You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

starwels_eu_ES.ts 26KB


 1. <TS language="eu_ES" version="2.1">
 2. <context>
 3. <name>AddressBookPage</name>
 4. <message>
 5. <source>Right-click to edit address or label</source>
 6. <translation>Klikatu eskuinean helbidea edo etiketa aldatzeko</translation>
 7. </message>
 8. <message>
 9. <source>Create a new address</source>
 10. <translation>Sortu helbide berria</translation>
 11. </message>
 12. <message>
 13. <source>&amp;New</source>
 14. <translation>&amp;Berria</translation>
 15. </message>
 16. <message>
 17. <source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
 18. <translation>Kopiatu hautatutako helbidea sistemaren arbelean</translation>
 19. </message>
 20. <message>
 21. <source>&amp;Copy</source>
 22. <translation>&amp;Kopiatu</translation>
 23. </message>
 24. <message>
 25. <source>C&amp;lose</source>
 26. <translation>&amp;Itxi</translation>
 27. </message>
 28. <message>
 29. <source>Delete the currently selected address from the list</source>
 30. <translation>Ezabatu aukeratutako helbideak listatik</translation>
 31. </message>
 32. <message>
 33. <source>Export the data in the current tab to a file</source>
 34. <translation>Uneko fitxategian datuak esportatu</translation>
 35. </message>
 36. <message>
 37. <source>&amp;Export</source>
 38. <translation>&amp;Esportatu</translation>
 39. </message>
 40. <message>
 41. <source>&amp;Delete</source>
 42. <translation>&amp;Ezabatu</translation>
 43. </message>
 44. <message>
 45. <source>Choose the address to send coins to</source>
 46. <translation>Dirua bidaltzeko helbidea hautatu</translation>
 47. </message>
 48. <message>
 49. <source>Choose the address to receive coins with</source>
 50. <translation>Dirua jasotzeko helbidea hautatu</translation>
 51. </message>
 52. <message>
 53. <source>C&amp;hoose</source>
 54. <translation>&amp;Aukeratu</translation>
 55. </message>
 56. <message>
 57. <source>Sending addresses</source>
 58. <translation>Helbideak bidaltzen</translation>
 59. </message>
 60. <message>
 61. <source>Receiving addresses</source>
 62. <translation>Helbideak jasotzen</translation>
 63. </message>
 64. <message>
 65. <source>These are your Starwels addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
 66. <translation>Hauek dira zuk dirua jaso dezaketen Starwels helbideak. Egiaztatu beti diru-kopurua eta dirua jasoko duen helbidea zuzen egon daitezen, txanponak bidali baino lehen.</translation>
 67. </message>
 68. <message>
 69. <source>These are your Starwels addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
 70. <translation>Hauek dira zure dirua jasotzeko Starwels helbideak. Gomendagarria da, operazio bakoitza helbide berri batekin egitea.</translation>
 71. </message>
 72. <message>
 73. <source>&amp;Copy Address</source>
 74. <translation>&amp;Helbidea kopiatu</translation>
 75. </message>
 76. <message>
 77. <source>Copy &amp;Label</source>
 78. <translation>Etiketa &amp;Kopiatu</translation>
 79. </message>
 80. <message>
 81. <source>&amp;Edit</source>
 82. <translation>&amp;Editatu</translation>
 83. </message>
 84. <message>
 85. <source>Export Address List</source>
 86. <translation>Helbide lista esportatu</translation>
 87. </message>
 88. <message>
 89. <source>Comma separated file (*.csv)</source>
 90. <translation>Komaz bereizitako artxiboa (*.csv)</translation>
 91. </message>
 92. <message>
 93. <source>Exporting Failed</source>
 94. <translation>Esportazioak huts egin du</translation>
 95. </message>
 96. <message>
 97. <source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
 98. <translation>Akats bat egon da helbide lista %1-ean gordetzen sahiatzean. Mesedez, saiatu berriro.</translation>
 99. </message>
 100. </context>
 101. <context>
