Pārlūkot izejas kodu

Merge pull request #4851

41ef558 univalue: make spaceStr thread-safe (Wladimir J. van der Laan)
tags/v0.15.1
Pieter Wuille pirms 6 gadiem
vecāks
revīzija
93193c8ffd
Revīzijas autora e-pasta adrese nav piesaistīta nevienam kontam
1 mainītis faili ar 6 papildinājumiem un 12 dzēšanām
  1. 6
    12
      src/univalue/univalue_write.cpp

+ 6
- 12
src/univalue/univalue_write.cpp Parādīt failu

@@ -70,15 +70,9 @@ string UniValue::write(unsigned int prettyIndent,
return s;
}

static string spaceStr;

static string indentStr(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel)
static void indentStr(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel, string& s)
{
unsigned int spaces = prettyIndent * indentLevel;
while (spaceStr.size() < spaces)
spaceStr += " ";

return spaceStr.substr(0, spaces);
s.append(prettyIndent * indentLevel, ' ');
}

void UniValue::writeArray(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel, string& s) const
@@ -89,7 +83,7 @@ void UniValue::writeArray(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel, s

for (unsigned int i = 0; i < values.size(); i++) {
if (prettyIndent)
s += indentStr(prettyIndent, indentLevel);
indentStr(prettyIndent, indentLevel, s);
s += values[i].write(prettyIndent, indentLevel + 1);
if (i != (values.size() - 1)) {
s += ",";
@@ -101,7 +95,7 @@ void UniValue::writeArray(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel, s
}

if (prettyIndent)
s += indentStr(prettyIndent, indentLevel - 1);
indentStr(prettyIndent, indentLevel - 1, s);
s += "]";
}

@@ -113,7 +107,7 @@ void UniValue::writeObject(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel,

for (unsigned int i = 0; i < keys.size(); i++) {
if (prettyIndent)
s += indentStr(prettyIndent, indentLevel);
indentStr(prettyIndent, indentLevel, s);
s += "\"" + json_escape(keys[i]) + "\":";
if (prettyIndent)
s += " ";
@@ -125,7 +119,7 @@ void UniValue::writeObject(unsigned int prettyIndent, unsigned int indentLevel,
}

if (prettyIndent)
s += indentStr(prettyIndent, indentLevel - 1);
indentStr(prettyIndent, indentLevel - 1, s);
s += "}";
}


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt