Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.


 1. // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
 2. // Copyright (c) 2009-2015 The Bitcoin Core developers
 3. // Distributed under the MIT software license, see the accompanying
 4. // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
 5. #include "main.h"
 6. #include "addrman.h"
 7. #include "alert.h"
 8. #include "arith_uint256.h"
 9. #include "chainparams.h"
 10. #include "checkpoints.h"
 11. #include "checkqueue.h"
 12. #include "consensus/consensus.h"
 13. #include "consensus/merkle.h"
 14. #include "consensus/validation.h"
 15. #include "hash.h"
 16. #include "init.h"
 17. #include "merkleblock.h"
 18. #include "net.h"
 19. #include "policy/policy.h"
 20. #include "pow.h"
 21. #include "primitives/block.h"
 22. #include "primitives/transaction.h"
 23. #include "script/script.h"
 24. #include "script/sigcache.h"
 25. #include "script/standard.h"
 26. #include "tinyformat.h"
 27. #include "txdb.h"
 28. #include "txmempool.h"
 29. #include "ui_interface.h"
 30. #include "undo.h"
 31. #include "util.h"
 32. #include "utilmoneystr.h"
 33. #include "utilstrencodings.h"
 34. #include "validationinterface.h"
 35. #include "versionbits.h"
 36. #include <sstream>
 37. #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
 38. #include <boost/filesystem.hpp>
 39. #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
 40. #include <boost/math/distributions/poisson.hpp>
 41. #include <boost/thread.hpp>
 42. using namespace std;
 43. #if defined(NDEBUG)
 44. # error "Bitcoin cannot be compiled without assertions."
 45. #endif
 46. /**
 47. * Global state
 48. */
 49. CCriticalSection cs_main;
 50. BlockMap mapBlockIndex;
 51. CChain chainActive;
 52. CBlockIndex *pindexBestHeader = NULL;
 53. int64_t nTimeBestReceived = 0;
 54. CWaitableCriticalSection csBestBlock;
 55. CConditionVariable cvBlockChange;
 56. int nScriptCheckThreads = 0;
 57. bool fImporting = false;
 58. bool fReindex = false;
 59. bool fTxIndex = false;
 60. bool fHavePruned = false;
 61. bool fPruneMode = false;
 62. bool fIsBareMultisigStd = DEFAULT_PERMIT_BAREMULTISIG;
 63. bool fRequireStandard = true;
 64. unsigned int nBytesPerSigOp = DEFAULT_BYTES_PER_SIGOP;
 65. bool fCheckBlockIndex = false;
 66. bool fCheckpointsEnabled = DEFAULT_CHECKPOINTS_ENABLED;
 67. size_t nCoinCacheUsage = 5000 * 300;
 68. uint64_t nPruneTarget = 0;
 69. bool fAlerts = DEFAULT_ALERTS;
 70. int64_t nMaxTipAge = DEFAULT_MAX_TIP_AGE;
 71. bool fEnableReplacement = DEFAULT_ENABLE_REPLACEMENT;
 72. CFeeRate minRelayTxFee = CFeeRate(DEFAULT_MIN_RELAY_TX_FEE);
 73. CAmount maxTxFee = DEFAULT_TRANSACTION_MAXFEE;
 74. CTxMemPool mempool(::minRelayTxFee);
 75. struct COrphanTx {
 76. CTransaction tx;
 77. NodeId fromPeer;
 78. };
 79. map<uint256, COrphanTx> mapOrphanTransactions GUARDED_BY(cs_main);
 80. map<uint256, set<uint256> > mapOrphanTransactionsByPrev GUARDED_BY(cs_main);
 81. void EraseOrphansFor(NodeId peer) EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(cs_main);
 82. /**
 83. * Returns true if there are nRequired or more blocks of minVersion or above
 84. * in the last Consensus::Params::nMajorityWindow blocks, starting at pstart and going backwards.
 85. */
 86. static bool IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned nRequired, const Consensus::Params& consensusParams);
 87. static void CheckBlockIndex(const Consensus::Params& consensusParams);
 88. /** Constant stuff for coinbase transactions we create: */
 89. CScript COINBASE_FLAGS;
 90. const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
 91. // Internal stuff
 92. namespace {
 93. struct CBlockIndexWorkComparator
 94. {
 95. bool operator()(CBlockIndex *pa, CBlockIndex *pb) const {
 96. // First sort by most total work, ...
 97. if (pa->nChainWork > pb->nChainWork) return false;
 98. if (pa->nChainWork < pb->nChainWork) return true;
 99. // ... then by earliest time received, ...
 100. if (pa->nSequenceId < pb->nSequenceId) return false;
 101. if (pa->nSequenceId > pb->nSequenceId) return true;
 102. // Use pointer address as tie breaker (should only happen with blocks
 103. // loaded from disk, as those all have id 0).
 104. if (pa < pb) return false;
 105. if (pa > pb) return true;
 106. // Identical blocks.
 107. return false;
 108. }
 109. };
 110. CBlockIndex *pindexBestInvalid;
 111. /**
 112. * The set of all CBlockIndex entries with BLOCK_VALID_TRANSACTIONS (for itself and all ancestors) and
 113. * as good as our current tip or better. Entries may be failed, though, and pruning nodes may be
 114. * missing the data for the block.
 115. */
 116. set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator> setBlockIndexCandidates;
 117. /** Number of nodes with fSyncStarted. */
 118. int nSyncStarted = 0;
 119. /** All pairs A->B, where A (or one of its ancestors) misses transactions, but B has transactions.
 120. * Pruned nodes may have entries where B is missing data.
 121. */
 122. multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*> mapBlocksUnlinked;
 123. CCriticalSection cs_LastBlockFile;
 124. std::vector<CBlockFileInfo> vinfoBlockFile;
 125. int nLastBlockFile = 0;
 126. /** Global flag to indicate we should check to see if there are
 127. * block/undo files that should be deleted. Set on startup
 128. * or if we allocate more file space when we're in prune mode
 129. */
 130. bool fCheckForPruning = false;
 131. /**
 132. * Every received block is assigned a unique and increasing identifier, so we
 133. * know which one to give priority in case of a fork.
 134. */
 135. CCriticalSection cs_nBlockSequenceId;
 136. /** Blocks loaded from disk are assigned id 0, so start the counter at 1. */
 137. uint32_t nBlockSequenceId = 1;
 138. /**
 139. * Sources of received blocks, saved to be able to send them reject
 140. * messages or ban them when processing happens afterwards. Protected by
 141. * cs_main.
 142. */
 143. map<uint256, NodeId> mapBlockSource;
 144. /**
 145. * Filter for transactions that were recently rejected by
 146. * AcceptToMemoryPool. These are not rerequested until the chain tip
 147. * changes, at which point the entire filter is reset. Protected by
 148. * cs_main.
 149. *
 150. * Without this filter we'd be re-requesting txs from each of our peers,
 151. * increasing bandwidth consumption considerably. For instance, with 100
 152. * peers, half of which relay a tx we don't accept, that might be a 50x
 153. * bandwidth increase. A flooding attacker attempting to roll-over the
 154. * filter using minimum-sized, 60byte, transactions might manage to send
 155. * 1000/sec if we have fast peers, so we pick 120,000 to give our peers a
 156. * two minute window to send invs to us.
 157. *
 158. * Decreasing the false positive rate is fairly cheap, so we pick one in a
 159. * million to make it highly unlikely for users to have issues with this
 160. * filter.
 161. *
 162. * Memory used: 1.3 MB
 163. */
 164. boost::scoped_ptr<CRollingBloomFilter> recentRejects;
 165. uint256 hashRecentRejectsChainTip;
 166. /** Blocks that are in flight, and that are in the queue to be downloaded. Protected by cs_main. */
 167. struct QueuedBlock {
 168. uint256 hash;
 169. CBlockIndex *pindex; //! Optional.
 170. int64_t nTime; //! Time of "getdata" request in microseconds.
 171. bool fValidatedHeaders; //! Whether this block has validated headers at the time of request.
 172. int64_t nTimeDisconnect; //! The timeout for this block request (for disconnecting a slow peer)
 173. };
 174. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> > mapBlocksInFlight;
 175. /** Number of blocks in flight with validated headers. */
 176. int nQueuedValidatedHeaders = 0;
 177. /** Number of preferable block download peers. */
 178. int nPreferredDownload = 0;
 179. /** Dirty block index entries. */
 180. set<CBlockIndex*> setDirtyBlockIndex;
 181. /** Dirty block file entries. */
 182. set<int> setDirtyFileInfo;
 183. } // anon namespace
 184. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 185. //
 186. // Registration of network node signals.
 187. //
 188. namespace {
 189. struct CBlockReject {
 190. unsigned char chRejectCode;
 191. string strRejectReason;
 192. uint256 hashBlock;
 193. };
 194. /**
 195. * Maintain validation-specific state about nodes, protected by cs_main, instead
 196. * by CNode's own locks. This simplifies asynchronous operation, where
 197. * processing of incoming data is done after the ProcessMessage call returns,
 198. * and we're no longer holding the node's locks.
 199. */
 200. struct CNodeState {
 201. //! The peer's address
 202. CService address;
 203. //! Whether we have a fully established connection.
 204. bool fCurrentlyConnected;
 205. //! Accumulated misbehaviour score for this peer.
 206. int nMisbehavior;
 207. //! Whether this peer should be disconnected and banned (unless whitelisted).
 208. bool fShouldBan;
 209. //! String name of this peer (debugging/logging purposes).
 210. std::string name;
 211. //! List of asynchronously-determined block rejections to notify this peer about.
 212. std::vector<CBlockReject> rejects;
 213. //! The best known block we know this peer has announced.
 214. CBlockIndex *pindexBestKnownBlock;
 215. //! The hash of the last unknown block this peer has announced.
 216. uint256 hashLastUnknownBlock;
 217. //! The last full block we both have.
 218. CBlockIndex *pindexLastCommonBlock;
 219. //! The best header we have sent our peer.
 220. CBlockIndex *pindexBestHeaderSent;
 221. //! Whether we've started headers synchronization with this peer.
 222. bool fSyncStarted;
 223. //! Since when we're stalling block download progress (in microseconds), or 0.
 224. int64_t nStallingSince;
 225. list<QueuedBlock> vBlocksInFlight;
 226. int nBlocksInFlight;
 227. int nBlocksInFlightValidHeaders;
 228. //! Whether we consider this a preferred download peer.
 229. bool fPreferredDownload;
 230. //! Whether this peer wants invs or headers (when possible) for block announcements.
 231. bool fPreferHeaders;
 232. CNodeState() {
 233. fCurrentlyConnected = false;
 234. nMisbehavior = 0;
 235. fShouldBan = false;
 236. pindexBestKnownBlock = NULL;
 237. hashLastUnknownBlock.SetNull();
 238. pindexLastCommonBlock = NULL;
 239. pindexBestHeaderSent = NULL;
 240. fSyncStarted = false;
 241. nStallingSince = 0;
 242. nBlocksInFlight = 0;
 243. nBlocksInFlightValidHeaders = 0;
 244. fPreferredDownload = false;
 245. fPreferHeaders = false;
 246. }
 247. };
 248. /** Map maintaining per-node state. Requires cs_main. */
 249. map<NodeId, CNodeState> mapNodeState;
 250. // Requires cs_main.
 251. CNodeState *State(NodeId pnode) {
 252. map<NodeId, CNodeState>::iterator it = mapNodeState.find(pnode);
 253. if (it == mapNodeState.end())
 254. return NULL;
 255. return &it->second;
 256. }
 257. int GetHeight()
 258. {
 259. LOCK(cs_main);
 260. return chainActive.Height();
 261. }
 262. void UpdatePreferredDownload(CNode* node, CNodeState* state)
 263. {
 264. nPreferredDownload -= state->fPreferredDownload;
 265. // Whether this node should be marked as a preferred download node.
 266. state->fPreferredDownload = (!node->fInbound || node->fWhitelisted) && !node->fOneShot && !node->fClient;
 267. nPreferredDownload += state->fPreferredDownload;
 268. }
 269. // Returns time at which to timeout block request (nTime in microseconds)
 270. int64_t GetBlockTimeout(int64_t nTime, int nValidatedQueuedBefore, const Consensus::Params &consensusParams)
 271. {
 272. return nTime + 500000 * consensusParams.nPowTargetSpacing * (4 + nValidatedQueuedBefore);
 273. }
 274. void InitializeNode(NodeId nodeid, const CNode *pnode) {
 275. LOCK(cs_main);
 276. CNodeState &state = mapNodeState.insert(std::make_pair(nodeid, CNodeState())).first->second;
 277. state.name = pnode->addrName;
 278. state.address = pnode->addr;
 279. }
 280. void FinalizeNode(NodeId nodeid) {
 281. LOCK(cs_main);
 282. CNodeState *state = State(nodeid);
 283. if (state->fSyncStarted)
 284. nSyncStarted--;
 285. if (state->nMisbehavior == 0 && state->fCurrentlyConnected) {
 286. AddressCurrentlyConnected(state->address);
 287. }
 288. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& entry, state->vBlocksInFlight) {
 289. nQueuedValidatedHeaders -= entry.fValidatedHeaders;
 290. mapBlocksInFlight.erase(entry.hash);
 291. }
 292. EraseOrphansFor(nodeid);
 293. nPreferredDownload -= state->fPreferredDownload;
 294. mapNodeState.erase(nodeid);
 295. }
 296. // Requires cs_main.
 297. // Returns a bool indicating whether we requested this block.
 298. bool MarkBlockAsReceived(const uint256& hash) {
 299. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> >::iterator itInFlight = mapBlocksInFlight.find(hash);
 300. if (itInFlight != mapBlocksInFlight.end()) {
 301. CNodeState *state = State(itInFlight->second.first);
 302. nQueuedValidatedHeaders -= itInFlight->second.second->fValidatedHeaders;
 303. state->nBlocksInFlightValidHeaders -= itInFlight->second.second->fValidatedHeaders;
 304. state->vBlocksInFlight.erase(itInFlight->second.second);
 305. state->nBlocksInFlight--;
 306. state->nStallingSince = 0;
 307. mapBlocksInFlight.erase(itInFlight);
 308. return true;
 309. }
 310. return false;
 311. }
 312. // Requires cs_main.
 313. void MarkBlockAsInFlight(NodeId nodeid, const uint256& hash, const Consensus::Params& consensusParams, CBlockIndex *pindex = NULL) {
 314. CNodeState *state = State(nodeid);
 315. assert(state != NULL);
 316. // Make sure it's not listed somewhere already.
 317. MarkBlockAsReceived(hash);
 318. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 319. QueuedBlock newentry = {hash, pindex, nNow, pindex != NULL, GetBlockTimeout(nNow, nQueuedValidatedHeaders, consensusParams)};
 320. nQueuedValidatedHeaders += newentry.fValidatedHeaders;
 321. list<QueuedBlock>::iterator it = state->vBlocksInFlight.insert(state->vBlocksInFlight.end(), newentry);
 322. state->nBlocksInFlight++;
 323. state->nBlocksInFlightValidHeaders += newentry.fValidatedHeaders;
 324. mapBlocksInFlight[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 325. }
 326. /** Check whether the last unknown block a peer advertised is not yet known. */
 327. void ProcessBlockAvailability(NodeId nodeid) {
 328. CNodeState *state = State(nodeid);
 329. assert(state != NULL);
 330. if (!state->hashLastUnknownBlock.IsNull()) {
 331. BlockMap::iterator itOld = mapBlockIndex.find(state->hashLastUnknownBlock);
 332. if (itOld != mapBlockIndex.end() && itOld->second->nChainWork > 0) {
 333. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || itOld->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 334. state->pindexBestKnownBlock = itOld->second;
 335. state->hashLastUnknownBlock.SetNull();
 336. }
 337. }
 338. }
 339. /** Update tracking information about which blocks a peer is assumed to have. */
 340. void UpdateBlockAvailability(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 341. CNodeState *state = State(nodeid);
 342. assert(state != NULL);
 343. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 344. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 345. if (it != mapBlockIndex.end() && it->second->nChainWork > 0) {
 346. // An actually better block was announced.
 347. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || it->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 348. state->pindexBestKnownBlock = it->second;
 349. } else {
 350. // An unknown block was announced; just assume that the latest one is the best one.
 351. state->hashLastUnknownBlock = hash;
 352. }
 353. }
 354. // Requires cs_main
 355. bool CanDirectFetch(const Consensus::Params &consensusParams)
 356. {
 357. return chainActive.Tip()->GetBlockTime() > GetAdjustedTime() - consensusParams.nPowTargetSpacing * 20;
 358. }
 359. // Requires cs_main
 360. bool PeerHasHeader(CNodeState *state, CBlockIndex *pindex)
 361. {
 362. if (state->pindexBestKnownBlock && pindex == state->pindexBestKnownBlock->GetAncestor(pindex->nHeight))
 363. return true;
 364. if (state->pindexBestHeaderSent && pindex == state->pindexBestHeaderSent->GetAncestor(pindex->nHeight))
 365. return true;
 366. return false;
 367. }
 368. /** Find the last common ancestor two blocks have.
 369. * Both pa and pb must be non-NULL. */
 370. CBlockIndex* LastCommonAncestor(CBlockIndex* pa, CBlockIndex* pb) {
 371. if (pa->nHeight > pb->nHeight) {
 372. pa = pa->GetAncestor(pb->nHeight);
 373. } else if (pb->nHeight > pa->nHeight) {
 374. pb = pb->GetAncestor(pa->nHeight);
 375. }
 376. while (pa != pb && pa && pb) {
 377. pa = pa->pprev;
 378. pb = pb->pprev;
 379. }
 380. // Eventually all chain branches meet at the genesis block.
 381. assert(pa == pb);
 382. return pa;
 383. }
 384. /** Update pindexLastCommonBlock and add not-in-flight missing successors to vBlocks, until it has
 385. * at most count entries. */
 386. void FindNextBlocksToDownload(NodeId nodeid, unsigned int count, std::vector<CBlockIndex*>& vBlocks, NodeId& nodeStaller) {
 387. if (count == 0)
 388. return;
 389. vBlocks.reserve(vBlocks.size() + count);
 390. CNodeState *state = State(nodeid);
 391. assert(state != NULL);
 392. // Make sure pindexBestKnownBlock is up to date, we'll need it.
 393. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 394. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || state->pindexBestKnownBlock->nChainWork < chainActive.Tip()->nChainWork) {
 395. // This peer has nothing interesting.
 396. return;
 397. }
 398. if (state->pindexLastCommonBlock == NULL) {
 399. // Bootstrap quickly by guessing a parent of our best tip is the forking point.
 400. // Guessing wrong in either direction is not a problem.
 401. state->pindexLastCommonBlock = chainActive[std::min(state->pindexBestKnownBlock->nHeight, chainActive.Height())];
 402. }
 403. // If the peer reorganized, our previous pindexLastCommonBlock may not be an ancestor
 404. // of its current tip anymore. Go back enough to fix that.
 405. state->pindexLastCommonBlock = LastCommonAncestor(state->pindexLastCommonBlock, state->pindexBestKnownBlock);
 406. if (state->pindexLastCommonBlock == state->pindexBestKnownBlock)
 407. return;
 408. std::vector<CBlockIndex*> vToFetch;
 409. CBlockIndex *pindexWalk = state->pindexLastCommonBlock;
 410. // Never fetch further than the best block we know the peer has, or more than BLOCK_DOWNLOAD_WINDOW + 1 beyond the last
 411. // linked block we have in common with this peer. The +1 is so we can detect stalling, namely if we would be able to
 412. // download that next block if the window were 1 larger.
 413. int nWindowEnd = state->pindexLastCommonBlock->nHeight + BLOCK_DOWNLOAD_WINDOW;
 414. int nMaxHeight = std::min<int>(state->pindexBestKnownBlock->nHeight, nWindowEnd + 1);
 415. NodeId waitingfor = -1;
 416. while (pindexWalk->nHeight < nMaxHeight) {
 417. // Read up to 128 (or more, if more blocks than that are needed) successors of pindexWalk (towards
 418. // pindexBestKnownBlock) into vToFetch. We fetch 128, because CBlockIndex::GetAncestor may be as expensive
 419. // as iterating over ~100 CBlockIndex* entries anyway.
 420. int nToFetch = std::min(nMaxHeight - pindexWalk->nHeight, std::max<int>(count - vBlocks.size(), 128));
 421. vToFetch.resize(nToFetch);
 422. pindexWalk = state->pindexBestKnownBlock->GetAncestor(pindexWalk->nHeight + nToFetch);
 423. vToFetch[nToFetch - 1] = pindexWalk;
 424. for (unsigned int i = nToFetch - 1; i > 0; i--) {
 425. vToFetch[i - 1] = vToFetch[i]->pprev;
 426. }
 427. // Iterate over those blocks in vToFetch (in forward direction), adding the ones that
 428. // are not yet downloaded and not in flight to vBlocks. In the mean time, update
 429. // pindexLastCommonBlock as long as all ancestors are already downloaded, or if it's
 430. // already part of our chain (and therefore don't need it even if pruned).
 431. BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vToFetch) {
 432. if (!pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TREE)) {
 433. // We consider the chain that this peer is on invalid.
 434. return;
 435. }
 436. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA || chainActive.Contains(pindex)) {
 437. if (pindex->nChainTx)
 438. state->pindexLastCommonBlock = pindex;
 439. } else if (mapBlocksInFlight.count(pindex->GetBlockHash()) == 0) {
 440. // The block is not already downloaded, and not yet in flight.
 441. if (pindex->nHeight > nWindowEnd) {
 442. // We reached the end of the window.
 443. if (vBlocks.size() == 0 && waitingfor != nodeid) {
 444. // We aren't able to fetch anything, but we would be if the download window was one larger.
 445. nodeStaller = waitingfor;
 446. }
 447. return;
 448. }
 449. vBlocks.push_back(pindex);
 450. if (vBlocks.size() == count) {
 451. return;
 452. }
 453. } else if (waitingfor == -1) {
 454. // This is the first already-in-flight block.
 455. waitingfor = mapBlocksInFlight[pindex->GetBlockHash()].first;
 456. }
 457. }
 458. }
 459. }
 460. } // anon namespace
 461. bool GetNodeStateStats(NodeId nodeid, CNodeStateStats &stats) {
 462. LOCK(cs_main);
 463. CNodeState *state = State(nodeid);
 464. if (state == NULL)
 465. return false;
 466. stats.nMisbehavior = state->nMisbehavior;
 467. stats.nSyncHeight = state->pindexBestKnownBlock ? state->pindexBestKnownBlock->nHeight : -1;
 468. stats.nCommonHeight = state->pindexLastCommonBlock ? state->pindexLastCommonBlock->nHeight : -1;
 469. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& queue, state->vBlocksInFlight) {
 470. if (queue.pindex)
 471. stats.vHeightInFlight.push_back(queue.pindex->nHeight);
 472. }
 473. return true;
 474. }
 475. void RegisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 476. {
 477. nodeSignals.GetHeight.connect(&GetHeight);
 478. nodeSignals.ProcessMessages.connect(&ProcessMessages);
 479. nodeSignals.SendMessages.connect(&SendMessages);
 480. nodeSignals.InitializeNode.connect(&InitializeNode);
 481. nodeSignals.FinalizeNode.connect(&FinalizeNode);
 482. }
 483. void UnregisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 484. {
 485. nodeSignals.GetHeight.disconnect(&GetHeight);
 486. nodeSignals.ProcessMessages.disconnect(&ProcessMessages);
 487. nodeSignals.SendMessages.disconnect(&SendMessages);
 488. nodeSignals.InitializeNode.disconnect(&InitializeNode);
 489. nodeSignals.FinalizeNode.disconnect(&FinalizeNode);
 490. }
 491. CBlockIndex* FindForkInGlobalIndex(const CChain& chain, const CBlockLocator& locator)
 492. {
 493. // Find the first block the caller has in the main chain
 494. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, locator.vHave) {
 495. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 496. if (mi != mapBlockIndex.end())
 497. {
 498. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 499. if (chain.Contains(pindex))
 500. return pindex;
 501. }
 502. }
 503. return chain.Genesis();
 504. }
 505. CCoinsViewCache *pcoinsTip = NULL;
 506. CBlockTreeDB *pblocktree = NULL;
 507. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 508. //
 509. // mapOrphanTransactions
 510. //
 511. bool AddOrphanTx(const CTransaction& tx, NodeId peer) EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(cs_main)
 512. {
 513. uint256 hash = tx.GetHash();
 514. if (mapOrphanTransactions.count(hash))
 515. return false;
 516. // Ignore big transactions, to avoid a
 517. // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
 518. // large transaction with a missing parent then we assume
 519. // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
 520. // have been mined or received.
 521. // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
 522. // at most 500 megabytes of orphans:
 523. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 524. if (sz > 5000)
 525. {
 526. LogPrint("mempool", "ignoring large orphan tx (size: %u, hash: %s)\n", sz, hash.ToString());
 527. return false;
 528. }
 529. mapOrphanTransactions[hash].tx = tx;
 530. mapOrphanTransactions[hash].fromPeer = peer;
 531. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 532. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(hash);
 533. LogPrint("mempool", "stored orphan tx %s (mapsz %u prevsz %u)\n", hash.ToString(),
 534. mapOrphanTransactions.size(), mapOrphanTransactionsByPrev.size());
 535. return true;
 536. }
 537. void static EraseOrphanTx(uint256 hash) EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(cs_main)
 538. {
 539. map<uint256, COrphanTx>::iterator it = mapOrphanTransactions.find(hash);
 540. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 541. return;
 542. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, it->second.tx.vin)
 543. {
 544. map<uint256, set<uint256> >::iterator itPrev = mapOrphanTransactionsByPrev.find(txin.prevout.hash);
 545. if (itPrev == mapOrphanTransactionsByPrev.end())
 546. continue;
 547. itPrev->second.erase(hash);
 548. if (itPrev->second.empty())
 549. mapOrphanTransactionsByPrev.erase(itPrev);
 550. }
 551. mapOrphanTransactions.erase(it);
 552. }
 553. void EraseOrphansFor(NodeId peer)
 554. {
 555. int nErased = 0;
 556. map<uint256, COrphanTx>::iterator iter = mapOrphanTransactions.begin();
 557. while (iter != mapOrphanTransactions.end())
 558. {
 559. map<uint256, COrphanTx>::iterator maybeErase = iter++; // increment to avoid iterator becoming invalid
 560. if (maybeErase->second.fromPeer == peer)
 561. {
 562. EraseOrphanTx(maybeErase->second.tx.GetHash());
 563. ++nErased;
 564. }
 565. }
 566. if (nErased > 0) LogPrint("mempool", "Erased %d orphan tx from peer %d\n", nErased, peer);
 567. }
 568. unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans) EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(cs_main)
 569. {
 570. unsigned int nEvicted = 0;
 571. while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
 572. {
 573. // Evict a random orphan:
 574. uint256 randomhash = GetRandHash();
 575. map<uint256, COrphanTx>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
 576. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 577. it = mapOrphanTransactions.begin();
 578. EraseOrphanTx(it->first);
 579. ++nEvicted;
 580. }
 581. return nEvicted;
 582. }
 583. bool IsFinalTx(const CTransaction &tx, int nBlockHeight, int64_t nBlockTime)
 584. {
 585. if (tx.nLockTime == 0)
 586. return true;
 587. if ((int64_t)tx.nLockTime < ((int64_t)tx.nLockTime < LOCKTIME_THRESHOLD ? (int64_t)nBlockHeight : nBlockTime))
 588. return true;
 589. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin) {
 590. if (!(txin.nSequence == CTxIn::SEQUENCE_FINAL))
 591. return false;
 592. }
 593. return true;
 594. }
 595. bool CheckFinalTx(const CTransaction &tx, int flags)
 596. {
 597. AssertLockHeld(cs_main);
 598. // By convention a negative value for flags indicates that the
 599. // current network-enforced consensus rules should be used. In
 600. // a future soft-fork scenario that would mean checking which
 601. // rules would be enforced for the next block and setting the
 602. // appropriate flags. At the present time no soft-forks are
 603. // scheduled, so no flags are set.
 604. flags = std::max(flags, 0);
 605. // CheckFinalTx() uses chainActive.Height()+1 to evaluate
 606. // nLockTime because when IsFinalTx() is called within
 607. // CBlock::AcceptBlock(), the height of the block *being*
 608. // evaluated is what is used. Thus if we want to know if a
 609. // transaction can be part of the *next* block, we need to call
 610. // IsFinalTx() with one more than chainActive.Height().
 611. const int nBlockHeight = chainActive.Height() + 1;
 612. // BIP113 will require that time-locked transactions have nLockTime set to
 613. // less than the median time of the previous block they're contained in.
 614. // When the next block is created its previous block will be the current
 615. // chain tip, so we use that to calculate the median time passed to
 616. // IsFinalTx() if LOCKTIME_MEDIAN_TIME_PAST is set.
 617. const int64_t nBlockTime = (flags & LOCKTIME_MEDIAN_TIME_PAST)
 618. ? chainActive.Tip()->GetMedianTimePast()
 619. : GetAdjustedTime();
 620. return IsFinalTx(tx, nBlockHeight, nBlockTime);
 621. }
 622. /**
 623. * Calculates the block height and previous block's median time past at
 624. * which the transaction will be considered final in the context of BIP 68.
 625. * Also removes from the vector of input heights any entries which did not
 626. * correspond to sequence locked inputs as they do not affect the calculation.
 627. */
 628. static std::pair<int, int64_t> CalculateSequenceLocks(const CTransaction &tx, int flags, std::vector<int>* prevHeights, const CBlockIndex& block)
 629. {
 630. assert(prevHeights->size() == tx.vin.size());
 631. // Will be set to the equivalent height- and time-based nLockTime
 632. // values that would be necessary to satisfy all relative lock-
 633. // time constraints given our view of block chain history.
 634. // The semantics of nLockTime are the last invalid height/time, so
 635. // use -1 to have the effect of any height or time being valid.
 636. int nMinHeight = -1;
 637. int64_t nMinTime = -1;
 638. // tx.nVersion is signed integer so requires cast to unsigned otherwise
 639. // we would be doing a signed comparison and half the range of nVersion
 640. // wouldn't support BIP 68.
 641. bool fEnforceBIP68 = static_cast<uint32_t>(tx.nVersion) >= 2
 642. && flags & LOCKTIME_VERIFY_SEQUENCE;
 643. // Do not enforce sequence numbers as a relative lock time
 644. // unless we have been instructed to
 645. if (!fEnforceBIP68) {
 646. return std::make_pair(nMinHeight, nMinTime);
 647. }
 648. for (size_t txinIndex = 0; txinIndex < tx.vin.size(); txinIndex++) {
 649. const CTxIn& txin = tx.vin[txinIndex];
 650. // Sequence numbers with the most significant bit set are not
 651. // treated as relative lock-times, nor are they given any
 652. // consensus-enforced meaning at this point.
 653. if (txin.nSequence & CTxIn::SEQUENCE_LOCKTIME_DISABLE_FLAG) {
 654. // The height of this input is not relevant for sequence locks
 655. (*prevHeights)[txinIndex] = 0;
 656. continue;
 657. }
 658. int nCoinHeight = (*prevHeights)[txinIndex];
 659. if (txin.nSequence & CTxIn::SEQUENCE_LOCKTIME_TYPE_FLAG) {
 660. int64_t nCoinTime = block.GetAncestor(std::max(nCoinHeight-1, 0))->GetMedianTimePast();
 661. // NOTE: Subtract 1 to maintain nLockTime semantics
 662. // BIP 68 relative lock times have the semantics of calculating
 663. // the first block or time at which the transaction would be
 664. // valid. When calculating the effective block time or height
 665. // for the entire transaction, we switch to using the
 666. // semantics of nLockTime which is the last invalid block
 667. // time or height. Thus we subtract 1 from the calculated
 668. // time or height.
 669. // Time-based relative lock-times are measured from the
 670. // smallest allowed timestamp of the block containing the
 671. // txout being spent, which is the median time past of the
 672. // block prior.
 673. nMinTime = std::max(nMinTime, nCoinTime + (int64_t)((txin.nSequence & CTxIn::SEQUENCE_LOCKTIME_MASK) << CTxIn::SEQUENCE_LOCKTIME_GRANULARITY) - 1);
 674. } else {
 675. nMinHeight = std::max(nMinHeight, nCoinHeight + (int)(txin.nSequence & CTxIn::SEQUENCE_LOCKTIME_MASK) - 1);
 676. }
 677. }
 678. return std::make_pair(nMinHeight, nMinTime);
 679. }
 680. static bool EvaluateSequenceLocks(const CBlockIndex& block, std::pair<int, int64_t> lockPair)
 681. {
 682. assert(block.pprev);
 683. int64_t nBlockTime = block.pprev->GetMedianTimePast();
 684. if (lockPair.first >= block.nHeight || lockPair.second >= nBlockTime)
 685. return false;
 686. return true;
 687. }
 688. bool SequenceLocks(const CTransaction &tx, int flags, std::vector<int>* prevHeights, const CBlockIndex& block)
 689. {
 690. return EvaluateSequenceLocks(block, CalculateSequenceLocks(tx, flags, prevHeights, block));
 691. }
 692. bool CheckSequenceLocks(const CTransaction &tx, int flags)
 693. {
 694. AssertLockHeld(cs_main);
 695. AssertLockHeld(mempool.cs);
 696. CBlockIndex* tip = chainActive.Tip();
 697. CBlockIndex index;
 698. index.pprev = tip;
 699. // CheckSequenceLocks() uses chainActive.Height()+1 to evaluate
 700. // height based locks because when SequenceLocks() is called within
 701. // ConnectBlock(), the height of the block *being*
 702. // evaluated is what is used.
 703. // Thus if we want to know if a transaction can be part of the
 704. // *next* block, we need to use one more than chainActive.Height()
 705. index.nHeight = tip->nHeight + 1;
 706. // pcoinsTip contains the UTXO set for chainActive.Tip()
 707. CCoinsViewMemPool viewMemPool(pcoinsTip, mempool);
 708. std::vector<int> prevheights;
 709. prevheights.resize(tx.vin.size());
 710. for (size_t txinIndex = 0; txinIndex < tx.vin.size(); txinIndex++) {
 711. const CTxIn& txin = tx.vin[txinIndex];
 712. CCoins coins;
 713. if (!viewMemPool.GetCoins(txin.prevout.hash, coins)) {
 714. return error("%s: Missing input", __func__);
 715. }
 716. if (coins.nHeight == MEMPOOL_HEIGHT) {
 717. // Assume all mempool transaction confirm in the next block
 718. prevheights[txinIndex] = tip->nHeight + 1;
 719. } else {
 720. prevheights[txinIndex] = coins.nHeight;
 721. }
 722. }
 723. std::pair<int, int64_t> lockPair = CalculateSequenceLocks(tx, flags, &prevheights, index);
 724. return EvaluateSequenceLocks(index, lockPair);
 725. }
 726. unsigned int GetLegacySigOpCount(const CTransaction& tx)
 727. {
 728. unsigned int nSigOps = 0;
 729. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 730. {
 731. nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
 732. }
 733. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 734. {
 735. nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
 736. }
 737. return nSigOps;
 738. }
 739. unsigned int GetP2SHSigOpCount(const CTransaction& tx, const CCoinsViewCache& inputs)
 740. {
 741. if (tx.IsCoinBase())
 742. return 0;
 743. unsigned int nSigOps = 0;
 744. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 745. {
 746. const CTxOut &prevout = inputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 747. if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
 748. nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(tx.vin[i].scriptSig);
 749. }
 750. return nSigOps;
 751. }
 752. bool CheckTransaction(const CTransaction& tx, CValidationState &state)
 753. {
 754. // Basic checks that don't depend on any context
 755. if (tx.vin.empty())
 756. return state.DoS(10, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-vin-empty");
 757. if (tx.vout.empty())
 758. return state.DoS(10, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-empty");
 759. // Size limits
 760. if (::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 761. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-oversize");
 762. // Check for negative or overflow output values
 763. CAmount nValueOut = 0;
 764. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 765. {
 766. if (txout.nValue < 0)
 767. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-negative");
 768. if (txout.nValue > MAX_MONEY)
 769. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-toolarge");
 770. nValueOut += txout.nValue;
 771. if (!MoneyRange(nValueOut))
 772. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-txouttotal-toolarge");
 773. }
 774. // Check for duplicate inputs
 775. set<COutPoint> vInOutPoints;
 776. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 777. {
 778. if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
 779. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-duplicate");
 780. vInOutPoints.insert(txin.prevout);
 781. }
 782. if (tx.IsCoinBase())
 783. {
 784. if (tx.vin[0].scriptSig.size() < 2 || tx.vin[0].scriptSig.size() > 100)
 785. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-cb-length");
 786. }
 787. else
 788. {
 789. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 790. if (txin.prevout.IsNull())
 791. return state.DoS(10, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-prevout-null");
 792. }
 793. return true;
 794. }
 795. void LimitMempoolSize(CTxMemPool& pool, size_t limit, unsigned long age) {
 796. int expired = pool.Expire(GetTime() - age);
 797. if (expired != 0)
 798. LogPrint("mempool", "Expired %i transactions from the memory pool\n", expired);
 799. std::vector<uint256> vNoSpendsRemaining;
 800. pool.TrimToSize(limit, &vNoSpendsRemaining);
 801. BOOST_FOREACH(const uint256& removed, vNoSpendsRemaining)
 802. pcoinsTip->Uncache(removed);
 803. }
 804. /** Convert CValidationState to a human-readable message for logging */
 805. std::string FormatStateMessage(const CValidationState &state)
 806. {
 807. return strprintf("%s%s (code %i)",
 808. state.GetRejectReason(),
 809. state.GetDebugMessage().empty() ? "" : ", "+state.GetDebugMessage(),
 810. state.GetRejectCode());
 811. }
 812. bool AcceptToMemoryPoolWorker(CTxMemPool& pool, CValidationState& state, const CTransaction& tx, bool fLimitFree,
 813. bool* pfMissingInputs, bool fOverrideMempoolLimit, const CAmount nAbsurdFee,
 814. std::vector<uint256>& vHashTxnToUncache)
 815. {
 816. const uint256 hash = tx.GetHash();
 817. AssertLockHeld(cs_main);
 818. if (pfMissingInputs)
 819. *pfMissingInputs = false;
 820. if (!CheckTransaction(tx, state))
 821. return false; // state filled in by CheckTransaction
 822. // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
 823. if (tx.IsCoinBase())
 824. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "coinbase");
 825. // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet/-regtest)
 826. string reason;
 827. if (fRequireStandard && !IsStandardTx(tx, reason))
 828. return state.DoS(0, false, REJECT_NONSTANDARD, reason);
 829. // Only accept nLockTime-using transactions that can be mined in the next
 830. // block; we don't want our mempool filled up with transactions that can't
 831. // be mined yet.
 832. if (!CheckFinalTx(tx, STANDARD_LOCKTIME_VERIFY_FLAGS))
 833. return state.DoS(0, false, REJECT_NONSTANDARD, "non-final");
 834. // is it already in the memory pool?
 835. if (pool.exists(hash))
 836. return state.Invalid(false, REJECT_ALREADY_KNOWN, "txn-already-in-mempool");
 837. // Check for conflicts with in-memory transactions
 838. set<uint256> setConflicts;
 839. {
 840. LOCK(pool.cs); // protect pool.mapNextTx
 841. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin)
 842. {
 843. if (pool.mapNextTx.count(txin.prevout))
 844. {
 845. const CTransaction *ptxConflicting = pool.mapNextTx[txin.prevout].ptx;
 846. if (!setConflicts.count(ptxConflicting->GetHash()))
 847. {
 848. // Allow opt-out of transaction replacement by setting
 849. // nSequence >= maxint-1 on all inputs.
 850. //
 851. // maxint-1 is picked to still allow use of nLockTime by
 852. // non-replacable transactions. All inputs rather than just one
 853. // is for the sake of multi-party protocols, where we don't
 854. // want a single party to be able to disable replacement.
 855. //
 856. // The opt-out ignores descendants as anyone relying on
 857. // first-seen mempool behavior should be checking all
 858. // unconfirmed ancestors anyway; doing otherwise is hopelessly
 859. // insecure.
 860. bool fReplacementOptOut = true;
 861. if (fEnableReplacement)
 862. {
 863. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, ptxConflicting->vin)
 864. {
 865. if (txin.nSequence < std::numeric_limits<unsigned int>::max()-1)
 866. {
 867. fReplacementOptOut = false;
 868. break;
 869. }
 870. }
 871. }
 872. if (fReplacementOptOut)
 873. return state.Invalid(false, REJECT_CONFLICT, "txn-mempool-conflict");
 874. setConflicts.insert(ptxConflicting->GetHash());
 875. }
 876. }
 877. }
 878. }
 879. {
 880. CCoinsView dummy;
 881. CCoinsViewCache view(&dummy);
 882. CAmount nValueIn = 0;
 883. {
 884. LOCK(pool.cs);
 885. CCoinsViewMemPool viewMemPool(pcoinsTip, pool);
 886. view.SetBackend(viewMemPool);
 887. // do we already have it?
 888. bool fHadTxInCache = pcoinsTip->HaveCoinsInCache(hash);
 889. if (view.HaveCoins(hash)) {
 890. if (!fHadTxInCache)
 891. vHashTxnToUncache.push_back(hash);
 892. return state.Invalid(false, REJECT_ALREADY_KNOWN, "txn-already-known");
 893. }
 894. // do all inputs exist?
 895. // Note that this does not check for the presence of actual outputs (see the next check for that),
 896. // and only helps with filling in pfMissingInputs (to determine missing vs spent).
 897. BOOST_FOREACH(const CTxIn txin, tx.vin) {
 898. if (!pcoinsTip->HaveCoinsInCache(txin.prevout.hash))
 899. vHashTxnToUncache.push_back(txin.prevout.hash);
 900. if (!view.HaveCoins(txin.prevout.hash)) {
 901. if (pfMissingInputs)
 902. *pfMissingInputs = true;
 903. return false; // fMissingInputs and !state.IsInvalid() is used to detect this condition, don't set state.Invalid()
 904. }
 905. }
 906. // are the actual inputs available?
 907. if (!view.HaveInputs(tx))
 908. return state.Invalid(false, REJECT_DUPLICATE, "bad-txns-inputs-spent");
 909. // Bring the best block into scope
 910. view.GetBestBlock();
 911. nValueIn = view.GetValueIn(tx);
 912. // we have all inputs cached now, so switch back to dummy, so we don't need to keep lock on mempool
 913. view.SetBackend(dummy);
 914. // Only accept BIP68 sequence locked transactions that can be mined in the next
 915. // block; we don't want our mempool filled up with transactions that can't
 916. // be mined yet.
 917. // Must keep pool.cs for this unless we change CheckSequenceLocks to take a
 918. // CoinsViewCache instead of create its own
 919. if (!CheckSequenceLocks(tx, STANDARD_LOCKTIME_VERIFY_FLAGS))
 920. return state.DoS(0, false, REJECT_NONSTANDARD, "non-BIP68-final");
 921. }
 922. // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
 923. if (fRequireStandard && !AreInputsStandard(tx, view))
 924. return state.Invalid(false, REJECT_NONSTANDARD, "bad-txns-nonstandard-inputs");
 925. unsigned int nSigOps = GetLegacySigOpCount(tx);
 926. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 927. CAmount nValueOut = tx.GetValueOut();
 928. CAmount nFees = nValueIn-nValueOut;
 929. // nModifiedFees includes any fee deltas from PrioritiseTransaction
 930. CAmount nModifiedFees = nFees;
 931. double nPriorityDummy = 0;
 932. pool.ApplyDeltas(hash, nPriorityDummy, nModifiedFees);
 933. CAmount inChainInputValue;
 934. double dPriority = view.GetPriority(tx, chainActive.Height(), inChainInputValue);
 935. // Keep track of transactions that spend a coinbase, which we re-scan
 936. // during reorgs to ensure COINBASE_MATURITY is still met.
 937. bool fSpendsCoinbase = false;
 938. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin) {
 939. const CCoins *coins = view.AccessCoins(txin.prevout.hash);
 940. if (coins->IsCoinBase()) {
 941. fSpendsCoinbase = true;
 942. break;
 943. }
 944. }
 945. CTxMemPoolEntry entry(tx, nFees, GetTime(), dPriority, chainActive.Height(), pool.HasNoInputsOf(tx), inChainInputValue, fSpendsCoinbase, nSigOps);
 946. unsigned int nSize = entry.GetTxSize();
 947. // Check that the transaction doesn't have an excessive number of
 948. // sigops, making it impossible to mine. Since the coinbase transaction
 949. // itself can contain sigops MAX_STANDARD_TX_SIGOPS is less than
 950. // MAX_BLOCK_SIGOPS; we still consider this an invalid rather than
 951. // merely non-standard transaction.
 952. if ((nSigOps > MAX_STANDARD_TX_SIGOPS) || (nBytesPerSigOp && nSigOps > nSize / nBytesPerSigOp))
 953. return state.DoS(0, false, REJECT_NONSTANDARD, "bad-txns-too-many-sigops", false,
 954. strprintf("%d", nSigOps));
 955. CAmount mempoolRejectFee = pool.GetMinFee(GetArg("-maxmempool", DEFAULT_MAX_MEMPOOL_SIZE) * 1000000).GetFee(nSize);
 956. if (mempoolRejectFee > 0 && nModifiedFees < mempoolRejectFee) {
 957. return state.DoS(0, false, REJECT_INSUFFICIENTFEE, "mempool min fee not met", false, strprintf("%d < %d", nFees, mempoolRejectFee));
 958. } else if (GetBoolArg("-relaypriority", DEFAULT_RELAYPRIORITY) && nModifiedFees < ::minRelayTxFee.GetFee(nSize) && !AllowFree(entry.GetPriority(chainActive.Height() + 1))) {
 959. // Require that free transactions have sufficient priority to be mined in the next block.
 960. return state.DoS(0, false, REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient priority");
 961. }
 962. // Continuously rate-limit free (really, very-low-fee) transactions
 963. // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
 964. // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
 965. if (fLimitFree && nModifiedFees < ::minRelayTxFee.GetFee(nSize))
 966. {
 967. static CCriticalSection csFreeLimiter;
 968. static double dFreeCount;
 969. static int64_t nLastTime;
 970. int64_t nNow = GetTime();
 971. LOCK(csFreeLimiter);
 972. // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
 973. dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
 974. nLastTime = nNow;
 975. // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
 976. // At default rate it would take over a month to fill 1GB
 977. if (dFreeCount + nSize >= GetArg("-limitfreerelay", DEFAULT_LIMITFREERELAY) * 10 * 1000)
 978. return state.DoS(0, false, REJECT_INSUFFICIENTFEE, "rate limited free transaction");
 979. LogPrint("mempool", "Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
 980. dFreeCount += nSize;
 981. }
 982. if (nAbsurdFee && nFees > nAbsurdFee)
 983. return state.Invalid(false,
 984. REJECT_HIGHFEE, "absurdly-high-fee",
 985. strprintf("%d > %d", nFees, nAbsurdFee));
 986. // Calculate in-mempool ancestors, up to a limit.
 987. CTxMemPool::setEntries setAncestors;
 988. size_t nLimitAncestors = GetArg("-limitancestorcount", DEFAULT_ANCESTOR_LIMIT);
 989. size_t nLimitAncestorSize = GetArg("-limitancestorsize", DEFAULT_ANCESTOR_SIZE_LIMIT)*1000;
 990. size_t nLimitDescendants = GetArg("-limitdescendantcount", DEFAULT_DESCENDANT_LIMIT);
 991. size_t nLimitDescendantSize = GetArg("-limitdescendantsize", DEFAULT_DESCENDANT_SIZE_LIMIT)*1000;
 992. std::string errString;
 993. if (!pool.CalculateMemPoolAncestors(entry, setAncestors, nLimitAncestors, nLimitAncestorSize, nLimitDescendants, nLimitDescendantSize, errString)) {
 994. return state.DoS(0, false, REJECT_NONSTANDARD, "too-long-mempool-chain", false, errString);
 995. }
 996. // A transaction that spends outputs that would be replaced by it is invalid. Now
 997. // that we have the set of all ancestors we can detect this
 998. // pathological case by making sure setConflicts and setAncestors don't
 999. // intersect.
 1000. BOOST_FOREACH(CTxMemPool::txiter ancestorIt, setAncestors)
 1001. {
 1002. const uint256 &hashAncestor = ancestorIt->GetTx().GetHash();
 1003. if (setConflicts.count(hashAncestor))
 1004. {
 1005. return state.DoS(10, false,
 1006. REJECT_INVALID, "bad-txns-spends-conflicting-tx", false,
 1007. strprintf("%s spends conflicting transaction %s",
 1008. hash.ToString(),
 1009. hashAncestor.ToString()));
 1010. }
 1011. }
 1012. // Check if it's economically rational to mine this transaction rather
 1013. // than the ones it replaces.
 1014. CAmount nConflictingFees = 0;
 1015. size_t nConflictingSize = 0;
 1016. uint64_t nConflictingCount = 0;
 1017. CTxMemPool::setEntries allConflicting;
 1018. // If we don't hold the lock allConflicting might be incomplete; the
 1019. // subsequent RemoveStaged() and addUnchecked() calls don't guarantee
 1020. // mempool consistency for us.
 1021. LOCK(pool.cs);
 1022. if (setConflicts.size())
 1023. {
 1024. CFeeRate newFeeRate(nModifiedFees, nSize);
 1025. set<uint256> setConflictsParents;
 1026. const int maxDescendantsToVisit = 100;
 1027. CTxMemPool::setEntries setIterConflicting;
 1028. BOOST_FOREACH(const uint256 &hashConflicting, setConflicts)
 1029. {
 1030. CTxMemPool::txiter mi = pool.mapTx.find(hashConflicting);
 1031. if (mi == pool.mapTx.end())
 1032. continue;
 1033. // Save these to avoid repeated lookups
 1034. setIterConflicting.insert(mi);
 1035. // If this entry is "dirty", then we don't have descendant
 1036. // state for this transaction, which means we probably have
 1037. // lots of in-mempool descendants.
 1038. // Don't allow replacements of dirty transactions, to ensure
 1039. // that we don't spend too much time walking descendants.
 1040. // This should be rare.
 1041. if (mi->IsDirty()) {
 1042. return state.DoS(0, false,
 1043. REJECT_NONSTANDARD, "too many potential replacements", false,
 1044. strprintf("too many potential replacements: rejecting replacement %s; cannot replace tx %s with untracked descendants",
 1045. hash.ToString(),
 1046. mi->GetTx().GetHash().ToString()));
 1047. }
 1048. // Don't allow the replacement to reduce the feerate of the
 1049. // mempool.
 1050. //
 1051. // We usually don't want to accept replacements with lower
 1052. // feerates than what they replaced as that would lower the
 1053. // feerate of the next block. Requiring that the feerate always
 1054. // be increased is also an easy-to-reason about way to prevent
 1055. // DoS attacks via replacements.
 1056. //
 1057. // The mining code doesn't (currently) take children into
 1058. // account (CPFP) so we only consider the feerates of
 1059. // transactions being directly replaced, not their indirect
 1060. // descendants. While that does mean high feerate children are
 1061. // ignored when deciding whether or not to replace, we do
 1062. // require the replacement to pay more overall fees too,
 1063. // mitigating most cases.
 1064. CFeeRate oldFeeRate(mi->GetModifiedFee(), mi->GetTxSize());
 1065. if (newFeeRate <= oldFeeRate)
 1066. {
 1067. return state.DoS(0, false,
 1068. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee", false,
 1069. strprintf("rejecting replacement %s; new feerate %s <= old feerate %s",
 1070. hash.ToString(),
 1071. newFeeRate.ToString(),
 1072. oldFeeRate.ToString()));
 1073. }
 1074. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, mi->GetTx().vin)
 1075. {
 1076. setConflictsParents.insert(txin.prevout.hash);
 1077. }
 1078. nConflictingCount += mi->GetCountWithDescendants();
 1079. }
 1080. // This potentially overestimates the number of actual descendants
 1081. // but we just want to be conservative to avoid doing too much
 1082. // work.
 1083. if (nConflictingCount <= maxDescendantsToVisit) {
 1084. // If not too many to replace, then calculate the set of
 1085. // transactions that would have to be evicted
 1086. BOOST_FOREACH(CTxMemPool::txiter it, setIterConflicting) {
 1087. pool.CalculateDescendants(it, allConflicting);
 1088. }
 1089. BOOST_FOREACH(CTxMemPool::txiter it, allConflicting) {
 1090. nConflictingFees += it->GetModifiedFee();
 1091. nConflictingSize += it->GetTxSize();
 1092. }
 1093. } else {
 1094. return state.DoS(0, false,
 1095. REJECT_NONSTANDARD, "too many potential replacements", false,
 1096. strprintf("rejecting replacement %s; too many potential replacements (%d > %d)\n",
 1097. hash.ToString(),
 1098. nConflictingCount,
 1099. maxDescendantsToVisit));
 1100. }
 1101. for (unsigned int j = 0; j < tx.vin.size(); j++)
 1102. {
 1103. // We don't want to accept replacements that require low
 1104. // feerate junk to be mined first. Ideally we'd keep track of
 1105. // the ancestor feerates and make the decision based on that,
 1106. // but for now requiring all new inputs to be confirmed works.
 1107. if (!setConflictsParents.count(tx.vin[j].prevout.hash))
 1108. {
 1109. // Rather than check the UTXO set - potentially expensive -
 1110. // it's cheaper to just check if the new input refers to a
 1111. // tx that's in the mempool.
 1112. if (pool.mapTx.find(tx.vin[j].prevout.hash) != pool.mapTx.end())
 1113. return state.DoS(0, false,
 1114. REJECT_NONSTANDARD, "replacement-adds-unconfirmed", false,
 1115. strprintf("replacement %s adds unconfirmed input, idx %d",
 1116. hash.ToString(), j));
 1117. }
 1118. }
 1119. // The replacement must pay greater fees than the transactions it
 1120. // replaces - if we did the bandwidth used by those conflicting
 1121. // transactions would not be paid for.
 1122. if (nModifiedFees < nConflictingFees)
 1123. {
 1124. return state.DoS(0, false,
 1125. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee", false,
 1126. strprintf("rejecting replacement %s, less fees than conflicting txs; %s < %s",
 1127. hash.ToString(), FormatMoney(nModifiedFees), FormatMoney(nConflictingFees)));
 1128. }
 1129. // Finally in addition to paying more fees than the conflicts the
 1130. // new transaction must pay for its own bandwidth.
 1131. CAmount nDeltaFees = nModifiedFees - nConflictingFees;
 1132. if (nDeltaFees < ::minRelayTxFee.GetFee(nSize))
 1133. {
 1134. return state.DoS(0, false,
 1135. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee", false,
 1136. strprintf("rejecting replacement %s, not enough additional fees to relay; %s < %s",
 1137. hash.ToString(),
 1138. FormatMoney(nDeltaFees),
 1139. FormatMoney(::minRelayTxFee.GetFee(nSize))));
 1140. }
 1141. }
 1142. // Check against previous transactions
 1143. // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
 1144. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, STANDARD_SCRIPT_VERIFY_FLAGS, true))
 1145. return false; // state filled in by CheckInputs
 1146. // Check again against just the consensus-critical mandatory script
 1147. // verification flags, in case of bugs in the standard flags that cause
 1148. // transactions to pass as valid when they're actually invalid. For
 1149. // instance the STRICTENC flag was incorrectly allowing certain
 1150. // CHECKSIG NOT scripts to pass, even though they were invalid.
 1151. //
 1152. // There is a similar check in CreateNewBlock() to prevent creating
 1153. // invalid blocks, however allowing such transactions into the mempool
 1154. // can be exploited as a DoS attack.
 1155. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, MANDATORY_SCRIPT_VERIFY_FLAGS, true))
 1156. {
 1157. return error("%s: BUG! PLEASE REPORT THIS! ConnectInputs failed against MANDATORY but not STANDARD flags %s, %s",
 1158. __func__, hash.ToString(), FormatStateMessage(state));
 1159. }
 1160. // Remove conflicting transactions from the mempool
 1161. BOOST_FOREACH(const CTxMemPool::txiter it, allConflicting)
 1162. {
 1163. LogPrint("mempool", "replacing tx %s with %s for %s BTC additional fees, %d delta bytes\n",
 1164. it->GetTx().GetHash().ToString(),
 1165. hash.ToString(),
 1166. FormatMoney(nModifiedFees - nConflictingFees),
 1167. (int)nSize - (int)nConflictingSize);
 1168. }
 1169. pool.RemoveStaged(allConflicting);
 1170. // Store transaction in memory
 1171. pool.addUnchecked(hash, entry, setAncestors, !IsInitialBlockDownload());
 1172. // trim mempool and check if tx was trimmed
 1173. if (!fOverrideMempoolLimit) {
 1174. LimitMempoolSize(pool, GetArg("-maxmempool", DEFAULT_MAX_MEMPOOL_SIZE) * 1000000, GetArg("-mempoolexpiry", DEFAULT_MEMPOOL_EXPIRY) * 60 * 60);
 1175. if (!pool.exists(hash))
 1176. return state.DoS(0, false, REJECT_INSUFFICIENTFEE, "mempool full");
 1177. }
 1178. }
 1179. SyncWithWallets(tx, NULL, NULL);
 1180. return true;
 1181. }
 1182. bool AcceptToMemoryPool(CTxMemPool& pool, CValidationState &state, const CTransaction &tx, bool fLimitFree,
 1183. bool* pfMissingInputs, bool fOverrideMempoolLimit, const CAmount nAbsurdFee)
 1184. {
 1185. std::vector<uint256> vHashTxToUncache;
 1186. bool res = AcceptToMemoryPoolWorker(pool, state, tx, fLimitFree, pfMissingInputs, fOverrideMempoolLimit, nAbsurdFee, vHashTxToUncache);
 1187. if (!res) {
 1188. BOOST_FOREACH(const uint256& hashTx, vHashTxToUncache)
 1189. pcoinsTip->Uncache(hashTx);
 1190. }
 1191. return res;
 1192. }
 1193. /** Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock */
 1194. bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &txOut, const Consensus::Params& consensusParams, uint256 &hashBlock, bool fAllowSlow)
 1195. {
 1196. CBlockIndex *pindexSlow = NULL;
 1197. LOCK(cs_main);
 1198. if (mempool.lookup(hash, txOut))
 1199. {
 1200. return true;
 1201. }
 1202. if (fTxIndex) {
 1203. CDiskTxPos postx;
 1204. if (pblocktree->ReadTxIndex(hash, postx)) {
 1205. CAutoFile file(OpenBlockFile(postx, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1206. if (file.IsNull())
 1207. return error("%s: OpenBlockFile failed", __func__);
 1208. CBlockHeader header;
 1209. try {
 1210. file >> header;
 1211. fseek(file.Get(), postx.nTxOffset, SEEK_CUR);
 1212. file >> txOut;
 1213. } catch (const std::exception& e) {
 1214. return error("%s: Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 1215. }
 1216. hashBlock = header.GetHash();
 1217. if (txOut.GetHash() != hash)
 1218. return error("%s: txid mismatch", __func__);
 1219. return true;
 1220. }
 1221. }
 1222. if (fAllowSlow) { // use coin database to locate block that contains transaction, and scan it
 1223. int nHeight = -1;
 1224. {
 1225. CCoinsViewCache &view = *pcoinsTip;
 1226. const CCoins* coins = view.AccessCoins(hash);
 1227. if (coins)
 1228. nHeight = coins->nHeight;
 1229. }
 1230. if (nHeight > 0)
 1231. pindexSlow = chainActive[nHeight];
 1232. }
 1233. if (pindexSlow) {
 1234. CBlock block;
 1235. if (ReadBlockFromDisk(block, pindexSlow, consensusParams)) {
 1236. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1237. if (tx.GetHash() == hash) {
 1238. txOut = tx;
 1239. hashBlock = pindexSlow->GetBlockHash();
 1240. return true;
 1241. }
 1242. }
 1243. }
 1244. }
 1245. return false;
 1246. }
 1247. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1248. //
 1249. // CBlock and CBlockIndex
 1250. //
 1251. bool WriteBlockToDisk(const CBlock& block, CDiskBlockPos& pos, const CMessageHeader::MessageStartChars& messageStart)
 1252. {
 1253. // Open history file to append
 1254. CAutoFile fileout(OpenBlockFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1255. if (fileout.IsNull())
 1256. return error("WriteBlockToDisk: OpenBlockFile failed");
 1257. // Write index header
 1258. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(block);
 1259. fileout << FLATDATA(messageStart) << nSize;
 1260. // Write block
 1261. long fileOutPos = ftell(fileout.Get());
 1262. if (fileOutPos < 0)
 1263. return error("WriteBlockToDisk: ftell failed");
 1264. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 1265. fileout << block;
 1266. return true;
 1267. }
 1268. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CDiskBlockPos& pos, const Consensus::Params& consensusParams)
 1269. {
 1270. block.SetNull();
 1271. // Open history file to read
 1272. CAutoFile filein(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1273. if (filein.IsNull())
 1274. return error("ReadBlockFromDisk: OpenBlockFile failed for %s", pos.ToString());
 1275. // Read block
 1276. try {
 1277. filein >> block;
 1278. }
 1279. catch (const std::exception& e) {
 1280. return error("%s: Deserialize or I/O error - %s at %s", __func__, e.what(), pos.ToString());
 1281. }
 1282. // Check the header
 1283. if (!CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits, consensusParams))
 1284. return error("ReadBlockFromDisk: Errors in block header at %s", pos.ToString());
 1285. return true;
 1286. }
 1287. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CBlockIndex* pindex, const Consensus::Params& consensusParams)
 1288. {
 1289. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex->GetBlockPos(), consensusParams))
 1290. return false;
 1291. if (block.GetHash() != pindex->GetBlockHash())
 1292. return error("ReadBlockFromDisk(CBlock&, CBlockIndex*): GetHash() doesn't match index for %s at %s",
 1293. pindex->ToString(), pindex->GetBlockPos().ToString());
 1294. return true;
 1295. }
 1296. CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
 1297. {
 1298. int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
 1299. // Force block reward to zero when right shift is undefined.
 1300. if (halvings >= 64)
 1301. return 0;
 1302. CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
 1303. // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
 1304. nSubsidy >>= halvings;
 1305. return nSubsidy;
 1306. }
 1307. bool IsInitialBlockDownload()
 1308. {
 1309. const CChainParams& chainParams = Params();
 1310. LOCK(cs_main);
 1311. if (fImporting || fReindex)
 1312. return true;
 1313. if (fCheckpointsEnabled && chainActive.Height() < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate(chainParams.Checkpoints()))
 1314. return true;
 1315. static bool lockIBDState = false;
 1316. if (lockIBDState)
 1317. return false;
 1318. bool state = (chainActive.Height() < pindexBestHeader->nHeight - 24 * 6 ||
 1319. pindexBestHeader->GetBlockTime() < GetTime() - nMaxTipAge);
 1320. if (!state)
 1321. lockIBDState = true;
 1322. return state;
 1323. }
 1324. bool fLargeWorkForkFound = false;
 1325. bool fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1326. CBlockIndex *pindexBestForkTip = NULL, *pindexBestForkBase = NULL;
 1327. void CheckForkWarningConditions()
 1328. {
 1329. AssertLockHeld(cs_main);
 1330. // Before we get past initial download, we cannot reliably alert about forks
 1331. // (we assume we don't get stuck on a fork before the last checkpoint)
 1332. if (IsInitialBlockDownload())
 1333. return;
 1334. // If our best fork is no longer within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it)
 1335. // of our head, drop it
 1336. if (pindexBestForkTip && chainActive.Height() - pindexBestForkTip->nHeight >= 72)
 1337. pindexBestForkTip = NULL;
 1338. if (pindexBestForkTip || (pindexBestInvalid && pindexBestInvalid->nChainWork > chainActive.Tip()->nChainWork + (GetBlockProof(*chainActive.Tip()) * 6)))
 1339. {
 1340. if (!fLargeWorkForkFound && pindexBestForkBase)
 1341. {
 1342. std::string warning = std::string("'Warning: Large-work fork detected, forking after block ") +
 1343. pindexBestForkBase->phashBlock->ToString() + std::string("'");
 1344. CAlert::Notify(warning, true);
 1345. }
 1346. if (pindexBestForkTip && pindexBestForkBase)
 1347. {
 1348. LogPrintf("%s: Warning: Large valid fork found\n forking the chain at height %d (%s)\n lasting to height %d (%s).\nChain state database corruption likely.\n", __func__,
 1349. pindexBestForkBase->nHeight, pindexBestForkBase->phashBlock->ToString(),
 1350. pindexBestForkTip->nHeight, pindexBestForkTip->phashBlock->ToString());
 1351. fLargeWorkForkFound = true;
 1352. }
 1353. else
 1354. {
 1355. LogPrintf("%s: Warning: Found invalid chain at least ~6 blocks longer than our best chain.\nChain state database corruption likely.\n", __func__);
 1356. fLargeWorkInvalidChainFound = true;
 1357. }
 1358. }
 1359. else
 1360. {
 1361. fLargeWorkForkFound = false;
 1362. fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1363. }
 1364. }
 1365. void CheckForkWarningConditionsOnNewFork(CBlockIndex* pindexNewForkTip)
 1366. {
 1367. AssertLockHeld(cs_main);
 1368. // If we are on a fork that is sufficiently large, set a warning flag
 1369. CBlockIndex* pfork = pindexNewForkTip;
 1370. CBlockIndex* plonger = chainActive.Tip();
 1371. while (pfork && pfork != plonger)
 1372. {
 1373. while (plonger && plonger->nHeight > pfork->nHeight)
 1374. plonger = plonger->pprev;
 1375. if (pfork == plonger)
 1376. break;
 1377. pfork = pfork->pprev;
 1378. }
 1379. // We define a condition where we should warn the user about as a fork of at least 7 blocks
 1380. // with a tip within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it) of ours
 1381. // We use 7 blocks rather arbitrarily as it represents just under 10% of sustained network
 1382. // hash rate operating on the fork.
 1383. // or a chain that is entirely longer than ours and invalid (note that this should be detected by both)
 1384. // We define it this way because it allows us to only store the highest fork tip (+ base) which meets
 1385. // the 7-block condition and from this always have the most-likely-to-cause-warning fork
 1386. if (pfork && (!pindexBestForkTip || (pindexBestForkTip && pindexNewForkTip->nHeight > pindexBestForkTip->nHeight)) &&
 1387. pindexNewForkTip->nChainWork - pfork->nChainWork > (GetBlockProof(*pfork) * 7) &&
 1388. chainActive.Height() - pindexNewForkTip->nHeight < 72)
 1389. {
 1390. pindexBestForkTip = pindexNewForkTip;
 1391. pindexBestForkBase = pfork;
 1392. }
 1393. CheckForkWarningConditions();
 1394. }
 1395. // Requires cs_main.
 1396. void Misbehaving(NodeId pnode, int howmuch)
 1397. {
 1398. if (howmuch == 0)
 1399. return;
 1400. CNodeState *state = State(pnode);
 1401. if (state == NULL)
 1402. return;
 1403. state->nMisbehavior += howmuch;
 1404. int banscore = GetArg("-banscore", DEFAULT_BANSCORE_THRESHOLD);
 1405. if (state->nMisbehavior >= banscore && state->nMisbehavior - howmuch < banscore)
 1406. {
 1407. LogPrintf("%s: %s (%d -> %d) BAN THRESHOLD EXCEEDED\n", __func__, state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1408. state->fShouldBan = true;
 1409. } else
 1410. LogPrintf("%s: %s (%d -> %d)\n", __func__, state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1411. }
 1412. void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
 1413. {
 1414. if (!pindexBestInvalid || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1415. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1416. LogPrintf("%s: invalid block=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n", __func__,
 1417. pindexNew->GetBlockHash().ToString(), pindexNew->nHeight,
 1418. log(pindexNew->nChainWork.getdouble())/log(2.0), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
 1419. pindexNew->GetBlockTime()));
 1420. CBlockIndex *tip = chainActive.Tip();
 1421. assert (tip);
 1422. LogPrintf("%s: current best=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n", __func__,
 1423. tip->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(tip->nChainWork.getdouble())/log(2.0),
 1424. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", tip->GetBlockTime()));
 1425. CheckForkWarningConditions();
 1426. }
 1427. void static InvalidBlockFound(CBlockIndex *pindex, const CValidationState &state) {
 1428. int nDoS = 0;
 1429. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 1430. std::map<uint256, NodeId>::iterator it = mapBlockSource.find(pindex->GetBlockHash());
 1431. if (it != mapBlockSource.end() && State(it->second)) {
 1432. assert (state.GetRejectCode() < REJECT_INTERNAL); // Blocks are never rejected with internal reject codes
 1433. CBlockReject reject = {(unsigned char)state.GetRejectCode(), state.GetRejectReason().substr(0, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH), pindex->GetBlockHash()};
 1434. State(it->second)->rejects.push_back(reject);
 1435. if (nDoS > 0)
 1436. Misbehaving(it->second, nDoS);
 1437. }
 1438. }
 1439. if (!state.CorruptionPossible()) {
 1440. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 1441. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 1442. setBlockIndexCandidates.erase(pindex);
 1443. InvalidChainFound(pindex);
 1444. }
 1445. }
 1446. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, CTxUndo &txundo, int nHeight)
 1447. {
 1448. // mark inputs spent
 1449. if (!tx.IsCoinBase()) {
 1450. txundo.vprevout.reserve(tx.vin.size());
 1451. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin) {
 1452. CCoinsModifier coins = inputs.ModifyCoins(txin.prevout.hash);
 1453. unsigned nPos = txin.prevout.n;
 1454. if (nPos >= coins->vout.size() || coins->vout[nPos].IsNull())
 1455. assert(false);
 1456. // mark an outpoint spent, and construct undo information
 1457. txundo.vprevout.push_back(CTxInUndo(coins->vout[nPos]));
 1458. coins->Spend(nPos);
 1459. if (coins->vout.size() == 0) {
 1460. CTxInUndo& undo = txundo.vprevout.back();
 1461. undo.nHeight = coins->nHeight;
 1462. undo.fCoinBase = coins->fCoinBase;
 1463. undo.nVersion = coins->nVersion;
 1464. }
 1465. }
 1466. }
 1467. // add outputs
 1468. inputs.ModifyNewCoins(tx.GetHash(), tx.IsCoinBase())->FromTx(tx, nHeight);
 1469. }
 1470. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, int nHeight)
 1471. {
 1472. CTxUndo txundo;
 1473. UpdateCoins(tx, state, inputs, txundo, nHeight);
 1474. }
 1475. bool CScriptCheck::operator()() {
 1476. const CScript &scriptSig = ptxTo->vin[nIn].scriptSig;
 1477. if (!VerifyScript(scriptSig, scriptPubKey, nFlags, CachingTransactionSignatureChecker(ptxTo, nIn, cacheStore), &error)) {
 1478. return false;
 1479. }
 1480. return true;
 1481. }
 1482. int GetSpendHeight(const CCoinsViewCache& inputs)
 1483. {
 1484. LOCK(cs_main);
 1485. CBlockIndex* pindexPrev = mapBlockIndex.find(inputs.GetBestBlock())->second;
 1486. return pindexPrev->nHeight + 1;
 1487. }
 1488. namespace Consensus {
 1489. bool CheckTxInputs(const CTransaction& tx, CValidationState& state, const CCoinsViewCache& inputs, int nSpendHeight)
 1490. {
 1491. // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
 1492. // for an attacker to attempt to split the network.
 1493. if (!inputs.HaveInputs(tx))
 1494. return state.Invalid(false, 0, "", "Inputs unavailable");
 1495. CAmount nValueIn = 0;
 1496. CAmount nFees = 0;
 1497. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 1498. {
 1499. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1500. const CCoins *coins = inputs.AccessCoins(prevout.hash);
 1501. assert(coins);
 1502. // If prev is coinbase, check that it's matured
 1503. if (coins->IsCoinBase()) {
 1504. if (nSpendHeight - coins->nHeight < COINBASE_MATURITY)
 1505. return state.Invalid(false,
 1506. REJECT_INVALID, "bad-txns-premature-spend-of-coinbase",
 1507. strprintf("tried to spend coinbase at depth %d", nSpendHeight - coins->nHeight));
 1508. }
 1509. // Check for negative or overflow input values
 1510. nValueIn += coins->vout[prevout.n].nValue;
 1511. if (!MoneyRange(coins->vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
 1512. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-inputvalues-outofrange");
 1513. }
 1514. if (nValueIn < tx.GetValueOut())
 1515. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-in-belowout", false,
 1516. strprintf("value in (%s) < value out (%s)", FormatMoney(nValueIn), FormatMoney(tx.GetValueOut())));
 1517. // Tally transaction fees
 1518. CAmount nTxFee = nValueIn - tx.GetValueOut();
 1519. if (nTxFee < 0)
 1520. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-negative");
 1521. nFees += nTxFee;
 1522. if (!MoneyRange(nFees))
 1523. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-outofrange");
 1524. return true;
 1525. }
 1526. }// namespace Consensus
 1527. bool CheckInputs(const CTransaction& tx, CValidationState &state, const CCoinsViewCache &inputs, bool fScriptChecks, unsigned int flags, bool cacheStore, std::vector<CScriptCheck> *pvChecks)
 1528. {
 1529. if (!tx.IsCoinBase())
 1530. {
 1531. if (!Consensus::CheckTxInputs(tx, state, inputs, GetSpendHeight(inputs)))
 1532. return false;
 1533. if (pvChecks)
 1534. pvChecks->reserve(tx.vin.size());
 1535. // The first loop above does all the inexpensive checks.
 1536. // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
 1537. // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
 1538. // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks before the
 1539. // last block chain checkpoint. Assuming the checkpoints are valid this
 1540. // is safe because block merkle hashes are still computed and checked,
 1541. // and any change will be caught at the next checkpoint. Of course, if
 1542. // the checkpoint is for a chain that's invalid due to false scriptSigs
 1543. // this optimisation would allow an invalid chain to be accepted.
 1544. if (fScriptChecks) {
 1545. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++) {
 1546. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1547. const CCoins* coins = inputs.AccessCoins(prevout.hash);
 1548. assert(coins);
 1549. // Verify signature
 1550. CScriptCheck check(*coins, tx, i, flags, cacheStore);
 1551. if (pvChecks) {
 1552. pvChecks->push_back(CScriptCheck());
 1553. check.swap(pvChecks->back());
 1554. } else if (!check()) {
 1555. if (flags & STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS) {
 1556. // Check whether the failure was caused by a
 1557. // non-mandatory script verification check, such as
 1558. // non-standard DER encodings or non-null dummy
 1559. // arguments; if so, don't trigger DoS protection to
 1560. // avoid splitting the network between upgraded and
 1561. // non-upgraded nodes.
 1562. CScriptCheck check2(*coins, tx, i,
 1563. flags & ~STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS, cacheStore);
 1564. if (check2())
 1565. return state.Invalid(false, REJECT_NONSTANDARD, strprintf("non-mandatory-script-verify-flag (%s)", ScriptErrorString(check.GetScriptError())));
 1566. }
 1567. // Failures of other flags indicate a transaction that is
 1568. // invalid in new blocks, e.g. a invalid P2SH. We DoS ban
 1569. // such nodes as they are not following the protocol. That
 1570. // said during an upgrade careful thought should be taken
 1571. // as to the correct behavior - we may want to continue
 1572. // peering with non-upgraded nodes even after a soft-fork
 1573. // super-majority vote has passed.
 1574. return state.DoS(100,false, REJECT_INVALID, strprintf("mandatory-script-verify-flag-failed (%s)", ScriptErrorString(check.GetScriptError())));
 1575. }
 1576. }
 1577. }
 1578. }
 1579. return true;
 1580. }
 1581. namespace {
 1582. bool UndoWriteToDisk(const CBlockUndo& blockundo, CDiskBlockPos& pos, const uint256& hashBlock, const CMessageHeader::MessageStartChars& messageStart)
 1583. {
 1584. // Open history file to append
 1585. CAutoFile fileout(OpenUndoFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1586. if (fileout.IsNull())
 1587. return error("%s: OpenUndoFile failed", __func__);
 1588. // Write index header
 1589. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(blockundo);
 1590. fileout << FLATDATA(messageStart) << nSize;
 1591. // Write undo data
 1592. long fileOutPos = ftell(fileout.Get());
 1593. if (fileOutPos < 0)
 1594. return error("%s: ftell failed", __func__);
 1595. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 1596. fileout << blockundo;
 1597. // calculate & write checksum
 1598. CHashWriter hasher(SER_GETHASH, PROTOCOL_VERSION);
 1599. hasher << hashBlock;
 1600. hasher << blockundo;
 1601. fileout << hasher.GetHash();
 1602. return true;
 1603. }
 1604. bool UndoReadFromDisk(CBlockUndo& blockundo, const CDiskBlockPos& pos, const uint256& hashBlock)
 1605. {
 1606. // Open history file to read
 1607. CAutoFile filein(OpenUndoFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1608. if (filein.IsNull())
 1609. return error("%s: OpenBlockFile failed", __func__);
 1610. // Read block
 1611. uint256 hashChecksum;
 1612. try {
 1613. filein >> blockundo;
 1614. filein >> hashChecksum;
 1615. }
 1616. catch (const std::exception& e) {
 1617. return error("%s: Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 1618. }
 1619. // Verify checksum
 1620. CHashWriter hasher(SER_GETHASH, PROTOCOL_VERSION);
 1621. hasher << hashBlock;
 1622. hasher << blockundo;
 1623. if (hashChecksum != hasher.GetHash())
 1624. return error("%s: Checksum mismatch", __func__);
 1625. return true;
 1626. }
 1627. /** Abort with a message */
 1628. bool AbortNode(const std::string& strMessage, const std::string& userMessage="")
 1629. {
 1630. strMiscWarning = strMessage;
 1631. LogPrintf("*** %s\n", strMessage);
 1632. uiInterface.ThreadSafeMessageBox(
 1633. userMessage.empty() ? _("Error: A fatal internal error occurred, see debug.log for details") : userMessage,
 1634. "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 1635. StartShutdown();
 1636. return false;
 1637. }
 1638. bool AbortNode(CValidationState& state, const std::string& strMessage, const std::string& userMessage="")
 1639. {
 1640. AbortNode(strMessage, userMessage);
 1641. return state.Error(strMessage);
 1642. }
 1643. } // anon namespace
 1644. /**
 1645. * Apply the undo operation of a CTxInUndo to the given chain state.
 1646. * @param undo The undo object.
 1647. * @param view The coins view to which to apply the changes.
 1648. * @param out The out point that corresponds to the tx input.
 1649. * @return True on success.
 1650. */
 1651. static bool ApplyTxInUndo(const CTxInUndo& undo, CCoinsViewCache& view, const COutPoint& out)
 1652. {
 1653. bool fClean = true;
 1654. CCoinsModifier coins = view.ModifyCoins(out.hash);
 1655. if (undo.nHeight != 0) {
 1656. // undo data contains height: this is the last output of the prevout tx being spent
 1657. if (!coins->IsPruned())
 1658. fClean = fClean && error("%s: undo data overwriting existing transaction", __func__);
 1659. coins->Clear();
 1660. coins->fCoinBase = undo.fCoinBase;
 1661. coins->nHeight = undo.nHeight;
 1662. coins->nVersion = undo.nVersion;
 1663. } else {
 1664. if (coins->IsPruned())
 1665. fClean = fClean && error("%s: undo data adding output to missing transaction", __func__);
 1666. }
 1667. if (coins->IsAvailable(out.n))
 1668. fClean = fClean && error("%s: undo data overwriting existing output", __func__);
 1669. if (coins->vout.size() < out.n+1)
 1670. coins->vout.resize(out.n+1);
 1671. coins->vout[out.n] = undo.txout;
 1672. return fClean;
 1673. }
 1674. bool DisconnectBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, const CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool* pfClean)
 1675. {
 1676. assert(pindex->GetBlockHash() == view.GetBestBlock());
 1677. if (pfClean)
 1678. *pfClean = false;
 1679. bool fClean = true;
 1680. CBlockUndo blockUndo;
 1681. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 1682. if (pos.IsNull())
 1683. return error("DisconnectBlock(): no undo data available");
 1684. if (!UndoReadFromDisk(blockUndo, pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1685. return error("DisconnectBlock(): failure reading undo data");
 1686. if (blockUndo.vtxundo.size() + 1 != block.vtx.size())
 1687. return error("DisconnectBlock(): block and undo data inconsistent");
 1688. // undo transactions in reverse order
 1689. for (int i = block.vtx.size() - 1; i >= 0; i--) {
 1690. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1691. uint256 hash = tx.GetHash();
 1692. // Check that all outputs are available and match the outputs in the block itself
 1693. // exactly.
 1694. {
 1695. CCoinsModifier outs = view.ModifyCoins(hash);
 1696. outs->ClearUnspendable();
 1697. CCoins outsBlock(tx, pindex->nHeight);
 1698. // The CCoins serialization does not serialize negative numbers.
 1699. // No network rules currently depend on the version here, so an inconsistency is harmless
 1700. // but it must be corrected before txout nversion ever influences a network rule.
 1701. if (outsBlock.nVersion < 0)
 1702. outs->nVersion = outsBlock.nVersion;
 1703. if (*outs != outsBlock)
 1704. fClean = fClean && error("DisconnectBlock(): added transaction mismatch? database corrupted");
 1705. // remove outputs
 1706. outs->Clear();
 1707. }
 1708. // restore inputs
 1709. if (i > 0) { // not coinbases
 1710. const CTxUndo &txundo = blockUndo.vtxundo[i-1];
 1711. if (txundo.vprevout.size() != tx.vin.size())
 1712. return error("DisconnectBlock(): transaction and undo data inconsistent");
 1713. for (unsigned int j = tx.vin.size(); j-- > 0;) {
 1714. const COutPoint &out = tx.vin[j].prevout;
 1715. const CTxInUndo &undo = txundo.vprevout[j];
 1716. if (!ApplyTxInUndo(undo, view, out))
 1717. fClean = false;
 1718. }
 1719. }
 1720. }
 1721. // move best block pointer to prevout block
 1722. view.SetBestBlock(pindex->pprev->GetBlockHash());
 1723. if (pfClean) {
 1724. *pfClean = fClean;
 1725. return true;
 1726. }
 1727. return fClean;
 1728. }
 1729. void static FlushBlockFile(bool fFinalize = false)
 1730. {
 1731. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1732. CDiskBlockPos posOld(nLastBlockFile, 0);
 1733. FILE *fileOld = OpenBlockFile(posOld);
 1734. if (fileOld) {
 1735. if (fFinalize)
 1736. TruncateFile(fileOld, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].nSize);
 1737. FileCommit(fileOld);
 1738. fclose(fileOld);
 1739. }
 1740. fileOld = OpenUndoFile(posOld);
 1741. if (fileOld) {
 1742. if (fFinalize)
 1743. TruncateFile(fileOld, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].nUndoSize);
 1744. FileCommit(fileOld);
 1745. fclose(fileOld);
 1746. }
 1747. }
 1748. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize);
 1749. static CCheckQueue<CScriptCheck> scriptcheckqueue(128);
 1750. void ThreadScriptCheck() {
 1751. RenameThread("bitcoin-scriptch");
 1752. scriptcheckqueue.Thread();
 1753. }
 1754. //
 1755. // Called periodically asynchronously; alerts if it smells like
 1756. // we're being fed a bad chain (blocks being generated much
 1757. // too slowly or too quickly).
 1758. //
 1759. void PartitionCheck(bool (*initialDownloadCheck)(), CCriticalSection& cs, const CBlockIndex *const &bestHeader,
 1760. int64_t nPowTargetSpacing)
 1761. {
 1762. if (bestHeader == NULL || initialDownloadCheck()) return;
 1763. static int64_t lastAlertTime = 0;
 1764. int64_t now = GetAdjustedTime();
 1765. if (lastAlertTime > now-60*60*24) return; // Alert at most once per day
 1766. const int SPAN_HOURS=4;
 1767. const int SPAN_SECONDS=SPAN_HOURS*60*60;
 1768. int BLOCKS_EXPECTED = SPAN_SECONDS / nPowTargetSpacing;
 1769. boost::math::poisson_distribution<double> poisson(BLOCKS_EXPECTED);
 1770. std::string strWarning;
 1771. int64_t startTime = GetAdjustedTime()-SPAN_SECONDS;
 1772. LOCK(cs);
 1773. const CBlockIndex* i = bestHeader;
 1774. int nBlocks = 0;
 1775. while (i->GetBlockTime() >= startTime) {
 1776. ++nBlocks;
 1777. i = i->pprev;
 1778. if (i == NULL) return; // Ran out of chain, we must not be fully sync'ed
 1779. }
 1780. // How likely is it to find that many by chance?
 1781. double p = boost::math::pdf(poisson, nBlocks);
 1782. LogPrint("partitioncheck", "%s: Found %d blocks in the last %d hours\n", __func__, nBlocks, SPAN_HOURS);
 1783. LogPrint("partitioncheck", "%s: likelihood: %g\n", __func__, p);
 1784. // Aim for one false-positive about every fifty years of normal running:
 1785. const int FIFTY_YEARS = 50*365*24*60*60;
 1786. double alertThreshold = 1.0 / (FIFTY_YEARS / SPAN_SECONDS);
 1787. if (p <= alertThreshold && nBlocks < BLOCKS_EXPECTED)
 1788. {
 1789. // Many fewer blocks than expected: alert!
 1790. strWarning = strprintf(_("WARNING: check your network connection, %d blocks received in the last %d hours (%d expected)"),
 1791. nBlocks, SPAN_HOURS, BLOCKS_EXPECTED);
 1792. }
 1793. else if (p <= alertThreshold && nBlocks > BLOCKS_EXPECTED)
 1794. {
 1795. // Many more blocks than expected: alert!
 1796. strWarning = strprintf(_("WARNING: abnormally high number of blocks generated, %d blocks received in the last %d hours (%d expected)"),
 1797. nBlocks, SPAN_HOURS, BLOCKS_EXPECTED);
 1798. }
 1799. if (!strWarning.empty())
 1800. {
 1801. strMiscWarning = strWarning;
 1802. CAlert::Notify(strWarning, true);
 1803. lastAlertTime = now;
 1804. }
 1805. }
 1806. // Protected by cs_main
 1807. static VersionBitsCache versionbitscache;
 1808. int32_t ComputeBlockVersion(const CBlockIndex* pindexPrev, const Consensus::Params& params)
 1809. {
 1810. LOCK(cs_main);
 1811. int32_t nVersion = VERSIONBITS_TOP_BITS;
 1812. for (int i = 0; i < (int)Consensus::MAX_VERSION_BITS_DEPLOYMENTS; i++) {
 1813. ThresholdState state = VersionBitsState(pindexPrev, params, (Consensus::DeploymentPos)i, versionbitscache);
 1814. if (state == THRESHOLD_LOCKED_IN || state == THRESHOLD_STARTED) {
 1815. nVersion |= VersionBitsMask(params, (Consensus::DeploymentPos)i);
 1816. }
 1817. }
 1818. return nVersion;
 1819. }
 1820. /**
 1821. * Threshold condition checker that triggers when unknown versionbits are seen on the network.
 1822. */
 1823. class WarningBitsConditionChecker : public AbstractThresholdConditionChecker
 1824. {
 1825. private:
 1826. int bit;
 1827. public:
 1828. WarningBitsConditionChecker(int bitIn) : bit(bitIn) {}
 1829. int64_t BeginTime(const Consensus::Params& params) const { return 0; }
 1830. int64_t EndTime(const Consensus::Params& params) const { return std::numeric_limits<int64_t>::max(); }
 1831. int Period(const Consensus::Params& params) const { return params.nMinerConfirmationWindow; }
 1832. int Threshold(const Consensus::Params& params) const { return params.nRuleChangeActivationThreshold; }
 1833. bool Condition(const CBlockIndex* pindex, const Consensus::Params& params) const
 1834. {
 1835. return ((pindex->nVersion & VERSIONBITS_TOP_MASK) == VERSIONBITS_TOP_BITS) &&
 1836. ((pindex->nVersion >> bit) & 1) != 0 &&
 1837. ((ComputeBlockVersion(pindex->pprev, params) >> bit) & 1) == 0;
 1838. }
 1839. };
 1840. // Protected by cs_main
 1841. static ThresholdConditionCache warningcache[VERSIONBITS_NUM_BITS];
 1842. static int64_t nTimeCheck = 0;
 1843. static int64_t nTimeForks = 0;
 1844. static int64_t nTimeVerify = 0;
 1845. static int64_t nTimeConnect = 0;
 1846. static int64_t nTimeIndex = 0;
 1847. static int64_t nTimeCallbacks = 0;
 1848. static int64_t nTimeTotal = 0;
 1849. bool ConnectBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool fJustCheck)
 1850. {
 1851. const CChainParams& chainparams = Params();
 1852. AssertLockHeld(cs_main);
 1853. int64_t nTimeStart = GetTimeMicros();
 1854. // Check it again in case a previous version let a bad block in
 1855. if (!CheckBlock(block, state, !fJustCheck, !fJustCheck))
 1856. return error("%s: Consensus::CheckBlock: %s", __func__, FormatStateMessage(state));
 1857. // verify that the view's current state corresponds to the previous block
 1858. uint256 hashPrevBlock = pindex->pprev == NULL ? uint256() : pindex->pprev->GetBlockHash();
 1859. assert(hashPrevBlock == view.GetBestBlock());
 1860. // Special case for the genesis block, skipping connection of its transactions
 1861. // (its coinbase is unspendable)
 1862. if (block.GetHash() == chainparams.GetConsensus().hashGenesisBlock) {
 1863. if (!fJustCheck)
 1864. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1865. return true;
 1866. }
 1867. bool fScriptChecks = true;
 1868. if (fCheckpointsEnabled) {
 1869. CBlockIndex *pindexLastCheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(chainparams.Checkpoints());
 1870. if (pindexLastCheckpoint && pindexLastCheckpoint->GetAncestor(pindex->nHeight) == pindex) {
 1871. // This block is an ancestor of a checkpoint: disable script checks
 1872. fScriptChecks = false;
 1873. }
 1874. }
 1875. int64_t nTime1 = GetTimeMicros(); nTimeCheck += nTime1 - nTimeStart;
 1876. LogPrint("bench", " - Sanity checks: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime1 - nTimeStart), nTimeCheck * 0.000001);
 1877. // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
 1878. // unless those are already completely spent.
 1879. // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
 1880. // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
 1881. // being sent to another address.
 1882. // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
 1883. // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
 1884. // already refuses previously-known transaction ids entirely.
 1885. // This rule was originally applied to all blocks with a timestamp after March 15, 2012, 0:00 UTC.
 1886. // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
 1887. // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes during their
 1888. // initial block download.
 1889. bool fEnforceBIP30 = (!pindex->phashBlock) || // Enforce on CreateNewBlock invocations which don't have a hash.
 1890. !((pindex->nHeight==91842 && pindex->GetBlockHash() == uint256S("0x00000000000a4d0a398161ffc163c503763b1f4360639393e0e4c8e300e0caec")) ||
 1891. (pindex->nHeight==91880 && pindex->GetBlockHash() == uint256S("0x00000000000743f190a18c5577a3c2d2a1f610ae9601ac046a38084ccb7cd721")));
 1892. // Once BIP34 activated it was not possible to create new duplicate coinbases and thus other than starting
 1893. // with the 2 existing duplicate coinbase pairs, not possible to create overwriting txs. But by the
 1894. // time BIP34 activated, in each of the existing pairs the duplicate coinbase had overwritten the first
 1895. // before the first had been spent. Since those coinbases are sufficiently buried its no longer possible to create further
 1896. // duplicate transactions descending from the known pairs either.
 1897. // If we're on the known chain at height greater than where BIP34 activated, we can save the db accesses needed for the BIP30 check.
 1898. CBlockIndex *pindexBIP34height = pindex->pprev->GetAncestor(chainparams.GetConsensus().BIP34Height);
 1899. //Only continue to enforce if we're below BIP34 activation height or the block hash at that height doesn't correspond.
 1900. fEnforceBIP30 = fEnforceBIP30 && (!pindexBIP34height || !(pindexBIP34height->GetBlockHash() == chainparams.GetConsensus().BIP34Hash));
 1901. if (fEnforceBIP30) {
 1902. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx) {
 1903. const CCoins* coins = view.AccessCoins(tx.GetHash());
 1904. if (coins && !coins->IsPruned())
 1905. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): tried to overwrite transaction"),
 1906. REJECT_INVALID, "bad-txns-BIP30");
 1907. }
 1908. }
 1909. // BIP16 didn't become active until Apr 1 2012
 1910. int64_t nBIP16SwitchTime = 1333238400;
 1911. bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->GetBlockTime() >= nBIP16SwitchTime);
 1912. unsigned int flags = fStrictPayToScriptHash ? SCRIPT_VERIFY_P2SH : SCRIPT_VERIFY_NONE;
 1913. // Start enforcing the DERSIG (BIP66) rules, for block.nVersion=3 blocks,
 1914. // when 75% of the network has upgraded:
 1915. if (block.nVersion >= 3 && IsSuperMajority(3, pindex->pprev, chainparams.GetConsensus().nMajorityEnforceBlockUpgrade, chainparams.GetConsensus())) {
 1916. flags |= SCRIPT_VERIFY_DERSIG;
 1917. }
 1918. // Start enforcing CHECKLOCKTIMEVERIFY, (BIP65) for block.nVersion=4
 1919. // blocks, when 75% of the network has upgraded:
 1920. if (block.nVersion >= 4 && IsSuperMajority(4, pindex->pprev, chainparams.GetConsensus().nMajorityEnforceBlockUpgrade, chainparams.GetConsensus())) {
 1921. flags |= SCRIPT_VERIFY_CHECKLOCKTIMEVERIFY;
 1922. }
 1923. int64_t nTime2 = GetTimeMicros(); nTimeForks += nTime2 - nTime1;
 1924. LogPrint("bench", " - Fork checks: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime2 - nTime1), nTimeForks * 0.000001);
 1925. CBlockUndo blockundo;
 1926. CCheckQueueControl<CScriptCheck> control(fScriptChecks && nScriptCheckThreads ? &scriptcheckqueue : NULL);
 1927. std::vector<int> prevheights;
 1928. int nLockTimeFlags = 0;
 1929. CAmount nFees = 0;
 1930. int nInputs = 0;
 1931. unsigned int nSigOps = 0;
 1932. CDiskTxPos pos(pindex->GetBlockPos(), GetSizeOfCompactSize(block.vtx.size()));
 1933. std::vector<std::pair<uint256, CDiskTxPos> > vPos;
 1934. vPos.reserve(block.vtx.size());
 1935. blockundo.vtxundo.reserve(block.vtx.size() - 1);
 1936. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 1937. {
 1938. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1939. nInputs += tx.vin.size();
 1940. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 1941. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1942. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): too many sigops"),
 1943. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1944. if (!tx.IsCoinBase())
 1945. {
 1946. if (!view.HaveInputs(tx))
 1947. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): inputs missing/spent"),
 1948. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-missingorspent");
 1949. // Check that transaction is BIP68 final
 1950. // BIP68 lock checks (as opposed to nLockTime checks) must
 1951. // be in ConnectBlock because they require the UTXO set
 1952. prevheights.resize(tx.vin.size());
 1953. for (size_t j = 0; j < tx.vin.size(); j++) {
 1954. prevheights[j] = view.AccessCoins(tx.vin[j].prevout.hash)->nHeight;
 1955. }
 1956. if (!SequenceLocks(tx, nLockTimeFlags, &prevheights, *pindex)) {
 1957. return state.DoS(100, error("%s: contains a non-BIP68-final transaction", __func__),
 1958. REJECT_INVALID, "bad-txns-nonfinal");
 1959. }
 1960. if (fStrictPayToScriptHash)
 1961. {
 1962. // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
 1963. // this is to prevent a "rogue miner" from creating
 1964. // an incredibly-expensive-to-validate block.
 1965. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 1966. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1967. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): too many sigops"),
 1968. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1969. }
 1970. nFees += view.GetValueIn(tx)-tx.GetValueOut();
 1971. std::vector<CScriptCheck> vChecks;
 1972. bool fCacheResults = fJustCheck; /* Don't cache results if we're actually connecting blocks (still consult the cache, though) */
 1973. if (!CheckInputs(tx, state, view, fScriptChecks, flags, fCacheResults, nScriptCheckThreads ? &vChecks : NULL))
 1974. return error("ConnectBlock(): CheckInputs on %s failed with %s",
 1975. tx.GetHash().ToString(), FormatStateMessage(state));
 1976. control.Add(vChecks);
 1977. }
 1978. CTxUndo undoDummy;
 1979. if (i > 0) {
 1980. blockundo.vtxundo.push_back(CTxUndo());
 1981. }
 1982. UpdateCoins(tx, state, view, i == 0 ? undoDummy : blockundo.vtxundo.back(), pindex->nHeight);
 1983. vPos.push_back(std::make_pair(tx.GetHash(), pos));
 1984. pos.nTxOffset += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1985. }
 1986. int64_t nTime3 = GetTimeMicros(); nTimeConnect += nTime3 - nTime2;
 1987. LogPrint("bench", " - Connect %u transactions: %.2fms (%.3fms/tx, %.3fms/txin) [%.2fs]\n", (unsigned)block.vtx.size(), 0.001 * (nTime3 - nTime2), 0.001 * (nTime3 - nTime2) / block.vtx.size(), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * (nTime3 - nTime2) / (nInputs-1), nTimeConnect * 0.000001);
 1988. CAmount blockReward = nFees + GetBlockSubsidy(pindex->nHeight, chainparams.GetConsensus());
 1989. if (block.vtx[0].GetValueOut() > blockReward)
 1990. return state.DoS(100,
 1991. error("ConnectBlock(): coinbase pays too much (actual=%d vs limit=%d)",
 1992. block.vtx[0].GetValueOut(), blockReward),
 1993. REJECT_INVALID, "bad-cb-amount");
 1994. if (!control.Wait())
 1995. return state.DoS(100, false);
 1996. int64_t nTime4 = GetTimeMicros(); nTimeVerify += nTime4 - nTime2;
 1997. LogPrint("bench", " - Verify %u txins: %.2fms (%.3fms/txin) [%.2fs]\n", nInputs - 1, 0.001 * (nTime4 - nTime2), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * (nTime4 - nTime2) / (nInputs-1), nTimeVerify * 0.000001);
 1998. if (fJustCheck)
 1999. return true;
 2000. // Write undo information to disk
 2001. if (pindex->GetUndoPos().IsNull() || !pindex->IsValid(BLOCK_VALID_SCRIPTS))
 2002. {
 2003. if (pindex->GetUndoPos().IsNull()) {
 2004. CDiskBlockPos pos;
 2005. if (!FindUndoPos(state, pindex->nFile, pos, ::GetSerializeSize(blockundo, SER_DISK, CLIENT_VERSION) + 40))
 2006. return error("ConnectBlock(): FindUndoPos failed");
 2007. if (!UndoWriteToDisk(blockundo, pos, pindex->pprev->GetBlockHash(), chainparams.MessageStart()))
 2008. return AbortNode(state, "Failed to write undo data");
 2009. // update nUndoPos in block index
 2010. pindex->nUndoPos = pos.nPos;
 2011. pindex->nStatus |= BLOCK_HAVE_UNDO;
 2012. }
 2013. pindex->RaiseValidity(BLOCK_VALID_SCRIPTS);
 2014. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 2015. }
 2016. if (fTxIndex)
 2017. if (!pblocktree->WriteTxIndex(vPos))
 2018. return AbortNode(state, "Failed to write transaction index");
 2019. // add this block to the view's block chain
 2020. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 2021. int64_t nTime5 = GetTimeMicros(); nTimeIndex += nTime5 - nTime4;
 2022. LogPrint("bench", " - Index writing: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime5 - nTime4), nTimeIndex * 0.000001);
 2023. // Watch for changes to the previous coinbase transaction.
 2024. static uint256 hashPrevBestCoinBase;
 2025. GetMainSignals().UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
 2026. hashPrevBestCoinBase = block.vtx[0].GetHash();
 2027. int64_t nTime6 = GetTimeMicros(); nTimeCallbacks += nTime6 - nTime5;
 2028. LogPrint("bench", " - Callbacks: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime6 - nTime5), nTimeCallbacks * 0.000001);
 2029. return true;
 2030. }
 2031. enum FlushStateMode {
 2032. FLUSH_STATE_NONE,
 2033. FLUSH_STATE_IF_NEEDED,
 2034. FLUSH_STATE_PERIODIC,
 2035. FLUSH_STATE_ALWAYS
 2036. };
 2037. /**
 2038. * Update the on-disk chain state.
 2039. * The caches and indexes are flushed depending on the mode we're called with
 2040. * if they're too large, if it's been a while since the last write,
 2041. * or always and in all cases if we're in prune mode and are deleting files.
 2042. */
 2043. bool static FlushStateToDisk(CValidationState &state, FlushStateMode mode) {
 2044. const CChainParams& chainparams = Params();
 2045. LOCK2(cs_main, cs_LastBlockFile);
 2046. static int64_t nLastWrite = 0;
 2047. static int64_t nLastFlush = 0;
 2048. static int64_t nLastSetChain = 0;
 2049. std::set<int> setFilesToPrune;
 2050. bool fFlushForPrune = false;
 2051. try {
 2052. if (fPruneMode && fCheckForPruning && !fReindex) {
 2053. FindFilesToPrune(setFilesToPrune, chainparams.PruneAfterHeight());
 2054. fCheckForPruning = false;
 2055. if (!setFilesToPrune.empty()) {
 2056. fFlushForPrune = true;
 2057. if (!fHavePruned) {
 2058. pblocktree->WriteFlag("prunedblockfiles", true);
 2059. fHavePruned = true;
 2060. }
 2061. }
 2062. }
 2063. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 2064. // Avoid writing/flushing immediately after startup.
 2065. if (nLastWrite == 0) {
 2066. nLastWrite = nNow;
 2067. }
 2068. if (nLastFlush == 0) {
 2069. nLastFlush = nNow;
 2070. }
 2071. if (nLastSetChain == 0) {
 2072. nLastSetChain = nNow;
 2073. }
 2074. size_t cacheSize = pcoinsTip->DynamicMemoryUsage();
 2075. // The cache is large and close to the limit, but we have time now (not in the middle of a block processing).
 2076. bool fCacheLarge = mode == FLUSH_STATE_PERIODIC && cacheSize * (10.0/9) > nCoinCacheUsage;
 2077. // The cache is over the limit, we have to write now.
 2078. bool fCacheCritical = mode == FLUSH_STATE_IF_NEEDED && cacheSize > nCoinCacheUsage;
 2079. // It's been a while since we wrote the block index to disk. Do this frequently, so we don't need to redownload after a crash.
 2080. bool fPeriodicWrite = mode == FLUSH_STATE_PERIODIC && nNow > nLastWrite + (int64_t)DATABASE_WRITE_INTERVAL * 1000000;
 2081. // It's been very long since we flushed the cache. Do this infrequently, to optimize cache usage.
 2082. bool fPeriodicFlush = mode == FLUSH_STATE_PERIODIC && nNow > nLastFlush + (int64_t)DATABASE_FLUSH_INTERVAL * 1000000;
 2083. // Combine all conditions that result in a full cache flush.
 2084. bool fDoFullFlush = (mode == FLUSH_STATE_ALWAYS) || fCacheLarge || fCacheCritical || fPeriodicFlush || fFlushForPrune;
 2085. // Write blocks and block index to disk.
 2086. if (fDoFullFlush || fPeriodicWrite) {
 2087. // Depend on nMinDiskSpace to ensure we can write block index
 2088. if (!CheckDiskSpace(0))
 2089. return state.Error("out of disk space");
 2090. // First make sure all block and undo data is flushed to disk.
 2091. FlushBlockFile();
 2092. // Then update all block file information (which may refer to block and undo files).
 2093. {
 2094. std::vector<std::pair<int, const CBlockFileInfo*> > vFiles;
 2095. vFiles.reserve(setDirtyFileInfo.size());
 2096. for (set<int>::iterator it = setDirtyFileInfo.begin(); it != setDirtyFileInfo.end(); ) {
 2097. vFiles.push_back(make_pair(*it, &vinfoBlockFile[*it]));
 2098. setDirtyFileInfo.erase(it++);
 2099. }
 2100. std::vector<const CBlockIndex*> vBlocks;
 2101. vBlocks.reserve(setDirtyBlockIndex.size());
 2102. for (set<CBlockIndex*>::iterator it = setDirtyBlockIndex.begin(); it != setDirtyBlockIndex.end(); ) {
 2103. vBlocks.push_back(*it);
 2104. setDirtyBlockIndex.erase(it++);
 2105. }
 2106. if (!pblocktree->WriteBatchSync(vFiles, nLastBlockFile, vBlocks)) {
 2107. return AbortNode(state, "Files to write to block index database");
 2108. }
 2109. }
 2110. // Finally remove any pruned files
 2111. if (fFlushForPrune)
 2112. UnlinkPrunedFiles(setFilesToPrune);
 2113. nLastWrite = nNow;
 2114. }
 2115. // Flush best chain related state. This can only be done if the blocks / block index write was also done.
 2116. if (fDoFullFlush) {
 2117. // Typical CCoins structures on disk are around 128 bytes in size.
 2118. // Pushing a new one to the database can cause it to be written
 2119. // twice (once in the log, and once in the tables). This is already
 2120. // an overestimation, as most will delete an existing entry or
 2121. // overwrite one. Still, use a conservative safety factor of 2.
 2122. if (!CheckDiskSpace(128 * 2 * 2 * pcoinsTip->GetCacheSize()))
 2123. return state.Error("out of disk space");
 2124. // Flush the chainstate (which may refer to block index entries).
 2125. if (!pcoinsTip->Flush())
 2126. return AbortNode(state, "Failed to write to coin database");
 2127. nLastFlush = nNow;
 2128. }
 2129. if (fDoFullFlush || ((mode == FLUSH_STATE_ALWAYS || mode == FLUSH_STATE_PERIODIC) && nNow > nLastSetChain + (int64_t)DATABASE_WRITE_INTERVAL * 1000000)) {
 2130. // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets).
 2131. GetMainSignals().SetBestChain(chainActive.GetLocator());
 2132. nLastSetChain = nNow;
 2133. }
 2134. } catch (const std::runtime_error& e) {
 2135. return AbortNode(state, std::string("System error while flushing: ") + e.what());
 2136. }
 2137. return true;
 2138. }
 2139. void FlushStateToDisk() {
 2140. CValidationState state;
 2141. FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_ALWAYS);
 2142. }
 2143. void PruneAndFlush() {
 2144. CValidationState state;
 2145. fCheckForPruning = true;
 2146. FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_NONE);
 2147. }
 2148. /** Update chainActive and related internal data structures. */
 2149. void static UpdateTip(CBlockIndex *pindexNew) {
 2150. const CChainParams& chainParams = Params();
 2151. chainActive.SetTip(pindexNew);
 2152. // New best block
 2153. nTimeBestReceived = GetTime();
 2154. mempool.AddTransactionsUpdated(1);
 2155. LogPrintf("%s: new best=%s height=%d bits=%d log2_work=%.8g tx=%lu date=%s progress=%f cache=%.1fMiB(%utx)\n", __func__,
 2156. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), chainActive.Tip()->nBits,
 2157. log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0), (unsigned long)chainActive.Tip()->nChainTx,
 2158. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 2159. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainParams.Checkpoints(), chainActive.Tip()), pcoinsTip->DynamicMemoryUsage() * (1.0 / (1<<20)), pcoinsTip->GetCacheSize());
 2160. cvBlockChange.notify_all();
 2161. // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
 2162. static bool fWarned = false;
 2163. if (!IsInitialBlockDownload())
 2164. {
 2165. int nUpgraded = 0;
 2166. const CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip();
 2167. for (int bit = 0; bit < VERSIONBITS_NUM_BITS; bit++) {
 2168. WarningBitsConditionChecker checker(bit);
 2169. ThresholdState state = checker.GetStateFor(pindex, chainParams.GetConsensus(), warningcache[bit]);
 2170. if (state == THRESHOLD_ACTIVE || state == THRESHOLD_LOCKED_IN) {
 2171. if (state == THRESHOLD_ACTIVE) {
 2172. strMiscWarning = strprintf(_("Warning: unknown new rules activated (versionbit %i)"), bit);
 2173. if (!fWarned) {
 2174. CAlert::Notify(strMiscWarning, true);
 2175. fWarned = true;
 2176. }
 2177. } else {
 2178. LogPrintf("%s: unknown new rules are about to activate (versionbit %i)\n", __func__, bit);
 2179. }
 2180. }
 2181. }
 2182. for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
 2183. {
 2184. int32_t nExpectedVersion = ComputeBlockVersion(pindex->pprev, chainParams.GetConsensus());
 2185. if (pindex->nVersion > VERSIONBITS_LAST_OLD_BLOCK_VERSION && (pindex->nVersion & ~nExpectedVersion) != 0)
 2186. ++nUpgraded;
 2187. pindex = pindex->pprev;
 2188. }
 2189. if (nUpgraded > 0)
 2190. LogPrintf("%s: %d of last 100 blocks have unexpected version\n", __func__, nUpgraded);
 2191. if (nUpgraded > 100/2)
 2192. {
 2193. // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
 2194. strMiscWarning = _("Warning: Unknown block versions being mined! It's possible unknown rules are in effect");
 2195. if (!fWarned) {
 2196. CAlert::Notify(strMiscWarning, true);
 2197. fWarned = true;
 2198. }
 2199. }
 2200. }
 2201. }
 2202. /** Disconnect chainActive's tip. You probably want to call mempool.removeForReorg and manually re-limit mempool size after this, with cs_main held. */
 2203. bool static DisconnectTip(CValidationState& state, const Consensus::Params& consensusParams)
 2204. {
 2205. CBlockIndex *pindexDelete = chainActive.Tip();
 2206. assert(pindexDelete);
 2207. // Read block from disk.
 2208. CBlock block;
 2209. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexDelete, consensusParams))
 2210. return AbortNode(state, "Failed to read block");
 2211. // Apply the block atomically to the chain state.
 2212. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 2213. {
 2214. CCoinsViewCache view(pcoinsTip);
 2215. if (!DisconnectBlock(block, state, pindexDelete, view))
 2216. return error("DisconnectTip(): DisconnectBlock %s failed", pindexDelete->GetBlockHash().ToString());
 2217. assert(view.Flush());
 2218. }
 2219. LogPrint("bench", "- Disconnect block: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 2220. // Write the chain state to disk, if necessary.
 2221. if (!FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_IF_NEEDED))
 2222. return false;
 2223. // Resurrect mempool transactions from the disconnected block.
 2224. std::vector<uint256> vHashUpdate;
 2225. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 2226. // ignore validation errors in resurrected transactions
 2227. list<CTransaction> removed;
 2228. CValidationState stateDummy;
 2229. if (tx.IsCoinBase() || !AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, tx, false, NULL, true)) {
 2230. mempool.remove(tx, removed, true);
 2231. } else if (mempool.exists(tx.GetHash())) {
 2232. vHashUpdate.push_back(tx.GetHash());
 2233. }
 2234. }
 2235. // AcceptToMemoryPool/addUnchecked all assume that new mempool entries have
 2236. // no in-mempool children, which is generally not true when adding
 2237. // previously-confirmed transactions back to the mempool.
 2238. // UpdateTransactionsFromBlock finds descendants of any transactions in this
 2239. // block that were added back and cleans up the mempool state.
 2240. mempool.UpdateTransactionsFromBlock(vHashUpdate);
 2241. // Update chainActive and related variables.
 2242. UpdateTip(pindexDelete->pprev);
 2243. // Let wallets know transactions went from 1-confirmed to
 2244. // 0-confirmed or conflicted:
 2245. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 2246. SyncWithWallets(tx, pindexDelete->pprev, NULL);
 2247. }
 2248. return true;
 2249. }
 2250. static int64_t nTimeReadFromDisk = 0;
 2251. static int64_t nTimeConnectTotal = 0;
 2252. static int64_t nTimeFlush = 0;
 2253. static int64_t nTimeChainState = 0;
 2254. static int64_t nTimePostConnect = 0;
 2255. /**
 2256. * Connect a new block to chainActive. pblock is either NULL or a pointer to a CBlock
 2257. * corresponding to pindexNew, to bypass loading it again from disk.
 2258. */
 2259. bool static ConnectTip(CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, CBlockIndex* pindexNew, const CBlock* pblock)
 2260. {
 2261. assert(pindexNew->pprev == chainActive.Tip());
 2262. // Read block from disk.
 2263. int64_t nTime1 = GetTimeMicros();
 2264. CBlock block;
 2265. if (!pblock) {
 2266. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexNew, chainparams.GetConsensus()))
 2267. return AbortNode(state, "Failed to read block");
 2268. pblock = &block;
 2269. }
 2270. // Apply the block atomically to the chain state.
 2271. int64_t nTime2 = GetTimeMicros(); nTimeReadFromDisk += nTime2 - nTime1;
 2272. int64_t nTime3;
 2273. LogPrint("bench", " - Load block from disk: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime2 - nTime1) * 0.001, nTimeReadFromDisk * 0.000001);
 2274. {
 2275. CCoinsViewCache view(pcoinsTip);
 2276. bool rv = ConnectBlock(*pblock, state, pindexNew, view);
 2277. GetMainSignals().BlockChecked(*pblock, state);
 2278. if (!rv) {
 2279. if (state.IsInvalid())
 2280. InvalidBlockFound(pindexNew, state);
 2281. return error("ConnectTip(): ConnectBlock %s failed", pindexNew->GetBlockHash().ToString());
 2282. }
 2283. mapBlockSource.erase(pindexNew->GetBlockHash());
 2284. nTime3 = GetTimeMicros(); nTimeConnectTotal += nTime3 - nTime2;
 2285. LogPrint("bench", " - Connect total: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime3 - nTime2) * 0.001, nTimeConnectTotal * 0.000001);
 2286. assert(view.Flush());
 2287. }
 2288. int64_t nTime4 = GetTimeMicros(); nTimeFlush += nTime4 - nTime3;
 2289. LogPrint("bench", " - Flush: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime4 - nTime3) * 0.001, nTimeFlush * 0.000001);
 2290. // Write the chain state to disk, if necessary.
 2291. if (!FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_IF_NEEDED))
 2292. return false;
 2293. int64_t nTime5 = GetTimeMicros(); nTimeChainState += nTime5 - nTime4;
 2294. LogPrint("bench", " - Writing chainstate: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime5 - nTime4) * 0.001, nTimeChainState * 0.000001);
 2295. // Remove conflicting transactions from the mempool.
 2296. list<CTransaction> txConflicted;
 2297. mempool.removeForBlock(pblock->vtx, pindexNew->nHeight, txConflicted, !IsInitialBlockDownload());
 2298. // Update chainActive & related variables.
 2299. UpdateTip(pindexNew);
 2300. // Tell wallet about transactions that went from mempool
 2301. // to conflicted:
 2302. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, txConflicted) {
 2303. SyncWithWallets(tx, pindexNew, NULL);
 2304. }
 2305. // ... and about transactions that got confirmed:
 2306. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, pblock->vtx) {
 2307. SyncWithWallets(tx, pindexNew, pblock);
 2308. }
 2309. int64_t nTime6 = GetTimeMicros(); nTimePostConnect += nTime6 - nTime5; nTimeTotal += nTime6 - nTime1;
 2310. LogPrint("bench", " - Connect postprocess: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime6 - nTime5) * 0.001, nTimePostConnect * 0.000001);
 2311. LogPrint("bench", "- Connect block: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime6 - nTime1) * 0.001, nTimeTotal * 0.000001);
 2312. return true;
 2313. }
 2314. /**
 2315. * Return the tip of the chain with the most work in it, that isn't
 2316. * known to be invalid (it's however far from certain to be valid).
 2317. */
 2318. static CBlockIndex* FindMostWorkChain() {
 2319. do {
 2320. CBlockIndex *pindexNew = NULL;
 2321. // Find the best candidate header.
 2322. {
 2323. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::reverse_iterator it = setBlockIndexCandidates.rbegin();
 2324. if (it == setBlockIndexCandidates.rend())
 2325. return NULL;
 2326. pindexNew = *it;
 2327. }
 2328. // Check whether all blocks on the path between the currently active chain and the candidate are valid.
 2329. // Just going until the active chain is an optimization, as we know all blocks in it are valid already.
 2330. CBlockIndex *pindexTest = pindexNew;
 2331. bool fInvalidAncestor = false;
 2332. while (pindexTest && !chainActive.Contains(pindexTest)) {
 2333. assert(pindexTest->nChainTx || pindexTest->nHeight == 0);
 2334. // Pruned nodes may have entries in setBlockIndexCandidates for
 2335. // which block files have been deleted. Remove those as candidates
 2336. // for the most work chain if we come across them; we can't switch
 2337. // to a chain unless we have all the non-active-chain parent blocks.
 2338. bool fFailedChain = pindexTest->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK;
 2339. bool fMissingData = !(pindexTest->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA);
 2340. if (fFailedChain || fMissingData) {
 2341. // Candidate chain is not usable (either invalid or missing data)
 2342. if (fFailedChain && (pindexBestInvalid == NULL || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork))
 2343. pindexBestInvalid = pindexNew;
 2344. CBlockIndex *pindexFailed = pindexNew;
 2345. // Remove the entire chain from the set.
 2346. while (pindexTest != pindexFailed) {
 2347. if (fFailedChain) {
 2348. pindexFailed->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 2349. } else if (fMissingData) {
 2350. // If we're missing data, then add back to mapBlocksUnlinked,
 2351. // so that if the block arrives in the future we can try adding
 2352. // to setBlockIndexCandidates again.
 2353. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindexFailed->pprev, pindexFailed));
 2354. }
 2355. setBlockIndexCandidates.erase(pindexFailed);
 2356. pindexFailed = pindexFailed->pprev;
 2357. }
 2358. setBlockIndexCandidates.erase(pindexTest);
 2359. fInvalidAncestor = true;
 2360. break;
 2361. }
 2362. pindexTest = pindexTest->pprev;
 2363. }
 2364. if (!fInvalidAncestor)
 2365. return pindexNew;
 2366. } while(true);
 2367. }
 2368. /** Delete all entries in setBlockIndexCandidates that are worse than the current tip. */
 2369. static void PruneBlockIndexCandidates() {
 2370. // Note that we can't delete the current block itself, as we may need to return to it later in case a
 2371. // reorganization to a better block fails.
 2372. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::iterator it = setBlockIndexCandidates.begin();
 2373. while (it != setBlockIndexCandidates.end() && setBlockIndexCandidates.value_comp()(*it, chainActive.Tip())) {
 2374. setBlockIndexCandidates.erase(it++);
 2375. }
 2376. // Either the current tip or a successor of it we're working towards is left in setBlockIndexCandidates.
 2377. assert(!setBlockIndexCandidates.empty());
 2378. }
 2379. /**
 2380. * Try to make some progress towards making pindexMostWork the active block.
 2381. * pblock is either NULL or a pointer to a CBlock corresponding to pindexMostWork.
 2382. */
 2383. static bool ActivateBestChainStep(CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, CBlockIndex* pindexMostWork, const CBlock* pblock)
 2384. {
 2385. AssertLockHeld(cs_main);
 2386. bool fInvalidFound = false;
 2387. const CBlockIndex *pindexOldTip = chainActive.Tip();
 2388. const CBlockIndex *pindexFork = chainActive.FindFork(pindexMostWork);
 2389. // Disconnect active blocks which are no longer in the best chain.
 2390. bool fBlocksDisconnected = false;
 2391. while (chainActive.Tip() && chainActive.Tip() != pindexFork) {
 2392. if (!DisconnectTip(state, chainparams.GetConsensus()))
 2393. return false;
 2394. fBlocksDisconnected = true;
 2395. }
 2396. // Build list of new blocks to connect.
 2397. std::vector<CBlockIndex*> vpindexToConnect;
 2398. bool fContinue = true;
 2399. int nHeight = pindexFork ? pindexFork->nHeight : -1;
 2400. while (fContinue && nHeight != pindexMostWork->nHeight) {
 2401. // Don't iterate the entire list of potential improvements toward the best tip, as we likely only need
 2402. // a few blocks along the way.
 2403. int nTargetHeight = std::min(nHeight + 32, pindexMostWork->nHeight);
 2404. vpindexToConnect.clear();
 2405. vpindexToConnect.reserve(nTargetHeight - nHeight);
 2406. CBlockIndex *pindexIter = pindexMostWork->GetAncestor(nTargetHeight);
 2407. while (pindexIter && pindexIter->nHeight != nHeight) {
 2408. vpindexToConnect.push_back(pindexIter);
 2409. pindexIter = pindexIter->pprev;
 2410. }
 2411. nHeight = nTargetHeight;
 2412. // Connect new blocks.
 2413. BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindexConnect, vpindexToConnect) {
 2414. if (!ConnectTip(state, chainparams, pindexConnect, pindexConnect == pindexMostWork ? pblock : NULL)) {
 2415. if (state.IsInvalid()) {
 2416. // The block violates a consensus rule.
 2417. if (!state.CorruptionPossible())
 2418. InvalidChainFound(vpindexToConnect.back());
 2419. state = CValidationState();
 2420. fInvalidFound = true;
 2421. fContinue = false;
 2422. break;
 2423. } else {
 2424. // A system error occurred (disk space, database error, ...).
 2425. return false;
 2426. }
 2427. } else {
 2428. PruneBlockIndexCandidates();
 2429. if (!pindexOldTip || chainActive.Tip()->nChainWork > pindexOldTip->nChainWork) {
 2430. // We're in a better position than we were. Return temporarily to release the lock.
 2431. fContinue = false;
 2432. break;
 2433. }
 2434. }
 2435. }
 2436. }
 2437. if (fBlocksDisconnected) {
 2438. mempool.removeForReorg(pcoinsTip, chainActive.Tip()->nHeight + 1, STANDARD_LOCKTIME_VERIFY_FLAGS);
 2439. LimitMempoolSize(mempool, GetArg("-maxmempool", DEFAULT_MAX_MEMPOOL_SIZE) * 1000000, GetArg("-mempoolexpiry", DEFAULT_MEMPOOL_EXPIRY) * 60 * 60);
 2440. }
 2441. mempool.check(pcoinsTip);
 2442. // Callbacks/notifications for a new best chain.
 2443. if (fInvalidFound)
 2444. CheckForkWarningConditionsOnNewFork(vpindexToConnect.back());
 2445. else
 2446. CheckForkWarningConditions();
 2447. return true;
 2448. }
 2449. /**
 2450. * Make the best chain active, in multiple steps. The result is either failure
 2451. * or an activated best chain. pblock is either NULL or a pointer to a block
 2452. * that is already loaded (to avoid loading it again from disk).
 2453. */
 2454. bool ActivateBestChain(CValidationState &state, const CChainParams& chainparams, const CBlock *pblock) {
 2455. CBlockIndex *pindexMostWork = NULL;
 2456. do {
 2457. boost::this_thread::interruption_point();
 2458. CBlockIndex *pindexNewTip = NULL;
 2459. const CBlockIndex *pindexFork;
 2460. bool fInitialDownload;
 2461. {
 2462. LOCK(cs_main);
 2463. CBlockIndex *pindexOldTip = chainActive.Tip();
 2464. pindexMostWork = FindMostWorkChain();
 2465. // Whether we have anything to do at all.
 2466. if (pindexMostWork == NULL || pindexMostWork == chainActive.Tip())
 2467. return true;
 2468. if (!ActivateBestChainStep(state, chainparams, pindexMostWork, pblock && pblock->GetHash() == pindexMostWork->GetBlockHash() ? pblock : NULL))
 2469. return false;
 2470. pindexNewTip = chainActive.Tip();
 2471. pindexFork = chainActive.FindFork(pindexOldTip);
 2472. fInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
 2473. }
 2474. // When we reach this point, we switched to a new tip (stored in pindexNewTip).
 2475. // Notifications/callbacks that can run without cs_main
 2476. // Always notify the UI if a new block tip was connected
 2477. if (pindexFork != pindexNewTip) {
 2478. uiInterface.NotifyBlockTip(fInitialDownload, pindexNewTip);
 2479. if (!fInitialDownload) {
 2480. // Find the hashes of all blocks that weren't previously in the best chain.
 2481. std::vector<uint256> vHashes;
 2482. CBlockIndex *pindexToAnnounce = pindexNewTip;
 2483. while (pindexToAnnounce != pindexFork) {
 2484. vHashes.push_back(pindexToAnnounce->GetBlockHash());
 2485. pindexToAnnounce = pindexToAnnounce->pprev;
 2486. if (vHashes.size() == MAX_BLOCKS_TO_ANNOUNCE) {
 2487. // Limit announcements in case of a huge reorganization.
 2488. // Rely on the peer's synchronization mechanism in that case.
 2489. break;
 2490. }
 2491. }
 2492. // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download.
 2493. int nBlockEstimate = 0;
 2494. if (fCheckpointsEnabled)
 2495. nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate(chainparams.Checkpoints());
 2496. {
 2497. LOCK(cs_vNodes);
 2498. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes) {
 2499. if (chainActive.Height() > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate)) {
 2500. BOOST_REVERSE_FOREACH(const uint256& hash, vHashes) {
 2501. pnode->PushBlockHash(hash);
 2502. }
 2503. }
 2504. }
 2505. }
 2506. // Notify external listeners about the new tip.
