Преглед на файлове

doc: Remove version numbers from READMEs

If we want to keep these numbers, could generate them using autoconf.
But this seems unnecessary.
tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan преди 4 години
родител
ревизия
b67eb8dde8
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. 2
    2
      doc/README.md
  2. 2
    2
      doc/README_windows.txt

+ 2
- 2
doc/README.md Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
Bitcoin Core 0.14.99
=====================
Bitcoin Core
=============

Setup
---------------------

+ 2
- 2
doc/README_windows.txt Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
Bitcoin Core 0.14.99
=====================
Bitcoin Core
=============
Intro
-----

Loading…
Отказ
Запис