Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

29 wiersze
279 B

src/*.exe
src/bitcoin
src/bitcoind
src/test_bitcoin
.*.swp
*.*~*
*.bak
*.rej
*.orig
*.o
*.patch
.bitcoin
# Compilation and Qt preprocessor part
*.qm
Makefile
bitcoin-qt
# Resources cpp
qrc_*.cpp
# Qt creator
*.pro.user
# Mac specific
.DS_Store
build
!src/leveldb-*/Makefile