 102. <name>AddressTableModel</name>
 103. <message>
 104. <source>Label</source>
 105. <translation>Izendapen</translation>
 106. </message>
 107. <message>
 108. <source>Address</source>
 109. <translation>Helbidea</translation>
 110. </message>
 111. <message>
 112. <source>(no label)</source>
 113. <translation>(izendapenik ez)</translation>
 114. </message>
 115. </context>
 116. <context>
 117. <name>AskPassphraseDialog</name>
 118. <message>
 119. <source>Passphrase Dialog</source>
 120. <translation>Pasahitzaren dialogoa</translation>
 121. </message>
 122. <message>
 123. <source>Enter passphrase</source>
 124. <translation>Pasahitza sartu</translation>
 125. </message>
 126. <message>
 127. <source>New passphrase</source>
 128. <translation>Pasahitz berria</translation>
 129. </message>
 130. <message>
 131. <source>Repeat new passphrase</source>
 132. <translation>Pasahitz berria errepiikatu</translation>
 133. </message>
 134. <message>
 135. <source>Encrypt wallet</source>
 136. <translation>Diruzorroa enkriptatu</translation>
 137. </message>
 138. <message>
 139. <source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
 140. <translation>Diruzorroaren pasahitza behar du eragiketa honek, diruzorroa desblokeatzeko.</translation>
 141. </message>
 142. <message>
 143. <source>Unlock wallet</source>
 144. <translation>Diruzorroa desblokeatu</translation>
 145. </message>
 146. <message>
 147. <source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
 148. <translation>Eragiketa honek zure diruzorroaren pasahitza behar du, diruzorroa desenkriptatzeko.</translation>
 149. </message>
 150. <message>
 151. <source>Decrypt wallet</source>
 152. <translation>Diruzorroa desenkriptatu</translation>
 153. </message>
 154. <message>
 155. <source>Change passphrase</source>
 156. <translation>Pasahitza aldatu</translation>
 157. </message>
 158. <message>
 159. <source>Confirm wallet encryption</source>
 160. <translation>Diruorroaren enkriptazioa berretsi</translation>
 161. </message>
 162. <message>
 163. <source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR STARWELSS&lt;/b&gt;!</source>
 164. <translation>Abisua: Diruzorroa enkriptatzen baduzu eta zure pasahitza galtzen baduzu, &lt;b&gt;STARWELS GUZTIAK GALDUKO DITUZU&lt;/b&gt;!</translation>
 165. </message>
 166. <message>
 167. <source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
 168. <translation>Seguru al zaude, zure diruzorroa enkriptatu nahi duzula?</translation>
 169. </message>
 170. <message>
 171. <source>Wallet encrypted</source>
 172. <translation>Zorroa enkriptatuta</translation>
 173. </message>
 174. <message>
 175. <source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
 176. <translation>GARRANTZITSUA: Diruzorroaren segurtasun-kopia, wallet.dat, erabilezina bihurtuko da enkriptazioa burutu ondoren. Ondorioz, segurtasun-kopia berriekin ordezkatu beharko zenituzke zure jada eginik dituzun diruzorroaren kopiak.</translation>
 177. </message>
 178. <message>
 179. <source>Wallet encryption failed</source>
 180. <translation>Diruzorroaren enkriptazioak huts egin du</translation>
 181. </message>
 182. <message>
 183. <source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
 184. <translation>Diruzorroaren enkriptazioak huts egin du barne-akats baten ondorioz. Zure diruzorroa ez da enkriptatu.</translation>
 185. </message>
 186. <message>
 187. <source>The supplied passphrases do not match.</source>
 188. <translation>Eman dituzun pasahitzak ez datoz bat.</translation>
 189. </message>
 190. <message>
 191. <source>Wallet unlock failed</source>
 192. <translation>Zorroaren desblokeoak huts egin du</translation>
 193. </message>
 194. <message>
 195. <source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
