Преглед на файлове

[tests] Make wait_until timeout 60 seconds by default

tags/v0.15.1
John Newbery преди 4 години
родител
ревизия
b0bfa233a1
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      test/functional/test_framework/mininode.py

+ 2
- 0
test/functional/test_framework/mininode.py Целия файл

@@ -1358,6 +1358,8 @@ class msg_reject(object):

# Helper function
def wait_until(predicate, *, attempts=float('inf'), timeout=float('inf')):
if attempts == float('inf') and timeout == float('inf'):
timeout = 60
attempt = 0
elapsed = 0


Loading…
Отказ
Запис