6 Ревизии (845838c4451ecd1f7e988e7538a4d82f80b73670)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  MeshCollider aac6b3f067 Update files.md for new wallets/ subdirectory преди 3 години
  Wladimir J. van der Laan 723aa1b875 qt: Backup former GUI settings on `-resetguisettings` преди 4 години
  Pieter Wuille 582068aa90 Add mempool.dat to doc/files.md преди 5 години
  Wladimir J. van der Laan 58ef0ffa9e doc: update docs for Tor listening преди 6 години
  fanquake 183b8fbeb0 Add missing files to files.md преди 6 години
  super3 00a8874503 Markdown Cleanup - Part 2 преди 8 години
  Pieter Wuille 08540d567b Added information about used data files преди 8 години