24 Ревизии (845838c4451ecd1f7e988e7538a4d82f80b73670)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fanquake 686cb86002 [Depends] Fix Qt build with Xcode 9.2 преди 3 години
  Cory Fields b5f374fef7 qt: fix build with zlib for target преди 4 години
  Cory Fields 8efa34fb77 depends: add a zlib build преди 4 години
  Cory Fields c36ec715f0
depends: qt: disable printer for all platforms, not just osx преди 4 години
  Cory Fields c37ea4d403
depends: fix qt translations build преди 4 години
  fanquake 02fcb2944d
[depends] Qt 5.7.1 преди 4 години
  fanquake 5776e8a596
[depends] Fix Qt compilation with Xcode 8 преди 4 години
  Jonas Schnelli 59d063d076
Use runtime linking of QT libdbus, use custom/temp. SDK URL преди 4 години
  Jonas Schnelli 6194d9a501
Fix bitcoin_qt.m4 and fix-xcb-include-order.patch преди 4 години
  Cory Fields f25209a3e1
depends: bump OSX toolchain преди 4 години
  Cory Fields a398549b3b depends: use c++11 преди 4 години
  Cory Fields 9267a47d86 depends: enable pre-compiled headers for qt преди 4 години
  Cory Fields 11d9f6b8b8 depends: qt/cctools: fix checksum checksum tests преди 4 години
  Wladimir J. van der Laan 0b416c6e9c depends: qt PIDLIST_ABSOLUTE patch преди 5 години
  Cory Fields ecd6a89381 depends: make more qt flags explicit преди 5 години
  Cory Fields ab67dd7818 depends: bump to qt 5.5 преди 5 години
  Jacob Welsh 5189fe3d88 depends: split qt config options to separate lines преди 5 години
  Cory Fields 4fe6c3c24f depends: major upgrade to darwin toolchain преди 6 години
  Cory Fields ec90c97d13 depends: osx: fix qt5 build against 10.10 sdk преди 6 години
  Cory Fields d61dc25c71 qt: osx: fix hidden symbol visibility преди 6 години
  Cory Fields 187739006c depends: cleanup better after qt and force a bump преди 6 години
  Cory Fields 1d154db457 depends: teach qt to honor debug/release преди 6 години
  Cory Fields 21f139b4a6 qt: fix tablet crash. closes #4854. преди 6 години
  Cory Fields 1dec09b341 depends: add shared dependency builder преди 6 години