Browse Source

qt: Periodic translations update

Tree-SHA512: eb84c69adcf1547f6bfcfd2d54ef7201c7147c26aa95e07a67be9ac12eeb31b173c847bd5f27b973c911c287ef3654413bdb201d70e4b9414f784e2d58a0071a
tags/v0.16.1
Wladimir J. van der Laan 3 years ago
parent
commit
4ea3e8ef07
No account linked to committer's email address

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_ar.ts View File

@@ -1853,14 +1853,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;طلب دفعة</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>عناوين Bech32 (BIP-173) أرخص في الإنفاق وتوفير أفضل حماية ضد الأخطاء المطبعية. عند إلغاء التحديد، سيتم إنشاء عنوان SegWit من نوع P2SH متوافق مع المحافظ القديمة.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>توليد عنوان Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>إظهار الطلب المحدد (يقوم بنفس نتيجة النقر المزدوج على أي إدخال)</translation>
@@ -3367,10 +3359,6 @@
<source>Error loading %s: You can't enable HD on an already existing non-HD wallet</source>
<translation>خطأ أثناء تحميل %s: لا يمكنك تفعيل خاصية الهرمية الحتمية HD في محفظة لا تملك خاصية الهرمية الحتمية non-HD مسبقاً</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>تعيين أقصى وزن كتلة BIP141 لهذا * 4. موقوف ، استخدم blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services (default: %s)</source>
<translation>استخدام وكيل SOCKS5 منفصل للوصول إلى الأقران عبر خدمات تور المخفية (القيمة الافتراضية: %s)</translation>

+ 8
- 12
src/qt/locale/bitcoin_da.ts View File

@@ -1892,20 +1892,20 @@
<translation>Ryd</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Historik over betalingsanmodninger</translation>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>Rene segwit-adresser (kendt som Bech32 eller BIP-173) reducerer dine transaktionsgebyrer i det lange løb og giver bedre beskyttelse imod tastefejl, men gamle tegnebøger understøtter dem ikke. Hvis dette ikke vælges, vil i stedet en adresse, der fungerer med ældre tegnebøger, oprettes.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Anmod om betaling</translation>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>Generér rene segwit-adresser (Bech32)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32-adresser (BIP-173) er billigere at betale fra og tilbyder bedre beskyttelse imod tastefejl. Hvis denne ikke er markeret, vil en SegWit-adresse pakket ind i P2SH, som er kompatibel med ældre tegnebøger, blive oprettet.</translation>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Historik over betalingsanmodninger</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Generér Bech32-adresse</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Anmod om betaling</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
@@ -3885,10 +3885,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Udskriv fejlsøgningsinformation (standard: %u, angivelse af &lt;kategori&gt; er valgfri)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Sæt maksimal BIP141-blokvægt til dette * 4. Uddateret; brug blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Indstiller serialiseringen af rå transaktioner eller blok-hex returneret i ikke-verbose tilstand, non-segwit(0) eller sigwit(1) (standard: %d)</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_de.ts View File

@@ -1895,14 +1895,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Zahlung anfordern</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32-Adressen (BIP-173) sind günstiger zum Senden, und besser geschützt gegen Tippfehler. Wenn nicht gewählt, wird eine P2SH-verpackte SegWit-Adresse generiert, kompatibel mit älteren Wallets.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Erzeuge Bech32-Adresse</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Ausgewählte Zahlungsanforderungen anzeigen (entspricht einem Doppelklick auf einen Eintrag)</translation>
@@ -3889,10 +3881,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Debugginginformationen ausgeben (Standard: %u, &lt;category&gt; anzugeben ist optional)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Setzen von maximalem BIP141 Blockgewicht von * 4. ist veraltet, benutze blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Setzt die Serialisierung von Rohtransaktionen oder Block Hex-Daten auf non-verbose mode, nicht-Segwit(0) oder Segwit(1) (default: %d)</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_en_GB.ts View File

@@ -1899,14 +1899,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Request payment</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Generate Bech32 address</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</translation>
@@ -3897,10 +3889,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight.</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Sets the serialisation of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d).</translation>

