Przeglądaj źródła

[doc] Minor corrections to osx dependencies

tags/v0.15.1
fanquake 4 lat temu
rodzic
commit
661caf83b3
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 3 dodań i 3 usunięć
  1. 3
    3
      doc/build-osx.md

+ 3
- 3
doc/build-osx.md Wyświetl plik

@@ -11,14 +11,14 @@ Install the OS X command line tools:

When the popup appears, click `Install`.

Then install [Homebrew](http://brew.sh).
Then install [Homebrew](https://brew.sh).

Dependencies
----------------------

brew install automake berkeley-db4 libtool boost --c++11 miniupnpc openssl pkg-config protobuf --c++11 qt5 libevent
brew install automake berkeley-db4 libtool boost --c++11 miniupnpc openssl pkg-config protobuf qt libevent

In case you want to build the disk image with `make deploy` (.dmg / optional), you need RSVG
If you want to build the disk image with `make deploy` (.dmg / optional), you need RSVG

brew install librsvg


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz