Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

15 regels
527 B

#!/bin/sh
# Copyright (c) 2013-2016 The Bitcoin Core developers
# Distributed under the MIT software license, see the accompanying
# file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
set -e
srcdir="$(dirname $0)"
cd "$srcdir"
if [ -z ${LIBTOOLIZE} ] && GLIBTOOLIZE="`which glibtoolize 2>/dev/null`"; then
LIBTOOLIZE="${GLIBTOOLIZE}"
export LIBTOOLIZE
fi
which autoreconf >/dev/null || \
(echo "configuration failed, please install autoconf first" && exit 1)
autoreconf --install --force --warnings=all