 0;
 805. {
 806. LOCK(pool.cs);
 807. CCoinsViewMemPool viewMemPool(pcoinsTip, pool);
 808. view.SetBackend(viewMemPool);
 809. // do we already have it?
 810. if (view.HaveCoins(hash))
 811. return false;
 812. // do all inputs exist?
 813. // Note that this does not check for the presence of actual outputs (see the next check for that),
 814. // only helps filling in pfMissingInputs (to determine missing vs spent).
 815. BOOST_FOREACH(const CTxIn txin, tx.vin) {
 816. if (!view.HaveCoins(txin.prevout.hash)) {
 817. if (pfMissingInputs)
 818. *pfMissingInputs = true;
 819. return false;
 820. }
 821. }
 822. // are the actual inputs available?
 823. if (!view.HaveInputs(tx))
 824. return state.Invalid(error("AcceptToMemoryPool : inputs already spent"),
 825. REJECT_DUPLICATE, "bad-txns-inputs-spent");
 826. // Bring the best block into scope
 827. view.GetBestBlock();
 828. nValueIn = view.GetValueIn(tx);
 829. // we have all inputs cached now, so switch back to dummy, so we don't need to keep lock on mempool
 830. view.SetBackend(dummy);
 831. }
 832. // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
 833. if (Params().RequireStandard() && !AreInputsStandard(tx, view))
 834. return error("AcceptToMemoryPool: : nonstandard transaction input");
 835. // Check that the transaction doesn't have an excessive number of
 836. // sigops, making it impossible to mine. Since the coinbase transaction
 837. // itself can contain sigops MAX_TX_SIGOPS is less than
 838. // MAX_BLOCK_SIGOPS; we still consider this an invalid rather than
 839. // merely non-standard transaction.
 840. unsigned int nSigOps = GetLegacySigOpCount(tx);
 841. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 842. if (nSigOps > MAX_TX_SIGOPS)
 843. return state.DoS(0,
 844. error("AcceptToMemoryPool : too many sigops %s, %d > %d",
 845. hash.ToString(), nSigOps, MAX_TX_SIGOPS),
 846. REJECT_NONSTANDARD, "bad-txns-too-many-sigops");
 847. CAmount nValueOut = tx.GetValueOut();
 848. CAmount nFees = nValueIn-nValueOut;
 849. double dPriority = view.GetPriority(tx, chainActive.Height());
 850. CTxMemPoolEntry entry(tx, nFees, GetTime(), dPriority, chainActive.Height());
 851. unsigned int nSize = entry.GetTxSize();
 852. // Don't accept it if it can't get into a block
 853. CAmount txMinFee = GetMinRelayFee(tx, nSize, true);
 854. if (fLimitFree && nFees < txMinFee)
 855. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool : not enough fees %s, %d < %d",
 856. hash.ToString(), nFees, txMinFee),
 857. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee");
 858. // Continuously rate-limit free (really, very-low-fee)transactions
 859. // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
 860. // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
 861. if (fLimitFree && nFees < ::minRelayTxFee.GetFee(nSize))
 862. {
 863. static CCriticalSection csFreeLimiter;
 864. static double dFreeCount;
 865. static int64_t nLastTime;
 866. int64_t nNow = GetTime();
 867. LOCK(csFreeLimiter);
 868. // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
 869. dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
 870. nLastTime = nNow;
 871. // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
 872. // At default rate it would take over a month to fill 1GB
 873. if (dFreeCount >= GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000)
 874. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool : free transaction rejected by rate limiter"),
 875. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient priority");
 876. LogPrint("mempool", "Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
 877. dFreeCount += nSize;
 878. }
 879. if (fRejectInsaneFee && nFees > ::minRelayTxFee.GetFee(nSize) * 10000)
 880. return error("AcceptToMemoryPool: : insane fees %s, %d > %d",
 881. hash.ToString(),
 882. nFees, ::minRelayTxFee.GetFee(nSize) * 10000);
 883. // Check against previous transactions
 884. // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
 885. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, STANDARD_SCRIPT_VERIFY_FLAGS, true))
 886. {
 887. return error("AcceptToMemoryPool: : ConnectInputs failed %s", hash.ToString());
 888. }
 889. // Store transaction in memory
 890. pool.addUnchecked(hash, entry);
 891. }
 892. SyncWithWallets(tx, NULL);
 893. return true;
 894. }
 895. // Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock
 896. bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &txOut, uint256 &hashBlock, bool fAllowSlow)
 897. {
 898. CBlockIndex *pindexSlow = NULL;
 899. {
 900. LOCK(cs_main);
 901. {
 902. if (mempool.lookup(hash, txOut))
 903. {
 904. return true;
 905. }
 906. }
 907. if (fTxIndex) {
 908. CDiskTxPos postx;
 909. if (pblocktree->ReadTxIndex(hash, postx)) {
 910. CAutoFile file(OpenBlockFile(postx, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 911. CBlockHeader header;
 912. try {
 913. file >> header;
 914. fseek(file.Get(), postx.nTxOffset, SEEK_CUR);
 915. file >> txOut;
 916. } catch (std::exception &e) {
 917. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 918. }
 919. hashBlock = header.GetHash();
 920. if (txOut.GetHash() != hash)
 921. return error("%s : txid mismatch", __func__);
 922. return true;
 923. }
 924. }
 925. if (fAllowSlow) { // use coin database to locate block that contains transaction, and scan it
 926. int nHeight = -1;
 927. {
 928. CCoinsViewCache &view = *pcoinsTip;
 929. const CCoins* coins = view.AccessCoins(hash);
 930. if (coins)
 931. nHeight = coins->nHeight;
 932. }
 933. if (nHeight > 0)
 934. pindexSlow = chainActive[nHeight];
 935. }
 936. }
 937. if (pindexSlow) {
 938. CBlock block;
 939. if (ReadBlockFromDisk(block, pindexSlow)) {
 940. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 941. if (tx.GetHash() == hash) {
 942. txOut = tx;
 943. hashBlock = pindexSlow->GetBlockHash();
 944. return true;
 945. }
 946. }
 947. }
 948. }
 949. return false;
 950. }
 951. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 952. //
 953. // CBlock and CBlockIndex
 954. //
 955. bool WriteBlockToDisk(CBlock& block, CDiskBlockPos& pos)
 956. {
 957. // Open history file to append
 958. CAutoFile fileout(OpenBlockFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 959. if (fileout.IsNull())
 960. return error("WriteBlockToDisk : OpenBlockFile failed");
 961. // Write index header
 962. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(block);
 963. fileout << FLATDATA(Params().MessageStart()) << nSize;
 964. // Write block
 965. long fileOutPos = ftell(fileout.Get());
 966. if (fileOutPos < 0)
 967. return error("WriteBlockToDisk : ftell failed");
 968. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 969. fileout << block;
 970. // Flush stdio buffers and commit to disk before returning
 971. fflush(fileout.Get());
 972. if (!IsInitialBlockDownload())
 973. FileCommit(fileout.Get());
 974. return true;
 975. }
 976. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CDiskBlockPos& pos)
 977. {
 978. block.SetNull();
 979. // Open history file to read
 980. CAutoFile filein(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 981. if (filein.IsNull())
 982. return error("ReadBlockFromDisk : OpenBlockFile failed");
 983. // Read block
 984. try {
 985. filein >> block;
 986. }
 987. catch (std::exception &e) {
 988. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 989. }
 990. // Check the header
 991. if (!CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits))
 992. return error("ReadBlockFromDisk : Errors in block header");
 993. return true;
 994. }
 995. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CBlockIndex* pindex)
 996. {
 997. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex->GetBlockPos()))
 998. return false;
 999. if (block.GetHash() != pindex->GetBlockHash())
 1000. return error("ReadBlockFromDisk(CBlock&, CBlockIndex*) : GetHash() doesn't match index");
 1001. return true;
 1002. }
 1003. CAmount GetBlockValue(int nHeight, const CAmount& nFees)
 1004. {
 1005. int64_t nSubsidy = 50 * COIN;
 1006. int halvings = nHeight / Params().SubsidyHalvingInterval();
 1007. // Force block reward to zero when right shift is undefined.
 1008. if (halvings >= 64)
 1009. return nFees;
 1010. // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
 1011. nSubsidy >>= halvings;
 1012. return nSubsidy + nFees;
 1013. }
 1014. bool IsInitialBlockDownload()
 1015. {
 1016. LOCK(cs_main);
 1017. if (fImporting || fReindex || chainActive.Height() < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
 1018. return true;
 1019. static int64_t nLastUpdate;
 1020. static CBlockIndex* pindexLastBest;
 1021. if (chainActive.Tip() != pindexLastBest)
 1022. {
 1023. pindexLastBest = chainActive.Tip();
 1024. nLastUpdate = GetTime();
 1025. }
 1026. return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
 1027. chainActive.Tip()->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
 1028. }
 1029. bool fLargeWorkForkFound = false;
 1030. bool fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1031. CBlockIndex *pindexBestForkTip = NULL, *pindexBestForkBase = NULL;
 1032. void CheckForkWarningConditions()
 1033. {
 1034. AssertLockHeld(cs_main);
 1035. // Before we get past initial download, we cannot reliably alert about forks
 1036. // (we assume we don't get stuck on a fork before the last checkpoint)
 1037. if (IsInitialBlockDownload())
 1038. return;
 1039. // If our best fork is no longer within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it)
 1040. // of our head, drop it
 1041. if (pindexBestForkTip && chainActive.Height() - pindexBestForkTip->nHeight >= 72)
 1042. pindexBestForkTip = NULL;
 1043. if (pindexBestForkTip || (pindexBestInvalid && pindexBestInvalid->nChainWork > chainActive.Tip()->nChainWork + (chainActive.Tip()->GetBlockWork() * 6)))
 1044. {
 1045. if (!fLargeWorkForkFound)
 1046. {
 1047. std::string warning = std::string("'Warning: Large-work fork detected, forking after block ") +
 1048. pindexBestForkBase->phashBlock->ToString() + std::string("'");
 1049. CAlert::Notify(warning, true);
 1050. }
 1051. if (pindexBestForkTip)
 1052. {
 1053. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Large valid fork found\n forking the chain at height %d (%s)\n lasting to height %d (%s).\nChain state database corruption likely.\n",
 1054. pindexBestForkBase->nHeight, pindexBestForkBase->phashBlock->ToString(),
 1055. pindexBestForkTip->nHeight, pindexBestForkTip->phashBlock->ToString());
 1056. fLargeWorkForkFound = true;
 1057. }
 1058. else
 1059. {
 1060. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Found invalid chain at least ~6 blocks longer than our best chain.\nChain state database corruption likely.\n");
 1061. fLargeWorkInvalidChainFound = true;
 1062. }
 1063. }
 1064. else
 1065. {
 1066. fLargeWorkForkFound = false;
 1067. fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1068. }
 1069. }
 1070. void CheckForkWarningConditionsOnNewFork(CBlockIndex* pindexNewForkTip)
 1071. {
 1072. AssertLockHeld(cs_main);
 1073. // If we are on a fork that is sufficiently large, set a warning flag
 1074. CBlockIndex* pfork = pindexNewForkTip;
 1075. CBlockIndex* plonger = chainActive.Tip();
 1076. while (pfork && pfork != plonger)
 1077. {
 1078. while (plonger && plonger->nHeight > pfork->nHeight)
 1079. plonger = plonger->pprev;
 1080. if (pfork == plonger)
 1081. break;
 1082. pfork = pfork->pprev;
 1083. }
 1084. // We define a condition which we should warn the user about as a fork of at least 7 blocks
 1085. // who's tip is within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it) of ours
 1086. // We use 7 blocks rather arbitrarily as it represents just under 10% of sustained network
 1087. // hash rate operating on the fork.
 1088. // or a chain that is entirely longer than ours and invalid (note that this should be detected by both)
 1089. // We define it this way because it allows us to only store the highest fork tip (+ base) which meets
 1090. // the 7-block condition and from this always have the most-likely-to-cause-warning fork
 1091. if (pfork && (!pindexBestForkTip || (pindexBestForkTip && pindexNewForkTip->nHeight > pindexBestForkTip->nHeight)) &&
 1092. pindexNewForkTip->nChainWork - pfork->nChainWork > (pfork->GetBlockWork() * 7) &&
 1093. chainActive.Height() - pindexNewForkTip->nHeight < 72)
 1094. {
 1095. pindexBestForkTip = pindexNewForkTip;
 1096. pindexBestForkBase = pfork;
 1097. }
 1098. CheckForkWarningConditions();
 1099. }
 1100. // Requires cs_main.
 1101. void Misbehaving(NodeId pnode, int howmuch)
 1102. {
 1103. if (howmuch == 0)
 1104. return;
 1105. CNodeState *state = State(pnode);
 1106. if (state == NULL)
 1107. return;
 1108. state->nMisbehavior += howmuch;
 1109. int banscore = GetArg("-banscore", 100);
 1110. if (state->nMisbehavior >= banscore && state->nMisbehavior - howmuch < banscore)
 1111. {
 1112. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d) BAN THRESHOLD EXCEEDED\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1113. state->fShouldBan = true;
 1114. } else
 1115. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d)\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1116. }
 1117. void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
 1118. {
 1119. if (!pindexBestInvalid || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1120. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1121. LogPrintf("InvalidChainFound: invalid block=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1122. pindexNew->GetBlockHash().ToString(), pindexNew->nHeight,
 1123. log(pindexNew->nChainWork.getdouble())/log(2.0), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
 1124. pindexNew->GetBlockTime()));
 1125. LogPrintf("InvalidChainFound: current best=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1126. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0),
 1127. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()));
 1128. CheckForkWarningConditions();
 1129. }
 1130. void static InvalidBlockFound(CBlockIndex *pindex, const CValidationState &state) {
 1131. int nDoS = 0;
 1132. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 1133. std::map<uint256, NodeId>::iterator it = mapBlockSource.find(pindex->GetBlockHash());
 1134. if (it != mapBlockSource.end() && State(it->second)) {
 1135. CBlockReject reject = {state.GetRejectCode(), state.GetRejectReason(), pindex->GetBlockHash()};
 1136. State(it->second)->rejects.push_back(reject);
 1137. if (nDoS > 0)
 1138. Misbehaving(it->second, nDoS);
 1139. }
 1140. }
 1141. if (!state.CorruptionPossible()) {
 1142. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 1143. pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex));
 1144. setBlockIndexCandidates.erase(pindex);
 1145. InvalidChainFound(pindex);
 1146. }
 1147. }
 1148. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, CTxUndo &txundo, int nHeight)
 1149. {
 1150. // mark inputs spent
 1151. if (!tx.IsCoinBase()) {
 1152. txundo.vprevout.reserve(tx.vin.size());
 1153. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin) {
 1154. txundo.vprevout.push_back(CTxInUndo());
 1155. bool ret = inputs.ModifyCoins(txin.prevout.hash)->Spend(txin.prevout, txundo.vprevout.back());
 1156. assert(ret);
 1157. }
 1158. }
 1159. // add outputs
 1160. inputs.ModifyCoins(tx.GetHash())->FromTx(tx, nHeight);
 1161. }
 1162. bool CScriptCheck::operator()() const {
 1163. const CScript &scriptSig = ptxTo->vin[nIn].scriptSig;
 1164. if (!VerifyScript(scriptSig, scriptPubKey, nFlags, CachingSignatureChecker(*ptxTo, nIn, cacheStore)))
 1165. return error("CScriptCheck() : %s:%d VerifySignature failed", ptxTo->GetHash().ToString(), nIn);
 1166. return true;
 1167. }
 1168. bool CheckInputs(const CTransaction& tx, CValidationState &state, const CCoinsViewCache &inputs, bool fScriptChecks, unsigned int flags, bool cacheStore, std::vector<CScriptCheck> *pvChecks)
 1169. {
 1170. if (!tx.IsCoinBase())
 1171. {
 1172. if (pvChecks)
 1173. pvChecks->reserve(tx.vin.size());
 1174. // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
 1175. // for an attacker to attempt to split the network.
 1176. if (!inputs.HaveInputs(tx))
 1177. return state.Invalid(error("CheckInputs() : %s inputs unavailable", tx.GetHash().ToString()));
 1178. // While checking, GetBestBlock() refers to the parent block.
 1179. // This is also true for mempool checks.
 1180. CBlockIndex *pindexPrev = mapBlockIndex.find(inputs.GetBestBlock())->second;
 1181. int nSpendHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 1182. CAmount nValueIn = 0;
 1183. CAmount nFees = 0;
 1184. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 1185. {
 1186. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1187. const CCoins *coins = inputs.AccessCoins(prevout.hash);
 1188. assert(coins);
 1189. // If prev is coinbase, check that it's matured
 1190. if (coins->IsCoinBase()) {
 1191. if (nSpendHeight - coins->nHeight < COINBASE_MATURITY)
 1192. return state.Invalid(
 1193. error("CheckInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", nSpendHeight - coins->nHeight),
 1194. REJECT_INVALID, "bad-txns-premature-spend-of-coinbase");
 1195. }
 1196. // Check for negative or overflow input values
 1197. nValueIn += coins->vout[prevout.n].nValue;
 1198. if (!MoneyRange(coins->vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
 1199. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : txin values out of range"),
 1200. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputvalues-outofrange");
 1201. }
 1202. if (nValueIn < tx.GetValueOut())
 1203. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : %s value in (%s) < value out (%s)",
 1204. tx.GetHash().ToString(), FormatMoney(nValueIn), FormatMoney(tx.GetValueOut())),
 1205. REJECT_INVALID, "bad-txns-in-belowout");
 1206. // Tally transaction fees
 1207. CAmount nTxFee = nValueIn - tx.GetValueOut();
 1208. if (nTxFee < 0)
 1209. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : %s nTxFee < 0", tx.GetHash().ToString()),
 1210. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-negative");
 1211. nFees += nTxFee;
 1212. if (!MoneyRange(nFees))
 1213. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : nFees out of range"),
 1214. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-outofrange");
 1215. // The first loop above does all the inexpensive checks.
