12 Ревизии (ff20f323385db9401789047359735c8a44da3351)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Alex Waters 13945b2a61 Updated readme file with timers. преди 10 години
  Gavin Andresen 16d6963ef6 Fix QA email address преди 10 години
  Wladimir J. van der Laan 0465c41c84 move current qt specific readme to doc/, restore original README.md преди 10 години
  Wladimir J. van der Laan a24b23622e move README.md out of the way for now преди 10 години
  Gavin Andresen ae42d69d72 Updated development process description преди 10 години
  Gavin Andresen cba3a1741a Straw-man for dev process преди 10 години
  Gavin Andresen bcd88403e2 Update README now that main svn has -testnet built in преди 11 години
  Gavin Andresen 81b2d877fb Update README.md преди 11 години
  Gavin Andresen 645cc8cf49 Add branch README.md преди 11 години