 2507. if (!vHashes.empty()) {
 2508. GetMainSignals().UpdatedBlockTip(pindexNewTip);
 2509. }
 2510. }
 2511. }
 2512. } while(pindexMostWork != chainActive.Tip());
 2513. CheckBlockIndex(chainparams.GetConsensus());
 2514. // Write changes periodically to disk, after relay.
 2515. if (!FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_PERIODIC)) {
 2516. return false;
 2517. }
 2518. return true;
 2519. }
 2520. bool InvalidateBlock(CValidationState& state, const Consensus::Params& consensusParams, CBlockIndex *pindex)
 2521. {
 2522. AssertLockHeld(cs_main);
 2523. // Mark the block itself as invalid.
 2524. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2525. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 2526. setBlockIndexCandidates.erase(pindex);
 2527. while (chainActive.Contains(pindex)) {
 2528. CBlockIndex *pindexWalk = chainActive.Tip();
 2529. pindexWalk->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 2530. setDirtyBlockIndex.insert(pindexWalk);
 2531. setBlockIndexCandidates.erase(pindexWalk);
 2532. // ActivateBestChain considers blocks already in chainActive
 2533. // unconditionally valid already, so force disconnect away from it.
 2534. if (!DisconnectTip(state, consensusParams)) {
 2535. mempool.removeForReorg(pcoinsTip, chainActive.Tip()->nHeight + 1, STANDARD_LOCKTIME_VERIFY_FLAGS);
 2536. return false;
 2537. }
 2538. }
 2539. LimitMempoolSize(mempool, GetArg("-maxmempool", DEFAULT_MAX_MEMPOOL_SIZE) * 1000000, GetArg("-mempoolexpiry", DEFAULT_MEMPOOL_EXPIRY) * 60 * 60);
 2540. // The resulting new best tip may not be in setBlockIndexCandidates anymore, so
 2541. // add it again.
 2542. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin();
 2543. while (it != mapBlockIndex.end()) {
 2544. if (it->second->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && it->second->nChainTx && !setBlockIndexCandidates.value_comp()(it->second, chainActive.Tip())) {
 2545. setBlockIndexCandidates.insert(it->second);
 2546. }
 2547. it++;
 2548. }
 2549. InvalidChainFound(pindex);
 2550. mempool.removeForReorg(pcoinsTip, chainActive.Tip()->nHeight + 1, STANDARD_LOCKTIME_VERIFY_FLAGS);
 2551. return true;
 2552. }
 2553. bool ReconsiderBlock(CValidationState& state, CBlockIndex *pindex) {
 2554. AssertLockHeld(cs_main);
 2555. int nHeight = pindex->nHeight;
 2556. // Remove the invalidity flag from this block and all its descendants.
 2557. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin();
 2558. while (it != mapBlockIndex.end()) {
 2559. if (!it->second->IsValid() && it->second->GetAncestor(nHeight) == pindex) {
 2560. it->second->nStatus &= ~BLOCK_FAILED_MASK;
 2561. setDirtyBlockIndex.insert(it->second);
 2562. if (it->second->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && it->second->nChainTx && setBlockIndexCandidates.value_comp()(chainActive.Tip(), it->second)) {
 2563. setBlockIndexCandidates.insert(it->second);
 2564. }
 2565. if (it->second == pindexBestInvalid) {
 2566. // Reset invalid block marker if it was pointing to one of those.
 2567. pindexBestInvalid = NULL;
 2568. }
 2569. }
 2570. it++;
 2571. }
 2572. // Remove the invalidity flag from all ancestors too.
 2573. while (pindex != NULL) {
 2574. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) {
 2575. pindex->nStatus &= ~BLOCK_FAILED_MASK;
 2576. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 2577. }
 2578. pindex = pindex->pprev;
 2579. }
 2580. return true;
 2581. }
 2582. CBlockIndex* AddToBlockIndex(const CBlockHeader& block)
 2583. {
 2584. // Check for duplicate
 2585. uint256 hash = block.GetHash();
 2586. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 2587. if (it != mapBlockIndex.end())
 2588. return it->second;
 2589. // Construct new block index object
 2590. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(block);
 2591. assert(pindexNew);
 2592. // We assign the sequence id to blocks only when the full data is available,
 2593. // to avoid miners withholding blocks but broadcasting headers, to get a
 2594. // competitive advantage.
 2595. pindexNew->nSequenceId = 0;
 2596. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 2597. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 2598. BlockMap::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2599. if (miPrev != mapBlockIndex.end())
 2600. {
 2601. pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
 2602. pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
 2603. pindexNew->BuildSkip();
 2604. }
 2605. pindexNew->nChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainWork : 0) + GetBlockProof(*pindexNew);
 2606. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TREE);
 2607. if (pindexBestHeader == NULL || pindexBestHeader->nChainWork < pindexNew->nChainWork)
 2608. pindexBestHeader = pindexNew;
 2609. setDirtyBlockIndex.insert(pindexNew);
 2610. return pindexNew;
 2611. }
 2612. /** Mark a block as having its data received and checked (up to BLOCK_VALID_TRANSACTIONS). */
 2613. bool ReceivedBlockTransactions(const CBlock &block, CValidationState& state, CBlockIndex *pindexNew, const CDiskBlockPos& pos)
 2614. {
 2615. pindexNew->nTx = block.vtx.size();
 2616. pindexNew->nChainTx = 0;
 2617. pindexNew->nFile = pos.nFile;
 2618. pindexNew->nDataPos = pos.nPos;
 2619. pindexNew->nUndoPos = 0;
 2620. pindexNew->nStatus |= BLOCK_HAVE_DATA;
 2621. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS);
 2622. setDirtyBlockIndex.insert(pindexNew);
 2623. if (pindexNew->pprev == NULL || pindexNew->pprev->nChainTx) {
 2624. // If pindexNew is the genesis block or all parents are BLOCK_VALID_TRANSACTIONS.
 2625. deque<CBlockIndex*> queue;
 2626. queue.push_back(pindexNew);
 2627. // Recursively process any descendant blocks that now may be eligible to be connected.
 2628. while (!queue.empty()) {
 2629. CBlockIndex *pindex = queue.front();
 2630. queue.pop_front();
 2631. pindex->nChainTx = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainTx : 0) + pindex->nTx;
 2632. {
 2633. LOCK(cs_nBlockSequenceId);
 2634. pindex->nSequenceId = nBlockSequenceId++;
 2635. }
 2636. if (chainActive.Tip() == NULL || !setBlockIndexCandidates.value_comp()(pindex, chainActive.Tip())) {
 2637. setBlockIndexCandidates.insert(pindex);
 2638. }
 2639. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator, std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator> range = mapBlocksUnlinked.equal_range(pindex);
 2640. while (range.first != range.second) {
 2641. std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator it = range.first;
 2642. queue.push_back(it->second);
 2643. range.first++;
 2644. mapBlocksUnlinked.erase(it);
 2645. }
 2646. }
 2647. } else {
 2648. if (pindexNew->pprev && pindexNew->pprev->IsValid(BLOCK_VALID_TREE)) {
 2649. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindexNew->pprev, pindexNew));
 2650. }
 2651. }
 2652. return true;
 2653. }
 2654. bool FindBlockPos(CValidationState &state, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize, unsigned int nHeight, uint64_t nTime, bool fKnown = false)
 2655. {
 2656. LOCK(cs_LastBlockFile);
 2657. unsigned int nFile = fKnown ? pos.nFile : nLastBlockFile;
 2658. if (vinfoBlockFile.size() <= nFile) {
 2659. vinfoBlockFile.resize(nFile + 1);
 2660. }
 2661. if (!fKnown) {
 2662. while (vinfoBlockFile[nFile].nSize + nAddSize >= MAX_BLOCKFILE_SIZE) {
 2663. nFile++;
 2664. if (vinfoBlockFile.size() <= nFile) {
 2665. vinfoBlockFile.resize(nFile + 1);
 2666. }
 2667. }
 2668. pos.nFile = nFile;
 2669. pos.nPos = vinfoBlockFile[nFile].nSize;
 2670. }
 2671. if ((int)nFile != nLastBlockFile) {
 2672. if (!fKnown) {
 2673. LogPrintf("Leaving block file %i: %s\n", nLastBlockFile, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].ToString());
 2674. }
 2675. FlushBlockFile(!fKnown);
 2676. nLastBlockFile = nFile;
 2677. }
 2678. vinfoBlockFile[nFile].AddBlock(nHeight, nTime);
 2679. if (fKnown)
 2680. vinfoBlockFile[nFile].nSize = std::max(pos.nPos + nAddSize, vinfoBlockFile[nFile].nSize);
 2681. else
 2682. vinfoBlockFile[nFile].nSize += nAddSize;
 2683. if (!fKnown) {
 2684. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 2685. unsigned int nNewChunks = (vinfoBlockFile[nFile].nSize + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 2686. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 2687. if (fPruneMode)
 2688. fCheckForPruning = true;
 2689. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 2690. FILE *file = OpenBlockFile(pos);
 2691. if (file) {
 2692. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in blk%05u.dat\n", nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 2693. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 2694. fclose(file);
 2695. }
 2696. }
 2697. else
 2698. return state.Error("out of disk space");
 2699. }
 2700. }
 2701. setDirtyFileInfo.insert(nFile);
 2702. return true;
 2703. }
 2704. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize)
 2705. {
 2706. pos.nFile = nFile;
 2707. LOCK(cs_LastBlockFile);
 2708. unsigned int nNewSize;
 2709. pos.nPos = vinfoBlockFile[nFile].nUndoSize;
 2710. nNewSize = vinfoBlockFile[nFile].nUndoSize += nAddSize;
 2711. setDirtyFileInfo.insert(nFile);
 2712. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 2713. unsigned int nNewChunks = (nNewSize + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 2714. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 2715. if (fPruneMode)
 2716. fCheckForPruning = true;
 2717. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 2718. FILE *file = OpenUndoFile(pos);
 2719. if (file) {
 2720. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in rev%05u.dat\n", nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 2721. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 2722. fclose(file);
 2723. }
 2724. }
 2725. else
 2726. return state.Error("out of disk space");
 2727. }
 2728. return true;
 2729. }
 2730. bool CheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW)
 2731. {
 2732. // Check proof of work matches claimed amount
 2733. if (fCheckPOW && !CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits, Params().GetConsensus()))
 2734. return state.DoS(50, false, REJECT_INVALID, "high-hash", false, "proof of work failed");
 2735. // Check timestamp
 2736. if (block.GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
 2737. return state.Invalid(false, REJECT_INVALID, "time-too-new", "block timestamp too far in the future");
 2738. return true;
 2739. }
 2740. bool CheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 2741. {
 2742. // These are checks that are independent of context.
 2743. if (block.fChecked)
 2744. return true;
 2745. // Check that the header is valid (particularly PoW). This is mostly
 2746. // redundant with the call in AcceptBlockHeader.
 2747. if (!CheckBlockHeader(block, state, fCheckPOW))
 2748. return false;
 2749. // Check the merkle root.
 2750. if (fCheckMerkleRoot) {
 2751. bool mutated;
 2752. uint256 hashMerkleRoot2 = BlockMerkleRoot(block, &mutated);
 2753. if (block.hashMerkleRoot != hashMerkleRoot2)
 2754. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txnmrklroot", true, "hashMerkleRoot mismatch");
 2755. // Check for merkle tree malleability (CVE-2012-2459): repeating sequences
 2756. // of transactions in a block without affecting the merkle root of a block,
 2757. // while still invalidating it.
 2758. if (mutated)
 2759. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-duplicate", true, "duplicate transaction");
 2760. }
 2761. // All potential-corruption validation must be done before we do any
 2762. // transaction validation, as otherwise we may mark the header as invalid
 2763. // because we receive the wrong transactions for it.
 2764. // Size limits
 2765. if (block.vtx.empty() || block.vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(block, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 2766. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-blk-length", false, "size limits failed");
 2767. // First transaction must be coinbase, the rest must not be
 2768. if (block.vtx.empty() || !block.vtx[0].IsCoinBase())
 2769. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-cb-missing", false, "first tx is not coinbase");
 2770. for (unsigned int i = 1; i < block.vtx.size(); i++)
 2771. if (block.vtx[i].IsCoinBase())
 2772. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-cb-multiple", false, "more than one coinbase");
 2773. // Check transactions
 2774. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2775. if (!CheckTransaction(tx, state))
 2776. return state.Invalid(false, state.GetRejectCode(), state.GetRejectReason(),
 2777. strprintf("Transaction check failed (tx hash %s) %s", tx.GetHash().ToString(), state.GetDebugMessage()));
 2778. unsigned int nSigOps = 0;
 2779. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2780. {
 2781. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 2782. }
 2783. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 2784. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops", false, "out-of-bounds SigOpCount");
 2785. if (fCheckPOW && fCheckMerkleRoot)
 2786. block.fChecked = true;
 2787. return true;
 2788. }
 2789. static bool CheckIndexAgainstCheckpoint(const CBlockIndex* pindexPrev, CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, const uint256& hash)
 2790. {
 2791. if (*pindexPrev->phashBlock == chainparams.GetConsensus().hashGenesisBlock)
 2792. return true;
 2793. int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
 2794. // Don't accept any forks from the main chain prior to last checkpoint
 2795. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(chainparams.Checkpoints());
 2796. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight)
 2797. return state.DoS(100, error("%s: forked chain older than last checkpoint (height %d)", __func__, nHeight));
 2798. return true;
 2799. }
 2800. bool ContextualCheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, CBlockIndex * const pindexPrev)
 2801. {
 2802. const Consensus::Params& consensusParams = Params().GetConsensus();
 2803. // Check proof of work
 2804. if (block.nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block, consensusParams))
 2805. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-diffbits", false, "incorrect proof of work");
 2806. // Check timestamp against prev
 2807. if (block.GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
 2808. return state.Invalid(false, REJECT_INVALID, "time-too-old", "block's timestamp is too early");
 2809. // Reject outdated version blocks when 95% (75% on testnet) of the network has upgraded:
 2810. for (int32_t version = 2; version < 5; ++version) // check for version 2, 3 and 4 upgrades
 2811. if (block.nVersion < version && IsSuperMajority(version, pindexPrev, consensusParams.nMajorityRejectBlockOutdated, consensusParams))
 2812. return state.Invalid(false, REJECT_OBSOLETE, strprintf("bad-version(v%d)", version - 1),
 2813. strprintf("rejected nVersion=%d block", version - 1));
 2814. return true;
 2815. }
 2816. bool ContextualCheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex * const pindexPrev)
 2817. {
 2818. const int nHeight = pindexPrev == NULL ? 0 : pindexPrev->nHeight + 1;
 2819. const Consensus::Params& consensusParams = Params().GetConsensus();
 2820. // Check that all transactions are finalized
 2821. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx) {
 2822. int nLockTimeFlags = 0;
 2823. int64_t nLockTimeCutoff = (nLockTimeFlags & LOCKTIME_MEDIAN_TIME_PAST)
 2824. ? pindexPrev->GetMedianTimePast()
 2825. : block.GetBlockTime();
 2826. if (!IsFinalTx(tx, nHeight, nLockTimeCutoff)) {
 2827. return state.DoS(10, false, REJECT_INVALID, "bad-txns-nonfinal", false, "non-final transaction");
 2828. }
 2829. }
 2830. // Enforce block.nVersion=2 rule that the coinbase starts with serialized block height
 2831. // if 750 of the last 1,000 blocks are version 2 or greater (51/100 if testnet):
 2832. if (block.nVersion >= 2 && IsSuperMajority(2, pindexPrev, consensusParams.nMajorityEnforceBlockUpgrade, consensusParams))
 2833. {
 2834. CScript expect = CScript() << nHeight;
 2835. if (block.vtx[0].vin[0].scriptSig.size() < expect.size() ||
 2836. !std::equal(expect.begin(), expect.end(), block.vtx[0].vin[0].scriptSig.begin())) {
 2837. return state.DoS(100, false, REJECT_INVALID, "bad-cb-height", false, "block height mismatch in coinbase");
 2838. }
 2839. }
 2840. return true;
 2841. }
 2842. static bool AcceptBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, CBlockIndex** ppindex=NULL)
 2843. {
 2844. AssertLockHeld(cs_main);
 2845. // Check for duplicate
 2846. uint256 hash = block.GetHash();
 2847. BlockMap::iterator miSelf = mapBlockIndex.find(hash);
 2848. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2849. if (hash != chainparams.GetConsensus().hashGenesisBlock) {
 2850. if (miSelf != mapBlockIndex.end()) {
 2851. // Block header is already known.
 2852. pindex = miSelf->second;
 2853. if (ppindex)
 2854. *ppindex = pindex;
 2855. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)
 2856. return state.Invalid(error("%s: block is marked invalid", __func__), 0, "duplicate");
 2857. return true;
 2858. }
 2859. if (!CheckBlockHeader(block, state))
 2860. return error("%s: Consensus::CheckBlockHeader: %s, %s", __func__, hash.ToString(), FormatStateMessage(state));
 2861. // Get prev block index
 2862. CBlockIndex* pindexPrev = NULL;
 2863. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2864. if (mi == mapBlockIndex.end())
 2865. return state.DoS(10, error("%s: prev block not found", __func__), 0, "bad-prevblk");
 2866. pindexPrev = (*mi).second;
 2867. if (pindexPrev->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)
 2868. return state.DoS(100, error("%s: prev block invalid", __func__), REJECT_INVALID, "bad-prevblk");
 2869. assert(pindexPrev);
 2870. if (fCheckpointsEnabled && !CheckIndexAgainstCheckpoint(pindexPrev, state, chainparams, hash))
 2871. return error("%s: CheckIndexAgainstCheckpoint(): %s", __func__, state.GetRejectReason().c_str());
 2872. if (!ContextualCheckBlockHeader(block, state, pindexPrev))
 2873. return error("%s: Consensus::ContextualCheckBlockHeader: %s, %s", __func__, hash.ToString(), FormatStateMessage(state));
 2874. }
 2875. if (pindex == NULL)
 2876. pindex = AddToBlockIndex(block);
 2877. if (ppindex)
 2878. *ppindex = pindex;
 2879. return true;
 2880. }
 2881. /** Store block on disk. If dbp is non-NULL, the file is known to already reside on disk */
 2882. static bool AcceptBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, CBlockIndex** ppindex, bool fRequested, CDiskBlockPos* dbp)
 2883. {
 2884. AssertLockHeld(cs_main);
 2885. CBlockIndex *&pindex = *ppindex;
 2886. if (!AcceptBlockHeader(block, state, chainparams, &pindex))
 2887. return false;
 2888. // Try to process all requested blocks that we don't have, but only
 2889. // process an unrequested block if it's new and has enough work to
 2890. // advance our tip, and isn't too many blocks ahead.
 2891. bool fAlreadyHave = pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA;
 2892. bool fHasMoreWork = (chainActive.Tip() ? pindex->nChainWork > chainActive.Tip()->nChainWork : true);
 2893. // Blocks that are too out-of-order needlessly limit the effectiveness of
 2894. // pruning, because pruning will not delete block files that contain any
 2895. // blocks which are too close in height to the tip. Apply this test
 2896. // regardless of whether pruning is enabled; it should generally be safe to
 2897. // not process unrequested blocks.
 2898. bool fTooFarAhead = (pindex->nHeight > int(chainActive.Height() + MIN_BLOCKS_TO_KEEP));
 2899. // TODO: deal better with return value and error conditions for duplicate
 2900. // and unrequested blocks.
 2901. if (fAlreadyHave) return true;
 2902. if (!fRequested) { // If we didn't ask for it:
 2903. if (pindex->nTx != 0) return true; // This is a previously-processed block that was pruned
 2904. if (!fHasMoreWork) return true; // Don't process less-work chains
 2905. if (fTooFarAhead) return true; // Block height is too high
 2906. }
 2907. if ((!CheckBlock(block, state)) || !ContextualCheckBlock(block, state, pindex->pprev)) {
 2908. if (state.IsInvalid() && !state.CorruptionPossible()) {
 2909. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2910. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 2911. }
 2912. return error("%s: %s", __func__, FormatStateMessage(state));
 2913. }
 2914. int nHeight = pindex->nHeight;
 2915. // Write block to history file
 2916. try {
 2917. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2918. CDiskBlockPos blockPos;
 2919. if (dbp != NULL)
 2920. blockPos = *dbp;
 2921. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, nHeight, block.GetBlockTime(), dbp != NULL))
 2922. return error("AcceptBlock(): FindBlockPos failed");
 2923. if (dbp == NULL)
 2924. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos, chainparams.MessageStart()))
 2925. AbortNode(state, "Failed to write block");
 2926. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2927. return error("AcceptBlock(): ReceivedBlockTransactions failed");
 2928. } catch (const std::runtime_error& e) {
 2929. return AbortNode(state, std::string("System error: ") + e.what());
 2930. }
 2931. if (fCheckForPruning)
 2932. FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_NONE); // we just allocated more disk space for block files
 2933. return true;
 2934. }
 2935. static bool IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned nRequired, const Consensus::Params& consensusParams)
 2936. {
 2937. unsigned int nFound = 0;
 2938. for (int i = 0; i < consensusParams.nMajorityWindow && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
 2939. {
 2940. if (pstart->nVersion >= minVersion)
 2941. ++nFound;
 2942. pstart = pstart->pprev;
 2943. }
 2944. return (nFound >= nRequired);
 2945. }
 2946. bool ProcessNewBlock(CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, const CNode* pfrom, const CBlock* pblock, bool fForceProcessing, CDiskBlockPos* dbp)
 2947. {
 2948. {
 2949. LOCK(cs_main);
 2950. bool fRequested = MarkBlockAsReceived(pblock->GetHash());
 2951. fRequested |= fForceProcessing;
 2952. // Store to disk
 2953. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2954. bool ret = AcceptBlock(*pblock, state, chainparams, &pindex, fRequested, dbp);
 2955. if (pindex && pfrom) {
 2956. mapBlockSource[pindex->GetBlockHash()] = pfrom->GetId();
 2957. }
 2958. CheckBlockIndex(chainparams.GetConsensus());
 2959. if (!ret)
 2960. return error("%s: AcceptBlock FAILED", __func__);
 2961. }
 2962. if (!ActivateBestChain(state, chainparams, pblock))
 2963. return error("%s: ActivateBestChain failed", __func__);
 2964. return true;
 2965. }
 2966. bool TestBlockValidity(CValidationState& state, const CChainParams& chainparams, const CBlock& block, CBlockIndex* pindexPrev, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 2967. {
 2968. AssertLockHeld(cs_main);
 2969. assert(pindexPrev && pindexPrev == chainActive.Tip());
 2970. if (fCheckpointsEnabled && !CheckIndexAgainstCheckpoint(pindexPrev, state, chainparams, block.GetHash()))
 2971. return error("%s: CheckIndexAgainstCheckpoint(): %s", __func__, state.GetRejectReason().c_str());
 2972. CCoinsViewCache viewNew(pcoinsTip);
 2973. CBlockIndex indexDummy(block);
 2974. indexDummy.pprev = pindexPrev;
 2975. indexDummy.nHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 2976. // NOTE: CheckBlockHeader is called by CheckBlock
 2977. if (!ContextualCheckBlockHeader(block, state, pindexPrev))
 2978. return error("%s: Consensus::ContextualCheckBlockHeader: %s", __func__, FormatStateMessage(state));
 2979. if (!CheckBlock(block, state, fCheckPOW, fCheckMerkleRoot))
 2980. return error("%s: Consensus::CheckBlock: %s", __func__, FormatStateMessage(state));
 2981. if (!ContextualCheckBlock(block, state, pindexPrev))
 2982. return error("%s: Consensus::ContextualCheckBlock: %s", __func__, FormatStateMessage(state));
 2983. if (!ConnectBlock(block, state, &indexDummy, viewNew, true))
 2984. return false;
 2985. assert(state.IsValid());
 2986. return true;
 2987. }
 2988. /**
 2989. * BLOCK PRUNING CODE
 2990. */
 2991. /* Calculate the amount of disk space the block & undo files currently use */
 2992. uint64_t CalculateCurrentUsage()
 2993. {
 2994. uint64_t retval = 0;
 2995. BOOST_FOREACH(const CBlockFileInfo &file, vinfoBlockFile) {
 2996. retval += file.nSize + file.nUndoSize;
 2997. }
 2998. return retval;
 2999. }
 3000. /* Prune a block file (modify associated database entries)*/
 3001. void PruneOneBlockFile(const int fileNumber)
 3002. {
 3003. for (BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin(); it != mapBlockIndex.end(); ++it) {
 3004. CBlockIndex* pindex = it->second;
 3005. if (pindex->nFile == fileNumber) {
 3006. pindex->nStatus &= ~BLOCK_HAVE_DATA;
 3007. pindex->nStatus &= ~BLOCK_HAVE_UNDO;
 3008. pindex->nFile = 0;
 3009. pindex->nDataPos = 0;
 3010. pindex->nUndoPos = 0;
 3011. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 3012. // Prune from mapBlocksUnlinked -- any block we prune would have
 3013. // to be downloaded again in order to consider its chain, at which
 3014. // point it would be considered as a candidate for
 3015. // mapBlocksUnlinked or setBlockIndexCandidates.
 3016. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator, std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator> range = mapBlocksUnlinked.equal_range(pindex->pprev);
 3017. while (range.first != range.second) {
 3018. std::multimap<CBlockIndex *, CBlockIndex *>::iterator it = range.first;
 3019. range.first++;
 3020. if (it->second == pindex) {
 3021. mapBlocksUnlinked.erase(it);
 3022. }
 3023. }
 3024. }
 3025. }
 3026. vinfoBlockFile[fileNumber].SetNull();
 3027. setDirtyFileInfo.insert(fileNumber);
 3028. }
 3029. void UnlinkPrunedFiles(std::set<int>& setFilesToPrune)
 3030. {
 3031. for (set<int>::iterator it = setFilesToPrune.begin(); it != setFilesToPrune.end(); ++it) {
 3032. CDiskBlockPos pos(*it, 0);
 3033. boost::filesystem::remove(GetBlockPosFilename(pos, "blk"));
 3034. boost::filesystem::remove(GetBlockPosFilename(pos, "rev"));
 3035. LogPrintf("Prune: %s deleted blk/rev (%05u)\n", __func__, *it);
 3036. }
 3037. }
 3038. /* Calculate the block/rev files that should be deleted to remain under target*/
 3039. void FindFilesToPrune(std::set<int>& setFilesToPrune, uint64_t nPruneAfterHeight)
 3040. {
 3041. LOCK2(cs_main, cs_LastBlockFile);
 3042. if (chainActive.Tip() == NULL || nPruneTarget == 0) {
 3043. return;
 3044. }
 3045. if ((uint64_t)chainActive.Tip()->nHeight <= nPruneAfterHeight) {
 3046. return;
 3047. }
 3048. unsigned int nLastBlockWeCanPrune = chainActive.Tip()->nHeight - MIN_BLOCKS_TO_KEEP;
 3049. uint64_t nCurrentUsage = CalculateCurrentUsage();
 3050. // We don't check to prune until after we've allocated new space for files
 3051. // So we should leave a buffer under our target to account for another allocation
 3052. // before the next pruning.
 3053. uint64_t nBuffer = BLOCKFILE_CHUNK_SIZE + UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 3054. uint64_t nBytesToPrune;
 3055. int count=0;
 3056. if (nCurrentUsage + nBuffer >= nPruneTarget) {
 3057. for (int fileNumber = 0; fileNumber < nLastBlockFile; fileNumber++) {
 3058. nBytesToPrune = vinfoBlockFile[fileNumber].nSize + vinfoBlockFile[fileNumber].nUndoSize;
 3059. if (vinfoBlockFile[fileNumber].nSize == 0)
 3060. continue;
 3061. if (nCurrentUsage + nBuffer < nPruneTarget) // are we below our target?
 3062. break;
 3063. // don't prune files that could have a block within MIN_BLOCKS_TO_KEEP of the main chain's tip but keep scanning
 3064. if (vinfoBlockFile[fileNumber].nHeightLast > nLastBlockWeCanPrune)
 3065. continue;
 3066. PruneOneBlockFile(fileNumber);
 3067. // Queue up the files for removal
 3068. setFilesToPrune.insert(fileNumber);
 3069. nCurrentUsage -= nBytesToPrune;
 3070. count++;
 3071. }
 3072. }
 3073. LogPrint("prune", "Prune: target=%dMiB actual=%dMiB diff=%dMiB max_prune_height=%d removed %d blk/rev pairs\n",
 3074. nPruneTarget/1024/1024, nCurrentUsage/1024/1024,
 3075. ((int64_t)nPruneTarget - (int64_t)nCurrentUsage)/1024/1024,
 3076. nLastBlockWeCanPrune, count);
 3077. }
 3078. bool CheckDiskSpace(uint64_t nAdditionalBytes)
 3079. {
 3080. uint64_t nFreeBytesAvailable = boost::filesystem::space(GetDataDir()).available;
 3081. // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
 3082. if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
 3083. return AbortNode("Disk space is low!", _("Error: Disk space is low!"));
 3084. return true;
 3085. }
 3086. FILE* OpenDiskFile(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix, bool fReadOnly)
 3087. {
 3088. if (pos.IsNull())
 3089. return NULL;
 3090. boost::filesystem::path path = GetBlockPosFilename(pos, prefix);
 3091. boost::filesystem::create_directories(path.parent_path());
 3092. FILE* file = fopen(path.string().c_str(), "rb+");
 3093. if (!file && !fReadOnly)
 3094. file = fopen(path.string().c_str(), "wb+");
 3095. if (!file) {
 3096. LogPrintf("Unable to open file %s\n", path.string());
 3097. return NULL;
 3098. }
 3099. if (pos.nPos) {
 3100. if (fseek(file, pos.nPos, SEEK_SET)) {
 3101. LogPrintf("Unable to seek to position %u of %s\n", pos.nPos, path.string());
 3102. fclose(file);
 3103. return NULL;
 3104. }
 3105. }
 3106. return file;
 3107. }
 3108. FILE* OpenBlockFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 3109. return OpenDiskFile(pos, "blk", fReadOnly);
 3110. }
 3111. FILE* OpenUndoFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 3112. return OpenDiskFile(pos, "rev", fReadOnly);
 3113. }
 3114. boost::filesystem::path GetBlockPosFilename(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix)
 3115. {
 3116. return GetDataDir() / "blocks" / strprintf("%s%05u.dat", prefix, pos.nFile);
 3117. }
 3118. CBlockIndex * InsertBlockIndex(uint256 hash)
 3119. {
 3120. if (hash.IsNull())
 3121. return NULL;
 3122. // Return existing
 3123. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 3124. if (mi != mapBlockIndex.end())
 3125. return (*mi).second;
 3126. // Create new
 3127. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex();
 3128. if (!pindexNew)
 3129. throw runtime_error("LoadBlockIndex(): new CBlockIndex failed");
 3130. mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 3131. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 3132. return pindexNew;
 3133. }
 3134. bool static LoadBlockIndexDB()
 3135. {
 3136. const CChainParams& chainparams = Params();
 3137. if (!pblocktree->LoadBlockIndexGuts())
 3138. return false;
 3139. boost::this_thread::interruption_point();
 3140. // Calculate nChainWork
 3141. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vSortedByHeight;
 3142. vSortedByHeight.reserve(mapBlockIndex.size());
 3143. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 3144. {
 3145. CBlockIndex* pindex = item.second;
 3146. vSortedByHeight.push_back(make_pair(pindex->nHeight, pindex));
 3147. }
 3148. sort(vSortedByHeight.begin(), vSortedByHeight.end());
 3149. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(int, CBlockIndex*)& item, vSortedByHeight)
 3150. {
 3151. CBlockIndex* pindex = item.second;
 3152. pindex->nChainWork = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainWork : 0) + GetBlockProof(*pindex);
 3153. // We can link the chain of blocks for which we've received transactions at some point.