 1216. // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
 1217. // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
 1218. // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks
 1219. // before the last block chain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
 1220. // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
 1221. if (fScriptChecks) {
 1222. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++) {
 1223. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1224. const CCoins* coins = inputs.AccessCoins(prevout.hash);
 1225. assert(coins);
 1226. // Verify signature
 1227. CScriptCheck check(*coins, tx, i, flags, cacheStore);
 1228. if (pvChecks) {
 1229. pvChecks->push_back(CScriptCheck());
 1230. check.swap(pvChecks->back());
 1231. } else if (!check()) {
 1232. if (flags & STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS) {
 1233. // Check whether the failure was caused by a
 1234. // non-mandatory script verification check, such as
 1235. // non-standard DER encodings or non-null dummy
 1236. // arguments; if so, don't trigger DoS protection to
 1237. // avoid splitting the network between upgraded and
 1238. // non-upgraded nodes.
 1239. CScriptCheck check(*coins, tx, i,
 1240. flags & ~STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS, cacheStore);
 1241. if (check())
 1242. return state.Invalid(false, REJECT_NONSTANDARD, "non-mandatory-script-verify-flag");
 1243. }
 1244. // Failures of other flags indicate a transaction that is
 1245. // invalid in new blocks, e.g. a invalid P2SH. We DoS ban
 1246. // such nodes as they are not following the protocol. That
 1247. // said during an upgrade careful thought should be taken
 1248. // as to the correct behavior - we may want to continue
 1249. // peering with non-upgraded nodes even after a soft-fork
 1250. // super-majority vote has passed.
 1251. return state.DoS(100,false, REJECT_INVALID, "mandatory-script-verify-flag-failed");
 1252. }
 1253. }
 1254. }
 1255. }
 1256. return true;
 1257. }
 1258. bool DisconnectBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool* pfClean)
 1259. {
 1260. assert(pindex->GetBlockHash() == view.GetBestBlock());
 1261. if (pfClean)
 1262. *pfClean = false;
 1263. bool fClean = true;
 1264. CBlockUndo blockUndo;
 1265. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 1266. if (pos.IsNull())
 1267. return error("DisconnectBlock() : no undo data available");
 1268. if (!blockUndo.ReadFromDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1269. return error("DisconnectBlock() : failure reading undo data");
 1270. if (blockUndo.vtxundo.size() + 1 != block.vtx.size())
 1271. return error("DisconnectBlock() : block and undo data inconsistent");
 1272. // undo transactions in reverse order
 1273. for (int i = block.vtx.size() - 1; i >= 0; i--) {
 1274. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1275. uint256 hash = tx.GetHash();
 1276. // Check that all outputs are available and match the outputs in the block itself
 1277. // exactly. Note that transactions with only provably unspendable outputs won't
 1278. // have outputs available even in the block itself, so we handle that case
 1279. // specially with outsEmpty.
 1280. {
 1281. CCoins outsEmpty;
 1282. CCoinsModifier outs = view.ModifyCoins(hash);
 1283. outs->ClearUnspendable();
 1284. CCoins outsBlock(tx, pindex->nHeight);
 1285. // The CCoins serialization does not serialize negative numbers.
 1286. // No network rules currently depend on the version here, so an inconsistency is harmless
 1287. // but it must be corrected before txout nversion ever influences a network rule.
 1288. if (outsBlock.nVersion < 0)
 1289. outs->nVersion = outsBlock.nVersion;
 1290. if (*outs != outsBlock)
 1291. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : added transaction mismatch? database corrupted");
 1292. // remove outputs
 1293. outs->Clear();
 1294. }
 1295. // restore inputs
 1296. if (i > 0) { // not coinbases
 1297. const CTxUndo &txundo = blockUndo.vtxundo[i-1];
 1298. if (txundo.vprevout.size() != tx.vin.size())
 1299. return error("DisconnectBlock() : transaction and undo data inconsistent");
 1300. for (unsigned int j = tx.vin.size(); j-- > 0;) {
 1301. const COutPoint &out = tx.vin[j].prevout;
 1302. const CTxInUndo &undo = txundo.vprevout[j];
 1303. CCoinsModifier coins = view.ModifyCoins(out.hash);
 1304. if (undo.nHeight != 0) {
 1305. // undo data contains height: this is the last output of the prevout tx being spent
 1306. if (!coins->IsPruned())
 1307. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data overwriting existing transaction");
 1308. coins->Clear();
 1309. coins->fCoinBase = undo.fCoinBase;
 1310. coins->nHeight = undo.nHeight;
 1311. coins->nVersion = undo.nVersion;
 1312. } else {
 1313. if (coins->IsPruned())
 1314. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data adding output to missing transaction");
 1315. }
 1316. if (coins->IsAvailable(out.n))
 1317. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data overwriting existing output");
 1318. if (coins->vout.size() < out.n+1)
 1319. coins->vout.resize(out.n+1);
 1320. coins->vout[out.n] = undo.txout;
 1321. }
 1322. }
 1323. }
 1324. // move best block pointer to prevout block
 1325. view.SetBestBlock(pindex->pprev->GetBlockHash());
 1326. if (pfClean) {
 1327. *pfClean = fClean;
 1328. return true;
 1329. } else {
 1330. return fClean;
 1331. }
 1332. }
 1333. void static FlushBlockFile(bool fFinalize = false)
 1334. {
 1335. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1336. CDiskBlockPos posOld(nLastBlockFile, 0);
 1337. FILE *fileOld = OpenBlockFile(posOld);
 1338. if (fileOld) {
 1339. if (fFinalize)
 1340. TruncateFile(fileOld, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].nSize);
 1341. FileCommit(fileOld);
 1342. fclose(fileOld);
 1343. }
 1344. fileOld = OpenUndoFile(posOld);
 1345. if (fileOld) {
 1346. if (fFinalize)
 1347. TruncateFile(fileOld, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].nUndoSize);
 1348. FileCommit(fileOld);
 1349. fclose(fileOld);
 1350. }
 1351. }
 1352. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize);
 1353. static CCheckQueue<CScriptCheck> scriptcheckqueue(128);
 1354. void ThreadScriptCheck() {
 1355. RenameThread("bitcoin-scriptch");
 1356. scriptcheckqueue.Thread();
 1357. }
 1358. static int64_t nTimeVerify = 0;
 1359. static int64_t nTimeConnect = 0;
 1360. static int64_t nTimeIndex = 0;
 1361. static int64_t nTimeCallbacks = 0;
 1362. static int64_t nTimeTotal = 0;
 1363. bool ConnectBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool fJustCheck)
 1364. {
 1365. AssertLockHeld(cs_main);
 1366. // Check it again in case a previous version let a bad block in
 1367. if (!CheckBlock(block, state, !fJustCheck, !fJustCheck))
 1368. return false;
 1369. // verify that the view's current state corresponds to the previous block
 1370. uint256 hashPrevBlock = pindex->pprev == NULL ? uint256(0) : pindex->pprev->GetBlockHash();
 1371. assert(hashPrevBlock == view.GetBestBlock());
 1372. // Special case for the genesis block, skipping connection of its transactions
 1373. // (its coinbase is unspendable)
 1374. if (block.GetHash() == Params().HashGenesisBlock()) {
 1375. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1376. return true;
 1377. }
 1378. bool fScriptChecks = pindex->nHeight >= Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1379. // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
 1380. // unless those are already completely spent.
 1381. // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
 1382. // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
 1383. // being sent to another address.
 1384. // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
 1385. // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
 1386. // already refuses previously-known transaction ids entirely.
 1387. // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
 1388. // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
 1389. // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
 1390. // initial block download.
 1391. bool fEnforceBIP30 = (!pindex->phashBlock) || // Enforce on CreateNewBlock invocations which don't have a hash.
 1392. !((pindex->nHeight==91842 && pindex->GetBlockHash() == uint256("0x00000000000a4d0a398161ffc163c503763b1f4360639393e0e4c8e300e0caec")) ||
 1393. (pindex->nHeight==91880 && pindex->GetBlockHash() == uint256("0x00000000000743f190a18c5577a3c2d2a1f610ae9601ac046a38084ccb7cd721")));
 1394. if (fEnforceBIP30) {
 1395. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx) {
 1396. const CCoins* coins = view.AccessCoins(tx.GetHash());
 1397. if (coins && !coins->IsPruned())
 1398. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : tried to overwrite transaction"),
 1399. REJECT_INVALID, "bad-txns-BIP30");
 1400. }
 1401. }
 1402. // BIP16 didn't become active until Apr 1 2012
 1403. int64_t nBIP16SwitchTime = 1333238400;
 1404. bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->GetBlockTime() >= nBIP16SwitchTime);
 1405. unsigned int flags = fStrictPayToScriptHash ? SCRIPT_VERIFY_P2SH : SCRIPT_VERIFY_NONE;
 1406. CBlockUndo blockundo;
 1407. CCheckQueueControl<CScriptCheck> control(fScriptChecks && nScriptCheckThreads ? &scriptcheckqueue : NULL);
 1408. int64_t nTimeStart = GetTimeMicros();
 1409. CAmount nFees = 0;
 1410. int nInputs = 0;
 1411. unsigned int nSigOps = 0;
 1412. CDiskTxPos pos(pindex->GetBlockPos(), GetSizeOfCompactSize(block.vtx.size()));
 1413. std::vector<std::pair<uint256, CDiskTxPos> > vPos;
 1414. vPos.reserve(block.vtx.size());
 1415. blockundo.vtxundo.reserve(block.vtx.size() - 1);
 1416. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 1417. {
 1418. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1419. nInputs += tx.vin.size();
 1420. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 1421. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1422. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"),
 1423. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1424. if (!tx.IsCoinBase())
 1425. {
 1426. if (!view.HaveInputs(tx))
 1427. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : inputs missing/spent"),
 1428. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-missingorspent");
 1429. if (fStrictPayToScriptHash)
 1430. {
 1431. // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
 1432. // this is to prevent a "rogue miner" from creating
 1433. // an incredibly-expensive-to-validate block.
 1434. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 1435. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1436. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"),
 1437. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1438. }
 1439. nFees += view.GetValueIn(tx)-tx.GetValueOut();
 1440. std::vector<CScriptCheck> vChecks;
 1441. if (!CheckInputs(tx, state, view, fScriptChecks, flags, false, nScriptCheckThreads ? &vChecks : NULL))
 1442. return false;
 1443. control.Add(vChecks);
 1444. }
 1445. CTxUndo undoDummy;
 1446. if (i > 0) {
 1447. blockundo.vtxundo.push_back(CTxUndo());
 1448. }
 1449. UpdateCoins(tx, state, view, i == 0 ? undoDummy : blockundo.vtxundo.back(), pindex->nHeight);
 1450. vPos.push_back(std::make_pair(tx.GetHash(), pos));
 1451. pos.nTxOffset += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1452. }
 1453. int64_t nTime1 = GetTimeMicros(); nTimeConnect += nTime1 - nTimeStart;
 1454. LogPrint("bench", " - Connect %u transactions: %.2fms (%.3fms/tx, %.3fms/txin) [%.2fs]\n", (unsigned)block.vtx.size(), 0.001 * (nTime1 - nTimeStart), 0.001 * (nTime1 - nTimeStart) / block.vtx.size(), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * (nTime1 - nTimeStart) / (nInputs-1), nTimeConnect * 0.000001);
 1455. if (block.vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
 1456. return state.DoS(100,
 1457. error("ConnectBlock() : coinbase pays too much (actual=%d vs limit=%d)",
 1458. block.vtx[0].GetValueOut(), GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees)),
 1459. REJECT_INVALID, "bad-cb-amount");
 1460. if (!control.Wait())
 1461. return state.DoS(100, false);
 1462. int64_t nTime2 = GetTimeMicros(); nTimeVerify += nTime2 - nTimeStart;
 1463. LogPrint("bench", " - Verify %u txins: %.2fms (%.3fms/txin) [%.2fs]\n", nInputs - 1, 0.001 * (nTime2 - nTimeStart), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * (nTime2 - nTimeStart) / (nInputs-1), nTimeVerify * 0.000001);
 1464. if (fJustCheck)
 1465. return true;
 1466. // Write undo information to disk
 1467. if (pindex->GetUndoPos().IsNull() || !pindex->IsValid(BLOCK_VALID_SCRIPTS))
 1468. {
 1469. if (pindex->GetUndoPos().IsNull()) {
 1470. CDiskBlockPos pos;
 1471. if (!FindUndoPos(state, pindex->nFile, pos, ::GetSerializeSize(blockundo, SER_DISK, CLIENT_VERSION) + 40))
 1472. return error("ConnectBlock() : FindUndoPos failed");
 1473. if (!blockundo.WriteToDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1474. return state.Abort("Failed to write undo data");
 1475. // update nUndoPos in block index
 1476. pindex->nUndoPos = pos.nPos;
 1477. pindex->nStatus |= BLOCK_HAVE_UNDO;
 1478. }
 1479. pindex->RaiseValidity(BLOCK_VALID_SCRIPTS);
 1480. CDiskBlockIndex blockindex(pindex);
 1481. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(blockindex))
 1482. return state.Abort("Failed to write block index");
 1483. }
 1484. if (fTxIndex)
 1485. if (!pblocktree->WriteTxIndex(vPos))
 1486. return state.Abort("Failed to write transaction index");
 1487. // add this block to the view's block chain
 1488. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1489. int64_t nTime3 = GetTimeMicros(); nTimeIndex += nTime3 - nTime2;
 1490. LogPrint("bench", " - Index writing: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime3 - nTime2), nTimeIndex * 0.000001);
 1491. // Watch for changes to the previous coinbase transaction.
 1492. static uint256 hashPrevBestCoinBase;
 1493. g_signals.UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
 1494. hashPrevBestCoinBase = block.vtx[0].GetHash();
 1495. int64_t nTime4 = GetTimeMicros(); nTimeCallbacks += nTime4 - nTime3;
 1496. LogPrint("bench", " - Callbacks: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime4 - nTime3), nTimeCallbacks * 0.000001);
 1497. return true;
 1498. }
 1499. // Update the on-disk chain state.
 1500. bool static WriteChainState(CValidationState &state) {
 1501. static int64_t nLastWrite = 0;
 1502. if (pcoinsTip->GetCacheSize() > nCoinCacheSize || (!IsInitialBlockDownload() && GetTimeMicros() > nLastWrite + 600*1000000)) {
 1503. // Typical CCoins structures on disk are around 100 bytes in size.
 1504. // Pushing a new one to the database can cause it to be written
 1505. // twice (once in the log, and once in the tables). This is already
 1506. // an overestimation, as most will delete an existing entry or
 1507. // overwrite one. Still, use a conservative safety factor of 2.
 1508. if (!CheckDiskSpace(100 * 2 * 2 * pcoinsTip->GetCacheSize()))
 1509. return state.Error("out of disk space");
 1510. FlushBlockFile();
 1511. pblocktree->Sync();
 1512. if (!pcoinsTip->Flush())
 1513. return state.Abort("Failed to write to coin database");
 1514. nLastWrite = GetTimeMicros();
 1515. }
 1516. return true;
 1517. }
 1518. // Update chainActive and related internal data structures.
 1519. void static UpdateTip(CBlockIndex *pindexNew) {
 1520. chainActive.SetTip(pindexNew);
 1521. // New best block
 1522. nTimeBestReceived = GetTime();
 1523. mempool.AddTransactionsUpdated(1);
 1524. LogPrintf("UpdateTip: new best=%s height=%d log2_work=%.8g tx=%lu date=%s progress=%f cache=%u\n",
 1525. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0), (unsigned long)chainActive.Tip()->nChainTx,
 1526. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 1527. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()), (unsigned int)pcoinsTip->GetCacheSize());
 1528. cvBlockChange.notify_all();
 1529. // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
 1530. static bool fWarned = false;
 1531. if (!IsInitialBlockDownload() && !fWarned)
 1532. {
 1533. int nUpgraded = 0;
 1534. const CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip();
 1535. for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
 1536. {
 1537. if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
 1538. ++nUpgraded;
 1539. pindex = pindex->pprev;
 1540. }
 1541. if (nUpgraded > 0)
 1542. LogPrintf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, (int)CBlock::CURRENT_VERSION);
 1543. if (nUpgraded > 100/2)
 1544. {
 1545. // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
 1546. strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
 1547. CAlert::Notify(strMiscWarning, true);
 1548. fWarned = true;
 1549. }
 1550. }
 1551. }
 1552. // Disconnect chainActive's tip.
 1553. bool static DisconnectTip(CValidationState &state) {
 1554. CBlockIndex *pindexDelete = chainActive.Tip();
 1555. assert(pindexDelete);
 1556. mempool.check(pcoinsTip);
 1557. // Read block from disk.
 1558. CBlock block;
 1559. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexDelete))
 1560. return state.Abort("Failed to read block");
 1561. // Apply the block atomically to the chain state.
 1562. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1563. {
 1564. CCoinsViewCache view(pcoinsTip);
 1565. if (!DisconnectBlock(block, state, pindexDelete, view))
 1566. return error("DisconnectTip() : DisconnectBlock %s failed", pindexDelete->GetBlockHash().ToString());
 1567. assert(view.Flush());
 1568. }
 1569. LogPrint("bench", "- Disconnect block: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 1570. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1571. if (!WriteChainState(state))
 1572. return false;
 1573. // Resurrect mempool transactions from the disconnected block.
 1574. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1575. // ignore validation errors in resurrected transactions
 1576. list<CTransaction> removed;
 1577. CValidationState stateDummy;
 1578. if (!tx.IsCoinBase())
 1579. if (!AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, tx, false, NULL))
 1580. mempool.remove(tx, removed, true);
 1581. }
 1582. mempool.check(pcoinsTip);
 1583. // Update chainActive and related variables.
 1584. UpdateTip(pindexDelete->pprev);
 1585. // Let wallets know transactions went from 1-confirmed to
 1586. // 0-confirmed or conflicted:
 1587. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1588. SyncWithWallets(tx, NULL);
 1589. }
 1590. return true;
 1591. }
 1592. static int64_t nTimeReadFromDisk = 0;
 1593. static int64_t nTimeConnectTotal = 0;
 1594. static int64_t nTimeFlush = 0;
 1595. static int64_t nTimeChainState = 0;
 1596. static int64_t nTimePostConnect = 0;
 1597. // Connect a new block to chainActive. pblock is either NULL or a pointer to a CBlock
 1598. // corresponding to pindexNew, to bypass loading it again from disk.
 1599. bool static ConnectTip(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexNew, CBlock *pblock) {
 1600. assert(pindexNew->pprev == chainActive.Tip());
 1601. mempool.check(pcoinsTip);
 1602. // Read block from disk.
 1603. int64_t nTime1 = GetTimeMicros();
 1604. CBlock block;
 1605. if (!pblock) {
 1606. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexNew))
 1607. return state.Abort("Failed to read block");
 1608. pblock = &block;
 1609. }
 1610. // Apply the block atomically to the chain state.
 1611. int64_t nTime2 = GetTimeMicros(); nTimeReadFromDisk += nTime2 - nTime1;
 1612. int64_t nTime3;
 1613. LogPrint("bench", " - Load block from disk: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime2 - nTime1) * 0.001, nTimeReadFromDisk * 0.000001);
 1614. {
 1615. CCoinsViewCache view(pcoinsTip);
 1616. CInv inv(MSG_BLOCK, pindexNew->GetBlockHash());
 1617. bool rv = ConnectBlock(*pblock, state, pindexNew, view);
 1618. g_signals.BlockChecked(*pblock, state);
 1619. if (!rv) {
 1620. if (state.IsInvalid())
 1621. InvalidBlockFound(pindexNew, state);
 1622. return error("ConnectTip() : ConnectBlock %s failed", pindexNew->GetBlockHash().ToString());
 1623. }
 1624. mapBlockSource.erase(inv.hash);
 1625. nTime3 = GetTimeMicros(); nTimeConnectTotal += nTime3 - nTime2;
 1626. LogPrint("bench", " - Connect total: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime3 - nTime2) * 0.001, nTimeConnectTotal * 0.000001);
 1627. assert(view.Flush());
 1628. }
 1629. int64_t nTime4 = GetTimeMicros(); nTimeFlush += nTime4 - nTime3;
 1630. LogPrint("bench", " - Flush: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime4 - nTime3) * 0.001, nTimeFlush * 0.000001);
 1631. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1632. if (!WriteChainState(state))
 1633. return false;
 1634. int64_t nTime5 = GetTimeMicros(); nTimeChainState += nTime5 - nTime4;
 1635. LogPrint("bench", " - Writing chainstate: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime5 - nTime4) * 0.001, nTimeChainState * 0.000001);
 1636. // Remove conflicting transactions from the mempool.
 1637. list<CTransaction> txConflicted;
 1638. mempool.removeForBlock(pblock->vtx, pindexNew->nHeight, txConflicted);
 1639. mempool.check(pcoinsTip);
 1640. // Update chainActive & related variables.
 1641. UpdateTip(pindexNew);
 1642. // Tell wallet about transactions that went from mempool
 1643. // to conflicted:
 1644. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, txConflicted) {
 1645. SyncWithWallets(tx, NULL);
 1646. }
 1647. // ... and about transactions that got confirmed:
 1648. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, pblock->vtx) {
 1649. SyncWithWallets(tx, pblock);
 1650. }
 1651. // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
 1652. // Emit this signal after the SyncWithWallets signals as the wallet relies on that everything up to this point has been synced
 1653. if ((chainActive.Height() % 20160) == 0 || ((chainActive.Height() % 144) == 0 && !IsInitialBlockDownload()))
 1654. g_signals.SetBestChain(chainActive.GetLocator());
 1655. int64_t nTime6 = GetTimeMicros(); nTimePostConnect += nTime6 - nTime5; nTimeTotal += nTime6 - nTime1;
 1656. LogPrint("bench", " - Connect postprocess: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime6 - nTime5) * 0.001, nTimePostConnect * 0.000001);
 1657. LogPrint("bench", "- Connect block: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime6 - nTime1) * 0.001, nTimeTotal * 0.000001);
 1658. return true;
 1659. }
 1660. // Return the tip of the chain with the most work in it, that isn't
 1661. // known to be invalid (it's however far from certain to be valid).
 1662. static CBlockIndex* FindMostWorkChain() {
 1663. do {
 1664. CBlockIndex *pindexNew = NULL;
 1665. // Find the best candidate header.
 1666. {
 1667. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::reverse_iterator it = setBlockIndexCandidates.rbegin();
 1668. if (it == setBlockIndexCandidates.rend())
 1669. return NULL;
 1670. pindexNew = *it;
 1671. }
 1672. // Check whether all blocks on the path between the currently active chain and the candidate are valid.
 1673. // Just going until the active chain is an optimization, as we know all blocks in it are valid already.
 1674. CBlockIndex *pindexTest = pindexNew;
 1675. bool fInvalidAncestor = false;
 1676. while (pindexTest && !chainActive.Contains(pindexTest)) {
 1677. assert(pindexTest->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA);
 1678. assert(pindexTest->nChainTx || pindexTest->nHeight == 0);
 1679. if (pindexTest->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) {
 1680. // Candidate has an invalid ancestor, remove entire chain from the set.
 1681. if (pindexBestInvalid == NULL || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1682. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1683. CBlockIndex *pindexFailed = pindexNew;
 1684. while (pindexTest != pindexFailed) {
 1685. pindexFailed->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 1686. setBlockIndexCandidates.erase(pindexFailed);
 1687. pindexFailed = pindexFailed->pprev;
 1688. }
 1689. setBlockIndexCandidates.erase(pindexTest);
 1690. fInvalidAncestor = true;
 1691. break;
 1692. }
 1693. pindexTest = pindexTest->pprev;
 1694. }
 1695. if (!fInvalidAncestor)
 1696. return pindexNew;
 1697. } while(true);
 1698. }
 1699. // Try to make some progress towards making pindexMostWork the active block.
 1700. // pblock is either NULL or a pointer to a CBlock corresponding to pindexMostWork.
 1701. static bool ActivateBestChainStep(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexMostWork, CBlock *pblock) {
 1702. AssertLockHeld(cs_main);
 1703. bool fInvalidFound = false;
 1704. const CBlockIndex *pindexOldTip = chainActive.Tip();
 1705. const CBlockIndex *pindexFork = chainActive.FindFork(pindexMostWork);
 1706. // Disconnect active blocks which are no longer in the best chain.
 1707. while (chainActive.Tip() && chainActive.Tip() != pindexFork) {
 1708. if (!DisconnectTip(state))
 1709. return false;
 1710. }
 1711. // Build list of new blocks to connect.
 1712. std::vector<CBlockIndex*> vpindexToConnect;
 1713. bool fContinue = true;
 1714. int nHeight = pindexFork ? pindexFork->nHeight : -1;
 1715. while (fContinue && nHeight != pindexMostWork->nHeight) {
 1716. // Don't iterate the entire list of potential improvements toward the best tip, as we likely only need
 1717. // a few blocks along the way.
 1718. int nTargetHeight = std::min(nHeight + 32, pindexMostWork->nHeight);
 1719. vpindexToConnect.clear();
 1720. vpindexToConnect.reserve(nTargetHeight - nHeight);
 1721. CBlockIndex *pindexIter = pindexMostWork->GetAncestor(nTargetHeight);
 1722. while (pindexIter && pindexIter->nHeight != nHeight) {
 1723. vpindexToConnect.push_back(pindexIter);
 1724. pindexIter = pindexIter->pprev;
 1725. }
 1726. nHeight = nTargetHeight;
 1727. // Connect new blocks.
 1728. BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindexConnect, vpindexToConnect) {
 1729. if (!ConnectTip(state, pindexConnect, pindexConnect == pindexMostWork ? pblock : NULL)) {
 1730. if (state.IsInvalid()) {
 1731. // The block violates a consensus rule.
 1732. if (!state.CorruptionPossible())
 1733. InvalidChainFound(vpindexToConnect.back());
 1734. state = CValidationState();
 1735. fInvalidFound = true;
 1736. fContinue = false;
 1737. break;
 1738. } else {
 1739. // A system error occurred (disk space, database error, ...).
 1740. return false;
 1741. }
 1742. } else {
 1743. // Delete all entries in setBlockIndexCandidates that are worse than our new current block.
 1744. // Note that we can't delete the current block itself, as we may need to return to it later in case a
 1745. // reorganization to a better block fails.
 1746. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::iterator it = setBlockIndexCandidates.begin();
 1747. while (setBlockIndexCandidates.value_comp()(*it, chainActive.Tip())) {
 1748. setBlockIndexCandidates.erase(it++);
 1749. }
 1750. // Either the current tip or a successor of it we're working towards is left in setBlockIndexCandidates.
 1751. assert(!setBlockIndexCandidates.empty());
 1752. if (!pindexOldTip || chainActive.Tip()->nChainWork > pindexOldTip->nChainWork) {
 1753. // We're in a better position than we were. Return temporarily to release the lock.
 1754. fContinue = false;
 1755. break;
 1756. }
 1757. }
 1758. }
 1759. }
 1760. // Callbacks/notifications for a new best chain.
 1761. if (fInvalidFound)
 1762. CheckForkWarningConditionsOnNewFork(vpindexToConnect.back());
 1763. else
 1764. CheckForkWarningConditions();
 1765. if (!pblocktree->Flush())
 1766. return state.Abort("Failed to sync block index");
 1767. return true;
 1768. }
 1769. // Make the best chain active, in multiple steps. The result is either failure
 1770. // or an activated best chain. pblock is either NULL or a pointer to a block
 1771. // that is already loaded (to avoid loading it again from disk).
 1772. bool ActivateBestChain(CValidationState &state, CBlock *pblock) {
 1773. CBlockIndex *pindexNewTip = NULL;
 1774. CBlockIndex *pindexMostWork = NULL;
 1775. do {
 1776. boost::this_thread::interruption_point();
 1777. bool fInitialDownload;
 1778. {
 1779. LOCK(cs_main);
 1780. pindexMostWork = FindMostWorkChain();
 1781. // Whether we have anything to do at all.
 1782. if (pindexMostWork == NULL || pindexMostWork == chainActive.Tip())
 1783. return true;
 1784. if (!ActivateBestChainStep(state, pindexMostWork, pblock && pblock->GetHash() == pindexMostWork->GetBlockHash() ? pblock : NULL))
 1785. return false;
 1786. pindexNewTip = chainActive.Tip();
 1787. fInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
 1788. }
 1789. // When we reach this point, we switched to a new tip (stored in pindexNewTip).
 1790. // Notifications/callbacks that can run without cs_main
 1791. if (!fInitialDownload) {
 1792. uint256 hashNewTip = pindexNewTip->GetBlockHash();
 1793. // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download.
 1794. int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1795. {
 1796. LOCK(cs_vNodes);
 1797. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 1798. if (chainActive.Height() > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
 1799. pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashNewTip));
 1800. }
 1801. uiInterface.NotifyBlockTip(hashNewTip);
 1802. }
 1803. } while(pindexMostWork != chainActive.Tip());
 1804. return true;
 1805. }
 1806. CBlockIndex* AddToBlockIndex(const CBlockHeader& block)
 1807. {
 1808. // Check for duplicate
 1809. uint256 hash = block.GetHash();
 1810. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 1811. if (it != mapBlockIndex.end())
 1812. return it->second;
 1813. // Construct new block index object
 1814. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(block);
 1815. assert(pindexNew);
 1816. // We assign the sequence id to blocks only when the full data is available,
 1817. // to avoid miners withholding blocks but broadcasting headers, to get a
 1818. // competitive advantage.
 1819. pindexNew->nSequenceId = 0;
 1820. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 1821. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 1822. BlockMap::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 1823. if (miPrev != mapBlockIndex.end())
 1824. {
 1825. pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
 1826. pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
 1827. pindexNew->BuildSkip();
 1828. }
 1829. pindexNew->nChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
 1830. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TREE);
 1831. if (pindexBestHeader == NULL || pindexBestHeader->nChainWork < pindexNew->nChainWork)
 1832. pindexBestHeader = pindexNew;
 1833. // Ok if it fails, we'll download the header again next time.
 1834. pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
 1835. return pindexNew;
 1836. }
 1837. // Mark a block as having its data received and checked (up to BLOCK_VALID_TRANSACTIONS).
 1838. bool ReceivedBlockTransactions(const CBlock &block, CValidationState& state, CBlockIndex *pindexNew, const CDiskBlockPos& pos)
 1839. {
 1840. pindexNew->nTx = block.vtx.size();
 1841. pindexNew->nChainTx = 0;
 1842. pindexNew->nFile = pos.nFile;
 1843. pindexNew->nDataPos = pos.nPos;
 1844. pindexNew->nUndoPos = 0;
 1845. pindexNew->nStatus |= BLOCK_HAVE_DATA;
 1846. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS);
 1847. {
 1848. LOCK(cs_nBlockSequenceId);
 1849. pindexNew->nSequenceId = nBlockSequenceId++;
 1850. }
 1851. if (pindexNew->pprev == NULL || pindexNew->pprev->nChainTx) {
 1852. // If pindexNew is the genesis block or all parents are BLOCK_VALID_TRANSACTIONS.
 1853. deque<CBlockIndex*> queue;
 1854. queue.push_back(pindexNew);
 1855. // Recursively process any descendant blocks that now may be eligible to be connected.
 1856. while (!queue.empty()) {
 1857. CBlockIndex *pindex = queue.front();
 1858. queue.pop_front();
 1859. pindex->nChainTx = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainTx : 0) + pindex->nTx;
 1860. setBlockIndexCandidates.insert(pindex);
 1861. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator, std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator> range = mapBlocksUnlinked.equal_range(pindex);
 1862. while (range.first != range.second) {
 1863. std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator it = range.first;
 1864. queue.push_back(it->second);
 1865. range.first++;
 1866. mapBlocksUnlinked.erase(it);
 1867. }
 1868. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex)))
 1869. return state.Abort("Failed to write block index");
 1870. }
 1871. } else {
 1872. if (pindexNew->pprev && pindexNew->pprev->IsValid(BLOCK_VALID_TREE)) {
 1873. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindexNew->pprev, pindexNew));
 1874. }
 1875. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew)))
 1876. return state.Abort("Failed to write block index");
 1877. }
 1878. return true;
 1879. }
 1880. bool FindBlockPos(CValidationState &state, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize, unsigned int nHeight, uint64_t nTime, bool fKnown = false)
 1881. {
 1882. bool fUpdatedLast = false;
 1883. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1884. unsigned int nFile = fKnown ? pos.nFile : nLastBlockFile;
 1885. if (vinfoBlockFile.size() <= nFile) {
 1886. vinfoBlockFile.resize(nFile + 1);
 1887. }
 1888. if (!fKnown) {
 1889. while (vinfoBlockFile[nFile].nSize + nAddSize >= MAX_BLOCKFILE_SIZE) {
 1890. LogPrintf("Leaving block file %i: %s\n", nFile, vinfoBlockFile[nFile].ToString());
 1891. FlushBlockFile(true);
 1892. nFile++;
 1893. if (vinfoBlockFile.size() <= nFile) {
 1894. vinfoBlockFile.resize(nFile + 1);
 1895. }
 1896. fUpdatedLast = true;
 1897. }
 1898. pos.nFile = nFile;
 1899. pos.nPos = vinfoBlockFile[nFile].nSize;
 1900. }
 1901. nLastBlockFile = nFile;
 1902. vinfoBlockFile[nFile].nSize += nAddSize;
 1903. vinfoBlockFile[nFile].AddBlock(nHeight, nTime);
 1904. if (!fKnown) {
 1905. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 1906. unsigned int nNewChunks = (vinfoBlockFile[nFile].nSize + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 1907. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 1908. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 1909. FILE *file = OpenBlockFile(pos);
 1910. if (file) {
 1911. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in blk%05u.dat\n", nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 1912. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 1913. fclose(file);
 1914. }
 1915. }
 1916. else
 1917. return state.Error("out of disk space");
 1918. }
 1919. }
 1920. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nLastBlockFile, vinfoBlockFile[nFile]))
 1921. return state.Abort("Failed to write file info");
 1922. if (fUpdatedLast)
 1923. pblocktree->WriteLastBlockFile(nLastBlockFile);
 1924. return true;
 1925. }
 1926. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize)
 1927. {
 1928. pos.nFile = nFile;
 1929. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1930. unsigned int nNewSize;
 1931. pos.nPos = vinfoBlockFile[nFile].nUndoSize;
 1932. nNewSize = vinfoBlockFile[nFile].nUndoSize += nAddSize;
 1933. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nLastBlockFile, vinfoBlockFile[nLastBlockFile])) {
 1934. return state.Abort("Failed to write block info");
 1935. }
 1936. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 1937. unsigned int nNewChunks = (nNewSize + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 1938. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 1939. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 1940. FILE *file = OpenUndoFile(pos);
 1941. if (file) {
 1942. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in rev%05u.dat\n", nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 1943. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 1944. fclose(file);
 1945. }
 1946. }
 1947. else
 1948. return state.Error("out of disk space");
 1949. }
 1950. return true;
 1951. }
 1952. bool CheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW)
 1953. {
 1954. // Check proof of work matches claimed amount
 1955. if (fCheckPOW && !CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits))
 1956. return state.DoS(50, error("CheckBlockHeader() : proof of work failed"),
 1957. REJECT_INVALID, "high-hash");
 1958. // Check timestamp
 1959. if (block.GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
 1960. return state.Invalid(error("CheckBlockHeader() : block timestamp too far in the future"),
 1961. REJECT_INVALID, "time-too-new");
 1962. return true;
 1963. }
 1964. bool CheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 1965. {
 1966. // These are checks that are independent of context.
 1967. if (!CheckBlockHeader(block, state, fCheckPOW))
 1968. return false;
 1969. // Check the merkle root.
 1970. if (fCheckMerkleRoot) {
 1971. bool mutated;
 1972. uint256 hashMerkleRoot2 = block.BuildMerkleTree(&mutated);
 1973. if (block.hashMerkleRoot != hashMerkleRoot2)
 1974. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"),
 1975. REJECT_INVALID, "bad-txnmrklroot", true);
 1976. // Check for merkle tree malleability (CVE-2012-2459): repeating sequences
 1977. // of transactions in a block without affecting the merkle root of a block,
 1978. // while still invalidating it.
 1979. if (mutated)
 1980. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : duplicate transaction"),
 1981. REJECT_INVALID, "bad-txns-duplicate", true);
 1982. }
 1983. // All potential-corruption validation must be done before we do any
 1984. // transaction validation, as otherwise we may mark the header as invalid
 1985. // because we receive the wrong transactions for it.
 1986. // Size limits
 1987. if (block.vtx.empty() || block.vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(block, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 1988. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"),
 1989. REJECT_INVALID, "bad-blk-length");
 1990. // First transaction must be coinbase, the rest must not be
 1991. if (block.vtx.empty() || !block.vtx[0].IsCoinBase())
 1992. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"),
 1993. REJECT_INVALID, "bad-cb-missing");
 1994. for (unsigned int i = 1; i < block.vtx.size(); i++)
 1995. if (block.vtx[i].IsCoinBase())
 1996. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"),
 1997. REJECT_INVALID, "bad-cb-multiple");
 1998. // Check transactions
 1999. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2000. if (!CheckTransaction(tx, state))
 2001. return error("CheckBlock() : CheckTransaction failed");
 2002. unsigned int nSigOps = 0;
 2003. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2004. {
 2005. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 2006. }
 2007. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 2008. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"),
 2009. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops", true);
 2010. return true;
 2011. }
 2012. bool ContextualCheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, CBlockIndex * const pindexPrev)
 2013. {
 2014. uint256 hash = block.GetHash();
 2015. if (hash == Params().HashGenesisBlock())
 2016. return true;
 2017. assert(pindexPrev);
 2018. int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
 2019. // Check proof of work
 2020. if ((!Params().SkipProofOfWorkCheck()) &&
 2021. (block.nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block)))
 2022. return state.DoS(100, error("%s : incorrect proof of work", __func__),
 2023. REJECT_INVALID, "bad-diffbits");
 2024. // Check timestamp against prev
 2025. if (block.GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
 2026. return state.Invalid(error("%s : block's timestamp is too early", __func__),
 2027. REJECT_INVALID, "time-too-old");
 2028. // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
 2029. if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
 2030. return state.DoS(100, error("%s : rejected by checkpoint lock-in at %d", __func__, nHeight),
 2031. REJECT_CHECKPOINT, "checkpoint mismatch");
 2032. // Don't accept any forks from the main chain prior to last checkpoint
 2033. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint();
 2034. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight)
 2035. return state.DoS(100, error("%s : forked chain older than last checkpoint (height %d)", __func__, nHeight));
 2036. // Reject block.nVersion=1 blocks when 95% (75% on testnet) of the network has upgraded:
 2037. if (block.nVersion < 2 &&
 2038. CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, Params().RejectBlockOutdatedMajority()))
 2039. {
 2040. return state.Invalid(error("%s : rejected nVersion=1 block", __func__),
 2041. REJECT_OBSOLETE, "bad-version");
 2042. }
 2043. return true;
 2044. }
 2045. bool ContextualCheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex * const pindexPrev)
 2046. {
 2047. const int nHeight = pindexPrev == NULL ? 0 : pindexPrev->nHeight + 1;
 2048. // Check that all transactions are finalized
 2049. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2050. if (!IsFinalTx(tx, nHeight, block.GetBlockTime())) {
 2051. return state.DoS(10, error("%s : contains a non-final transaction", __func__), REJECT_INVALID, "bad-txns-nonfinal");
 2052. }
 2053. // Enforce block.nVersion=2 rule that the coinbase starts with serialized block height
 2054. // if 750 of the last 1,000 blocks are version 2 or greater (51/100 if testnet):
 2055. if (block.nVersion >= 2 &&
 2056. CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, Params().EnforceBlockUpgradeMajority()))
 2057. {
 2058. CScript expect = CScript() << nHeight;
 2059. if (block.vtx[0].vin[0].scriptSig.size() < expect.size() ||
 2060. !std::equal(expect.begin(), expect.end(), block.vtx[0].vin[0].scriptSig.begin())) {
 2061. return state.DoS(100, error("%s : block height mismatch in coinbase", __func__), REJECT_INVALID, "bad-cb-height");
 2062. }
 2063. }
 2064. return true;
 2065. }
 2066. bool AcceptBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, CBlockIndex** ppindex)
 2067. {
 2068. AssertLockHeld(cs_main);
 2069. // Check for duplicate
 2070. uint256 hash = block.GetHash();
 2071. BlockMap::iterator miSelf = mapBlockIndex.find(hash);
 2072. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2073. if (miSelf != mapBlockIndex.end()) {
 2074. // Block header is already known.
 2075. pindex = miSelf->second;
 2076. if (ppindex)
 2077. *ppindex = pindex;
 2078. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)
 2079. return state.Invalid(error("%s : block is marked invalid", __func__), 0, "duplicate");
 2080. return true;
 2081. }
 2082. // Get prev block index
 2083. CBlockIndex* pindexPrev = NULL;
 2084. if (hash != Params().HashGenesisBlock()) {
 2085. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2086. if (mi == mapBlockIndex.end())
 2087. return state.DoS(10, error("%s : prev block not found", __func__), 0, "bad-prevblk");
 2088. pindexPrev = (*mi).second;
 2089. }
 2090. if (!ContextualCheckBlockHeader(block, state, pindexPrev))
 2091. return false;
 2092. if (pindex == NULL)
 2093. pindex = AddToBlockIndex(block);
 2094. if (ppindex)
 2095. *ppindex = pindex;
 2096. return true;
 2097. }
 2098. bool AcceptBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex** ppindex, CDiskBlockPos* dbp)
 2099. {
 2100. AssertLockHeld(cs_main);
 2101. CBlockIndex *&pindex = *ppindex;
 2102. if (!AcceptBlockHeader(block, state, &pindex))
 2103. return false;
 2104. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2105. // TODO: deal better with duplicate blocks.
 2106. // return state.DoS(20, error("AcceptBlock() : already have block %d %s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString()), REJECT_DUPLICATE, "duplicate");
 2107. return true;
 2108. }
 2109. if ((!CheckBlock(block, state)) || !ContextualCheckBlock(block, state, pindex->pprev)) {
 2110. if (state.IsInvalid() && !state.CorruptionPossible()) {
 2111. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2112. }
 2113. return false;
 2114. }
 2115. int nHeight = pindex->nHeight;
 2116. // Write block to history file
 2117. try {
 2118. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2119. CDiskBlockPos blockPos;
 2120. if (dbp != NULL)
 2121. blockPos = *dbp;
 2122. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, nHeight, block.GetBlockTime(), dbp != NULL))
 2123. return error("AcceptBlock() : FindBlockPos failed");
 2124. if (dbp == NULL)
 2125. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2126. return state.Abort("Failed to write block");
 2127. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2128. return error("AcceptBlock() : ReceivedBlockTransactions failed");
 2129. } catch(std::runtime_error &e) {
 2130. return state.Abort(std::string("System error: ") + e.what());
 2131. }
 2132. return true;
 2133. }
 2134. bool CBlockIndex::IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired)
 2135. {
 2136. unsigned int nToCheck = Params().ToCheckBlockUpgradeMajority();
 2137. unsigned int nFound = 0;
 2138. for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
 2139. {
 2140. if (pstart->nVersion >= minVersion)
 2141. ++nFound;
 2142. pstart = pstart->pprev;
 2143. }
 2144. return (nFound >= nRequired);
 2145. }
 2146. /** Turn the lowest '1' bit in the binary representation of a number into a '0'. */
 2147. int static inline InvertLowestOne(int n) { return n & (n - 1); }
 2148. /** Compute what height to jump back to with the CBlockIndex::pskip pointer. */
 2149. int static inline GetSkipHeight(int height) {
 2150. if (height < 2)
 2151. return 0;
 2152. // Determine which height to jump back to. Any number strictly lower than height is acceptable,
 2153. // but the following expression seems to perform well in simulations (max 110 steps to go back
 2154. // up to 2**18 blocks).
 2155. return (height & 1) ? InvertLowestOne(InvertLowestOne(height - 1)) + 1 : InvertLowestOne(height);
 2156. }
 2157. CBlockIndex* CBlockIndex::GetAncestor(int height)
 2158. {
 2159. if (height > nHeight || height < 0)
 2160. return NULL;
 2161. CBlockIndex* pindexWalk = this;
 2162. int heightWalk = nHeight;
 2163. while (heightWalk > height) {
 2164. int heightSkip = GetSkipHeight(heightWalk);
 2165. int heightSkipPrev = GetSkipHeight(heightWalk - 1);
 2166. if (heightSkip == height ||
 2167. (heightSkip > height && !(heightSkipPrev < heightSkip - 2 &&
 2168. heightSkipPrev >= height))) {
 2169. // Only follow pskip if pprev->pskip isn't better than pskip->pprev.
 2170. pindexWalk = pindexWalk->pskip;
 2171. heightWalk = heightSkip;
 2172. } else {
 2173. pindexWalk = pindexWalk->pprev;
 2174. heightWalk--;
 2175. }
 2176. }
 2177. return pindexWalk;
 2178. }
 2179. const CBlockIndex* CBlockIndex::GetAncestor(int height) const
 2180. {
 2181. return const_cast<CBlockIndex*>(this)->GetAncestor(height);
 2182. }
 2183. void CBlockIndex::BuildSkip()
 2184. {
 2185. if (pprev)
 2186. pskip = pprev->GetAncestor(GetSkipHeight(nHeight));
 2187. }
 2188. bool ProcessNewBlock(CValidationState &state, CNode* pfrom, CBlock* pblock, CDiskBlockPos *dbp)
 2189. {
 2190. // Preliminary checks
 2191. bool checked = CheckBlock(*pblock, state);
 2192. {
 2193. LOCK(cs_main);
 2194. MarkBlockAsReceived(pblock->GetHash());
 2195. if (!checked) {
 2196. return error("%s : CheckBlock FAILED", __func__);
 2197. }
 2198. // Store to disk
 2199. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2200. bool ret = AcceptBlock(*pblock, state, &pindex, dbp);
 2201. if (pindex && pfrom) {
 2202. mapBlockSource[pindex->GetBlockHash()] = pfrom->GetId();
 2203. }
 2204. if (!ret)
 2205. return error("%s : AcceptBlock FAILED", __func__);
 2206. }
 2207. if (!ActivateBestChain(state, pblock))
 2208. return error("%s : ActivateBestChain failed", __func__);
 2209. return true;
 2210. }
 2211. bool TestBlockValidity(CValidationState &state, const CBlock& block, CBlockIndex * const pindexPrev, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 2212. {
 2213. AssertLockHeld(cs_main);
 2214. assert(pindexPrev == chainActive.Tip());
 2215. CCoinsViewCache viewNew(pcoinsTip);
 2216. CBlockIndex indexDummy(block);
 2217. indexDummy.pprev = pindexPrev;
 2218. indexDummy.nHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 2219. // NOTE: CheckBlockHeader is called by CheckBlock
 2220. if (!ContextualCheckBlockHeader(block, state, pindexPrev))
 2221. return false;
 2222. if (!CheckBlock(block, state, fCheckPOW, fCheckMerkleRoot))
 2223. return false;
 2224. if (!ContextualCheckBlock(block, state, pindexPrev))
 2225. return false;
 2226. if (!ConnectBlock(block, state, &indexDummy, viewNew, true))
 2227. return false;
 2228. assert(state.IsValid());
 2229. return true;
 2230. }
 2231. CMerkleBlock::CMerkleBlock(const CBlock& block, CBloomFilter& filter)
 2232. {
 2233. header = block.GetBlockHeader();
 2234. vector<bool> vMatch;
 2235. vector<uint256> vHashes;
 2236. vMatch.reserve(block.vtx.size());
 2237. vHashes.reserve(block.vtx.size());
 2238. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 2239. {
 2240. const uint256& hash = block.vtx[i].GetHash();
 2241. if (filter.IsRelevantAndUpdate(block.vtx[i]))
 2242. {
 2243. vMatch.push_back(true);
 2244. vMatchedTxn.push_back(make_pair(i, hash));
 2245. }
 2246. else
 2247. vMatch.push_back(false);
 2248. vHashes.push_back(hash);
 2249. }
 2250. txn = CPartialMerkleTree(vHashes, vMatch);
 2251. }
 2252. uint256 CPartialMerkleTree::CalcHash(int height, unsigned int pos, const std::vector<uint256> &vTxid) {
 2253. if (height == 0) {
 2254. // hash at height 0 is the txids themself
 2255. return vTxid[pos];
 2256. } else {
 2257. // calculate left hash
 2258. uint256 left = CalcHash(height-1, pos*2, vTxid), right;
 2259. // calculate right hash if not beyong the end of the array - copy left hash otherwise1
 2260. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2261. right = CalcHash(height-1, pos*2+1, vTxid);
 2262. else
 2263. right = left;
 2264. // combine subhashes
 2265. return Hash(BEGIN(left), END(left), BEGIN(right), END(right));
 2266. }
 2267. }
 2268. void CPartialMerkleTree::TraverseAndBuild(int height, unsigned int pos, const std::vector<uint256> &vTxid, const std::vector<bool> &vMatch) {
 2269. // determine whether this node is the parent of at least one matched txid
 2270. bool fParentOfMatch = false;
 2271. for (unsigned int p = pos << height; p < (pos+1) << height && p < nTransactions; p++)
 2272. fParentOfMatch |= vMatch[p];
 2273. // store as flag bit
 2274. vBits.push_back(fParentOfMatch);
 2275. if (height==0 || !fParentOfMatch) {
 2276. // if at height 0, or nothing interesting below, store hash and stop
 2277. vHash.push_back(CalcHash(height, pos, vTxid));
 2278. } else {
 2279. // otherwise, don't store any hash, but descend into the subtrees
 2280. TraverseAndBuild(height-1, pos*2, vTxid, vMatch);
 2281. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2282. TraverseAndBuild(height-1, pos*2+1, vTxid, vMatch);
 2283. }
 2284. }
 2285. uint256 CPartialMerkleTree::TraverseAndExtract(int height, unsigned int pos, unsigned int &nBitsUsed, unsigned int &nHashUsed, std::vector<uint256> &vMatch) {
 2286. if (nBitsUsed >= vBits.size()) {
 2287. // overflowed the bits array - failure
 2288. fBad = true;
 2289. return 0;
 2290. }
 2291. bool fParentOfMatch = vBits[nBitsUsed++];
 2292. if (height==0 || !fParentOfMatch) {
 2293. // if at height 0, or nothing interesting below, use stored hash and do not descend
 2294. if (nHashUsed >= vHash.size()) {
 2295. // overflowed the hash array - failure
 2296. fBad = true;
 2297. return 0;
 2298. }
 2299. const uint256 &hash = vHash[nHashUsed++];
 2300. if (height==0 && fParentOfMatch) // in case of height 0, we have a matched txid
 2301. vMatch.push_back(hash);
 2302. return hash;
 2303. } else {
 2304. // otherwise, descend into the subtrees to extract matched txids and hashes
 2305. uint256 left = TraverseAndExtract(height-1, pos*2, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch), right;
 2306. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2307. right = TraverseAndExtract(height-1, pos*2+1, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch);
 2308. else
 2309. right = left;
 2310. // and combine them before returning
 2311. return Hash(BEGIN(left), END(left), BEGIN(right), END(right));
 2312. }
 2313. }
 2314. CPartialMerkleTree::CPartialMerkleTree(const std::vector<uint256> &vTxid, const std::vector<bool> &vMatch) : nTransactions(vTxid.size()), fBad(false) {
 2315. // reset state
 2316. vBits.clear();
 2317. vHash.clear();
 2318. // calculate height of tree
 2319. int nHeight = 0;
 2320. while (CalcTreeWidth(nHeight) > 1)
 2321. nHeight++;
 2322. // traverse the partial tree
 2323. TraverseAndBuild(nHeight, 0, vTxid, vMatch);
 2324. }
 2325. CPartialMerkleTree::CPartialMerkleTree() : nTransactions(0), fBad(true) {}
 2326. uint256 CPartialMerkleTree::ExtractMatches(std::vector<uint256> &vMatch) {
 2327. vMatch.clear();
 2328. // An empty set will not work
 2329. if (nTransactions == 0)
 2330. return 0;
 2331. // check for excessively high numbers of transactions
 2332. if (nTransactions > MAX_BLOCK_SIZE / 60) // 60 is the lower bound for the size of a serialized CTransaction
 2333. return 0;
 2334. // there can never be more hashes provided than one for every txid
 2335. if (vHash.size() > nTransactions)
 2336. return 0;
 2337. // there must be at least one bit per node in the partial tree, and at least one node per hash
 2338. if (vBits.size() < vHash.size())
 2339. return 0;
 2340. // calculate height of tree
 2341. int nHeight = 0;
 2342. while (CalcTreeWidth(nHeight) > 1)
 2343. nHeight++;
 2344. // traverse the partial tree
 2345. unsigned int nBitsUsed = 0, nHashUsed = 0;
 2346. uint256 hashMerkleRoot = TraverseAndExtract(nHeight, 0, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch);
 2347. // verify that no problems occured during the tree traversal
 2348. if (fBad)
 2349. return 0;
 2350. // verify that all bits were consumed (except for the padding caused by serializing it as a byte sequence)
 2351. if ((nBitsUsed+7)/8 != (vBits.size()+7)/8)
 2352. return 0;
 2353. // verify that all hashes were consumed
 2354. if (nHashUsed != vHash.size())
 2355. return 0;
 2356. return hashMerkleRoot;
 2357. }
 2358. bool AbortNode(const std::string &strMessage, const std::string &userMessage) {
 2359. strMiscWarning = strMessage;
 2360. LogPrintf("*** %s\n", strMessage);
 2361. uiInterface.ThreadSafeMessageBox(
 2362. userMessage.empty() ? _("Error: A fatal internal error occured, see debug.log for details") : userMessage,
 2363. "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 2364. StartShutdown();
 2365. return false;
 2366. }
 2367. bool CheckDiskSpace(uint64_t nAdditionalBytes)
 2368. {
 2369. uint64_t nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
 2370. // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
 2371. if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
 2372. return AbortNode("Disk space is low!", _("Error: Disk space is low!"));
 2373. return true;
 2374. }
 2375. FILE* OpenDiskFile(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix, bool fReadOnly)
 2376. {
 2377. if (pos.IsNull())
 2378. return NULL;
 2379. boost::filesystem::path path = GetBlockPosFilename(pos, prefix);
 2380. boost::filesystem::create_directories(path.parent_path());
 2381. FILE* file = fopen(path.string().c_str(), "rb+");
 2382. if (!file && !fReadOnly)
 2383. file = fopen(path.string().c_str(), "wb+");
 2384. if (!file) {
 2385. LogPrintf("Unable to open file %s\n", path.string());
 2386. return NULL;
 2387. }
 2388. if (pos.nPos) {
 2389. if (fseek(file, pos.nPos, SEEK_SET)) {
 2390. LogPrintf("Unable to seek to position %u of %s\n", pos.nPos, path.string());
 2391. fclose(file);
 2392. return NULL;
 2393. }
 2394. }
 2395. return file;
 2396. }
 2397. FILE* OpenBlockFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2398. return OpenDiskFile(pos, "blk", fReadOnly);
 2399. }
 2400. FILE* OpenUndoFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2401. return OpenDiskFile(pos, "rev", fReadOnly);
 2402. }
 2403. boost::filesystem::path GetBlockPosFilename(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix)
 2404. {
 2405. return GetDataDir() / "blocks" / strprintf("%s%05u.dat", prefix, pos.nFile);
 2406. }
 2407. CBlockIndex * InsertBlockIndex(uint256 hash)
 2408. {
 2409. if (hash == 0)
 2410. return NULL;
 2411. // Return existing
 2412. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 2413. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2414. return (*mi).second;
 2415. // Create new
 2416. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex();
 2417. if (!pindexNew)
 2418. throw runtime_error("LoadBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
 2419. mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 2420. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 2421. return pindexNew;
 2422. }
 2423. bool static LoadBlockIndexDB()
 2424. {
 2425. if (!pblocktree->LoadBlockIndexGuts())
 2426. return false;
 2427. boost::this_thread::interruption_point();
 2428. // Calculate nChainWork
 2429. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vSortedByHeight;
 2430. vSortedByHeight.reserve(mapBlockIndex.size());
 2431. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2432. {
 2433. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2434. vSortedByHeight.push_back(make_pair(pindex->nHeight, pindex));
 2435. }
 2436. sort(vSortedByHeight.begin(), vSortedByHeight.end());
 2437. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(int, CBlockIndex*)& item, vSortedByHeight)
 2438. {
 2439. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2440. pindex->nChainWork = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainWork : 0) + pindex->GetBlockWork();
 2441. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2442. if (pindex->pprev) {
 2443. if (pindex->pprev->nChainTx) {
 2444. pindex->nChainTx = pindex->pprev->nChainTx + pindex->nTx;
 2445. } else {
 2446. pindex->nChainTx = 0;
 2447. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindex->pprev, pindex));
 2448. }
 2449. } else {
 2450. pindex->nChainTx = pindex->nTx;
 2451. }
 2452. }
 2453. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && (pindex->nChainTx || pindex->pprev == NULL))
 2454. setBlockIndexCandidates.insert(pindex);
 2455. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK && (!pindexBestInvalid || pindex->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork))
 2456. pindexBestInvalid = pindex;
 2457. if (pindex->pprev)
 2458. pindex->BuildSkip();
 2459. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TREE) && (pindexBestHeader == NULL || CBlockIndexWorkComparator()(pindexBestHeader, pindex)))
 2460. pindexBestHeader = pindex;
 2461. }
 2462. // Load block file info
 2463. pblocktree->ReadLastBlockFile(nLastBlockFile);
 2464. vinfoBlockFile.resize(nLastBlockFile + 1);
 2465. LogPrintf("%s: last block file = %i\n", __func__, nLastBlockFile);
 2466. for (int nFile = 0; nFile <= nLastBlockFile; nFile++) {
 2467. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, vinfoBlockFile[nFile]);
 2468. }
 2469. LogPrintf("%s: last block file info: %s\n", __func__, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].ToString());
 2470. for (int nFile = nLastBlockFile + 1; true; nFile++) {
 2471. CBlockFileInfo info;
 2472. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, info)) {
 2473. vinfoBlockFile.push_back(info);
 2474. } else {
 2475. break;
 2476. }
 2477. }
 2478. // Check presence of blk files
 2479. LogPrintf("Checking all blk files are present...\n");
 2480. set<int> setBlkDataFiles;
 2481. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2482. {
 2483. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2484. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2485. setBlkDataFiles.insert(pindex->nFile);
 2486. }
 2487. }
 2488. for (std::set<int>::iterator it = setBlkDataFiles.begin(); it != setBlkDataFiles.end(); it++)
 2489. {
 2490. CDiskBlockPos pos(*it, 0);
 2491. if (CAutoFile(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION).IsNull()) {
 2492. return false;
 2493. }
 2494. }
 2495. // Check whether we need to continue reindexing
 2496. bool fReindexing = false;
 2497. pblocktree->ReadReindexing(fReindexing);
 2498. fReindex |= fReindexing;
 2499. // Check whether we have a transaction index
 2500. pblocktree->ReadFlag("txindex", fTxIndex);
 2501. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): transaction index %s\n", fTxIndex ? "enabled" : "disabled");
 2502. // Load pointer to end of best chain
 2503. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(pcoinsTip->GetBestBlock());
 2504. if (it == mapBlockIndex.end())
 2505. return true;
 2506. chainActive.SetTip(it->second);
 2507. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): hashBestChain=%s height=%d date=%s progress=%f\n",
 2508. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(),
 2509. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 2510. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()));
 2511. return true;
 2512. }
 2513. CVerifyDB::CVerifyDB()
 2514. {
 2515. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), 0);
 2516. }
 2517. CVerifyDB::~CVerifyDB()
 2518. {
 2519. uiInterface.ShowProgress("", 100);
 2520. }
 2521. bool CVerifyDB::VerifyDB(CCoinsView *coinsview, int nCheckLevel, int nCheckDepth)
 2522. {
 2523. LOCK(cs_main);
 2524. if (chainActive.Tip() == NULL || chainActive.Tip()->pprev == NULL)
 2525. return true;
 2526. // Verify blocks in the best chain
 2527. if (nCheckDepth <= 0)
 2528. nCheckDepth = 1000000000; // suffices until the year 19000
 2529. if (nCheckDepth > chainActive.Height())
 2530. nCheckDepth = chainActive.Height();
 2531. nCheckLevel = std::max(0, std::min(4, nCheckLevel));
 2532. LogPrintf("Verifying last %i blocks at level %i\n", nCheckDepth, nCheckLevel);
 2533. CCoinsViewCache coins(coinsview);
 2534. CBlockIndex* pindexState = chainActive.Tip();
 2535. CBlockIndex* pindexFailure = NULL;
 2536. int nGoodTransactions = 0;
 2537. CValidationState state;
 2538. for (CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip(); pindex && pindex->pprev; pindex = pindex->pprev)
 2539. {
 2540. boost::this_thread::interruption_point();
 2541. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * (nCheckLevel >= 4 ? 50 : 100)))));
 2542. if (pindex->nHeight < chainActive.Height()-nCheckDepth)
 2543. break;
 2544. CBlock block;
 2545. // check level 0: read from disk
 2546. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2547. return error("VerifyDB() : *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2548. // check level 1: verify block validity
 2549. if (nCheckLevel >= 1 && !CheckBlock(block, state))
 2550. return error("VerifyDB() : *** found bad block at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2551. // check level 2: verify undo validity
 2552. if (nCheckLevel >= 2 && pindex) {
 2553. CBlockUndo undo;
 2554. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 2555. if (!pos.IsNull()) {
 2556. if (!undo.ReadFromDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 2557. return error("VerifyDB() : *** found bad undo data at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2558. }
 2559. }
 2560. // check level 3: check for inconsistencies during memory-only disconnect of tip blocks
 2561. if (nCheckLevel >= 3 && pindex == pindexState && (coins.GetCacheSize() + pcoinsTip->GetCacheSize()) <= nCoinCacheSize) {
 2562. bool fClean = true;
 2563. if (!DisconnectBlock(block, state, pindex, coins, &fClean))
 2564. return error("VerifyDB() : *** irrecoverable inconsistency in block data at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2565. pindexState = pindex->pprev;
 2566. if (!fClean) {
 2567. nGoodTransactions = 0;
 2568. pindexFailure = pindex;
 2569. } else
 2570. nGoodTransactions += block.vtx.size();
 2571. }
 2572. }
 2573. if (pindexFailure)
 2574. return error("VerifyDB() : *** coin database inconsistencies found (last %i blocks, %i good transactions before that)\n", chainActive.Height() - pindexFailure->nHeight + 1, nGoodTransactions);
 2575. // check level 4: try reconnecting blocks
 2576. if (nCheckLevel >= 4) {
 2577. CBlockIndex *pindex = pindexState;
 2578. while (pindex != chainActive.Tip()) {
 2579. boost::this_thread::interruption_point();
 2580. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, 100 - (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * 50))));
 2581. pindex = chainActive.Next(pindex);
 2582. CBlock block;
 2583. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2584. return error("VerifyDB() : *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2585. if (!ConnectBlock(block, state, pindex, coins))
 2586. return error("VerifyDB() : *** found unconnectable block at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2587. }
 2588. }
 2589. LogPrintf("No coin database inconsistencies in last %i blocks (%i transactions)\n", chainActive.Height() - pindexState->nHeight, nGoodTransactions);
 2590. return true;
 2591. }
 2592. void UnloadBlockIndex()
 2593. {
 2594. mapBlockIndex.clear();
 2595. setBlockIndexCandidates.clear();
 2596. chainActive.SetTip(NULL);
 2597. pindexBestInvalid = NULL;
 2598. }
 2599. bool LoadBlockIndex()
 2600. {
 2601. // Load block index from databases
 2602. if (!fReindex && !LoadBlockIndexDB())
 2603. return false;
 2604. return true;
 2605. }
 2606. bool InitBlockIndex() {
 2607. LOCK(cs_main);
 2608. // Check whether we're already initialized
 2609. if (chainActive.Genesis() != NULL)
 2610. return true;
 2611. // Use the provided setting for -txindex in the new database
 2612. fTxIndex = GetBoolArg("-txindex", false);
 2613. pblocktree->WriteFlag("txindex", fTxIndex);
 2614. LogPrintf("Initializing databases...\n");
 2615. // Only add the genesis block if not reindexing (in which case we reuse the one already on disk)
 2616. if (!fReindex) {
 2617. try {
 2618. CBlock &block = const_cast<CBlock&>(Params().GenesisBlock());
 2619. // Start new block file
 2620. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2621. CDiskBlockPos blockPos;
 2622. CValidationState state;
 2623. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, 0, block.GetBlockTime()))
 2624. return error("LoadBlockIndex() : FindBlockPos failed");
 2625. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2626. return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
 2627. CBlockIndex *pindex = AddToBlockIndex(block);
 2628. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2629. return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
 2630. if (!ActivateBestChain(state, &block))
 2631. return error("LoadBlockIndex() : genesis block cannot be activated");
 2632. } catch(std::runtime_error &e) {
 2633. return error("LoadBlockIndex() : failed to initialize block database: %s", e.what());
 2634. }
 2635. }
 2636. return true;
 2637. }
 2638. void PrintBlockTree()
 2639. {
 2640. AssertLockHeld(cs_main);
 2641. // pre-compute tree structure
 2642. map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
 2643. for (BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
 2644. {
 2645. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 2646. mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
 2647. // test
 2648. //while (rand() % 3 == 0)
 2649. // mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
 2650. }
 2651. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
 2652. vStack.push_back(make_pair(0, chainActive.Genesis()));
 2653. int nPrevCol = 0;
 2654. while (!vStack.empty())
 2655. {
 2656. int nCol = vStack.back().first;
 2657. CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
 2658. vStack.pop_back();
 2659. // print split or gap
 2660. if (nCol > nPrevCol)
 2661. {
 2662. for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
 2663. LogPrintf("| ");
 2664. LogPrintf("|\\\n");
 2665. }
 2666. else if (nCol < nPrevCol)
 2667. {
 2668. for (int i = 0; i < nCol; i++)
 2669. LogPrintf("| ");
 2670. LogPrintf("|\n");
 2671. }
 2672. nPrevCol = nCol;
 2673. // print columns
 2674. for (int i = 0; i < nCol; i++)
 2675. LogPrintf("| ");
 2676. // print item
 2677. CBlock block;
 2678. ReadBlockFromDisk(block, pindex);
 2679. LogPrintf("%d (blk%05u.dat:0x%x) %s tx %u\n",
 2680. pindex->nHeight,
 2681. pindex->GetBlockPos().nFile, pindex->GetBlockPos().nPos,
 2682. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", block.GetBlockTime()),
 2683. block.vtx.size());
 2684. // put the main time-chain first
 2685. vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
 2686. for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
 2687. {
 2688. if (chainActive.Next(vNext[i]))
 2689. {
 2690. swap(vNext[0], vNext[i]);
 2691. break;
 2692. }
 2693. }
 2694. // iterate children
 2695. for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
 2696. vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
 2697. }
 2698. }
 2699. bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn, CDiskBlockPos *dbp)
 2700. {
 2701. // Map of disk positions for blocks with unknown parent (only used for reindex)
 2702. static std::multimap<uint256, CDiskBlockPos> mapBlocksUnknownParent;
 2703. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 2704. int nLoaded = 0;
 2705. try {
 2706. // This takes over fileIn and calls fclose() on it in the CBufferedFile destructor
 2707. CBufferedFile blkdat(fileIn, 2*MAX_BLOCK_SIZE, MAX_BLOCK_SIZE+8, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2708. uint64_t nRewind = blkdat.GetPos();
 2709. while (!blkdat.eof()) {
 2710. boost::this_thread::interruption_point();
 2711. blkdat.SetPos(nRewind);
 2712. nRewind++; // start one byte further next time, in case of failure
 2713. blkdat.SetLimit(); // remove former limit
 2714. unsigned int nSize = 0;
 2715. try {
 2716. // locate a header
 2717. unsigned char buf[MESSAGE_START_SIZE];
 2718. blkdat.FindByte(Params().MessageStart()[0]);
 2719. nRewind = blkdat.GetPos()+1;
 2720. blkdat >> FLATDATA(buf);
 2721. if (memcmp(buf, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE))
 2722. continue;
 2723. // read size
 2724. blkdat >> nSize;
 2725. if (nSize < 80 || nSize > MAX_BLOCK_SIZE)
 2726. continue;
 2727. } catch (const std::exception &) {
 2728. // no valid block header found; don't complain
 2729. break;
 2730. }
 2731. try {
 2732. // read block
 2733. uint64_t nBlockPos = blkdat.GetPos();
 2734. if (dbp)
 2735. dbp->nPos = nBlockPos;
 2736. blkdat.SetLimit(nBlockPos + nSize);
 2737. blkdat.SetPos(nBlockPos);
 2738. CBlock block;
 2739. blkdat >> block;
 2740. nRewind = blkdat.GetPos();
 2741. // detect out of order blocks, and store them for later
 2742. uint256 hash = block.GetHash();
 2743. if (hash != Params().HashGenesisBlock() && mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock) == mapBlockIndex.end()) {
 2744. LogPrint("reindex", "%s: Out of order block %s, parent %s not known\n", __func__, hash.ToString(),
 2745. block.hashPrevBlock.ToString());
 2746. if (dbp)
 2747. mapBlocksUnknownParent.insert(std::make_pair(block.hashPrevBlock, *dbp));
 2748. continue;
 2749. }
 2750. // process in case the block isn't known yet
 2751. if (mapBlockIndex.count(hash) == 0) {
 2752. CValidationState state;
 2753. if (ProcessNewBlock(state, NULL, &block, dbp))
 2754. nLoaded++;
 2755. if (state.IsError())
 2756. break;
 2757. }
 2758. // Recursively process earlier encountered successors of this block
 2759. deque<uint256> queue;
 2760. queue.push_back(hash);
 2761. while (!queue.empty()) {
 2762. uint256 head = queue.front();
 2763. queue.pop_front();
 2764. std::pair<std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator, std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator> range = mapBlocksUnknownParent.equal_range(head);
 2765. while (range.first != range.second) {
 2766. std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator it = range.first;
 2767. if (ReadBlockFromDisk(block, it->second))
 2768. {
 2769. LogPrintf("%s: Processing out of order child %s of %s\n", __func__, block.GetHash().ToString(),
 2770. head.ToString());
 2771. CValidationState dummy;
 2772. if (ProcessNewBlock(dummy, NULL, &block, &it->second))
 2773. {
 2774. nLoaded++;
 2775. queue.push_back(block.GetHash());
 2776. }
 2777. }
 2778. range.first++;
 2779. mapBlocksUnknownParent.erase(it);
 2780. }
 2781. }
 2782. } catch (std::exception &e) {
 2783. LogPrintf("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 2784. }
 2785. }
 2786. } catch(std::runtime_error &e) {
 2787. AbortNode(std::string("System error: ") + e.what());
 2788. }
 2789. if (nLoaded > 0)
 2790. LogPrintf("Loaded %i blocks from external file in %dms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
 2791. return nLoaded > 0;
 2792. }
 2793. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2794. //
 2795. // CAlert
 2796. //
 2797. string GetWarnings(string strFor)
 2798. {
 2799. int nPriority = 0;
 2800. string strStatusBar;
 2801. string strRPC;
 2802. if (GetBoolArg("-testsafemode", false))
 2803. strRPC = "test";
 2804. if (!CLIENT_VERSION_IS_RELEASE)
 2805. strStatusBar = _("This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications");
 2806. // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
 2807. if (strMiscWarning != "")
 2808. {
 2809. nPriority = 1000;
 2810. strStatusBar = strMiscWarning;
 2811. }
 2812. if (fLargeWorkForkFound)
 2813. {
 2814. nPriority = 2000;
 2815. strStatusBar = strRPC = _("Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.");
 2816. }
 2817. else if (fLargeWorkInvalidChainFound)
 2818. {
 2819. nPriority = 2000;
 2820. strStatusBar = strRPC = _("Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.");
 2821. }
 2822. // Alerts
 2823. {
 2824. LOCK(cs_mapAlerts);
 2825. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 2826. {
 2827. const CAlert& alert = item.second;
 2828. if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
 2829. {
 2830. nPriority = alert.nPriority;
 2831. strStatusBar = alert.strStatusBar;
 2832. }
 2833. }
 2834. }
 2835. if (strFor == "statusbar")
 2836. return strStatusBar;
 2837. else if (strFor == "rpc")
 2838. return strRPC;
 2839. assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
 2840. return "error";
 2841. }
 2842. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2843. //
 2844. // Messages
 2845. //
 2846. bool static AlreadyHave(const CInv& inv)
 2847. {
 2848. switch (inv.type)
 2849. {
 2850. case MSG_TX:
 2851. {
 2852. bool txInMap = false;
 2853. txInMap = mempool.exists(inv.hash);
 2854. return txInMap || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
 2855. pcoinsTip->HaveCoins(inv.hash);
 2856. }
 2857. case MSG_BLOCK:
 2858. return mapBlockIndex.count(inv.hash);
 2859. }
 2860. // Don't know what it is, just say we already got one
 2861. return true;
 2862. }
 2863. void static ProcessGetData(CNode* pfrom)
 2864. {
 2865. std::deque<CInv>::iterator it = pfrom->vRecvGetData.begin();
 2866. vector<CInv> vNotFound;
 2867. LOCK(cs_main);
 2868. while (it != pfrom->vRecvGetData.end()) {
 2869. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 2870. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 2871. break;
 2872. const CInv &inv = *it;
 2873. {
 2874. boost::this_thread::interruption_point();
 2875. it++;
 2876. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2877. {
 2878. bool send = false;
 2879. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
 2880. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2881. {
 2882. // If the requested block is at a height below our last
 2883. // checkpoint, only serve it if it's in the checkpointed chain
 2884. int nHeight = mi->second->nHeight;
 2885. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint();
 2886. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight) {
 2887. if (!chainActive.Contains(mi->second))
 2888. {
 2889. LogPrintf("ProcessGetData(): ignoring request for old block that isn't in the main chain\n");
 2890. } else {
 2891. send = true;
 2892. }
 2893. } else {
 2894. send = true;
 2895. }
 2896. }
 2897. if (send)
 2898. {
 2899. // Send block from disk
 2900. CBlock block;
 2901. if (!ReadBlockFromDisk(block, (*mi).second))
 2902. assert(!"cannot load block from disk");
 2903. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 2904. pfrom->PushMessage("block", block);
 2905. else // MSG_FILTERED_BLOCK)
 2906. {
 2907. LOCK(pfrom->cs_filter);
 2908. if (pfrom->pfilter)
 2909. {
 2910. CMerkleBlock merkleBlock(block, *pfrom->pfilter);
 2911. pfrom->PushMessage("merkleblock", merkleBlock);
 2912. // CMerkleBlock just contains hashes, so also push any transactions in the block the client did not see
 2913. // This avoids hurting performance by pointlessly requiring a round-trip
 2914. // Note that there is currently no way for a node to request any single transactions we didnt send here -
 2915. // they must either disconnect and retry or request the full block.
 2916. // Thus, the protocol spec specified allows for us to provide duplicate txn here,
 2917. // however we MUST always provide at least what the remote peer needs
 2918. typedef std::pair<unsigned int, uint256> PairType;
 2919. BOOST_FOREACH(PairType& pair, merkleBlock.vMatchedTxn)
 2920. if (!pfrom->setInventoryKnown.count(CInv(MSG_TX, pair.second)))
 2921. pfrom->PushMessage("tx", block.vtx[pair.first]);
 2922. }
 2923. // else
 2924. // no response
 2925. }
 2926. // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
 2927. if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
 2928. {
 2929. // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
 2930. // and we want it right after the last block so they don't
 2931. // wait for other stuff first.
 2932. vector<CInv> vInv;
 2933. vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, chainActive.Tip()->GetBlockHash()));
 2934. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 2935. pfrom->hashContinue = 0;
 2936. }
 2937. }
 2938. }
 2939. else if (inv.IsKnownType())
 2940. {
 2941. // Send stream from relay memory
 2942. bool pushed = false;
 2943. {
 2944. LOCK(cs_mapRelay);
 2945. map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
 2946. if (mi != mapRelay.end()) {
 2947. pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
 2948. pushed = true;
 2949. }
 2950. }
 2951. if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
 2952. CTransaction tx;
 2953. if (mempool.lookup(inv.hash, tx)) {
 2954. CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
 2955. ss.reserve(1000);
 2956. ss << tx;
 2957. pfrom->PushMessage("tx", ss);
 2958. pushed = true;
 2959. }
 2960. }
 2961. if (!pushed) {
 2962. vNotFound.push_back(inv);
 2963. }
 2964. }
 2965. // Track requests for our stuff.
 2966. g_signals.Inventory(inv.hash);
 2967. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2968. break;
 2969. }
 2970. }
 2971. pfrom->vRecvGetData.erase(pfrom->vRecvGetData.begin(), it);
 2972. if (!vNotFound.empty()) {
 2973. // Let the peer know that we didn't find what it asked for, so it doesn't
 2974. // have to wait around forever. Currently only SPV clients actually care
 2975. // about this message: it's needed when they are recursively walking the
 2976. // dependencies of relevant unconfirmed transactions. SPV clients want to
 2977. // do that because they want to know about (and store and rebroadcast and
 2978. // risk analyze) the dependencies of transactions relevant to them, without
 2979. // having to download the entire memory pool.
 2980. pfrom->PushMessage("notfound", vNotFound);
 2981. }
 2982. }
 2983. bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv, int64_t nTimeReceived)
 2984. {
 2985. RandAddSeedPerfmon();
 2986. LogPrint("net", "received: %s (%u bytes) peer=%d\n", strCommand, vRecv.size(), pfrom->id);
 2987. if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
 2988. {
 2989. LogPrintf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
 2990. return true;
 2991. }
 2992. if (strCommand == "version")
 2993. {
 2994. // Each connection can only send one version message
 2995. if (pfrom->nVersion != 0)
 2996. {
 2997. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_DUPLICATE, string("Duplicate version message"));
 2998. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 2999. return false;
 3000. }
 3001. int64_t nTime;
 3002. CAddress addrMe;
 3003. CAddress addrFrom;
 3004. uint64_t nNonce = 1;
 3005. vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
 3006. if (pfrom->nVersion < MIN_PEER_PROTO_VERSION)
 3007. {
 3008. // disconnect from peers older than this proto version
 3009. LogPrintf("peer=%d using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->id, pfrom->nVersion);
 3010. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_OBSOLETE,
 3011. strprintf("Version must be %d or greater", MIN_PEER_PROTO_VERSION));
 3012. pfrom->fDisconnect = true;
 3013. return false;
 3014. }
 3015. if (pfrom->nVersion == 10300)
 3016. pfrom->nVersion = 300;
 3017. if (!vRecv.empty())
 3018. vRecv >> addrFrom >> nNonce;
 3019. if (!vRecv.empty()) {
 3020. vRecv >> LIMITED_STRING(pfrom->strSubVer, 256);
 3021. pfrom->cleanSubVer = SanitizeString(pfrom->strSubVer);
 3022. }
 3023. if (!vRecv.empty())
 3024. vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
 3025. if (!vRecv.empty())
 3026. vRecv >> pfrom->fRelayTxes; // set to true after we get the first filter* message
 3027. else
 3028. pfrom->fRelayTxes = true;
 3029. if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
 3030. {
 3031. pfrom->addrLocal = addrMe;
 3032. SeenLocal(addrMe);
 3033. }
 3034. // Disconnect if we connected to ourself
 3035. if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
 3036. {
 3037. LogPrintf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString());
 3038. pfrom->fDisconnect = true;
 3039. return true;
 3040. }
 3041. // Be shy and don't send version until we hear
 3042. if (pfrom->fInbound)
 3043. pfrom->PushVersion();
 3044. pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
 3045. // Potentially mark this peer as a preferred download peer.
 3046. UpdatePreferredDownload(pfrom, State(pfrom->GetId()));
 3047. // Change version
 3048. pfrom->PushMessage("verack");
 3049. pfrom->ssSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 3050. if (!pfrom->fInbound)
 3051. {
 3052. // Advertise our address
 3053. if (fListen && !IsInitialBlockDownload())
 3054. {
 3055. CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
 3056. if (addr.IsRoutable())
 3057. pfrom->PushAddress(addr);
 3058. }
 3059. // Get recent addresses
 3060. if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
 3061. {
 3062. pfrom->PushMessage("getaddr");
 3063. pfrom->fGetAddr = true;
 3064. }
 3065. addrman.Good(pfrom->addr);
 3066. } else {
 3067. if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
 3068. {
 3069. addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
 3070. addrman.Good(addrFrom);
 3071. }
 3072. }
 3073. // Relay alerts
 3074. {
 3075. LOCK(cs_mapAlerts);
 3076. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 3077. item.second.RelayTo(pfrom);
 3078. }
 3079. pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
 3080. string remoteAddr;
 3081. if (fLogIPs)
 3082. remoteAddr = ", peeraddr=" + pfrom->addr.ToString();
 3083. LogPrintf("receive version message: %s: version %d, blocks=%d, us=%s, peer=%d%s\n",
 3084. pfrom->cleanSubVer, pfrom->nVersion,
 3085. pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString(), pfrom->id,
 3086. remoteAddr);
 3087. AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
 3088. }
 3089. else if (pfrom->nVersion == 0)
 3090. {
 3091. // Must have a version message before anything else
 3092. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 3093. return false;
 3094. }
 3095. else if (strCommand == "verack")
 3096. {
 3097. pfrom->SetRecvVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 3098. }
 3099. else if (strCommand == "addr")
 3100. {
 3101. vector<CAddress> vAddr;
 3102. vRecv >> vAddr;
 3103. // Don't want addr from older versions unless seeding
 3104. if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
 3105. return true;
 3106. if (vAddr.size() > 1000)
 3107. {
 3108. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3109. return error("message addr size() = %u", vAddr.size());
 3110. }
 3111. // Store the new addresses
 3112. vector<CAddress> vAddrOk;
 3113. int64_t nNow = GetAdjustedTime();
 3114. int64_t nSince = nNow - 10 * 60;
 3115. BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
 3116. {
 3117. boost::this_thread::interruption_point();
 3118. if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
 3119. addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
 3120. pfrom->AddAddressKnown(addr);
 3121. bool fReachable = IsReachable(addr);
 3122. if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
 3123. {
 3124. // Relay to a limited number of other nodes
 3125. {
 3126. LOCK(cs_vNodes);
 3127. // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
 3128. // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
 3129. static uint256 hashSalt;
 3130. if (hashSalt == 0)
 3131. hashSalt = GetRandHash();
 3132. uint64_t hashAddr = addr.GetHash();
 3133. uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
 3134. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3135. multimap<uint256, CNode*> mapMix;
 3136. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3137. {
 3138. if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
 3139. continue;
 3140. unsigned int nPointer;
 3141. memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
 3142. uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
 3143. hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
 3144. mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
 3145. }
 3146. int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
 3147. for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
 3148. ((*mi).second)->PushAddress(addr);
 3149. }
 3150. }
 3151. // Do not store addresses outside our network
 3152. if (fReachable)
 3153. vAddrOk.push_back(addr);
 3154. }
 3155. addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
 3156. if (vAddr.size() < 1000)
 3157. pfrom->fGetAddr = false;
 3158. if (pfrom->fOneShot)
 3159. pfrom->fDisconnect = true;
 3160. }
 3161. else if (strCommand == "inv")
 3162. {
 3163. vector<CInv> vInv;
 3164. vRecv >> vInv;
 3165. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3166. {
 3167. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3168. return error("message inv size() = %u", vInv.size());
 3169. }
 3170. LOCK(cs_main);
 3171. std::vector<CInv> vToFetch;
 3172. for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
 3173. {
 3174. const CInv &inv = vInv[nInv];
 3175. boost::this_thread::interruption_point();
 3176. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3177. bool fAlreadyHave = AlreadyHave(inv);
 3178. LogPrint("net", "got inv: %s %s peer=%d\n", inv.ToString(), fAlreadyHave ? "have" : "new", pfrom->id);
 3179. if (!fAlreadyHave && !fImporting && !fReindex && inv.type != MSG_BLOCK)
 3180. pfrom->AskFor(inv);
 3181. if (inv.type == MSG_BLOCK) {
 3182. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3183. if (!fAlreadyHave && !fImporting && !fReindex && !mapBlocksInFlight.count(inv.hash)) {
 3184. // First request the headers preceeding the announced block. In the normal fully-synced
 3185. // case where a new block is announced that succeeds the current tip (no reorganization),
 3186. // there are no such headers.
 3187. // Secondly, and only when we are close to being synced, we request the announced block directly,
 3188. // to avoid an extra round-trip. Note that we must *first* ask for the headers, so by the
 3189. // time the block arrives, the header chain leading up to it is already validated. Not
 3190. // doing this will result in the received block being rejected as an orphan in case it is
 3191. // not a direct successor.
 3192. pfrom->PushMessage("getheaders", chainActive.GetLocator(pindexBestHeader), inv.hash);
 3193. if (chainActive.Tip()->GetBlockTime() > GetAdjustedTime() - Params().TargetSpacing() * 20) {
 3194. vToFetch.push_back(inv);
 3195. // Mark block as in flight already, even though the actual "getdata" message only goes out
 3196. // later (within the same cs_main lock, though).
 3197. MarkBlockAsInFlight(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3198. }
 3199. LogPrint("net", "getheaders (%d) %s to peer=%d\n", pindexBestHeader->nHeight, inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 3200. }
 3201. }
 3202. // Track requests for our stuff
 3203. g_signals.Inventory(inv.hash);
 3204. if (pfrom->nSendSize > (SendBufferSize() * 2)) {
 3205. Misbehaving(pfrom->GetId(), 50);
 3206. return error("send buffer size() = %u", pfrom->nSendSize);
 3207. }
 3208. }
 3209. if (!vToFetch.empty())
 3210. pfrom->PushMessage("getdata", vToFetch);
 3211. }
 3212. else if (strCommand == "getdata")
 3213. {
 3214. vector<CInv> vInv;
 3215. vRecv >> vInv;
 3216. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3217. {
 3218. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3219. return error("message getdata size() = %u", vInv.size());
 3220. }
 3221. if (fDebug || (vInv.size() != 1))
 3222. LogPrint("net", "received getdata (%u invsz) peer=%d\n", vInv.size(), pfrom->id);
 3223. if ((fDebug && vInv.size() > 0) || (vInv.size() == 1))
 3224. LogPrint("net", "received getdata for: %s peer=%d\n", vInv[0].ToString(), pfrom->id);
 3225. pfrom->vRecvGetData.insert(pfrom->vRecvGetData.end(), vInv.begin(), vInv.end());
 3226. ProcessGetData(pfrom);
 3227. }
 3228. else if (strCommand == "getblocks")
 3229. {
 3230. CBlockLocator locator;
 3231. uint256 hashStop;
 3232. vRecv >> locator >> hashStop;
 3233. LOCK(cs_main);
 3234. // Find the last block the caller has in the main chain
 3235. CBlockIndex* pindex = FindForkInGlobalIndex(chainActive, locator);
 3236. // Send the rest of the chain
 3237. if (pindex)
 3238. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3239. int nLimit = 500;
 3240. LogPrint("net", "getblocks %d to %s limit %d from peer=%d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop==uint256(0) ? "end" : hashStop.ToString(), nLimit, pfrom->id);
 3241. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3242. {
 3243. if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3244. {
 3245. LogPrint("net", " getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3246. break;
 3247. }
 3248. pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 3249. if (--nLimit <= 0)
 3250. {
 3251. // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
 3252. // getblocks the next batch of inventory.
 3253. LogPrint("net", " getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3254. pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
 3255. break;
 3256. }
 3257. }
 3258. }
 3259. else if (strCommand == "getheaders")
 3260. {
 3261. CBlockLocator locator;
 3262. uint256 hashStop;
 3263. vRecv >> locator >> hashStop;
 3264. LOCK(cs_main);
 3265. CBlockIndex* pindex = NULL;
 3266. if (locator.IsNull())
 3267. {
 3268. // If locator is null, return the hashStop block
 3269. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
 3270. if (mi == mapBlockIndex.end())
 3271. return true;
 3272. pindex = (*mi).second;
 3273. }
 3274. else
 3275. {
 3276. // Find the last block the caller has in the main chain
 3277. pindex = FindForkInGlobalIndex(chainActive, locator);
 3278. if (pindex)
 3279. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3280. }
 3281. // we must use CBlocks, as CBlockHeaders won't include the 0x00 nTx count at the end
 3282. vector<CBlock> vHeaders;
 3283. int nLimit = MAX_HEADERS_RESULTS;
 3284. LogPrint("net", "getheaders %d to %s from peer=%d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString(), pfrom->id);
 3285. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3286. {
 3287. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 3288. if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3289. break;
 3290. }
 3291. pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
 3292. }
 3293. else if (strCommand == "tx")
 3294. {
 3295. vector<uint256> vWorkQueue;
 3296. vector<uint256> vEraseQueue;
 3297. CTransaction tx;
 3298. vRecv >> tx;
 3299. CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
 3300. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3301. LOCK(cs_main);
 3302. bool fMissingInputs = false;
 3303. CValidationState state;
 3304. mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
 3305. if (AcceptToMemoryPool(mempool, state, tx, true, &fMissingInputs))
 3306. {
 3307. mempool.check(pcoinsTip);
 3308. RelayTransaction(tx);
 3309. vWorkQueue.push_back(inv.hash);
 3310. vEraseQueue.push_back(inv.hash);
 3311. LogPrint("mempool", "AcceptToMemoryPool: peer=%d %s : accepted %s (poolsz %u)\n",
 3312. pfrom->id, pfrom->cleanSubVer,
 3313. tx.GetHash().ToString(),
 3314. mempool.mapTx.size());
 3315. // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
 3316. set<NodeId> setMisbehaving;
 3317. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 3318. {
 3319. map<uint256, set<uint256> >::iterator itByPrev = mapOrphanTransactionsByPrev.find(vWorkQueue[i]);
 3320. if (itByPrev == mapOrphanTransactionsByPrev.end())
 3321. continue;
 3322. for (set<uint256>::iterator mi = itByPrev->second.begin();
 3323. mi != itByPrev->second.end();
 3324. ++mi)
 3325. {
 3326. const uint256& orphanHash = *mi;
 3327. const CTransaction& orphanTx = mapOrphanTransactions[orphanHash].tx;
 3328. NodeId fromPeer = mapOrphanTransactions[orphanHash].fromPeer;
 3329. bool fMissingInputs2 = false;
 3330. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan
 3331. // resolution (that is, feeding people an invalid transaction based on LegitTxX in order to get
 3332. // anyone relaying LegitTxX banned)
 3333. CValidationState stateDummy;
 3334. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 3335. if (setMisbehaving.count(fromPeer))
 3336. continue;
 3337. if (AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, orphanTx, true, &fMissingInputs2))
 3338. {
 3339. LogPrint("mempool", " accepted orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3340. RelayTransaction(orphanTx);
 3341. vWorkQueue.push_back(orphanHash);
 3342. }
 3343. else if (!fMissingInputs2)
 3344. {
 3345. int nDos = 0;
 3346. if (stateDummy.IsInvalid(nDos) && nDos > 0)
 3347. {
 3348. // Punish peer that gave us an invalid orphan tx
 3349. Misbehaving(fromPeer, nDos);
 3350. setMisbehaving.insert(fromPeer);
 3351. LogPrint("mempool", " invalid orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3352. }
 3353. // too-little-fee orphan
 3354. LogPrint("mempool", " removed orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3355. }
 3356. mempool.check(pcoinsTip);
 3357. }
 3358. }
 3359. BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
 3360. EraseOrphanTx(hash);
 3361. }
 3362. else if (fMissingInputs)
 3363. {
 3364. AddOrphanTx(tx, pfrom->GetId());
 3365. // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
 3366. unsigned int nMaxOrphanTx = (unsigned int)std::max((int64_t)0, GetArg("-maxorphantx", DEFAULT_MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS));
 3367. unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(nMaxOrphanTx);
 3368. if (nEvicted > 0)
 3369. LogPrint("mempool", "mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
 3370. } else if (pfrom->fWhitelisted) {
 3371. // Always relay transactions received from whitelisted peers, even
 3372. // if they are already in the mempool (allowing the node to function
 3373. // as a gateway for nodes hidden behind it).
 3374. RelayTransaction(tx);
 3375. }
 3376. int nDoS = 0;
 3377. if (state.IsInvalid(nDoS))
 3378. {
 3379. LogPrint("mempool", "%s from peer=%d %s was not accepted into the memory pool: %s\n", tx.GetHash().ToString(),
 3380. pfrom->id, pfrom->cleanSubVer,
 3381. state.GetRejectReason());
 3382. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, state.GetRejectCode(),
 3383. state.GetRejectReason(), inv.hash);
 3384. if (nDoS > 0)
 3385. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3386. }
 3387. }
 3388. else if (strCommand == "headers" && !fImporting && !fReindex) // Ignore headers received while importing
 3389. {
 3390. std::vector<CBlockHeader> headers;
 3391. // Bypass the normal CBlock deserialization, as we don't want to risk deserializing 2000 full blocks.
 3392. unsigned int nCount = ReadCompactSize(vRecv);
 3393. if (nCount > MAX_HEADERS_RESULTS) {
 3394. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3395. return error("headers message size = %u", nCount);
 3396. }
 3397. headers.resize(nCount);
 3398. for (unsigned int n = 0; n < nCount; n++) {
 3399. vRecv >> headers[n];
 3400. ReadCompactSize(vRecv); // ignore tx count; assume it is 0.
 3401. }
 3402. LOCK(cs_main);
 3403. if (nCount == 0) {
 3404. // Nothing interesting. Stop asking this peers for more headers.
 3405. return true;
 3406. }
 3407. CBlockIndex *pindexLast = NULL;
 3408. BOOST_FOREACH(const CBlockHeader& header, headers) {
 3409. CValidationState state;
 3410. if (pindexLast != NULL && header.hashPrevBlock != pindexLast->GetBlockHash()) {
 3411. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3412. return error("non-continuous headers sequence");
 3413. }
 3414. if (!AcceptBlockHeader(header, state, &pindexLast)) {
 3415. int nDoS;
 3416. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 3417. if (nDoS > 0)
 3418. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3419. return error("invalid header received");
 3420. }
 3421. }
 3422. }
 3423. if (pindexLast)
 3424. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), pindexLast->GetBlockHash());
 3425. if (nCount == MAX_HEADERS_RESULTS && pindexLast) {
 3426. // Headers message had its maximum size; the peer may have more headers.
 3427. // TODO: optimize: if pindexLast is an ancestor of chainActive.Tip or pindexBestHeader, continue
 3428. // from there instead.
 3429. LogPrint("net", "more getheaders (%d) to end to peer=%d (startheight:%d)\n", pindexLast->nHeight, pfrom->id, pfrom->nStartingHeight);
 3430. pfrom->PushMessage("getheaders", chainActive.GetLocator(pindexLast), uint256(0));
 3431. }
 3432. }
 3433. else if (strCommand == "block" && !fImporting && !fReindex) // Ignore blocks received while importing
 3434. {
 3435. CBlock block;
 3436. vRecv >> block;
 3437. CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
 3438. LogPrint("net", "received block %s peer=%d\n", inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 3439. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3440. CValidationState state;
 3441. ProcessNewBlock(state, pfrom, &block);
 3442. int nDoS;
 3443. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 3444. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, state.GetRejectCode(),
 3445. state.GetRejectReason(), inv.hash);
 3446. if (nDoS > 0) {
 3447. LOCK(cs_main);
 3448. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3449. }
 3450. }
 3451. }
 3452. else if (strCommand == "getaddr")
 3453. {
 3454. pfrom->vAddrToSend.clear();
 3455. vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
 3456. BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
 3457. pfrom->PushAddress(addr);
 3458. }
 3459. else if (strCommand == "mempool")
 3460. {
 3461. LOCK2(cs_main, pfrom->cs_filter);
 3462. std::vector<uint256> vtxid;
 3463. mempool.queryHashes(vtxid);
 3464. vector<CInv> vInv;
 3465. BOOST_FOREACH(uint256& hash, vtxid) {
 3466. CInv inv(MSG_TX, hash);
 3467. CTransaction tx;
 3468. bool fInMemPool = mempool.lookup(hash, tx);
 3469. if (!fInMemPool) continue; // another thread removed since queryHashes, maybe...
 3470. if ((pfrom->pfilter && pfrom->pfilter->IsRelevantAndUpdate(tx)) ||
 3471. (!pfrom->pfilter))
 3472. vInv.push_back(inv);
 3473. if (vInv.size() == MAX_INV_SZ) {
 3474. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3475. vInv.clear();
 3476. }
 3477. }
 3478. if (vInv.size() > 0)
 3479. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3480. }
 3481. else if (strCommand == "ping")
 3482. {
 3483. if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
 3484. {
 3485. uint64_t nonce = 0;
 3486. vRecv >> nonce;
 3487. // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
 3488. //
 3489. // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
 3490. // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
 3491. // is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
 3492. // avoid sending us more work, like chain download requests.
 3493. //
 3494. // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
 3495. // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
 3496. // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
 3497. // return very quickly.
 3498. pfrom->PushMessage("pong", nonce);
 3499. }
 3500. }
 3501. else if (strCommand == "pong")
 3502. {
 3503. int64_t pingUsecEnd = nTimeReceived;
 3504. uint64_t nonce = 0;
 3505. size_t nAvail = vRecv.in_avail();
 3506. bool bPingFinished = false;
 3507. std::string sProblem;
 3508. if (nAvail >= sizeof(nonce)) {
 3509. vRecv >> nonce;
 3510. // Only process pong message if there is an outstanding ping (old ping without nonce should never pong)
 3511. if (pfrom->nPingNonceSent != 0) {
 3512. if (nonce == pfrom->nPingNonceSent) {
 3513. // Matching pong received, this ping is no longer outstanding
 3514. bPingFinished = true;
 3515. int64_t pingUsecTime = pingUsecEnd - pfrom->nPingUsecStart;
 3516. if (pingUsecTime > 0) {
 3517. // Successful ping time measurement, replace previous
 3518. pfrom->nPingUsecTime = pingUsecTime;
 3519. } else {
 3520. // This should never happen
 3521. sProblem = "Timing mishap";
 3522. }
 3523. } else {
 3524. // Nonce mismatches are normal when pings are overlapping
 3525. sProblem = "Nonce mismatch";
 3526. if (nonce == 0) {
 3527. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3528. bPingFinished = true;
 3529. sProblem = "Nonce zero";
 3530. }
 3531. }
 3532. } else {
 3533. sProblem = "Unsolicited pong without ping";
 3534. }
 3535. } else {
 3536. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3537. bPingFinished = true;
 3538. sProblem = "Short payload";
 3539. }
 3540. if (!(sProblem.empty())) {
 3541. LogPrint("net", "pong peer=%d %s: %s, %x expected, %x received, %u bytes\n",
 3542. pfrom->id,
 3543. pfrom->cleanSubVer,
 3544. sProblem,
 3545. pfrom->nPingNonceSent,
 3546. nonce,
 3547. nAvail);
 3548. }
 3549. if (bPingFinished) {
 3550. pfrom->nPingNonceSent = 0;
 3551. }
 3552. }
 3553. else if (strCommand == "alert")
 3554. {
 3555. CAlert alert;
 3556. vRecv >> alert;
 3557. uint256 alertHash = alert.GetHash();
 3558. if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
 3559. {
 3560. if (alert.ProcessAlert())
 3561. {
 3562. // Relay
 3563. pfrom->setKnown.insert(alertHash);
 3564. {
 3565. LOCK(cs_vNodes);
 3566. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3567. alert.RelayTo(pnode);
 3568. }
 3569. }
 3570. else {
 3571. // Small DoS penalty so peers that send us lots of
 3572. // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
 3573. // eventually get banned.
 3574. // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
 3575. // peer might be an older or different implementation with
 3576. // a different signature key, etc.
