3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Cory Fields a398549b3b depends: use c++11 преди 5 години
  Cory Fields 4302fa67b1 depends: Use pic for all linux dependencies преди 6 години
  Cory Fields 1dec09b341 depends: add shared dependency builder преди 6 години