Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

9 regels
319 B

Building Bitcoin
See doc/readme-qt.rst for instructions on building Bitcoin-Qt,
the intended-for-end-users, nice-graphical-interface, reference
implementation of Bitcoin.
See doc/build-*.txt for instructions on building bitcoind,
the intended-for-services, no-graphical-interface, reference
implementation of Bitcoin.