 196. <translation>Zorroa desenkriptatzeko sartutako pasahitza okerra da.</translation>
 197. </message>
 198. <message>
 199. <source>Wallet decryption failed</source>
 200. <translation>Zorroaren desenkriptazioak huts egin du</translation>
 201. </message>
 202. </context>
 203. <context>
 204. <name>BanTableModel</name>
 205. </context>
 206. <context>
 207. <name>StarwelsGUI</name>
 208. <message>
 209. <source>Synchronizing with network...</source>
 210. <translation>Sarearekin sinkronizatzen...</translation>
 211. </message>
 212. <message>
 213. <source>&amp;Overview</source>
 214. <translation>&amp;Gainbegiratu</translation>
 215. </message>
 216. <message>
 217. <source>Show general overview of wallet</source>
 218. <translation>Diruzorroaren begirada orokorra ikusi</translation>
 219. </message>
 220. <message>
 221. <source>&amp;Transactions</source>
 222. <translation>&amp;Transakzioak</translation>
 223. </message>
 224. <message>
 225. <source>Browse transaction history</source>
 226. <translation>Ikusi transakzioen historia</translation>
 227. </message>
 228. <message>
 229. <source>E&amp;xit</source>
 230. <translation>Irten</translation>
 231. </message>
 232. <message>
 233. <source>Quit application</source>
 234. <translation>Aplikaziotik irten</translation>
 235. </message>
 236. <message>
 237. <source>About &amp;Qt</source>
 238. <translation>&amp;Qt-ri buruz</translation>
 239. </message>
 240. <message>
 241. <source>Show information about Qt</source>
 242. <translation>Erakutsi Qt-ren buruzko informazioa</translation>
 243. </message>
 244. <message>
 245. <source>&amp;Options...</source>
 246. <translation>&amp;Aukerak...</translation>
 247. </message>
 248. <message>
 249. <source>&amp;Receiving addresses...</source>
 250. <translation>&amp;Helbideak jasotzen...</translation>
 251. </message>
 252. <message>
 253. <source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
 254. <translation>Diruzorroa enkriptatzeko erabilitako pasahitza aldatu</translation>
 255. </message>
 256. <message>
 257. <source>&amp;File</source>
 258. <translation>&amp;Artxiboa</translation>
 259. </message>
 260. <message>
 261. <source>&amp;Settings</source>
 262. <translation>&amp;Ezarpenak</translation>
 263. </message>
 264. <message>
 265. <source>&amp;Help</source>
 266. <translation>&amp;Laguntza</translation>
 267. </message>
 268. <message>
 269. <source>Tabs toolbar</source>
 270. <translation>Fitxen tresna-barra</translation>
 271. </message>
 272. <message>
 273. <source>Up to date</source>
 274. <translation>Eguneratua</translation>
 275. </message>
 276. <message>
 277. <source>Catching up...</source>
 278. <translation>Eguneratzen...</translation>
 279. </message>
 280. <message>
 281. <source>Sent transaction</source>
 282. <translation>Bidalitako transakzioa</translation>
 283. </message>
 284. <message>
 285. <source>Incoming transaction</source>
 286. <translation>Sartutako transakzioa</translation>
 287. </message>
 288. <message>
 289. <source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
 290. <translation>Zorroa &lt;b&gt;enkriptatuta&lt;/b&gt; eta &lt;b&gt;desblokeatuta&lt;/b&gt; dago une honetan</translation>
 291. </message>
 292. <message>
 293. <source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
 294. <translation>Zorroa &lt;b&gt;enkriptatuta&lt;/b&gt; eta &lt;b&gt;blokeatuta&lt;/b&gt; dago une honetan</translation>
 295. </message>
 296. </context>
 297. <context>
 298. <name>CoinControlDialog</name>
 299. <message>
 300. <source>Amount:</source>
 301. <translation>Kopurua:</translation>
 302. </message>
 303. <message>
 304. <source>Amount</source>
 305. <translation>Kopurua</translation>
 306. </message>
 307. <message>
 308. <source>Date</source>
 309. <translation>Data</translation>
 310. </message>
 311. <message>
 312. <source>Copy address</source>
 313. <translation>Helbidea kopiatu</translation>
 314. </message>
 315. <message>
 316. <source>Copy label</source>
 317. <translation>Etiketa kopiatu</translation>
 318. </message>
 319. <message>
 320. <source>(no label)</source>
 321. <translation>(izendapenik ez)</translation>
 322. </message>
 323. </context>
 324. <context>
 325. <name>EditAddressDialog</name>
 326. <message>
 327. <source>Edit Address</source>
 328. <translation>Helbidea editatu</translation>
 329. </message>
 330. <message>
 331. <source>&amp;Label</source>
 332. <translation>&amp;Etiketa</translation>
 333. </message>
 334. <message>
 335. <source>&amp;Address</source>
 336. <translation>&amp;Helbidea</translation>
 337. </message>
 338. <message>
 339. <source>New receiving address</source>
 340. <translation>Jasotzeko helbide berria</translation>
 341. </message>
 342. <message>
 343. <source>New sending address</source>
 344. <translation>Bidaltzeko helbide berria</translation>
 345. </message>
 346. <message>
 347. <source>Edit receiving address</source>
 348. <translation>Jasotzeko helbidea editatu</translation>
 349. </message>
 350. <message>
 351. <source>Edit sending address</source>
 352. <translation>Bidaltzeko helbidea editatu</translation>
 353. </message>
 354. <message>
 355. <source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
 356. <translation>Sartu berri den helbidea, "%1", helbide-liburuan dago jadanik.</translation>
 357. </message>
 358. <message>
 359. <source>Could not unlock wallet.</source>
 360. <translation>Ezin da diruzorroa desblokeatu.</translation>
 361. </message>
 362. <message>
 363. <source>New key generation failed.</source>
 364. <translation>Giltza berriaren sorrerak huts egin du.</translation>
 365. </message>
 366. </context>
 367. <context>
 368. <name>FreespaceChecker</name>
 369. </context>
 370. <context>
 371. <name>HelpMessageDialog</name>
 372. </context>
 373. <context>
 374. <name>Intro</name>
 375. </context>
 376. <context>
 377. <name>ModalOverlay</name>
 378. <message>
 379. <source>Form</source>
 380. <translation>Inprimakia</translation>
 381. </message>
 382. </context>
 383. <context>
 384. <name>OpenURIDialog</name>
 385. </context>
 386. <context>
 387. <name>OptionsDialog</name>
 388. <message>
 389. <source>Options</source>
 390. <translation>Aukerak</translation>
 391. </message>
 392. </context>
 393. <context>
 394. <name>OverviewPage</name>
 395. <message>
 396. <source>Form</source>
 397. <translation>Inprimakia</translation>
 398. </message>
 399. </context>
 400. <context>
 401. <name>PaymentServer</name>
 402. </context>
 403. <context>
 404. <name>PeerTableModel</name>
 405. </context>
 406. <context>
 407. <name>QObject</name>
 408. <message>
 409. <source>Amount</source>
 410. <translation>Kopurua</translation>
 411. </message>
 412. <message>
 413. <source>unknown</source>
 414. <translation>ezezaguna</translation>
 415. </message>
 416. </context>
 417. <context>
 418. <name>QObject::QObject</name>
 419. </context>
 420. <context>
 421. <name>QRImageWidget</name>
 422. </context>
 423. <context>
 424. <name>RPCConsole</name>
 425. </context>
 426. <context>
 427. <name>ReceiveCoinsDialog</name>
 428. <message>
 429. <source>&amp;Amount:</source>
 430. <translation>&amp;Kopurua:</translation>
 431. </message>
 432. <message>
 433. <source>&amp;Label:</source>
 434. <translation>&amp;Etiketa:</translation>
 435. </message>
 436. <message>
 437. <source>&amp;Message:</source>
 438. <translation>&amp;Mezua:</translation>
 439. </message>
 440. <message>
 441. <source>Copy label</source>
 442. <translation>Etiketa kopiatu</translation>
 443. </message>
 444. </context>
 445. <context>
 446. <name>ReceiveRequestDialog</name>
 447. <message>
 448. <source>Copy &amp;Address</source>
