You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4109 lines
155 KiB

<
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="ro_RO" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation>Despre Nucleul Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Nucleul Bitcoin &lt;/b&gt; versiune</translation>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Acesta este un program experimental.
Distribuit sub licența de programe MIT/X11, vezi fișierul însoțitor COPYING sau http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Acest produs include programe dezvoltate de către OpenSSL Project pentru a fi folosite în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) și programe criptografice scrise de către Eric Young (eay@cryptsoft.com) și programe UPnP scrise de către Thomas Bernard.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Drepturi de autor</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Dezvoltatorii Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Dublu-click pentru a edita adresa sau eticheta</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Creează o adresă nouă</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Copiază adresa selectată în clipboard</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copiere</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>&amp;Inchidere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Copiază adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Sterge adresele curent selectate din lista</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exporta datele din tab-ul curent într-un fișier</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exportă</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Ște&amp;rge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Alegeti adresa unde vreti sa trimiteti monezile</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Alegeti adresa unde vreti sa primiti monezile</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>&amp;Alege</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adresa Destinatarului</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Adresa pe care primiti</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Acestea sunt adresele dumneavoastra Bitcoin care pot fi folosite la trimiterea platilor. Verificati totdeauna cantitatea si adresa de primire inainte de a trimite monezi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Acestea sunt adresele dumneavoastra Bitcoin folosite pentru a primi plati. Este recomandat sa folositi cate o adresa noua de primire pentru fiecare tranzactie in parte.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Copiază &amp;eticheta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Editează</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation>Exportati Agenda</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Valori separate prin virgulă (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Exportare esuata</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation>A apărut o eroare încercând să se salveze lista de adrese la %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Etichetă</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresă</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(fără etichetă)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Dialogul pentru fraza de acces</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Introdu fraza de acces</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Frază de acces nouă</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Repetă noua frază de acces</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Introdu noua parolă a portofelului electronic.&lt;br/&gt;Te rog folosește &lt;b&gt;minim 10 caractere aleatoare&lt;/b&gt;, sau &lt;b&gt;minim 8 cuvinte&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Criptează portofelul</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Această acțiune necesită fraza ta de acces pentru deblocarea portofelului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Deblochează portofelul</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Această acțiune necesită fraza ta de acces pentru decriptarea portofelului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Decriptează portofelul.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Schimbă fraza de acces</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Introdu vechea și noua parolă pentru portofel.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Confirmă criptarea portofelului</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Atenție: Dacă pierdeţi parola portofelului electronic dupa criptare, &lt;b&gt;VEŢI PIERDE ÎNTREAGA SUMĂ DE BITCOIN ACUMULATĂ&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Sunteţi sigur că doriţi să criptaţi portofelul electronic?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>IMPORTANT: Orice copie de siguranta facuta in prealabil portofelului dumneavoastra ar trebui inlocuita cu cea generata cel mai recent fisier criptat al portofelului. Pentru siguranta, copiile de siguranta vechi ale portofelului ne-criptat vor deveni inutile de indata ce veti incepe folosirea noului fisier criptat al portofelului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Atentie! Caps Lock este pornit</translation>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Portofel criptat</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin se va închide acum pentru a termina procesul de criptare. Ține minte că criptarea portofelului nu te poate proteja în totalitate de furtul monedelor de către programe dăunătoare care îți infectează calculatorul.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Criptarea portofelului a eșuat</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Criptarea portofelului a eșuat din cauza unei erori interne. Portofelul tău nu a fost criptat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Frazele de acces introduse nu se potrivesc.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Deblocarea portofelului a eșuat</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Fraza de acces introdusă pentru decriptarea portofelului a fost incorectă.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Decriptarea portofelului a eșuat</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Parola portofelului electronic a fost schimbată.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Semnează &amp;mesaj...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Se sincronizează cu rețeaua...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Imagine de ansamblu</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation>Nod</translation>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Arată o stare generală de ansamblu a portofelului</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Tranzacții</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Răsfoiește istoricul tranzacțiilor</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Ieșire</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Închide aplicația</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Arată informații despre Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Despre &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Arată informații despre Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Setări...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Criptează portofelul electronic...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Fă o copie de siguranță a portofelului...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>S&amp;chimbă parola...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Vizitaţi &amp;URI...</translation>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>Importare blocks de pe disk...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Se reindexează blocurile pe disc...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Trimite monede către o adresă Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Modifică opțiunile de configurare pentru Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Creează o copie de rezervă a portofelului într-o locație diferită</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Schimbă fraza de acces folosită pentru criptarea portofelului</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>Fereastră &amp;debug</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Deschide consola de debug și diagnosticare</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Verifică mesajul...</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Portofelul</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Trimite</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Primește</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>Arata/Ascunde</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Arată sau ascunde fereastra principală</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Criptează cheile private ale portofelului tău</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Semnează mesaje cu adresa ta Bitcoin pentru a dovedi că îți aparțin</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Verifică mesaje pentru a te asigura că au fost semnate cu adresa Bitcoin specificată</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fișier</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Setări</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>A&amp;jutor</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Bara de file</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Cereti plati (genereaza coduri QR si bitcoin-uri: URls)</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation>&amp;Despre Nucleul Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Aratati lista de adrese trimise si etichete folosite.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Aratati lista de adrese pentru primire si etichete </translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Deschideti un bitcoin: o adresa URI sau o cerere de plata</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>Command-line setări</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show the Bitcoin Core help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+159"/>
<location line="+5"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Client Bitcoin</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+142"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n conexiune activă către rețeaua Bitcoin</numerusform><numerusform>%n conexiuni active către rețeaua Bitcoin</numerusform><numerusform>%n de conexiuni active către rețeaua Bitcoin</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>No block source available...</source>
<translation>Nici o sursă de bloc disponibil ...</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Processed %1 of %2 (estimated) blocks of transaction history.</source>
<translation>S-a procesat %1 din %2 block-uri (estimate) din istoria tranzactiei.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Processed %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>S-au procesat %1 blocuri din istoricul tranzacțiilor.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+23"/>
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n oră</numerusform><numerusform>%n ore</numerusform><numerusform>%n ore</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>%n zi</numerusform><numerusform>%n zile</numerusform><numerusform>%n zile</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n săptămână</numerusform><numerusform>%n săptămâni</numerusform><numerusform>%n de săptămâni</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>%1 and %2</source>
<translation>%1 si %2</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+0"/>
<source>%n year(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 în urmă</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Ultimul bloc recepționat a fost generat acum %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Tranzacții după aceasta nu va fi încă disponibile.</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Error</source>
<translation>Eroare</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Warning</source>
<translation>Avertizare</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Information</source>
<translation>Informație</translation>
</message>
<message>
<location line="-85"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Actualizat</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Se actualizează...</translation>
</message>
<message>
<location line="+130"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Tranzacție expediată</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Tranzacție recepționată</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Data: %1
Suma: %2
Tipul: %3
Adresa: %4
</translation>
</message>
<message>
<location line="+69"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portofelul este &lt;b&gt;criptat&lt;/b&gt; iar în momentul de față este &lt;b&gt;deblocat&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portofelul este &lt;b&gt;criptat&lt;/b&gt; iar în momentul de față este &lt;b&gt;blocat&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+435"/>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>A survenit o eroare fatala. Bitcoin nu mai poate continua in siguranta si se va opri.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="+119"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Alertă rețea</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/coincontroldialog.ui" line="+14"/>
<source>Coin Control Address Selection</source>
<translation>Selectare Adresă de Comandă Monedă</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Quantity:</source>
<translation>Cantitate:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Bytes:</source>
<translation>Octeţi:</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Sumă:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Priority:</source>
<translation>Prioritate:</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Fee:</source>
<translation>Taxa:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation>Ieşire minimă: </translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation>După taxe:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation>Schimb:</translation>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>(un)select all</source>
<translation>(de)selectaţi tot</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Tree mode</source>
<translation>Modul arborescent</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>List mode</source>
<translation>Modul lista</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Amount</source>
<translation>Sumă</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresă</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Confirmations</source>
<translation>Confirmări</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Confirmat</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Priority</source>
<translation>Prioritate</translation>
</message>
<message>
<location filename="../coincontroldialog.cpp" line="+42"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Copiază adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Copiază eticheta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+26"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copiază suma</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Copiază ID tranzacție</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Blocaţi necheltuite</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Deblocaţi necheltuite</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Copiaţi quantitea</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Copy fee</source>
<translation>Copiaţi taxele</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Copiaţi după taxe</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Copiaţi octeţi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation>Copiaţi prioritatea</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation>Copiaţi ieşire minimă:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation>Copiaţi schimb</translation>
</message>
<message>
<location line="+323"/>
<source>highest</source>
<translation>cel mai mare</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>higher</source>
<translation>mai mare</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>high</source>
<translation>mare</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium-high</source>
<translation>marime medie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium</source>
<translation>mediu</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>low-medium</source>
<translation>mediu-scazut</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>low</source>
<translation>scazut</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lower</source>
<translation>mai scazut</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lowest</source>
<translation>cel mai scazut</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(1% blocat)</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<source>Dust</source>
<translation>Praf</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>yes</source>
<translation>da</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>no</source>
<translation>nu</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>This label turns red, if the transaction size is greater than 1000 bytes.</source>
<translation>Această etichetă devine roşie, în cazul în care dimensiunea tranzacţiei este mai mare de 1000 de octeţi. </translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+5"/>
<source>This means a fee of at least %1 per kB is required.</source>
<translation>Aceasta înseamnă o taxă de cel puţin 1% pe kB necesar.</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Can vary +/- 1 byte per input.</source>
<translation>Poate varia +/- 1 octet pentru fiecare intrare. </translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions with higher priority are more likely to get included into a block.</source>
<translation>Tranzacţiile cu prioritate mai mare sunt mai susceptibile de fi incluse într-un bloc. </translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This label turns red, if the priority is smaller than &quot;medium&quot;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This label turns red, if any recipient receives an amount smaller than %1.</source>
<translation>Această etichetă devine roşie, dacă orice beneficiar primeşte o sumă mai mică decât 1. </translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+4"/>
<source>This means a fee of at least %1 is required.</source>
<translation>Aceasta înseamnă că o taxă de cel puţin 1% este necesară. </translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Amounts below 0.546 times the minimum relay fee are shown as dust.</source>
<translation>Sume sub 0,546 ori taxa minima sunt indicate ca ignorate. </translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This label turns red, if the change is smaller than %1.</source>
<translation>Această etichetă devine roşie, dacă schimbul e mai mic de 1%.</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<location line="+66"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(fără etichetă)</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>(change)</source>
<translation>(schimb)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="+14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Editează adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etichetă</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Etichetele asociate cu aceasta intrare din lista.</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Adresa asociata cu aceasta adresa din lista. Aceasta poate fi modificata doar pentru Destinatari.</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresă</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="+28"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Noua adresă de primire</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Noua adresă de trimitere</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Editează adresa de primire</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Editează adresa de trimitere</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Adresa introdusă &quot;%1&quot; se află deja în lista de adrese.</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Adresa introdusă &quot;%1&quot; nu este o adresă bitcoin validă.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Portofelul nu a putut fi deblocat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Generarea noii chei a eșuat.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+65"/>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Va fi creat un nou dosar de date.</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>name</source>
<translation>nume</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Dosarul deja există. Adaugă %1 dacă intenționezi să creezi un nou dosar aici.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Calea deja există și nu este un dosar.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Nu se poate crea un dosar de date aici.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/helpmessagedialog.ui" line="+19"/>
<source>Bitcoin Core - Command-line options</source>
<translation>Bitcoin Core - Opţiuni Linie de comandă</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+24"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>version</source>
<translation>versiunea</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Uz:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>command-line options</source>
<translation>command-line setări</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>UI options</source>
<translation>UI setări</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Seteaza limba, de exemplu: &quot;de_DE&quot; (initialt: system locale)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Incepe miniaturizare</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Afișează pe ecran splash la pornire (implicit: 1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose data directory on startup (default: 0)</source>
<translation>Alege dosarul de date la pornire (implicit: 0)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<location filename="../forms/intro.ui" line="+14"/>
<source>Welcome</source>
