Преглед на файлове

Merge pull request #3341 from Need4Video/master

Lossless image optimization
tags/v0.15.1
Pieter Wuille преди 7 години
родител
ревизия
9ab7a0609e
променени са 50 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    doc/bitcoin_logo_doxygen.png
 2. Двоични данни
    share/pixmaps/bitcoin128.png
 3. Двоични данни
    share/pixmaps/bitcoin16.png
 4. Двоични данни
    share/pixmaps/bitcoin256.png
 5. Двоични данни
    share/pixmaps/bitcoin32.png
 6. Двоични данни
    share/pixmaps/bitcoin64.png
 7. Двоични данни
    src/qt/res/icons/add.png
 8. Двоични данни
    src/qt/res/icons/address-book.png
 9. Двоични данни
    src/qt/res/icons/bitcoin.png
 10. Двоични данни
    src/qt/res/icons/bitcoin_testnet.png
 11. Двоични данни
    src/qt/res/icons/clock1.png
 12. Двоични данни
    src/qt/res/icons/clock2.png
 13. Двоични данни
    src/qt/res/icons/clock3.png
 14. Двоични данни
    src/qt/res/icons/clock4.png
 15. Двоични данни
    src/qt/res/icons/clock5.png
 16. Двоични данни
    src/qt/res/icons/configure.png
 17. Двоични данни
    src/qt/res/icons/connect0_16.png
 18. Двоични данни
    src/qt/res/icons/connect1_16.png
 19. Двоични данни
    src/qt/res/icons/connect2_16.png
 20. Двоични данни
    src/qt/res/icons/connect3_16.png
 21. Двоични данни
    src/qt/res/icons/connect4_16.png
 22. Двоични данни
    src/qt/res/icons/debugwindow.png
 23. Двоични данни
    src/qt/res/icons/edit.png
 24. Двоични данни
    src/qt/res/icons/editcopy.png
 25. Двоични данни
    src/qt/res/icons/editpaste.png
 26. Двоични данни
    src/qt/res/icons/export.png
 27. Двоични данни
    src/qt/res/icons/filesave.png
 28. Двоични данни
    src/qt/res/icons/history.png
 29. Двоични данни
    src/qt/res/icons/key.png
 30. Двоични данни
    src/qt/res/icons/lock_closed.png
 31. Двоични данни
    src/qt/res/icons/lock_open.png
 32. Двоични данни
    src/qt/res/icons/notsynced.png
 33. Двоични данни
    src/qt/res/icons/overview.png
 34. Двоични данни
    src/qt/res/icons/qrcode.png
 35. Двоични данни
    src/qt/res/icons/quit.png
 36. Двоични данни
    src/qt/res/icons/receive.png
 37. Двоични данни
    src/qt/res/icons/remove.png
 38. Двоични данни
    src/qt/res/icons/send.png
 39. Двоични данни
    src/qt/res/icons/synced.png
 40. Двоични данни
    src/qt/res/icons/toolbar.png
 41. Двоични данни
    src/qt/res/icons/toolbar_testnet.png
 42. Двоични данни
    src/qt/res/icons/transaction0.png
 43. Двоични данни
    src/qt/res/icons/transaction2.png
 44. Двоични данни
    src/qt/res/icons/tx_inout.png
 45. Двоични данни
    src/qt/res/icons/tx_input.png
 46. Двоични данни
    src/qt/res/icons/tx_mined.png
 47. Двоични данни
    src/qt/res/icons/tx_output.png
 48. Двоични данни
    src/qt/res/images/about.png
 49. Двоични данни
    src/qt/res/images/splash.png
 50. Двоични данни
    src/qt/res/images/splash_testnet.png

Двоични данни
doc/bitcoin_logo_doxygen.png Целия файл


Двоични данни
share/pixmaps/bitcoin128.png Целия файл


Двоични данни
share/pixmaps/bitcoin16.png Целия файл


Двоични данни
share/pixmaps/bitcoin256.png Целия файл


Двоични данни
share/pixmaps/bitcoin32.png Целия файл


Двоични данни
share/pixmaps/bitcoin64.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/add.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/address-book.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/bitcoin.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/bitcoin_testnet.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/clock1.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/clock2.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/clock3.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/clock4.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/clock5.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/configure.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/connect0_16.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/connect1_16.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/connect2_16.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/connect3_16.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/connect4_16.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/debugwindow.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/edit.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/editcopy.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/editpaste.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/export.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/filesave.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/history.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/key.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/lock_closed.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/lock_open.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/notsynced.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/overview.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/qrcode.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/quit.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/receive.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/remove.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/send.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/synced.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/toolbar.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/toolbar_testnet.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/transaction0.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/transaction2.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/tx_inout.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/tx_input.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/tx_mined.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/icons/tx_output.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/images/about.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/images/splash.png Целия файл


Двоични данни
src/qt/res/images/splash_testnet.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис