Browse Source

qt: Pre-rc2 translations update

Tree-SHA512: 09551113babe41bcc33e58c4467a17405f411ef4bc4cceeab937d35d115f946d3105d0540960456785843d59571410bf58dd9b5262d085b8a13a4d367b0e1c3b
tags/v0.16.1
Wladimir J. van der Laan 3 years ago
parent
commit
f17942a3bc
No account linked to committer's email address

+ 7
- 3
src/qt/locale/bitcoin_af.ts View File

@@ -3,11 +3,11 @@
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Regs-kliek om die adres of etiket te verander</translation>
<translation>Regsklik om adres of etiket te verander</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Skep 'n nuwe adres</translation>
<translation>Skep n nuwe adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
@@ -131,6 +131,10 @@
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Herhaal nuwe wagwoord</translation>
</message>
<message>
<source>Show password</source>
<translation>Wys wagwoord</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Tik die nuwe wagwoord vir u beursie.&lt;br/&gt;Gerbuik asseblief 'n wagwoord met &lt;b&gt;tien of meer lukrake karakters&lt;/b&gt;, of &lt;b&gt;agt of meer woorde&lt;/b&gt;.</translation>
@@ -2079,7 +2083,7 @@
</message>
<message>
<source>Done loading</source>
<translation>Klaar met laai</translation>
<translation>Klaar gelaai</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>

+ 177
- 3
src/qt/locale/bitcoin_af_ZA.ts View File

@@ -135,6 +135,10 @@
<source>Show password</source>
<translation>Wys wagwoord</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Tik die nuwe wagwoord vir die beursie in.&lt;br/&gt;Gebruik asseblief 'n wagwoord van &lt;b&gt;ten minste 10 ewekansige karakters&lt;/b&gt;, of &lt;b&gt;agt (8) of meer woorde.&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Enkripteer beursie</translation>
@@ -167,10 +171,22 @@
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Bevestig beursie enkripsie.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Waarskuwing: As jy jou beursie enkripteer en jou wagwoord verloor, sal jy &lt;b&gt;AL JOU BITCOINS VERLOOR&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Is jy seker jy wil jou beursie enkripteer?</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Beursie Enkripteer</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>%1 gaan nou toe maak om die enkripsie proses klaar te maak. Onthou dat jou bitcoins nie ten volle beskerm kan word deur die beursie te enkrip teen "malware" wat jou rekenaar besmet.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Die beursie kon nie bewaak word nie</translation>
@@ -199,12 +215,24 @@
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Die beursie se wagfrase verandering was suksesvol.</translation>
</message>
</context>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Waarskuwing: Die Caps Lock is aan!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
</context>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Verban Tot</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Teken &amp;Boodskap</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Sinchroniseer met die netwerk ...</translation>
@@ -237,6 +265,14 @@
<source>Quit application</source>
<translation>Sluit af</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Wys inligting oor %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Oor &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Wys inligting oor Qt</translation>
@@ -245,6 +281,34 @@
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opsies</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Verander konfigurasie opsies vir %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>&amp;Enkripteer Beursie...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Verander wagwoord frase...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>Uitstuur adresse...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Maak &amp;URI oop...</translation>
</message>
<message>
<source>Network activity disabled.</source>
<translation>Netwerk aktiwiteid afgeskakel.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Verifieer boodskap...</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
@@ -305,23 +369,65 @@
<source>Up to date</source>
<translation>Op datum</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 klient</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Besig om op te vang...</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Datum: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Bedrag: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Tipe: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Adres: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Inkomende transaksie</translation>
</message>
<message>
<source>HD key generation is &lt;b&gt;enabled&lt;/b&gt;</source>
<translation>HD sleutel generasie is &lt;b&gt;aangesit&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>HD key generation is &lt;b&gt;disabled&lt;/b&gt;</source>
<translation>HD sleutel generasie is &lt;b&gt;afgesit&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Beursie is &lt;b&gt;versleutel&lt;/b&gt; en is tans &lt;b&gt;oopgesluit&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Beursie is &lt;b&gt;versleutel&lt;/b&gt; en is tans &lt;b&gt;gesluit&lt;/b&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Munt Keuse</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Hoeveelheid:</translation>
@@ -334,6 +440,14 @@
<source>Amount:</source>
<translation>Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Fooi:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Stof:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Verander:</translation>
@@ -477,13 +591,25 @@
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Kon nie die beursie oopsluit nie.</translation>
</message>
</context>
<message>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Nuwe sleutel genereering het misluk.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>n Nuwe data lêer sal geskep word.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>naam</translation>
</message>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Lêer bestaan reeds. Voeg %1 indien u van plan is om n nuwe lêer hier te skep.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Kan nie data gids hier skep nie.</translation>
@@ -542,6 +668,10 @@
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>Die beursie sal ook gestoor word in hierdie lêer.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
@@ -553,6 +683,10 @@
<source>Form</source>
<translation>Vorm</translation>
</message>
<message>
<source>Progress</source>
<translation>Vorderering</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Steek weg</translation>
@@ -642,6 +776,10 @@
<source>Balances</source>
<translation>Balans</translation>
</message>
<message>
<source>Total:</source>
<translation>Totaal:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
@@ -655,6 +793,30 @@
<source>Amount</source>
<translation>Bedrag</translation>
</message>
<message>
<source>%1 d</source>
<translation>%1 d</translation>
</message>
<message>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 h</translation>
</message>
<message>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<source>%1 s</source>
<translation>%1 s</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Geen</translation>
</message>
<message>
<source>%1 ms</source>
<translation>%1 ms</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation>onbekend</translation>
@@ -752,6 +914,10 @@
<source>Amount:</source>
<translation>Bedrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Fooi:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Verander:</translation>
@@ -768,6 +934,10 @@
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Stuur aan vele ontvangers op eens</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Stof:</translation>
</message>
<message>
<source>Balance:</source>
<translation>Balans:</translation>
@@ -1125,6 +1295,10 @@
<source>Error: Disk space is low!</source>
<translation>Fout: Hardeskyf spasie is baie laag!</translation>
</message>
<message>
<source>Importing...</source>
<translation>Invoer proses tans besig..</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informasie</translation>

+ 4
- 0
src/qt/locale/bitcoin_da.ts View File

@@ -3185,6 +3185,10 @@
<source>Accept relayed transactions received from whitelisted peers even when not relaying transactions (default: %d)</source>
<translation>Acceptér videresendte transaktioner, der modtages fra hvidlistede knuder, selv når transaktioner ikke videresendes (standard: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open (see the `addnode` RPC command help for more info)</source>
<translation>Tilføj en knude at forbinde til og forsøg at holde forbindelsen åben (se hjælp for RPC-kommandoen “addnode” for mere info)</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and always listen on it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Tildel til den givne adresse og lyt altid på den. Brug [vært]:port-notation for IPv6</translation>

+ 16
- 0
src/qt/locale/bitcoin_nb.ts View File

@@ -1027,6 +1027,14 @@
<source>Use separate SOCKS&amp;5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
<translation>Bruk egen SOCKS&amp;5-proxy for å nå noder via Tor hidden services:</translation>
</message>
<message>
<source>Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>Skjul ikonet fra systemkurven.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide tray icon</source>
<translation>&amp;Skjul systemkurvsikon</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Minimer i stedet for å avslutte applikasjonen når vinduet lukkes. Når dette er valgt, vil applikasjonen avsluttes kun etter at Avslutte er valgt i menyen.</translation>
@@ -1091,6 +1099,14 @@
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Sett opp port ved hjelp av &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside.</source>
<translation>Tillat tilkoblinger fra utsiden</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incomin&amp;g connections</source>
<translation>Tillatt innkommend&amp;e tilkoblinger</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Koble til Bitcoin-nettverket gjennom en SOCKS5 proxy.</translation>