<translation>Bun venit</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Welcome to Bitcoin Core.</source>
<translation>Bine Aţi Venit la Nucleul Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where Bitcoin Core will store its data.</source>
<translation>Dacă aceasta este prima dată când programul este lansat, puteţi alege unde Nucleul Bitcoin va stoca datele. </translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Bitcoin Core will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %1GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>Nucleul Bitcoin Core se va descărca şi va stoca o copie a lanţului blocului Bitcoin. Cel puţin 1GB de date vor fi stocate in acest dosar şi se va dezvolta în timp. Portofelul va fi, de asemenea, stocat în acest dosar.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Folosește dosarul de date implicit</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Folosește un dosar de date personalizat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+85"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; can not be created.</source>
<translation>Eroare: Directorul datelor specificate &quot;%1&quot; nu poate fi creat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Error</source>
<translation>Eroare</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>GB of free space available</source>
<translation>GB de spațiu liber disponibil</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>(of %1GB needed)</source>
<translation>(din %1GB necesari)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/openuridialog.ui" line="+14"/>
<source>Open URI</source>
<translation>Deschideti adresa URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Deschideţi cerere de plată prin intermediul adresei URI sau a fişierului</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>URI:</source>
<translation>adresa URI:</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Select payment request file</source>
<translation>Selectaţi fişierul de cerere de plată</translation>
</message>
<message>
<location filename="../openuridialog.cpp" line="+47"/>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation>Selectaţi fişierul de cerere de plată de deschis</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/optionsdialog.ui" line="+14"/>
<source>Options</source>
<translation>Setări</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Principal</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB.</source>
<translation>Taxa optionala de tranzactie per kB care ajuta ca tranzactiile dumneavoastra sa fie procesate rapid. Majoritatea tranzactiilor sunt 1 kB.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Plăteşte comision pentru tranzacţie &amp;f</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system.</source>
<translation>Porneşte automat programul Bitcoin la pornirea computerului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>&amp;S Porneşte Bitcoin la pornirea sistemului</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>MB</source>
<translation>MB</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Set the number of script verification threads (up to 16, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>&amp;Spend unconfirmed change (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS proxy.</source>
<translation>Conecteaza-te la reteaua Bitcoin printr-un proxy SOCKS</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS proxy (default proxy):</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+224"/>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Resetează toate setările clientului la valorile implicite.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>&amp;Resetează opțiunile</translation>
</message>
<message>
<location line="-323"/>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Retea</translation>
</message>
<message>
<location line="-86"/>
<source>W&amp;allet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Deschide automat în router portul aferent clientului Bitcoin. Funcţionează doar în cazul în care routerul e compatibil UPnP şi opţiunea e activată.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Mapeaza portul folosind &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Proxy &amp;IP:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Portul pe care se concetează proxy serverul (de exemplu: 9050)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>SOCKS &amp;Version:</source>
<translation>SOCKS &amp;Versiune:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>SOCKS version of the proxy (e.g. 5)</source>
<translation>Versiunea SOCKS a proxiului (ex. 5)</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Fereastra</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Afişează doar un icon in tray la ascunderea ferestrei</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;M Ascunde în tray în loc de taskbar</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Ascunde fereastra în locul părăsirii programului în momentul închiderii ferestrei. Când acestă opţiune e activă, aplicaţia se va opri doar în momentul selectării comenzii Quit din menu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>&amp;i Ascunde fereastra în locul închiderii programului</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Afişare</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>Interfata &amp; limba userului</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Limba interfeței utilizatorului poate fi setat aici. Această setare va avea efect după repornirea Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>&amp;Unitatea de măsură pentru afişarea sumelor:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Alege subdiviziunea folosită la afişarea interfeţei şi la trimiterea de bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list or not.</source>
<translation>Vezi dacă adresele Bitcoin sunt în lista de tranzacție sau nu</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>&amp;Afişează adresele în lista de tranzacţii</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Dacă să se afişeze controlul caracteristicilor monedei sau nu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Display coin &amp;control features (experts only)</source>
<translation>Afişeare controlul caracteristicilor monedei (doat pentru experţi)</translation>
</message>
<message>
<location line="+136"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp; OK</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp; Renunta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="+70"/>
<source>default</source>
<translation>Initial</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Confirmă resetarea opțiunilor</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+29"/>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>Este necesar un restart al clientului pentru a activa schimbările.</translation>
</message>
<message>
<location line="-29"/>
<source>Client will be shutdown, do you want to proceed?</source>
<translation>Clientul va fi închis, doriţi să continuaţi?</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation>Această schimbare va necesita un restart al clientului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Adresa bitcoin pe care a-ti specificat-o este invalida</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="+14"/>
<source>Form</source>
<translation>Form</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+231"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Informațiile afișate pot neactualizate. Portofelul tău se sincronizează automat cu rețeaua Bitcoin după ce o conexiune este stabilită, dar acest proces nu a fost finalizat încă.</translation>
</message>
<message>
<location line="-238"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Portofel</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Available:</source>
<translation>Disponibil:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Balanța ta curentă de cheltuieli</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Pending:</source>
<translation>În aşteptare:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Totalul tranzacțiilor care nu sunt confirmate încă și care nu sunt încă adunate la balanța de cheltuieli</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Immature:</source>
<translation>Nematurizat:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Balanta minata care nu s-a maturizat inca</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total:</source>
<translation>Total:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Balanța totală curentă</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Tranzacții recente&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="+120"/>
<location line="+1"/>
<source>out of sync</source>
<translation>Nu este sincronizat</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<location filename="../paymentserver.cpp" line="+403"/>
<location line="+13"/>
<source>URI handling</source>
<translation>Gestionare URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI can not be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>URI nu poate fi analizat! Acest lucru poate fi cauzat de o adresa Bitcoin invalida sau parametri deformati URI.</translation>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>Cereti plata cu suma de %1 este prea mica (considerata praf)</translation>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<location line="+212"/>
<location line="+13"/>
<location line="+95"/>
<location line="+18"/>
<location line="+16"/>
<source>Payment request error</source>
<translation>Eroare la cererea de plată</translation>
</message>
<message>
<location line="-353"/>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Nu poate porni bitcoin: regula clic-pentru-plata</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Net manager warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Your active proxy doesn&apos;t support SOCKS5, which is required for payment requests via proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Payment request file handling</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Payment request file can not be read or processed! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation>Cereri de plată neverificate prin script-uri personalizate de plată nu sunt suportate.</translation>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Refund from %1</source>
<translation>rambursare de la %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>Eroare la comunicarea cu %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Payment request can not be parsed or processed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Răspuns greșit de la server %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Plată acceptată</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Network request error</source>
<translation>Eroare în cererea de rețea</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+71"/>
<location line="+11"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; does not exist.</source>
<translation>Eroare: Directorul datelor specificate &quot;%1&quot; nu exista.</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>Error: Invalid combination of -regtest and -testnet.</source>
<translation>Eroare: combinație nevalidă de -regtest și -testnet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guiutil.cpp" line="+82"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Introdu o adresă Bitcoin (de exemplu: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+36"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>Salvarea imaginii ...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>Copierea imaginii</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Salvează codul QR</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>Imagine de tip PNG (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="+46"/>
<source>Client name</source>
<translation>Nume client</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+23"/>
<location line="+26"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="+359"/>
<source>N/A</source>
<translation>N/A</translation>
</message>
<message>
<location line="-223"/>
<source>Client version</source>
<translation>Versiune client</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informație</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Debug window</source>
<translation>Fereastra de depanare</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>General</source>
<translation>General</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Using OpenSSL version</source>
<translation>Foloseste versiunea OpenSSL</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Durata pornirii</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Network</source>
<translation>Rețea</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Name</source>
<translation>Numele</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Numărul de conexiuni</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Lanț de blocuri</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Numărul curent de blocuri</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Blocurile totale estimate</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Data ultimului bloc</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Deschide</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Consolă</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>Traficul in rețea</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>&amp;Ştergeţi</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Totals</source>
<translation>Totaluri</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>In:</source>
<translation>în:</translation>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Out:</source>
<translation>Ieșire.</translation>
</message>
<message>
<location line="-521"/>
<source>Build date</source>
<translation>Construit la data</translation>
</message>
<message>
<location line="+206"/>
<source>Debug log file</source>
<translation>Loguri debug</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Open the Bitcoin debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Deschide logurile debug din directorul curent. Aceasta poate dura cateva secunde pentru fisierele mai mari</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Curăță consola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="-30"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Bun venit la consola bitcoin RPC</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Foloseste sagetile sus si jos pentru a naviga in istoric si &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; pentru a curata.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Scrie &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; pentru a vedea comenzile disponibile</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 KB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 h</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 h %2 m</source>
<translation>%1 ora %2 minute</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receivecoinsdialog.ui" line="+107"/>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>&amp; suma:</translation>
</message>
<message>
<location line="-16"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etichetă:</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp; mesaj:</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Refolositi una din adresele de primire folosite in prealabil. Refolosirea adreselor poate crea probleme de securitate si confidentialitate. Nu folositi aceasta optiune decat daca o cerere de regenerare a platii a fost facuta in prealabil.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>&amp;Refolosirea unei adrese de primire (nu este recomandat)</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<location line="+23"/>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+21"/>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Folosește acest formular pentru a solicita plăți. Toate câmpurile sunt &lt;b&gt;opționale&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<location line="+22"/>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Stergeti toate campurile formularului</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear</source>
<translation>Stergeti</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Requested payments history</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-98"/>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Cereti plata</translation>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Show</source>
<translation>Arată</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Remove</source>
<translation>Elimină</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receivecoinsdialog.cpp" line="+38"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Copiază eticheta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy message</source>
<translation>Copiaţi mesajul</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copiază suma</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receiverequestdialog.ui" line="+29"/>
<source>QR Code</source>
<translation>Cod QR</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>Copiati &amp;URl</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>Copiati &amp;Adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>Salvarea imaginii ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+56"/>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>Cereti plata pentru %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Payment information</source>
<translation>Informatiile platii</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI</source>
<translation>Identificator uniform de resurse</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresă</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount</source>
<translation>Sumă</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Label</source>
<translation>Etichetă</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Message</source>
<translation>Mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>URI rezultat este prea lung, încearcă să reduci textul pentru etichetă / mesaj.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Eroare la codarea URl-ului în cod QR.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<location filename="../recentrequeststablemodel.cpp" line="+24"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Label</source>
<translation>Etichetă</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Message</source>
<translation>Mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Sumă</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(fără etichetă)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>(no message)</source>
<translation>(nici un mesaj)</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>(no amount)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="+14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="+380"/>
<location line="+80"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Trimite monede</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Coin Control Features</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Inputs...</source>
<translation>Intrări</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>automatically selected</source>
<translation>Selectie automatică</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Fonduri insuficiente!</translation>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Quantity:</source>
<translation>Cantitate:</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Bytes:</source>
<translation>Octeţi:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Sumă:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Priority:</source>
<translation>Prioritate:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Fee:</source>
<translation>Taxa:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation>Ieşire minimă: </translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation>După taxe:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation>Schimbaţi:</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Custom change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+164"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Trimite simultan către mai mulți destinatari</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>&amp;Adaugă destinatar</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Stergeti toate campurile formularului</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Șterge &amp;tot</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Balanță:</translation>
</message>
<message>
<location line="-78"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Confirmă operațiunea de trimitere</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>S&amp;end</source>
<translation>&amp;S Trimite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="-229"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Confirmă trimiterea de monede</translation>
</message>
<message>
<location line="-74"/>
<location line="+5"/>
<location line="+5"/>
<location line="+4"/>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 la %2</translation>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Copiaţi quantitea</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copiază suma</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy fee</source>
<translation>Copiaţi taxele</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Copiaţi după taxe</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Copiaţi octeţi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation>Copiaţi prioritatea</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation>Copiaţi ieşire minimă:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation>Copiaţi schimb</translation>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>Total Amount %1 (= %2)</source>
<translation>Suma totală %1 (= %2)</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>or</source>
<translation>sau</translation>
</message>
<message>
<location line="+203"/>
<source>The recipient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Adresa destinatarului nu este validă, vă rugăm să o verificaţi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Suma de plată trebuie să fie mai mare decât 0.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Suma depășește soldul contului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Totalul depășește soldul contului dacă se include și plata comisionului de %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>S-a descoperit o adresă care figurează de două ori. Expedierea se poate realiza către fiecare adresă doar o singură dată pe operațiune.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation>Creare de tranzactie nereusita!</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The transaction was rejected! This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Tranzactia a fost respinsa! Acest lucru se poate intampla daca o parte din monedele tale din portofel au fost deja cheltuite, la fel ca si cum ai fi folosit o copie a wallet.dat si monedele au fost cheltuite in copie, dar nu au fost marcate si si cheltuite si aici.</translation>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation>Atentie: Adresa Bitcoin invalida!</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(fără etichetă)</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation>Atentie: Schimbare de adresa necunoscuta</translation>
</message>
<message>
<location line="-367"/>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation>Ești sigur că vrei să trimiți?</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>added as transaction fee</source>
<translation>adăugat ca taxă de tranzacție</translation>
</message>
<message>
<location line="+171"/>
<source>Payment request expired</source>
<translation>Cererea de plată a expirat</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation>Adresă pentru plată nevalidă %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+131"/>
<location line="+521"/>
<location line="+536"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Su&amp;mă:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1152"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Plătește că&amp;tre:</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa către care se va face plata (de exemplu: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Introdu o etichetă pentru această adresă pentru a fi adăugată în lista ta de adrese</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+57"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etichetă:</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Alegeti adrese folosite in prealabil.</translation>
</message>
<message>
<location line="-40"/>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>Aceasta este o tranzacţie normală.</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Lipește adresa din clipboard</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+524"/>
<location line="+536"/>
<source>Remove this entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1008"/>
<source>Message:</source>
<translation>Mesaj:</translation>
</message>
<message>
<location line="+968"/>
<source>This is a verified payment request.</source>
<translation>Aceasta este o cerere de plata verificata</translation>
</message>
<message>
<location line="-991"/>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Introduceti eticheta pentru ca aceasta adresa sa fie introdusa in lista de adrese folosite</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+426"/>
<source>This is an unverified payment request.</source>
<translation>Aceasta este o cerere de plata neverificata</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+532"/>
<source>Pay To:</source>
<translation>Plateste catre:</translation>
</message>
<message>
<location line="-498"/>
<location line="+536"/>
<source>Memo:</source>
<translation>Memo:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+48"/>
<source>Bitcoin Core is shutting down...</source>
<translation>Bitcoin Core se închide...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>Nu închide calculatorul până ce această fereastră nu dispare.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/signverifymessagedialog.ui" line="+14"/>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Semnatura- Semneaza/verifica un mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Semneaza Mesajul</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Puteti semna mesaje cu adresa dumneavoastra pentru a demostra ca sunteti proprietarul lor. Aveti grija sa nu semnati nimic vag, deoarece atacurile de tip phishing va pot pacali sa le transferati identitatea. Semnati numai declaratiile detaliate cu care sunteti deacord.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Introduceţi o adresă Bitcoin (de exemplu: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+210"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Alegeti adrese folosite in prealabil</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="+210"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Lipiţi adresa copiată in clipboard.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Introduce mesajul pe care vrei sa il semnezi, aici.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Signature</source>
<translation>Semnătură</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Copiaza semnatura curenta in clipboard-ul sistemului</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Semneaza mesajul pentru a dovedi ca detii acesta adresa Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Semnează &amp;Message</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Reseteaza toate spatiile mesajelor semnate.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+143"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Şterge &amp;tot</translation>
</message>
<message>
<location line="-84"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>Verifica mesajul</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Enter the signing address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack.</source>
<translation>Introduceti adresa de semnatura, mesajul (asigurati-va ca ati copiat spatiile, taburile etc. exact) si semnatura dedesubt pentru a verifica mesajul. Aveti grija sa nu cititi mai mult in semnatura decat mesajul in sine, pentru a evita sa fiti pacaliti de un atac de tip man-in-the-middle.</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The address the message was signed with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Introduceţi o adresă Bitcoin (de exemplu: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Verifica mesajul pentru a fi sigur ca a fost semnat cu adresa Bitcoin specifica</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>Verifică &amp;Message</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Reseteaza toate spatiile mesajelor semnate.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../signverifymessagedialog.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Introduceţi o adresă Bitcoin (de exemplu: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to generate signature</source>
<translation>Click &quot;Semneaza msajul&quot; pentru a genera semnatura</translation>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Adresa introdusa nu este valida</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+8"/>
<location line="+72"/>
<location line="+8"/>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Te rugam verifica adresa si introduce-o din nou</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Adresa introdusa nu se refera la o cheie.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Blocarea portofelului a fost intrerupta</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Cheia privata pentru adresa introdusa nu este valida.</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Semnarea mesajului a esuat</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message signed.</source>
<translation>Mesaj Semnat!</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>Aceasta semnatura nu a putut fi decodata</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<location line="+13"/>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Verifica semnatura si incearca din nou</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>Semnatura nu seamana!</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Verificarea mesajului a esuat</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message verified.</source>
<translation>Mesaj verificat</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<location filename="../splashscreen.cpp" line="+28"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Dezvoltatorii Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<location filename="../trafficgraphwidget.cpp" line="+79"/>
<source>KB/s</source>
<translation>KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="+28"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Deschis până la %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/deconectat</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/neconfirmat</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 confirmări</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Status</source>
<translation>Stare</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation><numerusform>, distribuit prin %n nod</numerusform><numerusform>, distribuit prin %n noduri</numerusform><numerusform>, distribuit prin %n de noduri</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Source</source>
<translation>Sursa</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Generated</source>
<translation>Generat</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location line="+17"/>
<source>From</source>
<translation>De la</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+22"/>
<location line="+58"/>
<source>To</source>
<translation>Către</translation>
</message>
<message>
<location line="-77"/>
<location line="+2"/>
<source>own address</source>
<translation>Adresa posedata</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>label</source>
<translation>etichetă</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<location line="+12"/>
<location line="+45"/>
<location line="+17"/>
<location line="+53"/>
<source>Credit</source>
<translation>Credit</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-125"/>
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>se maturizează în încă %n bloc</numerusform><numerusform>se maturizează în încă %n blocuri</numerusform><numerusform>se maturizează în încă %n de blocuri</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>not accepted</source>
<translation>nu este acceptat</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+53"/>
<source>Debit</source>
<translation>Debit</translation>
</message>
<message>
<location line="-62"/>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Comisionul tranzacţiei</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Net amount</source>
<translation>Suma netă</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+9"/>
<source>Message</source>
<translation>Mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Comment</source>
<translation>Comentarii</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transaction ID</source>
<translation>ID-ul tranzactiei</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Merchant</source>
<translation>Comerciant</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to &quot;not accepted&quot; and it won&apos;t be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Monezile generate trebuie sa creasca %1 block-uri inainte sa poata fi cheltuite. Cand ati generat acest block, a fost transmis retelei pentru a fi adaugat la lantul de block-uri. Aceasta se poate intampla ocazional daca alt nod genereaza un block la numai cateva secunde de al tau.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Debug information</source>
<translation>Informatii pentru debug</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Transaction</source>
<translation>Tranzacţie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Inputs</source>
<translation>Intrari</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Amount</source>
<translation>Sumă</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>true</source>
<translation>Adevarat!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>false</source>
<translation>Fals!</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, nu s-a propagat încă</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-37"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Deschis pentru încă %1 bloc</numerusform><numerusform>Deschis pentru încă %1 blocuri</numerusform><numerusform>Deschis pentru încă %1 de blocuri</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>unknown</source>
<translation>necunoscut</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="+14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Detaliile tranzacției</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Acest panou afișează o descriere detaliată a tranzacției</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="+234"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Type</source>
<translation>Tipul</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Cantitate</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-21"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Deschis pentru încă %1 bloc</numerusform><numerusform>Deschis pentru încă %1 blocuri</numerusform><numerusform>Deschis pentru încă %1 de blocuri</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Deschis până la %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Confirmat (%1 confirmări)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Acest bloc nu a fost recepționat de niciun alt nod și probabil nu va fi acceptat!</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Generat dar neacceptat</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>Offline</source>
<translation>Deconectat</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Neconfirmat</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation>Confirmare (%1 dintre %2 confirmări recomandate)</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Received with</source>
<translation>Recepționat cu</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Received from</source>
<translation>Primit de la</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Trimis către</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Plată către tine</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Mined</source>
<translation>Produs</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n/a)</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Starea tranzacției. Treci cu mausul peste acest câmp pentru afișarea numărului de confirmări.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Data și ora la care a fost recepționată tranzacția.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Tipul tranzacției.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Adresa de destinație a tranzacției.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Suma extrasă sau adăugată la sold.</translation>
</message>
</context>