3 Incheckningar (7464e647decace52bc075d9ac8788974504e0bb9)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Gavin Andresen 7464e647de Bumped version numbers to 0.4.0rc1 10 år sedan
  Gavin Andresen 471426fb3b Fixed potential deadlocks in GUI code. 10 år sedan
  Jaromil 84c3fb07b0 directory re-organization (keeps the old build system) 10 år sedan
  s_nakamoto 776d0f3459 new getwork 11 år sedan