Преглед на файлове

Merge pull request #4955

87314c1 Fixing improper input syntax and failing bounds check (ENikS)
tags/v0.15.1
Pieter Wuille преди 7 години
родител
ревизия
7a04f3d708
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/serialize.h

+ 1
- 1
src/serialize.h Целия файл

@@ -921,7 +921,7 @@ public:
Init(nTypeIn, nVersionIn);
}

CDataStream(const std::vector<unsigned char>& vchIn, int nTypeIn, int nVersionIn) : vch((char*)&vchIn.begin()[0], (char*)&vchIn.end()[0])
CDataStream(const std::vector<unsigned char>& vchIn, int nTypeIn, int nVersionIn) : vch(vchIn.begin(), vchIn.end())
{
Init(nTypeIn, nVersionIn);
}

Loading…
Отказ
Запис