Преглед на файлове

Bugfix: Only install manpages for built programs

tags/v0.15.1
Luke Dashjr преди 4 години
родител
ревизия
8c156b7f70
променени са 1 файла, в които са добавени 13 реда и са изтрити 1 реда
  1. 13
    1
      doc/man/Makefile.am

+ 13
- 1
doc/man/Makefile.am Целия файл

@@ -1 +1,13 @@
dist_man1_MANS=bitcoind.1 bitcoin-qt.1 bitcoin-cli.1 bitcoin-tx.1
dist_man1_MANS=

if BUILD_BITCOIND
dist_man1_MANS+=bitcoind.1
endif

if ENABLE_QT
dist_man1_MANS+=bitcoin-qt.1
endif

if BUILD_BITCOIN_UTILS
dist_man1_MANS+=bitcoin-cli.1 bitcoin-tx.1
endif

Loading…
Отказ
Запис