Преглед на файлове

Bugfix: ensure consistency of m_failed_blocks after reconsiderblock

Github-Pull: #13199
Rebased-From: 11fa6bb66e
tags/v0.16.1
Suhas Daftuar преди 3 години
родител
ревизия
c71e535aec
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      src/validation.cpp

+ 1
- 0
src/validation.cpp Целия файл

@@ -2764,6 +2764,7 @@ bool CChainState::ResetBlockFailureFlags(CBlockIndex *pindex) {
if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) {
pindex->nStatus &= ~BLOCK_FAILED_MASK;
setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
g_failed_blocks.erase(pindex);
}
pindex = pindex->pprev;
}

Loading…
Отказ
Запис