3 Ревизии (7464e647decace52bc075d9ac8788974504e0bb9)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Gavin Andresen 7464e647de Bumped version numbers to 0.4.0rc1 преди 10 години
  Gavin Andresen 471426fb3b Fixed potential deadlocks in GUI code. преди 10 години
  Jaromil 84c3fb07b0 directory re-organization (keeps the old build system) преди 10 години
  s_nakamoto 776d0f3459 new getwork преди 11 години