3 Коміти (7464e647decace52bc075d9ac8788974504e0bb9)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Gavin Andresen 7464e647de Bumped version numbers to 0.4.0rc1 10 роки тому
  Gavin Andresen 471426fb3b Fixed potential deadlocks in GUI code. 10 роки тому
  Jaromil 84c3fb07b0 directory re-organization (keeps the old build system) 10 роки тому
  s_nakamoto 776d0f3459 new getwork 11 роки тому