Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
319 B

Building Bitcoin
See doc/readme-qt.rst for instructions on building Bitcoin-Qt,
the intended-for-end-users, nice-graphical-interface, reference
implementation of Bitcoin.
See doc/build-*.txt for instructions on building bitcoind,
the intended-for-services, no-graphical-interface, reference
implementation of Bitcoin.