Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

11 wiersze
348 B

// Copyright (c) 2009-2014 The Starwels developers
// Distributed under the MIT software license, see the accompanying
// file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
#ifndef STARWELS_COMPAT_SANITY_H
#define STARWELS_COMPAT_SANITY_H
bool glibc_sanity_test();
bool glibcxx_sanity_test();
#endif // STARWELS_COMPAT_SANITY_H