+ 0
- 13
src/qt/locale/bitcoin_es.ts View File

@@ -1899,14 +1899,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Solicitar pago</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Las direcciones Bech32 (BIP-173) son mas baratas al gastar y ofrecen mejor proteción contra errores de tipeo. Cuando no se marque una dirección SegWit envuelta en P2SH será creada, compatible con monederos antiguos. </translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Generar dirección Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Muestra la petición seleccionada (También doble clic)</translation>
@@ -3898,11 +3890,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Mostrar depuración (por defecto: %u, proporcionar &lt;category&gt; es opcional)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Configurar máximo peso de bloque BIP141 a este * 4.
Descontinuado, use blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>https://www.transifex.com/joyful-world/breaking-english/

+ 0
- 8
src/qt/locale/bitcoin_es_CO.ts View File

@@ -1646,14 +1646,6 @@ Exportar los datos en la pestaña actual a un archivo</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>Solicitar pago</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Las direcciones Bech32 (BIP-173) son más baratas para gastar y ofrecen una mejor protección contra los errores tipográficos. Cuando no se selecciona, se creará una dirección SegWit envuelta en P2SH, compatible con monederos más antiguos.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Generar dirección Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Mostrar la solicitud seleccionada (hace lo mismo que hacer doble clic en una entrada)</translation>

+ 52
- 0
src/qt/locale/bitcoin_es_VE.ts View File

@@ -41,6 +41,10 @@
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Borrar</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Escoja la direccion a enviar las monedas</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Elige la dirección para recibir monedas</translation>
@@ -53,6 +57,14 @@
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Direcciones de recepción</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Estas son tus direcciones Bitcoin para realizar pagos. Verifica siempre el monto y la dirección de recepción antes de enviar monedas. </translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Estas son tus direcciones Bitcoin para recibir pagos. Es recomendable usar una nueva dirección de recibo para cada transacción.</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Copiar &amp;Etiqueta</translation>
@@ -743,6 +755,46 @@
<source>Warning</source>
<translation>Advertencia</translation>
</message>
<message>
<source>This is the minimum transaction fee you pay on every transaction.</source>
<translation>Esta es la tarifa mínima a pagar en cada transacción.</translation>
</message>
<message>
<source>This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
<translation>Esta es la tarifa a pagar si realizas una transacción.</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction amounts must not be negative</source>
<translation>Los montos de la transacción no debe ser negativo</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction has too long of a mempool chain</source>
<translation>La transacción tiene largo tiempo en una cadena mempool</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction must have at least one recipient</source>
<translation>La transacción debe tener al menos un destinatario</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Fondos insuficientes</translation>
</message>
<message>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Cargando monedero...</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation>No se puede rebajar monedero</translation>
</message>
<message>
<source>Rescanning...</source>
<translation>Escaneando...</translation>
</message>
<message>
<source>Done loading</source>
<translation>Carga lista</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Error</translation>

+ 0
- 4
src/qt/locale/bitcoin_fi.ts View File

@@ -1851,10 +1851,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Vastaanota maksu</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Luo Bech32-osoite</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Näytä valittu pyyntö (sama toiminta kuin alkion tuplaklikkaus)</translation>

+ 8
- 12
src/qt/locale/bitcoin_fr.ts View File

@@ -1892,20 +1892,20 @@
<translation>Effacer</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Historique des paiements demandés</translation>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>Les adresses SegWit natives (aussi appelées Bech32 ou BIP-173) réduisent vos frais de transaction ultérieurs et offrent une meilleure protection contre les erreurs de frappe, mais les anciens porte-monnaie ne les prennent pas en charge. Si cette option n’est pas cochée, une adresse compatible avec les anciens porte-monnaie sera plutôt créée.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Demander un paiement</translation>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>Générer une adresse SegWit native (Bech32)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Il est moins coûteux de dépenser à partir d’adresses Bech32 (BIP-173). Elles offrent aussi une meilleure protection contre les fautes de frappe. Si cette option n’est pas cochée, une adresse SegWit enveloppée dans un P2SH sera créée, compatible avec les anciens porte-monnaie.</translation>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Historique des paiements demandés</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Générer une adresse Bech32</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Demander un paiement</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
@@ -3881,10 +3881,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Extraire les informations de débogage (par défaut : %u, fournir &lt;category&gt; est facultatif)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Définir le poids maximal de bloc BIP141 à cette valeur x 4. Déconseillé, utiliser blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Définit la sérialisation de la transaction brute ou les données hexa de bloc retournées en mode non-verbose, non-segwit(0) ou segwit(1) (par défaut : %d)</translation>

+ 0
- 4
src/qt/locale/bitcoin_he.ts View File

@@ -1839,10 +1839,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;בקשת תשלום</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>ייצר כתובת bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>הצגת בקשות נבחרות (דומה ללחיצה כפולה על רשומה)</translation>

+ 0
- 4
src/qt/locale/bitcoin_hu_HU.ts View File

@@ -1871,10 +1871,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Fizetési kérelem</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Bech32 cím generálás</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Mutassa meg a kiválasztott kérelmet (ugyanaz, mint a duplaklikk)</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_it.ts View File

@@ -1900,14 +1900,6 @@ Per specificare più URL separarli con una barra verticale "|".</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Richiedi pagamento</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Indirizzi Bech32 (BIP-173) sono piu' economici per spendere e offrono maggior protezione contro errori di battitura. Quando non selezionati, un indirizzo di tipo P2SH wrapped SegWit sara' creato, compatibile con i portafogli precedenti. </translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Genera un indirizzo Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Mostra la richiesta selezionata (produce lo stesso effetto di un doppio click su una voce)</translation>
@@ -3890,10 +3882,6 @@ Per specificare più URL separarli con una barra verticale "|".</translation>
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Emette informazioni di debug (predefinito: %u, fornire &lt;category&gt; è opzionale)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Impostare massimo per il peso del blocco BIP141 a * 4. Obsoleto, usare blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Imposta che la serializzazione degli hex di transazioni o blocchi grezzi sia riportata in maniere non-verbose, non-segwit(0) o segwit(1) (predefinito: %d)</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_ja.ts View File

@@ -1899,14 +1899,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>支払をリクエストする (&amp;R)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32形式(BIP-173を参照)のアドレスを利用するとアドレスからの出金時に安い手数料で済み、また誤入力の可能性を減らすことができます。チェックを外すと、古いウォレットと互換性を保つことができるP2SH形式のセグウィットアドレスが作られます。</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Bech32形式のアドレスを生成</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>選択されたリクエストを表示する(項目をダブルクリックすることでも表示できます)</translation>
@@ -3886,10 +3878,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>デバッグ情報を出力する (初期値: %u, &lt;category&gt; の指定は任意です)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>BIP141:SegWitの最大ブロックサイズはこれを4倍したものとします。注意: 非推奨です。代わりにblockmaxweightを使用してください。</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>非冗長モードで返却する生トランザクションやブロックの16進数表現のシリアライゼーションフォーマットを非 segwit (0) または segwit (1) のものに設定する (デフォルト: %d)</translation>

+ 8
- 12
src/qt/locale/bitcoin_ko_KR.ts View File

@@ -1892,20 +1892,20 @@
<translation>지우기</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>지출기록 확인</translation>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>Bech32 주소 (BIP-173)는 더 적은 수수료와 오입금으로부터 방지해 줍니다. Bech32가 비활성화 되어있으면 P2SH 기반의 세그윗 주소가 대신 생성됩니다.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>지불 요청(&amp;R)</translation>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>Bech32 세그윗 주소 생성</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32 주소 (BIP-173)는 더 적은 수수료와 오입금으로부터 방지해 줍니다. Bech32가 비활성화 되어있으면 P2SH 기반의 세그윗 주소가 대신 생성됩니다.</translation>
<source>Requested payments history</source>
<translation>지출기록 확인</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Bech32 주소 생성</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>지불 요청(&amp;R)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
@@ -3882,10 +3882,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>디버그 정보 출력 (기본값: %u, &lt;category&gt; 제공은 선택입니다)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>최대 BIP141 블록 무게: 설정값 *4. 현재 미 지원 옵션입니다. -blockmaxweight 를 대신 쓰세요.</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>non-segwit(0) 또는 segwit(1) (기본값: %d) 가 아닌 자세한 정보 표시 모드로 반환 된 원시 거래 또는 블록 hex의 직렬화를 설정합니다.</translation>

+ 0
- 8
src/qt/locale/bitcoin_nb.ts View File

@@ -1899,14 +1899,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Etterspør betaling</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32 adresser (BIP-173) er billigere å sende fra og gir bedre beskyttelse mot skrivefeil. Når dette ikke er valgt vil en P2SH SegWit adresse bli laget, som er kompatibel med eldre wallets. </translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Generer Bech32 adresse</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Vis den valgte etterspørringen (gjør det samme som å dobbelklikke på en oppføring)</translation>

+ 8
- 12
src/qt/locale/bitcoin_nl.ts View File

@@ -1892,20 +1892,20 @@
<translation>Wissen</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Geschiedenis van de betalingsverzoeken</translation>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>Native segwit-adressen (Bech32 of BIP-173) reduceren later je transactiekosten en bieden een betere bescherming tegen typefouten, maar oude portemonnees ondersteunen deze niet. Een adres dat is compatibel met oudere portemonnees zal worden gecreëerd indien dit niet is aangevinkt.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Betalingsverzoek</translation>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>Genereer native segwit-adres (Bech32)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32-adressen (BIP-173) zijn goedkoper om van te betalen en bieden betere bescherming tegen typefouten. Indien niet aangevinkt zal een P2SH omgeven SegWit-adres aangemaakt worden, compatibel met oudere wallets.</translation>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Geschiedenis van de betalingsverzoeken</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Genereer Bech32-adres</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Betalingsverzoek</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
@@ -3893,10 +3893,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Output extra debugginginformatie (standaard: %u, het leveren van &lt;categorie&gt; is optioneel)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Zet het BIP141 maximum gewicht van een blok op dit * 4. Verouderd, gebruik blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Specify directory to hold wallets (default: &lt;datadir&gt;/wallets if it exists, otherwise &lt;datadir&gt;)</source>
<translation>Geef map op om portemonnees in te bewaren (standaard: &lt;datadir&gt;/wallets indien dit bestaat, anders &lt;datadir&gt;)</translation>

+ 40
- 0
src/qt/locale/bitcoin_pl.ts View File

@@ -1023,6 +1023,14 @@
<source>Shows if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
<translation>Pakazuje czy dostarczone domyślne SOCKS5 proxy jest użyte do połączenia z węzłami przez sieć tego typu.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>Ukryj ikonę z zasobnika systemowego.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide tray icon</source>
<translation>&amp;Ukryj ikonę z zasobnika</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Minimalizuje zamiast zakończyć działanie programu przy zamykaniu okna. Kiedy ta opcja jest włączona, program zakończy działanie po wybieraniu Zamknij w menu.</translation>
@@ -1087,6 +1095,14 @@
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Mapuj port używając &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside.</source>
<translation>Akceptuj połączenia z zewnątrz.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incomin&amp;g connections</source>
<translation>Zezwól na &amp;połączenia przychodzące</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Połącz się z siecią Bitcoin poprzez proxy SOCKS5.</translation>
@@ -1167,6 +1183,10 @@
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Wybierz pokazywanie lub nie funkcji kontroli monet.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Third party transaction URLs</source>
<translation>&amp;Zewnętrzny URL podglądu transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
@@ -1780,6 +1800,14 @@
<source>Use up and down arrows to navigate history, and %1 to clear screen.</source>
<translation>Użyj strzałek do przewijania historii i %1 aby wyczyścić ekran</translation>
</message>
<message>
<source>Type %1 for an overview of available commands.</source>
<translation>Wpisz %1 aby uzyskać listę dostępnych komend.</translation>
</message>
<message>
<source>For more information on using this console type %1.</source>
<translation>Aby uzyskać więcej informacji jak używać tej konsoli wpisz %1.</translation>
</message>
<message>
<source>WARNING: Scammers have been active, telling users to type commands here, stealing their wallet contents. Do not use this console without fully understanding the ramifications of a command.</source>
<translation>UWAGA: Oszuści nakłaniają do wpisywania tutaj różnych poleceń aby ukraść portfel. Nie używaj tej konsoli bez pełnego zrozumienia wpisywanych poleceń.</translation>
@@ -1859,6 +1887,14 @@
<source>Clear</source>
<translation>Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>Natywne adresy segwit (aka Bech32 lub BIP-173) zmniejszają później twoje opłaty transakcyjne i dają lepsze zabezpieczenie przed literówkami, ale stare portfele ich nie obsługują. Jeżeli odznaczone, stworzony zostanie adres kompatybilny ze starszymi portfelami.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>Wygeneruj natywny adres segwit (Bech32)</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Żądanie historii płatności</translation>
@@ -2108,6 +2144,10 @@
<source>Confirmation time target:</source>
<translation>Docelowy czas potwierdzenia:</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Replace-By-Fee</source>
<translation>Włącz RBF (podmiana transakcji przez podniesienie opłaty)</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Wyczyść &amp;wszystko</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_pt_BR.ts View File

