Browse Source

qt: Periodic translations update

pull/1/head
Wladimir J. van der Laan 6 years ago
parent
commit
7179e7ca0d
 1. 24
    src/qt/locale/bitcoin_cs.ts
 2. 2
    src/qt/locale/bitcoin_en.ts
 3. 28
    src/qt/locale/bitcoin_et.ts
 4. 4
    src/qt/locale/bitcoin_fr.ts
 5. 4
    src/qt/locale/bitcoin_it.ts
 6. 40
    src/qt/locale/bitcoin_pt_BR.ts
 7. 1608
    src/qt/locale/bitcoin_tr.ts
 8. 26
    src/qt/locale/bitcoin_zh_CN.ts

24
src/qt/locale/bitcoin_cs.ts

@ -329,6 +329,10 @@ @@ -329,6 +329,10 @@
<source>Click to enable network activity again.</source>
<translation>Kliknutím opět umožníš spojení do sítě.</translation>
</message>
<message>
<source>Syncing Headers (%1%)...</source>
<translation>Synchronizuji záhlaví bloků (%1 %)</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Vytvářím nový index bloků na disku...</translation>
@ -481,6 +485,10 @@ @@ -481,6 +485,10 @@
<source>%1 client</source>
<translation>%1 klient</translation>
</message>
<message>
<source>Connecting to peers...</source>
<translation>Připojuji se</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Stahuji...</translation>
@ -3089,6 +3097,14 @@ @@ -3089,6 +3097,14 @@
<source>Execute command when a wallet transaction changes (%s in cmd is replaced by TxID)</source>
<translation>Spustit příkaz, když se objeví transakce týkající se peněženky (%s se v příkazu nahradí za TxID)</translation>
</message>
<message>
<source>Extra transactions to keep in memory for compact block reconstructions (default: %u)</source>
<translation>Počet extra transakcí, které se mají držet v paměti pro účely rekonstrukce kompaktních bloků (výchozí: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>If this block is in the chain assume that it and its ancestors are valid and potentially skip their script verification (0 to verify all, default: %s, testnet: %s)</source>
<translation>Pokud je tenhle blok v řetězci, tak předpokládat, že on i jeho následníci jsou platní, a potenciálně přeskočit ověřování jejich skriptů (0 = ověřovat vše, výchozí: %s, testnet: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum allowed median peer time offset adjustment. Local perspective of time may be influenced by peers forward or backward by this amount. (default: %u seconds)</source>
<translation>Maximální povolené seřizování času mediánem časů protějšků. Místní vnímání času může být ovlivněno protějšky, a to dopředu nebo dozadu o toto množství. (výchozí: %u vteřin)</translation>
@ -3105,6 +3121,14 @@ @@ -3105,6 +3121,14 @@
<source>Please contribute if you find %s useful. Visit %s for further information about the software.</source>
<translation>Prosíme, zapoj se nebo přispěj, pokud ti %s přijde užitečný. Více informací o programu je na %s.</translation>
</message>
<message>
<source>Reduce storage requirements by enabling pruning (deleting) of old blocks. This allows the pruneblockchain RPC to be called to delete specific blocks, and enables automatic pruning of old blocks if a target size in MiB is provided. This mode is incompatible with -txindex and -rescan. Warning: Reverting this setting requires re-downloading the entire blockchain. (default: 0 = disable pruning blocks, 1 = allow manual pruning via RPC, &gt;%u = automatically prune block files to stay under the specified target size in MiB)</source>
<translation>Omezit nároky na úložný prostor prořezáváním (mazáním) starých bloků. Tato volba také umožní použít RPC volání pruneblockchain ke smazání konkrétních bloků a dále automatické prořezávání starých bloků, pokud je zadána cílová velikost souborů s bloky v MiB. Tento režim není slučitelný s -txindex ani -rescan. Upozornění: opětovná změna tohoto nastavení bude vyžadovat nové stažení celého řetězce bloků. (výchozí: 0 = bloky neprořezávat, 1 = povolit ruční prořezávání skrze RPC, &gt;%u = automatické prořezávání bloků tak, aby byla udržena cílová velikost souborů s bloky, v MiB)</translation>
</message>
<message>
<source>Set lowest fee rate (in %s/kB) for transactions to be included in block creation. (default: %s)</source>
<translation>Nastavit nejnižší akceptovatelný poplatek (v %s/kB) pro transakce, které mají být zahrnuty do nových bloků. (výchozí: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Set the number of script verification threads (%u to %d, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: %d)</source>
<translation>Nastavení počtu vláken pro verifikaci skriptů (%u %d, 0 = automaticky, &lt;0 = nechat daný počet jader volný, výchozí: %d)</translation>

