You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4118 lines
145 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="hu" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Ez egy kísérleti program.
MIT/X11 szoftverlicenc alatt kiadva, lásd a mellékelt fájlt COPYING vagy http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Ez a termék az OpenSSL Project által lett kifejlesztve az OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) és kriptográfiai szoftvertben való felhasználásra, írta Eric Young (eay@cryptsoft.com) és UPnP szoftver, írta Thomas Bernard.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Dupla-kattintás a cím vagy a címke szerkesztéséhez</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Új cím létrehozása</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>A kiválasztott cím másolása a vágólapra</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Cím másolása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Jelenlegi nézet exportálása fájlba</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exportálás...</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Törlés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Címke &amp;másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Sz&amp;erkesztés</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Vesszővel elválasztott fájl (*. csv)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Címke</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Cím</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(nincs címke)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Kulcsszó párbeszédablak</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Add meg a jelszót</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Új jelszó</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Új jelszó újra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Írd be az új jelszót a tárcához.&lt;br/&gt;Használj legalább 10&lt;br/&gt;véletlenszerű karaktert&lt;/b&gt; vagy &lt;b&gt;legalább nyolc szót&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Tárca kódolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>A tárcád megnyitásához a műveletnek szüksége van a tárcád jelszavára.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Tárca megnyitása</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>A tárcád dekódolásához a műveletnek szüksége van a tárcád jelszavára.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Tárca dekódolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Jelszó megváltoztatása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Írd be a tárca régi és új jelszavát.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Biztosan kódolni akarod a tárcát?</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Figyelem: Ha kódolod a tárcát, és elveszíted a jelszavad, akkor &lt;b&gt;AZ ÖSSZES BITCOINODAT IS EL FOGOD VESZÍTENI!&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Biztosan kódolni akarod a tárcát?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>FONTOS: A pénztárca-fájl korábbi mentéseit ezzel az új, titkosított pénztárca-fájllal kell helyettesíteni. Biztonsági okokból a pénztárca-fájl korábbi titkosítás nélküli mentései haszontalanná válnak amint elkezdi használni az új, titkosított pénztárcát.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Tárca kódolva</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Ne feledd, hogy a tárca titkosítása sem nyújt teljes védelmet az adathalász programok fertőzésével szemben.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Tárca kódolása sikertelen.</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Tárca kódolása belső hiba miatt sikertelen. A tárcád nem lett kódolva.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>A megadott jelszavak nem egyeznek.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Tárca megnyitása sikertelen</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Hibás jelszó.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Dekódolás sikertelen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Jelszó megváltoztatva.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Üzenet aláírása...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Szinkronizálás a hálózattal...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Áttekintés</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Tárca általános áttekintése</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Tranzakciók</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Tranzakciótörténet megtekintése</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Kilépés</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Kilépés</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Információk a Bitcoinról</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>A &amp;Qt-ról</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Információk a Qt ról</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opciók...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Tárca &amp;kódolása...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Bisztonsági másolat készítése a Tárcáról</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Jelszó &amp;megváltoztatása...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>A blokkok importálása lemezről...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>A blokkok lemezen történő ujraindexelése...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Érmék küldése megadott címre</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin konfigurációs opciók</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Biztonsági másolat készítése a Tárcáról egy másik helyre</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Tárcakódoló jelszó megváltoztatása</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Debug ablak</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Hibakereső és diagnosztikai konzol megnyitása</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>Üzenet &amp;valódiságának ellenőrzése</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Tárca</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Küldés</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Fogadás</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Mutat / Elrejt</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>A pénztárcájához tartozó privát kulcsok titkosítása</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Üzenet aláírása a Bitcoin címmel, amivel bizonyítja, hogy a cím az ön tulajdona.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Annak ellenőrzése, hogy az üzenetek valóban a megjelölt Bitcoin címekkel vannak-e alaírva</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fájl</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Beállítások</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Súgó</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Fül eszköztár</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[teszthálózat]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show the Bitcoin Core help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+159"/>
<location line="+5"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin kliens</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+142"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktív kapcsolat a Bitcoin-hálózattal</numerusform><numerusform>%n aktív kapcsolat a Bitcoin-hálózattal</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>No block source available...</source>
<translation>Blokk forrása ismeretlen...</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Processed %1 of %2 (estimated) blocks of transaction history.</source>
<translation>%1 blokk feldolgozva a tranzakciótörténet %2 (becsült) blokkjából</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Processed %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>A tranzakció-történet %1 blokkja feldolgozva.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+23"/>
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n óra</numerusform><numerusform>%n óra</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>%n nap</numerusform><numerusform>%n nap</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n hét</numerusform><numerusform>%n hét</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>%1 and %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+0"/>
<source>%n year(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 lemaradás</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Az utolsóként kapott blokk kora: %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Ez utáni tranzakciók még nem lesznek láthatóak. </translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Error</source>
<translation>Hiba</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Warning</source>
<translation>Figyelem</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Information</source>
<translation>Információ</translation>
</message>
<message>
<location line="-85"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Naprakész</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Frissítés...</translation>
</message>
<message>
<location line="+130"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Tranzakció elküldve.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Beérkező tranzakció</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Dátum: %1
Összeg: %2
Típus: %3
Cím: %4
</translation>
</message>
<message>
<location line="+69"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Tárca &lt;b&gt;kódolva&lt;/b&gt; és jelenleg &lt;b&gt;nyitva&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Tárca &lt;b&gt;kódolva&lt;/b&gt; és jelenleg &lt;b&gt;zárva&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+435"/>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="+119"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Hálózati figyelmeztetés</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/coincontroldialog.ui" line="+14"/>
<source>Coin Control Address Selection</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Quantity:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Bytes:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Összeg:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Priority:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>(un)select all</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Tree mode</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>List mode</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Amount</source>
<translation>Összeg</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Address</source>
<translation>Cím</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Date</source>
<translation>Dátum</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Confirmations</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Megerősítve</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../coincontroldialog.cpp" line="+42"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Cím másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Címke másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+26"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Összeg másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Tranzakcióazonosító másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Lock unspent</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unlock unspent</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Copy fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+323"/>
<source>highest</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>higher</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>high</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium-high</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>low-medium</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lower</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lowest</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>(%1 locked)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<source>Dust</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>yes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>no</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>This label turns red, if the transaction size is greater than 1000 bytes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+5"/>
<source>This means a fee of at least %1 per kB is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Can vary +/- 1 byte per input.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions with higher priority are more likely to get included into a block.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This label turns red, if the priority is smaller than &quot;medium&quot;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This label turns red, if any recipient receives an amount smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+4"/>
<source>This means a fee of at least %1 is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Amounts below 0.546 times the minimum relay fee are shown as dust.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This label turns red, if the change is smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<location line="+66"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(nincs címke)</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>(change)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="+14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Cím szerkesztése</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>Cím&amp;ke</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Cím</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="+28"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Új fogadó cím</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Új küldő cím</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Fogadó cím szerkesztése</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Küldő cím szerkesztése</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>A megadott &quot;%1&quot; cím már szerepel a címjegyzékben.</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>A megadott &quot;%1&quot; cím nem egy érvényes Bitcoin-cím.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Tárca feloldása sikertelen</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Új kulcs generálása sikertelen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+65"/>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>name</source>
<translation>Név</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/helpmessagedialog.ui" line="+19"/>
<source>Bitcoin Core - Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+24"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>version</source>
<translation>verzió</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Használat:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>command-line options</source>
<translation>parancssoros opciók</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>UI options</source>
<translation>UI opciók</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Nyelvbeállítás, például &quot;de_DE&quot; (alapértelmezett: rendszer nyelve)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Indítás lekicsinyítve
</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Indítóképernyő mutatása induláskor (alapértelmezett: 1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose data directory on startup (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<location filename="../forms/intro.ui" line="+14"/>
<source>Welcome</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Welcome to Bitcoin Core.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where Bitcoin Core will store its data.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Bitcoin Core will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %1GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Use the default data directory</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+85"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; can not be created.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Error</source>
<translation>Hiba</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>GB of free space available</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>(of %1GB needed)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/openuridialog.ui" line="+14"/>
<source>Open URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>URI:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Select payment request file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../openuridialog.cpp" line="+47"/>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/optionsdialog.ui" line="+14"/>
<source>Options</source>
<translation>Opciók</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB.</source>
<translation>Opcionális, kB-onkénti tranzakciós díj a tranzakcióid minél gyorsabb feldolgozásának elősegítésére. A legtöbb tranzakció 1 kB-os.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Tranzakciós &amp;díj fizetése</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system.</source>
<translation>Induljon el a Bitcoin a számítógép bekapcsolásakor</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>&amp;Induljon el a számítógép bekapcsolásakor</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Set the number of script verification threads (up to 16, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: 0)</source>
<translation>Szkriptellenőrzési szálak számának beállítása (maximum 16, 0 = automatikus, &lt;0 = szabadon hagyott magok száma, alapértelmezett: 0)</translation>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>&amp;Spend unconfirmed change (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS proxy (default proxy):</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+224"/>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Minden kliensbeállítás alapértelmezettre állítása.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>Beállítások tö&amp;rlése</translation>
</message>
<message>
<location line="-323"/>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Hálózat</translation>
</message>
<message>
<location line="-86"/>
<source>W&amp;allet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>A Bitcoin-kliens portjának automatikus megnyitása a routeren. Ez csak akkor működik, ha a routered támogatja az UPnP-t és az engedélyezve is van rajta.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>&amp;UPnP port-feltérképezés</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Proxy &amp;IP:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Proxy portja (pl.: 9050)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>SOCKS &amp;Version:</source>
<translation>SOCKS &amp;Verzió:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>SOCKS version of the proxy (e.g. 5)</source>
<translation>A proxy SOCKS verziója (pl. 5)</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Ablak</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Kicsinyítés után csak eszköztár-ikont mutass</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Kicsinyítés a tálcára az eszköztár helyett</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Az alkalmazásból való kilépés helyett az eszköztárba kicsinyíti az alkalmazást az ablak bezárásakor. Ez esetben az alkalmazás csak a Kilépés menüponttal zárható be.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>K&amp;icsinyítés záráskor</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Megjelenítés</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>Felhasználófelület nye&amp;lve:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Itt beállíthatod a felhasználófelület nyelvét. Ez a beállítás a Bitcoin ujraindítása után lép érvénybe.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>&amp;Mértékegység:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Válaszd ki az interfészen és érmék küldésekor megjelenítendő alapértelmezett alegységet.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list or not.</source>
<translation>Mutassa-e a Bitcoin címeket a tranzakciólistában.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>&amp;Címek megjelenítése a tranzakciólistában</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Display coin &amp;control features (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+136"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>Megszakítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="+70"/>
<source>default</source>
<translation>alapértelmezett</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Beállítások törlésének jóváhagyása.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+29"/>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-29"/>
<source>Client will be shutdown, do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>A megadott proxy cím nem érvényes.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="+14"/>
<source>Form</source>
<translation>Űrlap</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+231"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>A kijelzett információ lehet, hogy elavult. A pénztárcája automatikusan szinkronizálja magát a Bitcoin hálózattal miután a kapcsolat létrejön, de ez e folyamat még nem fejeződött be.</translation>
</message>
<message>
<location line="-238"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Tárca</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Available:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Jelenlegi egyenleg</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Pending:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Még megerősítésre váró, a jelenlegi egyenlegbe be nem számított tranzakciók</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Immature:</source>
<translation>Éretlen:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Bányászott egyenleg amely még nem érett be.</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total:</source>
<translation>Összesen:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Aktuális egyenleged</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Legutóbbi tranzakciók&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="+120"/>
<location line="+1"/>
<source>out of sync</source>
<translation>Nincs szinkronban.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<location filename="../paymentserver.cpp" line="+403"/>
<location line="+13"/>
<source>URI handling</source>
<translation>URI kezelés</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI can not be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<location line="+212"/>
<location line="+13"/>
<location line="+95"/>
<location line="+18"/>
<location line="+16"/>
<source>Payment request error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-353"/>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>A bitcoint nem lehet elindítani: click-to-pay handler</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Net manager warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Your active proxy doesn&apos;t support SOCKS5, which is required for payment requests via proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Payment request file handling</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Payment request file can not be read or processed! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Refund from %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Payment request can not be parsed or processed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Network request error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+71"/>
<location line="+11"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; does not exist.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>Error: Invalid combination of -regtest and -testnet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../guiutil.cpp" line="+82"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adj meg egy Bitcoin-címet (pl.: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L )</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+36"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>QR kód mentése</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="+46"/>
<source>Client name</source>
<translation>Kliens néve</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+23"/>
<location line="+26"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="+359"/>
<source>N/A</source>
<translation>Nem elérhető</translation>
</message>
<message>
<location line="-223"/>
<source>Client version</source>
<translation>Kliens verzió</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Információ</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Using OpenSSL version</source>
<translation>Használt OpenSSL verzió</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Bekapcsolás ideje</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Network</source>
<translation>Hálózat</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Name</source>
<translation>Név</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Kapcsolatok száma</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Blokklánc</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Aktuális blokkok száma</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Becsült összes blokk</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Utolsó blokk ideje</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Megnyitás</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konzol</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Totals</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>In:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Out:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-521"/>
<source>Build date</source>
<translation>Fordítás dátuma</translation>
</message>
<message>
<location line="+206"/>
<source>Debug log file</source>
<translation>Debug naplófájl</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Open the Bitcoin debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Konzol törlése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="-30"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Üdv a Bitcoin RPC konzoljában!</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Navigálhat a fel és le nyilakkal, és &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; -vel törölheti a képernyőt.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Írd be azt, hogy &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; az elérhető parancsok áttekintéséhez.</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>%1 B</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>%1 m</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 h</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 h %2 m</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receivecoinsdialog.ui" line="+107"/>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-16"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>Címke:</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>&amp;Message:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<location line="+23"/>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+21"/>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<location line="+22"/>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Requested payments history</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-98"/>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Show</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../receivecoinsdialog.cpp" line="+38"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Címke másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Összeg másolása</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receiverequestdialog.ui" line="+29"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR kód</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>&amp;URI másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>&amp;Cím másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+56"/>
<source>Request payment to %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Payment information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Address</source>
<translation>Cím</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount</source>
<translation>Összeg</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Label</source>
<translation>Címke</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Message</source>
<translation>Üzenet</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>A keletkezett URI túl hosszú, próbálja meg csökkenteni a cimkeszöveg / üzenet méretét.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Hiba lépett fel az URI QR kóddá alakításakor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<location filename="../recentrequeststablemodel.cpp" line="+24"/>
<source>Date</source>
<translation>Dátum</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Label</source>
<translation>Címke</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Message</source>
<translation>Üzenet</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Összeg</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(nincs címke)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>(no message)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>(no amount)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="+14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="+380"/>
<location line="+80"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Érmék küldése</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Coin Control Features</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Inputs...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>automatically selected</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Quantity:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Bytes:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Összeg:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Priority:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Custom change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+164"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Küldés több címzettnek egyszerre</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>&amp;Címzett hozzáadása</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Mindent &amp;töröl</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Egyenleg:</translation>
</message>
<message>
<location line="-78"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Küldés megerősítése</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>S&amp;end</source>
<translation>&amp;Küldés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="-229"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Küldés megerősítése</translation>
</message>
<message>
<location line="-74"/>
<location line="+5"/>
<location line="+5"/>
<location line="+4"/>
<source>%1 to %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Összeg másolása</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>Total Amount %1 (= %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+203"/>
<source>The recipient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>A címzett címe érvénytelen, kérlek, ellenőrizd.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>A fizetendő összegnek nagyobbnak kell lennie 0-nál.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Nincs ennyi bitcoin az egyenlegeden.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>A küldeni kívánt összeg és a %1 tranzakciós díj együtt meghaladja az egyenlegeden rendelkezésedre álló összeget.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Többször szerepel ugyanaz a cím. Egy küldési műveletben egy címre csak egyszer lehet küldeni.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The transaction was rejected! This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(nincs címke)</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-367"/>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>added as transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+171"/>
<source>Payment request expired</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+131"/>
<location line="+521"/>
<location line="+536"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Összeg:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1152"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Címzett:</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Milyen címkével kerüljön be ez a cím a címtáradba?
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+57"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>Címke:</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-40"/>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Cím beillesztése a vágólapról</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+524"/>
<location line="+536"/>
<source>Remove this entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1008"/>
<source>Message:</source>
<translation>Üzenet:</translation>
</message>
<message>
<location line="+968"/>
<source>This is a verified payment request.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-991"/>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+426"/>
<source>This is an unverified payment request.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+532"/>
<source>Pay To:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-498"/>
<location line="+536"/>
<source>Memo:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+48"/>
<source>Bitcoin Core is shutting down...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/signverifymessagedialog.ui" line="+14"/>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Üzenet aláírása...</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Aláírhat a címeivel üzeneteket, amivel bizonyíthatja, hogy a címek az önéi. Vigyázzon, hogy ne írjon alá semmi félreérthetőt, mivel a phising támadásokkal megpróbálhatják becsapni, hogy az azonosságát átírja másokra. Csak olyan részletes állításokat írjon alá, amivel egyetért.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adj meg egy Bitcoin-címet (pl.: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L )</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+210"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="+210"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Cím beillesztése a vágólapról</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Ide írja az aláírandó üzenetet</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Signature</source>
<translation>Aláírás</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>A jelenleg kiválasztott aláírás másolása a rendszer-vágólapra</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Üzenet &amp;aláírása</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+143"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Mindent &amp;töröl</translation>
</message>
<message>
<location line="-84"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>Üzenet ellenőrzése</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Enter the signing address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack.</source>
<translation>Írja be az aláírás címét, az üzenetet (ügyelve arra, hogy az új-sor, szóköz, tab, stb. karaktereket is pontosan) és az aláírást az üzenet ellenőrzéséhez. Ügyeljen arra, ne gondoljon többet az aláírásról, mint amennyi az aláírt szövegben ténylegesen áll, hogy elkerülje a köztes-ember (man-in-the-middle) támadást.</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The address the message was signed with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adj meg egy Bitcoin-címet (pl.: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L )</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../signverifymessagedialog.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adj meg egy Bitcoin-címet (pl.: 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L )</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to generate signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>A megadott cím nem érvényes.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+8"/>
<location line="+72"/>
<location line="+8"/>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Ellenőrizze a címet és próbálja meg újra.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Üzenet aláírása nem sikerült.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message signed.</source>
<translation>Üzenet aláírva.</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>Az aláírást nem sikerült dekódolni.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<location line="+13"/>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Ellenőrizd az aláírást és próbáld újra.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Az üzenet ellenőrzése nem sikerült.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message verified.</source>
<translation>Üzenet ellenőrizve.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<location filename="../splashscreen.cpp" line="+28"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[teszthálózat]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<location filename="../trafficgraphwidget.cpp" line="+79"/>
<source>KB/s</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="+28"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Megnyitva %1-ig</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/offline</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/megerősítetlen</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 megerősítés</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Status</source>
<translation>Állapot</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Date</source>
<translation>Dátum</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Source</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Generated</source>
<translation>Legenerálva</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location line="+17"/>
<source>From</source>
<translation>Űrlap</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+22"/>
<location line="+58"/>
<source>To</source>
<translation>Címzett</translation>
</message>
<message>
<location line="-77"/>
<location line="+2"/>
<source>own address</source>
<translation>saját cím</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>label</source>
<translation>címke</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<location line="+12"/>
<location line="+45"/>
<location line="+17"/>
<location line="+53"/>
<source>Credit</source>
<translation>Jóváírás</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-125"/>
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>beérik %n blokk múlva</numerusform><numerusform>beérik %n blokk múlva</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>not accepted</source>
<translation>elutasítva</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+53"/>
<source>Debit</source>
<translation>Terhelés</translation>
</message>
<message>
<location line="-62"/>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Tranzakciós díj</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Net amount</source>
<translation>Nettó összeg</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+9"/>
<source>Message</source>
<translation>Üzenet</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Comment</source>
<translation>Megjegyzés</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transaction ID</source>
<translation>Tranzakcióazonosító</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Merchant</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to &quot;not accepted&quot; and it won&apos;t be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Debug information</source>
<translation>Debug információ</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Transaction</source>
<translation>Tranzakció</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Inputs</source>
<translation>Bemenetek</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Amount</source>
<translation>Összeg</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>true</source>
<translation>igaz</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>false</source>
<translation>hamis</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, még nem sikerült elküldeni.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-37"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>%n további blokkra megnyitva</numerusform><numerusform>%n további blokkra megnyitva</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>unknown</source>
<translation>ismeretlen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="+14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Tranzakció részletei</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Ez a mező a tranzakció részleteit mutatja</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="+234"/>
<source>Date</source>
<translation>Dátum</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Type</source>
<translation>Típus</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Cím</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Összeg</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-21"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>%n további blokkra megnyitva</numerusform><numerusform>%n további blokkra megnyitva</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>%1-ig megnyitva</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Megerősítve (%1 megerősítés)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Ezt a blokkot egyetlen másik csomópont sem kapta meg, így valószínűleg nem lesz elfogadva!</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Legenerálva, de még el nem fogadva.</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>Offline</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unconfirmed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Received with</source>
<translation>Erre a címre</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Received from</source>
<translation>Erről az</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Erre a címre</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Magadnak kifizetve</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Mined</source>
<translation>Kibányászva</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(nincs)</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Tranzakció állapota. Húzd ide a kurzort, hogy lásd a megerősítések számát.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Tranzakció fogadásának dátuma és időpontja.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Tranzakció típusa.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>A tranzakció címzettjének címe.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Az egyenleghez jóváírt vagy ráterhelt összeg.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="+57"/>
<location line="+16"/>
<source>All</source>
<translation>Mind</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>