Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

main.cpp 159KB


 1. // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
 2. // Copyright (c) 2009-2014 The Bitcoin developers
 3. // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
 4. // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
 5. #include "main.h"
 6. #include "addrman.h"
 7. #include "alert.h"
 8. #include "chainparams.h"
 9. #include "checkpoints.h"
 10. #include "checkqueue.h"
 11. #include "init.h"
 12. #include "net.h"
 13. #include "txdb.h"
 14. #include "txmempool.h"
 15. #include "ui_interface.h"
 16. #include "util.h"
 17. #include <sstream>
 18. #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
 19. #include <boost/filesystem.hpp>
 20. #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
 21. using namespace std;
 22. using namespace boost;
 23. #if defined(NDEBUG)
 24. # error "Bitcoin cannot be compiled without assertions."
 25. #endif
 26. //
 27. // Global state
 28. //
 29. CCriticalSection cs_main;
 30. CTxMemPool mempool;
 31. map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
 32. CChain chainActive;
 33. CChain chainMostWork;
 34. int64_t nTimeBestReceived = 0;
 35. int nScriptCheckThreads = 0;
 36. bool fImporting = false;
 37. bool fReindex = false;
 38. bool fBenchmark = false;
 39. bool fTxIndex = false;
 40. unsigned int nCoinCacheSize = 5000;
 41. /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for transaction creation) */
 42. int64_t CTransaction::nMinTxFee = 10000; // Override with -mintxfee
 43. /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for relaying and mining) */
 44. int64_t CTransaction::nMinRelayTxFee = 1000;
 45. static CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(8, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
 46. struct COrphanBlock {
 47. uint256 hashBlock;
 48. uint256 hashPrev;
 49. vector<unsigned char> vchBlock;
 50. };
 51. map<uint256, COrphanBlock*> mapOrphanBlocks;
 52. multimap<uint256, COrphanBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
 53. map<uint256, CTransaction> mapOrphanTransactions;
 54. map<uint256, set<uint256> > mapOrphanTransactionsByPrev;
 55. // Constant stuff for coinbase transactions we create:
 56. CScript COINBASE_FLAGS;
 57. const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
 58. // Internal stuff
 59. namespace {
 60. struct CBlockIndexWorkComparator
 61. {
 62. bool operator()(CBlockIndex *pa, CBlockIndex *pb) {
 63. // First sort by most total work, ...
 64. if (pa->nChainWork > pb->nChainWork) return false;
 65. if (pa->nChainWork < pb->nChainWork) return true;
 66. // ... then by earliest time received, ...
 67. if (pa->nSequenceId < pb->nSequenceId) return false;
 68. if (pa->nSequenceId > pb->nSequenceId) return true;
 69. // Use pointer address as tie breaker (should only happen with blocks
 70. // loaded from disk, as those all have id 0).
 71. if (pa < pb) return false;
 72. if (pa > pb) return true;
 73. // Identical blocks.
 74. return false;
 75. }
 76. };
 77. CBlockIndex *pindexBestInvalid;
 78. set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator> setBlockIndexValid; // may contain all CBlockIndex*'s that have validness >=BLOCK_VALID_TRANSACTIONS, and must contain those who aren't failed
 79. CCriticalSection cs_LastBlockFile;
 80. CBlockFileInfo infoLastBlockFile;
 81. int nLastBlockFile = 0;
 82. // Every received block is assigned a unique and increasing identifier, so we
 83. // know which one to give priority in case of a fork.
 84. CCriticalSection cs_nBlockSequenceId;
 85. // Blocks loaded from disk are assigned id 0, so start the counter at 1.
 86. uint32_t nBlockSequenceId = 1;
 87. // Sources of received blocks, to be able to send them reject messages or ban
 88. // them, if processing happens afterwards. Protected by cs_main.
 89. map<uint256, NodeId> mapBlockSource;
 90. // Blocks that are in flight, and that are in the queue to be downloaded.
 91. // Protected by cs_main.
 92. struct QueuedBlock {
 93. uint256 hash;
 94. int64_t nTime; // Time of "getdata" request in microseconds.
 95. int nQueuedBefore; // Number of blocks in flight at the time of request.
 96. };
 97. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> > mapBlocksInFlight;
 98. map<uint256, pair<NodeId, list<uint256>::iterator> > mapBlocksToDownload;
 99. }
 100. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 101. //
 102. // dispatching functions
 103. //
 104. // These functions dispatch to one or all registered wallets
 105. namespace {
 106. struct CMainSignals {
 107. // Notifies listeners of updated transaction data (passing hash, transaction, and optionally the block it is found in.
 108. boost::signals2::signal<void (const uint256 &, const CTransaction &, const CBlock *)> SyncTransaction;
 109. // Notifies listeners of an erased transaction (currently disabled, requires transaction replacement).
 110. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> EraseTransaction;
 111. // Notifies listeners of an updated transaction without new data (for now: a coinbase potentially becoming visible).
 112. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> UpdatedTransaction;
 113. // Notifies listeners of a new active block chain.
 114. boost::signals2::signal<void (const CBlockLocator &)> SetBestChain;
 115. // Notifies listeners about an inventory item being seen on the network.
 116. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> Inventory;
 117. // Tells listeners to broadcast their data.
 118. boost::signals2::signal<void ()> Broadcast;
 119. } g_signals;
 120. }
 121. void RegisterWallet(CWalletInterface* pwalletIn) {
 122. g_signals.SyncTransaction.connect(boost::bind(&CWalletInterface::SyncTransaction, pwalletIn, _1, _2, _3));
 123. g_signals.EraseTransaction.connect(boost::bind(&CWalletInterface::EraseFromWallet, pwalletIn, _1));
 124. g_signals.UpdatedTransaction.connect(boost::bind(&CWalletInterface::UpdatedTransaction, pwalletIn, _1));
 125. g_signals.SetBestChain.connect(boost::bind(&CWalletInterface::SetBestChain, pwalletIn, _1));
 126. g_signals.Inventory.connect(boost::bind(&CWalletInterface::Inventory, pwalletIn, _1));
 127. g_signals.Broadcast.connect(boost::bind(&CWalletInterface::ResendWalletTransactions, pwalletIn));
 128. }
 129. void UnregisterWallet(CWalletInterface* pwalletIn) {
 130. g_signals.Broadcast.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::ResendWalletTransactions, pwalletIn));
 131. g_signals.Inventory.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::Inventory, pwalletIn, _1));
 132. g_signals.SetBestChain.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::SetBestChain, pwalletIn, _1));
 133. g_signals.UpdatedTransaction.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::UpdatedTransaction, pwalletIn, _1));
 134. g_signals.EraseTransaction.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::EraseFromWallet, pwalletIn, _1));
 135. g_signals.SyncTransaction.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::SyncTransaction, pwalletIn, _1, _2, _3));
 136. }
 137. void UnregisterAllWallets() {
 138. g_signals.Broadcast.disconnect_all_slots();
 139. g_signals.Inventory.disconnect_all_slots();
 140. g_signals.SetBestChain.disconnect_all_slots();
 141. g_signals.UpdatedTransaction.disconnect_all_slots();
 142. g_signals.EraseTransaction.disconnect_all_slots();
 143. g_signals.SyncTransaction.disconnect_all_slots();
 144. }
 145. void SyncWithWallets(const uint256 &hash, const CTransaction &tx, const CBlock *pblock) {
 146. g_signals.SyncTransaction(hash, tx, pblock);
 147. }
 148. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 149. //
 150. // Registration of network node signals.
 151. //
 152. namespace {
 153. struct CBlockReject {
 154. unsigned char chRejectCode;
 155. string strRejectReason;
 156. uint256 hashBlock;
 157. };
 158. // Maintain validation-specific state about nodes, protected by cs_main, instead
 159. // by CNode's own locks. This simplifies asynchronous operation, where
 160. // processing of incoming data is done after the ProcessMessage call returns,
 161. // and we're no longer holding the node's locks.
 162. struct CNodeState {
 163. // Accumulated misbehaviour score for this peer.
 164. int nMisbehavior;
 165. // Whether this peer should be disconnected and banned.
 166. bool fShouldBan;
 167. // String name of this peer (debugging/logging purposes).
 168. std::string name;
 169. // List of asynchronously-determined block rejections to notify this peer about.
 170. std::vector<CBlockReject> rejects;
 171. list<QueuedBlock> vBlocksInFlight;
 172. int nBlocksInFlight;
 173. list<uint256> vBlocksToDownload;
 174. int nBlocksToDownload;
 175. int64_t nLastBlockReceive;
 176. int64_t nLastBlockProcess;
 177. CNodeState() {
 178. nMisbehavior = 0;
 179. fShouldBan = false;
 180. nBlocksToDownload = 0;
 181. nBlocksInFlight = 0;
 182. nLastBlockReceive = 0;
 183. nLastBlockProcess = 0;
 184. }
 185. };
 186. // Map maintaining per-node state. Requires cs_main.
 187. map<NodeId, CNodeState> mapNodeState;
 188. // Requires cs_main.
 189. CNodeState *State(NodeId pnode) {
 190. map<NodeId, CNodeState>::iterator it = mapNodeState.find(pnode);
 191. if (it == mapNodeState.end())
 192. return NULL;
 193. return &it->second;
 194. }
 195. int GetHeight()
 196. {
 197. LOCK(cs_main);
 198. return chainActive.Height();
 199. }
 200. void InitializeNode(NodeId nodeid, const CNode *pnode) {
 201. LOCK(cs_main);
 202. CNodeState &state = mapNodeState.insert(std::make_pair(nodeid, CNodeState())).first->second;
 203. state.name = pnode->addrName;
 204. }
 205. void FinalizeNode(NodeId nodeid) {
 206. LOCK(cs_main);
 207. CNodeState *state = State(nodeid);
 208. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& entry, state->vBlocksInFlight)
 209. mapBlocksInFlight.erase(entry.hash);
 210. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, state->vBlocksToDownload)
 211. mapBlocksToDownload.erase(hash);
 212. mapNodeState.erase(nodeid);
 213. }
 214. // Requires cs_main.
 215. void MarkBlockAsReceived(const uint256 &hash, NodeId nodeFrom = -1) {
 216. map<uint256, pair<NodeId, list<uint256>::iterator> >::iterator itToDownload = mapBlocksToDownload.find(hash);
 217. if (itToDownload != mapBlocksToDownload.end()) {
 218. CNodeState *state = State(itToDownload->second.first);
 219. state->vBlocksToDownload.erase(itToDownload->second.second);
 220. state->nBlocksToDownload--;
 221. mapBlocksToDownload.erase(itToDownload);
 222. }
 223. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> >::iterator itInFlight = mapBlocksInFlight.find(hash);
 224. if (itInFlight != mapBlocksInFlight.end()) {
 225. CNodeState *state = State(itInFlight->second.first);
 226. state->vBlocksInFlight.erase(itInFlight->second.second);
 227. state->nBlocksInFlight--;
 228. if (itInFlight->second.first == nodeFrom)
 229. state->nLastBlockReceive = GetTimeMicros();
 230. mapBlocksInFlight.erase(itInFlight);
 231. }
 232. }
 233. // Requires cs_main.
 234. bool AddBlockToQueue(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 235. if (mapBlocksToDownload.count(hash) || mapBlocksInFlight.count(hash))
 236. return false;
 237. CNodeState *state = State(nodeid);
 238. if (state == NULL)
 239. return false;
 240. list<uint256>::iterator it = state->vBlocksToDownload.insert(state->vBlocksToDownload.end(), hash);
 241. state->nBlocksToDownload++;
 242. if (state->nBlocksToDownload > 5000)
 243. Misbehaving(nodeid, 10);
 244. mapBlocksToDownload[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 245. return true;
 246. }
 247. // Requires cs_main.
 248. void MarkBlockAsInFlight(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 249. CNodeState *state = State(nodeid);
 250. assert(state != NULL);
 251. // Make sure it's not listed somewhere already.
 252. MarkBlockAsReceived(hash);
 253. QueuedBlock newentry = {hash, GetTimeMicros(), state->nBlocksInFlight};
 254. if (state->nBlocksInFlight == 0)
 255. state->nLastBlockReceive = newentry.nTime; // Reset when a first request is sent.
 256. list<QueuedBlock>::iterator it = state->vBlocksInFlight.insert(state->vBlocksInFlight.end(), newentry);
 257. state->nBlocksInFlight++;
 258. mapBlocksInFlight[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 259. }
 260. }
 261. bool GetNodeStateStats(NodeId nodeid, CNodeStateStats &stats) {
 262. LOCK(cs_main);
 263. CNodeState *state = State(nodeid);
 264. if (state == NULL)
 265. return false;
 266. stats.nMisbehavior = state->nMisbehavior;
 267. return true;
 268. }
 269. void RegisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 270. {
 271. nodeSignals.GetHeight.connect(&GetHeight);
 272. nodeSignals.ProcessMessages.connect(&ProcessMessages);
 273. nodeSignals.SendMessages.connect(&SendMessages);
 274. nodeSignals.InitializeNode.connect(&InitializeNode);
 275. nodeSignals.FinalizeNode.connect(&FinalizeNode);
 276. }
 277. void UnregisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 278. {
 279. nodeSignals.GetHeight.disconnect(&GetHeight);
 280. nodeSignals.ProcessMessages.disconnect(&ProcessMessages);
 281. nodeSignals.SendMessages.disconnect(&SendMessages);
 282. nodeSignals.InitializeNode.disconnect(&InitializeNode);
 283. nodeSignals.FinalizeNode.disconnect(&FinalizeNode);
 284. }
 285. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 286. //
 287. // CChain implementation
 288. //
 289. CBlockIndex *CChain::SetTip(CBlockIndex *pindex) {
 290. if (pindex == NULL) {
 291. vChain.clear();
 292. return NULL;
 293. }
 294. vChain.resize(pindex->nHeight + 1);
 295. while (pindex && vChain[pindex->nHeight] != pindex) {
 296. vChain[pindex->nHeight] = pindex;
 297. pindex = pindex->pprev;
 298. }
 299. return pindex;
 300. }
 301. CBlockLocator CChain::GetLocator(const CBlockIndex *pindex) const {
 302. int nStep = 1;
 303. std::vector<uint256> vHave;
 304. vHave.reserve(32);
 305. if (!pindex)
 306. pindex = Tip();
 307. while (pindex) {
 308. vHave.push_back(pindex->GetBlockHash());
 309. // Stop when we have added the genesis block.
 310. if (pindex->nHeight == 0)
 311. break;
 312. // Exponentially larger steps back, plus the genesis block.
 313. int nHeight = std::max(pindex->nHeight - nStep, 0);
 314. // In case pindex is not in this chain, iterate pindex->pprev to find blocks.
 315. while (pindex->nHeight > nHeight && !Contains(pindex))
 316. pindex = pindex->pprev;
 317. // If pindex is in this chain, use direct height-based access.
 318. if (pindex->nHeight > nHeight)
 319. pindex = (*this)[nHeight];
 320. if (vHave.size() > 10)
 321. nStep *= 2;
 322. }
 323. return CBlockLocator(vHave);
 324. }
 325. CBlockIndex *CChain::FindFork(const CBlockLocator &locator) const {
 326. // Find the first block the caller has in the main chain
 327. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, locator.vHave) {
 328. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 329. if (mi != mapBlockIndex.end())
 330. {
 331. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 332. if (Contains(pindex))
 333. return pindex;
 334. }
 335. }
 336. return Genesis();
 337. }
 338. CCoinsViewCache *pcoinsTip = NULL;
 339. CBlockTreeDB *pblocktree = NULL;
 340. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 341. //
 342. // mapOrphanTransactions
 343. //
 344. bool AddOrphanTx(const CTransaction& tx)
 345. {
 346. uint256 hash = tx.GetHash();
 347. if (mapOrphanTransactions.count(hash))
 348. return false;
 349. // Ignore big transactions, to avoid a
 350. // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
 351. // large transaction with a missing parent then we assume
 352. // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
 353. // have been mined or received.
 354. // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
 355. // at most 500 megabytes of orphans:
 356. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 357. if (sz > 5000)
 358. {
 359. LogPrint("mempool", "ignoring large orphan tx (size: %u, hash: %s)\n", sz, hash.ToString());
 360. return false;
 361. }
 362. mapOrphanTransactions[hash] = tx;
 363. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 364. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(hash);
 365. LogPrint("mempool", "stored orphan tx %s (mapsz %"PRIszu")\n", hash.ToString(),
 366. mapOrphanTransactions.size());
 367. return true;
 368. }
 369. void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
 370. {
 371. if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
 372. return;
 373. const CTransaction& tx = mapOrphanTransactions[hash];
 374. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 375. {
 376. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].erase(hash);
 377. if (mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].empty())
 378. mapOrphanTransactionsByPrev.erase(txin.prevout.hash);
 379. }
 380. mapOrphanTransactions.erase(hash);
 381. }
 382. unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
 383. {
 384. unsigned int nEvicted = 0;
 385. while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
 386. {
 387. // Evict a random orphan:
 388. uint256 randomhash = GetRandHash();
 389. map<uint256, CTransaction>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
 390. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 391. it = mapOrphanTransactions.begin();
 392. EraseOrphanTx(it->first);
 393. ++nEvicted;
 394. }
 395. return nEvicted;
 396. }
 397. bool IsStandardTx(const CTransaction& tx, string& reason)
 398. {
 399. if (tx.nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION || tx.nVersion < 1) {
 400. reason = "version";
 401. return false;
 402. }
 403. // Treat non-final transactions as non-standard to prevent a specific type
 404. // of double-spend attack, as well as DoS attacks. (if the transaction
 405. // can't be mined, the attacker isn't expending resources broadcasting it)
 406. // Basically we don't want to propagate transactions that can't included in
 407. // the next block.
 408. //
 409. // However, IsFinalTx() is confusing... Without arguments, it uses
 410. // chainActive.Height() to evaluate nLockTime; when a block is accepted, chainActive.Height()
 411. // is set to the value of nHeight in the block. However, when IsFinalTx()
 412. // is called within CBlock::AcceptBlock(), the height of the block *being*
 413. // evaluated is what is used. Thus if we want to know if a transaction can
 414. // be part of the *next* block, we need to call IsFinalTx() with one more
 415. // than chainActive.Height().
 416. //
 417. // Timestamps on the other hand don't get any special treatment, because we
 418. // can't know what timestamp the next block will have, and there aren't
 419. // timestamp applications where it matters.
 420. if (!IsFinalTx(tx, chainActive.Height() + 1)) {
 421. reason = "non-final";
 422. return false;
 423. }
 424. // Extremely large transactions with lots of inputs can cost the network
 425. // almost as much to process as they cost the sender in fees, because
 426. // computing signature hashes is O(ninputs*txsize). Limiting transactions
 427. // to MAX_STANDARD_TX_SIZE mitigates CPU exhaustion attacks.
