Procházet zdrojové kódy

Move tx version 2 standardness check to after bip68 activation

tags/v0.15.1
John Newbery před 4 roky
rodič
revize
f5aba8a3c5
1 změnil soubory, kde provedl 14 přidání a 13 odebrání
  1. 14
    13
      qa/rpc-tests/bip68-sequence.py

+ 14
- 13
qa/rpc-tests/bip68-sequence.py Zobrazit soubor

@@ -51,12 +51,13 @@ class BIP68Test(BitcoinTestFramework):
print("Running test BIP68 not consensus before versionbits activation")
self.test_bip68_not_consensus()

print("Verifying nVersion=2 transactions are standard")
self.test_version2_relay()

print("Activating BIP68 (and 112/113)")
self.activateCSV()

print("Verifying nVersion=2 transactions are standard.")
print("Note that with current versions of bitcoin software, nVersion=2 transactions are always standard (independent of BIP68 activation status).")
self.test_version2_relay()

print("Passed\n")

# Test that BIP68 is not in effect if tx version is 1, or if
@@ -396,7 +397,16 @@ class BIP68Test(BitcoinTestFramework):
self.nodes[0].submitblock(ToHex(block))
assert_equal(self.nodes[0].getbestblockhash(), block.hash)

# Use self.nodes[1] to test that version 2 transactions are standard even before BIP68 activation.
def activateCSV(self):
# activation should happen at block height 432 (3 periods)
min_activation_height = 432
height = self.nodes[0].getblockcount()
assert(height < 432)
self.nodes[0].generate(432-height)
assert(get_bip9_status(self.nodes[0], 'csv')['status'] == 'active')
sync_blocks(self.nodes)

# Use self.nodes[1] to test that version 2 transactions are standard.
def test_version2_relay(self):
inputs = [ ]
outputs = { self.nodes[1].getnewaddress() : 1.0 }
@@ -407,14 +417,5 @@ class BIP68Test(BitcoinTestFramework):
tx_signed = self.nodes[1].signrawtransaction(ToHex(tx))["hex"]
tx_id = self.nodes[1].sendrawtransaction(tx_signed)

def activateCSV(self):
# activation should happen at block height 432 (3 periods)
min_activation_height = 432
height = self.nodes[0].getblockcount()
assert(height < 432)
self.nodes[0].generate(432-height)
assert(get_bip9_status(self.nodes[0], 'csv')['status'] == 'active')
sync_blocks(self.nodes)

if __name__ == '__main__':
BIP68Test().main()

Načítá se…
Zrušit
Uložit