Преглед на файлове

Slightly overhaul NSI pixmaps

tags/v0.15.1
Jonas Schnelli преди 4 години
родител
ревизия
92fb8bd81f
No account linked to committer's email address
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      share/pixmaps/nsis-header.bmp
  2. Двоични данни
      share/pixmaps/nsis-wizard.bmp

Двоични данни
share/pixmaps/nsis-header.bmp Целия файл


Двоични данни
share/pixmaps/nsis-wizard.bmp Целия файл


Loading…
Отказ
Запис