2
src/qt/locale/bitcoin_en.ts

@ -1083,7 +1083,7 @@ @@ -1083,7 +1083,7 @@
<translation>Use a custom data directory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+89"/>
<location filename="../intro.cpp" line="+94"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; cannot be created.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>

28
src/qt/locale/bitcoin_et.ts

@ -214,6 +214,10 @@ @@ -214,6 +214,10 @@
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP/Võrgumask</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
@ -787,6 +791,10 @@ @@ -787,6 +791,10 @@
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Aken</translation>
</message>
<message>
<source>Hide tray icon</source>
<translation>Peida tegumiriba ikoon</translation>
</message>
<message>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Minimeeri systray alale.</translation>
@ -903,10 +911,30 @@ @@ -903,10 +911,30 @@
<source>N/A</source>
<translation>N/A</translation>
</message>
<message>
<source>%1 ms</source>
<translation>%1 ms</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n tund</numerusform><numerusform>%n tundi</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>%n päev</numerusform><numerusform>%n päeva</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n nädal</numerusform><numerusform>%n nädalat</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 and %2</source>
<translation>%1 ja %2</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n year(s)</source>
<translation><numerusform>%n aasta</numerusform><numerusform>%n aastat</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject::QObject</name>

4
src/qt/locale/bitcoin_fr.ts

@ -329,6 +329,10 @@ @@ -329,6 +329,10 @@
<source>Click to enable network activity again.</source>
<translation>Cliquer pour réactiver l'activité réseau.</translation>
</message>
<message>
<source>Syncing Headers (%1%)...</source>
<translation>Synchronisation des en-têtes (%1)...</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Réindexation des blocs sur le disque...</translation>

4
src/qt/locale/bitcoin_it.ts

@ -702,10 +702,6 @@ @@ -702,10 +702,6 @@
<source>Error</source>
<translation>Errore</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n GB of free space available</source>
<translation><numerusform>GB di spazio libero disponibile</numerusform><numerusform>%n GB di spazio disponibile</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>(of %n GB needed)</source>
<translation><numerusform>(di %nGB richiesti)</numerusform><numerusform>(%n GB richiesti)</numerusform></translation>

