Pārlūkot izejas kodu

[wallet] [tests] Test disallowed multiwallet params

Add a test to check that bitcoind fails to start when specifying
-zapwallettxes, -salvagewallet and -upgradewallet when running in
multiwallet mode.

GitHub-Pull: #13030
Rebased-From: 1f83839
tags/v0.16.1
John Newbery pirms 2 gadiem
vecāks
revīzija
5ff571e90c
Revīzijas autora e-pasta adrese nav piesaistīta nevienam kontam
1 mainītis faili ar 13 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. 13
    0
      test/functional/wallet_multiwallet.py

+ 13
- 0
test/functional/wallet_multiwallet.py Parādīt failu

@@ -56,6 +56,19 @@ class MultiWalletTest(BitcoinTestFramework):
open(not_a_dir, 'a').close()
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-walletdir=' + not_a_dir], 'Error: Specified -walletdir "' + not_a_dir + '" is not a directory')

self.log.info("Do not allow -zapwallettxes with multiwallet")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-zapwallettxes', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -zapwallettxes is only allowed with a single wallet file")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-zapwallettxes=1', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -zapwallettxes is only allowed with a single wallet file")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-zapwallettxes=2', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -zapwallettxes is only allowed with a single wallet file")

self.log.info("Do not allow -salvagewallet with multiwallet")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-salvagewallet', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -salvagewallet is only allowed with a single wallet file")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-salvagewallet=1', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -salvagewallet is only allowed with a single wallet file")

self.log.info("Do not allow -upgradewallet with multiwallet")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-upgradewallet', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -upgradewallet is only allowed with a single wallet file")
self.assert_start_raises_init_error(0, ['-upgradewallet=1', '-wallet=w1', '-wallet=w2'], "Error: -upgradewallet is only allowed with a single wallet file")

# if wallets/ doesn't exist, datadir should be the default wallet dir
wallet_dir2 = data_dir('walletdir')
os.rename(wallet_dir(), wallet_dir2)

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt