Преглед изворни кода

Merge pull request #3341 from Need4Video/master

Lossless image optimization
tags/v0.15.1
Pieter Wuille пре 7 година
родитељ
комит
9ab7a0609e
50 измењених фајлова са 0 додато и 0 уклоњено
 1. BIN
    doc/bitcoin_logo_doxygen.png
 2. BIN
    share/pixmaps/bitcoin128.png
 3. BIN
    share/pixmaps/bitcoin16.png
 4. BIN
    share/pixmaps/bitcoin256.png
 5. BIN
    share/pixmaps/bitcoin32.png
 6. BIN
    share/pixmaps/bitcoin64.png
 7. BIN
    src/qt/res/icons/add.png
 8. BIN
    src/qt/res/icons/address-book.png
 9. BIN
    src/qt/res/icons/bitcoin.png
 10. BIN
    src/qt/res/icons/bitcoin_testnet.png
 11. BIN
    src/qt/res/icons/clock1.png
 12. BIN
    src/qt/res/icons/clock2.png
 13. BIN
    src/qt/res/icons/clock3.png
 14. BIN
    src/qt/res/icons/clock4.png
 15. BIN
    src/qt/res/icons/clock5.png
 16. BIN
    src/qt/res/icons/configure.png
 17. BIN
    src/qt/res/icons/connect0_16.png
 18. BIN
    src/qt/res/icons/connect1_16.png
 19. BIN
    src/qt/res/icons/connect2_16.png
 20. BIN
    src/qt/res/icons/connect3_16.png
 21. BIN
    src/qt/res/icons/connect4_16.png
 22. BIN
    src/qt/res/icons/debugwindow.png
 23. BIN
    src/qt/res/icons/edit.png
 24. BIN
    src/qt/res/icons/editcopy.png
 25. BIN
    src/qt/res/icons/editpaste.png
 26. BIN
    src/qt/res/icons/export.png
 27. BIN
    src/qt/res/icons/filesave.png
 28. BIN
    src/qt/res/icons/history.png
 29. BIN
    src/qt/res/icons/key.png
 30. BIN
    src/qt/res/icons/lock_closed.png
 31. BIN
    src/qt/res/icons/lock_open.png
 32. BIN
    src/qt/res/icons/notsynced.png
 33. BIN
    src/qt/res/icons/overview.png
 34. BIN
    src/qt/res/icons/qrcode.png
 35. BIN
    src/qt/res/icons/quit.png
 36. BIN
    src/qt/res/icons/receive.png
 37. BIN
    src/qt/res/icons/remove.png
 38. BIN
    src/qt/res/icons/send.png
 39. BIN
    src/qt/res/icons/synced.png
 40. BIN
    src/qt/res/icons/toolbar.png
 41. BIN
    src/qt/res/icons/toolbar_testnet.png
 42. BIN
    src/qt/res/icons/transaction0.png
 43. BIN
    src/qt/res/icons/transaction2.png
 44. BIN
    src/qt/res/icons/tx_inout.png
 45. BIN
    src/qt/res/icons/tx_input.png
 46. BIN
    src/qt/res/icons/tx_mined.png
 47. BIN
    src/qt/res/icons/tx_output.png
 48. BIN
    src/qt/res/images/about.png
 49. BIN
    src/qt/res/images/splash.png
 50. BIN
    src/qt/res/images/splash_testnet.png

BIN
doc/bitcoin_logo_doxygen.png Прегледај датотеку


BIN
share/pixmaps/bitcoin128.png Прегледај датотеку


BIN
share/pixmaps/bitcoin16.png Прегледај датотеку


BIN
share/pixmaps/bitcoin256.png Прегледај датотеку


BIN
share/pixmaps/bitcoin32.png Прегледај датотеку


BIN
share/pixmaps/bitcoin64.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/add.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/address-book.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/bitcoin.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/bitcoin_testnet.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/clock1.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/clock2.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/clock3.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/clock4.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/clock5.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/configure.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/connect0_16.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/connect1_16.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/connect2_16.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/connect3_16.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/connect4_16.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/debugwindow.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/edit.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/editcopy.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/editpaste.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/export.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/filesave.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/history.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/key.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/lock_closed.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/lock_open.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/notsynced.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/overview.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/qrcode.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/quit.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/receive.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/remove.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/send.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/synced.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/toolbar.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/toolbar_testnet.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/transaction0.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/transaction2.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/tx_inout.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/tx_input.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/tx_mined.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/icons/tx_output.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/images/about.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/images/splash.png Прегледај датотеку


BIN
src/qt/res/images/splash_testnet.png Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај