You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3621 lines
146 KiB

<TS language="nl" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Klik met de rechtermuisknop om het adres of label te wijzigen</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Maak een nieuw adres aan</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nieuw</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopieer het geselecteerde adres naar het klembord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopieer</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>S&amp;luiten</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Verwijder het geselecteerde adres van de lijst</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exporteer de data in de huidige tab naar een bestand</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporteer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Verwijder</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Kies het adres om munten naar te versturen</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Kies het adres om munten op te ontvangen</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>K&amp;iezen</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Verzendadressen</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Ontvangstadressen</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Dit zijn uw Bitcoinadressen om betalingen mee te verzenden. Controleer altijd het bedrag en het ontvangstadres voordat u uw bitcoins verzendt.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Dit zijn uw Bitcoin-adressen waarmee u betalingen kunt ontvangen. We raden u aan om een nieuw ontvangstadres voor elke transactie te gebruiken.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopiëer Adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopieer &amp;Label</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Bewerk</translation>
</message>
<message>
<source>Export Address List</source>
<translation>Exporteer adreslijst</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Kommagescheiden bestand (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Export mislukt</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
<translation>Een fout is opgetreden tijdens het opslaan van deze adreslijst naar %1. Probeer het nogmaals.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Label</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen label)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Wachtwoorddialoog</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Voer wachtwoord in</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nieuw wachtwoord</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Herhaal nieuw wachtwoord</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Voer een nieuw wachtwoord in voor uw portemonnee.&lt;br/&gt;Gebruik een wachtwoord van &lt;b&gt;tien of meer willekeurige karakters&lt;/b&gt;, of &lt;b&gt;acht of meer woorden&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Versleutel portemonnee</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Deze operatie vereist uw portemonneewachtwoord om de portemonnee te openen.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Open portemonnee</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Deze operatie vereist uw portemonneewachtwoord om de portemonnee te ontsleutelen</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Ontsleutel portemonnee</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Wijzig wachtwoord</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Voer het oude en nieuwe wachtwoord in voor uw portemonnee.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Bevestig versleuteling van de portemonnee</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Waarschuwing: Als u uw portemonnee versleutelt en uw wachtwoord vergeet, zult u &lt;b&gt;AL UW BITCOINS VERLIEZEN&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Weet u zeker dat u uw portemonnee wilt versleutelen?</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Portemonnee versleuteld</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>%1 zal nu afsluiten om het versleutelingsproces te voltooien. Onthoud dat het versleutelen van uw portemonnee u niet volledig kan beschermen: Malware kan uw computer infecteren en uw bitcoins stelen.</translation>
</message>
<message>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>BELANGRIJK: Elke eerder gemaakte backup van uw portemonneebestand dient u te vervangen door het nieuw gegenereerde, versleutelde portemonneebestand. Om veiligheidsredenen zullen eerdere backups van het niet-versleutelde portemonneebestand onbruikbaar worden zodra u uw nieuwe, versleutelde, portemonnee begint te gebruiken.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Portemonneeversleuteling mislukt</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Portemonneeversleuteling mislukt door een interne fout. Uw portemonnee is niet versleuteld.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>De opgegeven wachtwoorden komen niet overeen</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Portemonnee openen mislukt</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Het opgegeven wachtwoord voor de portemonnee-ontsleuteling is niet correct.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Portemonnee-ontsleuteling mislukt</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Portemonneewachtwoord is met succes gewijzigd.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Waarschuwing: De Caps-Lock-toets staat aan!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP/Netmasker</translation>
</message>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Geband tot</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>&amp;Onderteken bericht...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchroniseren met netwerk...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Overzicht</translation>
</message>
<message>
<source>Node</source>
<translation>Node</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Toon algemeen overzicht van uw portemonnee</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transacties</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Blader door transactiegescheidenis</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>A&amp;fsluiten</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Programma afsluiten</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;Over %1</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Toon informatie over %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Over &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Toon informatie over Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opties...</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Wijzig configuratieopties voor %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>&amp;Versleutel Portemonnee...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Backup Portemonnee...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Wijzig Wachtwoord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>&amp;Verstuuradressen...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>&amp;Ontvang adressen...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Open &amp;URI...</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Bezig met herindexeren van blokken op harde schijf...</translation>
</message>
<message>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Verstuur munten naar een Bitcoinadres</translation>
</message>
<message>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Backup portemonnee naar een andere locatie</translation>
</message>
<message>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Wijzig het wachtwoord voor uw portemonneversleuteling</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Debugscherm</translation>
</message>
<message>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Open debugging en diagnostische console</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Verifiëer bericht...</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Portemonnee</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Verstuur</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Ontvangen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Toon / Verberg</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Toon of verberg het hoofdvenster</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Versleutel de geheime sleutels die bij uw portemonnee horen</translation>
</message>
<message>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Onderteken berichten met uw Bitcoinadressen om te bewijzen dat u deze adressen bezit</translation>
</message>
<message>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Verifiëer handtekeningen om zeker te zijn dat de berichten zijn ondertekend met de gespecificeerde Bitcoinadressen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Bestand</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Instellingen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Hulp</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Tab-werkbalk</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Vraag betaling aan (genereert QR-codes en bitcoin: URI's)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Toon de lijst met gebruikte verstuuradressen en -labels</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Toon de lijst met gebruikte ontvangst adressen en labels</translation>
</message>
<message>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Open een bitcoin: URI of betalingsverzoek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>&amp;Opdrachtregelopties</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n actieve verbinding met Bitcoinnetwerk</numerusform><numerusform>%n actieve verbindingen met Bitcoinnetwerk</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>Bezig met indexeren van blokken op harde schijf...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>Bezig met verwerken van blokken op harde schijf...</translation>
</message>
<message>
<source>No block source available...</source>
<translation>Geen bron voor blokken beschikbaar...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
<translation><numerusform>%n blok aan transactiegeschiedenis verwerkt.</numerusform><numerusform>%n blokken aan transactiegeschiedenis verwerkt.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 achter</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Laatst ontvangen blok was %1 geleden gegenereerd.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Transacties na dit moment zullen nu nog niet zichtbaar zijn.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Waarschuwing</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informatie</translation>
</message>
<message>
<source>Up to date</source>
<translation>Bijgewerkt</translation>
</message>
<message>
<source>Show the %1 help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation>Toon het %1 hulpbericht om een lijst te krijgen met mogelijke Bitcoin commandoregelopties</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 client</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Aan het bijwerken...</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Datum: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Aantal: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Type: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Label: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Adres: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Verstuurde transactie</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Binnenkomende transactie</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portemonnee is &lt;b&gt;versleuteld&lt;/b&gt; en momenteel &lt;b&gt;geopend&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portemonnee is &lt;b&gt;versleuteld&lt;/b&gt; en momenteel &lt;b&gt;gesloten&lt;/b&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Munt Selectie</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Kwantiteit</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bytes:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Transactiekosten:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Stof:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Naheffing:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Wisselgeld:</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>(de)selecteer alles</translation>
</message>
<message>
<source>Tree mode</source>
<translation>Boom modus</translation>
</message>
<message>
<source>List mode</source>
<translation>Lijst modus</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Ontvangen met label</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Ontvangen met adres</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmations</source>
<translation>Bevestigingen</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Bevestigd</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopieer adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopieer label</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Kopieer transactie-ID</translation>
</message>
<message>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Blokeer ongebruikte</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Deblokkeer ongebruikte</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Kopieer aantal</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Kopieer vergoeding</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Kopieer na vergoeding</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Kopieer bytes</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopieër stof</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Kopieer wijziging</translation>
</message>
<message>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 geblokkeerd)</translation>
</message>
<message>
<source>yes</source>
<translation>ja</translation>
</message>
<message>
<source>no</source>
<translation>nee</translation>
</message>
<message>
<source>This label turns red if any recipient receives an amount smaller than the current dust threshold.</source>
<translation>Dit label wordt rood, als een ontvanger een bedrag van minder dan de huidige dust-drempel gekregen heeft.</translation>
</message>
<message>
<source>Can vary +/- %1 satoshi(s) per input.</source>
<translation>Kan per input +/- %1 satoshi(s) variëren.</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen label)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>wijzig van %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<source>(change)</source>
<translation>(wijzig)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>Edit Address</source>
<translation>Bewerk Adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Label</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Het label dat bij dit adres item hoort</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Het adres dat bij dit adresitem hoort. Dit kan alleen bewerkt worden voor verstuuradressen.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nieuw ontvangstadres</translation>
</message>
<message>
<source>New sending address</source>
<translation>Nieuw verzendadres</translation>
</message>
<message>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Bewerk ontvangstadres</translation>
</message>
<message>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Bewerk verzendadres</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Het opgegeven adres "%1" is een ongeldig Bitcoinadres.</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
<translation>Het opgegeven adres "%1" bestaat al in uw adresboek.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Kon de portemonnee niet openen.</translation>
</message>
<message>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Genereren nieuwe sleutel mislukt.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Een nieuwe gegevensmap wordt aangemaakt.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>naam</translation>
</message>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Map bestaat al. Voeg %1 toe als u van plan bent hier een nieuwe map aan te maken.</translation>
</message>
<message>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Communicatiepad bestaat al, en is geen map.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Kan hier geen gegevensmap aanmaken.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>version</source>
<translation>versie</translation>
</message>
<message>
<source>(%1-bit)</source>
<translation>(%1-bit)</translation>
</message>
<message>
<source>About %1</source>
<translation>Over %1</translation>
</message>
<message>
<source>Command-line options</source>
<translation>Opdrachtregelopties</translation>
</message>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Gebruik:</translation>
</message>
<message>
<source>command-line options</source>
<translation>opdrachtregelopties</translation>
</message>
<message>
<source>UI Options:</source>
<translation>UI-opties:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
<translation>Kies gegevensmap bij opstarten (standaard: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set language, for example "de_DE" (default: system locale)</source>
<translation>Stel taal in, bijvoorbeeld "nl_NL" (standaard: systeemlocale)</translation>
</message>
<message>
<source>Start minimized</source>
<translation>Geminimaliseerd starten</translation>
</message>
<message>
<source>Set SSL root certificates for payment request (default: -system-)</source>
<translation>Zet SSL-rootcertificaat voor betalingsverzoeken (standaard: -systeem-)</translation>
</message>
<message>
<source>Show splash screen on startup (default: %u)</source>
<translation>Toon opstartscherm bij opstarten (standaard: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all settings changed in the GUI</source>
<translation>Reset alle wijzigingen aan instellingen gedaan in de GUI</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<source>Welcome</source>
<translation>Welkom</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to %1.</source>
<translation>Welkom bij %1.</translation>
</message>
<message>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where %1 will store its data.</source>
<translation>Omdat dit de eerste keer is dat het programma gestart is, kunt u nu kiezen waar %1 de data moet opslaan.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %2GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>%1 zal een kopie van de Bitcoin blokketen downloaden en opslaan. Tenminste %2 GB aan data wordt opgeslagen in deze map en het zal groeien in de tijd. De portemonnee wordt ook in deze map opgeslagen.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Gebruik de standaard gegevensmap</translation>
</message>
<message>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Gebruik een persoonlijke gegevensmap:</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Specified data directory "%1" cannot be created.</source>
<translation>Fout: De gespecificeerde directory "%1" kan niet worden gecreëerd.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n GB of free space available</source>
<translation><numerusform>%n GB aan vrije opslagruimte beschikbaar</numerusform><numerusform>%n GB aan vrije opslagruimte beschikbaar</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>(of %n GB needed)</source>
<translation><numerusform>(van %n GB nodig)</numerusform><numerusform>(van %n GB nodig)</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ModalOverlay</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Vorm</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Tijd laatste blok</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Verbergen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<source>Open URI</source>
<translation>Open URI</translation>
</message>
<message>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Open betalingsverzoek via URI of bestand</translation>
</message>
<message>
<source>URI:</source>
<translation>URI:</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file</source>
<translation>Selecteer betalingsverzoek bestand</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation>Selecteer betalingsverzoekbestand om te openen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Opties</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Algemeen</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically start %1 after logging in to the system.</source>
<translation>Start %1 automatisch na inloggen in het systeem.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Start %1 on system login</source>
<translation>&amp;Start %1 bij het inloggen op het systeem</translation>
</message>
<message>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation>Grootte van de &amp;databasecache</translation>
</message>
<message>
<source>MB</source>
<translation>MB</translation>
</message>
<message>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation>Aantal threads voor &amp;scriptverificatie</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside</source>
<translation>Accepteer binnenkomende verbindingen</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incoming connections</source>
<translation>Sta inkomende verbindingen toe</translation>
</message>
<message>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation>IP-adres van de proxy (bijv. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Minimaliseren in plaats van de applicatie af te sluiten wanneer het venster is afgesloten. Als deze optie is ingeschakeld, zal de toepassing pas worden afgesloten na het selecteren van Exit in het menu.</translation>
</message>
<message>
<source>Third party URLs (e.g. a block explorer) that appear in the transactions tab as context menu items. %s in the URL is replaced by transaction hash. Multiple URLs are separated by vertical bar |.</source>
<translation>URL's van derden (bijvoorbeeld block explorer) die in de transacties tab verschijnen als contextmenuelementen. %s in de URL is vervangen door transactiehash. Verscheidene URL's zijn gescheiden door een verticale streep |. </translation>
</message>
<message>
<source>Third party transaction URLs</source>
<translation>Transactie-URLs van derde partijen</translation>
</message>
<message>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation>Actieve opdrachtregelopties die bovenstaande opties overschrijven:</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Reset alle clientopties naar de standaardinstellingen.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>&amp;Reset Opties</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Netwerk</translation>
</message>
<message>
<source>(0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free)</source>
<translation>(0 = auto, &lt;0 = laat dit aantal kernen vrij)</translation>
</message>
<message>
<source>W&amp;allet</source>
<translation>W&amp;allet</translation>
</message>
<message>
<source>Expert</source>
<translation>Expert</translation>
</message>
<message>
<source>Enable coin &amp;control features</source>
<translation>Coin &amp;Control activeren</translation>
</message>
<message>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation>Indien het uitgeven van onbevestigd wisselgeld uitgeschakeld wordt dan kan het wisselgeld van een transactie niet worden gebruikt totdat de transactie ten minste een bevestiging heeft. Dit heeft ook invloed op de manier waarop uw saldo wordt berekend.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Spend unconfirmed change</source>
<translation>&amp;Spendeer onbevestigd wisselgeld</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Open de Bitcoinpoort automatisch op de router. Dit werkt alleen als de router UPnP ondersteunt en het aanstaat.</translation>
</message>
<message>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Portmapping via &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Verbind met het Bitcoinnetwerk via een SOCKS5 proxy.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Connect through SOCKS5 proxy (default proxy):</source>
<translation>&amp;Verbind via een SOCKS5-proxy (standaardproxy):</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Proxy &amp;IP:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Poort:</translation>
</message>
<message>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Poort van de proxy (bijv. 9050)</translation>
</message>
<message>
<source>Used for reaching peers via:</source>
<translation>Gebruikt om peers te bereiken via:</translation>
</message>
<message>
<source>Shows, if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
<translation>Vertoningen, als de opgegeven standaard SOCKS5-proxy is gebruikt om peers te benaderen via dit type netwerk.</translation>
</message>
<message>
<source>IPv4</source>
<translation>IPv4</translation>
</message>
<message>
<source>IPv6</source>
<translation>IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Tor</source>
<translation>Tor</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a separate SOCKS5 proxy for Tor hidden services.</source>
<translation>Maak verbinding met Bitcoinnetwerk door een aparte SOCKS5-proxy voor verborgen diensten van Tor.</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
<translation>Gebruikt aparte SOCKS5-proxy om peers te bereiken via verborgen diensten van Tor:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Scherm</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>&amp;Verberg het icoon van de systeembalk.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide tray icon</source>
<translation>Verberg systeembalk icoon</translation>
</message>
<message>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Laat alleen een systeemvakicoon zien wanneer het venster geminimaliseerd is</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimaliseer naar het systeemvak in plaats van de taakbalk</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>M&amp;inimaliseer bij sluiten van het venster</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Interface</translation>
</message>
<message>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>Taal &amp;Gebruikersinterface:</translation>
</message>
<message>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting %1.</source>
<translation>De taal van de gebruikersinterface kan hier ingesteld worden. Deze instelling zal pas van kracht worden nadat %1 herstart wordt.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>&amp;Eenheid om bedrag in te tonen:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Kies de standaardonderverdelingseenheid om weer te geven in uw programma, en voor het versturen van munten</translation>
</message>
<message>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Munt controle functies weergeven of niet.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Annuleren</translation>
</message>
<message>
<source>default</source>
<translation>standaard</translation>
</message>
<message>
<source>none</source>
<translation>geen</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Bevestig reset opties</translation>
</message>
<message>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>Herstart van de client is vereist om veranderingen door te voeren.</translation>
</message>
<message>
<source>Client will be shut down. Do you want to proceed?</source>
<translation>Applicatie zal worden afgesloten. Wilt u doorgaan?</translation>
</message>
<message>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation>Om dit aan te passen moet de client opnieuw gestart worden.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Het opgegeven proxyadres is ongeldig.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Vorm</translation>
</message>
<message>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>De weergegeven informatie kan verouderd zijn. Uw portemonnee synchroniseert automatisch met het Bitcoinnetwerk nadat een verbinding is gelegd, maar dit proces is nog niet voltooid.</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only:</source>
<translation>Alleen-bekijkbaar:</translation>
</message>
<message>
<source>Available:</source>
<translation>Beschikbaar:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Uw beschikbare saldo</translation>
</message>
<message>
<source>Pending:</source>
<translation>Afwachtend:</translation>
</message>
<message>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>De som van de transacties die nog bevestigd moeten worden, en nog niet meetellen in uw beschikbare saldo</translation>
</message>
<message>
<source>Immature:</source>
<translation>Immatuur:</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Gedolven saldo dat nog niet tot wasdom is gekomen</translation>
</message>
<message>
<source>Balances</source>
<translation>Saldi</translation>
</message>
<message>
<source>Total:</source>
<translation>Totaal:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Uw totale saldo</translation>
</message>
<message>
<source>Your current balance in watch-only addresses</source>
<translation>Uw huidige balans in alleen-bekijkbare adressen</translation>
</message>
<message>
<source>Spendable:</source>
<translation>Besteedbaar:</translation>
</message>
<message>
<source>Recent transactions</source>
<translation>Recente transacties</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed transactions to watch-only addresses</source>
<translation>Onbevestigde transacties naar alleen-bekijkbare adressen</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance in watch-only addresses that has not yet matured</source>
<translation>Ontgonnen saldo dat nog niet tot wasdom is gekomen</translation>
</message>
<message>
<source>Current total balance in watch-only addresses</source>
<translation>Huidige balans in alleen-bekijkbare adressen.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<source>Payment request error</source>
<translation>Fout bij betalingsverzoek</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Kan bitcoin niet starten: click-to-pay handler</translation>
</message>
<message>
<source>URI handling</source>
<translation>URI-behandeling</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation>URL om betalingsverzoek te verkrijgen is ongeldig: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation>Ongeldig betalingsadres %1</translation>
</message>
<message>
<source>URI cannot be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>URI kan niet verwerkt worden! Dit kan het gevolg zijn van een ongeldig Bitcoin adres of misvormde URI parameters.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request file handling</source>
<translation>Betalingsverzoek bestandsafhandeling</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request file cannot be read! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation>Betalingsverzoekbestand kan niet gelezen of verwerkt worden! Dit kan veroorzaakt worden door een ongeldig betalingsverzoekbestand.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request rejected</source>
<translation>Betalingsverzoek geweigerd</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request network doesn't match client network.</source>
<translation>Betalingsaanvraagnetwerk komt niet overeen met klantennetwerk.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>Betalingsverzoek verlopen.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request is not initialized.</source>
<translation>Betalingsaanvraag is niet geïnitialiseerd.</translation>
</message>
<message>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation>Niet-geverifieerde betalingsverzoeken naar aangepaste betalingsscripts worden niet ondersteund.</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment request.</source>
<translation>Ongeldig betalingsverzoek.</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>Het gevraagde betalingsbedrag van %1 is te weinig (beschouwd als stof).</translation>
</message>
<message>
<source>Refund from %1</source>
<translation>Restitutie van %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request %1 is too large (%2 bytes, allowed %3 bytes).</source>
<translation>Betalingsverzoek %1 is te groot (%2 bytes, toegestaan %3 bytes).</translation>
</message>
<message>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>Fout bij communiceren met %1: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request cannot be parsed!</source>
<translation>Betalingsverzoek kan niet worden verwerkt!</translation>
</message>
<message>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Ongeldige respons van server %1</translation>
</message>
<message>
<source>Network request error</source>
<translation>Fout bij netwerkverzoek</translation>
</message>
<message>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Betaling bevestigd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PeerTableModel</name>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>User Agent</translation>
</message>
<message>
<source>Node/Service</source>
<translation>Node/Dienst</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. %1)</source>
<translation>Voer een Bitcoinadres in (bijv. %1)</translation>
</message>
<message>
<source>%1 d</source>
<translation>%1 d</translation>
</message>
<message>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 uur</translation>
</message>
<message>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<source>%1 s</source>
<translation>%1 s</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Geen</translation>
</message>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>N.v.t.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 ms</source>
<translation>%1 ms</translation>
</message>
<message>
<source>%1 and %2</source>
<translation>%1 en %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject::QObject</name>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Sla afbeelding op...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>&amp;Afbeelding kopiëren</translation>
</message>
<message>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Sla QR-code op</translation>
</message>
<message>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>PNG afbeelding (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>N.v.t.</translation>
</message>
<message>
<source>Client version</source>
<translation>Clientversie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informatie</translation>
</message>
<message>
<source>Debug window</source>
<translation>Debug venster</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Algemeen</translation>
</message>
<message>
<source>Using BerkeleyDB version</source>
<translation>Gebruikt BerkeleyDB versie</translation>
</message>
<message>
<source>Datadir</source>
<translation>Data map</translation>
</message>
<message>
<source>Startup time</source>
<translation>Opstarttijd</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation>Netwerk</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Naam</translation>
</message>
<message>
<source>Number of connections</source>
<translation>Aantal connecties</translation>
</message>
<message>
<source>Block chain</source>
<translation>Blokketen</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Huidig aantal blokken</translation>
</message>
<message>
<source>Memory Pool</source>
<translation>Geheugenpoel</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of transactions</source>
<translation>Huidig aantal transacties</translation>
</message>
<message>
<source>Memory usage</source>
<translation>Geheugengebruik</translation>
</message>
<message>
<source>Received</source>
<translation>Ontvangen</translation>
</message>
<message>
<source>Sent</source>
<translation>Verstuurd</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Peers</source>
<translation>&amp;Peers</translation>
</message>
<message>
<source>Banned peers</source>
<translation>Gebande peers</translation>
</message>
<message>
<source>Select a peer to view detailed information.</source>
<translation>Selecteer een peer om gedetailleerde informatie te bekijken.</translation>
</message>
<message>
<source>Whitelisted</source>
<translation>Toegestaan</translation>
</message>
<message>
<source>Direction</source>
<translation>Directie</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
<translation>Versie</translation>
</message>
<message>
<source>Starting Block</source>
<translation>Start Blok</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Headers</source>
<translation>Gesynchroniseerde headers</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Blocks</source>
<translation>Gesynchroniseerde blokken</translation>
</message>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>User Agent</translation>
</message>
<message>
<source>Open the %1 debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Open het %1 debug-logbestand van de huidige datamap. Dit kan een aantal seconden duren voor grote logbestanden.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrease font size</source>
<translation>Verklein lettergrootte</translation>
</message>
<message>
<source>Increase font size</source>
<translation>Vergroot lettergrootte</translation>
</message>
<message>
<source>Services</source>
<translation>Diensten</translation>
</message>
<message>
<source>Ban Score</source>
<translation>Ban score</translation>
</message>
<message>
<source>Connection Time</source>
<translation>Connectie tijd</translation>
</message>
<message>
<source>Last Send</source>
<translation>Laatst verstuurd</translation>
</message>
<message>
<source>Last Receive</source>
<translation>Laatst ontvangen</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Time</source>
<translation>Ping Tijd</translation>
</message>
<message>
<source>The duration of a currently outstanding ping.</source>
<translation>De tijdsduur van een op het moment openstaande ping.</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Wait</source>
<translation>Pingwachttijd</translation>
</message>
<message>
<source>Time Offset</source>
<translation>Tijdcompensatie</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Tijd laatste blok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Open</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Console</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>&amp;Netwerkverkeer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>&amp;Wissen</translation>
</message>
<message>
<source>Totals</source>
<translation>Totalen</translation>
</message>
<message>
<source>In:</source>
<translation>In:</translation>
</message>
<message>
<source>Out:</source>
<translation>Uit:</translation>
</message>
<message>
<source>Debug log file</source>
<translation>Debuglogbestand</translation>
</message>
<message>
<source>Clear console</source>
<translation>Maak console leeg</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;hour</source>
<translation>1 &amp;uur</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;day</source>
<translation>1 &amp;dag</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;week</source>
<translation>1 &amp;week</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;year</source>
<translation>1 &amp;jaar</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to the %1 RPC console.</source>
<translation>Welkom bij de %1 RPC-console.</translation>
</message>
<message>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Gebruik de pijltjestoetsen om door de geschiedenis te navigeren, en &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; om het scherm leeg te maken.</translation>
</message>
<message>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Typ &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; voor een overzicht van de beschikbare opdrachten.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 Kb</translation>
</message>
<message>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 Gb</translation>
</message>
<message>
<source>(node id: %1)</source>
<translation>(node id: %1)</translation>
</message>
<message>
<source>via %1</source>
<translation>via %1</translation>
</message>
<message>
<source>never</source>
<translation>nooit</translation>
</message>
<message>
<source>Inbound</source>
<translation>Inkomend</translation>
</message>
<message>
<source>Outbound</source>
<translation>Uitgaand</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Nee</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
<translation>Onbekend</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>&amp;Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Label:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp;Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Gebruik een van de eerder gebruikte ontvangstadressen opnieuw. Het opnieuw gebruiken van adressen heeft beveiliging- en privacy problemen. Gebruik dit niet, behalve als er eerder een betalingsverzoek opnieuw gegenereerd is.</translation>
</message>
<message>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>H&amp;ergebruik en bestaand ontvangstadres (niet aanbevolen)</translation>
</message>
<message>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation>Een optioneel bericht om bij te voegen aan het betalingsverzoek, welke zal getoond worden wanneer het verzoek is geopend. Opmerking: Het bericht zal niet worden verzonden met de betaling over het Bitcoinnetwerk.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation>Een optioneel label om te associëren met het nieuwe ontvangende adres</translation>
</message>
<message>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Gebruik dit formulier om te verzoeken tot betaling. Alle velden zijn &lt;b&gt;optioneel&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation>Een optioneel te verzoeken bedrag. Laat dit leeg, of nul, om geen specifiek bedrag aan te vragen.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Wis alle velden op het formulier.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear</source>
<translation>Wissen</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Geschiedenis van de betalingsverzoeken</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Betalingsverzoek</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Toon het geselecteerde verzoek (doet hetzelfde als dubbelklikken)</translation>
</message>
<message>
<source>Show</source>
<translation>Toon</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation>Verwijder de geselecteerde items van de lijst</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation>Verwijder</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopieer label</translation>
</message>
<message>
<source>Copy message</source>
<translation>Kopieer bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<source>QR Code</source>
<translation>QR-code</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>Kopieer &amp;URI</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>Kopieer &amp;adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Sla afbeelding op...</translation>
</message>
<message>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>Betalingsverzoek tot %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment information</source>
<translation>Betalingsinformatie</translation>
</message>
<message>
<source>URI</source>
<translation>URI</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Label</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Resulterende URI te lang, probeer de tekst korter te maken voor het label/bericht.</translation>
</message>
<message>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Fout tijdens encoderen URI in QR-code</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Label</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen label)</translation>
</message>
<message>
<source>(no message)</source>
<translation>(geen bericht)</translation>
</message>
<message>
<source>(no amount requested)</source>
<translation>(geen bedrag aangevraagd)</translation>
</message>
<message>
<source>Requested</source>
<translation>Verzoek ingediend</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Verstuurde munten</translation>
</message>
<message>
<source>Coin Control Features</source>
<translation>Coin controle opties</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs...</source>
<translation>Invoer...</translation>
</message>
<message>
<source>automatically selected</source>
<translation>automatisch geselecteerd</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Onvoldoende fonds!</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Kwantiteit</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bytes:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Kosten:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Naheffing:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Wisselgeld:</translation>
</message>
<message>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation>Als dit is geactiveerd, maar het wisselgeldadres is leeg of ongeldig, dan wordt het wisselgeld verstuurd naar een nieuw gegenereerd adres.</translation>
</message>
<message>
<source>Custom change address</source>
<translation>Aangepast wisselgeldadres</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction Fee:</source>
<translation>Transactiekosten:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose...</source>
<translation>Kies...</translation>
</message>
<message>
<source>collapse fee-settings</source>
<translation>verberg kosteninstellingen</translation>
</message>
<message>
<source>per kilobyte</source>
<translation>per kilobyte</translation>
</message>
<message>
<source>If the custom fee is set to 1000 satoshis and the transaction is only 250 bytes, then "per kilobyte" only pays 250 satoshis in fee, while "total at least" pays 1000 satoshis. For transactions bigger than a kilobyte both pay by kilobyte.</source>
<translation>Als de aangepaste toeslag is ingesteld op 1000 satoshis en de transactie is maar 250 bytes, dan wordt bij "per kilobyte" 250 satoshis aan toeslag berekend, terwijl er bij "totaal tenminste" 1000 satoshis worden berekend. Voor transacties die groter zijn dan een kilobyte, wordt in beide gevallen per kilobyte de toeslag berekend.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Verbergen</translation>
</message>
<message>
<source>total at least</source>
<translation>totaal ten minste</translation>
</message>
<message>
<source>Paying only the minimum fee is just fine as long as there is less transaction volume than space in the blocks. But be aware that this can end up in a never confirming transaction once there is more demand for bitcoin transactions than the network can process.</source>
<translation>De minimale toeslag betalen is prima mits het transactievolume kleiner is dan de ruimte in de blokken. Let wel op dat dit tot gevolg kan hebben dat een transactie nooit wordt bevestigd als er meer vraag is naar bitcointransacties dan het netwerk kan verwerken.</translation>
</message>
<message>
<source>(read the tooltip)</source>
<translation>(lees de tooltip)</translation>
</message>
<message>
<source>Recommended:</source>
<translation>Aanbevolen:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Handmatig:</translation>
</message>
<message>
<source>(Smart fee not initialized yet. This usually takes a few blocks...)</source>
<translation>(Slimme transactiekosten is nog niet geïnitialiseerd. Dit duurt meestal een paar blokken...)</translation>
</message>
<message>
<source>normal</source>
<translation>normaal</translation>
</message>
<message>
<source>fast</source>
<translation>snel</translation>
</message>
<message>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Verstuur in een keer aan verschillende ontvangers</translation>
</message>
<message>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Voeg &amp;Ontvanger Toe</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Wis alle velden van het formulier.</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Stof:</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Verwijder &amp;Alles</translation>
</message>
<message>
<source>Balance:</source>
<translation>Saldo:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Bevestig de verstuuractie</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;end</source>
<translation>V&amp;erstuur</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Kopieer aantal</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Kopieer vergoeding</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Kopieer na vergoeding</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Kopieer bytes</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopieër stof</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Kopieer wijziging</translation>
</message>
<message>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 tot %2</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation>Weet u zeker dat u wilt verzenden?</translation>
</message>
<message>
<source>added as transaction fee</source>
<translation>toegevoegd als transactiekosten</translation>
</message>
<message>
<source>Total Amount %1</source>
<translation>Totaalbedrag %1</translation>
</message>
<message>
<source>or</source>
<translation>of</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Bevestig versturen munten</translation>
</message>
<message>
<source>The recipient address is not valid. Please recheck.</source>
<translation>Het adres van de ontvanger is niet geldig. Gelieve opnieuw te controleren.</translation>
</message>
<message>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Het ingevoerde bedrag moet groter zijn dan 0.</translation>
</message>
<message>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Het bedrag is hoger dan uw huidige saldo.</translation>
</message>
<message>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Het totaal overschrijdt uw huidige saldo wanneer de %1 transactiekosten worden meegerekend.</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate address found: addresses should only be used once each.</source>
<translation>Dubbel adres gevonden: adressen mogen maar één keer worden gebruikt worden.</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation>Transactiecreatie mislukt</translation>
</message>
<message>
<source>A fee higher than %1 is considered an absurdly high fee.</source>
<translation>Een vergoeding van meer dan %1 wordt beschouwd als een absurd hoge vergoeding.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>Betalingsverzoek verlopen.</translation>
</message>
<message>
<source>Pay only the required fee of %1</source>
<translation>Betaal alleen de verplichte transactiekosten van %1</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation>Waarschuwing: Ongeldig Bitcoinadres</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation>Waarschuwing: Onbekend wisselgeldadres</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen label)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>B&amp;edrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Betaal &amp;Aan:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Label:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Kies een eerder gebruikt adres</translation>
</message>
<message>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>Dit is een normale betaling.</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to send the payment to</source>
<translation>Het Bitcoinadres om betaling aan te versturen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Plak adres vanuit klembord</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Remove this entry</source>
<translation>Verwijder deze toevoeging</translation>
</message>
<message>
<source>The fee will be deducted from the amount being sent. The recipient will receive less bitcoins than you enter in the amount field. If multiple recipients are selected, the fee is split equally.</source>
<translation>De transactiekosten zal worden afgetrokken van het bedrag dat verstuurd wordt. De ontvangers zullen minder bitcoins ontvangen dan ingevoerd is in het hoeveelheidsveld. Als er meerdere ontvangers geselecteerd zijn, dan worden de transactiekosten gelijk verdeeld.</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;ubtract fee from amount</source>
<translation>Trek de transactiekosten a&amp;f van het bedrag.</translation>
</message>
<message>
<source>Message:</source>
<translation>Bericht:</translation>
</message>
<message>
<source>This is an unauthenticated payment request.</source>
<translation>Dit is een niet-geverifieerd betalingsverzoek.</translation>
</message>
<message>
<source>This is an authenticated payment request.</source>
<translation>Dit is een geverifieerd betalingsverzoek.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Vul een label voor dit adres in om het aan de lijst met gebruikte adressen toe te voegen</translation>
</message>
<message>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation>Een bericht dat werd toegevoegd aan de bitcoin: URI welke wordt opgeslagen met de transactie ter referentie. Opmerking: Dit bericht zal niet worden verzonden over het Bitcoinnetwerk.</translation>
</message>
<message>
<source>Pay To:</source>
<translation>Betaal Aan:</translation>
</message>
<message>
<source>Memo:</source>
<translation>Memo:</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Vul een label in voor dit adres om het toe te voegen aan uw adresboek</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendConfirmationDialog</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ja</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<source>%1 is shutting down...</source>
<translation>%1 is aan het afsluiten...</translation>
</message>
<message>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>Sluit de computer niet af totdat dit venster verdwenen is.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Handtekeningen – Onderteken een bericht / Verifiëer een handtekening</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Onderteken Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>You can sign messages/agreements with your addresses to prove you can receive bitcoins sent to them. Be careful not to sign anything vague or random, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>U kunt berichten/overeenkomsten ondertekenen met uw adres om te bewijzen dat u Bitcoins kunt versturen. Wees voorzichtig met het ondertekenen van iets vaags of willekeurigs, omdat phishingaanvallen u kunnen proberen te misleiden tot het ondertekenen van overeenkomsten om uw identiteit aan hen toe te vertrouwen. Onderteken alleen volledig gedetailleerde verklaringen voordat u akkoord gaat.</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to sign the message with</source>
<translation>Het Bitcoinadres om bericht mee te ondertekenen</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Kies een eerder gebruikt adres</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Plak adres vanuit klembord</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Typ hier het bericht dat u wilt ondertekenen</translation>
</message>
<message>
<source>Signature</source>
<translation>Handtekening</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Kopieer de huidige handtekening naar het systeemklembord</translation>
</message>
<message>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Onderteken een bericht om te bewijzen dat u een bepaald Bitcoinadres bezit</translation>
</message>
<message>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Onderteken &amp;Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Verwijder alles in de invulvelden</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Verwijder &amp;Alles</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Verifiëer Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the receiver's address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack. Note that this only proves the signing party receives with the address, it cannot prove sendership of any transaction!</source>
<translation>Voer het adres van de ontvanger in, bericht (zorg ervoor dat de regeleinden, spaties, tabs etc. precies kloppen) en onderteken onderaan om het bericht te verifiëren. Wees voorzicht om niet meer in de ondertekening te lezen dan in het getekende bericht zelf, om te voorkomen dat je wordt aangevallen met een man-in-the-middle attack. Houd er mee rekening dat dit alleen de ondertekende partij bewijst met het ontvangen adres, er kan niet bewezen worden dat er een transactie heeft plaatsgevonden!</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address the message was signed with</source>
<translation>Het Bitcoinadres waarmee het bericht ondertekend is</translation>
</message>
<message>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Controleer een bericht om te verifiëren dat het gespecificeerde Bitcoinadres het bericht heeft ondertekend.</translation>
</message>
<message>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>Verifiëer &amp;Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Verwijder alles in de invulvelden</translation>
</message>
<message>
<source>Click "Sign Message" to generate signature</source>
<translation>Klik op "Onderteken Bericht" om de handtekening te genereren</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Het opgegeven adres is ongeldig.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Controleer het adres en probeer het opnieuw.</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Het opgegeven adres verwijst niet naar een sleutel.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Portemonnee-ontsleuteling is geannuleerd.</translation>
</message>
<message>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Geheime sleutel voor het ingevoerde adres is niet beschikbaar.</translation>
</message>
<message>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Ondertekenen van het bericht is mislukt.</translation>
</message>
<message>
<source>Message signed.</source>
<translation>Bericht ondertekend.</translation>
</message>
<message>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>De handtekening kon niet worden gedecodeerd.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Controleer de handtekening en probeer het opnieuw.</translation>
</message>
<message>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>De handtekening hoort niet bij het bericht.</translation>
</message>
<message>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Berichtverificatie mislukt.</translation>
</message>
<message>
<source>Message verified.</source>
<translation>Bericht geverifiëerd.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnetwerk]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<source>KB/s</source>
<translation>KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<source>Open until %1</source>
<translation>Open tot %1</translation>
</message>
<message>
<source>conflicted with a transaction with %1 confirmations</source>
<translation>geconflicteerd met een transactie met %1 confirmaties</translation>
</message>
<message>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/offline</translation>
</message>
<message>
<source>0/unconfirmed, %1</source>
<translation>0/onbevestigd, %1</translation>
</message>
<message>
<source>in memory pool</source>
<translation>in geheugenpoel</translation>
</message>
<message>
<source>not in memory pool</source>
<translation>niet in geheugenpoel</translation>
</message>
<message>
<source>abandoned</source>
<translation>opgegeven</translation>
</message>
<message>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/onbevestigd</translation>
</message>
<message>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 bevestigingen</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
<translation>Status</translation>
</message>
<message>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, is nog niet met succes uitgezonden</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation>Bron</translation>
</message>
<message>
<source>Generated</source>
<translation>Gegenereerd</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation>Van</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation>onbekend</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation>Aan</translation>
</message>
<message>
<source>own address</source>
<translation>eigen adres</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>alleen-bekijkbaar</translation>
</message>
<message>
<source>label</source>
<translation>label</translation>
</message>
<message>
<source>Credit</source>
<translation>Credit</translation>
</message>
<message>
<source>not accepted</source>
<translation>niet geaccepteerd</translation>
</message>
<message>
<source>Debit</source>
<translation>Debet</translation>
</message>
<message>
<source>Total debit</source>
<translation>Totaal debit</translation>
</message>
<message>
<source>Total credit</source>
<translation>Totaal credit</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Transactiekosten</translation>
</message>
<message>
<source>Net amount</source>
<translation>Netto bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Bericht</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation>Opmerking</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction ID</source>
<translation>Transactie-ID</translation>
</message>
<message>
<source>Output index</source>
<translation>Output index</translation>
</message>
<message>
<source>Merchant</source>
<translation>Handelaar</translation>
</message>
<message>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to "not accepted" and it won't be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Gegenereerde munten moeten %1 blokken rijpen voordat ze kunnen worden besteed. Toen dit blok gegenereerd werd, werd het uitgezonden naar het netwerk om aan de blokketen toegevoegd te worden. Als het niet lukt om in de keten toegevoegd te worden, zal de status te veranderen naar "niet geaccepteerd" en zal het niet besteedbaar zijn. Dit kan soms gebeuren als een ander knooppunt een blok genereert binnen een paar seconden na die van u.</translation>
</message>
<message>
<source>Debug information</source>
<translation>Debug-informatie</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction</source>
<translation>Transactie</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs</source>
<translation>Inputs</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>true</source>
<translation>waar</translation>
</message>
<message>
<source>false</source>
<translation>onwaar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Dit venster laat een uitgebreide beschrijving van de transactie zien</translation>
</message>
<message>
<source>Details for %1</source>
<translation>Details voor %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Type</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Label</translation>
</message>
<message>
<source>Open until %1</source>
<translation>Open tot %1</translation>
</message>
<message>
<source>Offline</source>
<translation>Offline</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Onbevestigd</translation>
</message>
<message>
<source>Abandoned</source>
<translation>Opgegeven</translation>
</message>
<message>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation>Bevestigen (%1 van %2 aanbevolen bevestigingen)</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Bevestigd (%1 bevestigingen)</translation>
</message>
<message>
<source>Conflicted</source>
<translation>Conflicterend</translation>
</message>
<message>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation>Niet beschikbaar (%1 bevestigingen, zal beschikbaar zijn na %2)</translation>
</message>
<message>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Dit blok is niet ontvangen bij andere nodes en zal waarschijnlijk niet worden geaccepteerd!</translation>
</message>
<message>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Gegenereerd maar niet geaccepteerd</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Ontvangen met</translation>
</message>
<message>
<source>Received from</source>
<translation>Ontvangen van</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Verzonden aan</translation>
</message>
<message>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Betaling aan uzelf</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Gedolven</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>alleen-bekijkbaar</translation>
</message>
<message>
<source>(n/a)</source>
<translation>(nvt)</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen label)</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Transactiestatus. Houd de cursor boven dit veld om het aantal bevestigingen te laten zien.</translation>
</message>
<message>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Datum en tijd waarop deze transactie is ontvangen.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Type transactie.</translation>
</message>
<message>
<source>Whether or not a watch-only address is involved in this transaction.</source>
<translation>Of er een alleen-bekijken-adres is betrokken bij deze transactie.</translation>
</message>
<message>
<source>User-defined intent/purpose of the transaction.</source>
<translation>Door gebruiker gedefinieerde intentie/doel van de transactie.</translation>
</message>
<message>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Bedrag verwijderd van of toegevoegd aan saldo.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
</message>
<message>
<source>Today</source>
<translation>Vandaag</translation>
</message>
<message>
<source>This week</source>
<translation>Deze week</translation>
</message>
<message>
<source>This month</source>
<translation>Deze maand</translation>
</message>
<message>
<source>Last month</source>
<translation>Vorige maand</translation>
</message>
<message>
<source>This year</source>
<translation>Dit jaar</translation>
</message>
<message>
<source>Range...</source>
<translation>Bereik...</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Ontvangen met</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Verzonden aan</translation>
</message>
<message>
<source>To yourself</source>
<translation>Aan uzelf</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Gedolven</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation>Anders</translation>
</message>
<message>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Vul adres of label in om te zoeken</translation>
</message>
<message>
<source>Min amount</source>
<translation>Min. bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Abandon transaction</source>
<translation>Doe afstand van transactie</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopieer adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopieer label</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Kopieer transactie-ID</translation>
</message>
<message>
<source>Copy raw transaction</source>
<translation>Kopieer ruwe transactie</translation>
</message>
<message>
<source>Copy full transaction details</source>
<translation>Kopieer volledige transactiedetials</translation>
</message>
<message>
<source>Edit label</source>
<translation>Bewerk label</translation>
</message>
<message>
<source>Show transaction details</source>
<translation>Toon transactiedetails</translation>
</message>
<message>
<source>Export Transaction History</source>
<translation>Exporteer transactiegeschiedenis</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Kommagescheiden bestand (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Bevestigd</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only</source>
<translation>Alleen-bekijkbaar</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Type</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Label</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Export mislukt</translation>
</message>
<m