 428. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 429. if (sz >= MAX_STANDARD_TX_SIZE) {
 430. reason = "tx-size";
 431. return false;
 432. }
 433. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 434. {
 435. // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
 436. // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
 437. // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
 438. if (txin.scriptSig.size() > 500) {
 439. reason = "scriptsig-size";
 440. return false;
 441. }
 442. if (!txin.scriptSig.IsPushOnly()) {
 443. reason = "scriptsig-not-pushonly";
 444. return false;
 445. }
 446. if (!txin.scriptSig.HasCanonicalPushes()) {
 447. reason = "scriptsig-non-canonical-push";
 448. return false;
 449. }
 450. }
 451. unsigned int nDataOut = 0;
 452. txnouttype whichType;
 453. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout) {
 454. if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey, whichType)) {
 455. reason = "scriptpubkey";
 456. return false;
 457. }
 458. if (whichType == TX_NULL_DATA)
 459. nDataOut++;
 460. else if (txout.IsDust(CTransaction::nMinRelayTxFee)) {
 461. reason = "dust";
 462. return false;
 463. }
 464. }
 465. // only one OP_RETURN txout is permitted
 466. if (nDataOut > 1) {
 467. reason = "multi-op-return";
 468. return false;
 469. }
 470. return true;
 471. }
 472. bool IsFinalTx(const CTransaction &tx, int nBlockHeight, int64_t nBlockTime)
 473. {
 474. // Time based nLockTime implemented in 0.1.6
 475. if (tx.nLockTime == 0)
 476. return true;
 477. if (nBlockHeight == 0)
 478. nBlockHeight = chainActive.Height();
 479. if (nBlockTime == 0)
 480. nBlockTime = GetAdjustedTime();
 481. if ((int64_t)tx.nLockTime < ((int64_t)tx.nLockTime < LOCKTIME_THRESHOLD ? (int64_t)nBlockHeight : nBlockTime))
 482. return true;
 483. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 484. if (!txin.IsFinal())
 485. return false;
 486. return true;
 487. }
 488. //
 489. // Check transaction inputs, and make sure any
 490. // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
 491. //
 492. // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
 493. // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
 494. // which will get accepted into blocks. The redemption
 495. // script can be anything; an attacker could use a very
 496. // expensive-to-check-upon-redemption script like:
 497. // DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
 498. //
 499. bool AreInputsStandard(const CTransaction& tx, CCoinsViewCache& mapInputs)
 500. {
 501. if (tx.IsCoinBase())
 502. return true; // Coinbases don't use vin normally
 503. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 504. {
 505. const CTxOut& prev = mapInputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 506. vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
 507. txnouttype whichType;
 508. // get the scriptPubKey corresponding to this input:
 509. const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
 510. if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
 511. return false;
 512. int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
 513. if (nArgsExpected < 0)
 514. return false;
 515. // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
 516. // non-standard. Note that this EvalScript() call will
 517. // be quick, because if there are any operations
 518. // beside "push data" in the scriptSig the
 519. // IsStandard() call returns false
 520. vector<vector<unsigned char> > stack;
 521. if (!EvalScript(stack, tx.vin[i].scriptSig, tx, i, false, 0))
 522. return false;
 523. if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
 524. {
 525. if (stack.empty())
 526. return false;
 527. CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
 528. vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
 529. txnouttype whichType2;
 530. if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
 531. return false;
 532. if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
 533. return false;
 534. int tmpExpected;
 535. tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
 536. if (tmpExpected < 0)
 537. return false;
 538. nArgsExpected += tmpExpected;
 539. }
 540. if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
 541. return false;
 542. }
 543. return true;
 544. }
 545. unsigned int GetLegacySigOpCount(const CTransaction& tx)
 546. {
 547. unsigned int nSigOps = 0;
 548. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 549. {
 550. nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
 551. }
 552. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 553. {
 554. nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
 555. }
 556. return nSigOps;
 557. }
 558. unsigned int GetP2SHSigOpCount(const CTransaction& tx, CCoinsViewCache& inputs)
 559. {
 560. if (tx.IsCoinBase())
 561. return 0;
 562. unsigned int nSigOps = 0;
 563. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 564. {
 565. const CTxOut &prevout = inputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 566. if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
 567. nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(tx.vin[i].scriptSig);
 568. }
 569. return nSigOps;
 570. }
 571. int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
 572. {
 573. CBlock blockTmp;
 574. if (pblock == NULL) {
 575. CCoins coins;
 576. if (pcoinsTip->GetCoins(GetHash(), coins)) {
 577. CBlockIndex *pindex = chainActive[coins.nHeight];
 578. if (pindex) {
 579. if (!ReadBlockFromDisk(blockTmp, pindex))
 580. return 0;
 581. pblock = &blockTmp;
 582. }
 583. }
 584. }
 585. if (pblock) {
 586. // Update the tx's hashBlock
 587. hashBlock = pblock->GetHash();
 588. // Locate the transaction
 589. for (nIndex = 0; nIndex < (int)pblock->vtx.size(); nIndex++)
 590. if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
 591. break;
 592. if (nIndex == (int)pblock->vtx.size())
 593. {
 594. vMerkleBranch.clear();
 595. nIndex = -1;
 596. LogPrintf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
 597. return 0;
 598. }
 599. // Fill in merkle branch
 600. vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
 601. }
 602. // Is the tx in a block that's in the main chain
 603. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
 604. if (mi == mapBlockIndex.end())
 605. return 0;
 606. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 607. if (!pindex || !chainActive.Contains(pindex))
 608. return 0;
 609. return chainActive.Height() - pindex->nHeight + 1;
 610. }
 611. bool CheckTransaction(const CTransaction& tx, CValidationState &state)
 612. {
 613. // Basic checks that don't depend on any context
 614. if (tx.vin.empty())
 615. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : vin empty"),
 616. REJECT_INVALID, "bad-txns-vin-empty");
 617. if (tx.vout.empty())
 618. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : vout empty"),
 619. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-empty");
 620. // Size limits
 621. if (::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 622. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : size limits failed"),
 623. REJECT_INVALID, "bad-txns-oversize");
 624. // Check for negative or overflow output values
 625. int64_t nValueOut = 0;
 626. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 627. {
 628. if (txout.nValue < 0)
 629. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout.nValue negative"),
 630. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-negative");
 631. if (txout.nValue > MAX_MONEY)
 632. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout.nValue too high"),
 633. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-toolarge");
 634. nValueOut += txout.nValue;
 635. if (!MoneyRange(nValueOut))
 636. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout total out of range"),
 637. REJECT_INVALID, "bad-txns-txouttotal-toolarge");
 638. }
 639. // Check for duplicate inputs
 640. set<COutPoint> vInOutPoints;
 641. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 642. {
 643. if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
 644. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : duplicate inputs"),
 645. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-duplicate");
 646. vInOutPoints.insert(txin.prevout);
 647. }
 648. if (tx.IsCoinBase())
 649. {
 650. if (tx.vin[0].scriptSig.size() < 2 || tx.vin[0].scriptSig.size() > 100)
 651. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : coinbase script size"),
 652. REJECT_INVALID, "bad-cb-length");
 653. }
 654. else
 655. {
 656. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 657. if (txin.prevout.IsNull())
 658. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : prevout is null"),
 659. REJECT_INVALID, "bad-txns-prevout-null");
 660. }
 661. return true;
 662. }
 663. int64_t GetMinFee(const CTransaction& tx, unsigned int nBytes, bool fAllowFree, enum GetMinFee_mode mode)
 664. {
 665. // Base fee is either nMinTxFee or nMinRelayTxFee
 666. int64_t nBaseFee = (mode == GMF_RELAY) ? tx.nMinRelayTxFee : tx.nMinTxFee;
 667. int64_t nMinFee = (1 + (int64_t)nBytes / 1000) * nBaseFee;
 668. if (fAllowFree)
 669. {
 670. // There is a free transaction area in blocks created by most miners,
 671. // * If we are relaying we allow transactions up to DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000
 672. // to be considered to fall into this category. We don't want to encourage sending
 673. // multiple transactions instead of one big transaction to avoid fees.
 674. // * If we are creating a transaction we allow transactions up to 1,000 bytes
 675. // to be considered safe and assume they can likely make it into this section.
 676. if (nBytes < (mode == GMF_SEND ? 1000 : (DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000)))
 677. nMinFee = 0;
 678. }
 679. // This code can be removed after enough miners have upgraded to version 0.9.
 680. // Until then, be safe when sending and require a fee if any output
 681. // is less than CENT:
 682. if (nMinFee < nBaseFee && mode == GMF_SEND)
 683. {
 684. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 685. if (txout.nValue < CENT)
 686. nMinFee = nBaseFee;
 687. }
 688. if (!MoneyRange(nMinFee))
 689. nMinFee = MAX_MONEY;
 690. return nMinFee;
 691. }
 692. bool AcceptToMemoryPool(CTxMemPool& pool, CValidationState &state, const CTransaction &tx, bool fLimitFree,
 693. bool* pfMissingInputs, bool fRejectInsaneFee)
 694. {
 695. if (pfMissingInputs)
 696. *pfMissingInputs = false;
 697. if (!CheckTransaction(tx, state))
 698. return error("AcceptToMemoryPool: : CheckTransaction failed");
 699. // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
 700. if (tx.IsCoinBase())
 701. return state.DoS(100, error("AcceptToMemoryPool: : coinbase as individual tx"),
 702. REJECT_INVALID, "coinbase");
 703. // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet/-regtest)
 704. string reason;
 705. if (Params().NetworkID() == CChainParams::MAIN && !IsStandardTx(tx, reason))
 706. return state.DoS(0,
 707. error("AcceptToMemoryPool : nonstandard transaction: %s", reason),
 708. REJECT_NONSTANDARD, reason);
 709. // is it already in the memory pool?
 710. uint256 hash = tx.GetHash();
 711. if (pool.exists(hash))
 712. return false;
 713. // Check for conflicts with in-memory transactions
 714. {
 715. LOCK(pool.cs); // protect pool.mapNextTx
 716. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 717. {
 718. COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
 719. if (pool.mapNextTx.count(outpoint))
 720. {
 721. // Disable replacement feature for now
 722. return false;
 723. }
 724. }
 725. }
 726. {
 727. CCoinsView dummy;
 728. CCoinsViewCache view(dummy);
 729. {
 730. LOCK(pool.cs);
 731. CCoinsViewMemPool viewMemPool(*pcoinsTip, pool);
 732. view.SetBackend(viewMemPool);
 733. // do we already have it?
 734. if (view.HaveCoins(hash))
 735. return false;
 736. // do all inputs exist?
 737. // Note that this does not check for the presence of actual outputs (see the next check for that),
 738. // only helps filling in pfMissingInputs (to determine missing vs spent).
 739. BOOST_FOREACH(const CTxIn txin, tx.vin) {
 740. if (!view.HaveCoins(txin.prevout.hash)) {
 741. if (pfMissingInputs)
 742. *pfMissingInputs = true;
 743. return false;
 744. }
 745. }
 746. // are the actual inputs available?
 747. if (!view.HaveInputs(tx))
 748. return state.Invalid(error("AcceptToMemoryPool : inputs already spent"),
 749. REJECT_DUPLICATE, "bad-txns-inputs-spent");
 750. // Bring the best block into scope
 751. view.GetBestBlock();
 752. // we have all inputs cached now, so switch back to dummy, so we don't need to keep lock on mempool
 753. view.SetBackend(dummy);
 754. }
 755. // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
 756. if (Params().NetworkID() == CChainParams::MAIN && !AreInputsStandard(tx, view))
 757. return error("AcceptToMemoryPool: : nonstandard transaction input");
 758. // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
 759. // you should add code here to check that the transaction does a
 760. // reasonable number of ECDSA signature verifications.
 761. int64_t nValueIn = view.GetValueIn(tx);
 762. int64_t nValueOut = tx.GetValueOut();
 763. int64_t nFees = nValueIn-nValueOut;
 764. double dPriority = view.GetPriority(tx, chainActive.Height());
 765. CTxMemPoolEntry entry(tx, nFees, GetTime(), dPriority, chainActive.Height());
 766. unsigned int nSize = entry.GetTxSize();
 767. // Don't accept it if it can't get into a block
 768. int64_t txMinFee = GetMinFee(tx, nSize, true, GMF_RELAY);
 769. if (fLimitFree && nFees < txMinFee)
 770. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool : not enough fees %s, %d < %d",
 771. hash.ToString(), nFees, txMinFee),
 772. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee");
 773. // Continuously rate-limit free transactions
 774. // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
 775. // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
 776. if (fLimitFree && nFees < CTransaction::nMinRelayTxFee)
 777. {
 778. static CCriticalSection csFreeLimiter;
 779. static double dFreeCount;
 780. static int64_t nLastTime;
 781. int64_t nNow = GetTime();
 782. LOCK(csFreeLimiter);
 783. // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
 784. dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
 785. nLastTime = nNow;
 786. // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
 787. // At default rate it would take over a month to fill 1GB
 788. if (dFreeCount >= GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000)
 789. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool : free transaction rejected by rate limiter"),
 790. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient priority");
 791. LogPrint("mempool", "Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
 792. dFreeCount += nSize;
 793. }
 794. if (fRejectInsaneFee && nFees > CTransaction::nMinRelayTxFee * 10000)
 795. return error("AcceptToMemoryPool: : insane fees %s, %d > %d",
 796. hash.ToString(),
 797. nFees, CTransaction::nMinRelayTxFee * 10000);
 798. // Check against previous transactions
 799. // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
 800. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, SCRIPT_VERIFY_P2SH | SCRIPT_VERIFY_STRICTENC))
 801. {
 802. return error("AcceptToMemoryPool: : ConnectInputs failed %s", hash.ToString());
 803. }
 804. // Store transaction in memory
 805. pool.addUnchecked(hash, entry);
 806. }
 807. g_signals.SyncTransaction(hash, tx, NULL);
 808. return true;
 809. }
 810. int CMerkleTx::GetDepthInMainChainINTERNAL(CBlockIndex* &pindexRet) const
 811. {
 812. if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
 813. return 0;
 814. // Find the block it claims to be in
 815. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
 816. if (mi == mapBlockIndex.end())
 817. return 0;
 818. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 819. if (!pindex || !chainActive.Contains(pindex))
 820. return 0;
 821. // Make sure the merkle branch connects to this block
 822. if (!fMerkleVerified)
 823. {
 824. if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
 825. return 0;
 826. fMerkleVerified = true;
 827. }
 828. pindexRet = pindex;
 829. return chainActive.Height() - pindex->nHeight + 1;
 830. }
 831. int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
 832. {
 833. int nResult = GetDepthInMainChainINTERNAL(pindexRet);
 834. if (nResult == 0 && !mempool.exists(GetHash()))
 835. return -1; // Not in chain, not in mempool
 836. return nResult;
 837. }
 838. int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
 839. {
 840. if (!IsCoinBase())
 841. return 0;
 842. return max(0, (COINBASE_MATURITY+1) - GetDepthInMainChain());
 843. }
 844. bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(bool fLimitFree)
 845. {
 846. CValidationState state;
 847. return ::AcceptToMemoryPool(mempool, state, *this, fLimitFree, NULL);
 848. }
 849. // Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock
 850. bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &txOut, uint256 &hashBlock, bool fAllowSlow)
 851. {
 852. CBlockIndex *pindexSlow = NULL;
 853. {
 854. LOCK(cs_main);
 855. {
 856. if (mempool.lookup(hash, txOut))
 857. {
 858. return true;
 859. }
 860. }
 861. if (fTxIndex) {
 862. CDiskTxPos postx;
 863. if (pblocktree->ReadTxIndex(hash, postx)) {
 864. CAutoFile file(OpenBlockFile(postx, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 865. CBlockHeader header;
 866. try {
 867. file >> header;
 868. fseek(file, postx.nTxOffset, SEEK_CUR);
 869. file >> txOut;
 870. } catch (std::exception &e) {
 871. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __PRETTY_FUNCTION__, e.what());
 872. }
 873. hashBlock = header.GetHash();
 874. if (txOut.GetHash() != hash)
 875. return error("%s : txid mismatch", __PRETTY_FUNCTION__);
 876. return true;
 877. }
 878. }
 879. if (fAllowSlow) { // use coin database to locate block that contains transaction, and scan it
 880. int nHeight = -1;
 881. {
 882. CCoinsViewCache &view = *pcoinsTip;
 883. CCoins coins;
 884. if (view.GetCoins(hash, coins))
 885. nHeight = coins.nHeight;
 886. }
 887. if (nHeight > 0)
 888. pindexSlow = chainActive[nHeight];
 889. }
 890. }
 891. if (pindexSlow) {
 892. CBlock block;
 893. if (ReadBlockFromDisk(block, pindexSlow)) {
 894. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 895. if (tx.GetHash() == hash) {
 896. txOut = tx;
 897. hashBlock = pindexSlow->GetBlockHash();
 898. return true;
 899. }
 900. }
 901. }
 902. }
 903. return false;
 904. }
 905. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 906. //
 907. // CBlock and CBlockIndex
 908. //
 909. bool WriteBlockToDisk(CBlock& block, CDiskBlockPos& pos)
 910. {
 911. // Open history file to append
 912. CAutoFile fileout = CAutoFile(OpenBlockFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 913. if (!fileout)
 914. return error("WriteBlockToDisk : OpenBlockFile failed");
 915. // Write index header
 916. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(block);
 917. fileout << FLATDATA(Params().MessageStart()) << nSize;
 918. // Write block
 919. long fileOutPos = ftell(fileout);
 920. if (fileOutPos < 0)
 921. return error("WriteBlockToDisk : ftell failed");
 922. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 923. fileout << block;
 924. // Flush stdio buffers and commit to disk before returning
 925. fflush(fileout);
 926. if (!IsInitialBlockDownload())
 927. FileCommit(fileout);
 928. return true;
 929. }
 930. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CDiskBlockPos& pos)
 931. {
 932. block.SetNull();
 933. // Open history file to read
 934. CAutoFile filein = CAutoFile(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 935. if (!filein)
 936. return error("ReadBlockFromDisk : OpenBlockFile failed");
 937. // Read block
 938. try {
 939. filein >> block;
 940. }
 941. catch (std::exception &e) {
 942. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __PRETTY_FUNCTION__, e.what());
 943. }
 944. // Check the header
 945. if (!CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits))
 946. return error("ReadBlockFromDisk : Errors in block header");
 947. return true;
 948. }
 949. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CBlockIndex* pindex)
 950. {
 951. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex->GetBlockPos()))
 952. return false;
 953. if (block.GetHash() != pindex->GetBlockHash())
 954. return error("ReadBlockFromDisk(CBlock&, CBlockIndex*) : GetHash() doesn't match index");
 955. return true;
 956. }
 957. uint256 static GetOrphanRoot(const uint256& hash)
 958. {
 959. map<uint256, COrphanBlock*>::iterator it = mapOrphanBlocks.find(hash);
 960. if (it == mapOrphanBlocks.end())
 961. return hash;
 962. // Work back to the first block in the orphan chain
 963. do {
 964. map<uint256, COrphanBlock*>::iterator it2 = mapOrphanBlocks.find(it->second->hashPrev);
 965. if (it2 == mapOrphanBlocks.end())
 966. return it->first;
 967. it = it2;
 968. } while(true);
 969. }
 970. // Remove a random orphan block (which does not have any dependent orphans).
 971. void static PruneOrphanBlocks()
 972. {
 973. if (mapOrphanBlocksByPrev.size() <= MAX_ORPHAN_BLOCKS)
 974. return;
 975. // Pick a random orphan block.
 976. int pos = insecure_rand() % mapOrphanBlocksByPrev.size();
 977. std::multimap<uint256, COrphanBlock*>::iterator it = mapOrphanBlocksByPrev.begin();
 978. while (pos--) it++;
 979. // As long as this block has other orphans depending on it, move to one of those successors.
 980. do {
 981. std::multimap<uint256, COrphanBlock*>::iterator it2 = mapOrphanBlocksByPrev.find(it->second->hashBlock);
 982. if (it2 == mapOrphanBlocksByPrev.end())
 983. break;
 984. it = it2;
 985. } while(1);
 986. uint256 hash = it->second->hashBlock;
 987. delete it->second;
 988. mapOrphanBlocksByPrev.erase(it);
 989. mapOrphanBlocks.erase(hash);
 990. }
 991. int64_t GetBlockValue(int nHeight, int64_t nFees)
 992. {
 993. int64_t nSubsidy = 50 * COIN;
 994. // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
 995. nSubsidy >>= (nHeight / Params().SubsidyHalvingInterval());
 996. return nSubsidy + nFees;
 997. }
 998. static const int64_t nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
 999. static const int64_t nTargetSpacing = 10 * 60;
 1000. static const int64_t nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
 1001. //
 1002. // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
 1003. // minimum work required was nBase
 1004. //
 1005. unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64_t nTime)
 1006. {
 1007. const CBigNum &bnLimit = Params().ProofOfWorkLimit();
 1008. // Testnet has min-difficulty blocks
 1009. // after nTargetSpacing*2 time between blocks:
 1010. if (TestNet() && nTime > nTargetSpacing*2)
 1011. return bnLimit.GetCompact();
 1012. CBigNum bnResult;
 1013. bnResult.SetCompact(nBase);
 1014. while (nTime > 0 && bnResult < bnLimit)
 1015. {
 1016. // Maximum 400% adjustment...
 1017. bnResult *= 4;
 1018. // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
 1019. nTime -= nTargetTimespan*4;
 1020. }
 1021. if (bnResult > bnLimit)
 1022. bnResult = bnLimit;
 1023. return bnResult.GetCompact();
 1024. }
 1025. unsigned int GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast, const CBlockHeader *pblock)
 1026. {
 1027. unsigned int nProofOfWorkLimit = Params().ProofOfWorkLimit().GetCompact();
 1028. // Genesis block
 1029. if (pindexLast == NULL)
 1030. return nProofOfWorkLimit;
 1031. // Only change once per interval
 1032. if ((pindexLast->nHeight+1) % nInterval != 0)
 1033. {
 1034. if (TestNet())
 1035. {
 1036. // Special difficulty rule for testnet:
 1037. // If the new block's timestamp is more than 2* 10 minutes
 1038. // then allow mining of a min-difficulty block.
 1039. if (pblock->nTime > pindexLast->nTime + nTargetSpacing*2)
 1040. return nProofOfWorkLimit;
 1041. else
 1042. {
 1043. // Return the last non-special-min-difficulty-rules-block
 1044. const CBlockIndex* pindex = pindexLast;
 1045. while (pindex->pprev && pindex->nHeight % nInterval != 0 && pindex->nBits == nProofOfWorkLimit)
 1046. pindex = pindex->pprev;
 1047. return pindex->nBits;
 1048. }
 1049. }
 1050. return pindexLast->nBits;
 1051. }
 1052. // Go back by what we want to be 14 days worth of blocks
 1053. const CBlockIndex* pindexFirst = pindexLast;
 1054. for (int i = 0; pindexFirst && i < nInterval-1; i++)
 1055. pindexFirst = pindexFirst->pprev;
 1056. assert(pindexFirst);
 1057. // Limit adjustment step
 1058. int64_t nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - pindexFirst->GetBlockTime();
 1059. LogPrintf(" nActualTimespan = %d before bounds\n", nActualTimespan);
 1060. if (nActualTimespan < nTargetTimespan/4)
 1061. nActualTimespan = nTargetTimespan/4;
 1062. if (nActualTimespan > nTargetTimespan*4)
 1063. nActualTimespan = nTargetTimespan*4;
 1064. // Retarget
 1065. CBigNum bnNew;
 1066. bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
 1067. bnNew *= nActualTimespan;
 1068. bnNew /= nTargetTimespan;
 1069. if (bnNew > Params().ProofOfWorkLimit())
 1070. bnNew = Params().ProofOfWorkLimit();
 1071. /// debug print
 1072. LogPrintf("GetNextWorkRequired RETARGET\n");
 1073. LogPrintf("nTargetTimespan = %d nActualTimespan = %d\n", nTargetTimespan, nActualTimespan);
 1074. LogPrintf("Before: %08x %s\n", pindexLast->nBits, CBigNum().SetCompact(pindexLast->nBits).getuint256().ToString());
 1075. LogPrintf("After: %08x %s\n", bnNew.GetCompact(), bnNew.getuint256().ToString());
 1076. return bnNew.GetCompact();
 1077. }
 1078. bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
 1079. {
 1080. CBigNum bnTarget;
 1081. bnTarget.SetCompact(nBits);
 1082. // Check range
 1083. if (bnTarget <= 0 || bnTarget > Params().ProofOfWorkLimit())
 1084. return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
 1085. // Check proof of work matches claimed amount
 1086. if (hash > bnTarget.getuint256())
 1087. return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
 1088. return true;
 1089. }
 1090. // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
 1091. int GetNumBlocksOfPeers()
 1092. {
 1093. return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
 1094. }
 1095. bool IsInitialBlockDownload()
 1096. {
 1097. if (fImporting || fReindex || chainActive.Height() < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
 1098. return true;
 1099. static int64_t nLastUpdate;
 1100. static CBlockIndex* pindexLastBest;
 1101. if (chainActive.Tip() != pindexLastBest)
 1102. {
 1103. pindexLastBest = chainActive.Tip();
 1104. nLastUpdate = GetTime();
 1105. }
 1106. return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
 1107. chainActive.Tip()->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
 1108. }
 1109. bool fLargeWorkForkFound = false;
 1110. bool fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1111. CBlockIndex *pindexBestForkTip = NULL, *pindexBestForkBase = NULL;
 1112. void CheckForkWarningConditions()
 1113. {
 1114. // Before we get past initial download, we cannot reliably alert about forks
 1115. // (we assume we don't get stuck on a fork before the last checkpoint)
 1116. if (IsInitialBlockDownload())
 1117. return;
 1118. // If our best fork is no longer within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it)
 1119. // of our head, drop it
 1120. if (pindexBestForkTip && chainActive.Height() - pindexBestForkTip->nHeight >= 72)
 1121. pindexBestForkTip = NULL;
 1122. if (pindexBestForkTip || (pindexBestInvalid && pindexBestInvalid->nChainWork > chainActive.Tip()->nChainWork + (chainActive.Tip()->GetBlockWork() * 6).getuint256()))
 1123. {
 1124. if (!fLargeWorkForkFound)
 1125. {
 1126. std::string strCmd = GetArg("-alertnotify", "");
 1127. if (!strCmd.empty())
 1128. {
 1129. std::string warning = std::string("'Warning: Large-work fork detected, forking after block ") +
 1130. pindexBestForkBase->phashBlock->ToString() + std::string("'");
 1131. boost::replace_all(strCmd, "%s", warning);
 1132. boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
 1133. }
 1134. }
 1135. if (pindexBestForkTip)
 1136. {
 1137. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Large valid fork found\n forking the chain at height %d (%s)\n lasting to height %d (%s).\nChain state database corruption likely.\n",
 1138. pindexBestForkBase->nHeight, pindexBestForkBase->phashBlock->ToString(),
 1139. pindexBestForkTip->nHeight, pindexBestForkTip->phashBlock->ToString());
 1140. fLargeWorkForkFound = true;
 1141. }
 1142. else
 1143. {
 1144. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Found invalid chain at least ~6 blocks longer than our best chain.\nChain state database corruption likely.\n");
 1145. fLargeWorkInvalidChainFound = true;
 1146. }
 1147. }
 1148. else
 1149. {
 1150. fLargeWorkForkFound = false;
 1151. fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1152. }
 1153. }
 1154. void CheckForkWarningConditionsOnNewFork(CBlockIndex* pindexNewForkTip)
 1155. {
 1156. // If we are on a fork that is sufficiently large, set a warning flag
 1157. CBlockIndex* pfork = pindexNewForkTip;
 1158. CBlockIndex* plonger = chainActive.Tip();
 1159. while (pfork && pfork != plonger)
 1160. {
 1161. while (plonger && plonger->nHeight > pfork->nHeight)
 1162. plonger = plonger->pprev;
 1163. if (pfork == plonger)
 1164. break;
 1165. pfork = pfork->pprev;
 1166. }
 1167. // We define a condition which we should warn the user about as a fork of at least 7 blocks
 1168. // who's tip is within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it) of ours
 1169. // We use 7 blocks rather arbitrarily as it represents just under 10% of sustained network
 1170. // hash rate operating on the fork.
 1171. // or a chain that is entirely longer than ours and invalid (note that this should be detected by both)
 1172. // We define it this way because it allows us to only store the highest fork tip (+ base) which meets
 1173. // the 7-block condition and from this always have the most-likely-to-cause-warning fork
 1174. if (pfork && (!pindexBestForkTip || (pindexBestForkTip && pindexNewForkTip->nHeight > pindexBestForkTip->nHeight)) &&
 1175. pindexNewForkTip->nChainWork - pfork->nChainWork > (pfork->GetBlockWork() * 7).getuint256() &&
 1176. chainActive.Height() - pindexNewForkTip->nHeight < 72)
 1177. {
 1178. pindexBestForkTip = pindexNewForkTip;
 1179. pindexBestForkBase = pfork;
 1180. }
 1181. CheckForkWarningConditions();
 1182. }
 1183. // Requires cs_main.
 1184. void Misbehaving(NodeId pnode, int howmuch)
 1185. {
 1186. if (howmuch == 0)
 1187. return;
 1188. CNodeState *state = State(pnode);
 1189. if (state == NULL)
 1190. return;
 1191. state->nMisbehavior += howmuch;
 1192. if (state->nMisbehavior >= GetArg("-banscore", 100))
 1193. {
 1194. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d) BAN THRESHOLD EXCEEDED\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1195. state->fShouldBan = true;
 1196. } else
 1197. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d)\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1198. }
 1199. void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
 1200. {
 1201. if (!pindexBestInvalid || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1202. {
 1203. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1204. // The current code doesn't actually read the BestInvalidWork entry in
 1205. // the block database anymore, as it is derived from the flags in block
 1206. // index entry. We only write it for backward compatibility.
 1207. pblocktree->WriteBestInvalidWork(CBigNum(pindexBestInvalid->nChainWork));
 1208. uiInterface.NotifyBlocksChanged();
 1209. }
 1210. LogPrintf("InvalidChainFound: invalid block=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1211. pindexNew->GetBlockHash().ToString(), pindexNew->nHeight,
 1212. log(pindexNew->nChainWork.getdouble())/log(2.0), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
 1213. pindexNew->GetBlockTime()));
 1214. LogPrintf("InvalidChainFound: current best=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1215. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0),
 1216. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()));
 1217. CheckForkWarningConditions();
 1218. }
 1219. void static InvalidBlockFound(CBlockIndex *pindex, const CValidationState &state) {
 1220. int nDoS = 0;
 1221. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 1222. std::map<uint256, NodeId>::iterator it = mapBlockSource.find(pindex->GetBlockHash());
 1223. if (it != mapBlockSource.end() && State(it->second)) {
 1224. CBlockReject reject = {state.GetRejectCode(), state.GetRejectReason(), pindex->GetBlockHash()};
 1225. State(it->second)->rejects.push_back(reject);
 1226. if (nDoS > 0)
 1227. Misbehaving(it->second, nDoS);
 1228. }
 1229. }
 1230. if (!state.CorruptionPossible()) {
 1231. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 1232. pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex));
 1233. setBlockIndexValid.erase(pindex);
 1234. InvalidChainFound(pindex);
 1235. }
 1236. }
 1237. void UpdateTime(CBlockHeader& block, const CBlockIndex* pindexPrev)
 1238. {
 1239. block.nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
 1240. // Updating time can change work required on testnet:
 1241. if (TestNet())
 1242. block.nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block);
 1243. }
 1244. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, CTxUndo &txundo, int nHeight, const uint256 &txhash)
 1245. {
 1246. bool ret;
 1247. // mark inputs spent
 1248. if (!tx.IsCoinBase()) {
 1249. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin) {
 1250. CCoins &coins = inputs.GetCoins(txin.prevout.hash);
 1251. CTxInUndo undo;
 1252. ret = coins.Spend(txin.prevout, undo);
 1253. assert(ret);
 1254. txundo.vprevout.push_back(undo);
 1255. }
 1256. }
 1257. // add outputs
 1258. ret = inputs.SetCoins(txhash, CCoins(tx, nHeight));
 1259. assert(ret);
 1260. }
 1261. bool CScriptCheck::operator()() const {
 1262. const CScript &scriptSig = ptxTo->vin[nIn].scriptSig;
 1263. if (!VerifyScript(scriptSig, scriptPubKey, *ptxTo, nIn, nFlags, nHashType))
 1264. return error("CScriptCheck() : %s VerifySignature failed", ptxTo->GetHash().ToString());
 1265. return true;
 1266. }
 1267. bool VerifySignature(const CCoins& txFrom, const CTransaction& txTo, unsigned int nIn, unsigned int flags, int nHashType)
 1268. {
 1269. return CScriptCheck(txFrom, txTo, nIn, flags, nHashType)();
 1270. }
 1271. bool CheckInputs(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, bool fScriptChecks, unsigned int flags, std::vector<CScriptCheck> *pvChecks)
 1272. {
 1273. if (!tx.IsCoinBase())
 1274. {
 1275. if (pvChecks)
 1276. pvChecks->reserve(tx.vin.size());
 1277. // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
 1278. // for an attacker to attempt to split the network.
 1279. if (!inputs.HaveInputs(tx))
 1280. return state.Invalid(error("CheckInputs() : %s inputs unavailable", tx.GetHash().ToString()));
 1281. // While checking, GetBestBlock() refers to the parent block.
 1282. // This is also true for mempool checks.
 1283. CBlockIndex *pindexPrev = mapBlockIndex.find(inputs.GetBestBlock())->second;
 1284. int nSpendHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 1285. int64_t nValueIn = 0;
 1286. int64_t nFees = 0;
 1287. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 1288. {
 1289. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1290. const CCoins &coins = inputs.GetCoins(prevout.hash);
 1291. // If prev is coinbase, check that it's matured
 1292. if (coins.IsCoinBase()) {
 1293. if (nSpendHeight - coins.nHeight < COINBASE_MATURITY)
 1294. return state.Invalid(
 1295. error("CheckInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", nSpendHeight - coins.nHeight),
 1296. REJECT_INVALID, "bad-txns-premature-spend-of-coinbase");
 1297. }
 1298. // Check for negative or overflow input values
 1299. nValueIn += coins.vout[prevout.n].nValue;
 1300. if (!MoneyRange(coins.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
 1301. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : txin values out of range"),
 1302. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputvalues-outofrange");
 1303. }
 1304. if (nValueIn < tx.GetValueOut())
 1305. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : %s value in < value out", tx.GetHash().ToString()),
 1306. REJECT_INVALID, "bad-txns-in-belowout");
 1307. // Tally transaction fees
 1308. int64_t nTxFee = nValueIn - tx.GetValueOut();
 1309. if (nTxFee < 0)
 1310. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : %s nTxFee < 0", tx.GetHash().ToString()),
 1311. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-negative");
 1312. nFees += nTxFee;
 1313. if (!MoneyRange(nFees))
 1314. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : nFees out of range"),
 1315. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-outofrange");
 1316. // The first loop above does all the inexpensive checks.
 1317. // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
 1318. // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
 1319. // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks
 1320. // before the last block chain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
 1321. // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
 1322. if (fScriptChecks) {
 1323. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++) {
 1324. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1325. const CCoins &coins = inputs.GetCoins(prevout.hash);
 1326. // Verify signature
 1327. CScriptCheck check(coins, tx, i, flags, 0);
 1328. if (pvChecks) {
 1329. pvChecks->push_back(CScriptCheck());
 1330. check.swap(pvChecks->back());
 1331. } else if (!check()) {
 1332. if (flags & SCRIPT_VERIFY_STRICTENC) {
 1333. // For now, check whether the failure was caused by non-canonical
 1334. // encodings or not; if so, don't trigger DoS protection.
 1335. CScriptCheck check(coins, tx, i, flags & (~SCRIPT_VERIFY_STRICTENC), 0);
 1336. if (check())
 1337. return state.Invalid(false, REJECT_NONSTANDARD, "non-canonical");
 1338. }
 1339. return state.DoS(100,false, REJECT_NONSTANDARD, "non-canonical");
 1340. }
 1341. }
 1342. }
 1343. }
 1344. return true;
 1345. }
 1346. bool DisconnectBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool* pfClean)
 1347. {
 1348. assert(pindex->GetBlockHash() == view.GetBestBlock());
 1349. if (pfClean)
 1350. *pfClean = false;
 1351. bool fClean = true;
 1352. CBlockUndo blockUndo;
 1353. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 1354. if (pos.IsNull())
 1355. return error("DisconnectBlock() : no undo data available");
 1356. if (!blockUndo.ReadFromDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1357. return error("DisconnectBlock() : failure reading undo data");
 1358. if (blockUndo.vtxundo.size() + 1 != block.vtx.size())
 1359. return error("DisconnectBlock() : block and undo data inconsistent");
 1360. // undo transactions in reverse order
 1361. for (int i = block.vtx.size() - 1; i >= 0; i--) {
 1362. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1363. uint256 hash = tx.GetHash();
 1364. // Check that all outputs are available and match the outputs in the block itself
 1365. // exactly. Note that transactions with only provably unspendable outputs won't
 1366. // have outputs available even in the block itself, so we handle that case
 1367. // specially with outsEmpty.
 1368. CCoins outsEmpty;
 1369. CCoins &outs = view.HaveCoins(hash) ? view.GetCoins(hash) : outsEmpty;
 1370. outs.ClearUnspendable();
 1371. CCoins outsBlock = CCoins(tx, pindex->nHeight);
 1372. // The CCoins serialization does not serialize negative numbers.
 1373. // No network rules currently depend on the version here, so an inconsistency is harmless
 1374. // but it must be corrected before txout nversion ever influences a network rule.
 1375. if (outsBlock.nVersion < 0)
 1376. outs.nVersion = outsBlock.nVersion;
 1377. if (outs != outsBlock)
 1378. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : added transaction mismatch? database corrupted");
 1379. // remove outputs
 1380. outs = CCoins();
 1381. // restore inputs
 1382. if (i > 0) { // not coinbases
 1383. const CTxUndo &txundo = blockUndo.vtxundo[i-1];
 1384. if (txundo.vprevout.size() != tx.vin.size())
 1385. return error("DisconnectBlock() : transaction and undo data inconsistent");
 1386. for (unsigned int j = tx.vin.size(); j-- > 0;) {
 1387. const COutPoint &out = tx.vin[j].prevout;
 1388. const CTxInUndo &undo = txundo.vprevout[j];
 1389. CCoins coins;
 1390. view.GetCoins(out.hash, coins); // this can fail if the prevout was already entirely spent
 1391. if (undo.nHeight != 0) {
 1392. // undo data contains height: this is the last output of the prevout tx being spent
 1393. if (!coins.IsPruned())
 1394. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data overwriting existing transaction");
 1395. coins = CCoins();
 1396. coins.fCoinBase = undo.fCoinBase;
 1397. coins.nHeight = undo.nHeight;
 1398. coins.nVersion = undo.nVersion;
 1399. } else {
 1400. if (coins.IsPruned())
 1401. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data adding output to missing transaction");
 1402. }
 1403. if (coins.IsAvailable(out.n))
 1404. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data overwriting existing output");
 1405. if (coins.vout.size() < out.n+1)
 1406. coins.vout.resize(out.n+1);
 1407. coins.vout[out.n] = undo.txout;
 1408. if (!view.SetCoins(out.hash, coins))
 1409. return error("DisconnectBlock() : cannot restore coin inputs");
 1410. }
 1411. }
 1412. }
 1413. // move best block pointer to prevout block
 1414. view.SetBestBlock(pindex->pprev->GetBlockHash());
 1415. if (pfClean) {
 1416. *pfClean = fClean;
 1417. return true;
 1418. } else {
 1419. return fClean;
 1420. }
 1421. }
 1422. void static FlushBlockFile(bool fFinalize = false)
 1423. {
 1424. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1425. CDiskBlockPos posOld(nLastBlockFile, 0);
 1426. FILE *fileOld = OpenBlockFile(posOld);
 1427. if (fileOld) {
 1428. if (fFinalize)
 1429. TruncateFile(fileOld, infoLastBlockFile.nSize);
 1430. FileCommit(fileOld);
 1431. fclose(fileOld);
 1432. }
 1433. fileOld = OpenUndoFile(posOld);
 1434. if (fileOld) {
 1435. if (fFinalize)
 1436. TruncateFile(fileOld, infoLastBlockFile.nUndoSize);
 1437. FileCommit(fileOld);
 1438. fclose(fileOld);
 1439. }
 1440. }
 1441. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize);
 1442. static CCheckQueue<CScriptCheck> scriptcheckqueue(128);
 1443. void ThreadScriptCheck() {
 1444. RenameThread("bitcoin-scriptch");
 1445. scriptcheckqueue.Thread();
 1446. }
 1447. bool ConnectBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool fJustCheck)
 1448. {
 1449. // Check it again in case a previous version let a bad block in
 1450. if (!CheckBlock(block, state, !fJustCheck, !fJustCheck))
 1451. return false;
 1452. // verify that the view's current state corresponds to the previous block
 1453. uint256 hashPrevBlock = pindex->pprev == NULL ? uint256(0) : pindex->pprev->GetBlockHash();
 1454. assert(hashPrevBlock == view.GetBestBlock());
 1455. // Special case for the genesis block, skipping connection of its transactions
 1456. // (its coinbase is unspendable)
 1457. if (block.GetHash() == Params().HashGenesisBlock()) {
 1458. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1459. return true;
 1460. }
 1461. bool fScriptChecks = pindex->nHeight >= Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1462. // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
 1463. // unless those are already completely spent.
 1464. // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
 1465. // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
 1466. // being sent to another address.
 1467. // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
 1468. // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
 1469. // already refuses previously-known transaction ids entirely.
 1470. // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
 1471. // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
 1472. // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
 1473. // initial block download.
 1474. bool fEnforceBIP30 = (!pindex->phashBlock) || // Enforce on CreateNewBlock invocations which don't have a hash.
 1475. !((pindex->nHeight==91842 && pindex->GetBlockHash() == uint256("0x00000000000a4d0a398161ffc163c503763b1f4360639393e0e4c8e300e0caec")) ||
 1476. (pindex->nHeight==91880 && pindex->GetBlockHash() == uint256("0x00000000000743f190a18c5577a3c2d2a1f610ae9601ac046a38084ccb7cd721")));
 1477. if (fEnforceBIP30) {
 1478. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++) {
 1479. uint256 hash = block.GetTxHash(i);
 1480. if (view.HaveCoins(hash) && !view.GetCoins(hash).IsPruned())
 1481. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : tried to overwrite transaction"),
 1482. REJECT_INVALID, "bad-txns-BIP30");
 1483. }
 1484. }
 1485. // BIP16 didn't become active until Apr 1 2012
 1486. int64_t nBIP16SwitchTime = 1333238400;
 1487. bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nBIP16SwitchTime);
 1488. unsigned int flags = SCRIPT_VERIFY_NOCACHE |
 1489. (fStrictPayToScriptHash ? SCRIPT_VERIFY_P2SH : SCRIPT_VERIFY_NONE);
 1490. CBlockUndo blockundo;
 1491. CCheckQueueControl<CScriptCheck> control(fScriptChecks && nScriptCheckThreads ? &scriptcheckqueue : NULL);
 1492. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1493. int64_t nFees = 0;
 1494. int nInputs = 0;
 1495. unsigned int nSigOps = 0;
 1496. CDiskTxPos pos(pindex->GetBlockPos(), GetSizeOfCompactSize(block.vtx.size()));
 1497. std::vector<std::pair<uint256, CDiskTxPos> > vPos;
 1498. vPos.reserve(block.vtx.size());
 1499. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 1500. {
 1501. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1502. nInputs += tx.vin.size();
 1503. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 1504. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1505. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"),
 1506. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1507. if (!tx.IsCoinBase())
 1508. {
 1509. if (!view.HaveInputs(tx))
 1510. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : inputs missing/spent"),
 1511. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-missingorspent");
 1512. if (fStrictPayToScriptHash)
 1513. {
 1514. // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
 1515. // this is to prevent a "rogue miner" from creating
 1516. // an incredibly-expensive-to-validate block.
 1517. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 1518. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1519. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"),
 1520. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1521. }
 1522. nFees += view.GetValueIn(tx)-tx.GetValueOut();
 1523. std::vector<CScriptCheck> vChecks;
 1524. if (!CheckInputs(tx, state, view, fScriptChecks, flags, nScriptCheckThreads ? &vChecks : NULL))
 1525. return false;
 1526. control.Add(vChecks);
 1527. }
 1528. CTxUndo txundo;
 1529. UpdateCoins(tx, state, view, txundo, pindex->nHeight, block.GetTxHash(i));
 1530. if (!tx.IsCoinBase())
 1531. blockundo.vtxundo.push_back(txundo);
 1532. vPos.push_back(std::make_pair(block.GetTxHash(i), pos));
 1533. pos.nTxOffset += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1534. }
 1535. int64_t nTime = GetTimeMicros() - nStart;
 1536. if (fBenchmark)
 1537. LogPrintf("- Connect %u transactions: %.2fms (%.3fms/tx, %.3fms/txin)\n", (unsigned)block.vtx.size(), 0.001 * nTime, 0.001 * nTime / block.vtx.size(), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * nTime / (nInputs-1));
 1538. if (block.vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
 1539. return state.DoS(100,
 1540. error("ConnectBlock() : coinbase pays too much (actual=%d vs limit=%d)",
 1541. block.vtx[0].GetValueOut(), GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees)),
 1542. REJECT_INVALID, "bad-cb-amount");
 1543. if (!control.Wait())
 1544. return state.DoS(100, false);
 1545. int64_t nTime2 = GetTimeMicros() - nStart;
 1546. if (fBenchmark)
 1547. LogPrintf("- Verify %u txins: %.2fms (%.3fms/txin)\n", nInputs - 1, 0.001 * nTime2, nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * nTime2 / (nInputs-1));
 1548. if (fJustCheck)
 1549. return true;
 1550. // Write undo information to disk
 1551. if (pindex->GetUndoPos().IsNull() || (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_SCRIPTS)
 1552. {
 1553. if (pindex->GetUndoPos().IsNull()) {
 1554. CDiskBlockPos pos;
 1555. if (!FindUndoPos(state, pindex->nFile, pos, ::GetSerializeSize(blockundo, SER_DISK, CLIENT_VERSION) + 40))
 1556. return error("ConnectBlock() : FindUndoPos failed");
 1557. if (!blockundo.WriteToDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1558. return state.Abort(_("Failed to write undo data"));
 1559. // update nUndoPos in block index
 1560. pindex->nUndoPos = pos.nPos;
 1561. pindex->nStatus |= BLOCK_HAVE_UNDO;
 1562. }
 1563. pindex->nStatus = (pindex->nStatus & ~BLOCK_VALID_MASK) | BLOCK_VALID_SCRIPTS;
 1564. CDiskBlockIndex blockindex(pindex);
 1565. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(blockindex))
 1566. return state.Abort(_("Failed to write block index"));
 1567. }
 1568. if (fTxIndex)
 1569. if (!pblocktree->WriteTxIndex(vPos))
 1570. return state.Abort(_("Failed to write transaction index"));
 1571. // add this block to the view's block chain
 1572. bool ret;
 1573. ret = view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1574. assert(ret);
 1575. // Watch for transactions paying to me
 1576. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 1577. g_signals.SyncTransaction(block.GetTxHash(i), block.vtx[i], &block);
 1578. return true;
 1579. }
 1580. // Update the on-disk chain state.
 1581. bool static WriteChainState(CValidationState &state) {
 1582. static int64_t nLastWrite = 0;
 1583. if (!IsInitialBlockDownload() || pcoinsTip->GetCacheSize() > nCoinCacheSize || GetTimeMicros() > nLastWrite + 600*1000000) {
 1584. // Typical CCoins structures on disk are around 100 bytes in size.
 1585. // Pushing a new one to the database can cause it to be written
 1586. // twice (once in the log, and once in the tables). This is already
 1587. // an overestimation, as most will delete an existing entry or
 1588. // overwrite one. Still, use a conservative safety factor of 2.
 1589. if (!CheckDiskSpace(100 * 2 * 2 * pcoinsTip->GetCacheSize()))
 1590. return state.Error("out of disk space");
 1591. FlushBlockFile();
 1592. pblocktree->Sync();
 1593. if (!pcoinsTip->Flush())
 1594. return state.Abort(_("Failed to write to coin database"));
 1595. nLastWrite = GetTimeMicros();
 1596. }
 1597. return true;
 1598. }
 1599. // Update chainActive and related internal data structures.
 1600. void static UpdateTip(CBlockIndex *pindexNew) {
 1601. chainActive.SetTip(pindexNew);
 1602. // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
 1603. bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
 1604. if ((chainActive.Height() % 20160) == 0 || (!fIsInitialDownload && (chainActive.Height() % 144) == 0))
 1605. g_signals.SetBestChain(chainActive.GetLocator());
 1606. // New best block
 1607. nTimeBestReceived = GetTime();
 1608. mempool.AddTransactionsUpdated(1);
 1609. LogPrintf("UpdateTip: new best=%s height=%d log2_work=%.8g tx=%lu date=%s progress=%f\n",
 1610. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0), (unsigned long)chainActive.Tip()->nChainTx,
 1611. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 1612. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()));
 1613. // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
 1614. if (!fIsInitialDownload)
 1615. {
 1616. int nUpgraded = 0;
 1617. const CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip();
 1618. for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
 1619. {
 1620. if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
 1621. ++nUpgraded;
 1622. pindex = pindex->pprev;
 1623. }
 1624. if (nUpgraded > 0)
 1625. LogPrintf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, (int)CBlock::CURRENT_VERSION);
 1626. if (nUpgraded > 100/2)
 1627. // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
 1628. strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
 1629. }
 1630. }
 1631. // Disconnect chainActive's tip.
 1632. bool static DisconnectTip(CValidationState &state) {
 1633. CBlockIndex *pindexDelete = chainActive.Tip();
 1634. assert(pindexDelete);
 1635. mempool.check(pcoinsTip);
 1636. // Read block from disk.
 1637. CBlock block;
 1638. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexDelete))
 1639. return state.Abort(_("Failed to read block"));
 1640. // Apply the block atomically to the chain state.
 1641. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1642. {
 1643. CCoinsViewCache view(*pcoinsTip, true);
 1644. if (!DisconnectBlock(block, state, pindexDelete, view))
 1645. return error("DisconnectTip() : DisconnectBlock %s failed", pindexDelete->GetBlockHash().ToString());
 1646. assert(view.Flush());
 1647. }
 1648. if (fBenchmark)
 1649. LogPrintf("- Disconnect: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 1650. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1651. if (!WriteChainState(state))
 1652. return false;
 1653. // Resurrect mempool transactions from the disconnected block.
 1654. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1655. // ignore validation errors in resurrected transactions
 1656. list<CTransaction> removed;
 1657. CValidationState stateDummy;
 1658. if (!tx.IsCoinBase())
 1659. if (!AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, tx, false, NULL))
 1660. mempool.remove(tx, removed, true);
 1661. }
 1662. mempool.check(pcoinsTip);
 1663. // Update chainActive and related variables.
 1664. UpdateTip(pindexDelete->pprev);
 1665. // Let wallets know transactions went from 1-confirmed to
 1666. // 0-confirmed or conflicted:
 1667. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1668. SyncWithWallets(tx.GetHash(), tx, NULL);
 1669. }
 1670. return true;
 1671. }
 1672. // Connect a new block to chainActive.
 1673. bool static ConnectTip(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexNew) {
 1674. assert(pindexNew->pprev == chainActive.Tip());
 1675. mempool.check(pcoinsTip);
 1676. // Read block from disk.
 1677. CBlock block;
 1678. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexNew))
 1679. return state.Abort(_("Failed to read block"));
 1680. // Apply the block atomically to the chain state.
 1681. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1682. {
 1683. CCoinsViewCache view(*pcoinsTip, true);
 1684. CInv inv(MSG_BLOCK, pindexNew->GetBlockHash());
 1685. if (!ConnectBlock(block, state, pindexNew, view)) {
 1686. if (state.IsInvalid())
 1687. InvalidBlockFound(pindexNew, state);
 1688. return error("ConnectTip() : ConnectBlock %s failed", pindexNew->GetBlockHash().ToString());
 1689. }
 1690. mapBlockSource.erase(inv.hash);
 1691. assert(view.Flush());
 1692. }
 1693. if (fBenchmark)
 1694. LogPrintf("- Connect: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 1695. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1696. if (!WriteChainState(state))
 1697. return false;
 1698. // Remove conflicting transactions from the mempool.
 1699. list<CTransaction> txConflicted;
 1700. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1701. list<CTransaction> unused;
 1702. mempool.remove(tx, unused);
 1703. mempool.removeConflicts(tx, txConflicted);
 1704. }
 1705. mempool.check(pcoinsTip);
 1706. // Update chainActive & related variables.
 1707. UpdateTip(pindexNew);
 1708. // Tell wallet about transactions that went from mempool
 1709. // to conflicted:
 1710. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, txConflicted) {
 1711. SyncWithWallets(tx.GetHash(), tx, NULL);
 1712. }
 1713. // ... and about transactions that got confirmed:
 1714. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1715. SyncWithWallets(tx.GetHash(), tx, &block);
 1716. }
 1717. return true;
 1718. }
 1719. // Make chainMostWork correspond to the chain with the most work in it, that isn't
 1720. // known to be invalid (it's however far from certain to be valid).
 1721. void static FindMostWorkChain() {
 1722. CBlockIndex *pindexNew = NULL;
 1723. // In case the current best is invalid, do not consider it.
 1724. while (chainMostWork.Tip() && (chainMostWork.Tip()->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)) {
 1725. setBlockIndexValid.erase(chainMostWork.Tip());
 1726. chainMostWork.SetTip(chainMostWork.Tip()->pprev);
 1727. }
 1728. do {
 1729. // Find the best candidate header.
 1730. {
 1731. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::reverse_iterator it = setBlockIndexValid.rbegin();
 1732. if (it == setBlockIndexValid.rend())
 1733. return;
 1734. pindexNew = *it;
 1735. }
 1736. // Check whether all blocks on the path between the currently active chain and the candidate are valid.
 1737. // Just going until the active chain is an optimization, as we know all blocks in it are valid already.
 1738. CBlockIndex *pindexTest = pindexNew;
 1739. bool fInvalidAncestor = false;
 1740. while (pindexTest && !chainActive.Contains(pindexTest)) {
 1741. if (pindexTest->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) {
 1742. // Candidate has an invalid ancestor, remove entire chain from the set.
 1743. if (pindexBestInvalid == NULL || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1744. pindexBestInvalid = pindexNew; CBlockIndex *pindexFailed = pindexNew;
 1745. while (pindexTest != pindexFailed) {
 1746. pindexFailed->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 1747. setBlockIndexValid.erase(pindexFailed);
 1748. pindexFailed = pindexFailed->pprev;
 1749. }
 1750. fInvalidAncestor = true;
 1751. break;
 1752. }
 1753. pindexTest = pindexTest->pprev;
 1754. }
 1755. if (fInvalidAncestor)
 1756. continue;
 1757. break;
 1758. } while(true);
 1759. // Check whether it's actually an improvement.
 1760. if (chainMostWork.Tip() && !CBlockIndexWorkComparator()(chainMostWork.Tip(), pindexNew))
 1761. return;
 1762. // We have a new best.
 1763. chainMostWork.SetTip(pindexNew);
 1764. }
 1765. // Try to activate to the most-work chain (thereby connecting it).
 1766. bool ActivateBestChain(CValidationState &state) {
 1767. CBlockIndex *pindexOldTip = chainActive.Tip();
 1768. bool fComplete = false;
 1769. while (!fComplete) {
 1770. FindMostWorkChain();
 1771. fComplete = true;
 1772. // Check whether we have something to do.
 1773. if (chainMostWork.Tip() == NULL) break;
 1774. // Disconnect active blocks which are no longer in the best chain.
 1775. while (chainActive.Tip() && !chainMostWork.Contains(chainActive.Tip())) {
 1776. if (!DisconnectTip(state))
 1777. return false;
 1778. }
 1779. // Connect new blocks.
 1780. while (!chainActive.Contains(chainMostWork.Tip())) {
 1781. CBlockIndex *pindexConnect = chainMostWork[chainActive.Height() + 1];
 1782. if (!ConnectTip(state, pindexConnect)) {
 1783. if (state.IsInvalid()) {
 1784. // The block violates a consensus rule.
 1785. if (!state.CorruptionPossible())
 1786. InvalidChainFound(chainMostWork.Tip());
 1787. fComplete = false;
 1788. state = CValidationState();
 1789. break;
 1790. } else {
 1791. // A system error occurred (disk space, database error, ...).
 1792. return false;
 1793. }
 1794. }
 1795. }
 1796. }
 1797. if (chainActive.Tip() != pindexOldTip) {
 1798. std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
 1799. if (!IsInitialBlockDownload() && !strCmd.empty())
 1800. {
 1801. boost::replace_all(strCmd, "%s", chainActive.Tip()->GetBlockHash().GetHex());
 1802. boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
 1803. }
 1804. }
 1805. return true;
 1806. }
 1807. bool AddToBlockIndex(CBlock& block, CValidationState& state, const CDiskBlockPos& pos)
 1808. {
 1809. // Check for duplicate
 1810. uint256 hash = block.GetHash();
 1811. if (mapBlockIndex.count(hash))
 1812. return state.Invalid(error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString()), 0, "duplicate");
 1813. // Construct new block index object
 1814. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(block);
 1815. {
 1816. LOCK(cs_nBlockSequenceId);
 1817. pindexNew->nSequenceId = nBlockSequenceId++;
 1818. }
 1819. assert(pindexNew);
 1820. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 1821. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 1822. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 1823. if (miPrev != mapBlockIndex.end())
 1824. {
 1825. pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
 1826. pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
 1827. }
 1828. pindexNew->nTx = block.vtx.size();
 1829. pindexNew->nChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork().getuint256();
 1830. pindexNew->nChainTx = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainTx : 0) + pindexNew->nTx;
 1831. pindexNew->nFile = pos.nFile;
 1832. pindexNew->nDataPos = pos.nPos;
 1833. pindexNew->nUndoPos = 0;
 1834. pindexNew->nStatus = BLOCK_VALID_TRANSACTIONS | BLOCK_HAVE_DATA;
 1835. setBlockIndexValid.insert(pindexNew);
 1836. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew)))
 1837. return state.Abort(_("Failed to write block index"));
 1838. // New best?
 1839. if (!ActivateBestChain(state))
 1840. return false;
 1841. if (pindexNew == chainActive.Tip())
 1842. {
 1843. // Clear fork warning if its no longer applicable
 1844. CheckForkWarningConditions();
 1845. // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
 1846. static uint256 hashPrevBestCoinBase;
 1847. g_signals.UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
 1848. hashPrevBestCoinBase = block.GetTxHash(0);
 1849. } else
 1850. CheckForkWarningConditionsOnNewFork(pindexNew);
 1851. if (!pblocktree->Flush())
 1852. return state.Abort(_("Failed to sync block index"));
 1853. uiInterface.NotifyBlocksChanged();
 1854. return true;
 1855. }
 1856. bool FindBlockPos(CValidationState &state, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize, unsigned int nHeight, uint64_t nTime, bool fKnown = false)
 1857. {
 1858. bool fUpdatedLast = false;
 1859. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1860. if (fKnown) {
 1861. if (nLastBlockFile != pos.nFile) {
 1862. nLastBlockFile = pos.nFile;
 1863. infoLastBlockFile.SetNull();
 1864. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile);
 1865. fUpdatedLast = true;
 1866. }
 1867. } else {
 1868. while (infoLastBlockFile.nSize + nAddSize >= MAX_BLOCKFILE_SIZE) {
 1869. LogPrintf("Leaving block file %i: %s\n", nLastBlockFile, infoLastBlockFile.ToString());
 1870. FlushBlockFile(true);
 1871. nLastBlockFile++;
 1872. infoLastBlockFile.SetNull();
 1873. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile); // check whether data for the new file somehow already exist; can fail just fine
 1874. fUpdatedLast = true;
 1875. }
 1876. pos.nFile = nLastBlockFile;
 1877. pos.nPos = infoLastBlockFile.nSize;
 1878. }
 1879. infoLastBlockFile.nSize += nAddSize;
 1880. infoLastBlockFile.AddBlock(nHeight, nTime);
 1881. if (!fKnown) {
 1882. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 1883. unsigned int nNewChunks = (infoLastBlockFile.nSize + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 1884. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 1885. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 1886. FILE *file = OpenBlockFile(pos);
 1887. if (file) {
 1888. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in blk%05u.dat\n", nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 1889. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 1890. fclose(file);
 1891. }
 1892. }
 1893. else
 1894. return state.Error("out of disk space");
 1895. }
 1896. }
 1897. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile))
 1898. return state.Abort(_("Failed to write file info"));
 1899. if (fUpdatedLast)
 1900. pblocktree->WriteLastBlockFile(nLastBlockFile);
 1901. return true;
 1902. }
 1903. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize)
 1904. {
 1905. pos.nFile = nFile;
 1906. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1907. unsigned int nNewSize;
 1908. if (nFile == nLastBlockFile) {
 1909. pos.nPos = infoLastBlockFile.nUndoSize;
 1910. nNewSize = (infoLastBlockFile.nUndoSize += nAddSize);
 1911. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile))
 1912. return state.Abort(_("Failed to write block info"));
 1913. } else {
 1914. CBlockFileInfo info;
 1915. if (!pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, info))
 1916. return state.Abort(_("Failed to read block info"));
 1917. pos.nPos = info.nUndoSize;
 1918. nNewSize = (info.nUndoSize += nAddSize);
 1919. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nFile, info))
 1920. return state.Abort(_("Failed to write block info"));
 1921. }
 1922. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 1923. unsigned int nNewChunks = (nNewSize + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 1924. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 1925. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 1926. FILE *file = OpenUndoFile(pos);
 1927. if (file) {
 1928. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in rev%05u.dat\n", nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 1929. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 1930. fclose(file);
 1931. }
 1932. }
 1933. else
 1934. return state.Error("out of disk space");
 1935. }
 1936. return true;
 1937. }
 1938. bool CheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 1939. {
 1940. // These are checks that are independent of context
 1941. // that can be verified before saving an orphan block.
 1942. // Size limits
 1943. if (block.vtx.empty() || block.vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(block, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 1944. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"),
 1945. REJECT_INVALID, "bad-blk-length");
 1946. // Check proof of work matches claimed amount
 1947. if (fCheckPOW && !CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits))
 1948. return state.DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"),
 1949. REJECT_INVALID, "high-hash");
 1950. // Check timestamp
 1951. if (block.GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
 1952. return state.Invalid(error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future"),
 1953. REJECT_INVALID, "time-too-new");
 1954. // First transaction must be coinbase, the rest must not be
 1955. if (block.vtx.empty() || !block.vtx[0].IsCoinBase())
 1956. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"),
 1957. REJECT_INVALID, "bad-cb-missing");
 1958. for (unsigned int i = 1; i < block.vtx.size(); i++)
 1959. if (block.vtx[i].IsCoinBase())
 1960. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"),
 1961. REJECT_INVALID, "bad-cb-multiple");
 1962. // Check transactions
 1963. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 1964. if (!CheckTransaction(tx, state))
 1965. return error("CheckBlock() : CheckTransaction failed");
 1966. // Build the merkle tree already. We need it anyway later, and it makes the
 1967. // block cache the transaction hashes, which means they don't need to be
 1968. // recalculated many times during this block's validation.
 1969. block.BuildMerkleTree();
 1970. // Check for duplicate txids. This is caught by ConnectInputs(),
 1971. // but catching it earlier avoids a potential DoS attack:
 1972. set<uint256> uniqueTx;
 1973. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++) {
 1974. uniqueTx.insert(block.GetTxHash(i));
 1975. }
 1976. if (uniqueTx.size() != block.vtx.size())
 1977. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : duplicate transaction"),
 1978. REJECT_INVALID, "bad-txns-duplicate", true);
 1979. unsigned int nSigOps = 0;
 1980. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 1981. {
 1982. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 1983. }
 1984. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1985. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"),
 1986. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops", true);
 1987. // Check merkle root
 1988. if (fCheckMerkleRoot && block.hashMerkleRoot != block.vMerkleTree.back())
 1989. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"),
 1990. REJECT_INVALID, "bad-txnmrklroot", true);
 1991. return true;
 1992. }
 1993. bool AcceptBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CDiskBlockPos* dbp)
 1994. {
 1995. // Check for duplicate
 1996. uint256 hash = block.GetHash();
 1997. if (mapBlockIndex.count(hash))
 1998. return state.Invalid(error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex"), 0, "duplicate");
 1999. // Get prev block index
 2000. CBlockIndex* pindexPrev = NULL;
 2001. int nHeight = 0;
 2002. if (hash != Params().HashGenesisBlock()) {
 2003. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2004. if (mi == mapBlockIndex.end())
 2005. return state.DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"), 0, "bad-prevblk");
 2006. pindexPrev = (*mi).second;
 2007. nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
 2008. // Check proof of work
 2009. if (block.nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block))
 2010. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect proof of work"),
 2011. REJECT_INVALID, "bad-diffbits");
 2012. // Check timestamp against prev
 2013. if (block.GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
 2014. return state.Invalid(error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early"),
 2015. REJECT_INVALID, "time-too-old");
 2016. // Check that all transactions are finalized
 2017. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2018. if (!IsFinalTx(tx, nHeight, block.GetBlockTime()))
 2019. return state.DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"),
 2020. REJECT_INVALID, "bad-txns-nonfinal");
 2021. // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
 2022. if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
 2023. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lock-in at %d", nHeight),
 2024. REJECT_CHECKPOINT, "checkpoint mismatch");
 2025. // Don't accept any forks from the main chain prior to last checkpoint
 2026. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
 2027. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight)
 2028. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : forked chain older than last checkpoint (height %d)", nHeight));
 2029. // Reject block.nVersion=1 blocks when 95% (75% on testnet) of the network has upgraded:
 2030. if (block.nVersion < 2)
 2031. {
 2032. if ((!TestNet() && CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, 950, 1000)) ||
 2033. (TestNet() && CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, 75, 100)))
 2034. {
 2035. return state.Invalid(error("AcceptBlock() : rejected nVersion=1 block"),
 2036. REJECT_OBSOLETE, "bad-version");
 2037. }
 2038. }
 2039. // Enforce block.nVersion=2 rule that the coinbase starts with serialized block height
 2040. if (block.nVersion >= 2)
 2041. {
 2042. // if 750 of the last 1,000 blocks are version 2 or greater (51/100 if testnet):
 2043. if ((!TestNet() && CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, 750, 1000)) ||
 2044. (TestNet() && CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, 51, 100)))
 2045. {
 2046. CScript expect = CScript() << nHeight;
 2047. if (block.vtx[0].vin[0].scriptSig.size() < expect.size() ||
 2048. !std::equal(expect.begin(), expect.end(), block.vtx[0].vin[0].scriptSig.begin()))
 2049. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : block height mismatch in coinbase"),
 2050. REJECT_INVALID, "bad-cb-height");
 2051. }
 2052. }
 2053. }
 2054. // Write block to history file
 2055. try {
 2056. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2057. CDiskBlockPos blockPos;
 2058. if (dbp != NULL)
 2059. blockPos = *dbp;
 2060. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, nHeight, block.nTime, dbp != NULL))
 2061. return error("AcceptBlock() : FindBlockPos failed");
 2062. if (dbp == NULL)
 2063. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2064. return state.Abort(_("Failed to write block"));
 2065. if (!AddToBlockIndex(block, state, blockPos))
 2066. return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
 2067. } catch(std::runtime_error &e) {
 2068. return state.Abort(_("System error: ") + e.what());
 2069. }
 2070. // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
 2071. int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 2072. if (chainActive.Tip()->GetBlockHash() == hash)
 2073. {
 2074. LOCK(cs_vNodes);
 2075. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 2076. if (chainActive.Height() > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
 2077. pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
 2078. }
 2079. return true;
 2080. }
 2081. bool CBlockIndex::IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired, unsigned int nToCheck)
 2082. {
 2083. unsigned int nFound = 0;
 2084. for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
 2085. {
 2086. if (pstart->nVersion >= minVersion)
 2087. ++nFound;
 2088. pstart = pstart->pprev;
 2089. }
 2090. return (nFound >= nRequired);
 2091. }
 2092. int64_t CBlockIndex::GetMedianTime() const
 2093. {
 2094. const CBlockIndex* pindex = this;
 2095. for (int i = 0; i < nMedianTimeSpan/2; i++)
 2096. {
 2097. if (!chainActive.Next(pindex))
 2098. return GetBlockTime();
 2099. pindex = chainActive.Next(pindex);
 2100. }
 2101. return pindex->GetMedianTimePast();
 2102. }
 2103. void PushGetBlocks(CNode* pnode, CBlockIndex* pindexBegin, uint256 hashEnd)
 2104. {
 2105. // Filter out duplicate requests
 2106. if (pindexBegin == pnode->pindexLastGetBlocksBegin && hashEnd == pnode->hashLastGetBlocksEnd)
 2107. return;
 2108. pnode->pindexLastGetBlocksBegin = pindexBegin;
 2109. pnode->hashLastGetBlocksEnd = hashEnd;
 2110. pnode->PushMessage("getblocks", chainActive.GetLocator(pindexBegin), hashEnd);
 2111. }
 2112. bool ProcessBlock(CValidationState &state, CNode* pfrom, CBlock* pblock, CDiskBlockPos *dbp)
 2113. {
 2114. AssertLockHeld(cs_main);
 2115. // Check for duplicate
 2116. uint256 hash = pblock->GetHash();
 2117. if (mapBlockIndex.count(hash))
 2118. return state.Invalid(error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString()), 0, "duplicate");
 2119. if (mapOrphanBlocks.count(hash))
 2120. return state.Invalid(error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString()), 0, "duplicate");
 2121. // Preliminary checks
 2122. if (!CheckBlock(*pblock, state))
 2123. return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
 2124. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
 2125. if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != (chainActive.Tip() ? chainActive.Tip()->GetBlockHash() : uint256(0)))
 2126. {
 2127. // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
 2128. int64_t deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
 2129. if (deltaTime < 0)
 2130. {
 2131. return state.DoS(100, error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint"),
 2132. REJECT_CHECKPOINT, "time-too-old");
 2133. }
 2134. CBigNum bnNewBlock;
 2135. bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
 2136. CBigNum bnRequired;
 2137. bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
 2138. if (bnNewBlock > bnRequired)
 2139. {
 2140. return state.DoS(100, error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work"),
 2141. REJECT_INVALID, "bad-diffbits");
 2142. }
 2143. }
 2144. // If we don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
 2145. if (pblock->hashPrevBlock != 0 && !mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
 2146. {
 2147. LogPrintf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK %lu, prev=%s\n", (unsigned long)mapOrphanBlocks.size(), pblock->hashPrevBlock.ToString());
 2148. // Accept orphans as long as there is a node to request its parents from
 2149. if (pfrom) {
 2150. PruneOrphanBlocks();
 2151. COrphanBlock* pblock2 = new COrphanBlock();
 2152. {
 2153. CDataStream ss(SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2154. ss << *pblock;
 2155. pblock2->vchBlock = std::vector<unsigned char>(ss.begin(), ss.end());
 2156. }
 2157. pblock2->hashBlock = hash;
 2158. pblock2->hashPrev = pblock->hashPrevBlock;
 2159. mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
 2160. mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrev, pblock2));
 2161. // Ask this guy to fill in what we're missing
 2162. PushGetBlocks(pfrom, chainActive.Tip(), GetOrphanRoot(hash));
 2163. }
 2164. return true;
 2165. }
 2166. // Store to disk
 2167. if (!AcceptBlock(*pblock, state, dbp))
 2168. return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
 2169. // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
 2170. vector<uint256> vWorkQueue;
 2171. vWorkQueue.push_back(hash);
 2172. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 2173. {
 2174. uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
 2175. for (multimap<uint256, COrphanBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
 2176. mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
 2177. ++mi)
 2178. {
 2179. CBlock block;
 2180. {
 2181. CDataStream ss(mi->second->vchBlock, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2182. ss >> block;
 2183. }
 2184. block.BuildMerkleTree();
 2185. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan resolution (that is, feeding people an invalid block based on LegitBlockX in order to get anyone relaying LegitBlockX banned)
 2186. CValidationState stateDummy;
 2187. if (AcceptBlock(block, stateDummy))
 2188. vWorkQueue.push_back(mi->second->hashBlock);
 2189. mapOrphanBlocks.erase(mi->second->hashBlock);
 2190. delete mi->second;
 2191. }
 2192. mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
 2193. }
 2194. LogPrintf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
 2195. return true;
 2196. }
 2197. CMerkleBlock::CMerkleBlock(const CBlock& block, CBloomFilter& filter)
 2198. {
 2199. header = block.GetBlockHeader();
 2200. vector<bool> vMatch;
 2201. vector<uint256> vHashes;
 2202. vMatch.reserve(block.vtx.size());
 2203. vHashes.reserve(block.vtx.size());
 2204. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 2205. {
 2206. uint256 hash = block.vtx[i].GetHash();
 2207. if (filter.IsRelevantAndUpdate(block.vtx[i], hash))
 2208. {
 2209. vMatch.push_back(true);
 2210. vMatchedTxn.push_back(make_pair(i, hash));
 2211. }
 2212. else
 2213. vMatch.push_back(false);
 2214. vHashes.push_back(hash);
 2215. }
 2216. txn = CPartialMerkleTree(vHashes, vMatch);
 2217. }
 2218. uint256 CPartialMerkleTree::CalcHash(int height, unsigned int pos, const std::vector<uint256> &vTxid) {
 2219. if (height == 0) {
 2220. // hash at height 0 is the txids themself
 2221. return vTxid[pos];
 2222. } else {
 2223. // calculate left hash
 2224. uint256 left = CalcHash(height-1, pos*2, vTxid), right;
 2225. // calculate right hash if not beyong the end of the array - copy left hash otherwise1
 2226. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2227. right = CalcHash(height-1, pos*2+1, vTxid);
 2228. else
 2229. right = left;
 2230. // combine subhashes
 2231. return Hash(BEGIN(left), END(left), BEGIN(right), END(right));
 2232. }
 2233. }
 2234. void CPartialMerkleTree::TraverseAndBuild(int height, unsigned int pos, const std::vector<uint256> &vTxid, const std::vector<bool> &vMatch) {
 2235. // determine whether this node is the parent of at least one matched txid
 2236. bool fParentOfMatch = false;
 2237. for (unsigned int p = pos << height; p < (pos+1) << height && p < nTransactions; p++)
 2238. fParentOfMatch |= vMatch[p];
 2239. // store as flag bit
 2240. vBits.push_back(fParentOfMatch);
 2241. if (height==0 || !fParentOfMatch) {
 2242. // if at height 0, or nothing interesting below, store hash and stop
 2243. vHash.push_back(CalcHash(height, pos, vTxid));
 2244. } else {
 2245. // otherwise, don't store any hash, but descend into the subtrees
 2246. TraverseAndBuild(height-1, pos*2, vTxid, vMatch);
 2247. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2248. TraverseAndBuild(height-1, pos*2+1, vTxid, vMatch);
 2249. }
 2250. }
 2251. uint256 CPartialMerkleTree::TraverseAndExtract(int height, unsigned int pos, unsigned int &nBitsUsed, unsigned int &nHashUsed, std::vector<uint256> &vMatch) {
 2252. if (nBitsUsed >= vBits.size()) {
 2253. // overflowed the bits array - failure
 2254. fBad = true;
 2255. return 0;
 2256. }
 2257. bool fParentOfMatch = vBits[nBitsUsed++];
 2258. if (height==0 || !fParentOfMatch) {
 2259. // if at height 0, or nothing interesting below, use stored hash and do not descend
 2260. if (nHashUsed >= vHash.size()) {
 2261. // overflowed the hash array - failure
 2262. fBad = true;
 2263. return 0;
 2264. }
 2265. const uint256 &hash = vHash[nHashUsed++];
 2266. if (height==0 && fParentOfMatch) // in case of height 0, we have a matched txid
 2267. vMatch.push_back(hash);
 2268. return hash;
 2269. } else {
 2270. // otherwise, descend into the subtrees to extract matched txids and hashes
 2271. uint256 left = TraverseAndExtract(height-1, pos*2, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch), right;
 2272. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2273. right = TraverseAndExtract(height-1, pos*2+1, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch);
 2274. else
 2275. right = left;
 2276. // and combine them before returning
 2277. return Hash(BEGIN(left), END(left), BEGIN(right), END(right));
 2278. }
 2279. }
 2280. CPartialMerkleTree::CPartialMerkleTree(const std::vector<uint256> &vTxid, const std::vector<bool> &vMatch) : nTransactions(vTxid.size()), fBad(false) {
 2281. // reset state
 2282. vBits.clear();
 2283. vHash.clear();
 2284. // calculate height of tree
 2285. int nHeight = 0;
 2286. while (CalcTreeWidth(nHeight) > 1)
 2287. nHeight++;
 2288. // traverse the partial tree
 2289. TraverseAndBuild(nHeight, 0, vTxid, vMatch);
 2290. }
 2291. CPartialMerkleTree::CPartialMerkleTree() : nTransactions(0), fBad(true) {}
 2292. uint256 CPartialMerkleTree::ExtractMatches(std::vector<uint256> &vMatch) {
 2293. vMatch.clear();
 2294. // An empty set will not work
 2295. if (nTransactions == 0)
 2296. return 0;
 2297. // check for excessively high numbers of transactions
 2298. if (nTransactions > MAX_BLOCK_SIZE / 60) // 60 is the lower bound for the size of a serialized CTransaction
 2299. return 0;
 2300. // there can never be more hashes provided than one for every txid
 2301. if (vHash.size() > nTransactions)
 2302. return 0;
 2303. // there must be at least one bit per node in the partial tree, and at least one node per hash
 2304. if (vBits.size() < vHash.size())
 2305. return 0;
 2306. // calculate height of tree
 2307. int nHeight = 0;
 2308. while (CalcTreeWidth(nHeight) > 1)
 2309. nHeight++;
 2310. // traverse the partial tree
 2311. unsigned int nBitsUsed = 0, nHashUsed = 0;
 2312. uint256 hashMerkleRoot = TraverseAndExtract(nHeight, 0, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch);
 2313. // verify that no problems occured during the tree traversal
 2314. if (fBad)
 2315. return 0;
 2316. // verify that all bits were consumed (except for the padding caused by serializing it as a byte sequence)
 2317. if ((nBitsUsed+7)/8 != (vBits.size()+7)/8)
 2318. return 0;
 2319. // verify that all hashes were consumed
 2320. if (nHashUsed != vHash.size())
 2321. return 0;
 2322. return hashMerkleRoot;
 2323. }
 2324. bool AbortNode(const std::string &strMessage) {
 2325. strMiscWarning = strMessage;
 2326. LogPrintf("*** %s\n", strMessage);
 2327. uiInterface.ThreadSafeMessageBox(strMessage, "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 2328. StartShutdown();
 2329. return false;
 2330. }
 2331. bool CheckDiskSpace(uint64_t nAdditionalBytes)
 2332. {
 2333. uint64_t nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
 2334. // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
 2335. if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
 2336. return AbortNode(_("Error: Disk space is low!"));
 2337. return true;
 2338. }
 2339. FILE* OpenDiskFile(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix, bool fReadOnly)
 2340. {
 2341. if (pos.IsNull())
 2342. return NULL;
 2343. boost::filesystem::path path = GetDataDir() / "blocks" / strprintf("%s%05u.dat", prefix, pos.nFile);
 2344. boost::filesystem::create_directories(path.parent_path());
 2345. FILE* file = fopen(path.string().c_str(), "rb+");
 2346. if (!file && !fReadOnly)
 2347. file = fopen(path.string().c_str(), "wb+");
 2348. if (!file) {
 2349. LogPrintf("Unable to open file %s\n", path.string());
 2350. return NULL;
 2351. }
 2352. if (pos.nPos) {
 2353. if (fseek(file, pos.nPos, SEEK_SET)) {
 2354. LogPrintf("Unable to seek to position %u of %s\n", pos.nPos, path.string());
 2355. fclose(file);
 2356. return NULL;
 2357. }
 2358. }
 2359. return file;
 2360. }
 2361. FILE* OpenBlockFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2362. return OpenDiskFile(pos, "blk", fReadOnly);
 2363. }
 2364. FILE* OpenUndoFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2365. return OpenDiskFile(pos, "rev", fReadOnly);
 2366. }
 2367. CBlockIndex * InsertBlockIndex(uint256 hash)
 2368. {
 2369. if (hash == 0)
 2370. return NULL;
 2371. // Return existing
 2372. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 2373. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2374. return (*mi).second;
 2375. // Create new
 2376. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex();
 2377. if (!pindexNew)
 2378. throw runtime_error("LoadBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
 2379. mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 2380. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 2381. return pindexNew;
 2382. }
 2383. bool static LoadBlockIndexDB()
 2384. {
 2385. if (!pblocktree->LoadBlockIndexGuts())
 2386. return false;
 2387. boost::this_thread::interruption_point();
 2388. // Calculate nChainWork
 2389. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vSortedByHeight;
 2390. vSortedByHeight.reserve(mapBlockIndex.size());
 2391. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2392. {
 2393. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2394. vSortedByHeight.push_back(make_pair(pindex->nHeight, pindex));
 2395. }
 2396. sort(vSortedByHeight.begin(), vSortedByHeight.end());
 2397. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(int, CBlockIndex*)& item, vSortedByHeight)
 2398. {
 2399. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2400. pindex->nChainWork = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainWork : 0) + pindex->GetBlockWork().getuint256();
 2401. pindex->nChainTx = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainTx : 0) + pindex->nTx;
 2402. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_TRANSACTIONS && !(pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK))
 2403. setBlockIndexValid.insert(pindex);
 2404. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK && (!pindexBestInvalid || pindex->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork))
 2405. pindexBestInvalid = pindex;
 2406. }
 2407. // Load block file info
 2408. pblocktree->ReadLastBlockFile(nLastBlockFile);
 2409. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): last block file = %i\n", nLastBlockFile);
 2410. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile))
 2411. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): last block file info: %s\n", infoLastBlockFile.ToString());
 2412. // Check whether we need to continue reindexing
 2413. bool fReindexing = false;
 2414. pblocktree->ReadReindexing(fReindexing);
 2415. fReindex |= fReindexing;
 2416. // Check whether we have a transaction index
 2417. pblocktree->ReadFlag("txindex", fTxIndex);
 2418. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): transaction index %s\n", fTxIndex ? "enabled" : "disabled");
 2419. // Load pointer to end of best chain
 2420. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it = mapBlockIndex.find(pcoinsTip->GetBestBlock());
 2421. if (it == mapBlockIndex.end())
 2422. return true;
 2423. chainActive.SetTip(it->second);
 2424. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): hashBestChain=%s height=%d date=%s progress=%f\n",
 2425. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(),
 2426. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 2427. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()));
 2428. return true;
 2429. }
 2430. bool VerifyDB(int nCheckLevel, int nCheckDepth)
 2431. {
 2432. if (chainActive.Tip() == NULL || chainActive.Tip()->pprev == NULL)
 2433. return true;
 2434. // Verify blocks in the best chain
 2435. if (nCheckDepth <= 0)
 2436. nCheckDepth = 1000000000; // suffices until the year 19000
 2437. if (nCheckDepth > chainActive.Height())
 2438. nCheckDepth = chainActive.Height();
 2439. nCheckLevel = std::max(0, std::min(4, nCheckLevel));
 2440. LogPrintf("Verifying last %i blocks at level %i\n", nCheckDepth, nCheckLevel);
 2441. CCoinsViewCache coins(*pcoinsTip, true);
 2442. CBlockIndex* pindexState = chainActive.Tip();
 2443. CBlockIndex* pindexFailure = NULL;
 2444. int nGoodTransactions = 0;
 2445. CValidationState state;
 2446. for (CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip(); pindex && pindex->pprev; pindex = pindex->pprev)
 2447. {
 2448. boost::this_thread::interruption_point();
 2449. if (pindex->nHeight < chainActive.Height()-nCheckDepth)
 2450. break;
 2451. CBlock block;
 2452. // check level 0: read from disk
 2453. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2454. return error("VerifyDB() : *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2455. // check level 1: verify block validity
 2456. if (nCheckLevel >= 1 && !CheckBlock(block, state))
 2457. return error("VerifyDB() : *** found bad block at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2458. // check level 2: verify undo validity
 2459. if (nCheckLevel >= 2 && pindex) {
 2460. CBlockUndo undo;
 2461. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 2462. if (!pos.IsNull()) {
 2463. if (!undo.ReadFromDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 2464. return error("VerifyDB() : *** found bad undo data at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2465. }
 2466. }
 2467. // check level 3: check for inconsistencies during memory-only disconnect of tip blocks
 2468. if (nCheckLevel >= 3 && pindex == pindexState && (coins.GetCacheSize() + pcoinsTip->GetCacheSize()) <= 2*nCoinCacheSize + 32000) {
 2469. bool fClean = true;
 2470. if (!DisconnectBlock(block, state, pindex, coins, &fClean))
 2471. return error("VerifyDB() : *** irrecoverable inconsistency in block data at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2472. pindexState = pindex->pprev;
 2473. if (!fClean) {
 2474. nGoodTransactions = 0;
 2475. pindexFailure = pindex;
 2476. } else
 2477. nGoodTransactions += block.vtx.size();
 2478. }
 2479. }
 2480. if (pindexFailure)
 2481. return error("VerifyDB() : *** coin database inconsistencies found (last %i blocks, %i good transactions before that)\n", chainActive.Height() - pindexFailure->nHeight + 1, nGoodTransactions);
 2482. // check level 4: try reconnecting blocks
 2483. if (nCheckLevel >= 4) {
 2484. CBlockIndex *pindex = pindexState;
 2485. while (pindex != chainActive.Tip()) {
 2486. boost::this_thread::interruption_point();
 2487. pindex = chainActive.Next(pindex);
 2488. CBlock block;
 2489. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2490. return error("VerifyDB() : *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2491. if (!ConnectBlock(block, state, pindex, coins))
 2492. return error("VerifyDB() : *** found unconnectable block at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2493. }
 2494. }
 2495. LogPrintf("No coin database inconsistencies in last %i blocks (%i transactions)\n", chainActive.Height() - pindexState->nHeight, nGoodTransactions);
 2496. return true;
 2497. }
 2498. void UnloadBlockIndex()
 2499. {
 2500. mapBlockIndex.clear();
 2501. setBlockIndexValid.clear();
 2502. chainActive.SetTip(NULL);
 2503. pindexBestInvalid = NULL;
 2504. }
 2505. bool LoadBlockIndex()
 2506. {
 2507. // Load block index from databases
 2508. if (!fReindex && !LoadBlockIndexDB())
 2509. return false;
 2510. return true;
 2511. }
 2512. bool InitBlockIndex() {
 2513. // Check whether we're already initialized
 2514. if (chainActive.Genesis() != NULL)
 2515. return true;
 2516. // Use the provided setting for -txindex in the new database
 2517. fTxIndex = GetBoolArg("-txindex", false);
 2518. pblocktree->WriteFlag("txindex", fTxIndex);
 2519. LogPrintf("Initializing databases...\n");
 2520. // Only add the genesis block if not reindexing (in which case we reuse the one already on disk)
 2521. if (!fReindex) {
 2522. try {
 2523. CBlock &block = const_cast<CBlock&>(Params().GenesisBlock());
 2524. // Start new block file
 2525. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2526. CDiskBlockPos blockPos;
 2527. CValidationState state;
 2528. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, 0, block.nTime))
 2529. return error("LoadBlockIndex() : FindBlockPos failed");
 2530. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2531. return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
 2532. if (!AddToBlockIndex(block, state, blockPos))
 2533. return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
 2534. } catch(std::runtime_error &e) {
 2535. return error("LoadBlockIndex() : failed to initialize block database: %s", e.what());
 2536. }
 2537. }
 2538. return true;
 2539. }
 2540. void PrintBlockTree()
 2541. {
 2542. // pre-compute tree structure
 2543. map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
 2544. for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
 2545. {
 2546. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 2547. mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
 2548. // test
 2549. //while (rand() % 3 == 0)
 2550. // mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
 2551. }
 2552. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
 2553. vStack.push_back(make_pair(0, chainActive.Genesis()));
 2554. int nPrevCol = 0;
 2555. while (!vStack.empty())
 2556. {
 2557. int nCol = vStack.back().first;
 2558. CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
 2559. vStack.pop_back();
 2560. // print split or gap
 2561. if (nCol > nPrevCol)
 2562. {
 2563. for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
 2564. LogPrintf("| ");
 2565. LogPrintf("|\\\n");
 2566. }
 2567. else if (nCol < nPrevCol)
 2568. {
 2569. for (int i = 0; i < nCol; i++)
 2570. LogPrintf("| ");
 2571. LogPrintf("|\n");
 2572. }
 2573. nPrevCol = nCol;
 2574. // print columns
 2575. for (int i = 0; i < nCol; i++)
 2576. LogPrintf("| ");
 2577. // print item
 2578. CBlock block;
 2579. ReadBlockFromDisk(block, pindex);
 2580. LogPrintf("%d (blk%05u.dat:0x%x) %s tx %"PRIszu"",
 2581. pindex->nHeight,
 2582. pindex->GetBlockPos().nFile, pindex->GetBlockPos().nPos,
 2583. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", block.GetBlockTime()),
 2584. block.vtx.size());
 2585. // put the main time-chain first
 2586. vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
 2587. for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
 2588. {
 2589. if (chainActive.Next(vNext[i]))
 2590. {
 2591. swap(vNext[0], vNext[i]);
 2592. break;
 2593. }
 2594. }
 2595. // iterate children
 2596. for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
 2597. vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
 2598. }
 2599. }
 2600. bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn, CDiskBlockPos *dbp)
 2601. {
 2602. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 2603. int nLoaded = 0;
 2604. try {
 2605. CBufferedFile blkdat(fileIn, 2*MAX_BLOCK_SIZE, MAX_BLOCK_SIZE+8, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2606. uint64_t nStartByte = 0;
 2607. if (dbp) {
 2608. // (try to) skip already indexed part
 2609. CBlockFileInfo info;
 2610. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(dbp->nFile, info)) {
 2611. nStartByte = info.nSize;
 2612. blkdat.Seek(info.nSize);
 2613. }
 2614. }
 2615. uint64_t nRewind = blkdat.GetPos();
 2616. while (blkdat.good() && !blkdat.eof()) {
 2617. boost::this_thread::interruption_point();
 2618. blkdat.SetPos(nRewind);
 2619. nRewind++; // start one byte further next time, in case of failure
 2620. blkdat.SetLimit(); // remove former limit
 2621. unsigned int nSize = 0;
 2622. try {
 2623. // locate a header
 2624. unsigned char buf[4];
 2625. blkdat.FindByte(Params().MessageStart()[0]);
 2626. nRewind = blkdat.GetPos()+1;
 2627. blkdat >> FLATDATA(buf);
 2628. if (memcmp(buf, Params().MessageStart(), 4))
 2629. continue;
 2630. // read size
 2631. blkdat >> nSize;
 2632. if (nSize < 80 || nSize > MAX_BLOCK_SIZE)
 2633. continue;
 2634. } catch (std::exception &e) {
 2635. // no valid block header found; don't complain
 2636. break;
 2637. }
 2638. try {
 2639. // read block
 2640. uint64_t nBlockPos = blkdat.GetPos();
 2641. blkdat.SetLimit(nBlockPos + nSize);
 2642. CBlock block;
 2643. blkdat >> block;
 2644. nRewind = blkdat.GetPos();
 2645. // process block
 2646. if (nBlockPos >= nStartByte) {
 2647. LOCK(cs_main);
 2648. if (dbp)
 2649. dbp->nPos = nBlockPos;
 2650. CValidationState state;
 2651. if (ProcessBlock(state, NULL, &block, dbp))
 2652. nLoaded++;
 2653. if (state.IsError())
 2654. break;
 2655. }
 2656. } catch (std::exception &e) {
 2657. LogPrintf("%s : Deserialize or I/O error - %s", __PRETTY_FUNCTION__, e.what());
 2658. }
 2659. }
 2660. fclose(fileIn);
 2661. } catch(std::runtime_error &e) {
 2662. AbortNode(_("Error: system error: ") + e.what());
 2663. }
 2664. if (nLoaded > 0)
 2665. LogPrintf("Loaded %i blocks from external file in %dms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
 2666. return nLoaded > 0;
 2667. }
 2668. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2669. //
 2670. // CAlert
 2671. //
 2672. string GetWarnings(string strFor)
 2673. {
 2674. int nPriority = 0;
 2675. string strStatusBar;
 2676. string strRPC;
 2677. if (GetBoolArg("-testsafemode", false))
 2678. strRPC = "test";
 2679. if (!CLIENT_VERSION_IS_RELEASE)
 2680. strStatusBar = _("This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications");
 2681. // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
 2682. if (strMiscWarning != "")
 2683. {
 2684. nPriority = 1000;
 2685. strStatusBar = strMiscWarning;
 2686. }
 2687. if (fLargeWorkForkFound)
 2688. {
 2689. nPriority = 2000;
 2690. strStatusBar = strRPC = _("Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.");
 2691. }
 2692. else if (fLargeWorkInvalidChainFound)
 2693. {
 2694. nPriority = 2000;
 2695. strStatusBar = strRPC = _("Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.");
 2696. }
 2697. // Alerts
 2698. {
 2699. LOCK(cs_mapAlerts);
 2700. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 2701. {
 2702. const CAlert& alert = item.second;
 2703. if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
 2704. {
 2705. nPriority = alert.nPriority;
 2706. strStatusBar = alert.strStatusBar;
 2707. }
 2708. }
 2709. }
 2710. if (strFor == "statusbar")
 2711. return strStatusBar;
 2712. else if (strFor == "rpc")
 2713. return strRPC;
 2714. assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
 2715. return "error";
 2716. }
 2717. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2718. //
 2719. // Messages
 2720. //
 2721. bool static AlreadyHave(const CInv& inv)
 2722. {
 2723. switch (inv.type)
 2724. {
 2725. case MSG_TX:
 2726. {
 2727. bool txInMap = false;
 2728. txInMap = mempool.exists(inv.hash);
 2729. return txInMap || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
 2730. pcoinsTip->HaveCoins(inv.hash);
 2731. }
 2732. case MSG_BLOCK:
 2733. return mapBlockIndex.count(inv.hash) ||
 2734. mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
 2735. }
 2736. // Don't know what it is, just say we already got one
 2737. return true;
 2738. }
 2739. void static ProcessGetData(CNode* pfrom)
 2740. {
 2741. std::deque<CInv>::iterator it = pfrom->vRecvGetData.begin();
 2742. vector<CInv> vNotFound;
 2743. LOCK(cs_main);
 2744. while (it != pfrom->vRecvGetData.end()) {
 2745. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 2746. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 2747. break;
 2748. const CInv &inv = *it;
 2749. {
 2750. boost::this_thread::interruption_point();
 2751. it++;
 2752. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2753. {
 2754. bool send = false;
 2755. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
 2756. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2757. {
 2758. // If the requested block is at a height below our last
 2759. // checkpoint, only serve it if it's in the checkpointed chain
 2760. int nHeight = mi->second->nHeight;
 2761. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
 2762. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight) {
 2763. if (!chainActive.Contains(mi->second))
 2764. {
 2765. LogPrintf("ProcessGetData(): ignoring request for old block that isn't in the main chain\n");
 2766. } else {
 2767. send = true;
 2768. }
 2769. } else {
 2770. send = true;
 2771. }
 2772. }
 2773. if (send)
 2774. {
 2775. // Send block from disk
 2776. CBlock block;
 2777. ReadBlockFromDisk(block, (*mi).second);
 2778. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 2779. pfrom->PushMessage("block", block);
 2780. else // MSG_FILTERED_BLOCK)
 2781. {
 2782. LOCK(pfrom->cs_filter);
 2783. if (pfrom->pfilter)
 2784. {
 2785. CMerkleBlock merkleBlock(block, *pfrom->pfilter);
 2786. pfrom->PushMessage("merkleblock", merkleBlock);
 2787. // CMerkleBlock just contains hashes, so also push any transactions in the block the client did not see
 2788. // This avoids hurting performance by pointlessly requiring a round-trip
 2789. // Note that there is currently no way for a node to request any single transactions we didnt send here -
 2790. // they must either disconnect and retry or request the full block.
 2791. // Thus, the protocol spec specified allows for us to provide duplicate txn here,
 2792. // however we MUST always provide at least what the remote peer needs
 2793. typedef std::pair<unsigned int, uint256> PairType;
 2794. BOOST_FOREACH(PairType& pair, merkleBlock.vMatchedTxn)
 2795. if (!pfrom->setInventoryKnown.count(CInv(MSG_TX, pair.second)))
 2796. pfrom->PushMessage("tx", block.vtx[pair.first]);
 2797. }
 2798. // else
 2799. // no response
 2800. }
 2801. // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
 2802. if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
 2803. {
 2804. // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
 2805. // and we want it right after the last block so they don't
 2806. // wait for other stuff first.
 2807. vector<CInv> vInv;
 2808. vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, chainActive.Tip()->GetBlockHash()));
 2809. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 2810. pfrom->hashContinue = 0;
 2811. }
 2812. }
 2813. }
 2814. else if (inv.IsKnownType())
 2815. {
 2816. // Send stream from relay memory
 2817. bool pushed = false;
 2818. {
 2819. LOCK(cs_mapRelay);
 2820. map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
 2821. if (mi != mapRelay.end()) {
 2822. pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
 2823. pushed = true;
 2824. }
 2825. }
 2826. if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
 2827. CTransaction tx;
 2828. if (mempool.lookup(inv.hash, tx)) {
 2829. CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
 2830. ss.reserve(1000);
 2831. ss << tx;
 2832. pfrom->PushMessage("tx", ss);
 2833. pushed = true;
 2834. }
 2835. }
 2836. if (!pushed) {
 2837. vNotFound.push_back(inv);
 2838. }
 2839. }
 2840. // Track requests for our stuff.
 2841. g_signals.Inventory(inv.hash);
 2842. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2843. break;
 2844. }
 2845. }
 2846. pfrom->vRecvGetData.erase(pfrom->vRecvGetData.begin(), it);
 2847. if (!vNotFound.empty()) {
 2848. // Let the peer know that we didn't find what it asked for, so it doesn't
 2849. // have to wait around forever. Currently only SPV clients actually care
 2850. // about this message: it's needed when they are recursively walking the
 2851. // dependencies of relevant unconfirmed transactions. SPV clients want to
 2852. // do that because they want to know about (and store and rebroadcast and
 2853. // risk analyze) the dependencies of transactions relevant to them, without
 2854. // having to download the entire memory pool.
 2855. pfrom->PushMessage("notfound", vNotFound);
 2856. }
 2857. }
 2858. bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
 2859. {
 2860. RandAddSeedPerfmon();
 2861. LogPrint("net", "received: %s (%"PRIszu" bytes)\n", strCommand, vRecv.size());
 2862. if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
 2863. {
 2864. LogPrintf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
 2865. return true;
 2866. }
 2867. State(pfrom->GetId())->nLastBlockProcess = GetTimeMicros();
 2868. if (strCommand == "version")
 2869. {
 2870. // Each connection can only send one version message
 2871. if (pfrom->nVersion != 0)
 2872. {
 2873. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_DUPLICATE, string("Duplicate version message"));
 2874. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 2875. return false;
 2876. }
 2877. int64_t nTime;
 2878. CAddress addrMe;
 2879. CAddress addrFrom;
 2880. uint64_t nNonce = 1;
 2881. vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
 2882. if (pfrom->nVersion < MIN_PEER_PROTO_VERSION)
 2883. {
 2884. // disconnect from peers older than this proto version
 2885. LogPrintf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString(), pfrom->nVersion);
 2886. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_OBSOLETE,
 2887. strprintf("Version must be %d or greater", MIN_PEER_PROTO_VERSION));
 2888. pfrom->fDisconnect = true;
 2889. return false;
 2890. }
 2891. if (pfrom->nVersion == 10300)
 2892. pfrom->nVersion = 300;
 2893. if (!vRecv.empty())
 2894. vRecv >> addrFrom >> nNonce;
 2895. if (!vRecv.empty()) {
 2896. vRecv >> pfrom->strSubVer;
 2897. pfrom->cleanSubVer = SanitizeString(pfrom->strSubVer);
 2898. }
 2899. if (!vRecv.empty())
 2900. vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
 2901. if (!vRecv.empty())
 2902. vRecv >> pfrom->fRelayTxes; // set to true after we get the first filter* message
 2903. else
 2904. pfrom->fRelayTxes = true;
 2905. if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
 2906. {
 2907. pfrom->addrLocal = addrMe;
 2908. SeenLocal(addrMe);
 2909. }
 2910. // Disconnect if we connected to ourself
 2911. if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
 2912. {
 2913. LogPrintf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString());
 2914. pfrom->fDisconnect = true;
 2915. return true;
 2916. }
 2917. // Be shy and don't send version until we hear
 2918. if (pfrom->fInbound)
 2919. pfrom->PushVersion();
 2920. pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
 2921. // Change version
 2922. pfrom->PushMessage("verack");
 2923. pfrom->ssSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 2924. if (!pfrom->fInbound)
 2925. {
 2926. // Advertise our address
 2927. if (!fNoListen && !IsInitialBlockDownload())
 2928. {
 2929. CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
 2930. if (addr.IsRoutable())
 2931. pfrom->PushAddress(addr);
 2932. }
 2933. // Get recent addresses
 2934. if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
 2935. {
 2936. pfrom->PushMessage("getaddr");
 2937. pfrom->fGetAddr = true;
 2938. }
 2939. addrman.Good(pfrom->addr);
 2940. } else {
 2941. if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
 2942. {
 2943. addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
 2944. addrman.Good(addrFrom);
 2945. }
 2946. }
 2947. // Relay alerts
 2948. {
 2949. LOCK(cs_mapAlerts);
 2950. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 2951. item.second.RelayTo(pfrom);
 2952. }
 2953. pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
 2954. LogPrintf("receive version message: %s: version %d, blocks=%d, us=%s, them=%s, peer=%s\n", pfrom->cleanSubVer, pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString(), addrFrom.ToString(), pfrom->addr.ToString());
 2955. AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
 2956. LOCK(cs_main);
 2957. cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
 2958. }
 2959. else if (pfrom->nVersion == 0)
 2960. {
 2961. // Must have a version message before anything else
 2962. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 2963. return false;
 2964. }
 2965. else if (strCommand == "verack")
 2966. {
 2967. pfrom->SetRecvVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 2968. }
 2969. else if (strCommand == "addr")
 2970. {
 2971. vector<CAddress> vAddr;
 2972. vRecv >> vAddr;
 2973. // Don't want addr from older versions unless seeding
 2974. if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
 2975. return true;
 2976. if (vAddr.size() > 1000)
 2977. {
 2978. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 2979. return error("message addr size() = %"PRIszu"", vAddr.size());
 2980. }
 2981. // Store the new addresses
 2982. vector<CAddress> vAddrOk;
 2983. int64_t nNow = GetAdjustedTime();
 2984. int64_t nSince = nNow - 10 * 60;
 2985. BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
 2986. {
 2987. boost::this_thread::interruption_point();
 2988. if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
 2989. addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
 2990. pfrom->AddAddressKnown(addr);
 2991. bool fReachable = IsReachable(addr);
 2992. if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
 2993. {
 2994. // Relay to a limited number of other nodes
 2995. {
 2996. LOCK(cs_vNodes);
 2997. // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
 2998. // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
 2999. static uint256 hashSalt;
 3000. if (hashSalt == 0)
 3001. hashSalt = GetRandHash();
 3002. uint64_t hashAddr = addr.GetHash();
 3003. uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
 3004. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3005. multimap<uint256, CNode*> mapMix;
 3006. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3007. {
 3008. if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
 3009. continue;
 3010. unsigned int nPointer;
 3011. memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
 3012. uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
 3013. hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
 3014. mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
 3015. }
 3016. int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
 3017. for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
 3018. ((*mi).second)->PushAddress(addr);
 3019. }
 3020. }
 3021. // Do not store addresses outside our network
 3022. if (fReachable)
 3023. vAddrOk.push_back(addr);
 3024. }
 3025. addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
 3026. if (vAddr.size() < 1000)
 3027. pfrom->fGetAddr = false;
 3028. if (pfrom->fOneShot)
 3029. pfrom->fDisconnect = true;
 3030. }
 3031. else if (strCommand == "inv")
 3032. {
 3033. vector<CInv> vInv;
 3034. vRecv >> vInv;
 3035. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3036. {
 3037. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3038. return error("message inv size() = %"PRIszu"", vInv.size());
 3039. }
 3040. LOCK(cs_main);
 3041. for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
 3042. {
 3043. const CInv &inv = vInv[nInv];
 3044. boost::this_thread::interruption_point();
 3045. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3046. bool fAlreadyHave = AlreadyHave(inv);
 3047. LogPrint("net", " got inventory: %s %s\n", inv.ToString(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
 3048. if (!fAlreadyHave) {
 3049. if (!fImporting && !fReindex) {
 3050. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 3051. AddBlockToQueue(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3052. else
 3053. pfrom->AskFor(inv);
 3054. }
 3055. } else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash)) {
 3056. PushGetBlocks(pfrom, chainActive.Tip(), GetOrphanRoot(inv.hash));
 3057. }
 3058. // Track requests for our stuff
 3059. g_signals.Inventory(inv.hash);
 3060. }
 3061. }
 3062. else if (strCommand == "getdata")
 3063. {
 3064. vector<CInv> vInv;
 3065. vRecv >> vInv;
 3066. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3067. {
 3068. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3069. return error("message getdata size() = %"PRIszu"", vInv.size());
 3070. }
 3071. if (fDebug || (vInv.size() != 1))
 3072. LogPrint("net", "received getdata (%"PRIszu" invsz)\n", vInv.size());
 3073. if ((fDebug && vInv.size() > 0) || (vInv.size() == 1))
 3074. LogPrint("net", "received getdata for: %s\n", vInv[0].ToString());
 3075. pfrom->vRecvGetData.insert(pfrom->vRecvGetData.end(), vInv.begin(), vInv.end());
 3076. ProcessGetData(pfrom);
 3077. }
 3078. else if (strCommand == "getblocks")
 3079. {
 3080. CBlockLocator locator;
 3081. uint256 hashStop;
 3082. vRecv >> locator >> hashStop;
 3083. LOCK(cs_main);
 3084. // Find the last block the caller has in the main chain
 3085. CBlockIndex* pindex = chainActive.FindFork(locator);
 3086. // Send the rest of the chain
 3087. if (pindex)
 3088. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3089. int nLimit = 500;
 3090. LogPrint("net", "getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString(), nLimit);
 3091. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3092. {
 3093. if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3094. {
 3095. LogPrint("net", " getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3096. break;
 3097. }
 3098. pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 3099. if (--nLimit <= 0)
 3100. {
 3101. // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
 3102. // getblocks the next batch of inventory.
 3103. LogPrint("net", " getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3104. pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
 3105. break;
 3106. }
 3107. }
 3108. }
 3109. else if (strCommand == "getheaders")
 3110. {
 3111. CBlockLocator locator;
 3112. uint256 hashStop;
 3113. vRecv >> locator >> hashStop;
 3114. LOCK(cs_main);
 3115. CBlockIndex* pindex = NULL;
 3116. if (locator.IsNull())
 3117. {
 3118. // If locator is null, return the hashStop block
 3119. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
 3120. if (mi == mapBlockIndex.end())
 3121. return true;
 3122. pindex = (*mi).second;
 3123. }
 3124. else
 3125. {
 3126. // Find the last block the caller has in the main chain
 3127. pindex = chainActive.FindFork(locator);
 3128. if (pindex)
 3129. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3130. }
 3131. // we must use CBlocks, as CBlockHeaders won't include the 0x00 nTx count at the end
 3132. vector<CBlock> vHeaders;
 3133. int nLimit = 2000;
 3134. LogPrint("net", "getheaders %d to %s\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString());
 3135. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3136. {
 3137. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 3138. if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3139. break;
 3140. }
 3141. pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
 3142. }
 3143. else if (strCommand == "tx")
 3144. {
 3145. vector<uint256> vWorkQueue;
 3146. vector<uint256> vEraseQueue;
 3147. CTransaction tx;
 3148. vRecv >> tx;
 3149. CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
 3150. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3151. LOCK(cs_main);
 3152. bool fMissingInputs = false;
 3153. CValidationState state;
 3154. if (AcceptToMemoryPool(mempool, state, tx, true, &fMissingInputs))
 3155. {
 3156. mempool.check(pcoinsTip);
 3157. RelayTransaction(tx, inv.hash);
 3158. mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
 3159. vWorkQueue.push_back(inv.hash);
 3160. vEraseQueue.push_back(inv.hash);
 3161. LogPrint("mempool", "AcceptToMemoryPool: %s %s : accepted %s (poolsz %"PRIszu")\n",
 3162. pfrom->addr.ToString(), pfrom->cleanSubVer,
 3163. tx.GetHash().ToString(),
 3164. mempool.mapTx.size());
 3165. // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
 3166. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 3167. {
 3168. uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
 3169. for (set<uint256>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].begin();
 3170. mi != mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].end();
 3171. ++mi)
 3172. {
 3173. const uint256& orphanHash = *mi;
 3174. const CTransaction& orphanTx = mapOrphanTransactions[orphanHash];
 3175. bool fMissingInputs2 = false;
 3176. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan
 3177. // resolution (that is, feeding people an invalid transaction based on LegitTxX in order to get
 3178. // anyone relaying LegitTxX banned)
 3179. CValidationState stateDummy;
 3180. if (AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, orphanTx, true, &fMissingInputs2))
 3181. {
 3182. LogPrint("mempool", " accepted orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3183. RelayTransaction(orphanTx, orphanHash);
 3184. mapAlreadyAskedFor.erase(CInv(MSG_TX, orphanHash));
 3185. vWorkQueue.push_back(orphanHash);
 3186. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 3187. }
 3188. else if (!fMissingInputs2)
 3189. {
 3190. // invalid or too-little-fee orphan
 3191. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 3192. LogPrint("mempool", " removed orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3193. }
 3194. mempool.check(pcoinsTip);
 3195. }
 3196. }
 3197. BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
 3198. EraseOrphanTx(hash);
 3199. }
 3200. else if (fMissingInputs)
 3201. {
 3202. AddOrphanTx(tx);
 3203. // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
 3204. unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
 3205. if (nEvicted > 0)
 3206. LogPrint("mempool", "mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
 3207. }
 3208. int nDoS = 0;
 3209. if (state.IsInvalid(nDoS))
 3210. {
 3211. LogPrint("mempool", "%s from %s %s was not accepted into the memory pool: %s\n", tx.GetHash().ToString(),
 3212. pfrom->addr.ToString(), pfrom->cleanSubVer,
 3213. state.GetRejectReason());
 3214. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, state.GetRejectCode(),
 3215. state.GetRejectReason(), inv.hash);
 3216. if (nDoS > 0)
 3217. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3218. }
 3219. }
 3220. else if (strCommand == "block" && !fImporting && !fReindex) // Ignore blocks received while importing
 3221. {
 3222. CBlock block;
 3223. vRecv >> block;
 3224. LogPrint("net", "received block %s\n", block.GetHash().ToString());
 3225. // block.print();
 3226. CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
 3227. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3228. LOCK(cs_main);
 3229. // Remember who we got this block from.