40
src/qt/locale/bitcoin_pt_BR.ts

@ -23,7 +23,7 @@ @@ -23,7 +23,7 @@
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>Fechar</translation>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
@ -39,7 +39,7 @@ @@ -39,7 +39,7 @@
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Excluir</translation>
<translation>E&amp;xcluir</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
@ -102,7 +102,7 @@ @@ -102,7 +102,7 @@
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Rótuo</translation>
<translation>Rótulo</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
@ -110,7 +110,7 @@ @@ -110,7 +110,7 @@
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sem rótuo)</translation>
<translation>(sem rótulo)</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -231,7 +231,7 @@ @@ -231,7 +231,7 @@
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>&amp;Assinar mensagem...</translation>
<translation>Assinar &amp;mensagem...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
@ -375,7 +375,7 @@ @@ -375,7 +375,7 @@
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Exibir/Ocultar</translation>
<translation>&amp;Exibir / Ocultar</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
@ -479,7 +479,7 @@ @@ -479,7 +479,7 @@
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1</translation>
<translation>%1 cliente</translation>
</message>
<message>
<source>Connecting to peers...</source>
@ -688,7 +688,7 @@ @@ -688,7 +688,7 @@
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sem rótuo)</translation>
<translation>(sem rótulo)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
@ -1360,6 +1360,10 @@ @@ -1360,6 +1360,10 @@
<source>Node/Service</source>
<translation>/Serviço</translation>
</message>
<message>
<source>NodeId</source>
<translation>ID do </translation>
</message>
<message>
<source>Ping</source>
<translation>Ping</translation>
@ -1900,7 +1904,7 @@ @@ -1900,7 +1904,7 @@
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Rótuo</translation>
<translation>Rótulo</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
@ -1923,7 +1927,7 @@ @@ -1923,7 +1927,7 @@
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Rótuo</translation>
<translation>Rótulo</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
@ -1931,7 +1935,7 @@ @@ -1931,7 +1935,7 @@
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sem rótuo)</translation>
<translation>(sem rótulo)</translation>
</message>
<message>
<source>(no message)</source>
@ -2210,7 +2214,7 @@ @@ -2210,7 +2214,7 @@
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sem rótuo)</translation>
<translation>(sem rótulo)</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -2665,7 +2669,7 @@ @@ -2665,7 +2669,7 @@
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Rótuo</translation>
<translation>Rótulo</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Open for %n more block(s)</source>
@ -2741,7 +2745,7 @@ @@ -2741,7 +2745,7 @@
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sem rótuo)</translation>
<translation>(sem rótulo)</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
@ -2888,7 +2892,7 @@ @@ -2888,7 +2892,7 @@
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Rótuo</translation>
<translation>Rótulo</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
@ -3797,6 +3801,10 @@ @@ -3797,6 +3801,10 @@
<source>Relay non-P2SH multisig (default: %u)</source>
<translation>Retransmitir P2SH não multisig (padrão: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Send transactions with full-RBF opt-in enabled (default: %u)</source>
<translation>Ativar opção full-RBF nas transações enviadas (padrão: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: %u)</source>
<translation>Defina o tamanho da chave para piscina&lt;n&gt; (padrão: %u)</translation>
@ -3819,7 +3827,7 @@ @@ -3819,7 +3827,7 @@
</message>
<message>
<source>Specify pid file (default: %s)</source>
<translation>Especificar aqrquivo pid (padrão: %s)</translation>
<translation>Especificar arquivo pid (padrão: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Spend unconfirmed change when sending transactions (default: %u)</source>

1608
src/qt/locale/bitcoin_tr.ts

File diff suppressed because it is too large Load Diff

26
src/qt/locale/bitcoin_zh_CN.ts

@ -481,6 +481,10 @@ @@ -481,6 +481,10 @@
<source>%1 client</source>
<translation>%1 </translation>
</message>
<message>
<source>Connecting to peers...</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>...</translation>
@ -1927,7 +1931,11 @@ @@ -1927,7 +1931,11 @@
<source>(no amount requested)</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<message>
<source>Requested</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
@ -2178,6 +2186,10 @@ @@ -2178,6 +2186,10 @@
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>The address you selected for change is not part of this wallet. Any or all funds in your wallet may be sent to this address. Are you sure?</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>()</translation>
@ -2459,6 +2471,14 @@ @@ -2459,6 +2471,14 @@
<source>0/unconfirmed, %1</source>
<translation>0/%1</translation>
</message>
<message>
<source>in memory pool</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>not in memory pool</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>abandoned</source>
<translation></translation>
@ -3200,6 +3220,10 @@ @@ -3200,6 +3220,10 @@
<source>Use UPnP to map the listening port (default: %u)</source>
<translation>使UPnp映射监听端口 (: %u) </translation>
</message>
<message>
<source>Use the test chain</source>
<translation>使</translation>
</message>
<message>
<source>User Agent comment (%s) contains unsafe characters.</source>
<translation>(%s)</translation>

Loading…
Cancel
Save