You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

747 lines
21 KiB

<TS language="af_ZA" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Skep 'n nuwe adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Maak 'n kopie van die huidige adres na die stelsel klipbord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopie</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Verwyder die huidiglik gekieste address van die lys</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Verwyder</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Kies die address na wie die muntstukke gestuur moet word</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen etiket)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Wagfrase Dialoog</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Tik wagfrase in</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nuwe wagfrase</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Herhaal nuwe wagfrase</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Enkripteer beursie</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Hierdie operasie benodig 'n wagwoord om die beursie oop te sluit.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Sluit beursie oop</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Hierdie operasie benodig 'n wagwoord om die beursie oop te sluit.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Sluit beursie oop</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Verander wagfrase</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Tik in die ou wagfrase en die nuwe wagfrase vir die beursie.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Bevestig beursie enkripsie.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Die beursie is nou bewaak</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Die beursie kon nie bewaak word nie</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Beursie bewaaking het misluk as gevolg van 'n interne fout. Die beursie is nie bewaak nie!</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Die wagfrase stem nie ooreen nie</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Beursie oopsluiting het misluk</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Die wagfrase wat ingetik was om die beursie oop te sluit, was verkeerd.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Beursie dekripsie het misluk</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Die beursie se wagfrase verandering was suksesvol.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Sinchroniseer met die netwerk ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Oorsig</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Wys algemene oorsig van die beursie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transaksies</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Besoek transaksie geskiedenis</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>S&amp;luit af</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Sluit af</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Wys inligting oor Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opsies</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Beursie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Lêer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Instellings</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Hulp</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Blad nutsbalk</translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 agter</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Ontvangs van laaste blok is %1 terug.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informasie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Maak kopie van adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen etiket)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etiket</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nuwe ontvangende adres</translation>
</message>
<message>
<source>New sending address</source>
<translation>Nuwe stuurende adres</translation>
</message>
<message>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Wysig ontvangende adres</translation>
</message>
<message>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Wysig stuurende adres</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Kon nie die beursie oopsluit nie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Gebruik:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ModalOverlay</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Vorm</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Opsies</translation>
</message>
<message>
<source>W&amp;allet</source>
<translation>&amp;Beursie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Vorm</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
</context>
<context>
<name>PeerTableModel</name>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject::QObject</name>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<source>&amp;Information</source>
<translation>Informasie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>&amp;Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp;Boodskap:</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Boodskap</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Boodskap</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen etiket)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Stuur Munstukke</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Onvoldoende fondse</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction Fee:</source>
<translation>Transaksie fooi:</translation>
</message>
<message>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Stuur aan vele ontvangers op eens</translation>
</message>
<message>
<source>Balance:</source>
<translation>Balans:</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;end</source>
<translation>S&amp;tuur</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 tot %2</translation>
</message>
<message>
<source>or</source>
<translation>of</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen etiket)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>&amp;Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Message:</source>
<translation>Boodskap:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendConfirmationDialog</name>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Teken boodskap</translation>
</message>
<message>
<source>Signature</source>
<translation>Handtekening</translation>
</message>
<message>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Teken &amp;Boodskap</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation>Van</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation>onbekend</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation>Na</translation>
</message>
<message>
<source>own address</source>
<translation>eie adres</translation>
</message>
<message>
<source>label</source>
<translation>etiket</translation>
</message>
<message>
<source>Credit</source>
<translation>Krediet</translation>
</message>
<message>
<source>not accepted</source>
<translation>nie aanvaar nie</translation>
</message>
<message>
<source>Debit</source>
<translation>Debiet</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Transaksie fooi</translation>
</message>
<message>
<source>Net amount</source>
<translation>Netto bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Boodskap</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction ID</source>
<translation>Transaksie ID</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction</source>
<translation>Transaksie</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>true</source>
<translation>waar</translation>
</message>
<message>
<source>false</source>
<translation>onwaar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Tipe</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Ontvang met</translation>
</message>
<message>
<source>Received from</source>
<translation>Ontvang van</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Gestuur na</translation>
</message>
<message>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Betalings Aan/na jouself</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Gemyn</translation>
</message>
<message>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n.v.t)</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(geen etiket)</translation>
</message>
<message>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Datum en tyd wat die transaksie ontvang was.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Tipe transaksie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
</message>
<message>
<source>Today</source>
<translation>Vandag</translation>
</message>
<message>
<source>This week</source>
<translation>Hierdie week</translation>
</message>
<message>
<source>This month</source>
<translation>Hierdie maand</translation>
</message>
<message>
<source>Last month</source>
<translation>Verlede maand</translation>
</message>
<message>
<source>This year</source>
<translation>Hierdie jaar</translation>
</message>
<message>
<source>Range...</source>
<translation>Reeks...</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Ontvang met</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Gestuur na</translation>
</message>
<message>
<source>To yourself</source>
<translation>Aan/na jouself</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Gemyn</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation>Ander</translation>
</message>
<message>
<source>Min amount</source>
<translation>Min bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Maak kopie van adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopieer bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Tipe</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<source>Range:</source>
<translation>Reeks:</translation>
</message>
<message>
<source>to</source>
<translation>aan</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
</context>
<context>
<name>WalletFrame</name>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Stuur Munstukke</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletView</name>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<source>Options:</source>
<translation>Opsies:</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Disk space is low!</source>
<translation>Fout: Hardeskyf spasie is baie laag!</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informasie</translation>
</message>
<message>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Laai adresse...</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Onvoldoende fondse</translation>
</message>
<message>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Laai blok indeks...</translation>
</message>
<message>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Laai beursie...</translation>
</message>
<message>
<source>Done loading</source>
<translation>Klaar gelaai</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
</context>
</TS>