Преглед на файлове

Do not include env_win.cc on non-Windows systems

tags/v0.15.1
Pavel Janík преди 5 години
родител
ревизия
7e5fd7198e
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      src/Makefile.leveldb.include

+ 0
- 1
src/Makefile.leveldb.include Целия файл

@@ -113,7 +113,6 @@ leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/comparator.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/crc32c.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/env.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/env_posix.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/env_win.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/filter_policy.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/hash.cc
leveldb_libleveldb_a_SOURCES += leveldb/util/histogram.cc

Loading…
Отказ
Запис