3 Ревизии (ff20f323385db9401789047359735c8a44da3351)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Philip Kaufmann 2fac1028a8 updated translation process documentation преди 9 години
  Nils Schneider 6c757e99f3 add shell one-liner for updating translations in bitcoin.qrc преди 9 години
  Nils Schneider 560078a768 add doc/translation_process.md преди 10 години