Преглед на файлове

devtools: Exclude patches from lint-whitespace

GitHub-Pull: #12442
Rebased-From: fafbf7f
tags/v0.16.1
MarcoFalke преди 3 години
родител
ревизия
f3b8d85b4b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      contrib/devtools/lint-whitespace.sh

+ 1
- 1
contrib/devtools/lint-whitespace.sh Целия файл

@@ -16,7 +16,7 @@ if [ -z "${TRAVIS_COMMIT_RANGE}" ]; then
fi

showdiff() {
if ! git diff -U0 "${TRAVIS_COMMIT_RANGE}" -- "." ":(exclude)src/leveldb/" ":(exclude)src/secp256k1/" ":(exclude)src/univalue/" ":(exclude)doc/release-notes/"; then
if ! git diff -U0 "${TRAVIS_COMMIT_RANGE}" -- "." ":(exclude)depends/patches/" ":(exclude)src/leveldb/" ":(exclude)src/secp256k1/" ":(exclude)src/univalue/" ":(exclude)doc/release-notes/"; then
echo "Failed to get a diff"
exit 1
fi

Loading…
Отказ
Запис