Преглед на файлове

[build] .gitignore: add QT Creator artifacts

tags/v0.16.1
Sjors Provoost преди 4 години
родител
ревизия
ac5104f886
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. 6
    0
      .gitignore

+ 6
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -44,6 +44,12 @@ src/qt/forms/ui_*.h

src/qt/test/moc*.cpp

src/qt/bitcoin-qt.config
src/qt/bitcoin-qt.creator
src/qt/bitcoin-qt.creator.user
src/qt/bitcoin-qt.files
src/qt/bitcoin-qt.includes

.deps
.dirstamp
.libs

Loading…
Отказ
Запис