@@ -1891,14 +1891,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Requisitar Pagamento</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Os endereços Bech32 (BIP-173) são mais baratos de gastar e oferecem uma proteção melhor contra erros de digitação. Quando desmarcado, será criado um endereço SegWit envolvido em P2SH, compatível com carteiras antigas.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Gerar endereço Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Mostra a cobrança selecionada (o mesmo que clicar duas vezes em um registro)</translation>
@@ -3885,10 +3877,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Informação de saída de debug (padrão: %u, definir &lt;category&gt; é opcional)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Define a peso máximo de um bloco BIP141 para esse valor * 4. Descontinuado, usar blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Define o retorno da serialização de transações cruas ou hex de bloco em modo não verbal, não segwit (0) ou segwit (1) (padrão: %d)</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_ro_RO.ts View File

@@ -1895,14 +1895,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Cerere plată</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Adresele de tip Bech32 (BIP-173) sunt mai ieftin de folosit si ofera o protectie mai buna impotriva greselilor de tastare. Daca nu este bifat se creaza o adresa SegWit impachetata in P2SH, compatibila cu portofelele mai vechi.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Genereaza adresa Bech32</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Arată cererea selectată (acelaşi lucru ca şi dublu-clic pe o înregistrare)</translation>
@@ -3881,10 +3873,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Produce toate informaţiile de depanare (implicit: %u &lt;category&gt; furnizată este opţională)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Seteaza greutatea maxima a blocurilor BIP141 la aceasta valoare *4. In caz de depreciere, foloseste blockmaxwheight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Stabileste serializarea tranzactiilor brute sau hexul blocurile returnate in mod non-verbose, non-segwit(0) sau segwit(1) (implicit: %d)</translation>

+ 10
- 2
src/qt/locale/bitcoin_ru.ts View File

@@ -63,7 +63,7 @@
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>12Ny5wkrQ5d5bVk2LANAx5R3wcMT9HLFz9</translation>
<translation>Это ваши адреса Bitcoin для отправки платежей. Всегда проверяйте количество и адрес получателя перед отправкой перевода.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
@@ -182,7 +182,11 @@
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP/Маска подсети</translation>
</message>
</context>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Заблокировано до</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
@@ -411,5 +415,9 @@
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation>Не удаётся понизить версию электронного кошелька</translation>
</message>
<message>
<source>Done loading</source>
<translation>Загрузка завершена</translation>
</message>
</context>
</TS>

+ 8
- 12
src/qt/locale/bitcoin_sk.ts View File

@@ -1893,20 +1893,20 @@
<translation>Vyčistiť</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>História vyžiadaných platieb</translation>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>Natívne segwit adresy (Bech32 or BIP-173) znižujú Vaše budúce transakčné poplatky and ponúkajú lepšiu ochranu pred preklepmi, avšak staré peňaženky ich nepodporujú. Ak je toto pole nezaškrtnuté, bude vytvorená adresa kompatibilná so staršími peňaženkami.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Vyžiadať platbu</translation>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>Generovať natívnu segwit adresu (Bech32)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Je lacnejšie míňať z Bech32 adries (BIP-173), ktoré tiež ponúkajú lepšiu ochranu voči preklepom. Ak túto možnosť nevyberiete, bude vytvorená adresa typu P2SH so SegWit, kompatibilná so staršími peňaženkami.</translation>
<source>Requested payments history</source>
<translation>História vyžiadaných platieb</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Generovať adresu Bech32</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Vyžiadať platbu</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
@@ -3894,10 +3894,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Výstupné ladiace informácie (predvolené: %u, dodanie &lt;category&gt; je voliteľné)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Nastaviť maximálnu váhu bloku pre BIP141 na toto * 4. Zastaralé, použite blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Nastaví serializáciu nespracovaných transakcií alebo bloov, ak sú vrátené v nehovoriacom móde: nie-segwit (0) alebo segwit (1) (predvolené: %d)</translation>

+ 179
- 8
src/qt/locale/bitcoin_sr.ts View File

@@ -7,7 +7,7 @@
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Направи нову адресу</translation>
<translation>Направите нову адресу</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
@@ -55,11 +55,11 @@
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adresa za slanje</translation>
<translation>Адресе за слање</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Адреса за примање</translation>
<translation>Адресе за примање</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
@@ -87,7 +87,7 @@
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Фајл раздојен тачком (*.csv)</translation>
<translation>Зарезом одвојене вредности (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
@@ -102,7 +102,7 @@
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Налепница</translation>
<translation>Етикета</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
@@ -110,11 +110,15 @@
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(без налепнице)</translation>
<translation>(без етикете)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Прозор за унос лозинке</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Унесите лозинку</translation>
@@ -133,7 +137,7 @@
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Унесите лозинку за новчаник. &lt;br/&gt;Молимо да користите лозинку од &lt;b&gt;десет или више насумично одабраних карактера, или &lt;b&gt;осам или више речи&lt;/b&gt;.</translation>
<translation>Унесите нову лозинку за приступ новчанику. &lt;br/&gt;Молимо да користите лозинку од &lt;b&gt;десет или више насумично одабраних карактера, или &lt;b&gt;осам или више речи&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
@@ -413,6 +417,50 @@
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Трака са картицама</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Затражи плаћање (генерише QR кодове и биткоин: URI-е)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Прегледајте листу коришћених адреса и етикета за слање уплата</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Прегледајте листу коришћених адреса и етикета за пријем уплата</translation>
</message>
<message>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Отворите биткоин: URI или захтев за плаћање</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>&amp;Опције командне линије</translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>Идексирање блокова на диску...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>Обрада блокова на диску...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
<translation><numerusform>Обрађенo %n блокова историјата трансакција.</numerusform><numerusform>Обрађенo %n блокова историјата трансакција.</numerusform><numerusform>Обрађенo је %n блокова историјата трансакција.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 уназад</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Последњи примљени блок је направљен пре %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Трансакције након овога још неће бити видљиве.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Greška</translation>
@@ -429,10 +477,44 @@
<source>Up to date</source>
<translation>Ажурно</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 клијент</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Ажурирање у току...</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Датум: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Износ: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Тип: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Етикета: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Адреса: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Послана трансакција</translation>
@@ -472,6 +554,10 @@
<source>Quantity:</source>
<translation>Количина:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Бајта:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Износ:</translation>
@@ -492,10 +578,19 @@
<source>Change:</source>
<translation>Промени:</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>изаберите / поништите све
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Износ</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Примљено са етикетом</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Примљено са адресом</translation>
@@ -591,6 +686,14 @@
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Етикета</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Етикета повезана са овом ставком из листе адреса</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Адреса повезана са овом ставком из листе адреса. Ово можете променити једини у случају адреса за плаћање.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Адреса</translation>
@@ -611,6 +714,10 @@
<source>Edit sending address</source>
<translation>Измени адресу за слање</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
<translation>Унета адреса "%1" се већ налази у адресару.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Новчаник није могуће откључати.</translation>
@@ -622,21 +729,57 @@
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Нови директоријум података ће бити креиран.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>име</translation>
</message>
</context>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Директоријум већ постоји. Додајте %1 ако намеравате да креирате нови директоријум овде.</translation>
</message>
<message>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Путања већ постоји и није директоријум.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Не можете креирати директоријум података овде.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>version</source>
<translation>верзија</translation>
</message>
<message>
<source>(%1-bit)</source>
<translation>(%1-bit)</translation>
</message>
<message>
<source>About %1</source>
<translation>Приближно %1</translation>
</message>
<message>
<source>Command-line options</source>
<translation>Опције командне линије</translation>
</message>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Korišćenje:</translation>
</message>
<message>
<source>command-line options</source>
<translation>опције командне линије</translation>
</message>
<message>
<source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
<translation>Изаберите директоријум података при покретању (подразумевано: %u)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
@@ -648,6 +791,30 @@
<source>Welcome to %1.</source>
<translation>Добродошли на %1.</translation>
</message>
<message>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where %1 will store its data.</source>
<translation>Пошто је ово први пут да је програм покренут, можете изабрати где ће %1 чувати своје податке.</translation>
</message>
<message>
<source>When you click OK, %1 will begin to download and process the full %4 block chain (%2GB) starting with the earliest transactions in %3 when %4 initially launched.</source>
<translation>Када кликнете на ОК, %1 ће почети с преузимањем и процесирањем целокупног ланца блокова %4 (%2GB), почевши од најранијих трансакција у %3 када је %4 покренут.</translation>
</message>
<message>
<source>This initial synchronisation is very demanding, and may expose hardware problems with your computer that had previously gone unnoticed. Each time you run %1, it will continue downloading where it left off.</source>
<translation>Ова иницијална синхронизација је веома захтевна и може изложити ваш рачунар хардверским проблемима који раније нису били примећени. Сваки пут када покренете %1, преузимање ће се наставити тамо где је било прекинуто.</translation>
</message>
<message>
<source>If you have chosen to limit block chain storage (pruning), the historical data must still be downloaded and processed, but will be deleted afterward to keep your disk usage low.</source>
<translation>Ако сте одлучили да ограничите складиштење ланаца блокова (тримовање), историјски подаци се ипак морају преузети и обрадити, али ће након тога бити избрисани како би се ограничила употреба диска.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Користите подразумевани директоријум података</translation>
</message>
<message>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Користите прилагођени директоријум података:</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Биткоин</translation>
@@ -863,6 +1030,10 @@
<source>Quantity:</source>
<translation>Количина:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Бајта:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Iznos:</translation>

+ 0
- 8
src/qt/locale/bitcoin_sv.ts View File

@@ -1892,14 +1892,6 @@ Var vänlig och försök igen.</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>Begä&amp;r betalning</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32-adresser (BIP-173) är billigare att spendera från samt har ett bättre skydd mot skrivfel. När det inte kryssats för kommer en SegWit-adress i P2SH att skapas, och den är då kompatibel med äldre plånböcker.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Skapa Bech32-adress</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Visa valda begäranden (gör samma som att dubbelklicka på en post)</translation>

+ 0
- 8
src/qt/locale/bitcoin_tr.ts View File

@@ -1883,14 +1883,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>Ödeme &amp;talep et</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32 adresleri (BIP-173) harcama yapmak için daha ucuzdur ve yazım hatalarına karşı daha iyi koruma sunar. SegWit ile sarılı kontrol edilmemiş bir P2SH adresi oluşturulduğunda eski cüzdanlarla uyumludur.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Bech32 adresi oluştur</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Seçilen talebi göster (bir unsura çift tıklamakla aynı anlama gelir)</translation>