 3577. Misbehaving(pfrom->GetId(), 10);
 3578. }
 3579. }
 3580. }
 3581. else if (strCommand == "filterload")
 3582. {
 3583. CBloomFilter filter;
 3584. vRecv >> filter;
 3585. if (!filter.IsWithinSizeConstraints())
 3586. // There is no excuse for sending a too-large filter
 3587. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3588. else
 3589. {
 3590. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3591. delete pfrom->pfilter;
 3592. pfrom->pfilter = new CBloomFilter(filter);
 3593. pfrom->pfilter->UpdateEmptyFull();
 3594. }
 3595. pfrom->fRelayTxes = true;
 3596. }
 3597. else if (strCommand == "filteradd")
 3598. {
 3599. vector<unsigned char> vData;
 3600. vRecv >> vData;
 3601. // Nodes must NEVER send a data item > 520 bytes (the max size for a script data object,
 3602. // and thus, the maximum size any matched object can have) in a filteradd message
 3603. if (vData.size() > MAX_SCRIPT_ELEMENT_SIZE)
 3604. {
 3605. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3606. } else {
 3607. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3608. if (pfrom->pfilter)
 3609. pfrom->pfilter->insert(vData);
 3610. else
 3611. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3612. }
 3613. }
 3614. else if (strCommand == "filterclear")
 3615. {
 3616. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3617. delete pfrom->pfilter;
 3618. pfrom->pfilter = new CBloomFilter();
 3619. pfrom->fRelayTxes = true;
 3620. }
 3621. else if (strCommand == "reject")
 3622. {
 3623. if (fDebug) {
 3624. try {
 3625. string strMsg; unsigned char ccode; string strReason;
 3626. vRecv >> LIMITED_STRING(strMsg, CMessageHeader::COMMAND_SIZE) >> ccode >> LIMITED_STRING(strReason, 111);
 3627. ostringstream ss;
 3628. ss << strMsg << " code " << itostr(ccode) << ": " << strReason;
 3629. if (strMsg == "block" || strMsg == "tx")
 3630. {
 3631. uint256 hash;
 3632. vRecv >> hash;
 3633. ss << ": hash " << hash.ToString();
 3634. }
 3635. LogPrint("net", "Reject %s\n", SanitizeString(ss.str()));
 3636. } catch (std::ios_base::failure& e) {
 3637. // Avoid feedback loops by preventing reject messages from triggering a new reject message.
 3638. LogPrint("net", "Unparseable reject message received\n");
 3639. }
 3640. }
 3641. }
 3642. else
 3643. {
 3644. // Ignore unknown commands for extensibility
 3645. LogPrint("net", "Unknown command \"%s\" from peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), pfrom->id);
 3646. }
 3647. // Update the last seen time for this node's address
 3648. if (pfrom->fNetworkNode)
 3649. if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
 3650. AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
 3651. return true;
 3652. }
 3653. // requires LOCK(cs_vRecvMsg)
 3654. bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
 3655. {
 3656. //if (fDebug)
 3657. // LogPrintf("ProcessMessages(%u messages)\n", pfrom->vRecvMsg.size());
 3658. //
 3659. // Message format
 3660. // (4) message start
 3661. // (12) command
 3662. // (4) size
 3663. // (4) checksum
 3664. // (x) data
 3665. //
 3666. bool fOk = true;
 3667. if (!pfrom->vRecvGetData.empty())
 3668. ProcessGetData(pfrom);
 3669. // this maintains the order of responses
 3670. if (!pfrom->vRecvGetData.empty()) return fOk;
 3671. std::deque<CNetMessage>::iterator it = pfrom->vRecvMsg.begin();
 3672. while (!pfrom->fDisconnect && it != pfrom->vRecvMsg.end()) {
 3673. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 3674. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 3675. break;
 3676. // get next message
 3677. CNetMessage& msg = *it;
 3678. //if (fDebug)
 3679. // LogPrintf("ProcessMessages(message %u msgsz, %u bytes, complete:%s)\n",
 3680. // msg.hdr.nMessageSize, msg.vRecv.size(),
 3681. // msg.complete() ? "Y" : "N");
 3682. // end, if an incomplete message is found
 3683. if (!msg.complete())
 3684. break;
 3685. // at this point, any failure means we can delete the current message
 3686. it++;
 3687. // Scan for message start
 3688. if (memcmp(msg.hdr.pchMessageStart, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE) != 0) {
 3689. LogPrintf("PROCESSMESSAGE: INVALID MESSAGESTART %s peer=%d\n", msg.hdr.GetCommand(), pfrom->id);
 3690. fOk = false;
 3691. break;
 3692. }
 3693. // Read header
 3694. CMessageHeader& hdr = msg.hdr;
 3695. if (!hdr.IsValid())
 3696. {
 3697. LogPrintf("PROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s peer=%d\n", hdr.GetCommand(), pfrom->id);
 3698. continue;
 3699. }
 3700. string strCommand = hdr.GetCommand();
 3701. // Message size
 3702. unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
 3703. // Checksum
 3704. CDataStream& vRecv = msg.vRecv;
 3705. uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
 3706. unsigned int nChecksum = 0;
 3707. memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
 3708. if (nChecksum != hdr.nChecksum)
 3709. {
 3710. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
 3711. strCommand, nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
 3712. continue;
 3713. }
 3714. // Process message
 3715. bool fRet = false;
 3716. try
 3717. {
 3718. fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vRecv, msg.nTime);
 3719. boost::this_thread::interruption_point();
 3720. }
 3721. catch (std::ios_base::failure& e)
 3722. {
 3723. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_MALFORMED, string("error parsing message"));
 3724. if (strstr(e.what(), "end of data"))
 3725. {
 3726. // Allow exceptions from under-length message on vRecv
 3727. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand, nMessageSize, e.what());
 3728. }
 3729. else if (strstr(e.what(), "size too large"))
 3730. {
 3731. // Allow exceptions from over-long size
 3732. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand, nMessageSize, e.what());
 3733. }
 3734. else
 3735. {
 3736. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3737. }
 3738. }
 3739. catch (boost::thread_interrupted) {
 3740. throw;
 3741. }
 3742. catch (std::exception& e) {
 3743. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3744. } catch (...) {
 3745. PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
 3746. }
 3747. if (!fRet)
 3748. LogPrintf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED peer=%d\n", strCommand, nMessageSize, pfrom->id);
 3749. break;
 3750. }
 3751. // In case the connection got shut down, its receive buffer was wiped
 3752. if (!pfrom->fDisconnect)
 3753. pfrom->vRecvMsg.erase(pfrom->vRecvMsg.begin(), it);
 3754. return fOk;
 3755. }
 3756. bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
 3757. {
 3758. {
 3759. // Don't send anything until we get their version message
 3760. if (pto->nVersion == 0)
 3761. return true;
 3762. //
 3763. // Message: ping
 3764. //
 3765. bool pingSend = false;
 3766. if (pto->fPingQueued) {
 3767. // RPC ping request by user
 3768. pingSend = true;
 3769. }
 3770. if (pto->nPingNonceSent == 0 && pto->nPingUsecStart + PING_INTERVAL * 1000000 < GetTimeMicros()) {
 3771. // Ping automatically sent as a latency probe & keepalive.
 3772. pingSend = true;
 3773. }
 3774. if (pingSend) {
 3775. uint64_t nonce = 0;
 3776. while (nonce == 0) {
 3777. GetRandBytes((unsigned char*)&nonce, sizeof(nonce));
 3778. }
 3779. pto->fPingQueued = false;
 3780. pto->nPingUsecStart = GetTimeMicros();
 3781. if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION) {
 3782. pto->nPingNonceSent = nonce;
 3783. pto->PushMessage("ping", nonce);
 3784. } else {
 3785. // Peer is too old to support ping command with nonce, pong will never arrive.
 3786. pto->nPingNonceSent = 0;
 3787. pto->PushMessage("ping");
 3788. }
 3789. }
 3790. TRY_LOCK(cs_main, lockMain); // Acquire cs_main for IsInitialBlockDownload() and CNodeState()
 3791. if (!lockMain)
 3792. return true;
 3793. // Address refresh broadcast
 3794. static int64_t nLastRebroadcast;
 3795. if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
 3796. {
 3797. {
 3798. LOCK(cs_vNodes);
 3799. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3800. {
 3801. // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
 3802. if (nLastRebroadcast)
 3803. pnode->setAddrKnown.clear();
 3804. // Rebroadcast our address
 3805. if (fListen)
 3806. {
 3807. CAddress addr = GetLocalAddress(&pnode->addr);
 3808. if (addr.IsRoutable())
 3809. pnode->PushAddress(addr);
 3810. }
 3811. }
 3812. }
 3813. nLastRebroadcast = GetTime();
 3814. }
 3815. //
 3816. // Message: addr
 3817. //
 3818. if (fSendTrickle)
 3819. {
 3820. vector<CAddress> vAddr;
 3821. vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
 3822. BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
 3823. {
 3824. // returns true if wasn't already contained in the set
 3825. if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
 3826. {
 3827. vAddr.push_back(addr);
 3828. // receiver rejects addr messages larger than 1000
 3829. if (vAddr.size() >= 1000)
 3830. {
 3831. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3832. vAddr.clear();
 3833. }
 3834. }
 3835. }
 3836. pto->vAddrToSend.clear();
 3837. if (!vAddr.empty())
 3838. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3839. }
 3840. CNodeState &state = *State(pto->GetId());
 3841. if (state.fShouldBan) {
 3842. if (pto->fWhitelisted)
 3843. LogPrintf("Warning: not punishing whitelisted peer %s!\n", pto->addr.ToString());
 3844. else {
 3845. pto->fDisconnect = true;
 3846. if (pto->addr.IsLocal())
 3847. LogPrintf("Warning: not banning local peer %s!\n", pto->addr.ToString());
 3848. else
 3849. {
 3850. CNode::Ban(pto->addr);
 3851. }
 3852. }
 3853. state.fShouldBan = false;
 3854. }
 3855. BOOST_FOREACH(const CBlockReject& reject, state.rejects)
 3856. pto->PushMessage("reject", (string)"block", reject.chRejectCode, reject.strRejectReason, reject.hashBlock);
 3857. state.rejects.clear();
 3858. // Start block sync
 3859. if (pindexBestHeader == NULL)
 3860. pindexBestHeader = chainActive.Tip();
 3861. bool fFetch = state.fPreferredDownload || (nPreferredDownload == 0 && !pto->fClient && !pto->fOneShot); // Download if this is a nice peer, or we have no nice peers and this one might do.
 3862. if (!state.fSyncStarted && !pto->fClient && fFetch && !fImporting && !fReindex) {
 3863. // Only actively request headers from a single peer, unless we're close to today.
 3864. if (nSyncStarted == 0 || pindexBestHeader->GetBlockTime() > GetAdjustedTime() - 24 * 60 * 60) {
 3865. state.fSyncStarted = true;
 3866. nSyncStarted++;
 3867. CBlockIndex *pindexStart = pindexBestHeader->pprev ? pindexBestHeader->pprev : pindexBestHeader;
 3868. LogPrint("net", "initial getheaders (%d) to peer=%d (startheight:%d)\n", pindexStart->nHeight, pto->id, pto->nStartingHeight);
 3869. pto->PushMessage("getheaders", chainActive.GetLocator(pindexStart), uint256(0));
 3870. }
 3871. }
 3872. // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
 3873. // Except during reindex, importing and IBD, when old wallet
 3874. // transactions become unconfirmed and spams other nodes.
 3875. if (!fReindex && !fImporting && !IsInitialBlockDownload())
 3876. {
 3877. g_signals.Broadcast();
 3878. }
 3879. //
 3880. // Message: inventory
 3881. //
 3882. vector<CInv> vInv;
 3883. vector<CInv> vInvWait;
 3884. {
 3885. LOCK(pto->cs_inventory);
 3886. vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 3887. vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 3888. BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
 3889. {
 3890. if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
 3891. continue;
 3892. // trickle out tx inv to protect privacy
 3893. if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
 3894. {
 3895. // 1/4 of tx invs blast to all immediately
 3896. static uint256 hashSalt;
 3897. if (hashSalt == 0)
 3898. hashSalt = GetRandHash();
 3899. uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
 3900. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3901. bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
 3902. if (fTrickleWait)
 3903. {
 3904. vInvWait.push_back(inv);
 3905. continue;
 3906. }
 3907. }
 3908. // returns true if wasn't already contained in the set
 3909. if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
 3910. {
 3911. vInv.push_back(inv);
 3912. if (vInv.size() >= 1000)
 3913. {
 3914. pto->PushMessage("inv", vInv);
 3915. vInv.clear();
 3916. }
 3917. }
 3918. }
 3919. pto->vInventoryToSend = vInvWait;
 3920. }
 3921. if (!vInv.empty())
 3922. pto->PushMessage("inv", vInv);
 3923. // Detect whether we're stalling
 3924. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 3925. if (!pto->fDisconnect && state.nStallingSince && state.nStallingSince < nNow - 1000000 * BLOCK_STALLING_TIMEOUT) {
 3926. // Stalling only triggers when the block download window cannot move. During normal steady state,
 3927. // the download window should be much larger than the to-be-downloaded set of blocks, so disconnection
 3928. // should only happen during initial block download.
 3929. LogPrintf("Peer=%d is stalling block download, disconnecting\n", pto->id);
 3930. pto->fDisconnect = true;
 3931. }
 3932. //
 3933. // Message: getdata (blocks)
 3934. //
 3935. vector<CInv> vGetData;
 3936. if (!pto->fDisconnect && !pto->fClient && fFetch && state.nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 3937. vector<CBlockIndex*> vToDownload;
 3938. NodeId staller = -1;
 3939. FindNextBlocksToDownload(pto->GetId(), MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER - state.nBlocksInFlight, vToDownload, staller);
 3940. BOOST_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vToDownload) {
 3941. vGetData.push_back(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 3942. MarkBlockAsInFlight(pto->GetId(), pindex->GetBlockHash(), pindex);
 3943. LogPrint("net", "Requesting block %s (%d) peer=%d\n", pindex->GetBlockHash().ToString(),
 3944. pindex->nHeight, pto->id);
 3945. }
 3946. if (state.nBlocksInFlight == 0 && staller != -1) {
 3947. if (State(staller)->nStallingSince == 0) {
 3948. State(staller)->nStallingSince = nNow;
 3949. LogPrint("net", "Stall started peer=%d\n", staller);
 3950. }
 3951. }
 3952. }
 3953. //
 3954. // Message: getdata (non-blocks)
 3955. //
 3956. while (!pto->fDisconnect && !pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
 3957. {
 3958. const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
 3959. if (!AlreadyHave(inv))
 3960. {
 3961. if (fDebug)
 3962. LogPrint("net", "Requesting %s peer=%d\n", inv.ToString(), pto->id);
 3963. vGetData.push_back(inv);
 3964. if (vGetData.size() >= 1000)
 3965. {
 3966. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3967. vGetData.clear();
 3968. }
 3969. }
 3970. pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
 3971. }
 3972. if (!vGetData.empty())
 3973. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3974. }
 3975. return true;
 3976. }
 3977. bool CBlockUndo::WriteToDisk(CDiskBlockPos &pos, const uint256 &hashBlock)
 3978. {
 3979. // Open history file to append
 3980. CAutoFile fileout(OpenUndoFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 3981. if (fileout.IsNull())
 3982. return error("CBlockUndo::WriteToDisk : OpenUndoFile failed");
 3983. // Write index header
 3984. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(*this);
 3985. fileout << FLATDATA(Params().MessageStart()) << nSize;
 3986. // Write undo data
 3987. long fileOutPos = ftell(fileout.Get());
 3988. if (fileOutPos < 0)
 3989. return error("CBlockUndo::WriteToDisk : ftell failed");
 3990. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 3991. fileout << *this;
 3992. // calculate & write checksum
 3993. CHashWriter hasher(SER_GETHASH, PROTOCOL_VERSION);
 3994. hasher << hashBlock;
 3995. hasher << *this;
 3996. fileout << hasher.GetHash();
 3997. // Flush stdio buffers and commit to disk before returning
 3998. fflush(fileout.Get());
 3999. if (!IsInitialBlockDownload())
 4000. FileCommit(fileout.Get());
 4001. return true;
 4002. }
 4003. bool CBlockUndo::ReadFromDisk(const CDiskBlockPos &pos, const uint256 &hashBlock)
 4004. {
 4005. // Open history file to read
 4006. CAutoFile filein(OpenUndoFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 4007. if (filein.IsNull())
 4008. return error("CBlockUndo::ReadFromDisk : OpenBlockFile failed");
 4009. // Read block
 4010. uint256 hashChecksum;
 4011. try {
 4012. filein >> *this;
 4013. filein >> hashChecksum;
 4014. }
 4015. catch (std::exception &e) {
 4016. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 4017. }
 4018. // Verify checksum
 4019. CHashWriter hasher(SER_GETHASH, PROTOCOL_VERSION);
 4020. hasher << hashBlock;
 4021. hasher << *this;
 4022. if (hashChecksum != hasher.GetHash())
 4023. return error("CBlockUndo::ReadFromDisk : Checksum mismatch");
 4024. return true;
 4025. }
 4026. std::string CBlockFileInfo::ToString() const {
 4027. return strprintf("CBlockFileInfo(blocks=%u, size=%u, heights=%u...%u, time=%s...%s)", nBlocks, nSize, nHeightFirst, nHeightLast, DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d", nTimeFirst), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d", nTimeLast));
 4028. }
 4029. class CMainCleanup
 4030. {
 4031. public:
 4032. CMainCleanup() {}
 4033. ~CMainCleanup() {
 4034. // block headers
 4035. BlockMap::iterator it1 = mapBlockIndex.begin();
 4036. for (; it1 != mapBlockIndex.end(); it1++)
 4037. delete (*it1).second;
 4038. mapBlockIndex.clear();
 4039. // orphan transactions
 4040. mapOrphanTransactions.clear();
 4041. mapOrphanTransactionsByPrev.clear();
 4042. }
 4043. } instance_of_cmaincleanup;