3 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Cory Fields a398549b3b depends: use c++11 5 роки тому
  Cory Fields 4302fa67b1 depends: Use pic for all linux dependencies 6 роки тому
  Cory Fields 1dec09b341 depends: add shared dependency builder 6 роки тому