Procházet zdrojové kódy

Merge #11292: travis: filter out pyenv

0ced455b9 travis: filter out pyenv (Cory Fields)

Pull request description:

  Backport of #11271

Tree-SHA512: 34fa201051e4bc3600c2ee6121380c93f03a0639361e4955cdc22af0f95b787a3eb590a5246133377357c803dbb5d17a543672b382de8afa2226e480b63e7555
tags/v0.15.1
Pieter Wuille před 4 roky
rodič
revize
5f2cf88c23
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. 1
    0
      .travis.yml

+ 1
- 0
.travis.yml Zobrazit soubor

@@ -38,6 +38,7 @@ env:

before_install:
- export PATH=$(echo $PATH | tr ':' "\n" | sed '/\/opt\/python/d' | tr "\n" ":" | sed "s|::|:|g")
- export PATH=$(echo $PATH | tr ':' "\n" | sed '/\/opt\/pyenv/d' | tr "\n" ":" | sed "s|::|:|g")
install:
- if [ -n "$DPKG_ADD_ARCH" ]; then sudo dpkg --add-architecture "$DPKG_ADD_ARCH" ; fi
- if [ -n "$PACKAGES" ]; then travis_retry sudo apt-get update; fi

Načítá se…
Zrušit
Uložit