 3154. // Pruned nodes may have deleted the block.
 3155. if (pindex->nTx > 0) {
 3156. if (pindex->pprev) {
 3157. if (pindex->pprev->nChainTx) {
 3158. pindex->nChainTx = pindex->pprev->nChainTx + pindex->nTx;
 3159. } else {
 3160. pindex->nChainTx = 0;
 3161. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindex->pprev, pindex));
 3162. }
 3163. } else {
 3164. pindex->nChainTx = pindex->nTx;
 3165. }
 3166. }
 3167. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && (pindex->nChainTx || pindex->pprev == NULL))
 3168. setBlockIndexCandidates.insert(pindex);
 3169. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK && (!pindexBestInvalid || pindex->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork))
 3170. pindexBestInvalid = pindex;
 3171. if (pindex->pprev)
 3172. pindex->BuildSkip();
 3173. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TREE) && (pindexBestHeader == NULL || CBlockIndexWorkComparator()(pindexBestHeader, pindex)))
 3174. pindexBestHeader = pindex;
 3175. }
 3176. // Load block file info
 3177. pblocktree->ReadLastBlockFile(nLastBlockFile);
 3178. vinfoBlockFile.resize(nLastBlockFile + 1);
 3179. LogPrintf("%s: last block file = %i\n", __func__, nLastBlockFile);
 3180. for (int nFile = 0; nFile <= nLastBlockFile; nFile++) {
 3181. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, vinfoBlockFile[nFile]);
 3182. }
 3183. LogPrintf("%s: last block file info: %s\n", __func__, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].ToString());
 3184. for (int nFile = nLastBlockFile + 1; true; nFile++) {
 3185. CBlockFileInfo info;
 3186. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, info)) {
 3187. vinfoBlockFile.push_back(info);
 3188. } else {
 3189. break;
 3190. }
 3191. }
 3192. // Check presence of blk files
 3193. LogPrintf("Checking all blk files are present...\n");
 3194. set<int> setBlkDataFiles;
 3195. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 3196. {
 3197. CBlockIndex* pindex = item.second;
 3198. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 3199. setBlkDataFiles.insert(pindex->nFile);
 3200. }
 3201. }
 3202. for (std::set<int>::iterator it = setBlkDataFiles.begin(); it != setBlkDataFiles.end(); it++)
 3203. {
 3204. CDiskBlockPos pos(*it, 0);
 3205. if (CAutoFile(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION).IsNull()) {
 3206. return false;
 3207. }
 3208. }
 3209. // Check whether we have ever pruned block & undo files
 3210. pblocktree->ReadFlag("prunedblockfiles", fHavePruned);
 3211. if (fHavePruned)
 3212. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): Block files have previously been pruned\n");
 3213. // Check whether we need to continue reindexing
 3214. bool fReindexing = false;
 3215. pblocktree->ReadReindexing(fReindexing);
 3216. fReindex |= fReindexing;
 3217. // Check whether we have a transaction index
 3218. pblocktree->ReadFlag("txindex", fTxIndex);
 3219. LogPrintf("%s: transaction index %s\n", __func__, fTxIndex ? "enabled" : "disabled");
 3220. // Load pointer to end of best chain
 3221. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(pcoinsTip->GetBestBlock());
 3222. if (it == mapBlockIndex.end())
 3223. return true;
 3224. chainActive.SetTip(it->second);
 3225. PruneBlockIndexCandidates();
 3226. LogPrintf("%s: hashBestChain=%s height=%d date=%s progress=%f\n", __func__,
 3227. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(),
 3228. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 3229. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainparams.Checkpoints(), chainActive.Tip()));
 3230. return true;
 3231. }
 3232. CVerifyDB::CVerifyDB()
 3233. {
 3234. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), 0);
 3235. }
 3236. CVerifyDB::~CVerifyDB()
 3237. {
 3238. uiInterface.ShowProgress("", 100);
 3239. }
 3240. bool CVerifyDB::VerifyDB(const CChainParams& chainparams, CCoinsView *coinsview, int nCheckLevel, int nCheckDepth)
 3241. {
 3242. LOCK(cs_main);
 3243. if (chainActive.Tip() == NULL || chainActive.Tip()->pprev == NULL)
 3244. return true;
 3245. // Verify blocks in the best chain
 3246. if (nCheckDepth <= 0)
 3247. nCheckDepth = 1000000000; // suffices until the year 19000
 3248. if (nCheckDepth > chainActive.Height())
 3249. nCheckDepth = chainActive.Height();
 3250. nCheckLevel = std::max(0, std::min(4, nCheckLevel));
 3251. LogPrintf("Verifying last %i blocks at level %i\n", nCheckDepth, nCheckLevel);
 3252. CCoinsViewCache coins(coinsview);
 3253. CBlockIndex* pindexState = chainActive.Tip();
 3254. CBlockIndex* pindexFailure = NULL;
 3255. int nGoodTransactions = 0;
 3256. CValidationState state;
 3257. for (CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip(); pindex && pindex->pprev; pindex = pindex->pprev)
 3258. {
 3259. boost::this_thread::interruption_point();
 3260. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * (nCheckLevel >= 4 ? 50 : 100)))));
 3261. if (pindex->nHeight < chainActive.Height()-nCheckDepth)
 3262. break;
 3263. CBlock block;
 3264. // check level 0: read from disk
 3265. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex, chainparams.GetConsensus()))
 3266. return error("VerifyDB(): *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3267. // check level 1: verify block validity
 3268. if (nCheckLevel >= 1 && !CheckBlock(block, state))
 3269. return error("%s: *** found bad block at %d, hash=%s (%s)\n", __func__,
 3270. pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString(), FormatStateMessage(state));
 3271. // check level 2: verify undo validity
 3272. if (nCheckLevel >= 2 && pindex) {
 3273. CBlockUndo undo;
 3274. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 3275. if (!pos.IsNull()) {
 3276. if (!UndoReadFromDisk(undo, pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 3277. return error("VerifyDB(): *** found bad undo data at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3278. }
 3279. }
 3280. // check level 3: check for inconsistencies during memory-only disconnect of tip blocks
 3281. if (nCheckLevel >= 3 && pindex == pindexState && (coins.DynamicMemoryUsage() + pcoinsTip->DynamicMemoryUsage()) <= nCoinCacheUsage) {
 3282. bool fClean = true;
 3283. if (!DisconnectBlock(block, state, pindex, coins, &fClean))
 3284. return error("VerifyDB(): *** irrecoverable inconsistency in block data at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3285. pindexState = pindex->pprev;
 3286. if (!fClean) {
 3287. nGoodTransactions = 0;
 3288. pindexFailure = pindex;
 3289. } else
 3290. nGoodTransactions += block.vtx.size();
 3291. }
 3292. if (ShutdownRequested())
 3293. return true;
 3294. }
 3295. if (pindexFailure)
 3296. return error("VerifyDB(): *** coin database inconsistencies found (last %i blocks, %i good transactions before that)\n", chainActive.Height() - pindexFailure->nHeight + 1, nGoodTransactions);
 3297. // check level 4: try reconnecting blocks
 3298. if (nCheckLevel >= 4) {
 3299. CBlockIndex *pindex = pindexState;
 3300. while (pindex != chainActive.Tip()) {
 3301. boost::this_thread::interruption_point();
 3302. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, 100 - (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * 50))));
 3303. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3304. CBlock block;
 3305. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex, chainparams.GetConsensus()))
 3306. return error("VerifyDB(): *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3307. if (!ConnectBlock(block, state, pindex, coins))
 3308. return error("VerifyDB(): *** found unconnectable block at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3309. }
 3310. }
 3311. LogPrintf("No coin database inconsistencies in last %i blocks (%i transactions)\n", chainActive.Height() - pindexState->nHeight, nGoodTransactions);
 3312. return true;
 3313. }
 3314. void UnloadBlockIndex()
 3315. {
 3316. LOCK(cs_main);
 3317. setBlockIndexCandidates.clear();
 3318. chainActive.SetTip(NULL);
 3319. pindexBestInvalid = NULL;
 3320. pindexBestHeader = NULL;
 3321. mempool.clear();
 3322. mapOrphanTransactions.clear();
 3323. mapOrphanTransactionsByPrev.clear();
 3324. nSyncStarted = 0;
 3325. mapBlocksUnlinked.clear();
 3326. vinfoBlockFile.clear();
 3327. nLastBlockFile = 0;
 3328. nBlockSequenceId = 1;
 3329. mapBlockSource.clear();
 3330. mapBlocksInFlight.clear();
 3331. nQueuedValidatedHeaders = 0;
 3332. nPreferredDownload = 0;
 3333. setDirtyBlockIndex.clear();
 3334. setDirtyFileInfo.clear();
 3335. mapNodeState.clear();
 3336. recentRejects.reset(NULL);
 3337. versionbitscache.Clear();
 3338. for (int b = 0; b < VERSIONBITS_NUM_BITS; b++) {
 3339. warningcache[b].clear();
 3340. }
 3341. BOOST_FOREACH(BlockMap::value_type& entry, mapBlockIndex) {
 3342. delete entry.second;
 3343. }
 3344. mapBlockIndex.clear();
 3345. fHavePruned = false;
 3346. }
 3347. bool LoadBlockIndex()
 3348. {
 3349. // Load block index from databases
 3350. if (!fReindex && !LoadBlockIndexDB())
 3351. return false;
 3352. return true;
 3353. }
 3354. bool InitBlockIndex(const CChainParams& chainparams)
 3355. {
 3356. LOCK(cs_main);
 3357. // Initialize global variables that cannot be constructed at startup.
 3358. recentRejects.reset(new CRollingBloomFilter(120000, 0.000001));
 3359. // Check whether we're already initialized
 3360. if (chainActive.Genesis() != NULL)
 3361. return true;
 3362. // Use the provided setting for -txindex in the new database
 3363. fTxIndex = GetBoolArg("-txindex", DEFAULT_TXINDEX);
 3364. pblocktree->WriteFlag("txindex", fTxIndex);
 3365. LogPrintf("Initializing databases...\n");
 3366. // Only add the genesis block if not reindexing (in which case we reuse the one already on disk)
 3367. if (!fReindex) {
 3368. try {
 3369. CBlock &block = const_cast<CBlock&>(chainparams.GenesisBlock());
 3370. // Start new block file
 3371. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 3372. CDiskBlockPos blockPos;
 3373. CValidationState state;
 3374. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, 0, block.GetBlockTime()))
 3375. return error("LoadBlockIndex(): FindBlockPos failed");
 3376. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos, chainparams.MessageStart()))
 3377. return error("LoadBlockIndex(): writing genesis block to disk failed");
 3378. CBlockIndex *pindex = AddToBlockIndex(block);
 3379. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 3380. return error("LoadBlockIndex(): genesis block not accepted");
 3381. if (!ActivateBestChain(state, chainparams, &block))
 3382. return error("LoadBlockIndex(): genesis block cannot be activated");
 3383. // Force a chainstate write so that when we VerifyDB in a moment, it doesn't check stale data
 3384. return FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_ALWAYS);
 3385. } catch (const std::runtime_error& e) {
 3386. return error("LoadBlockIndex(): failed to initialize block database: %s", e.what());
 3387. }
 3388. }
 3389. return true;
 3390. }
 3391. bool LoadExternalBlockFile(const CChainParams& chainparams, FILE* fileIn, CDiskBlockPos *dbp)
 3392. {
 3393. // Map of disk positions for blocks with unknown parent (only used for reindex)
 3394. static std::multimap<uint256, CDiskBlockPos> mapBlocksUnknownParent;
 3395. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 3396. int nLoaded = 0;
 3397. try {
 3398. // This takes over fileIn and calls fclose() on it in the CBufferedFile destructor
 3399. CBufferedFile blkdat(fileIn, 2*MAX_BLOCK_SIZE, MAX_BLOCK_SIZE+8, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 3400. uint64_t nRewind = blkdat.GetPos();
 3401. while (!blkdat.eof()) {
 3402. boost::this_thread::interruption_point();
 3403. blkdat.SetPos(nRewind);
 3404. nRewind++; // start one byte further next time, in case of failure
 3405. blkdat.SetLimit(); // remove former limit
 3406. unsigned int nSize = 0;
 3407. try {
 3408. // locate a header
 3409. unsigned char buf[MESSAGE_START_SIZE];
 3410. blkdat.FindByte(chainparams.MessageStart()[0]);
 3411. nRewind = blkdat.GetPos()+1;
 3412. blkdat >> FLATDATA(buf);
 3413. if (memcmp(buf, chainparams.MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE))
 3414. continue;
 3415. // read size
 3416. blkdat >> nSize;
 3417. if (nSize < 80 || nSize > MAX_BLOCK_SIZE)
 3418. continue;
 3419. } catch (const std::exception&) {
 3420. // no valid block header found; don't complain
 3421. break;
 3422. }
 3423. try {
 3424. // read block
 3425. uint64_t nBlockPos = blkdat.GetPos();
 3426. if (dbp)
 3427. dbp->nPos = nBlockPos;
 3428. blkdat.SetLimit(nBlockPos + nSize);
 3429. blkdat.SetPos(nBlockPos);
 3430. CBlock block;
 3431. blkdat >> block;
 3432. nRewind = blkdat.GetPos();
 3433. // detect out of order blocks, and store them for later
 3434. uint256 hash = block.GetHash();
 3435. if (hash != chainparams.GetConsensus().hashGenesisBlock && mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock) == mapBlockIndex.end()) {
 3436. LogPrint("reindex", "%s: Out of order block %s, parent %s not known\n", __func__, hash.ToString(),
 3437. block.hashPrevBlock.ToString());
 3438. if (dbp)
 3439. mapBlocksUnknownParent.insert(std::make_pair(block.hashPrevBlock, *dbp));
 3440. continue;
 3441. }
 3442. // process in case the block isn't known yet
 3443. if (mapBlockIndex.count(hash) == 0 || (mapBlockIndex[hash]->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) == 0) {
 3444. CValidationState state;
 3445. if (ProcessNewBlock(state, chainparams, NULL, &block, true, dbp))
 3446. nLoaded++;
 3447. if (state.IsError())
 3448. break;
 3449. } else if (hash != chainparams.GetConsensus().hashGenesisBlock && mapBlockIndex[hash]->nHeight % 1000 == 0) {
 3450. LogPrintf("Block Import: already had block %s at height %d\n", hash.ToString(), mapBlockIndex[hash]->nHeight);
 3451. }
 3452. // Recursively process earlier encountered successors of this block
 3453. deque<uint256> queue;
 3454. queue.push_back(hash);
 3455. while (!queue.empty()) {
 3456. uint256 head = queue.front();
 3457. queue.pop_front();
 3458. std::pair<std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator, std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator> range = mapBlocksUnknownParent.equal_range(head);
 3459. while (range.first != range.second) {
 3460. std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator it = range.first;
 3461. if (ReadBlockFromDisk(block, it->second, chainparams.GetConsensus()))
 3462. {
 3463. LogPrintf("%s: Processing out of order child %s of %s\n", __func__, block.GetHash().ToString(),
 3464. head.ToString());
 3465. CValidationState dummy;
 3466. if (ProcessNewBlock(dummy, chainparams, NULL, &block, true, &it->second))
 3467. {
 3468. nLoaded++;
 3469. queue.push_back(block.GetHash());
 3470. }
 3471. }
 3472. range.first++;
 3473. mapBlocksUnknownParent.erase(it);
 3474. }
 3475. }
 3476. } catch (const std::exception& e) {
 3477. LogPrintf("%s: Deserialize or I/O error - %s\n", __func__, e.what());
 3478. }
 3479. }
 3480. } catch (const std::runtime_error& e) {
 3481. AbortNode(std::string("System error: ") + e.what());
 3482. }
 3483. if (nLoaded > 0)
 3484. LogPrintf("Loaded %i blocks from external file in %dms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
 3485. return nLoaded > 0;
 3486. }
 3487. void static CheckBlockIndex(const Consensus::Params& consensusParams)
 3488. {
 3489. if (!fCheckBlockIndex) {
 3490. return;
 3491. }
 3492. LOCK(cs_main);
 3493. // During a reindex, we read the genesis block and call CheckBlockIndex before ActivateBestChain,
 3494. // so we have the genesis block in mapBlockIndex but no active chain. (A few of the tests when
 3495. // iterating the block tree require that chainActive has been initialized.)
 3496. if (chainActive.Height() < 0) {
 3497. assert(mapBlockIndex.size() <= 1);
 3498. return;
 3499. }
 3500. // Build forward-pointing map of the entire block tree.
 3501. std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*> forward;
 3502. for (BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin(); it != mapBlockIndex.end(); it++) {
 3503. forward.insert(std::make_pair(it->second->pprev, it->second));
 3504. }
 3505. assert(forward.size() == mapBlockIndex.size());
 3506. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> rangeGenesis = forward.equal_range(NULL);
 3507. CBlockIndex *pindex = rangeGenesis.first->second;
 3508. rangeGenesis.first++;
 3509. assert(rangeGenesis.first == rangeGenesis.second); // There is only one index entry with parent NULL.
 3510. // Iterate over the entire block tree, using depth-first search.
 3511. // Along the way, remember whether there are blocks on the path from genesis
 3512. // block being explored which are the first to have certain properties.
 3513. size_t nNodes = 0;
 3514. int nHeight = 0;
 3515. CBlockIndex* pindexFirstInvalid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which is invalid.
 3516. CBlockIndex* pindexFirstMissing = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_HAVE_DATA.
 3517. CBlockIndex* pindexFirstNeverProcessed = NULL; // Oldest ancestor of pindex for which nTx == 0.
 3518. CBlockIndex* pindexFirstNotTreeValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_TREE (regardless of being valid or not).
 3519. CBlockIndex* pindexFirstNotTransactionsValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_TRANSACTIONS (regardless of being valid or not).
 3520. CBlockIndex* pindexFirstNotChainValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_CHAIN (regardless of being valid or not).
 3521. CBlockIndex* pindexFirstNotScriptsValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_SCRIPTS (regardless of being valid or not).
 3522. while (pindex != NULL) {
 3523. nNodes++;
 3524. if (pindexFirstInvalid == NULL && pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_VALID) pindexFirstInvalid = pindex;
 3525. if (pindexFirstMissing == NULL && !(pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA)) pindexFirstMissing = pindex;
 3526. if (pindexFirstNeverProcessed == NULL && pindex->nTx == 0) pindexFirstNeverProcessed = pindex;
 3527. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotTreeValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_TREE) pindexFirstNotTreeValid = pindex;
 3528. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotTransactionsValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) pindexFirstNotTransactionsValid = pindex;
 3529. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotChainValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_CHAIN) pindexFirstNotChainValid = pindex;
 3530. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotScriptsValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_SCRIPTS) pindexFirstNotScriptsValid = pindex;
 3531. // Begin: actual consistency checks.
 3532. if (pindex->pprev == NULL) {
 3533. // Genesis block checks.
 3534. assert(pindex->GetBlockHash() == consensusParams.hashGenesisBlock); // Genesis block's hash must match.
 3535. assert(pindex == chainActive.Genesis()); // The current active chain's genesis block must be this block.
 3536. }
 3537. if (pindex->nChainTx == 0) assert(pindex->nSequenceId == 0); // nSequenceId can't be set for blocks that aren't linked
 3538. // VALID_TRANSACTIONS is equivalent to nTx > 0 for all nodes (whether or not pruning has occurred).
 3539. // HAVE_DATA is only equivalent to nTx > 0 (or VALID_TRANSACTIONS) if no pruning has occurred.
 3540. if (!fHavePruned) {
 3541. // If we've never pruned, then HAVE_DATA should be equivalent to nTx > 0
 3542. assert(!(pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) == (pindex->nTx == 0));
 3543. assert(pindexFirstMissing == pindexFirstNeverProcessed);
 3544. } else {
 3545. // If we have pruned, then we can only say that HAVE_DATA implies nTx > 0
 3546. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) assert(pindex->nTx > 0);
 3547. }
 3548. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_UNDO) assert(pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA);
 3549. assert(((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) == (pindex->nTx > 0)); // This is pruning-independent.
 3550. // All parents having had data (at some point) is equivalent to all parents being VALID_TRANSACTIONS, which is equivalent to nChainTx being set.
 3551. assert((pindexFirstNeverProcessed != NULL) == (pindex->nChainTx == 0)); // nChainTx != 0 is used to signal that all parent blocks have been processed (but may have been pruned).
 3552. assert((pindexFirstNotTransactionsValid != NULL) == (pindex->nChainTx == 0));
 3553. assert(pindex->nHeight == nHeight); // nHeight must be consistent.
 3554. assert(pindex->pprev == NULL || pindex->nChainWork >= pindex->pprev->nChainWork); // For every block except the genesis block, the chainwork must be larger than the parent's.
 3555. assert(nHeight < 2 || (pindex->pskip && (pindex->pskip->nHeight < nHeight))); // The pskip pointer must point back for all but the first 2 blocks.
 3556. assert(pindexFirstNotTreeValid == NULL); // All mapBlockIndex entries must at least be TREE valid
 3557. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_TREE) assert(pindexFirstNotTreeValid == NULL); // TREE valid implies all parents are TREE valid
 3558. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_CHAIN) assert(pindexFirstNotChainValid == NULL); // CHAIN valid implies all parents are CHAIN valid
 3559. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_SCRIPTS) assert(pindexFirstNotScriptsValid == NULL); // SCRIPTS valid implies all parents are SCRIPTS valid
 3560. if (pindexFirstInvalid == NULL) {
 3561. // Checks for not-invalid blocks.
 3562. assert((pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) == 0); // The failed mask cannot be set for blocks without invalid parents.
 3563. }
 3564. if (!CBlockIndexWorkComparator()(pindex, chainActive.Tip()) && pindexFirstNeverProcessed == NULL) {
 3565. if (pindexFirstInvalid == NULL) {
 3566. // If this block sorts at least as good as the current tip and
 3567. // is valid and we have all data for its parents, it must be in
 3568. // setBlockIndexCandidates. chainActive.Tip() must also be there
 3569. // even if some data has been pruned.
 3570. if (pindexFirstMissing == NULL || pindex == chainActive.Tip()) {
 3571. assert(setBlockIndexCandidates.count(pindex));
 3572. }
 3573. // If some parent is missing, then it could be that this block was in
 3574. // setBlockIndexCandidates but had to be removed because of the missing data.
 3575. // In this case it must be in mapBlocksUnlinked -- see test below.
 3576. }
 3577. } else { // If this block sorts worse than the current tip or some ancestor's block has never been seen, it cannot be in setBlockIndexCandidates.
 3578. assert(setBlockIndexCandidates.count(pindex) == 0);
 3579. }
 3580. // Check whether this block is in mapBlocksUnlinked.
 3581. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> rangeUnlinked = mapBlocksUnlinked.equal_range(pindex->pprev);
 3582. bool foundInUnlinked = false;
 3583. while (rangeUnlinked.first != rangeUnlinked.second) {
 3584. assert(rangeUnlinked.first->first == pindex->pprev);
 3585. if (rangeUnlinked.first->second == pindex) {
 3586. foundInUnlinked = true;
 3587. break;
 3588. }
 3589. rangeUnlinked.first++;
 3590. }
 3591. if (pindex->pprev && (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) && pindexFirstNeverProcessed != NULL && pindexFirstInvalid == NULL) {
 3592. // If this block has block data available, some parent was never received, and has no invalid parents, it must be in mapBlocksUnlinked.
 3593. assert(foundInUnlinked);
 3594. }
 3595. if (!(pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA)) assert(!foundInUnlinked); // Can't be in mapBlocksUnlinked if we don't HAVE_DATA
 3596. if (pindexFirstMissing == NULL) assert(!foundInUnlinked); // We aren't missing data for any parent -- cannot be in mapBlocksUnlinked.
 3597. if (pindex->pprev && (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) && pindexFirstNeverProcessed == NULL && pindexFirstMissing != NULL) {
 3598. // We HAVE_DATA for this block, have received data for all parents at some point, but we're currently missing data for some parent.
 3599. assert(fHavePruned); // We must have pruned.
 3600. // This block may have entered mapBlocksUnlinked if:
 3601. // - it has a descendant that at some point had more work than the
 3602. // tip, and
 3603. // - we tried switching to that descendant but were missing
 3604. // data for some intermediate block between chainActive and the
 3605. // tip.
 3606. // So if this block is itself better than chainActive.Tip() and it wasn't in
 3607. // setBlockIndexCandidates, then it must be in mapBlocksUnlinked.
 3608. if (!CBlockIndexWorkComparator()(pindex, chainActive.Tip()) && setBlockIndexCandidates.count(pindex) == 0) {
 3609. if (pindexFirstInvalid == NULL) {
 3610. assert(foundInUnlinked);
 3611. }
 3612. }
 3613. }
 3614. // assert(pindex->GetBlockHash() == pindex->GetBlockHeader().GetHash()); // Perhaps too slow
 3615. // End: actual consistency checks.
 3616. // Try descending into the first subnode.
 3617. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> range = forward.equal_range(pindex);
 3618. if (range.first != range.second) {
 3619. // A subnode was found.
 3620. pindex = range.first->second;
 3621. nHeight++;
 3622. continue;
 3623. }
 3624. // This is a leaf node.
 3625. // Move upwards until we reach a node of which we have not yet visited the last child.
 3626. while (pindex) {
 3627. // We are going to either move to a parent or a sibling of pindex.
 3628. // If pindex was the first with a certain property, unset the corresponding variable.
 3629. if (pindex == pindexFirstInvalid) pindexFirstInvalid = NULL;
 3630. if (pindex == pindexFirstMissing) pindexFirstMissing = NULL;
 3631. if (pindex == pindexFirstNeverProcessed) pindexFirstNeverProcessed = NULL;
 3632. if (pindex == pindexFirstNotTreeValid) pindexFirstNotTreeValid = NULL;
 3633. if (pindex == pindexFirstNotTransactionsValid) pindexFirstNotTransactionsValid = NULL;
 3634. if (pindex == pindexFirstNotChainValid) pindexFirstNotChainValid = NULL;
 3635. if (pindex == pindexFirstNotScriptsValid) pindexFirstNotScriptsValid = NULL;
 3636. // Find our parent.
 3637. CBlockIndex* pindexPar = pindex->pprev;
 3638. // Find which child we just visited.
 3639. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> rangePar = forward.equal_range(pindexPar);
 3640. while (rangePar.first->second != pindex) {
 3641. assert(rangePar.first != rangePar.second); // Our parent must have at least the node we're coming from as child.
 3642. rangePar.first++;
 3643. }
 3644. // Proceed to the next one.
 3645. rangePar.first++;
 3646. if (rangePar.first != rangePar.second) {
 3647. // Move to the sibling.
 3648. pindex = rangePar.first->second;
 3649. break;
 3650. } else {
 3651. // Move up further.
 3652. pindex = pindexPar;
 3653. nHeight--;
 3654. continue;
 3655. }
 3656. }
 3657. }
 3658. // Check that we actually traversed the entire map.
 3659. assert(nNodes == forward.size());
 3660. }
 3661. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 3662. //
 3663. // CAlert
 3664. //
 3665. std::string GetWarnings(const std::string& strFor)
 3666. {
 3667. int nPriority = 0;
 3668. string strStatusBar;
 3669. string strRPC;
 3670. string strGUI;
 3671. if (!CLIENT_VERSION_IS_RELEASE) {
 3672. strStatusBar = "This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications";
 3673. strGUI = _("This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications");
 3674. }
 3675. if (GetBoolArg("-testsafemode", DEFAULT_TESTSAFEMODE))
 3676. strStatusBar = strRPC = strGUI = "testsafemode enabled";
 3677. // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
 3678. if (strMiscWarning != "")
 3679. {
 3680. nPriority = 1000;
 3681. strStatusBar = strGUI = strMiscWarning;
 3682. }
 3683. if (fLargeWorkForkFound)
 3684. {
 3685. nPriority = 2000;
 3686. strStatusBar = strRPC = "Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.";
 3687. strGUI = _("Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.");
 3688. }
 3689. else if (fLargeWorkInvalidChainFound)
 3690. {
 3691. nPriority = 2000;
 3692. strStatusBar = strRPC = "Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
 3693. strGUI = _("Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.");
 3694. }
 3695. // Alerts
 3696. {
 3697. LOCK(cs_mapAlerts);
 3698. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 3699. {
 3700. const CAlert& alert = item.second;
 3701. if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
 3702. {
 3703. nPriority = alert.nPriority;
 3704. strStatusBar = strGUI = alert.strStatusBar;
 3705. }
 3706. }
 3707. }
 3708. if (strFor == "gui")
 3709. return strGUI;
 3710. else if (strFor == "statusbar")
 3711. return strStatusBar;
 3712. else if (strFor == "rpc")
 3713. return strRPC;
 3714. assert(!"GetWarnings(): invalid parameter");
 3715. return "error";
 3716. }
 3717. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 3718. //
 3719. // Messages
 3720. //
 3721. bool static AlreadyHave(const CInv& inv) EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(cs_main)
 3722. {
 3723. switch (inv.type)
 3724. {
 3725. case MSG_TX:
 3726. {
 3727. assert(recentRejects);
 3728. if (chainActive.Tip()->GetBlockHash() != hashRecentRejectsChainTip)
 3729. {
 3730. // If the chain tip has changed previously rejected transactions
 3731. // might be now valid, e.g. due to a nLockTime'd tx becoming valid,
 3732. // or a double-spend. Reset the rejects filter and give those
 3733. // txs a second chance.
 3734. hashRecentRejectsChainTip = chainActive.Tip()->GetBlockHash();
 3735. recentRejects->reset();
 3736. }
 3737. return recentRejects->contains(inv.hash) ||
 3738. mempool.exists(inv.hash) ||
 3739. mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
 3740. pcoinsTip->HaveCoins(inv.hash);
 3741. }
 3742. case MSG_BLOCK:
 3743. return mapBlockIndex.count(inv.hash);
 3744. }
 3745. // Don't know what it is, just say we already got one
 3746. return true;
 3747. }
 3748. void static ProcessGetData(CNode* pfrom, const Consensus::Params& consensusParams)
 3749. {
 3750. std::deque<CInv>::iterator it = pfrom->vRecvGetData.begin();
 3751. vector<CInv> vNotFound;
 3752. LOCK(cs_main);
 3753. while (it != pfrom->vRecvGetData.end()) {
 3754. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 3755. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 3756. break;
 3757. const CInv &inv = *it;
 3758. {
 3759. boost::this_thread::interruption_point();
 3760. it++;
 3761. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 3762. {
 3763. bool send = false;
 3764. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
 3765. if (mi != mapBlockIndex.end())
 3766. {
 3767. if (chainActive.Contains(mi->second)) {
 3768. send = true;
 3769. } else {
 3770. static const int nOneMonth = 30 * 24 * 60 * 60;
 3771. // To prevent fingerprinting attacks, only send blocks outside of the active
 3772. // chain if they are valid, and no more than a month older (both in time, and in
 3773. // best equivalent proof of work) than the best header chain we know about.
 3774. send = mi->second->IsValid(BLOCK_VALID_SCRIPTS) && (pindexBestHeader != NULL) &&
 3775. (pindexBestHeader->GetBlockTime() - mi->second->GetBlockTime() < nOneMonth) &&
 3776. (GetBlockProofEquivalentTime(*pindexBestHeader, *mi->second, *pindexBestHeader, consensusParams) < nOneMonth);
 3777. if (!send) {
 3778. LogPrintf("%s: ignoring request from peer=%i for old block that isn't in the main chain\n", __func__, pfrom->GetId());
 3779. }
 3780. }
 3781. }
 3782. // disconnect node in case we have reached the outbound limit for serving historical blocks
 3783. // never disconnect whitelisted nodes
 3784. static const int nOneWeek = 7 * 24 * 60 * 60; // assume > 1 week = historical
 3785. if (send && CNode::OutboundTargetReached(true) && ( ((pindexBestHeader != NULL) && (pindexBestHeader->GetBlockTime() - mi->second->GetBlockTime() > nOneWeek)) || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK) && !pfrom->fWhitelisted)
 3786. {
 3787. LogPrint("net", "historical block serving limit reached, disconnect peer=%d\n", pfrom->GetId());
 3788. //disconnect node
 3789. pfrom->fDisconnect = true;
 3790. send = false;
 3791. }
 3792. // Pruned nodes may have deleted the block, so check whether
 3793. // it's available before trying to send.
 3794. if (send && (mi->second->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA))
 3795. {
 3796. // Send block from disk
 3797. CBlock block;
 3798. if (!ReadBlockFromDisk(block, (*mi).second, consensusParams))
 3799. assert(!"cannot load block from disk");
 3800. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 3801. pfrom->PushMessage(NetMsgType::BLOCK, block);
 3802. else // MSG_FILTERED_BLOCK)
 3803. {
 3804. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3805. if (pfrom->pfilter)
 3806. {
 3807. CMerkleBlock merkleBlock(block, *pfrom->pfilter);
 3808. pfrom->PushMessage(NetMsgType::MERKLEBLOCK, merkleBlock);
 3809. // CMerkleBlock just contains hashes, so also push any transactions in the block the client did not see
 3810. // This avoids hurting performance by pointlessly requiring a round-trip
 3811. // Note that there is currently no way for a node to request any single transactions we didn't send here -
 3812. // they must either disconnect and retry or request the full block.
 3813. // Thus, the protocol spec specified allows for us to provide duplicate txn here,
 3814. // however we MUST always provide at least what the remote peer needs
 3815. typedef std::pair<unsigned int, uint256> PairType;
 3816. BOOST_FOREACH(PairType& pair, merkleBlock.vMatchedTxn)
 3817. pfrom->PushMessage(NetMsgType::TX, block.vtx[pair.first]);
 3818. }
 3819. // else
 3820. // no response
 3821. }
 3822. // Trigger the peer node to send a getblocks request for the next batch of inventory
 3823. if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
 3824. {
 3825. // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
 3826. // and we want it right after the last block so they don't
 3827. // wait for other stuff first.
 3828. vector<CInv> vInv;
 3829. vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, chainActive.Tip()->GetBlockHash()));
 3830. pfrom->PushMessage(NetMsgType::INV, vInv);
 3831. pfrom->hashContinue.SetNull();
 3832. }
 3833. }
 3834. }
 3835. else if (inv.IsKnownType())
 3836. {
 3837. // Send stream from relay memory
 3838. bool pushed = false;
 3839. {
 3840. LOCK(cs_mapRelay);
 3841. map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
 3842. if (mi != mapRelay.end()) {
 3843. pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
 3844. pushed = true;
 3845. }
 3846. }
 3847. if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
 3848. CTransaction tx;
 3849. if (mempool.lookup(inv.hash, tx)) {
 3850. CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
 3851. ss.reserve(1000);
 3852. ss << tx;
 3853. pfrom->PushMessage(NetMsgType::TX, ss);
 3854. pushed = true;
 3855. }
 3856. }
 3857. if (!pushed) {
 3858. vNotFound.push_back(inv);
 3859. }
 3860. }
 3861. // Track requests for our stuff.
 3862. GetMainSignals().Inventory(inv.hash);
 3863. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 3864. break;
 3865. }
 3866. }
 3867. pfrom->vRecvGetData.erase(pfrom->vRecvGetData.begin(), it);
 3868. if (!vNotFound.empty()) {
 3869. // Let the peer know that we didn't find what it asked for, so it doesn't
 3870. // have to wait around forever. Currently only SPV clients actually care
 3871. // about this message: it's needed when they are recursively walking the
 3872. // dependencies of relevant unconfirmed transactions. SPV clients want to
 3873. // do that because they want to know about (and store and rebroadcast and
 3874. // risk analyze) the dependencies of transactions relevant to them, without
 3875. // having to download the entire memory pool.
 3876. pfrom->PushMessage(NetMsgType::NOTFOUND, vNotFound);
 3877. }
 3878. }
 3879. bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv, int64_t nTimeReceived)
 3880. {
 3881. const CChainParams& chainparams = Params();
 3882. RandAddSeedPerfmon();
 3883. LogPrint("net", "received: %s (%u bytes) peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), vRecv.size(), pfrom->id);
 3884. if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
 3885. {
 3886. LogPrintf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
 3887. return true;
 3888. }
 3889. if (!(nLocalServices & NODE_BLOOM) &&
 3890. (strCommand == NetMsgType::FILTERLOAD ||
 3891. strCommand == NetMsgType::FILTERADD ||
 3892. strCommand == NetMsgType::FILTERCLEAR))
 3893. {
 3894. if (pfrom->nVersion >= NO_BLOOM_VERSION) {
 3895. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3896. return false;
 3897. } else if (GetBoolArg("-enforcenodebloom", DEFAULT_ENFORCENODEBLOOM)) {
 3898. pfrom->fDisconnect = true;
 3899. return false;
 3900. }
 3901. }
 3902. if (strCommand == NetMsgType::VERSION)
 3903. {
 3904. // Each connection can only send one version message
 3905. if (pfrom->nVersion != 0)
 3906. {
 3907. pfrom->PushMessage(NetMsgType::REJECT, strCommand, REJECT_DUPLICATE, string("Duplicate version message"));
 3908. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 3909. return false;
 3910. }
 3911. int64_t nTime;
 3912. CAddress addrMe;
 3913. CAddress addrFrom;
 3914. uint64_t nNonce = 1;
 3915. vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
 3916. if (pfrom->nVersion < MIN_PEER_PROTO_VERSION)
 3917. {
 3918. // disconnect from peers older than this proto version
 3919. LogPrintf("peer=%d using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->id, pfrom->nVersion);
 3920. pfrom->PushMessage(NetMsgType::REJECT, strCommand, REJECT_OBSOLETE,
 3921. strprintf("Version must be %d or greater", MIN_PEER_PROTO_VERSION));
 3922. pfrom->fDisconnect = true;
 3923. return false;
 3924. }
 3925. if (pfrom->nVersion == 10300)
 3926. pfrom->nVersion = 300;
 3927. if (!vRecv.empty())
 3928. vRecv >> addrFrom >> nNonce;
 3929. if (!vRecv.empty()) {
 3930. vRecv >> LIMITED_STRING(pfrom->strSubVer, MAX_SUBVERSION_LENGTH);
 3931. pfrom->cleanSubVer = SanitizeString(pfrom->strSubVer);
 3932. }
 3933. if (!vRecv.empty())
 3934. vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
 3935. if (!vRecv.empty())
 3936. vRecv >> pfrom->fRelayTxes; // set to true after we get the first filter* message
 3937. else
 3938. pfrom->fRelayTxes = true;
 3939. // Disconnect if we connected to ourself
 3940. if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
 3941. {
 3942. LogPrintf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString());
 3943. pfrom->fDisconnect = true;
 3944. return true;
 3945. }
 3946. pfrom->addrLocal = addrMe;
 3947. if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
 3948. {
 3949. SeenLocal(addrMe);
 3950. }
 3951. // Be shy and don't send version until we hear
 3952. if (pfrom->fInbound)
 3953. pfrom->PushVersion();
 3954. pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
 3955. // Potentially mark this peer as a preferred download peer.
 3956. UpdatePreferredDownload(pfrom, State(pfrom->GetId()));
 3957. // Change version
 3958. pfrom->PushMessage(NetMsgType::VERACK);
 3959. pfrom->ssSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 3960. if (!pfrom->fInbound)
 3961. {
 3962. // Advertise our address
 3963. if (fListen && !IsInitialBlockDownload())
 3964. {
 3965. CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
 3966. if (addr.IsRoutable())
 3967. {
 3968. LogPrintf("ProcessMessages: advertising address %s\n", addr.ToString());
 3969. pfrom->PushAddress(addr);
 3970. } else if (IsPeerAddrLocalGood(pfrom)) {
 3971. addr.SetIP(pfrom->addrLocal);
 3972. LogPrintf("ProcessMessages: advertising address %s\n", addr.ToString());
 3973. pfrom->PushAddress(addr);
 3974. }
 3975. }
 3976. // Get recent addresses
 3977. if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
 3978. {
 3979. pfrom->PushMessage(NetMsgType::GETADDR);
 3980. pfrom->fGetAddr = true;
 3981. }
 3982. addrman.Good(pfrom->addr);
 3983. } else {
 3984. if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
 3985. {
 3986. addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
 3987. addrman.Good(addrFrom);
 3988. }
 3989. }
 3990. // Relay alerts
 3991. {
 3992. LOCK(cs_mapAlerts);
 3993. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 3994. item.second.RelayTo(pfrom);
 3995. }
 3996. pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
 3997. string remoteAddr;
 3998. if (fLogIPs)
 3999. remoteAddr = ", peeraddr=" + pfrom->addr.ToString();
 4000. LogPrintf("receive version message: %s: version %d, blocks=%d, us=%s, peer=%d%s\n",
 4001. pfrom->cleanSubVer, pfrom->nVersion,
 4002. pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString(), pfrom->id,
 4003. remoteAddr);
 4004. int64_t nTimeOffset = nTime - GetTime();
 4005. pfrom->nTimeOffset = nTimeOffset;
 4006. AddTimeData(pfrom->addr, nTimeOffset);
 4007. }
 4008. else if (pfrom->nVersion == 0)
 4009. {
 4010. // Must have a version message before anything else
 4011. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 4012. return false;
 4013. }
 4014. else if (strCommand == NetMsgType::VERACK)
 4015. {
 4016. pfrom->SetRecvVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 4017. // Mark this node as currently connected, so we update its timestamp later.
 4018. if (pfrom->fNetworkNode) {
 4019. LOCK(cs_main);
 4020. State(pfrom->GetId())->fCurrentlyConnected = true;
 4021. }
 4022. if (pfrom->nVersion >= SENDHEADERS_VERSION) {
 4023. // Tell our peer we prefer to receive headers rather than inv's
 4024. // We send this to non-NODE NETWORK peers as well, because even
 4025. // non-NODE NETWORK peers can announce blocks (such as pruning
 4026. // nodes)
 4027. pfrom->PushMessage(NetMsgType::SENDHEADERS);
 4028. }
 4029. }
 4030. else if (strCommand == NetMsgType::ADDR)
 4031. {
 4032. vector<CAddress> vAddr;
 4033. vRecv >> vAddr;
 4034. // Don't want addr from older versions unless seeding
 4035. if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
 4036. return true;
 4037. if (vAddr.size() > 1000)
 4038. {
 4039. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 4040. return error("message addr size() = %u", vAddr.size());
 4041. }
 4042. // Store the new addresses
 4043. vector<CAddress> vAddrOk;
 4044. int64_t nNow = GetAdjustedTime();
 4045. int64_t nSince = nNow - 10 * 60;
 4046. BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
 4047. {
 4048. boost::this_thread::interruption_point();
 4049. if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
 4050. addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
 4051. pfrom->AddAddressKnown(addr);
 4052. bool fReachable = IsReachable(addr);
 4053. if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
 4054. {
 4055. // Relay to a limited number of other nodes
 4056. {
 4057. LOCK(cs_vNodes);
 4058. // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
 4059. // at a time so the addrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
 4060. static uint256 hashSalt;
 4061. if (hashSalt.IsNull())
 4062. hashSalt = GetRandHash();
 4063. uint64_t hashAddr = addr.GetHash();
 4064. uint256 hashRand = ArithToUint256(UintToArith256(hashSalt) ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60)));
 4065. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 4066. multimap<uint256, CNode*> mapMix;
 4067. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 4068. {
 4069. if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
 4070. continue;
 4071. unsigned int nPointer;
 4072. memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
 4073. uint256 hashKey = ArithToUint256(UintToArith256(hashRand) ^ nPointer);
 4074. hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
 4075. mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
 4076. }
 4077. int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
 4078. for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
 4079. ((*mi).second)->PushAddress(addr);
 4080. }
 4081. }
 4082. // Do not store addresses outside our network
 4083. if (fReachable)
 4084. vAddrOk.push_back(addr);
 4085. }
 4086. addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
 4087. if (vAddr.size() < 1000)
 4088. pfrom->fGetAddr = false;
 4089. if (pfrom->fOneShot)
 4090. pfrom->fDisconnect = true;
 4091. }
 4092. else if (strCommand == NetMsgType::SENDHEADERS)
 4093. {
 4094. LOCK(cs_main);
 4095. State(pfrom->GetId())->fPreferHeaders = true;
 4096. }
 4097. else if (strCommand == NetMsgType::INV)
 4098. {
 4099. vector<CInv> vInv;
 4100. vRecv >> vInv;
 4101. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 4102. {
 4103. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 4104. return error("message inv size() = %u", vInv.size());
 4105. }
 4106. bool fBlocksOnly = GetBoolArg("-blocksonly", DEFAULT_BLOCKSONLY);
 4107. // Allow whitelisted peers to send data other than blocks in blocks only mode if whitelistrelay is true
 4108. if (pfrom->fWhitelisted && GetBoolArg("-whitelistrelay", DEFAULT_WHITELISTRELAY))
 4109. fBlocksOnly = false;
 4110. LOCK(cs_main);
 4111. std::vector<CInv> vToFetch;
 4112. for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
 4113. {
 4114. const CInv &inv = vInv[nInv];
 4115. boost::this_thread::interruption_point();
 4116. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 4117. bool fAlreadyHave = AlreadyHave(inv);
 4118. LogPrint("net", "got inv: %s %s peer=%d\n", inv.ToString(), fAlreadyHave ? "have" : "new", pfrom->id);
 4119. if (inv.type == MSG_BLOCK) {
 4120. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), inv.hash);
 4121. if (!fAlreadyHave && !fImporting && !fReindex && !mapBlocksInFlight.count(inv.hash)) {
 4122. // First request the headers preceding the announced block. In the normal fully-synced
 4123. // case where a new block is announced that succeeds the current tip (no reorganization),
 4124. // there are no such headers.
 4125. // Secondly, and only when we are close to being synced, we request the announced block directly,
 4126. // to avoid an extra round-trip. Note that we must *first* ask for the headers, so by the
 4127. // time the block arrives, the header chain leading up to it is already validated. Not
 4128. // doing this will result in the received block being rejected as an orphan in case it is
 4129. // not a direct successor.
 4130. pfrom->PushMessage(NetMsgType::GETHEADERS, chainActive.GetLocator(pindexBestHeader), inv.hash);
 4131. CNodeState *nodestate = State(pfrom->GetId());
 4132. if (CanDirectFetch(chainparams.GetConsensus()) &&
 4133. nodestate->nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 4134. vToFetch.push_back(inv);
 4135. // Mark block as in flight already, even though the actual "getdata" message only goes out
 4136. // later (within the same cs_main lock, though).
 4137. MarkBlockAsInFlight(pfrom->GetId(), inv.hash, chainparams.GetConsensus());
 4138. }
 4139. LogPrint("net", "getheaders (%d) %s to peer=%d\n", pindexBestHeader->nHeight, inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 4140. }
 4141. }
 4142. else
 4143. {
 4144. if (fBlocksOnly)
 4145. LogPrint("net", "transaction (%s) inv sent in violation of protocol peer=%d\n", inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 4146. else if (!fAlreadyHave && !fImporting && !fReindex && !IsInitialBlockDownload())
 4147. pfrom->AskFor(inv);
 4148. }
 4149. // Track requests for our stuff
 4150. GetMainSignals().Inventory(inv.hash);
 4151. if (pfrom->nSendSize > (SendBufferSize() * 2)) {
 4152. Misbehaving(pfrom->GetId(), 50);
 4153. return error("send buffer size() = %u", pfrom->nSendSize);
 4154. }
 4155. }
 4156. if (!vToFetch.empty())
 4157. pfrom->PushMessage(NetMsgType::GETDATA, vToFetch);
 4158. }
 4159. else if (strCommand == NetMsgType::GETDATA)
 4160. {
 4161. vector<CInv> vInv;
 4162. vRecv >> vInv;
 4163. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 4164. {
 4165. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 4166. return error("message getdata size() = %u", vInv.size());
 4167. }
 4168. if (fDebug || (vInv.size() != 1))
 4169. LogPrint("net", "received getdata (%u invsz) peer=%d\n", vInv.size(), pfrom->id);
 4170. if ((fDebug && vInv.size() > 0) || (vInv.size() == 1))
 4171. LogPrint("net", "received getdata for: %s peer=%d\n", vInv[0].ToString(), pfrom->id);
 4172. pfrom->vRecvGetData.insert(pfrom->vRecvGetData.end(), vInv.begin(), vInv.end());
 4173. ProcessGetData(pfrom, chainparams.GetConsensus());
 4174. }
 4175. else if (strCommand == NetMsgType::GETBLOCKS)
 4176. {
 4177. CBlockLocator locator;
 4178. uint256 hashStop;
 4179. vRecv >> locator >> hashStop;
 4180. LOCK(cs_main);
 4181. // Find the last block the caller has in the main chain
 4182. CBlockIndex* pindex = FindForkInGlobalIndex(chainActive, locator);
 4183. // Send the rest of the chain
 4184. if (pindex)
 4185. pindex = chainActive.Next(pindex);
 4186. int nLimit = 500;
 4187. LogPrint("net", "getblocks %d to %s limit %d from peer=%d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.IsNull() ? "end" : hashStop.ToString(), nLimit, pfrom->id);
 4188. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 4189. {
 4190. if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 4191. {
 4192. LogPrint("net", " getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 4193. break;
 4194. }
 4195. // If pruning, don't inv blocks unless we have on disk and are likely to still have
 4196. // for some reasonable time window (1 hour) that block relay might require.
 4197. const int nPrunedBlocksLikelyToHave = MIN_BLOCKS_TO_KEEP - 3600 / chainparams.GetConsensus().nPowTargetSpacing;
 4198. if (fPruneMode && (!(pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) || pindex->nHeight <= chainActive.Tip()->nHeight - nPrunedBlocksLikelyToHave))
 4199. {
 4200. LogPrint("net", " getblocks stopping, pruned or too old block at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 4201. break;
 4202. }
 4203. pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 4204. if (--nLimit <= 0)
 4205. {
 4206. // When this block is requested, we'll send an inv that'll
 4207. // trigger the peer to getblocks the next batch of inventory.
 4208. LogPrint("net", " getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 4209. pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
 4210. break;
 4211. }
 4212. }
 4213. }
 4214. else if (strCommand == NetMsgType::GETHEADERS)
 4215. {
 4216. CBlockLocator locator;
 4217. uint256 hashStop;
 4218. vRecv >> locator >> hashStop;
 4219. LOCK(cs_main);
 4220. if (IsInitialBlockDownload() && !pfrom->fWhitelisted) {
 4221. LogPrint("net", "Ignoring getheaders from peer=%d because node is in initial block download\n", pfrom->id);
 4222. return true;
 4223. }
 4224. CNodeState *nodestate = State(pfrom->GetId());
 4225. CBlockIndex* pindex = NULL;
 4226. if (locator.IsNull())
 4227. {
 4228. // If locator is null, return the hashStop block
 4229. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
 4230. if (mi == mapBlockIndex.end())
 4231. return true;
 4232. pindex = (*mi).second;
 4233. }
 4234. else
 4235. {
 4236. // Find the last block the caller has in the main chain
 4237. pindex = FindForkInGlobalIndex(chainActive, locator);
 4238. if (pindex)
 4239. pindex = chainActive.Next(pindex);
 4240. }
 4241. // we must use CBlocks, as CBlockHeaders won't include the 0x00 nTx count at the end
 4242. vector<CBlock> vHeaders;
 4243. int nLimit = MAX_HEADERS_RESULTS;
 4244. LogPrint("net", "getheaders %d to %s from peer=%d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString(), pfrom->id);
 4245. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 4246. {
 4247. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 4248. if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 4249. break;
 4250. }
 4251. // pindex can be NULL either if we sent chainActive.Tip() OR
 4252. // if our peer has chainActive.Tip() (and thus we are sending an empty
 4253. // headers message). In both cases it's safe to update
 4254. // pindexBestHeaderSent to be our tip.
 4255. nodestate->pindexBestHeaderSent = pindex ? pindex : chainActive.Tip();
 4256. pfrom->PushMessage(NetMsgType::HEADERS, vHeaders);
 4257. }
 4258. else if (strCommand == NetMsgType::TX)
 4259. {
 4260. // Stop processing the transaction early if
 4261. // We are in blocks only mode and peer is either not whitelisted or whitelistrelay is off
 4262. if (GetBoolArg("-blocksonly", DEFAULT_BLOCKSONLY) && (!pfrom->fWhitelisted || !GetBoolArg("-whitelistrelay", DEFAULT_WHITELISTRELAY)))
 4263. {
 4264. LogPrint("net", "transaction sent in violation of protocol peer=%d\n", pfrom->id);
 4265. return true;
 4266. }
 4267. vector<uint256> vWorkQueue;
 4268. vector<uint256> vEraseQueue;
 4269. CTransaction tx;
 4270. vRecv >> tx;
 4271. CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
 4272. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 4273. LOCK(cs_main);
 4274. bool fMissingInputs = false;
 4275. CValidationState state;
 4276. pfrom->setAskFor.erase(inv.hash);
 4277. mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
 4278. if (!AlreadyHave(inv) && AcceptToMemoryPool(mempool, state, tx, true, &fMissingInputs))
 4279. {
 4280. mempool.check(pcoinsTip);
 4281. RelayTransaction(tx);
 4282. vWorkQueue.push_back(inv.hash);
 4283. LogPrint("mempool", "AcceptToMemoryPool: peer=%d: accepted %s (poolsz %u txn, %u kB)\n",
 4284. pfrom->id,
 4285. tx.GetHash().ToString(),
 4286. mempool.size(), mempool.DynamicMemoryUsage() / 1000);
 4287. // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
 4288. set<NodeId> setMisbehaving;
 4289. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 4290. {
 4291. map<uint256, set<uint256> >::iterator itByPrev = mapOrphanTransactionsByPrev.find(vWorkQueue[i]);
 4292. if (itByPrev == mapOrphanTransactionsByPrev.end())
 4293. continue;
 4294. for (set<uint256>::iterator mi = itByPrev->second.begin();
 4295. mi != itByPrev->second.end();
 4296. ++mi)
 4297. {
 4298. const uint256& orphanHash = *mi;
 4299. const CTransaction& orphanTx = mapOrphanTransactions[orphanHash].tx;
 4300. NodeId fromPeer = mapOrphanTransactions[orphanHash].fromPeer;
 4301. bool fMissingInputs2 = false;
 4302. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan
 4303. // resolution (that is, feeding people an invalid transaction based on LegitTxX in order to get
 4304. // anyone relaying LegitTxX banned)
 4305. CValidationState stateDummy;
 4306. if (setMisbehaving.count(fromPeer))
 4307. continue;
 4308. if (AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, orphanTx, true, &fMissingInputs2))
 4309. {
 4310. LogPrint("mempool", " accepted orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 4311. RelayTransaction(orphanTx);
 4312. vWorkQueue.push_back(orphanHash);
 4313. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 4314. }
 4315. else if (!fMissingInputs2)
 4316. {
 4317. int nDos = 0;
 4318. if (stateDummy.IsInvalid(nDos) && nDos > 0)
 4319. {
 4320. // Punish peer that gave us an invalid orphan tx
 4321. Misbehaving(fromPeer, nDos);
 4322. setMisbehaving.insert(fromPeer);
 4323. LogPrint("mempool", " invalid orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 4324. }
 4325. // Has inputs but not accepted to mempool
 4326. // Probably non-standard or insufficient fee/priority
 4327. LogPrint("mempool", " removed orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 4328. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 4329. assert(recentRejects);
 4330. recentRejects->insert(orphanHash);
 4331. }
 4332. mempool.check(pcoinsTip);
 4333. }
 4334. }
 4335. BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
 4336. EraseOrphanTx(hash);
 4337. }
 4338. else if (fMissingInputs)
 4339. {
 4340. AddOrphanTx(tx, pfrom->GetId());
 4341. // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
 4342. unsigned int nMaxOrphanTx = (unsigned int)std::max((int64_t)0, GetArg("-maxorphantx", DEFAULT_MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS));
 4343. unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(nMaxOrphanTx);
 4344. if (nEvicted > 0)
 4345. LogPrint("mempool", "mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
 4346. } else {
 4347. assert(recentRejects);
 4348. recentRejects->insert(tx.GetHash());
 4349. if (pfrom->fWhitelisted && GetBoolArg("-whitelistforcerelay", DEFAULT_WHITELISTFORCERELAY)) {
 4350. // Always relay transactions received from whitelisted peers, even
 4351. // if they were already in the mempool or rejected from it due
 4352. // to policy, allowing the node to function as a gateway for
 4353. // nodes hidden behind it.
 4354. //
 4355. // Never relay transactions that we would assign a non-zero DoS
 4356. // score for, as we expect peers to do the same with us in that
 4357. // case.
 4358. int nDoS = 0;
 4359. if (!state.IsInvalid(nDoS) || nDoS == 0) {
 4360. LogPrintf("Force relaying tx %s from whitelisted peer=%d\n", tx.GetHash().ToString(), pfrom->id);
 4361. RelayTransaction(tx);
 4362. } else {
 4363. LogPrintf("Not relaying invalid transaction %s from whitelisted peer=%d (%s)\n", tx.GetHash().ToString(), pfrom->id, FormatStateMessage(state));
 4364. }
 4365. }
 4366. }
 4367. int nDoS = 0;
 4368. if (state.IsInvalid(nDoS))
 4369. {
 4370. LogPrint("mempoolrej", "%s from peer=%d was not accepted: %s\n", tx.GetHash().ToString(),
 4371. pfrom->id,
 4372. FormatStateMessage(state));
 4373. if (state.GetRejectCode() < REJECT_INTERNAL) // Never send AcceptToMemoryPool's internal codes over P2P
 4374. pfrom->PushMessage(NetMsgType::REJECT, strCommand, (unsigned char)state.GetRejectCode(),
 4375. state.GetRejectReason().substr(0, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH), inv.hash);
 4376. if (nDoS > 0)
 4377. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 4378. }
 4379. FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_PERIODIC);
 4380. }
 4381. else if (strCommand == NetMsgType::HEADERS && !fImporting && !fReindex) // Ignore headers received while importing
 4382. {
 4383. std::vector<CBlockHeader> headers;
 4384. // Bypass the normal CBlock deserialization, as we don't want to risk deserializing 2000 full blocks.
 4385. unsigned int nCount = ReadCompactSize(vRecv);
 4386. if (nCount > MAX_HEADERS_RESULTS) {
 4387. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 4388. return error("headers message size = %u", nCount);
 4389. }
 4390. headers.resize(nCount);
 4391. for (unsigned int n = 0; n < nCount; n++) {
 4392. vRecv >> headers[n];
 4393. ReadCompactSize(vRecv); // ignore tx count; assume it is 0.
 4394. }
 4395. LOCK(cs_main);
 4396. if (nCount == 0) {
 4397. // Nothing interesting. Stop asking this peers for more headers.
 4398. return true;
 4399. }
 4400. CBlockIndex *pindexLast = NULL;
 4401. BOOST_FOREACH(const CBlockHeader& header, headers) {
 4402. CValidationState state;
 4403. if (pindexLast != NULL && header.hashPrevBlock != pindexLast->GetBlockHash()) {
 4404. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 4405. return error("non-continuous headers sequence");
 4406. }
 4407. if (!AcceptBlockHeader(header, state, chainparams, &pindexLast)) {
 4408. int nDoS;
 4409. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 4410. if (nDoS > 0)
 4411. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 4412. return error("invalid header received");
 4413. }
 4414. }
 4415. }
 4416. if (pindexLast)
 4417. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), pindexLast->GetBlockHash());
 4418. if (nCount == MAX_HEADERS_RESULTS && pindexLast) {
 4419. // Headers message had its maximum size; the peer may have more headers.
 4420. // TODO: optimize: if pindexLast is an ancestor of chainActive.Tip or pindexBestHeader, continue
 4421. // from there instead.
 4422. LogPrint("net", "more getheaders (%d) to end to peer=%d (startheight:%d)\n", pindexLast->nHeight, pfrom->id, pfrom->nStartingHeight);
 4423. pfrom->PushMessage(NetMsgType::GETHEADERS, chainActive.GetLocator(pindexLast), uint256());
 4424. }
 4425. bool fCanDirectFetch = CanDirectFetch(chainparams.GetConsensus());
 4426. CNodeState *nodestate = State(pfrom->GetId());
 4427. // If this set of headers is valid and ends in a block with at least as
 4428. // much work as our tip, download as much as possible.
 4429. if (fCanDirectFetch && pindexLast->IsValid(BLOCK_VALID_TREE) && chainActive.Tip()->nChainWork <= pindexLast->nChainWork) {
 4430. vector<CBlockIndex *> vToFetch;
 4431. CBlockIndex *pindexWalk = pindexLast;
 4432. // Calculate all the blocks we'd need to switch to pindexLast, up to a limit.
 4433. while (pindexWalk && !chainActive.Contains(pindexWalk) && vToFetch.size() <= MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 4434. if (!(pindexWalk->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) &&
 4435. !mapBlocksInFlight.count(pindexWalk->GetBlockHash())) {
 4436. // We don't have this block, and it's not yet in flight.
 4437. vToFetch.push_back(pindexWalk);
 4438. }
 4439. pindexWalk = pindexWalk->pprev;
 4440. }
 4441. // If pindexWalk still isn't on our main chain, we're looking at a
 4442. // very large reorg at a time we think we're close to caught up to
 4443. // the main chain -- this shouldn't really happen. Bail out on the
 4444. // direct fetch and rely on parallel download instead.
 4445. if (!chainActive.Contains(pindexWalk)) {
 4446. LogPrint("net", "Large reorg, won't direct fetch to %s (%d)\n",
 4447. pindexLast->GetBlockHash().ToString(),
 4448. pindexLast->nHeight);
 4449. } else {
 4450. vector<CInv> vGetData;
 4451. // Download as much as possible, from earliest to latest.
 4452. BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vToFetch) {
 4453. if (nodestate->nBlocksInFlight >= MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 4454. // Can't download any more from this peer
 4455. break;
 4456. }
 4457. vGetData.push_back(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 4458. MarkBlockAsInFlight(pfrom->GetId(), pindex->GetBlockHash(), chainparams.GetConsensus(), pindex);
 4459. LogPrint("net", "Requesting block %s from peer=%d\n",
 4460. pindex->GetBlockHash().ToString(), pfrom->id);
 4461. }
 4462. if (vGetData.size() > 1) {
 4463. LogPrint("net", "Downloading blocks toward %s (%d) via headers direct fetch\n",
 4464. pindexLast->GetBlockHash().ToString(), pindexLast->nHeight);
 4465. }
 4466. if (vGetData.size() > 0) {
 4467. pfrom->PushMessage(NetMsgType::GETDATA, vGetData);
 4468. }
 4469. }
 4470. }
 4471. CheckBlockIndex(chainparams.GetConsensus());
 4472. }
 4473. else if (strCommand == NetMsgType::BLOCK && !fImporting && !fReindex) // Ignore blocks received while importing
 4474. {
 4475. CBlock block;
 4476. vRecv >> block;
 4477. CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
 4478. LogPrint("net", "received block %s peer=%d\n", inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 4479. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 4480. CValidationState state;
 4481. // Process all blocks from whitelisted peers, even if not requested,
 4482. // unless we're still syncing with the network.
 4483. // Such an unrequested block may still be processed, subject to the
 4484. // conditions in AcceptBlock().
 4485. bool forceProcessing = pfrom->fWhitelisted && !IsInitialBlockDownload();
 4486. ProcessNewBlock(state, chainparams, pfrom, &block, forceProcessing, NULL);
 4487. int nDoS;
 4488. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 4489. assert (state.GetRejectCode() < REJECT_INTERNAL); // Blocks are never rejected with internal reject codes
 4490. pfrom->PushMessage(NetMsgType::REJECT, strCommand, (unsigned char)state.GetRejectCode(),
 4491. state.GetRejectReason().substr(0, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH), inv.hash);
 4492. if (nDoS > 0) {
 4493. LOCK(cs_main);
 4494. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 4495. }
 4496. }
 4497. }
 4498. else if (strCommand == NetMsgType::GETADDR)
 4499. {
 4500. // This asymmetric behavior for inbound and outbound connections was introduced
 4501. // to prevent a fingerprinting attack: an attacker can send specific fake addresses
 4502. // to users' AddrMan and later request them by sending getaddr messages.
 4503. // Making nodes which are behind NAT and can only make outgoing connections ignore
 4504. // the getaddr message mitigates the attack.
 4505. if (!pfrom->fInbound) {
 4506. LogPrint("net", "Ignoring \"getaddr\" from outbound connection. peer=%d\n", pfrom->id);
 4507. return true;
 4508. }
 4509. pfrom->vAddrToSend.clear();
 4510. vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
 4511. BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
 4512. pfrom->PushAddress(addr);
 4513. }
 4514. else if (strCommand == NetMsgType::MEMPOOL)
 4515. {
 4516. if (CNode::OutboundTargetReached(false) && !pfrom->fWhitelisted)
 4517. {
 4518. LogPrint("net", "mempool request with bandwidth limit reached, disconnect peer=%d\n", pfrom->GetId());
 4519. pfrom->fDisconnect = true;
 4520. return true;
 4521. }
 4522. LOCK2(cs_main, pfrom->cs_filter);
 4523. std::vector<uint256> vtxid;
 4524. mempool.queryHashes(vtxid);
 4525. vector<CInv> vInv;
 4526. BOOST_FOREACH(uint256& hash, vtxid) {
 4527. CInv inv(MSG_TX, hash);
 4528. if (pfrom->pfilter) {
 4529. CTransaction tx;
 4530. bool fInMemPool = mempool.lookup(hash, tx);
 4531. if (!fInMemPool) continue; // another thread removed since queryHashes, maybe...
 4532. if (!pfrom->pfilter->IsRelevantAndUpdate(tx)) continue;
 4533. }
 4534. vInv.push_back(inv);
 4535. if (vInv.size() == MAX_INV_SZ) {
 4536. pfrom->PushMessage(NetMsgType::INV, vInv);
 4537. vInv.clear();
 4538. }
 4539. }
 4540. if (vInv.size() > 0)
 4541. pfrom->PushMessage(NetMsgType::INV, vInv);
 4542. }
 4543. else if (strCommand == NetMsgType::PING)
 4544. {
 4545. if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
 4546. {
 4547. uint64_t nonce = 0;
 4548. vRecv >> nonce;
 4549. // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
 4550. //
 4551. // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
 4552. // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
 4553. // is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
 4554. // avoid sending us more work, like chain download requests.
 4555. //
 4556. // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
 4557. // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
 4558. // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
 4559. // return very quickly.
 4560. pfrom->PushMessage(NetMsgType::PONG, nonce);
 4561. }
 4562. }
 4563. else if (strCommand == NetMsgType::PONG)
 4564. {
 4565. int64_t pingUsecEnd = nTimeReceived;
 4566. uint64_t nonce = 0;
 4567. size_t nAvail = vRecv.in_avail();
 4568. bool bPingFinished = false;
 4569. std::string sProblem;
 4570. if (nAvail >= sizeof(nonce)) {
 4571. vRecv >> nonce;
 4572. // Only process pong message if there is an outstanding ping (old ping without nonce should never pong)
 4573. if (pfrom->nPingNonceSent != 0) {
 4574. if (nonce == pfrom->nPingNonceSent) {
 4575. // Matching pong received, this ping is no longer outstanding
 4576. bPingFinished = true;
 4577. int64_t pingUsecTime = pingUsecEnd - pfrom->nPingUsecStart;
 4578. if (pingUsecTime > 0) {
 4579. // Successful ping time measurement, replace previous
 4580. pfrom->nPingUsecTime = pingUsecTime;
 4581. pfrom->nMinPingUsecTime = std::min(pfrom->nMinPingUsecTime, pingUsecTime);
 4582. } else {
 4583. // This should never happen
 4584. sProblem = "Timing mishap";
 4585. }
 4586. } else {
 4587. // Nonce mismatches are normal when pings are overlapping
 4588. sProblem = "Nonce mismatch";
 4589. if (nonce == 0) {
 4590. // This is most likely a bug in another implementation somewhere; cancel this ping
 4591. bPingFinished = true;
 4592. sProblem = "Nonce zero";
 4593. }
 4594. }
 4595. } else {
 4596. sProblem = "Unsolicited pong without ping";
 4597. }
 4598. } else {
 4599. // This is most likely a bug in another implementation somewhere; cancel this ping
 4600. bPingFinished = true;
 4601. sProblem = "Short payload";
 4602. }
 4603. if (!(sProblem.empty())) {
 4604. LogPrint("net", "pong peer=%d: %s, %x expected, %x received, %u bytes\n",
 4605. pfrom->id,
 4606. sProblem,
 4607. pfrom->nPingNonceSent,
 4608. nonce,
 4609. nAvail);
 4610. }
 4611. if (bPingFinished) {
 4612. pfrom->nPingNonceSent = 0;
 4613. }
 4614. }
 4615. else if (fAlerts && strCommand == NetMsgType::ALERT)
 4616. {
 4617. CAlert alert;
 4618. vRecv >> alert;
 4619. uint256 alertHash = alert.GetHash();
 4620. if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
 4621. {
 4622. if (alert.ProcessAlert(chainparams.AlertKey()))
 4623. {
 4624. // Relay
 4625. pfrom->setKnown.insert(alertHash);
 4626. {
 4627. LOCK(cs_vNodes);
 4628. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 4629. alert.RelayTo(pnode);
 4630. }
 4631. }
 4632. else {
 4633. // Small DoS penalty so peers that send us lots of
 4634. // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
 4635. // eventually get banned.
 4636. // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
 4637. // peer might be an older or different implementation with
 4638. // a different signature key, etc.
 4639. Misbehaving(pfrom->GetId(), 10);
 4640. }
 4641. }
 4642. }
 4643. else if (strCommand == NetMsgType::FILTERLOAD)
 4644. {
 4645. CBloomFilter filter;
 4646. vRecv >> filter;
 4647. if (!filter.IsWithinSizeConstraints())
 4648. // There is no excuse for sending a too-large filter
 4649. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 4650. else
 4651. {
 4652. LOCK(pfrom->cs_filter);
 4653. delete pfrom->pfilter;
 4654. pfrom->pfilter = new CBloomFilter(filter);
 4655. pfrom->pfilter->UpdateEmptyFull();
 4656. }
 4657. pfrom->fRelayTxes = true;
 4658. }
 4659. else if (strCommand == NetMsgType::FILTERADD)
 4660. {
 4661. vector<unsigned char> vData;
 4662. vRecv >> vData;
 4663. // Nodes must NEVER send a data item > 520 bytes (the max size for a script data object,
 4664. // and thus, the maximum size any matched object can have) in a filteradd message
 4665. if (vData.size() > MAX_SCRIPT_ELEMENT_SIZE)
 4666. {
 4667. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 4668. } else {
 4669. LOCK(pfrom->cs_filter);
 4670. if (pfrom->pfilter)
 4671. pfrom->pfilter->insert(vData);
 4672. else
 4673. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 4674. }
 4675. }
 4676. else if (strCommand == NetMsgType::FILTERCLEAR)
 4677. {
 4678. LOCK(pfrom->cs_filter);
 4679. delete pfrom->pfilter;
 4680. pfrom->pfilter = new CBloomFilter();
 4681. pfrom->fRelayTxes = true;
 4682. }
 4683. else if (strCommand == NetMsgType::REJECT)
 4684. {
 4685. if (fDebug) {
 4686. try {
 4687. string strMsg; unsigned char ccode; string strReason;
 4688. vRecv >> LIMITED_STRING(strMsg, CMessageHeader::COMMAND_SIZE) >> ccode >> LIMITED_STRING(strReason, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH);
 4689. ostringstream ss;
 4690. ss << strMsg << " code " << itostr(ccode) << ": " << strReason;
 4691. if (strMsg == NetMsgType::BLOCK || strMsg == NetMsgType::TX)
 4692. {
 4693. uint256 hash;
 4694. vRecv >> hash;
 4695. ss << ": hash " << hash.ToString();
 4696. }
 4697. LogPrint("net", "Reject %s\n", SanitizeString(ss.str()));
 4698. } catch (const std::ios_base::failure&) {
 4699. // Avoid feedback loops by preventing reject messages from triggering a new reject message.
 4700. LogPrint("net", "Unparseable reject message received\n");
 4701. }
 4702. }
 4703. }
 4704. else
 4705. {
 4706. // Ignore unknown commands for extensibility
 4707. LogPrint("net", "Unknown command \"%s\" from peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), pfrom->id);
 4708. }
 4709. return true;
 4710. }
 4711. // requires LOCK(cs_vRecvMsg)
 4712. bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
 4713. {
 4714. const CChainParams& chainparams = Params();
 4715. //if (fDebug)
 4716. // LogPrintf("%s(%u messages)\n", __func__, pfrom->vRecvMsg.size());
 4717. //
 4718. // Message format
 4719. // (4) message start
 4720. // (12) command
 4721. // (4) size
 4722. // (4) checksum
 4723. // (x) data
 4724. //
 4725. bool fOk = true;
 4726. if (!pfrom->vRecvGetData.empty())
 4727. ProcessGetData(pfrom, chainparams.GetConsensus());
 4728. // this maintains the order of responses
 4729. if (!pfrom->vRecvGetData.empty()) return fOk;
 4730. std::deque<CNetMessage>::iterator it = pfrom->vRecvMsg.begin();
 4731. while (!pfrom->fDisconnect && it != pfrom->vRecvMsg.end()) {
 4732. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 4733. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 4734. break;
 4735. // get next message
 4736. CNetMessage& msg = *it;
 4737. //if (fDebug)
 4738. // LogPrintf("%s(message %u msgsz, %u bytes, complete:%s)\n", __func__,
 4739. // msg.hdr.nMessageSize, msg.vRecv.size(),
 4740. // msg.complete() ? "Y" : "N");
 4741. // end, if an incomplete message is found
 4742. if (!msg.complete())
 4743. break;
 4744. // at this point, any failure means we can delete the current message
 4745. it++;
 4746. // Scan for message start
 4747. if (memcmp(msg.hdr.pchMessageStart, chainparams.MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE) != 0) {
 4748. LogPrintf("PROCESSMESSAGE: INVALID MESSAGESTART %s peer=%d\n", SanitizeString(msg.hdr.GetCommand()), pfrom->id);
 4749. fOk = false;
 4750. break;
 4751. }
 4752. // Read header
 4753. CMessageHeader& hdr = msg.hdr;
 4754. if (!hdr.IsValid(chainparams.MessageStart()))
 4755. {
 4756. LogPrintf("PROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s peer=%d\n", SanitizeString(hdr.GetCommand()), pfrom->id);
 4757. continue;
 4758. }
 4759. string strCommand = hdr.GetCommand();
 4760. // Message size
 4761. unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
 4762. // Checksum
 4763. CDataStream& vRecv = msg.vRecv;
 4764. uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
 4765. unsigned int nChecksum = ReadLE32((unsigned char*)&hash);
 4766. if (nChecksum != hdr.nChecksum)
 4767. {
 4768. LogPrintf("%s(%s, %u bytes): CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n", __func__,
 4769. SanitizeString(strCommand), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
 4770. continue;
 4771. }
 4772. // Process message
 4773. bool fRet = false;
 4774. try
 4775. {
 4776. fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vRecv, msg.nTime);
 4777. boost::this_thread::interruption_point();
 4778. }
 4779. catch (const std::ios_base::failure& e)
 4780. {
 4781. pfrom->PushMessage(NetMsgType::REJECT, strCommand, REJECT_MALFORMED, string("error parsing message"));
 4782. if (strstr(e.what(), "end of data"))
 4783. {
 4784. // Allow exceptions from under-length message on vRecv
 4785. LogPrintf("%s(%s, %u bytes): Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", __func__, SanitizeString(strCommand), nMessageSize, e.what());
 4786. }
 4787. else if (strstr(e.what(), "size too large"))
 4788. {
 4789. // Allow exceptions from over-long size
 4790. LogPrintf("%s(%s, %u bytes): Exception '%s' caught\n", __func__, SanitizeString(strCommand), nMessageSize, e.what());
 4791. }
 4792. else
 4793. {
 4794. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 4795. }
 4796. }
 4797. catch (const boost::thread_interrupted&) {
 4798. throw;
 4799. }
 4800. catch (const std::exception& e) {
 4801. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 4802. } catch (...) {
 4803. PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
 4804. }
 4805. if (!fRet)
 4806. LogPrintf("%s(%s, %u bytes) FAILED peer=%d\n", __func__, SanitizeString(strCommand), nMessageSize, pfrom->id);
 4807. break;
 4808. }
 4809. // In case the connection got shut down, its receive buffer was wiped
 4810. if (!pfrom->fDisconnect)
 4811. pfrom->vRecvMsg.erase(pfrom->vRecvMsg.begin(), it);
 4812. return fOk;
 4813. }
 4814. bool SendMessages(CNode* pto)
 4815. {
 4816. const Consensus::Params& consensusParams = Params().GetConsensus();
 4817. {
 4818. // Don't send anything until we get its version message
 4819. if (pto->nVersion == 0)
 4820. return true;
 4821. //
 4822. // Message: ping
 4823. //
 4824. bool pingSend = false;
 4825. if (pto->fPingQueued) {
 4826. // RPC ping request by user
 4827. pingSend = true;
 4828. }
 4829. if (pto->nPingNonceSent == 0 && pto->nPingUsecStart + PING_INTERVAL * 1000000 < GetTimeMicros()) {
 4830. // Ping automatically sent as a latency probe & keepalive.
 4831. pingSend = true;
 4832. }
 4833. if (pingSend) {
 4834. uint64_t nonce = 0;
 4835. while (nonce == 0) {
 4836. GetRandBytes((unsigned char*)&nonce, sizeof(nonce));
 4837. }
 4838. pto->fPingQueued = false;
 4839. pto->nPingUsecStart = GetTimeMicros();
 4840. if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION) {
 4841. pto->nPingNonceSent = nonce;
 4842. pto->PushMessage(NetMsgType::PING, nonce);
 4843. } else {
 4844. // Peer is too old to support ping command with nonce, pong will never arrive.
 4845. pto->nPingNonceSent = 0;
 4846. pto->PushMessage(NetMsgType::PING);
 4847. }
 4848. }
 4849. TRY_LOCK(cs_main, lockMain); // Acquire cs_main for IsInitialBlockDownload() and CNodeState()
 4850. if (!lockMain)
 4851. return true;
 4852. // Address refresh broadcast
 4853. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 4854. if (!IsInitialBlockDownload() && pto->nNextLocalAddrSend < nNow) {
 4855. AdvertiseLocal(pto);
 4856. pto->nNextLocalAddrSend = PoissonNextSend(nNow, AVG_LOCAL_ADDRESS_BROADCAST_INTERVAL);
 4857. }
 4858. //
 4859. // Message: addr
 4860. //
 4861. if (pto->nNextAddrSend < nNow) {
 4862. pto->nNextAddrSend = PoissonNextSend(nNow, AVG_ADDRESS_BROADCAST_INTERVAL);
 4863. vector<CAddress> vAddr;
 4864. vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
 4865. BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
 4866. {
 4867. if (!pto->addrKnown.contains(addr.GetKey()))
 4868. {
 4869. pto->addrKnown.insert(addr.GetKey());
 4870. vAddr.push_back(addr);
 4871. // receiver rejects addr messages larger than 1000
 4872. if (vAddr.size() >= 1000)
 4873. {
 4874. pto->PushMessage(NetMsgType::ADDR, vAddr);
 4875. vAddr.clear();
 4876. }
 4877. }
 4878. }
 4879. pto->vAddrToSend.clear();
 4880. if (!vAddr.empty())
 4881. pto->PushMessage(NetMsgType::ADDR, vAddr);
 4882. }
 4883. CNodeState &state = *State(pto->GetId());
 4884. if (state.fShouldBan) {
 4885. if (pto->fWhitelisted)
 4886. LogPrintf("Warning: not punishing whitelisted peer %s!\n", pto->addr.ToString());
 4887. else {
 4888. pto->fDisconnect = true;
 4889. if (pto->addr.IsLocal())
 4890. LogPrintf("Warning: not banning local peer %s!\n", pto->addr.ToString());
 4891. else
 4892. {
 4893. CNode::Ban(pto->addr, BanReasonNodeMisbehaving);
 4894. }
 4895. }
 4896. state.fShouldBan = false;
 4897. }
 4898. BOOST_FOREACH(const CBlockReject& reject, state.rejects)
 4899. pto->PushMessage(NetMsgType::REJECT, (string)NetMsgType::BLOCK, reject.chRejectCode, reject.strRejectReason, reject.hashBlock);
 4900. state.rejects.clear();
 4901. // Start block sync
 4902. if (pindexBestHeader == NULL)
 4903. pindexBestHeader = chainActive.Tip();
 4904. bool fFetch = state.fPreferredDownload || (nPreferredDownload == 0 && !pto->fClient && !pto->fOneShot); // Download if this is a nice peer, or we have no nice peers and this one might do.
 4905. if (!state.fSyncStarted && !pto->fClient && !fImporting && !fReindex) {
 4906. // Only actively request headers from a single peer, unless we're close to today.
 4907. if ((nSyncStarted == 0 && fFetch) || pindexBestHeader->GetBlockTime() > GetAdjustedTime() - 24 * 60 * 60) {
 4908. state.fSyncStarted = true;
 4909. nSyncStarted++;
 4910. const CBlockIndex *pindexStart = pindexBestHeader;
 4911. /* If possible, start at the block preceding the currently
 4912. best known header. This ensures that we always get a
 4913. non-empty list of headers back as long as the peer
 4914. is up-to-date. With a non-empty response, we can initialise
 4915. the peer's known best block. This wouldn't be possible
 4916. if we requested starting at pindexBestHeader and
 4917. got back an empty response. */
 4918. if (pindexStart->pprev)
 4919. pindexStart = pindexStart->pprev;
 4920. LogPrint("net", "initial getheaders (%d) to peer=%d (startheight:%d)\n", pindexStart->nHeight, pto->id, pto->nStartingHeight);
 4921. pto->PushMessage(NetMsgType::GETHEADERS, chainActive.GetLocator(pindexStart), uint256());
 4922. }
 4923. }
 4924. // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
 4925. // Except during reindex, importing and IBD, when old wallet
 4926. // transactions become unconfirmed and spams other nodes.
 4927. if (!fReindex && !fImporting && !IsInitialBlockDownload())
 4928. {
 4929. GetMainSignals().Broadcast(nTimeBestReceived);
 4930. }
 4931. //
 4932. // Try sending block announcements via headers
 4933. //
 4934. {
 4935. // If we have less than MAX_BLOCKS_TO_ANNOUNCE in our
 4936. // list of block hashes we're relaying, and our peer wants
 4937. // headers announcements, then find the first header
 4938. // not yet known to our peer but would connect, and send.
 4939. // If no header would connect, or if we have too many
 4940. // blocks, or if the peer doesn't want headers, just
 4941. // add all to the inv queue.
 4942. LOCK(pto->cs_inventory);
 4943. vector<CBlock> vHeaders;
 4944. bool fRevertToInv = (!state.fPreferHeaders || pto->vBlockHashesToAnnounce.size() > MAX_BLOCKS_TO_ANNOUNCE);
 4945. CBlockIndex *pBestIndex = NULL; // last header queued for delivery
 4946. ProcessBlockAvailability(pto->id); // ensure pindexBestKnownBlock is up-to-date
 4947. if (!fRevertToInv) {
 4948. bool fFoundStartingHeader = false;
 4949. // Try to find first header that our peer doesn't have, and
 4950. // then send all headers past that one. If we come across any
 4951. // headers that aren't on chainActive, give up.
 4952. BOOST_FOREACH(const uint256 &hash, pto->vBlockHashesToAnnounce) {
 4953. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 4954. assert(mi != mapBlockIndex.end());
 4955. CBlockIndex *pindex = mi->second;
 4956. if (chainActive[pindex->nHeight] != pindex) {
 4957. // Bail out if we reorged away from this block
 4958. fRevertToInv = true;
 4959. break;
 4960. }
 4961. assert(pBestIndex == NULL || pindex->pprev == pBestIndex);
 4962. pBestIndex = pindex;
 4963. if (fFoundStartingHeader) {
 4964. // add this to the headers message
 4965. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 4966. } else if (PeerHasHeader(&state, pindex)) {
 4967. continue; // keep looking for the first new block
 4968. } else if (pindex->pprev == NULL || PeerHasHeader(&state, pindex->pprev)) {
 4969. // Peer doesn't have this header but they do have the prior one.
 4970. // Start sending headers.
 4971. fFoundStartingHeader = true;
 4972. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 4973. } else {
 4974. // Peer doesn't have this header or the prior one -- nothing will
 4975. // connect, so bail out.
 4976. fRevertToInv = true;
 4977. break;
 4978. }
 4979. }
 4980. }
 4981. if (fRevertToInv) {
 4982. // If falling back to using an inv, just try to inv the tip.
 4983. // The last entry in vBlockHashesToAnnounce was our tip at some point
 4984. // in the past.
 4985. if (!pto->vBlockHashesToAnnounce.empty()) {
 4986. const uint256 &hashToAnnounce = pto->vBlockHashesToAnnounce.back();
 4987. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashToAnnounce);
 4988. assert(mi != mapBlockIndex.end());
 4989. CBlockIndex *pindex = mi->second;
 4990. // Warn if we're announcing a block that is not on the main chain.
 4991. // This should be very rare and could be optimized out.
 4992. // Just log for now.
 4993. if (chainActive[pindex->nHeight] != pindex) {
 4994. LogPrint("net", "Announcing block %s not on main chain (tip=%s)\n",
 4995. hashToAnnounce.ToString(), chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString());
 4996. }
 4997. // If the peer announced this block to us, don't inv it back.
 4998. // (Since block announcements may not be via inv's, we can't solely rely on
 4999. // setInventoryKnown to track this.)
 5000. if (!PeerHasHeader(&state, pindex)) {
 5001. pto->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashToAnnounce));
 5002. LogPrint("net", "%s: sending inv peer=%d hash=%s\n", __func__,
 5003. pto->id, hashToAnnounce.ToString());
 5004. }
 5005. }
 5006. } else if (!vHeaders.empty()) {
 5007. if (vHeaders.size() > 1) {
 5008. LogPrint("net", "%s: %u headers, range (%s, %s), to peer=%d\n", __func__,
 5009. vHeaders.size(),
 5010. vHeaders.front().GetHash().ToString(),
 5011. vHeaders.back().GetHash().ToString(), pto->id);
 5012. } else {
 5013. LogPrint("net", "%s: sending header %s to peer=%d\n", __func__,
 5014. vHeaders.front().GetHash().ToString(), pto->id);
 5015. }
 5016. pto->PushMessage(NetMsgType::HEADERS, vHeaders);
 5017. state.pindexBestHeaderSent = pBestIndex;
 5018. }
 5019. pto->vBlockHashesToAnnounce.clear();
 5020. }
 5021. //
 5022. // Message: inventory
 5023. //
 5024. vector<CInv> vInv;
 5025. vector<CInv> vInvWait;
 5026. {
 5027. bool fSendTrickle = pto->fWhitelisted;
 5028. if (pto->nNextInvSend < nNow) {
 5029. fSendTrickle = true;
 5030. pto->nNextInvSend = PoissonNextSend(nNow, AVG_INVENTORY_BROADCAST_INTERVAL);
 5031. }
 5032. LOCK(pto->cs_inventory);
 5033. vInv.reserve(std::min<size_t>(1000, pto->vInventoryToSend.size()));
 5034. vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 5035. BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
 5036. {
 5037. if (inv.type == MSG_TX && pto->filterInventoryKnown.contains(inv.hash))
 5038. continue;
 5039. // trickle out tx inv to protect privacy
 5040. if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
 5041. {
 5042. // 1/4 of tx invs blast to all immediately
 5043. static uint256 hashSalt;
 5044. if (hashSalt.IsNull())
 5045. hashSalt = GetRandHash();
 5046. uint256 hashRand = ArithToUint256(UintToArith256(inv.hash) ^ UintToArith256(hashSalt));
 5047. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 5048. bool fTrickleWait = ((UintToArith256(hashRand) & 3) != 0);
 5049. if (fTrickleWait)
 5050. {
 5051. vInvWait.push_back(inv);
 5052. continue;
 5053. }
 5054. }
 5055. pto->filterInventoryKnown.insert(inv.hash);
 5056. vInv.push_back(inv);
 5057. if (vInv.size() >= 1000)
 5058. {
 5059. pto->PushMessage(NetMsgType::INV, vInv);
 5060. vInv.clear();
 5061. }
 5062. }
 5063. pto->vInventoryToSend = vInvWait;
 5064. }
 5065. if (!vInv.empty())
 5066. pto->PushMessage(NetMsgType::INV, vInv);
 5067. // Detect whether we're stalling
 5068. nNow = GetTimeMicros();
 5069. if (!pto->fDisconnect && state.nStallingSince && state.nStallingSince < nNow - 1000000 * BLOCK_STALLING_TIMEOUT) {
 5070. // Stalling only triggers when the block download window cannot move. During normal steady state,
 5071. // the download window should be much larger than the to-be-downloaded set of blocks, so disconnection
 5072. // should only happen during initial block download.
 5073. LogPrintf("Peer=%d is stalling block download, disconnecting\n", pto->id);
 5074. pto->fDisconnect = true;
 5075. }
 5076. // In case there is a block that has been in flight from this peer for (2 + 0.5 * N) times the block interval
 5077. // (with N the number of validated blocks that were in flight at the time it was requested), disconnect due to
 5078. // timeout. We compensate for in-flight blocks to prevent killing off peers due to our own downstream link
 5079. // being saturated. We only count validated in-flight blocks so peers can't advertise non-existing block hashes
 5080. // to unreasonably increase our timeout.
 5081. // We also compare the block download timeout originally calculated against the time at which we'd disconnect
 5082. // if we assumed the block were being requested now (ignoring blocks we've requested from this peer, since we're
 5083. // only looking at this peer's oldest request). This way a large queue in the past doesn't result in a
 5084. // permanently large window for this block to be delivered (ie if the number of blocks in flight is decreasing
 5085. // more quickly than once every 5 minutes, then we'll shorten the download window for this block).
 5086. if (!pto->fDisconnect && state.vBlocksInFlight.size() > 0) {
 5087. QueuedBlock &queuedBlock = state.vBlocksInFlight.front();
 5088. int64_t nTimeoutIfRequestedNow = GetBlockTimeout(nNow, nQueuedValidatedHeaders - state.nBlocksInFlightValidHeaders, consensusParams);
 5089. if (queuedBlock.nTimeDisconnect > nTimeoutIfRequestedNow) {
 5090. LogPrint("net", "Reducing block download timeout for peer=%d block=%s, orig=%d new=%d\n", pto->id, queuedBlock.hash.ToString(), queuedBlock.nTimeDisconnect, nTimeoutIfRequestedNow);
 5091. queuedBlock.nTimeDisconnect = nTimeoutIfRequestedNow;
 5092. }
 5093. if (queuedBlock.nTimeDisconnect < nNow) {
 5094. LogPrintf("Timeout downloading block %s from peer=%d, disconnecting\n", queuedBlock.hash.ToString(), pto->id);
 5095. pto->fDisconnect = true;
 5096. }
 5097. }
 5098. //
 5099. // Message: getdata (blocks)
 5100. //
 5101. vector<CInv> vGetData;
 5102. if (!pto->fDisconnect && !pto->fClient && (fFetch || !IsInitialBlockDownload()) && state.nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 5103. vector<CBlockIndex*> vToDownload;
 5104. NodeId staller = -1;
 5105. FindNextBlocksToDownload(pto->GetId(), MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER - state.nBlocksInFlight, vToDownload, staller);
 5106. BOOST_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vToDownload) {
 5107. vGetData.push_back(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 5108. MarkBlockAsInFlight(pto->GetId(), pindex->GetBlockHash(), consensusParams, pindex);
 5109. LogPrint("net", "Requesting block %s (%d) peer=%d\n", pindex->GetBlockHash().ToString(),
 5110. pindex->nHeight, pto->id);
 5111. }
 5112. if (state.nBlocksInFlight == 0 && staller != -1) {
 5113. if (State(staller)->nStallingSince == 0) {
 5114. State(staller)->nStallingSince = nNow;
 5115. LogPrint("net", "Stall started peer=%d\n", staller);
 5116. }
 5117. }
 5118. }
 5119. //
 5120. // Message: getdata (non-blocks)
 5121. //
 5122. while (!pto->fDisconnect && !pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
 5123. {
 5124. const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
 5125. if (!AlreadyHave(inv))
 5126. {
 5127. if (fDebug)
 5128. LogPrint("net", "Requesting %s peer=%d\n", inv.ToString(), pto->id);
 5129. vGetData.push_back(inv);
 5130. if (vGetData.size() >= 1000)
 5131. {
 5132. pto->PushMessage(NetMsgType::GETDATA, vGetData);
 5133. vGetData.clear();
 5134. }
 5135. } else {
 5136. //If we're not going to ask, don't expect a response.
 5137. pto->setAskFor.erase(inv.hash);
 5138. }
 5139. pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
 5140. }
 5141. if (!vGetData.empty())
 5142. pto->PushMessage(NetMsgType::GETDATA, vGetData);
 5143. }
 5144. return true;
 5145. }
 5146. std::string CBlockFileInfo::ToString() const {
 5147. return strprintf("CBlockFileInfo(blocks=%u, size=%u, heights=%u...%u, time=%s...%s)", nBlocks, nSize, nHeightFirst, nHeightLast, DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d", nTimeFirst), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d", nTimeLast));
 5148. }
 5149. class CMainCleanup
 5150. {
 5151. public:
 5152. CMainCleanup() {}
 5153. ~CMainCleanup() {
 5154. // block headers
 5155. BlockMap::iterator it1 = mapBlockIndex.begin();
 5156. for (; it1 != mapBlockIndex.end(); it1++)
 5157. delete (*it1).second;
 5158. mapBlockIndex.clear();
 5159. // orphan transactions
 5160. mapOrphanTransactions.clear();
 5161. mapOrphanTransactionsByPrev.clear();
 5162. }
 5163. } instance_of_cmaincleanup;