+ 56
- 0
src/qt/locale/bitcoin_ro_RO.ts View File

@@ -131,6 +131,10 @@
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Repetaţi noua frază de acces</translation>
</message>
<message>
<source>Show password</source>
<translation>Arata parola</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Introduceţi noua parolă a portofelului electronic.&lt;br/&gt;Vă rugăm să folosiţi o parolă de&lt;b&gt;minimum 10 caractere aleatoare&lt;/b&gt;, sau &lt;b&gt;minimum 8 cuvinte&lt;/b&gt;.</translation>
@@ -1015,6 +1019,18 @@
<source>Shows if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
<translation>Arata daca proxy-ul SOCKS5 furnizat implicit este folosit pentru a gasi parteneri via acest tip de retea.</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS&amp;5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
<translation>Foloseste un proxy SOCKS&amp;5 separat pentru a gasi parteneri via servicii TOR ascunse</translation>
</message>
<message>
<source>Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>Ascunde icon-ul din system tray.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide tray icon</source>
<translation>&amp;Ascunde icon-ul din system tray.</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Minimizează fereastra în locul părăsirii programului în momentul închiderii ferestrei. Cînd acestă opţiune e activă, aplicaţia se va opri doar în momentul selectării comenzii 'Închide aplicaţia' din menu.</translation>
@@ -1079,6 +1095,14 @@
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Mapare port folosind &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside.</source>
<translation>Acceptă conexiuni din exterior</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incomin&amp;g connections</source>
<translation>Permite conexiuni de intrar&amp;e</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Conectare la reţeaua Bitcoin printr-un proxy SOCKS.</translation>
@@ -1159,6 +1183,10 @@
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Arată controlul caracteristicilor monedei sau nu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Third party transaction URLs</source>
<translation>URL-uri tranzacţii &amp;terţe părţi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
@@ -1772,6 +1800,14 @@
<source>Use up and down arrows to navigate history, and %1 to clear screen.</source>
<translation>Folosiţi săgetile sus şi jos pentru a naviga în istoric şi %1 pentru a curăţa ecranul.</translation>
</message>
<message>
<source>Type %1 for an overview of available commands.</source>
<translation>Tastati %1 pentru o recapitulare a comenzilor disponibile.</translation>
</message>
<message>
<source>For more information on using this console type %1.</source>
<translation>Pentru mai multe informatii despre folosirea acestei console tastati %1.</translation>
</message>
<message>
<source>WARNING: Scammers have been active, telling users to type commands here, stealing their wallet contents. Do not use this console without fully understanding the ramifications of a command.</source>
<translation>ATENTIONARE: Sunt excroci care instruiesc userii sa introduca aici comenzi, pentru a le fura continutul portofelelor. Nu folositi aceasta consolă fara a intelege pe deplin ramificatiile unei comenzi.</translation>
@@ -1859,6 +1895,14 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Cerere plată</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Adresele de tip Bech32 (BIP-173) sunt mai ieftin de folosit si ofera o protectie mai buna impotriva greselilor de tastare. Daca nu este bifat se creaza o adresa SegWit impachetata in P2SH, compatibila cu portofelele mai vechi.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Genereaza adresa Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Arată cererea selectată (acelaşi lucru ca şi dublu-clic pe o înregistrare)</translation>
@@ -2104,6 +2148,14 @@
<source>Confirmation time target:</source>
<translation>Timp confirmare tinta:</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Replace-By-Fee</source>
<translation>Autorizeaza Replace-By-Fee</translation>
</message>
<message>
<source>With Replace-By-Fee (BIP-125) you can increase a transaction's fee after it is sent. Without this, a higher fee may be recommended to compensate for increased transaction delay risk.</source>
<translation>Cu Replace-By-Fee (BIP-125) se poate creste taxa unei tranzactii dupa ce a fost trimisa. Fara aceasta optiune, o taxa mai mare e posibil sa fie recomandata pentru a compensa riscul crescut de intarziere a tranzactiei.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Curăţă to&amp;ate</translation>
@@ -2172,6 +2224,10 @@
<source>or</source>
<translation>sau</translation>
</message>
<message>
<source>You can increase the fee later (signals Replace-By-Fee, BIP-125).</source>
<translation>Puteti creste taxa mai tarziu (semnaleaza Replace-By-Fee, BIP-125).</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Confirmă trimiterea monedelor</translation>

+ 17
- 1
src/qt/locale/bitcoin_sk.ts View File

@@ -2157,6 +2157,10 @@
<source>Enable Replace-By-Fee</source>
<translation>Povoliť dodatočné navýšenie poplatku (tzv. „Replace-By-Fee“)</translation>
</message>
<message>
<source>With Replace-By-Fee (BIP-125) you can increase a transaction's fee after it is sent. Without this, a higher fee may be recommended to compensate for increased transaction delay risk.</source>
<translation>S dodatočným navýšením poplatku (BIP-125, tzv. „Replace-By-Fee“), môžete zvýšiť poplatok aj po odoslaní. Bez toho, by mohol byť navrhnutý väčší transakčný poplatok, aby kompenzoval zvýšené riziko omeškania transakcie.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>&amp;Zmazať všetko</translation>
@@ -3190,6 +3194,10 @@
<source>Accept relayed transactions received from whitelisted peers even when not relaying transactions (default: %d)</source>
<translation>Akceptovať postúpené transakcie od povolených partnerov aj keď normálne nepostupujete transakcie (predvolené: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open (see the `addnode` RPC command help for more info)</source>
<translation>Pridať uzol na pripojenie a pokus o udržanie otvoreného pripojenia (pre viac informácií si pozrite nápovedu pre RPC príkaz "addnode")</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and always listen on it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Spojiť s danou adresou a vždy na nej počúvať. Použite zápis [host]:port pre IPv6</translation>
@@ -3200,7 +3208,11 @@
</message>
<message>
<source>Cannot provide specific connections and have addrman find outgoing connections at the same.</source>
<translation>Nemôžete zadať konkrétne spojenia a zároveň mať nastavený addrman pre hľadanie odchádzajúcich spojení.</translation>
<translation>Nemôžete zadať konkrétne spojenia a zároveň mať nastavený addrman pre hľadanie odchádzajúcich spojení.</translation>
</message>
<message>
<source>Connect only to the specified node(s); -connect=0 disables automatic connections (the rules for this peer are the same as for -addnode)</source>
<translation>Pripojiť sa iba k určenému uzlu(om); -connect=0 zakáže automatické pripojovanie (pravidlá pre tento uzol sú rovnaké ako pre -addnode)</translation>
</message>
<message>
<source>Delete all wallet transactions and only recover those parts of the blockchain through -rescan on startup</source>
@@ -3430,6 +3442,10 @@
<source>Failed to listen on any port. Use -listen=0 if you want this.</source>
<translation>Chyba počúvania na ktoromkoľvek porte. Použi -listen=0 ak toto chcete.</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to rescan the wallet during initialization</source>
<translation>Počas inicializácie sa nepodarila pre-skenovať peňaženka</translation>
</message>
<message>
<source>Importing...</source>
<translation>Prebieha import ...</translation>

+ 22
- 6
src/qt/locale/bitcoin_sq.ts View File

@@ -37,6 +37,14 @@
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Zgjidh adresen ku do te dergoni monedhat</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Zgjidh adresën ku do të merrni monedhat</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>Zgjidh</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Duke derguar adresen</translation>
@@ -101,15 +109,19 @@
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Futni frazkalimin</translation>
<translation>Futni fjalëkalimin</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Frazkalim i ri</translation>
<translation>Fjalëkalimi i ri</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Përsërisni frazkalimin e ri</translation>
<translation>Përsërisni fjalëkalimin e ri</translation>
</message>
<message>
<source>Show password</source>
<translation>Trego fjalëkalimin</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
@@ -117,11 +129,11 @@
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ky veprim ka nevojë per frazkalimin e portofolit tuaj që të ç'kyç portofolin.</translation>
<translation>Ky veprim ka nevojë per fjalëkalimin e portofolit tuaj që të hapë portofolin.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>ç'kyç portofolin.</translation>
<translation>Hap portofolin.</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
@@ -133,7 +145,11 @@
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Ndrysho frazkalimin</translation>
<translation>Ndrysho fjalëkalimin</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Fusni fjalëkalimin e vjetër dhe fjalëkalimin e ri që të hapni portofolin.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>

Loading…
Cancel
Save