+ 0
- 4
src/qt/locale/bitcoin_tr_TR.ts View File

@@ -952,10 +952,6 @@
<source>Clear</source>
<translation>Temizle</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Bech32 adresi oluştur</translation>
</message>
<message>
<source>Show</source>
<translation>Göster</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_uk.ts View File

@@ -1885,14 +1885,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>Н&amp;адіслати запит платежу</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Витрати з адрес Bech32 (BIP-173) мають нижчу комісію і пропонують кращий захист від помилок. Якщо знято позначку, буде створено обернуту у P2SH адресу SegWit, сумісну зі старими гаманцями.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>Згенерувати Bech32 адресу</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Показати вибраний запит (робить те ж саме, що й подвійний клік по запису)</translation>
@@ -3883,10 +3875,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Виводити налагоджувальну інформацію (типово: %u, вказання &lt;category&gt; необов'язкове)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>Встановлення максимального розміру блоку BIP141 на цей * 4. Не застосовується, використовуйте blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>Встановлює серіалізацію необробленої транзакції або повертає шістнадцяткове значення блоку у не-докладному режимі, non-segwit(0) або segwit(1) (типово: %d)</translation>

+ 0
- 12
src/qt/locale/bitcoin_zh_CN.ts View File

@@ -1888,14 +1888,6 @@
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>请求付款(&amp;R)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32地址(BIP-173)是一种花费成本较小,且较不容易打错的地址类型。如果没有勾选的话,会使用以P2SH包装的SegWit地址,这种地址类型跟旧版钱包兼容。</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>生成Bech32地址</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>显示选中的请求 (双击也可以显示)</translation>
@@ -3888,10 +3880,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>输出调试信息 (默认: %u, 提供 &lt;category&gt; 是可选项)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>设置BIP141最大区块权重为指定值乘以4。此设置即将淘汰,请改用blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>设定非冗余模式时,返回的交易原始数据或区块hex的序列化形式:无segwit为0,或是有segwit为1(默认:%d)</translation>

+ 8
- 12
src/qt/locale/bitcoin_zh_TW.ts View File

@@ -1892,20 +1892,20 @@
<translation>清空</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>先前要求付款的記錄</translation>
<source>Native segwit addresses (aka Bech32 or BIP-173) reduce your transaction fees later on and offer better protection against typos, but old wallets don't support them. When unchecked, an address compatible with older wallets will be created instead.</source>
<translation>使用 segwit 原生位址(也叫做 Bech32 或 BIP-173)可以減少日後的交易手續費,也比較不容易打錯字,不過會跟舊版的錢包軟體不相容。如果沒有勾選的話,會改產生與舊版錢包軟體相容的位址。</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>要求付款(&amp;R)</translation>
<source>Generate native segwit (Bech32) address</source>
<translation>產生 segwit 原生位址(Bech32)</translation>
</message>
<message>
<source>Bech32 addresses (BIP-173) are cheaper to spend from and offer better protection against typos. When unchecked a P2SH wrapped SegWit address will be created, compatible with older wallets.</source>
<translation>Bech32 位址(BIP-173)是一種花費成本較小,且較不容易打錯的位址類型。如果沒有勾選的話,會使用以 P2SH 包裝的 SegWit 位址,這種位址類型跟舊版錢包相容。</translation>
<source>Requested payments history</source>
<translation>先前要求付款的記錄</translation>
</message>
<message>
<source>Generate Bech32 address</source>
<translation>產生 Bech32 位址</translation>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>要求付款(&amp;R)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
@@ -3894,10 +3894,6 @@
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>輸出除錯資訊(預設值: %u, 不一定要指定 &lt;category&gt;)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum BIP141 block weight to this * 4. Deprecated, use blockmaxweight</source>
<translation>設定 BIP141 區塊重量的最大值為指定值乘以 4。此設定即將淘汰,請改用 blockmaxweight</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
<translation>設定非冗長模式時,回傳的交易原始資料或區塊位元值的序列化形式:無 segwit 為 0,或是有 segwit 為 1 (預設值: %d)</translation>

Loading…
Cancel
Save