Преглед на файлове

Merge #7621: Fixes ZMQ startup with bad arguments.

0040118 Fixes ZMQ startup with bad arguments. (mrbandrews)
tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan преди 5 години
родител
ревизия
a6a860796a
No account linked to committer's email address
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      src/zmq/zmqnotificationinterface.cpp
  2. 1
    0
      src/zmq/zmqpublishnotifier.cpp

+ 0
- 1
src/zmq/zmqnotificationinterface.cpp Целия файл

@@ -100,7 +100,6 @@ bool CZMQNotificationInterface::Initialize()

if (i!=notifiers.end())
{
Shutdown();
return false;
}


+ 1
- 0
src/zmq/zmqpublishnotifier.cpp Целия файл

@@ -69,6 +69,7 @@ bool CZMQAbstractPublishNotifier::Initialize(void *pcontext)
if (rc!=0)
{
zmqError("Failed to bind address");
zmq_close(psocket);
return false;
}


Loading…
Отказ
Запис