 3230. mapBlockSource[inv.hash] = pfrom->GetId();
 3231. MarkBlockAsReceived(inv.hash, pfrom->GetId());
 3232. CValidationState state;
 3233. ProcessBlock(state, pfrom, &block);
 3234. }
 3235. else if (strCommand == "getaddr")
 3236. {
 3237. pfrom->vAddrToSend.clear();
 3238. vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
 3239. BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
 3240. pfrom->PushAddress(addr);
 3241. }
 3242. else if (strCommand == "mempool")
 3243. {
 3244. LOCK2(cs_main, pfrom->cs_filter);
 3245. std::vector<uint256> vtxid;
 3246. mempool.queryHashes(vtxid);
 3247. vector<CInv> vInv;
 3248. BOOST_FOREACH(uint256& hash, vtxid) {
 3249. CInv inv(MSG_TX, hash);
 3250. CTransaction tx;
 3251. bool fInMemPool = mempool.lookup(hash, tx);
 3252. if (!fInMemPool) continue; // another thread removed since queryHashes, maybe...
 3253. if ((pfrom->pfilter && pfrom->pfilter->IsRelevantAndUpdate(tx, hash)) ||
 3254. (!pfrom->pfilter))
 3255. vInv.push_back(inv);
 3256. if (vInv.size() == MAX_INV_SZ) {
 3257. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3258. vInv.clear();
 3259. }
 3260. }
 3261. if (vInv.size() > 0)
 3262. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3263. }
 3264. else if (strCommand == "ping")
 3265. {
 3266. if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
 3267. {
 3268. uint64_t nonce = 0;
 3269. vRecv >> nonce;
 3270. // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
 3271. //
 3272. // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
 3273. // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
 3274. // is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
 3275. // avoid sending us more work, like chain download requests.
 3276. //
 3277. // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
 3278. // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
 3279. // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
 3280. // return very quickly.
 3281. pfrom->PushMessage("pong", nonce);
 3282. }
 3283. }
 3284. else if (strCommand == "pong")
 3285. {
 3286. int64_t pingUsecEnd = GetTimeMicros();
 3287. uint64_t nonce = 0;
 3288. size_t nAvail = vRecv.in_avail();
 3289. bool bPingFinished = false;
 3290. std::string sProblem;
 3291. if (nAvail >= sizeof(nonce)) {
 3292. vRecv >> nonce;
 3293. // Only process pong message if there is an outstanding ping (old ping without nonce should never pong)
 3294. if (pfrom->nPingNonceSent != 0) {
 3295. if (nonce == pfrom->nPingNonceSent) {
 3296. // Matching pong received, this ping is no longer outstanding
 3297. bPingFinished = true;
 3298. int64_t pingUsecTime = pingUsecEnd - pfrom->nPingUsecStart;
 3299. if (pingUsecTime > 0) {
 3300. // Successful ping time measurement, replace previous
 3301. pfrom->nPingUsecTime = pingUsecTime;
 3302. } else {
 3303. // This should never happen
 3304. sProblem = "Timing mishap";
 3305. }
 3306. } else {
 3307. // Nonce mismatches are normal when pings are overlapping
 3308. sProblem = "Nonce mismatch";
 3309. if (nonce == 0) {
 3310. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3311. bPingFinished = true;
 3312. sProblem = "Nonce zero";
 3313. }
 3314. }
 3315. } else {
 3316. sProblem = "Unsolicited pong without ping";
 3317. }
 3318. } else {
 3319. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3320. bPingFinished = true;
 3321. sProblem = "Short payload";
 3322. }
 3323. if (!(sProblem.empty())) {
 3324. LogPrint("net", "pong %s %s: %s, %x expected, %x received, %"PRIszu" bytes\n",
 3325. pfrom->addr.ToString(),
 3326. pfrom->cleanSubVer,
 3327. sProblem,
 3328. pfrom->nPingNonceSent,
 3329. nonce,
 3330. nAvail);
 3331. }
 3332. if (bPingFinished) {
 3333. pfrom->nPingNonceSent = 0;
 3334. }
 3335. }
 3336. else if (strCommand == "alert")
 3337. {
 3338. CAlert alert;
 3339. vRecv >> alert;
 3340. uint256 alertHash = alert.GetHash();
 3341. if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
 3342. {
 3343. if (alert.ProcessAlert())
 3344. {
 3345. // Relay
 3346. pfrom->setKnown.insert(alertHash);
 3347. {
 3348. LOCK(cs_vNodes);
 3349. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3350. alert.RelayTo(pnode);
 3351. }
 3352. }
 3353. else {
 3354. // Small DoS penalty so peers that send us lots of
 3355. // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
 3356. // eventually get banned.
 3357. // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
 3358. // peer might be an older or different implementation with
 3359. // a different signature key, etc.
 3360. Misbehaving(pfrom->GetId(), 10);
 3361. }
 3362. }
 3363. }
 3364. else if (strCommand == "filterload")
 3365. {
 3366. CBloomFilter filter;
 3367. vRecv >> filter;
 3368. if (!filter.IsWithinSizeConstraints())
 3369. // There is no excuse for sending a too-large filter
 3370. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3371. else
 3372. {
 3373. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3374. delete pfrom->pfilter;
 3375. pfrom->pfilter = new CBloomFilter(filter);
 3376. pfrom->pfilter->UpdateEmptyFull();
 3377. }
 3378. pfrom->fRelayTxes = true;
 3379. }
 3380. else if (strCommand == "filteradd")
 3381. {
 3382. vector<unsigned char> vData;
 3383. vRecv >> vData;
 3384. // Nodes must NEVER send a data item > 520 bytes (the max size for a script data object,
 3385. // and thus, the maximum size any matched object can have) in a filteradd message
 3386. if (vData.size() > MAX_SCRIPT_ELEMENT_SIZE)
 3387. {
 3388. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3389. } else {
 3390. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3391. if (pfrom->pfilter)
 3392. pfrom->pfilter->insert(vData);
 3393. else
 3394. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3395. }
 3396. }
 3397. else if (strCommand == "filterclear")
 3398. {
 3399. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3400. delete pfrom->pfilter;
 3401. pfrom->pfilter = new CBloomFilter();
 3402. pfrom->fRelayTxes = true;
 3403. }
 3404. else if (strCommand == "reject")
 3405. {
 3406. if (fDebug)
 3407. {
 3408. string strMsg; unsigned char ccode; string strReason;
 3409. vRecv >> strMsg >> ccode >> strReason;
 3410. ostringstream ss;
 3411. ss << strMsg << " code " << itostr(ccode) << ": " << strReason;
 3412. if (strMsg == "block" || strMsg == "tx")
 3413. {
 3414. uint256 hash;
 3415. vRecv >> hash;
 3416. ss << ": hash " << hash.ToString();
 3417. }
 3418. // Truncate to reasonable length and sanitize before printing:
 3419. string s = ss.str();
 3420. if (s.size() > 111) s.erase(111, string::npos);
 3421. LogPrint("net", "Reject %s\n", SanitizeString(s));
 3422. }
 3423. }
 3424. else
 3425. {
 3426. // Ignore unknown commands for extensibility
 3427. }
 3428. // Update the last seen time for this node's address
 3429. if (pfrom->fNetworkNode)
 3430. if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
 3431. AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
 3432. return true;
 3433. }
 3434. // requires LOCK(cs_vRecvMsg)
 3435. bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
 3436. {
 3437. //if (fDebug)
 3438. // LogPrintf("ProcessMessages(%"PRIszu" messages)\n", pfrom->vRecvMsg.size());
 3439. //
 3440. // Message format
 3441. // (4) message start
 3442. // (12) command
 3443. // (4) size
 3444. // (4) checksum
 3445. // (x) data
 3446. //
 3447. bool fOk = true;
 3448. if (!pfrom->vRecvGetData.empty())
 3449. ProcessGetData(pfrom);
 3450. // this maintains the order of responses
 3451. if (!pfrom->vRecvGetData.empty()) return fOk;
 3452. std::deque<CNetMessage>::iterator it = pfrom->vRecvMsg.begin();
 3453. while (!pfrom->fDisconnect && it != pfrom->vRecvMsg.end()) {
 3454. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 3455. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 3456. break;
 3457. // get next message
 3458. CNetMessage& msg = *it;
 3459. //if (fDebug)
 3460. // LogPrintf("ProcessMessages(message %u msgsz, %"PRIszu" bytes, complete:%s)\n",
 3461. // msg.hdr.nMessageSize, msg.vRecv.size(),
 3462. // msg.complete() ? "Y" : "N");
 3463. // end, if an incomplete message is found
 3464. if (!msg.complete())
 3465. break;
 3466. // at this point, any failure means we can delete the current message
 3467. it++;
 3468. // Scan for message start
 3469. if (memcmp(msg.hdr.pchMessageStart, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE) != 0) {
 3470. LogPrintf("\n\nPROCESSMESSAGE: INVALID MESSAGESTART\n\n");
 3471. fOk = false;
 3472. break;
 3473. }
 3474. // Read header
 3475. CMessageHeader& hdr = msg.hdr;
 3476. if (!hdr.IsValid())
 3477. {
 3478. LogPrintf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand());
 3479. continue;
 3480. }
 3481. string strCommand = hdr.GetCommand();
 3482. // Message size
 3483. unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
 3484. // Checksum
 3485. CDataStream& vRecv = msg.vRecv;
 3486. uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
 3487. unsigned int nChecksum = 0;
 3488. memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
 3489. if (nChecksum != hdr.nChecksum)
 3490. {
 3491. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
 3492. strCommand, nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
 3493. continue;
 3494. }
 3495. // Process message
 3496. bool fRet = false;
 3497. try
 3498. {
 3499. fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vRecv);
 3500. boost::this_thread::interruption_point();
 3501. }
 3502. catch (std::ios_base::failure& e)
 3503. {
 3504. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_MALFORMED, string("error parsing message"));
 3505. if (strstr(e.what(), "end of data"))
 3506. {
 3507. // Allow exceptions from under-length message on vRecv
 3508. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand, nMessageSize, e.what());
 3509. }
 3510. else if (strstr(e.what(), "size too large"))
 3511. {
 3512. // Allow exceptions from over-long size
 3513. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand, nMessageSize, e.what());
 3514. }
 3515. else
 3516. {
 3517. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3518. }
 3519. }
 3520. catch (boost::thread_interrupted) {
 3521. throw;
 3522. }
 3523. catch (std::exception& e) {
 3524. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3525. } catch (...) {
 3526. PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
 3527. }
 3528. if (!fRet)
 3529. LogPrintf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand, nMessageSize);
 3530. break;
 3531. }
 3532. // In case the connection got shut down, its receive buffer was wiped
 3533. if (!pfrom->fDisconnect)
 3534. pfrom->vRecvMsg.erase(pfrom->vRecvMsg.begin(), it);
 3535. return fOk;
 3536. }
 3537. bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
 3538. {
 3539. {
 3540. // Don't send anything until we get their version message
 3541. if (pto->nVersion == 0)
 3542. return true;
 3543. //
 3544. // Message: ping
 3545. //
 3546. bool pingSend = false;
 3547. if (pto->fPingQueued) {
 3548. // RPC ping request by user
 3549. pingSend = true;
 3550. }
 3551. if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSendMsg.empty()) {
 3552. // Ping automatically sent as a keepalive
 3553. pingSend = true;
 3554. }
 3555. if (pingSend) {
 3556. uint64_t nonce = 0;
 3557. while (nonce == 0) {
 3558. RAND_bytes((unsigned char*)&nonce, sizeof(nonce));
 3559. }
 3560. pto->nPingNonceSent = nonce;
 3561. pto->fPingQueued = false;
 3562. if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION) {
 3563. // Take timestamp as close as possible before transmitting ping
 3564. pto->nPingUsecStart = GetTimeMicros();
 3565. pto->PushMessage("ping", nonce);
 3566. } else {
 3567. // Peer is too old to support ping command with nonce, pong will never arrive, disable timing
 3568. pto->nPingUsecStart = 0;
 3569. pto->PushMessage("ping");
 3570. }
 3571. }
 3572. // Address refresh broadcast
 3573. static int64_t nLastRebroadcast;
 3574. if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
 3575. {
 3576. {
 3577. LOCK(cs_vNodes);
 3578. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3579. {
 3580. // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
 3581. if (nLastRebroadcast)
 3582. pnode->setAddrKnown.clear();
 3583. // Rebroadcast our address
 3584. if (!fNoListen)
 3585. {
 3586. CAddress addr = GetLocalAddress(&pnode->addr);
 3587. if (addr.IsRoutable())
 3588. pnode->PushAddress(addr);
 3589. }
 3590. }
 3591. }
 3592. nLastRebroadcast = GetTime();
 3593. }
 3594. //
 3595. // Message: addr
 3596. //
 3597. if (fSendTrickle)
 3598. {
 3599. vector<CAddress> vAddr;
 3600. vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
 3601. BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
 3602. {
 3603. // returns true if wasn't already contained in the set
 3604. if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
 3605. {
 3606. vAddr.push_back(addr);
 3607. // receiver rejects addr messages larger than 1000
 3608. if (vAddr.size() >= 1000)
 3609. {
 3610. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3611. vAddr.clear();
 3612. }
 3613. }
 3614. }
 3615. pto->vAddrToSend.clear();
 3616. if (!vAddr.empty())
 3617. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3618. }
 3619. TRY_LOCK(cs_main, lockMain);
 3620. if (!lockMain)
 3621. return true;
 3622. CNodeState &state = *State(pto->GetId());
 3623. if (state.fShouldBan) {
 3624. if (pto->addr.IsLocal())
 3625. LogPrintf("Warning: not banning local node %s!\n", pto->addr.ToString());
 3626. else {
 3627. pto->fDisconnect = true;
 3628. CNode::Ban(pto->addr);
 3629. }
 3630. state.fShouldBan = false;
 3631. }
 3632. BOOST_FOREACH(const CBlockReject& reject, state.rejects)
 3633. pto->PushMessage("reject", (string)"block", reject.chRejectCode, reject.strRejectReason, reject.hashBlock);
 3634. state.rejects.clear();
 3635. // Start block sync
 3636. if (pto->fStartSync && !fImporting && !fReindex) {
 3637. pto->fStartSync = false;
 3638. PushGetBlocks(pto, chainActive.Tip(), uint256(0));
 3639. }
 3640. // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
 3641. // Except during reindex, importing and IBD, when old wallet
 3642. // transactions become unconfirmed and spams other nodes.
 3643. if (!fReindex && !fImporting && !IsInitialBlockDownload())
 3644. {
 3645. g_signals.Broadcast();
 3646. }
 3647. //
 3648. // Message: inventory
 3649. //
 3650. vector<CInv> vInv;
 3651. vector<CInv> vInvWait;
 3652. {
 3653. LOCK(pto->cs_inventory);
 3654. vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 3655. vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 3656. BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
 3657. {
 3658. if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
 3659. continue;
 3660. // trickle out tx inv to protect privacy
 3661. if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
 3662. {
 3663. // 1/4 of tx invs blast to all immediately
 3664. static uint256 hashSalt;
 3665. if (hashSalt == 0)
 3666. hashSalt = GetRandHash();
 3667. uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
 3668. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3669. bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
 3670. if (fTrickleWait)
 3671. {
 3672. vInvWait.push_back(inv);
 3673. continue;
 3674. }
 3675. }
 3676. // returns true if wasn't already contained in the set
 3677. if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
 3678. {
 3679. vInv.push_back(inv);
 3680. if (vInv.size() >= 1000)
 3681. {
 3682. pto->PushMessage("inv", vInv);
 3683. vInv.clear();
 3684. }
 3685. }
 3686. }
 3687. pto->vInventoryToSend = vInvWait;
 3688. }
 3689. if (!vInv.empty())
 3690. pto->PushMessage("inv", vInv);
 3691. // Detect stalled peers. Require that blocks are in flight, we haven't
 3692. // received a (requested) block in one minute, and that all blocks are
 3693. // in flight for over two minutes, since we first had a chance to
 3694. // process an incoming block.
 3695. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 3696. if (!pto->fDisconnect && state.nBlocksInFlight &&
 3697. state.nLastBlockReceive < state.nLastBlockProcess - BLOCK_DOWNLOAD_TIMEOUT*1000000 &&
 3698. state.vBlocksInFlight.front().nTime < state.nLastBlockProcess - 2*BLOCK_DOWNLOAD_TIMEOUT*1000000) {
 3699. LogPrintf("Peer %s is stalling block download, disconnecting\n", state.name.c_str());
 3700. pto->fDisconnect = true;
 3701. }
 3702. //
 3703. // Message: getdata (blocks)
 3704. //
 3705. vector<CInv> vGetData;
 3706. while (!pto->fDisconnect && state.nBlocksToDownload && state.nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 3707. uint256 hash = state.vBlocksToDownload.front();
 3708. vGetData.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hash));
 3709. MarkBlockAsInFlight(pto->GetId(), hash);
 3710. LogPrint("net", "Requesting block %s from %s\n", hash.ToString().c_str(), state.name.c_str());
 3711. if (vGetData.size() >= 1000)
 3712. {
 3713. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3714. vGetData.clear();
 3715. }
 3716. }
 3717. //
 3718. // Message: getdata (non-blocks)
 3719. //
 3720. while (!pto->fDisconnect && !pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
 3721. {
 3722. const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
 3723. if (!AlreadyHave(inv))
 3724. {
 3725. if (fDebug)
 3726. LogPrint("net", "sending getdata: %s\n", inv.ToString());
 3727. vGetData.push_back(inv);
 3728. if (vGetData.size() >= 1000)
 3729. {
 3730. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3731. vGetData.clear();
 3732. }
 3733. }
 3734. pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
 3735. }
 3736. if (!vGetData.empty())
 3737. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3738. }
 3739. return true;
 3740. }
 3741. class CMainCleanup
 3742. {
 3743. public:
 3744. CMainCleanup() {}
 3745. ~CMainCleanup() {
 3746. // block headers
 3747. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it1 = mapBlockIndex.begin();
 3748. for (; it1 != mapBlockIndex.end(); it1++)
 3749. delete (*it1).second;
 3750. mapBlockIndex.clear();
 3751. // orphan blocks
 3752. std::map<uint256, COrphanBlock*>::iterator it2 = mapOrphanBlocks.begin();
 3753. for (; it2 != mapOrphanBlocks.end(); it2++)
 3754. delete (*it2).second;
 3755. mapOrphanBlocks.clear();
 3756. // orphan transactions
 3757. mapOrphanTransactions.clear();
 3758. }
 3759. } instance_of_cmaincleanup;