Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

7 wiersze
159 B

[main]
host = https://www.transifex.com
[bitcoin.tx]
file_filter = src/qt/locale/bitcoin_<lang>.ts
source_file = src/qt/locale/bitcoin_en.ts
source_lang = en