Преглед на файлове

Improved Gentoo instructions.

tags/v0.15.1
globalcitizen преди 10 години
родител
ревизия
4adf78bad3
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      doc/build-unix.txt

+ 3
- 2
doc/build-unix.txt Целия файл

@@ -69,8 +69,9 @@ emerge -av net-libs/miniupnpc boost openssl sys-libs/db

Then take the following steps to build:
cd ${BITCOIN_DIR}/src
sed -i 's/<db_cxx.h>/<db4.8\/db_cxx.h>/' *
sed -i 's/-Bstatic/-Bdynamic/' makefile.unix
sed -i 's/<db_cxx.h>/<db4.8\/db_cxx.h>/' *.h # path fix
sed -i 's/-Bstatic/-Bdynamic/' makefile.unix # dynamic linking
sed -i 's/^USE_UPNP:=0$/USE_UPNP:=/' makefile.unix # disable UPnP
make -f makefile.unix
strip bitcoind


Loading…
Отказ
Запис