 449. <translation>&amp;Helbidea kopiatu</translation>
 450. </message>
 451. <message>
 452. <source>Address</source>
 453. <translation>Helbidea</translation>
 454. </message>
 455. <message>
 456. <source>Amount</source>
 457. <translation>Kopurua</translation>
 458. </message>
 459. <message>
 460. <source>Label</source>
 461. <translation>Izendapen</translation>
 462. </message>
 463. <message>
 464. <source>Message</source>
 465. <translation>Mezua</translation>
 466. </message>
 467. </context>
 468. <context>
 469. <name>RecentRequestsTableModel</name>
 470. <message>
 471. <source>Date</source>
 472. <translation>Data</translation>
 473. </message>
 474. <message>
 475. <source>Label</source>
 476. <translation>Izendapen</translation>
 477. </message>
 478. <message>
 479. <source>Message</source>
 480. <translation>Mezua</translation>
 481. </message>
 482. <message>
 483. <source>(no label)</source>
 484. <translation>(izendapenik ez)</translation>
 485. </message>
 486. </context>
 487. <context>
 488. <name>SendCoinsDialog</name>
 489. <message>
 490. <source>Send Coins</source>
 491. <translation>Txanponak bidali</translation>
 492. </message>
 493. <message>
 494. <source>Amount:</source>
 495. <translation>Kopurua:</translation>
 496. </message>
 497. <message>
 498. <source>Send to multiple recipients at once</source>
 499. <translation>Hainbat jasotzaileri batera bidali</translation>
 500. </message>
 501. <message>
 502. <source>Balance:</source>
 503. <translation>Saldoa:</translation>
 504. </message>
 505. <message>
 506. <source>Confirm the send action</source>
 507. <translation>Bidalketa berretsi</translation>
 508. </message>
 509. <message>
 510. <source>Confirm send coins</source>
 511. <translation>Txanponen bidalketa berretsi</translation>
 512. </message>
 513. <message>
 514. <source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
 515. <translation>Ordaintzeko kopurua, 0 baino handiagoa izan behar du.</translation>
 516. </message>
 517. <message>
 518. <source>(no label)</source>
 519. <translation>(izendapenik ez)</translation>
 520. </message>
 521. </context>
 522. <context>
 523. <name>SendCoinsEntry</name>
 524. <message>
 525. <source>A&amp;mount:</source>
 526. <translation>K&amp;opurua:</translation>
 527. </message>
 528. <message>
 529. <source>Pay &amp;To:</source>
 530. <translation>Ordaindu &amp;honi:</translation>
 531. </message>
 532. <message>
 533. <source>&amp;Label:</source>
 534. <translation>&amp;Etiketa:</translation>
 535. </message>
 536. <message>
 537. <source>Alt+A</source>
 538. <translation>Alt+A</translation>
 539. </message>
 540. <message>
 541. <source>Paste address from clipboard</source>
 542. <translation>Arbeletik helbidea itsatsi</translation>
 543. </message>
 544. <message>
 545. <source>Alt+P</source>
 546. <translation>Alt+P</translation>
 547. </message>
 548. <message>
 549. <source>Message:</source>
 550. <translation>Mezua:</translation>
 551. </message>
 552. <message>
 553. <source>Pay To:</source>
 554. <translation>Honi ordaindu:</translation>
 555. </message>
 556. <message>
 557. <source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
 558. <translation>Emaiozu helbide honi izenburu bat, zure helbide-liburuan horrela ager dadin</translation>
 559. </message>
 560. </context>
 561. <context>
 562. <name>SendConfirmationDialog</name>
 563. </context>
 564. <context>
 565. <name>ShutdownWindow</name>
 566. </context>
 567. <context>
 568. <name>SignVerifyMessageDialog</name>
 569. <message>
 570. <source>Alt+A</source>
 571. <translation>Alt+A</translation>
 572. </message>
 573. <message>
 574. <source>Paste address from clipboard</source>
 575. <translation>Arbeletik helbidea itsatsi</translation>
 576. </message>
 577. <message>
 578. <source>Alt+P</source>
 579. <translation>Alt+P</translation>
 580. </message>
 581. </context>
 582. <context>
 583. <name>SplashScreen</name>
 584. <message>
 585. <source>[ai]</source>
 586. <translation>[ai]</translation>
 587. </message>
 588. </context>
 589. <context>
 590. <name>TrafficGraphWidget</name>
 591. </context>
 592. <context>
 593. <name>TransactionDesc</name>
 594. <message>
 595. <source>Open until %1</source>
 596. <translation>Zabalik %1 arte</translation>
 597. </message>
 598. <message>
 599. <source>%1/unconfirmed</source>
 600. <translation>%1/konfirmatu gabe</translation>
 601. </message>
 602. <message>
 603. <source>%1 confirmations</source>
 604. <translation>%1 konfirmazio</translation>
 605. </message>
 606. <message>
 607. <source>, has not been successfully broadcast yet</source>
 608. <translation>, ez da oraindik arrakastaz igorri</translation>
 609. </message>
 610. <message>
 611. <source>Date</source>
 612. <translation>Data</translation>
 613. </message>
 614. <message>
 615. <source>unknown</source>
 616. <translation>ezezaguna</translation>
 617. </message>
 618. <message>
 619. <source>Message</source>
 620. <translation>Mezua</translation>
 621. </message>
 622. <message>
 623. <source>Transaction</source>
 624. <translation>Transakzioa</translation>
 625. </message>
 626. <message>
 627. <source>Amount</source>
 628. <translation>Kopurua</translation>
 629. </message>
 630. </context>
 631. <context>
 632. <name>TransactionDescDialog</name>
 633. <message>
 634. <source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
 635. <translation>Panel honek transakzien deskribapen xehea azaltzen du</translation>
 636. </message>
 637. </context>
 638. <context>
 639. <name>TransactionTableModel</name>
 640. <message>
 641. <source>Date</source>
 642. <translation>Data</translation>
 643. </message>
 644. <message>
 645. <source>Type</source>
 646. <translation>Mota</translation>
 647. </message>
 648. <message>
 649. <source>Label</source>
 650. <translation>Izendapen</translation>
 651. </message>
 652. <message>
 653. <source>Open until %1</source>
 654. <translation>Zabalik %1 arte</translation>
 655. </message>
 656. <message>
 657. <source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
 658. <translation>Konfirmatuta (%1 konfirmazio)</translation>
 659. </message>
 660. <message>
 661. <source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
 662. <translation>Bloke hau ez du beste inongo nodok jaso, eta seguruenik ez da onartuko!</translation>
 663. </message>
 664. <message>
 665. <source>Generated but not accepted</source>
 666. <translation>Sortua, baina ez onartua</translation>
 667. </message>
 668. <message>
 669. <source>Received with</source>
 670. <translation>Honekin jasoa </translation>
 671. </message>
 672. <message>
 673. <source>Sent to</source>
 674. <translation>Hona bidalia</translation>
 675. </message>
 676. <message>
 677. <source>Payment to yourself</source>
 678. <translation>Zure buruarentzat ordainketa</translation>
 679. </message>
 680. <message>
 681. <source>Mined</source>
 682. <translation>Meatua</translation>
 683. </message>
 684. <message>
 685. <source>(n/a)</source>
 686. <translation>(n/a)</translation>
 687. </message>
 688. <message>
 689. <source>(no label)</source>
 690. <translation>(izendapenik ez)</translation>
 691. </message>
 692. <message>
 693. <source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
 694. <translation>Transakzioaren egoera. Pasatu sagua gainetik konfirmazio kopurua ikusteko.</translation>
 695. </message>
 696. <message>
 697. <source>Date and time that the transaction was received.</source>
 698. <translation>Transakzioa jasotako data eta ordua.</translation>
 699. </message>
 700. <message>
 701. <source>Type of transaction.</source>
 702. <translation>Transakzio mota.</translation>
 703. </message>
 704. <message>
 705. <source>Amount removed from or added to balance.</source>
 706. <translation>Saldoan kendu edo gehitutako kopurua.</translation>
 707. </message>
 708. </context>
 709. <context>
 710. <name>TransactionView</name>
 711. <message>
 712. <source>All</source>
 713. <translation>Denak</translation>
 714. </message>
 715. <message>
 716. <source>Today</source>
 717. <translation>Gaurkoak</translation>
 718. </message>
 719. <message>
 720. <source>This week</source>
 721. <translation>Aste honetankoak</translation>
 722. </message>
 723. <message>
 724. <source>This month</source>
 725. <translation>Hil honetakoak</translation>
 726. </message>
 727. <message>
 728. <source>Last month</source>
 729. <translation>Azken hilekoak</translation>
 730. </message>
 731. <message>
 732. <source>This year</source>
 733. <translation>Aurtengoak</translation>
 734. </message>
 735. <message>
 736. <source>Range...</source>
 737. <translation>Muga...</translation>
 738. </message>
 739. <message>
 740. <source>Received with</source>
 741. <translation>Honekin jasoa </translation>
 742. </message>
 743. <message>
 744. <source>Sent to</source>
 745. <translation>Hona bidalia</translation>
 746. </message>
 747. <message>
 748. <source>To yourself</source>
 749. <translation>Zeure buruari</translation>
 750. </message>
 751. <message>
 752. <source>Mined</source>
 753. <translation>Meatua</translation>
 754. </message>
 755. <message>
 756. <source>Other</source>
 757. <translation>Beste</translation>
 758. </message>
 759. <message>
 760. <source>Min amount</source>
 761. <translation>Kopuru minimoa</translation>
 762. </message>
 763. <message>
 764. <source>Copy address</source>
 765. <translation>Helbidea kopiatu</translation>
 766. </message>
 767. <message>
 768. <source>Copy label</source>
 769. <translation>Etiketa kopiatu</translation>
 770. </message>
 771. <message>
 772. <source>Comma separated file (*.csv)</source>
 773. <translation>Komaz bereizitako artxiboa (*.csv)</translation>
 774. </message>
 775. <message>
 776. <source>Date</source>
 777. <translation>Data</translation>
 778. </message>
 779. <message>
 780. <source>Type</source>
 781. <translation>Mota</translation>
 782. </message>
 783. <message>
 784. <source>Label</source>
 785. <translation>Izendapen</translation>
 786. </message>
 787. <message>
 788. <source>Address</source>
 789. <translation>Helbidea</translation>
 790. </message>
 791. <message>
 792. <source>Exporting Failed</source>
 793. <translation>Esportazioak huts egin du</translation>
 794. </message>
 795. </context>
 796. <context>
 797. <name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
 798. </context>
 799. <context>
 800. <name>WalletFrame</name>
 801. </context>
 802. <context>
 803. <name>WalletModel</name>
 804. <message>
 805. <source>Send Coins</source>
 806. <translation>Txanponak bidali</translation>
 807. </message>
 808. </context>
 809. <context>
 810. <name>WalletView</name>
 811. <message>
 812. <source>&amp;Export</source>
 813. <translation>&amp;Esportatu</translation>
 814. </message>
 815. <message>
 816. <source>Export the data in the current tab to a file</source>
 817. <translation>Uneko fitxategian datuak esportatu</translation>
 818. </message>
 819. </context>
 820. <context>
 821. <name>starwels</name>
 822. <message>
 823. <source>Options:</source>
 824. <translation>Aukerak:</translation>
 825. </message>
 826. <message>
 827. <source>Rescanning...</source>
 828. <translation>Birbilatzen...</translation>
 829. </message>
 830. <message>
 831. <source>Done loading</source>
 832. <translation>Zamaketa amaitua</translation>
 833. </message>
 834. </context>
 835. </TS>