Преглед на файлове

osx: set min version to 10.7 for 0.11+

tags/v0.15.1
Cory Fields преди 6 години
родител
ревизия
c3cdd7b312
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      share/qt/Info.plist.in

+ 1
- 1
share/qt/Info.plist.in Целия файл

@@ -3,7 +3,7 @@
<plist version="0.9">
<dict>
<key>LSMinimumSystemVersion</key>
<string>10.6.0</string>
<string>10.7.0</string>

<key>LSArchitecturePriority</key>
<array>

Loading…
Отказ
Запис